Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Dębnie

Rozgraniczenie nieruchomości

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości   

Załączniki :

dokument  stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości

- kserokopia mapy ewidencyjnej z uwidocznieniem nieruchomości będącej przedmiotem rozgraniczenia

Wniosek w pliku Word

Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc


Komórka organizacyjna

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska  - pokój  25


Opłaty

Nie pobiera się


Termin i sposób realizacji

Do 180 dni w zależności od prac geodezyjnych  wykonywanych przez uprawnionych geodetów  .


Podstawa prawna

Rozdział VI  ustawy z dnia 17 maja 1989  r. prawo geodezyjne i kartograficzne  (tjD. U. nr 193 z 2010 poz. 1287); oraz  art. 153 Kodeksu Cywilnego .


Tryb odwoławczy

Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji w tej sprawie, przekazania sprawy sądowi.


Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia .