Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Dębnie

Zamiana lokali mieszkalnych

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o zamianę lokali mieszkalnych 

Wniosek w pliku Word

2. ZAŁĄCZNIKI:

 

- Dokument poświadczający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu podlegającego zamianie.
- W przypadku ubiegania się o zamianę na lokal socjalny – zaświadczenie o dochodach brutto z ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

 


Komórka organizacyjna

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, ul. Piłsudskiego 5, pokój nr 6 na parterze.

nr telefonu 0957603003 wew. 117


Opłaty

Nie pobiera się


Termin i sposób realizacji

do 30 dni


Podstawa prawna

Art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1610, z 2017 r. poz. 1442, 1529);

Uchwała Nr XXXIX/277/2009 Rady Miejskiej w Dębnie w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Dębno.


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje