Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Dębnie

Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o wykup lokalu 
  • Opis techniczny lokalu pobrany z Dębnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.  Dębno ul. Droga Zielona 1

Wniosek w pliku Word


Komórka organizacyjna

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w  Urzędzie Miejskim – tel. 95 7603001 wew. 143


Opłaty

nie pobiera się opłaty skarbowej,


Termin i sposób realizacji

- do 90 dni

- do 180 dni 


Podstawa prawna

art. 34 ust1 pkt. 3 w związku z art.68 ust 1  pkt.  7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 65,284), art. 7 ustawy o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. 2019r. poz. 737, 1309, 1469),


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje


Dodatkowe informacje, uwagi

Termin 90 dni w przypadku sprzedaży lokalu poprzedzony wyceną lokalu przez rzeczoznawcę majątkowego, który określi wartość lokalu; następnie zarządzenie Burmistrza o podaniu do publicznej wiadomości  wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży którego okres wywieszenia to minimum 42 dni; uchwała Rady Miejskiej w sprawie  wyrażenia zgody na  udzielenie przez Burmistrza bonifikat przy sprzedaży lokali w terminie do 30d ni.

Termin 180 dni w przypadku konieczności dokonania podziału geodezyjnego działki na której znajduje się budynek gdyż sama procedura podziału działki wynosi ok. 90 dni lub w przypadku gdy nieruchomość nie ma założonej Księgi Wieczystej.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.