Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Dębnie

Wstąpienie w najem lokalu po zgonie najemcy

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o potwierdzenie wstąpienia w stosunek najmu po zgonie najemcy

Wniosek w pliku Word

2. Załączniki:

- odpis skrócony aktu zgonu dotychczasowego najemcy 

lub
- wyrok sądu o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu 


Komórka organizacyjna

Wydział ul. Piłsudskiego 5 pok. 6 na parter Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

nr tel. 957603003 wew. 117


Opłaty

Nie pobiera się


Termin i sposób realizacji

do 30 dni


Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 691 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz.93 z późniejszymi zmianami) ;

Uchwała Nr XXXIX/277/2009 Rady Miejskiej w Dębnie w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Dębno.


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje


Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w terminie 14 dni.