Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Dębnie

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W DRODZE PRZETARGU/BEZPRZETARGOWEJ

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej/niezabudowanej w drodze przetargu/bezprzetargowej.

Wniosek w pliku Word


Komórka organizacyjna

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska – pokój nr 36


Opłaty

nie pobiera się


Termin i sposób realizacji

 - do 30 dni

 - w przypadku akceptacji 180 dni


Podstawa prawna

Rozdział 3 i 4  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. DzU. 2020. 65)


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje


Dodatkowe informacje, uwagi

Przy sprzedaży niezbędna jest wycena sporządzona przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego określająca wartość nieruchomości, podjęcie zarządzenia o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, którego okres podania do publicznej wiadomości na minimum 42 dni.  Podanie do publicznej  wiadomości ogłoszenia o przetargu na co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu, a przypadku gdy cena wywoławcza  przekracza równowartość 100.000,00 euro na co najmniej 2 miesiące przed terminem przetargu. Podpisanie aktu notarialnego w terminie nie prędzej jak po upływie 21 dni od wyłonienia nabywcy.