Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Dębnie

WYDZIERŻAWIENIE GRUNTÓW MIENIA GMINNEGO

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydzierżawienie gruntów stanowiących mienie gminne.

Wniosek w pliku Word

Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc


Komórka organizacyjna

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska  -pokój  25


Opłaty

nie pobiera się


Termin i sposób realizacji

  •  30 dni  wydzierżawienie bezprzetargowe .
  •  90dni  wydzierżawienie w drodze przetargu

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 2651 z późniejszymi zmianami);  Kodeks Cywilny 


Tryb odwoławczy

nie przysługuje