Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Dębnie

Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywania psa rasy uznawanej za agresywną

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

  Wniosek w pliku Word


Komórka organizacyjna

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska - pokój nr 33

tel. 95 760 30 02 do 04 wew. 141


Opłaty

Pobiera się opłatę skarbową za wydanie zezwolenia w wysokości 82 zł


Termin i sposób realizacji

Do 30 dni  


Podstawa prawna

Art. 10 ust. 1, 2, 3  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1840 ze zm.)


Tryb odwoławczy

Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie w terminie 14 dni od dnia doręczenia


Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.