Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Dębnie

Poświadczenie życia osobom pobierającym renty zagraniczne

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

  • dowód osobisty

Komórka organizacyjna

Stanowisko Ewidencji Ludności.


Opłaty

Nie pobiera się.


Termin i sposób realizacji

Od ręki.


Podstawa prawna

art. 217 § 2, pkt. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz.1071 z późn. zmianami)


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.


Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku niesprawności fizycznej wnioskodawcy pracownik wystawia poświadczenie życia w miejscu pobytu wnioskodawcy