Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Dębnie

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA UMIESZCZANIE W PASIE DROGOWYM DROGI GMINNEJ REKLAMY

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

- wniosek z 2 mapkami na których oznaczono miejsca lokalizacji reklamy

-   przedstawienie graficzne reklamy

-   opinia architekta  

 

Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

 

Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf


Komórka organizacyjna

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej  UM Dębno, pok. 29, 30


Opłaty

Za  zajęcie pasa drogowego stawki opłat za każdy dzień zajęcia  za 1 m2 powierzchni  reklamy wynoszą 1 zł  ( stawki - Uchwała Rady Miejskiej w Dębnie )

Dla reklam świetlnych i podświetlanych stawkę opłaty podwyższa się o 100 %.


Termin i sposób realizacji

do 14 dni.


Podstawa prawna

-          Ustawa z dnia  21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086)

-          Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. Nr 140, poz. 1481),

-          Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z

      2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.),


Tryb odwoławczy

do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu dokumentów wezwanie do uzupełnienia w terminie 7 dni