Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Dębnie

Zawiadomienie o zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Zawiadomienie o zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem

Pobierz dokument w formacie Word (.doc)

Zawiadomienie o zawarciu umowy


Komórka organizacyjna

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Dębnie,

ul. Chojeńska 3 (I piętro, pokój nr 22),

74-400 Dębno

tel.: 95 760 3156
e-mail: okis@debno.pl


Opłaty

Nie pobiera się.


Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz.U. 2023 poz. 900 z późn. zm.);

2. Ustawa z dnia 14  czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2023 poz. 775 z późn. zm.);

3. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2018 poz. 2010 z późn. zm.);

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 poz. 391 ze.zm.);

5. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2023 poz. 702 z późn. zm.);

6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. 2010 nr 53, poz. 311 ze zm.).