Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Dębnie

Stypendia/nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Dębno

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o przyznanie stypendium/nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Dębno

/pliki/debno/pliki/WNIOSEK%20ARTYSTYCZNY%20RODO(2).docx


Komórka organizacyjna

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Dębnie,

ul. Chojeńska 3 (I piętro, pokój nr 22),

74-400 Dębno

tel.: 95 760 3156
e-mail: okis@debno.pl


Opłaty

Nie pobiera się.


Termin i sposób realizacji

Zgodnie z § 9 Uchwały nr XIX/174/2020 Rady Miejskiej Dębna z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów i nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Dębno (Dz.Urz. woj. zachodniopomorskiego z 2020 r. poz. 2068)

♦ wnioski o przyznanie nagrody lub stypendium należy składać do 31 października danego roku.

 

 


Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
2. Uchwała nr XIX/174/2020 Rady Miejskiej Dębna z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów i nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Dębno (Dz.Urz. woj. zachodniopomorskiego z 2020 r. poz. 2068)


Dodatkowe informacje, uwagi

Nie są rozpatrywane wnioski niekompletne i złożone po terminie.

Wypłata stypendium na rachunek bankowy wnioskodawcy.

Za treść karty informacyjnej odpowiada Kierownik OKiS