Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Dębnie

Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o przyznanie dofinansowania kosztów doskonalenia zawodowego

/pliki/debno/pliki/wniosek(4).docx

Wniosek w pliku Word

Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc


Komórka organizacyjna

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Dębnie,

ul. Chojeńska 3 (I piętro, pokój nr 22),

74-400 Dębno

tel.: 95 760 3156
e-mail: okis@debno.pl


Termin i sposób realizacji

O przyznanie dofinansowania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach decyduje dyrektor szkoły, dla nauczycieli przedszkoli dyrektor przedszkola, a dla dyrektorów szkół i przedszkoli Burmistrz Dębna.


Podstawa prawna

1.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenie branżowe (Dz. U z 2019 r. poz. 1653 z późn.zm.)

2. Zarządzenie nr 7/1/2023 Burmistrza Dębna z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2023 ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz ustalenia specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane

 

 


Dodatkowe informacje, uwagi

Nie są rozpatrywane wnioski niekompletne i złożone po terminie.

 

Za treść karty informacyjnej odpowiada Kierownik OKiS