Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Dębnie

Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1. Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zawierające:

- oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby

- adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji (nr działki,

- rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług,

- czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny),

- wielkość i rodzaj emisji,

- opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji,

- informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami. 

zgłoszenie.doc

2. załączniki do zgłoszenia:

- wyniki analiz ścieków surowych pobranych przed osadnikiem i po osadniku: BZT5 i zawiesina ogólna

- mapa sytuacyjna z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków


Komórka organizacyjna

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska pok. nr 33


Opłaty

Nie pobiera się.


Podstawa prawna

Art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 2001 r. z późn. zm.)