Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Dębnie

ODDAWANIE NIERUCHOMOŚCI W TRWAŁY ZARZĄD

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o oddanie nieruchomości w trwały zarząd

Komórka organizacyjna

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska – pokój nr 36


Opłaty

nie pobiera się


Termin i sposób realizacji

- do 60 dni

Wymagana wycena rzeczoznawcy majątkowego w celu oszacowania wartości nieruchomości


Podstawa prawna

Rozdział 5  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010. Nr 102, poz. 651, z późniejszymi zmianami),


Tryb odwoławczy

do Samorządowego kolegium Odwoławczego w Szczecinie