Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Dębnie

Rekompensata za utracone zarobki w związku z ćwiczeniami wojskowymi

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

- wniosek o rekompensatę                                                         

- Zaświadczenie z JW. o odbyciu ćwiczeń.

- Zaświadczenie o kwocie wynagrodzenia pracownika , który odbył ćwiczenie wojskowe lub - zaświadczenie o kwocie dziennego utraconego zarobku/dochodu

wniosek rekompensata


Komórka organizacyjna

Straż Miejska - Biuro Zarządzania Kryzysowego i Obrony Ludności


Opłaty

brak opłat


Termin i sposób realizacji

do 7 dni


Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 j.t.) - Art.104.

2. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 j.t.) - Art.119a.

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1520 z późn. zm.).

4. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obowiązującego w okresie poprzedzającym termin powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych.


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Burmistrza Dębna ,który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Dodatkowe informacje, uwagi


Kogo dotyczy: Żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe za należne świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ( ze stosunku lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej ), w związku  z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi.


Miejsce załatwienia: Urząd Miejski w Dębnie, 74-400 Dębno ul. Piłsudskiego 5, parter, pokój nr 4


Telefon informacyjny: 95-760-2008, 957603001 wew. 112


E-mail informacyjny:  debno@debno.pl