Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Dębnie

WNIOSEK O WYDANIE ZGODY NA LOKALIZACJĘ , BUDOWĘ , PRZEBUDOWĘ ZJAZDU

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zgody na lokalizację.

1.  kopię dokumentu potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości .

2.  kopię mapki zasadniczej (sytuacyjno-wysokościowej) dla danego terenu w skali 1:500 zawierającej

     informacje o sposobie zagospodarowania działek sąsiednich ,

3)  projekt zagospodarowania działki* i określenie sposobu włączenia przedmiotowej inwestycji do

     drogi .

4)  kopie decyzji warunkach zabudowy terenu ( o ile jest wymagana )

5)  dowód uiszczenia opłaty skarbowej 82,00 zł

/pliki/debno/pliki/2_ZJAZD%202017r-wniosek%2C%20lokalizacja%2C%20budowa%2Cprzebudowa%2Cmodernizacja.doc


Komórka organizacyjna

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej  UM Dębno- pok. 29 i 30


Opłaty

za wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu opłata skarbowa 82,00zł - art.5 ,ust.1 Ustawy z dnia 16 listopada 2006r.o opłacie skarbowej (Dz.U.nr 225, poz.1635;wg załacz.do ustawy cz.III, pkt 44 ppkt2). Opłata nie dotyczy dojazdów do budynków mieszkalnych


Termin i sposób realizacji

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego


Podstawa prawna

Art. 29 ust.1 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2007r nr 19 poz. 115 z późniejszymi zm. )


Tryb odwoławczy

do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.