Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Dębnie

UDZIELANIE BONIFIKATY OD OPŁAT ROCZNYCH ZA WIECZYSTE UŻYTKOWANIE GRUNTU

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o udzielenie bonifikaty  od opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie gruntu wykorzystywanego lub przeznaczonego na cele mieszkaniowe (wyłącznie)
  • Do wniosku dołączone dokumenty potwierdzające zarobki osoby zainteresowanej bonifikatą oraz osób tworzących z nią wspólne gospodarstwo domowe. ( możliwie dokumenty do wglądu)

Wniosek w pliku Word

Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

Wniosek w pliku PDF

Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf

 


Komórka organizacyjna

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w  Urzędzie Miejskim


Opłaty

nie pobiera się


Termin i sposób realizacji

do 30 dni.


Podstawa prawna

art. 74 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami),


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje


Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku wymaganych informacji we wniosku wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.