Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Dębnie

Wynajem świetlicy wiejskiej

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

wniosek o wynajem


Komórka organizacyjna

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Dębnie

ul. Chojeńska 3 (I piętro, pokój nr 22),

74-400 Dębno

 


Opłaty

Zgodnie z Zarządzeniem nr 35/6/2023 Burmistrza Dębna z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie : ustalenia opłat za pozastatutowe korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.


Termin i sposób realizacji

Wniosek o wynajem świetlicy należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Dębnie, Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu, ul. Chojeńska 3 (I piętro, pokój nr 22) w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty planowanego najmu.


Podstawa prawna

Uchwała Nr XXX/249/2012 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 29 listopada 2012 r.w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Burmistrzowi Dębna uprawnienia do stanowienia o ich wysokości

Zarządzenie nr 35/6/2023 Burmistrza Dębna z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie : ustalenia opłat za pozastatutowe korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej


Dodatkowe informacje, uwagi

Dokumentem uprawniającym do skorzystania ze świetlicy jest umowa najmu, sporządzona po przedłożeniu wniosku o wynajem świetlicy wiejskiej. W celu podpisania umowy należy zgłosić się do Urzędu Miejskiego w Dębnie — Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, ul. Chojeńska 3, 74-400 Dębno, pokój 22 (w dniu roboczym) najpóźniej w dniu poprzedzającym planowany najem.