herbeBOI - Urząd Miejski w Dębnie

Rejestr umów

Rejestr umów zawarty przez naszą Jednostkę.

Wpisz dane umowy, której szukasz

Numer umowy Data zawarcia Data realizacji Nazwa podmiotu Przedmiot umowy Wartość PLN Skan umowy
PiR.042.7.272.1.2015 2015-01-09 2015-02-27 Foster Design Dostawa mebli do świetlicy wiejskiej w miejscowości Oborzany Gmina Dębno. 3 388,65 brak pliku
PiR.042.7.272.2.2015 2015-01-09 2015-01-26 PHU Diana Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe Dostawa kuchenki elektrycznej do zabudowy płyta+ piekarnik i pochłaniacz elektryczny do świetlicy wiejskiej w miejscowości Oborzany Gmina Dębno. 1 528,00 brak pliku
PiR.042.7.272.3.2015 2015-01-13 2015-02-27 Zakład Ogólnobudowlany- Stolarstwo Ryszard Grzymski Wykonanie i montaż mebli kuchennych w świetlicy wiejskiej w Oborzanach. 8 742,00 brak pliku
PiR.0543.1.2015 2015-02-03 2015-03-27 TopNovum Spółka z o.o Opracowanie graficzne, wydanie i dostawa map składanych Gmina Dębno. 11 865,00 brak pliku
PiR.055.1.2015 2015-01-28 2015-02-27 Marek Schiller Opracowanie treści opisowej mapy turystycznej składanej wraz ze zdjęciami- Gmina Dębno. 2 700,00 brak pliku
PiR.134.1.2015 2015-01-12 2015-12-31 Samorządowy Informator SMS Sp.z.o.o Dostosowanie interfejsu graficznego aplikacji do indywidualnych potrzeb klienta. 553,50 brak pliku
GNiOŚ.6131.3.2015 2015-01-19 2015-01-30 GREEN GLOBE Paweł Gluba Wycięcie metodą alpinistyczną 1szt. drzewa z rodzaju klon oraz uprzątnięcie powalonej 1szt. lipy i powalonej części klona poprzez usunięcie tych drzew znad nagrobków, ogrodzeń oraz muru cmentarnego na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Kościuszki w Dębnie. 3 196,80 brak pliku
GNiOŚ.6131.3.2015 2015-01-21 2015-01-30 GREEN GLOBE Paweł Gluba Aneks Nr 1 do Umowy Nr GNiOŚ.6131.3.2015 dot. odstąpienia od usunięcia metodą alpinistyczną 1szt. drzewa z rodzaju klon z terenu cmentarza komunalnego przy ul. Kościuszki w Dębnie. Pozostałe warunki umowy powstały bez zmian. 1 058,40 brak pliku
GNiOŚ.6131.26.2015 2015-01-30 2015-02-06 GREEN GLOBE Paweł Gluba Wycięcie 1szt. drzewa z rodzaju klon z terenu cmentarza komunalnego przy ul. Kościuszki w Dębnie. 3 240,00 brak pliku
UE/GPiK/PiR/01.23/i/I/2015 2015-02-04 2015-02-27 Firma Handlowo- Usługowa MAR Agnieszka Mardzińska Wykonanie zgodnie z projektem placu zabaw w miejscowości Smolnica. 46 309,50 brak pliku
UE/GPiK/PiR/02.08/2/2014 2015-01-28 2015-03-16 Marek Schiller Opis atrakcji turystycznych, dokumentacja fotograficzna szlaków, koncepcja stworzenia infrastruktury techniczno- wypoczynkowej. 6 680,00 brak pliku
GNiOŚ.6131.201.2014.KT 2015-02-26 2015-03-04 TRANS-DREW TRANSPORT-USŁUGI Janusz Talaga Sprzedaż drewna użytkowego pozyskanego z trzebieży lasów gminnych w m.Dębno. 6 040,00 brak pliku
AP.2151.1.2015 2015-01-02 2015-12-31 TENSOFT Sp. z o.o. nadzór autorski nad oprogramowaniem systemu ADAS 9 874,44 brak pliku
AP.2151.2.2015 2015-01-01 2015-12-31 Kowalski Adam obsługa muzyczna jubileuszy w USC Dębno 800,00 brak pliku
AP.2151.3.2015 2015-01-05 2015-12-31 Wilman Jacek pełnienie obowiązków gospodarza świetlicy strażackiej OSP Cychry 1 800,00 brak pliku
AP.2151.4.2015 2015-01-05 2015-12-31 Waszak Roman pełnienie obowiązków gospodarza świetlicy strażackiej OSP Sarbinowo 1 800,00 brak pliku
AP.2151.5.2015 2015-01-08 2015-12-31 Koblowska Teresa prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców 700,00 brak pliku
AP.2151.6.2015 2015-01-08 2015-12-31 Zając Maria prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców 700,00 brak pliku
AP.2151.7.2015 2015-01-08 2015-12-31 Borszcz Małgorzata prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców 700,00 brak pliku
AP.2151.8.2015 2015-01-01 2015-12-31 "QNT Systemy Informatyczne" Sp. z o.o. utrzymywanie aktualności oprogramowania Qdeklaracje 1 211,55 brak pliku
AP.2151.9.2015 2015-01-16 2015-12-31 LOTOS PALIWA Sp. z o.o. zakup paliwa do samochodu służbowego 24 800,00 brak pliku
AP.2151.10.2015 2015-01-20 2015-12-31 FOTO-STUDIO Kowalczyk Tadeusz obsługa fotograficzna jubileuszy w USC 1 200,00 brak pliku
OKiS.7151.1.2015 2015-01-29 2015-05-16 Krystyna Iwańska wynajem świetli8cy wiejskiej w Grzymiradzu 225,00 brak pliku
OKiS.7151.2.15 2015-01-23 2015-04-11 Małgorzata Wachowiak wynajem świetlicy w Krzesnicy 225,00 brak pliku
OKiS.7151.3.15 2015-02-02 2015-02-14 Rada Sołecka wsi Grzymiradz wynajem świetlicy wiejskiej w Grzymiradzu brak pliku
OKiS.7151.4.15 2015-01-26 2015-05-23 Justyna Sekuła wynajem świetlicy wiejskiej w Smolnicy 225,00 brak pliku
OKiS.7151.5.15 2015-01-29 2015-02-14 Władysław Kunisz wynajem świetlicy wiejskiej w Mostnie 225,00 brak pliku
OKiS.7151.6.15 2015-01-29 2015-01-31 Krystyna Jurek wynajem świetlicy wiejskiej w Grzymiradzu 225,00 brak pliku
OKiS.7151.7.15 2015-02-13 2015-02-14 Mieczysława Oraczewska wynajem świetlicy wiejskiej w Warnicy 100,00 brak pliku
OKiS.7151.8.15 2015-02-18 2015-02-27 Jan Pękala wynajem świetlicy wiejskiej w Grzymiradzu 225,00 brak pliku
OKiS.7151.9.15 2015-02-18 2015-06-06 Joanna Michalik wynajem świetlicy wiejskiej w Krzesnicy 225,00 brak pliku
OKiS.7151.10.15 2015-02-18 2015-04-11 Izabela Dorna wynajem świetlicy wiejskiej w Smolnicy 225,00 brak pliku
OKiS.7151.11.15 2015-02-18 2015-05-24 Marta Kędziora wynajem świetlicy wiejskiej w Grzymiradzu 225,00 brak pliku
OKiS.7151.12.2015 2015-02-25 2015-04-05 Kinga Rohozińska wynajem świetlicy wiejskiej w Mostnie 225,00 brak pliku
OKiS.1.2015 2015-01-19 2015-12-31 Przemysław Myszkowski wykonanie obowiązków gospodarza w Kuźni w Dolsku 1 800,00 brak pliku
OKiS.2.2015 2015-01-19 2015-12-31 Joanna Pławucka wykonanie obowiązków gospodarza na świetlicy w Barnówku 3 200,00 brak pliku
OKiS.3.2015 2015-01-19 2015-12-31 Karolina Gabrysiak wykonanie obowiązków gospodarza na świetlicy w Bogusławiu 3 200,00 brak pliku
OKiS.4.2015 2015-01-19 2015-12-31 Katarzyna Pencak wykonanie obowiązków gospodarza na świetlicy w Dargomyślu 3 200,00 brak pliku
OKiS.5.2015 2015-01-19 2015-12-31 Katarzyna Wydra wykonanie obowiązków gospodarza na świetlicy w Dolsku 3 200,00 brak pliku
OKiS.6.2015 2015-01-19 2015-12-31 Aleksandra Misztal wykonanie obowiązków gospodarza na świetlicy w Dysznie 3 200,00 brak pliku
OKiS.7.2015 2015-01-19 2015-12-31 Weronika Kuchowicz wykonanie obowiązków gospodarza na świetlicy w Krześnicy 3 200,00 brak pliku
OKiS.8.2015 2015-01-19 2015-12-31 Paulina Nadzikiewicz wykonanie obowiązków gospodarza na świetlicy w Oborzanach 3 200,00 brak pliku
OKiS.9.2015 2015-01-19 2015-12-31 Bogusława Karwacka wykonanie obowiązków gospodarza na świetlicy w Różańsku 2 400,00 brak pliku
OKiS.10.2015 2015-01-19 2015-12-31 Izabela Sekuła wykonanie obowiązków gospodarza na świetlicy w Smolnicy 3 200,00 brak pliku
OKiS.11.2015 2015-01-19 2015-12-31 Marta Grabowska wykonanie obowiązków gospodarza na świetlicy w Suchlicy 3 200,00 brak pliku
OKiS.12.2015 2015-01-19 2015-12-31 Władysława Kurpiel wykonanie obowiązków gospodarza na świetlicy w Warnicy 3 200,00 brak pliku
OKiS.13.2015 2015-01-19 2015-12-31 Irina Jaślan wykonanie obowiązków gospodarza na świetlicy w Ostrowcu 3 200,00 brak pliku
OKiS.14.2015 2015-01-19 2015-12-31 Justyna Sobczak wykonanie obowiązków gospodarza na świetlicy w Grzymiradzu 3 200,00 brak pliku
OKiS.15.2015 2015-01-07 2015-04-30 Julian Krzemiński wykonywanie obsługi oraz konserwacji kotłowni w świetlicy wiejskiej w Różańsku. 2 200,00 brak pliku
OKiS.16.2015 2015-01-26 2015-12-31 Ewa Witkowska wykonanie obowiązków gospodarza na świetlicy w Mostnie 3 150,00 brak pliku
MGKPiRPA.1.2015 2015-01-19 2015-12-31 Joanna Pławucka prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczo - wychowawczej na ternie Gminy Dębno w świetlicy wiejskiej w Barnówku 7 140,00 brak pliku
MGKPiRPA.2.2015 2015-01-19 2015-12-31 Monika Rębiasz prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczo - wychowawczej na ternie Gminy Dębno w świetlicy wiejskiej w Cychrach 7 200,00 brak pliku
MGKPiRPA.3.2015 2015-01-19 2015-12-31 Mira Mielimączka prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczo - wychowawczej na ternie Gminy Dębno w świetlicy wiejskiej w Dargomyśl 7 440,00 brak pliku
MGKPiRPA.4.2015 2015-01-19 2015-12-31 Katarzyna Wydra prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczo - wychowawczej na ternie Gminy Dębno w świetlicy wiejskiej w Dolsku 7 200,00 brak pliku
MGKPiRPA.5.2015 2015-01-19 2015-12-31 Aleksandra Misztal prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczo - wychowawczej na ternie Gminy Dębno w świetlicy wiejskiej w Dysznie 7 260,00 brak pliku
MGKPiRPA.6.2015 2015-01-19 2015-12-31 Justyna Sobczak prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczo - wychowawczej na ternie Gminy Dębno w świetlicy wiejskiej w Grzymiradzu 7 800,00 brak pliku
MGKPiRPA.7.2015 2015-01-19 2015-12-31 Weronika Kuchowicz prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczo - wychowawczej na ternie Gminy Dębno w świetlicy wiejskiej w Krześnicy 7 200,00 brak pliku
MGKPiRPA.8.2015 2015-01-19 2015-12-31 Paulina Nadzikiewicz prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczo - wychowawczej na ternie Gminy Dębno w świetlicy wiejskiej w Oborzanach 7 200,00 brak pliku
MGKPiRPA.9.2015 2015-01-19 2015-12-31 Katarzyna Jaślan prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczo - wychowawczej na ternie Gminy Dębno w świetlicy wiejskiej w Ostrowcu 7 200,00 brak pliku
MGKPiRPA.10.2015 2015-01-19 2015-12-31 Krzysztof Łada prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczo - wychowawczej na ternie Gminy Dębno w świetlicy wiejskiej w Rózańsku 7 800,00 brak pliku
MGKPiRPA.11.2015 2015-01-19 2015-12-31 Teresa Pawluczuk prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczo - wychowawczej na ternie Gminy Dębno w świetlicy wiejskiej w Sarbinowie 7 500,00 brak pliku
MGKPiRPA.12.2015 2015-01-19 2015-12-31 Władysława Kurpiel prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczo - wychowawczej na ternie Gminy Dębno w świetlicy wiejskiej w Warnice 7 800,00 brak pliku
MGKPiRPA.13.2015 2015-01-19 2015-12-31 Karolina Gabrysiak prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczo - wychowawczej na ternie Gminy Dębno w świetlicy wiejskiej w Bogusław 7 320,00 brak pliku
MGKPiRPA.14.2015 2015-01-19 2015-12-31 Izabela Sekuła prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczo - wychowawczej na ternie Gminy Dębno w świetlicy wiejskiej w Smolnicy 7 400,00 brak pliku
MGKPiRPA.15.2015 2015-01-28 2015-12-31 Monika Dąbrowska prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczo - wychowawczej na ternie Gminy Dębno w świetlicy wiejskiej w Mostnie 8 646,00 brak pliku
MGKPiRPA.20.2015 2015-02-25 2015-02-28 Opera na Zamku w Szczecinie zakup biletów dla uczestników Gminnego Przeglądu Spektakli Profilaktycznych w Dębnie 300,00 brak pliku
MGKPiRPA.21.2015 2015-02-12 2015-03-28 Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Dębnie wynajem busa - przewóz młodzieży do Opery 660,85 brak pliku
MGKPiRPA.22.2015 2015-02-24 2015-03-04 SIM Koło Sp. z o. o. zakup koszulek do Kampanii "Dębno mówi nie narkotykom" 2 924,94 brak pliku
MGKPiRPA.23.2015 2015-02-26 2015-03-04 Pol-Graf Drukarnia Dębno wykonanie ulotki i plakatów do Kampanii "Dębno mówi nie narkotykom" 651,90 brak pliku
MGKPiRPA.16.2015 2015-01-19 2015-12-31 Urszula Kotas wykonanie obowiązków konsultanta ds rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie 30 720,00 brak pliku
MGKPiRPA.17.2015 2015-01-19 2015-12-31 Janusz Wielemborek wykonanie obowiązków konsultanta ds rozwiązywania problemów alkoholowych 19 200,00 brak pliku
MGKPiRPA.18.2015 2015-01-19 2015-12-31 Pracownia Psychologiczna KARMA wykonanie obowiązków Psychologa w Punkcie Konsultacyjnym. Zadania świadczone są w każdy wtorek miesiąca po 4 godziny. 60,00 brak pliku
MGKPiRPA.19.2015 2015-01-19 2015-12-31 Magdalena Skrobisz wykonanie obowiązków konsultanta ds. przemocy w rodzinie 5 160,00 brak pliku
AP.2151.11.2015 2015-02-09 2016-03-12 MW Concept Sp. z o.o. udostępnienie w sieci internet aplikacji eSesja i administrowanie serweru wraz ze szkoleniem radnych 23 757,45 brak pliku
AP.2151.12.2015 2015-02-06 2015-03-31 "TECHNIKA SERVICE" dostarczenie programu komputerowego EKSPORT USC wraz z serwisem 3 444,00 brak pliku
GNiOŚ.6131.59.2015 2015-03-09 2015-03-20 ARBOFOREST Bartosz Jerzak z siedzibą Kostrzyn nad Odrą Wykonanie cięć korygujących koron dziesięciu (10) drzew na terenie cmentarza w miejscowości Cychry, gm. Dębno, woj. zachodniopomorskie. 2 916,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.2.2015.BR 2015-01-05 2015-12-31 TOI TOI Polska Sp. z o.o. Przedstawicielstwo Szczecin Wynajem 2 ustępów sanitarnych na cmentarze w Dębnie ul.Kościuszki i ul.Włościańska. 5 184,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.3.2015.BR 2015-02-24 2015-03-16 Księgarnia "MIŚ" w Dębnie Zakup materiałów i nagród rzeczowych na konkurs przyrodniczy organizowany przez ZSP Nr 1 w Dębnie. 500,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.2.1.2015 2015-03-09 2016-06-30 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Dębnie Odbiór odpadów komunalnych stałych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Dębno. 1 344 780,00 brak pliku
1/2015 2015-02-02 2015-12-31 Usługi Geodezyjne Jan Krecak Prace geodezyjne 27 500,00 brak pliku
2/2015 2015-02-02 2015-12-31 Usługi Geodezyjne Włodzimierz Świderski Prace geodezyjne 27 500,00 brak pliku
PiR.041.I.1.2015 2015-02-23 2015-03-01 Arvado Consulting Anna Kucharska- Benicewicz Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej min. wytyczne dla grafiki i kodu programistycznego oraz przygotowanie dokumentacji technicznej. 6 150,00 brak pliku
AP.2151.13.2015 2015-03-16 2015-03-22 Koblowska Teresa sporządzenie spisu wyborców na wybory ponowne do Rady Miejskiej 45,00 brak pliku
AP.2151.14.2015 2015-03-16 2015-03-22 Zając Maria sporządzenie spisu wyborców na wybory ponowne do Rady Miejskiej 45,00 brak pliku
AP.2151.15.2015 2015-03-16 2015-03-22 Borszcz Małgorzata sporządzenie spisu wyborców na wybory ponowne do Rady Miejskiej 45,00 brak pliku
AP.2151.16.2015 2015-03-16 2015-03-22 Dutkiewicz Anna przygotowanie lokalu wyborczego na wybory ponowne do Rady Miejskiej 75,00 brak pliku
Zlecenie nr GPiK7011.2.2015 2015-03-05 2015-04-30 Biuro Projektowe DRO-PROJEKT P.Kurowska ,74-500 Chojna Projekt Stalej Organizacji Ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 127 w Dargomyślu. 1 230,00 brak pliku
GPiK7021.1.2015 2015-03-23 2015-03-31 Z.O.i I.-E. Mariusz Jarema ul.Lipowa 1 ; 74-400 Dębno wymiana zniszczonej szafy ze złączem energ. kabl. na Pl.Konstytucji w Dębnie, naprawa oświetlenia i montaż 2 lamp na promenadzie przy ul.Wodnej w Dębnie. 5 684,02 brak pliku
PiR.pp.526.1.2015 2015-01-25 2015-01-26 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży 2 547,00 brak pliku
PiR.pp.526.2.2015 2015-01-22 2015-01-30 Ognisko Wychowawcze ?Nasz Dom? Salezjanie Księdza Bosko Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży 8 000,00 brak pliku
PiR.pp.526.3.2015 2015-01-22 2015-12-31 Ognisko Wychowawcze ?Nasz Dom? Salezjanie Księdza Bosko Działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji 7 600,00 brak pliku
PiR.pp.526.4.2015 2015-01-27 2015-12-31 Stowarzyszenie Miłośników Dębna Działania na rzecz osób starszych 10 000,00 brak pliku
PiR.pp.526.5.2015 2015-02-04 2015-06-30 Uczniowski Klub Sportowy ?Olimpia? Upowszechnienie Kultury fizycznej i sportu 11 500,00 brak pliku
PiR.pp.526.6.2015 2015-02-04 2015-06-30 Miejski Klub Sportowy Dąb Dębno Upowszechnienie Kultury fizycznej i sportu 130 000,00 brak pliku
PiR.pp.526.7.2015 2015-02-11 2015-12-31 Stowarzyszeniem Przyjaciół Trójki Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu 3 000,00 brak pliku
PiR.pp.526.8.2015 2015-02-12 2015-12-31 Uczniowski Klub Sportowy ?TECHNIK? Upowszechnienie Kultury fizycznej i sportu 8 000,00 brak pliku
PiR.pp.526.9.2015 2015-02-18 2015-12-31 Dębnowskie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Upowszechnienie Kultury fizycznej i sportu 3 500,00 brak pliku
PiR.pp.526.10.2015 2015-02-17 2015-12-31 Uczniowski Klub Sportowy ZSP1 ?Tempo? Upowszechnienie Kultury fizycznej i sportu 3 000,00 brak pliku
PiR.pp.526.11.2015 2015-02-06 2015-12-31 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Dębnie Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 2 800,00 brak pliku
PiR.pp.526.12.2015 2015-02-06 2015-12-31 Ognisko Wychowawcze ?Nasz Dom? Salezjanie Księdza Bosko Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu 8 000,00 brak pliku
PiR.pp.526.13.2015 2015-02-17 2015-12-31 Parafialny Zespoł Caritas Parafia Św. Ap. Piotra i Pawła Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 3 500,00 brak pliku
PiR.pp.526.14.2015 2015-03-03 2015-12-31 CARITAS parafii Matki Bożej Fatimskiej Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 3 500,00 brak pliku
PiR.pp.526.15.2015 2015-02-18 2015-12-31 Związkiem Inwalidów Wojennych RP Oddziałem w Dębnie Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 1 100,00 brak pliku
PiR.pp.526.16.2015 2015-02-17 2015-12-31 Polskim Związkiem Niewidomych Okręgiem Zachodniopomorskim Kołem w Dębnie Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 2 800,00 brak pliku
PiR.pp.526.17.2015 2015-02-20 2015-12-31 Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie Działania na rzecz zdrowego stylu życia i rozwijania zainteresowań 3 500,00 brak pliku
PiR.pp.526.18.2015 2015-02-13 2015-12-31 Uczniowski Klub Sportowy ?Arkady? Upowszechnienie Kultury fizycznej i sportu 9 000,00 brak pliku
PiR.pp.526.19.2015 2015-02-13 2015-12-31 Szkolne Koło Krajoznawczo ? Turystycznym przy Oddziale Zachodniopomorskim Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych nr 70 Cykliczne imprezy interdyscyplinarne 2 500,00 brak pliku
PiR.pp.526.20.2015 2015-02-13 2015-06-30 Uczniowski Ludowy Klub Sportowy ?Pomorzanin? Upowszechnienie Kultury fizycznej i sportu 11 500,00 brak pliku
PiR.pp.526.21.2015 0000-00-00 2015-12-31 Koło Związku Sybiraków w Dębnie Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 1 500,00 brak pliku
PiR.pp.526.22.2015 2015-03-06 2015-12-31 Związek Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych, Koło Miejsko ? Gminne w Dębnie Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 2 800,00 brak pliku
PiR.pp.526.23.2015 0000-00-00 2015-12-31 Dębnowski Klub Rowerowy ?Jedźmy Razem? Upowszechnienie Kultury fizycznej i sportu 1 450,00 brak pliku
PiR.pp.526.24.2015 2015-03-11 2015-12-31 Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Tanecznego ?Mali Cychrowiacy? Działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji 3 000,00 brak pliku
PiR.pp.526.25.2015 2015-02-20 2015-06-30 Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Dębnie Cykliczne imprezy interdyscyplinarne 1 100,00 brak pliku
PiR.pp.526.26.2015 0000-00-00 2030-06-20 Klub Sportowy Myśla Dargomyśl Upowszechnienie Kultury fizycznej i sportu 24 000,00 brak pliku
PiR.pp.526.27.2015 2015-02-13 2015-12-31 Ludowy Zespół Sportowy Santos Sarbinowo Upowszechnienie Kultury fizycznej i sportu 10 750,00 brak pliku
PiR.341.1.2015 2015-03-02 2015-03-26 Biuro Flaming Ryszard Kuścielek Tłumaczenie dokumentacji na jęz. niemiecki z zakresem prac remontowych na willi przy ul. Mickiewicza na potrzeby wniosku partnerskiego. 225,00 brak pliku
AP.2151.17.2015 2015-03-31 2016-03-31 Kancelaria Adwokacka - Frydrykiewicz Igor Szczecin obsługa prawna Urzędu Miejskiego i Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Dębnie 50 340,00 brak pliku
OKiS.7151.14.2015 2015-03-13 2015-04-06 Iga Windysz umowa najmu lokalu użytkowego - świetlica w Mostnie 225,00 brak pliku
OKiS.7151.15.2015 2015-03-20 2015-06-06 Ariel Tkacz umowa najmu lokalu użytkowego - świetlica w Smolnicy 225,00 brak pliku
OKiS.7151.16.2015 2015-03-20 2015-04-05 Jadwiga Gąsior umowa najmu lokalu użytkowego - świetlica w Warnice 225,00 brak pliku
OKiS.7151.17.2015 2015-03-24 2015-03-29 Weronika Kuczyńska umowa najmu lokalu użytkowego - świetlica w Mostnie (wynajem na godz. 16:00 -18:00) 40,00 brak pliku
OKiS.17.2015 2015-03-10 2015-08-31 Instalatorstwo Sanitarne, CO i Gazowe - Daniel Bońdos obsługa i konserwacja kotła gazowego w świetlicy wiejskiej w Smolnicy 1 200,00 brak pliku
GPiK7011.5/Rd/2015 2015-04-07 2015-10-31 Zaklad Ogólnobudowlany Zbigniew Symeniuk ul.Moniuszki 13,Debno naprawa nawierzchni chodników i ulic w 2015r ( + aneks z dnia28.09.2015r.) 16 800,00 brak pliku
GPiK7011/2/Rd/2015 2015-03-23 2015-11-30 PDU ,,DROMAX remont cząstkowy drog o nawierzchni asfaltowej w Dębnie w 2015r 50 000,00 brak pliku
GPiK7011.1/Rd/2015 2015-03-30 2015-11-30 MDS Michał Piekarski ul.Wolności 1; 66-436 Słońsk równwnie dróg gruntowych w gminie w 2015r 90 000,00 brak pliku
AP.2151.18.2015 2015-01-01 2015-12-31 MAGIS MEDIANET dostęp do komputerowej sieci lokalnej 771,00 brak pliku
OKiS.7151.19.2015 2015-04-02 2015-04-18 Lucyna Lulka umowa najmu świetlicy wiejskiej w Bogusławiu 123,00 brak pliku
MGKPiRPA.24.2015 2015-04-15 2015-05-06 Teatr J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. bilety na przedstawienie pt. Romeo i Julia dla uczestników Spektaklu Profilaktycznego 680,00 brak pliku
MGKPiRPA.25.2015 2015-04-15 2015-04-17 Firma Turystyczna M. Paszkiewicz Kostrzyn n/Odrą wynajem autokaru - dowóz uczniów do Barlinka na Ogólnopolski Projekt "Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych" 350,00 brak pliku
GNiOŚ.6131.92.2015.KT 2015-04-03 2015-04-15 Firma Usługowo-Produkcyjna DAREX Dariusz Drohomirecki z siedz. Krześnica Sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z trzebieży lasów gminnych w m.Dębno. 2 050,00 brak pliku
GNiOŚ.6131.92.2015.KT.2 2015-04-15 2015-04-15 Firma Usługowo-Produkcyjna DAREX Dariusz Drohomirecki z siedz. Krześnica Sprzedaż drewna użytkowego i opałowego pozyskanego z trzebieży lasów gminnych w m.Dębno. 1 442,90 brak pliku
AP.2151.19.2015 2015-04-07 2015-04-08 Borszcz Małgorzata sporządzenie spisu wyborców na wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Dębnie 135,00 brak pliku
AP.2151.20.2015 2015-04-07 2015-04-10 Kaniewska Krystyna przygotowanie lokalu wyborczego nr 1 na wybory uzupełniajace do Rady Miejskiej w Dębnie 75,00 brak pliku
OKiS.7151.21.2015 2015-04-10 2015-05-02 Paweł Chmielewski umowa najmu lokalu użytkowego - świetlica w Bogusławiu 225,00 brak pliku
MGKPiRPA.26.2015 2015-03-31 2015-04-21 Krokus Pracownia Szkoleniowa Kraków przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dla dzieci i rodziców w szkole podstawowej w Dargomyślu, Cychrach, Rózańsku i Barnówku 2 200,00 brak pliku
RS.04.GPiK.2151.3.2015.DM 2015-04-10 2015-09-30 Witkowska Ewa Sprzątanie przystanków PKS oraz chodników wraz z usuwaniem odpadów komunalnych w m. Mostno w okresie od 01.06.2015-30.09.2015 r. 1 500,00 brak pliku
RS.02.GPiK.2151.1.2015.DM 2015-04-10 2015-10-15 Andrzej Lewandowski Wykaszanie traw, grabienie i utrzymanie porządku przy świetlicy, przystanku PKS w miejscowości Różańsko w okresie od 15.04.2015 do 15.10.2015 r. 1 000,00 brak pliku
RS.03.GPiK.2151.2.2015.DM 2015-04-10 2015-10-30 Przemysław Myszkowski Wykaszanie traw, utrzymanie czystości i porządku przy świetlicy wiejskiej, przystanków PKS, skrzyżowanie dróg w miejscowości Dolsk w okresie od 02.05.2015 do 30.10.2015 r. 2 000,00 brak pliku
RS.05.GPiK.2151.4.2015.DM 2015-04-10 2015-09-30 Grocholski Grzegorz Koszenie, grabienie oraz usuwanie odpadów komunalnych w miejscowości Mostno w okresie od 01.06.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 000,00 brak pliku
RS.06.GPiK.2151.8.2015.DM 2015-04-10 2015-11-30 Czyżewska Małgorzata Utrzymanie czystości, koszenie trawy w obrębie dwóch przystanków PKS w miejscowości Grzymiradz w okresie od 15.04.2015 do 30.11.2015 r. 400,00 brak pliku
GPiK.05.2151.5.2015.DM 2015-04-10 2015-08-15 Lewandowski Andrzej Wykaszanie terenów gminnych w ramach akcji "Dróżnik" w m. Różańsko w okresie od 01.08.2015 do 15.08.2015 r. 1 300,00 brak pliku
GPiK.06.7021.33.2015.DM 2015-04-10 2015-08-31 Instalatorstwo Sanitarne c.o. i gaz Daniel Bońdos Wykaszanie terenów gminnych w ramach akcji "Dróżnik" w m. Smolnica w okresie od 01.05.2015 do 31.08.2015 r. 1 000,00 brak pliku
GPiK.07.2151.7.2015.DM 2015-04-10 2015-09-30 Grocholski Grzegorz Wykaszanie terenów gminnych w m. Mostno w okresie od 01.06.2015 do 30.09.2015 r. 800,00 brak pliku
GPiK.08.2151.6.2015.DM 2015-04-10 2015-06-30 Myszkowski Przemysław Wykaszanie terenów gminnych w m. Dolsk w okresie od 01.06.2015 r. do 30.06.2015 r. 800,00 brak pliku
RS.01.GPiK.7021.32.2015.DM 2015-04-10 2015-08-31 Instalatorstwo Sanitarne c.o. i gaz Daniel Bońdos Wykaszanie działek gminnych Nr 229/2 o pow.0,18 ha, Nr 372/16 o pow. 0,23 ha w m. Smolnica w okresie od 10.04.2015 r. do 31.08.2015 r. 2 500,00 brak pliku
GPiK7221.8.2015 - zlecenie 2015-04-17 2015-04-30 P.W. POLGET Getman ul.Chrobrego 22B, Dębno wykonanie odwodnienia ul.Słowackiego w Dębnie na odcinku 5mb z korytem odwadniającym 2 201,70 brak pliku
PiR.pp.526.28.2015 2015-04-10 2015-07-10 Netto Grupa Biegowa 42,195 Biegi Dębno mówi nie narkotykom 3 500,00 brak pliku
OKiS.7151.24.2015 2015-04-17 2015-04-18 Paweł Sufisz umowa najmu lokalu użytkowego - świetlica Grzymiradz 40,00 brak pliku
GPiK.10.2151.9.2015.DM 2015-04-21 2015-06-30 Przymysław Kłosowski Wykaszanie terenów gminnych w ramach akcji "Dróżnik" w Oborzanach w terminie od 01.06.2015 r. do 30.06.2015 r. 1 000,00 brak pliku
RS.07.GPiK.2151.10.2015.DM 2015-04-21 2015-09-30 Przymysław Kłosowski Utrzymanie przystanków PKS w Oborzanach w okresie od 01.05.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 700,00 brak pliku
GPiK.11.2151.11.2015.DM 2015-04-21 2015-05-31 Piotr Ciesielski Wykaszanie terenów w ramach akcji "Dróżnik" w Młyniskach w terminie od 15.04.2015r. do 31.05.2015 r. 800,00 brak pliku
OKiS.7151.1.2015 2015-01-12 2015-05-17 Krystyna Iwańska umowa najmu lokalu użytkowego - świetlica w Grzymiradzu brak pliku
OKiS.7151.26.2015 2015-04-23 2015-04-28 Leszek Dobrzyński umowa najmu lokali użytkowych - świetlica w Różańsku 30,00 brak pliku
OKiS.7151.25.2015 2015-04-21 2015-05-31 Emila Mesjasz umowa najmu lokalu użytkowego - argomyśl 225,00 brak pliku
OKiS.7151.29.2015 2015-04-28 2015-07-04 Robert Krupski umowa najmu świetlicy wiejskiej w Smolnicy 300,00 brak pliku
AP.2151.21.2015 2015-04-30 2016-05-01 "TER-COM" Usługi Informatyczne serwis oprogramowania "system ewidencji i wymiaru ołat z tytułu użytkowania wieczystego" 1 808,10 brak pliku
AP.2151.22.2015 2015-04-17 2015-05-10 Stańczak Anna wykonywanie czynności koordynatora gminnego podczas wyborów na Prezydenta 440,00 brak pliku
AP.2151.23.2015 2015-04-20 2015-05-07 Koblowska Teresa sporządzenie spisu wyborców na wybory Prezydenta 1 050,00 brak pliku
AP.2151.24.2015 2015-04-20 2015-05-07 Zając Maria sporządzenie spisu wyborców na wybory Prezydenta 1 050,00 brak pliku
AP.2151.25.2015 2015-04-20 2015-05-07 Borszcz Małgorzata sporządzenie spisu wyborców na wybory Prezydenckie 1 050,00 brak pliku
AP.2151.26.2015 2015-04-27 2015-05-10 Kowalska Iwona obsługa informatyczna OKW Nr 1 140,00 brak pliku
AP.2151.27.2015 2015-04-27 2015-05-10 Paczewska Anna obsługa informatyczna OKW Nr 2 140,00 brak pliku
AP.2151.28.2015 2015-04-27 2015-05-10 Kruszak Sylwia informatyczna obsługa OKW Nr 3 140,00 brak pliku
AP.2151.29.2015 2015-04-27 2015-05-10 Sołtys Zdzisław obsługa informatyczna OKW Nr 4 140,00 brak pliku
AP.2151.30.2015 2015-04-27 2015-05-10 Wesołowska Krystyna obsługa informatyczna OKW Nr 5 140,00 brak pliku
AP.2151.31.2015 2015-04-27 2015-05-10 Kurpiel Anna obsługa informatyczna OKW Nr 6 140,00 brak pliku
AP.2151.32.2015 2015-04-27 2015-05-10 Biaduń Broda-Broda obsługa informatyczna OKW Nr 7 140,00 brak pliku
AP.2151.33.2015 2015-04-27 2015-05-10 Jarmuszka-Izak Renata obsługa informatyczna OKW Nr 8 140,00 brak pliku
AP.2151.34.2015 2015-04-27 2015-05-10 Fafuła Kazimierz obsługa informatyczna OKW Nr 9 140,00 brak pliku
AP.2151.35.2015 2015-04-27 2015-05-10 Wawruszczak Urszula obsługa informatyczna OKW Nr 10 140,00 brak pliku
AP.2151.36.2015 2015-04-27 2015-05-10 Zając MArzenna obsługa informatyczna OKW Nr 11 140,00 brak pliku
AP.2151.37.2015 2015-04-27 2015-05-10 Soluch Jan obsługa informatyczna OKW Nr 12 140,00 brak pliku
AP.2151.38.2015 2015-04-27 2015-05-10 Mielczak Dorota obsługa informatyczna OKW Nr 13 140,00 brak pliku
AP.2151.39.2015 2015-04-27 2015-05-10 Sauter Izabela obsługa informatyczna OKW Nr 14 140,00 brak pliku
GPiK7011.6/Rd/2015 2015-05-04 2015-09-30 Spółdzielnia Usług Rolniczych ROL-BUD ul.Cegielniana 8, 74-510 Trzcińsko Zdrój utwardzenie dróg gminnych kruszywem oraz 2x powlekanie emulsją i grysem 160 000,00 brak pliku
OKiS.21.2015 2015-04-20 2015-05-05 Marian Kopaniceki Zakład Ogólnobudowlany? ul. Czereśniowa 1 74-400 Dębno remont podłogi, rozbiórkę pieca i trzonów licowanych kaflami w dużej sali w świetlicy wiejskiej w Oborzanach 9 219,59 brak pliku
GPiK.19.000177/SZC/2015.DM 2015-04-26 2015-10-31 Toi Toi Polska Sp. z o.o. Wywóz i wynajem kabin toy toy ul. Spacerowa i Waryńskiego 4 150,00 brak pliku
GPiK.18.2151.22.2015.DM 2015-05-08 2015-06-10 Jacek Białas Wykaszanie terenów gminnych w m. Ostrowiec w ramach akcji "Dróżnik" w terminie od 01.06.2015 d0 10.06.2015 r. 800,00 brak pliku
GPiK.14.2151.21.2015.DM 2015-05-08 2015-05-31 Sućko Krzysztof Wykaszanie terenów gminnych w m. Sarbinowo w ramach akcji "Dróżnik" 1 000,00 brak pliku
RS.12.GPiK.2151.19.2015.DM 2015-05-08 2015-07-31 Suśko Krzysztof Koszenie placu zabaw w m. Sarbinowo oraz konserwacja urządzeń zabawowych 500,00 brak pliku
RS.13.GPiK.2151.18.2015.DM 2015-05-08 2015-07-31 Sućko Krzysztof Koszenie wokół stawów w m. Sarbinowo 1 500,00 brak pliku
RS.14.GPiK.2151.17.2015.DM 2015-05-08 2015-12-02 Anna Świt Utrzymanie czystości na przystankach PKS, placu zabaw, wzdłuż chodników w m. Więcław 2 300,00 brak pliku
RS.15.GPiK.2150.1.2015.DM 2015-05-08 2015-12-02 Maria Zięba Utrzymanie czystości na terenach gminnych w m. Warnice 1 280,00 brak pliku
GPiK.15.2151.24.2015.DM 2015-05-08 2015-10-31 Dariusz Godzik Wykaszanie terenów gminnych w ramach akcji "Dróżnik" w m. Więcław w okresie od 01.07.2015 do 31.10.2015 r. 800,00 brak pliku
RS.17.GPiK.2151.26.2015.DM 2015-05-08 2015-10-31 Dariusz Godzik Wykaszanie traw na terenie plac zabaw, przystanki PKS, przy igloo tablicach informacyjnych w m, Więcław w okresie od 10.06.2015 do 31.10.2015 r. 2 300,00 brak pliku
GPiK.20.7021.48.2015.DM 2015-05-11 2015-09-30 Przedsiebiorstwo Handlowe "Ula" Urszula Ruszlewicz Wykaszanie terenów gminnych w ramach akcji "Dróżnik" w m. Krześnica dwukrotnie w terminie do 30.90.2015 1 000,00 brak pliku
OKiS.7151.33.2015 2015-05-05 2015-05-05 Paweł Sufisz umowa najmu świetlicy wiejskiej w Grzymiradzu 40,00 brak pliku
OKiS.2015 2015-04-23 2015-05-06 Marian Kopaniceki Zakład Ogólnobudowlany? ul. Czereśniowa 1 74-400 Dębno naprawa rynny na budynku świetlicy wiejskiej w Warnicy 350,55 brak pliku
OKiS.7151.31.2015 2015-05-07 2015-06-13 Anna Kędzior wynajem świetlicy wiejskiej w Grzymiradzu 160,00 brak pliku
OKiS.7151.32.2015 2015-05-08 2015-05-17 Damian Mazurak umowa najmu świetlicy - Krześnica 225,00 brak pliku
OKiS.7151.28.2015 2015-04-28 2015-05-02 Mieczysława Oraczewska - Rada Sołecka umowa najmu świetlicy wiejskiej w Warnicy brak pliku
OKiS.7151.22.2015 2015-04-16 2015-07-11 Żaneta Dąbska umowa najmu świelticy 225,00 brak pliku
OKiS.7151.20.2015 2015-04-03 2015-05-17 Majka Kasprów umowa najmu świetlicy 225,00 brak pliku
PiR.pp.526.29.2015 2015-04-30 2015-05-05 Stowarzyszenie Edukacyjne Na Rzecz Rozwoju Wsi Mostno, Więcław, Łazy i Barnówko Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży 1 200,00 brak pliku
PiR.pp.526.30.2015 2015-05-05 2015-08-09 Fundacja im. Sławomira Mrożka Działania na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej 2 300,00 brak pliku
PiR.pp.526.31.2015 2015-05-11 2015-07-31 Stowarzyszenie Przyjaciół Sarbinowa Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu 500,00 brak pliku
OKiS.7151.35.2015 2015-05-12 2015-05-14 Aneta Judka-Kwarcińska umowa najmu świetlicy wiejskiej 150,00 brak pliku
AP.2151.40.2015 2015-05-05 2015-06-09 Zakład Ogólnobudowlany wykonanie mebli 2 952,00 brak pliku
AP.2151.41.2015 2015-05-11 2015-05-24 Kowalska Iwona obsługa informatyczna OKW Nr 1 podczas II tury wyborów prezydenckich 70,00 brak pliku
OKiS.7151.30.2015 2015-04-30 2015-05-17 Dariusz Podoslki umowa najmu świetlicy 225,00 brak pliku
AP.2151.42.2015 2015-05-11 2015-05-24 Paczewska Anna obsługa informatyczna OKW Nr 2 na II turę wyborów prezydenckich 70,00 brak pliku
AP.2151.44.2015 2015-05-11 2015-05-24 Sołtys Zdzisław obsługa informatyczna OKW Nr 4 podczas II tury wyboirów prezydenckich 70,00 brak pliku
AP.2151.43.2015 2015-05-11 2015-05-24 Kruszak Sylwia obsługa informatyczna OKW Nr 4 podczas II tury wyborów prezydenckich 70,00 brak pliku
AP.2151.45.2015 2015-05-11 2015-05-24 Wesołowska Krystyna obsługa informatyczna OKW Nr 5 podczas II tury wyborów prezydenckich 70,00 brak pliku
AP.2151.46.2015 2015-05-11 2015-05-24 Kurpiel Anna obsługa informatyczna OKW Nr 6 podczas II tury wyborów prezydenckich 70,00 brak pliku
AP.2151.47.2015 2015-05-11 2015-05-24 Biaduń-Broda Beata obsługa informatyczna OKW Nr 7 podczas II tury wyborów prezydenckich 70,00 brak pliku
AP.2151.48.2015 2015-05-11 2015-05-24 Jarmuszka-Izak Renata obsługa informatyczna OKW Nr 8 podczas II tury wyborów prezydenckich 70,00 brak pliku
AP.2151.49.2015 2015-05-11 2015-05-24 Fafuła Kazimierz obsługa informatyczna OKW Nr 9 podczas II tury wyborów prezydenckich 70,00 brak pliku
AP.2151.50.2015 2015-05-11 2015-05-24 Wawruszczak Urszula obsługa informatyczna OKW Nr 10 podczas II tury wyborów prezydenckich 70,00 brak pliku
AP.2151.51.2015 2015-05-11 2015-05-24 Zając Marzenna obsługa informatyczna OKW Nr 11 podczas II tury wyborów prezydenckich 70,00 brak pliku
AP.2151.52.2015 2015-05-11 2015-05-24 Soluch Jan obsługa informatyczna OKW Nr 12 podczas II tury wyborów 70,00 brak pliku
AP.2151.53.2015 2015-05-11 2015-05-24 Mielczak Dorota obsługa informatyczna OKW Nr 13 podczas II tury wyborów prezydenckich 70,00 brak pliku
AP.2151.54.2015 2015-05-11 2015-05-24 Sauter Izabela obsługa informatyczna OKW Nr 14 podczas II tury wyborów prezydenckich 70,00 brak pliku
AP.2151.55.2015 2015-05-11 2015-05-24 Stańczak Anna czynności koordynatora gminnego podczas II tury wyborów prezydenckich 525,00 brak pliku
AP.2151.56.2015 2015-05-11 2015-05-24 Koblowska Teresa sporządzenie spisu wyborców na II turę wyborów prezydenckich 525,00 brak pliku
AP.2151.57.2015 2015-05-11 2015-05-24 Zając Maria sporządzenie spisu wyborców na II turę wyborów prezydenckich 525,00 brak pliku
AP.2151.58.2015 2015-05-11 2015-05-24 Borszcz Małgorzata sporządzenie spisu wyborców na II turę wyborów prezydenckich 525,00 brak pliku
RS.16.GPiK.2151.15.2015,DM 2015-05-08 2015-06-30 Wojciech Kurpiel Koszenie terenów gminnych park wiejski z placem zabaw oraz teren rekreacyjny w m. Warnice w okresie od 08.05.2015 do 30.06.2015 500,00 brak pliku
GPiK.13.2151.16.2015.DM 2015-07-01 2015-11-02 Kurpiel Wojciech Wykaszanie terenów w ramach akcji "Dróżnik" w okresie od 01.07.2015 do 02.11.2015 r. 1 000,00 brak pliku
RS.21.GPiK.7021.50.2015.DM 2015-04-30 2015-05-15 Suprhobby Market Budowlany Sp. z o.o. Market OBI 038 Zakup impregnatów do konserwacji małej architektury na placu zabaw w m. Ostrowiec 396,99 brak pliku
MGKPiRPA.27.2015 2015-05-14 2015-05-25 Pracownia Doskonalenia Zawodowegho MERITUM usługa edukacyjno - szkoleniowa - warsztaty profilaktyczne 1 200,00 brak pliku
OKiS.7151.27.2015 2015-04-24 2015-05-24 Urszula Witkowska umowa najmu lokalu użytkowego 225,00 brak pliku
RS.22.GPiK.2151.29.2015.DM 2015-05-19 2015-12-02 Marta Matkowska Cychry utrzymanie czystości na przystankach PKS, parkingach, koszenie placu zabaw, przy bibliotece i stacji PKP 3 343,00 brak pliku
GPiK7357.1.2015 2015-03-23 2015-05-30 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SKOROBOGATY kruszenie kruszywa na naprawę dróg i uporządkowanie terenu po byłym NZPOW 55 947,80 brak pliku
GNiOŚ.3032.2.4.2015.KK 2015-04-01 2016-06-30 Celowy Związek Gmin CZG-12 w Długoszynie zagospodarowanie odpadów komunalnych 1 530 000,00 brak pliku
OKiS.7151.36.2015 2015-05-19 2015-07-18 Monika Twardowska umowa najmu świetlicy 225,00 brak pliku
RS.23.GPiK.7021.53.2015.DM 2015-05-18 2015-05-30 Market OBI w Gorzowie Zakup części i materiałów do kosiarki-traktorowej i kosy spalinowej dla wsi Barnówko 396,99 brak pliku
RS.24.GPiK.7021.54.2015.DM 2015-05-20 2015-05-30 Market OBI w Gorzowie zakup oleju do kosiarki (traktor) dla m. Barnówko 46,99 brak pliku
OKiS.7151.37.2015 2015-05-20 2015-05-31 Marzena Pieczonka umowa najmu świetlicy wiejskiej 225,00 brak pliku
GPiK.Rp.1.2015 2015-05-04 2015-10-30 Zaklad Ogólnobudowlany Symeniuk Zbigniew remont przystanków na terenie Gminy 6 000,00 brak pliku
GPiK.21.2151.27.2015.DM 2015-05-25 2015-10-31 Chmielewski Tomasz Bogusław wykaszanie terenów gminnych w ramach akcji "Dróżnik" 800,00 brak pliku
RS.20.GPiK.2151.28.2015.DM 2015-05-25 2015-10-31 Chmielewski Tomasz Bogusław utrzymanie przystanków, koszenie działek gminnych 1 500,00 brak pliku
OKiS.7151.38.2015 2015-05-21 2015-07-18 Bożena Kulczyńska umowa najmu lokalu użytkowego 225,00 brak pliku
OKiS.7151.39.2015 2015-05-29 2015-05-29 Weronika Kuchowicz umowa najmu lokalu użytkowego - świetlica Krześnica 100,00 brak pliku
OKiS.7151.40.2015 2015-05-29 2015-06-12 Krzysztof Gąsior umowa najmu lokalu użytkowego - świetlica wiejska w Dysznie. UMOWA ZOSTAŁA ANULOWANA - REZYGNACJA Z WYNAJMU 225,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.1.2015.BR 2015-03-26 2015-04-26 Fryczyński Krzysztof Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowej 2 617,51 brak pliku
GNiOŚ.3032.5.2015.BR 2015-04-07 2015-05-07 Tadeusz Gałuszka Dofinansowanie usuwania azbestu 2 104,50 brak pliku
GNiOŚ.3032.9.2015.BR 2015-04-10 2015-04-15 HURTOWNIA PAPIRUS DĘBNO Zakup materiałów na konkurs w Przedszkolu Nr 1 w Dębnie 275,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.10.2015.BR 2015-04-15 2015-04-17 HURTOWNIA PAPIRUS DĘBNO Zakup materiałów na konkurs w Szkole Podstawowej w Dargomyślu 450,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.46.2015.BR 2015-04-15 2015-04-17 AGA PH Henryk Dulas Dębno Zakup farb na cmentarz w Dolsku ze środków RS Dolsk 196,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.11.2015.BR 2015-04-22 2015-11-27 Renata Jaźwińska-Koss Ocena drzew przeznaczonych do wycięcia na terenie Gminy Dębno 1 000,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.6.2015.BR 2015-04-28 2015-05-28 Marcin Winkler Dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w Bogusławiu na dz. nr 413/4 2 121,75 brak pliku
GNiOŚ.7045.65.2015.BR 2015-05-07 2015-05-29 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dębnie Wymiana studzienki wodomierzowej, przebudowa nieszczelnej instalacji wodnej przy kaplicy w Cychrach. 5 000,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.12.2015.BR 2015-04-30 2015-05-07 Sklep Wędkarski TAAKA RYBA w Dębnie Zakup materiałów rzeczowych na nagrody w konkursie organizowanym przez SP Cychry 500,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.14.2015.BR 2015-05-04 2015-05-04 Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie Zakup biletów wejściowych do ZOO dla dzieci ze szkół 105,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.15.2015.BR 2015-05-04 2015-05-04 Centrum Nauki Kopernik w Warszawie Zakup biletów wejściowych dla dzieci 82,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.16.2015.BR 2015-05-04 2015-05-04 Centrum Nauki Kopernik w Warszawie Zakup biletów wejściowych do Centrum Nauki Kopernik 105,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.17.2015.BR 2015-05-04 2015-05-04 Zarząd Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie Zakup biletów wejściowych do Pałacu Kultury 98,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.18.2015.BR 2015-05-04 2015-05-04 Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie Bilety wejściowe do Muzeum dla dzieci z Gminy Dębno 98,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.75.2015.BR 2015-05-19 2015-05-22 Usługi Transportowe Leszek Król Przewiezienie pozostałości pomnika żołnierzy w Sarbinowie na cmentarz 615,00 brak pliku
GNiOŚ.7021.3.2015.BR 2015-05-21 2015-11-30 EKOLAB Sp.z o.o. Kobylnica Monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów w Dębnie przy ul.Dargomyskiej 3 247,20 brak pliku
GNiOŚ.3032.20.2015.BR 2015-05-28 2015-05-28 J.S.HAMILTON Gdynia Wykonania badań ścieków w gminnych kanalizacji burzowej 5 627,25 brak pliku
GNiOŚ.7045.45.2015.BR 2015-05-21 2015-06-20 Zakład Instalacji Elektrycznych Jerzy Sokół Remont oświetlenia zewnętrznego na cmentarzu ul.Włościańska dz. nr 31. 17 960,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.13.2015.BR 2015-05-08 2015-05-20 Sklep Wędkarski TAAKA RYBA w Dębnie Zakup materiałów rzeczowych na nagrody w konkursie organizowanym przez GP Dębno 500,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.80.2015.BR 2015-05-28 2015-11-12 Chmielewski Tomasz Prace porządkowe na cmentarzu w Bogusławiu 4 505,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.81.2015.BR 2015-05-29 2015-11-12 Kłosowski Przemysław Prace porządkowe na cmentarzu w Oborzanach 1 805,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.84.2015.BR 2015-05-29 2015-11-12 Instalatorstwo Sanitarne, CO i Gazowe Daniel Bońdos Prace porządkowe na cmentarzu w Smolnicy 2 040,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.86.2015.BR 2015-06-01 2015-11-12 Matkowska Marta Prace porządkowe na cmentarzu w kaplicy przedpogrzebowej w Cychrach 4 870,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.87.2015.BR 2015-06-01 2015-11-12 Myszkowski Przemysław Prace porządkowe na cmentarzu i kaplicy przedpogrzebowej w Dolsku 2 295,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.85.2015.BR 2015-06-01 2015-11-12 Przedsiębiorstwo Handlowe Prace porządkowe na cmentarzu w Krześnicy 1 305,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.90.2015.BR 2015-06-01 2015-11-12 Czyżewska Małgorzata Prace porządkowe na cmentarzu w Grzymiradzu 1 305,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.83.2015.BR 2015-05-29 2015-11-12 Sućko Krzysztof Prace porządkowe na cmentarzu w Sarbinowie 2 940,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.7.2015.BR 2015-05-20 2015-06-21 Augustyniak Cezary Dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w Choszczówku na dz. nr 424 5 000,00 brak pliku
GPiK.25.7021.75.2015.DM 2015-05-28 2015-06-10 FFC DISTRIBUTION SP z O.O. Tablice informacyjne do urządzeń siłowni zewnetrznej 369,00 brak pliku
RS.28.GPiK.7021.77.2015.DM 2015-05-12 2015-06-10 Autoryzowany Dealer Firmy "STIHL" Materiały do kosiarki Warnice 74,00 brak pliku
RS.27.GPiK.7021.76.2015.DM 2015-05-28 2015-06-10 Sprzedaż-Serwis Sprzętu Leśnego i Ogrodniczego Części do kosiarki Cychry 98,50 brak pliku
RS.30.GPiK.7021.82.2015.DM 2015-06-16 2015-07-15 Kowalstwo Artystyczne Krzysztof władyka Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Oborzanach, konserwacja elementów małej architektury 8 000,00 brak pliku
RS.26.GPiK.7021.56.2015.DM 2015-05-21 2015-05-21 Sprzedaż-Serwis Sprzętu Leśnego i Ogrodniczego Cychry części do kosiarki 119,00 brak pliku
RS.25.GPiK.7021.55.2015.DM 2015-05-18 2015-05-18 Sprzedaż-Serwis Sprzętu Leśnego i Ogrodniczego Cychry części do kosiarki 69,00 brak pliku
AP.2151.60.2015 2015-06-11 2015-09-30 Gawrońska Małgorzata sprzątanie pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego i USC 6 400,00 brak pliku
RS.18.GPiK.2151.25.2015.DM 2015-06-22 2015-12-15 Janusz Fabiańczyk Prace porządkowe (boisko, plac zabaw, przystanki) w m. Dyszno 1 500,00 brak pliku
GPiK.16.2151.23.2015.DM 2015-06-22 2015-07-15 Janusz Fabiańczyk koszenie terenów w ramach akcji "Dróżnik" Dyszno w terminie od 01-15.07.2015 r. 800,00 brak pliku
GPiK.17.2151.22.2015.DM 2015-05-08 2015-07-30 Małgorzata Dmytruszkiewicz Krężelin koszenie w ramach akcji "Dróżnik" w okresie od 01.07.2015 do 30.07.2015 r. 800,00 brak pliku
RS.31.GPiK.7021.85.2015.DM 2015-06-19 2015-07-31 Frajda Sp. Cywilna Grzegorz Fabian, Agnieszka Giza Radawiec Duży Zakup urządzeń zabawowych dla m. Dyszno, Dargomyśl 11,00 brak pliku
RS.11.GPiK.2151.13.2015.DM 2015-06-22 2015-09-30 Fabiańczyk Kamil Barnówko koszenie terenów gminnych oraz boiska sportowego 1 500,00 brak pliku
RS.10.GPiK.2151.12.2015.DM 2015-06-22 2015-11-01 Fabiańczyk Kamil Barnówko utrzymanie czystości na przystankach PKS 1 000,00 brak pliku
GPiK.12.2151.14.2015.DM 2015-06-22 2015-07-15 Anna Dąbrowska Barnówko wykaszanie w ramach akcji "Dróżnik" w terminie od 01.07-15.07.2015 800,00 brak pliku
RS.19.GPiK.2151.45.2015.DM 2015-05-06 2015-05-30 Przedsiebiorstwo Handlowo-Usługowe "PILAR" Myślibórz Różańsko części do kosiarki 344,00 brak pliku
RS.09.GPiK.2151.39.2015.DM 2015-04-23 2015-05-20 HUSQVARNA Debno Dolsk części i materiały do kosiarki 400,00 brak pliku
GPiK.01.7003.1.2015.DM 2015-01-01 2015-12-31 Nadleśnictwo Dębno Czynsz za dzierżawę gruntu leśnego pod ścieżkę rowerową do jeziora"Duszatyń" 220,67 brak pliku
GPiK.03.260.01.2015.ZN 2015-02-27 2015-12-31 Firma "ROLMET" Dębno zakup ubrań roboczych dla PSU 7 996,00 brak pliku
RS.32.GPiK.7021.47.2015.DM 2015-05-02 2015-06-19 Lotos Paliwa Sp. z o.o. Gdańsk Barnówko zakup paliwa do traktora i kosiarki 97,00 brak pliku
AP.2151.61.2015 2015-05-28 2016-05-31 Poczta Polska Spółka Akcyjna Warszawa usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym brak pliku
AP.2151.62.2015 2015-05-26 2017-05-31 Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. Warszawa ubezpieczenie mienia Urzędu Miejskiego brak pliku
AP.2151.59.2015 2015-05-27 2017-05-31 PZU S.A. Szczecin ubezpieczenie komunikacyjne i NNW członków ochotniczych straży pożarnych brak pliku
RS.34.GPiK.7021.87.2015.DM 2015-06-22 2015-07-22 Neox Trade Kamil Nowak Wieliczka Dolsk zakup siatki do bramek na boisko sportowe. 228,90 brak pliku
AP.2151.64.2015 2015-05-07 2015-05-22 Zając Dominik przygotowanie lokali wyborczych na wybory Prezydenta RP w dniach 10 i 24.05.2015 r. 3 035,00 brak pliku
AP.2151.63.2015 2015-06-26 2015-07-31 Zakład Ogólnobudowlany-Stolarstwo Ogólne Grzymski Ryszard Myślibórz wykonanie zabudowy ścian w pok. 23"B" Urzędu Miejskiego w Dębnie 3 690,00 brak pliku
2151.65.2015 2015-05-07 2015-05-22 Mielczak Wojciech przygotowanie lokali wyborczych na wybory prezydenta RP w dniu 10 i 24.05.2015 r. 2 470,00 brak pliku
AP.2151.66.2015 2015-05-07 2015-05-22 Paczewska Anna przygotowanie lokali wyborczych na wybory prezydenta RP w dniach 10 i 24.05.2015 r. 2 330,00 brak pliku
GPiK7021.18.2015 2015-06-25 2015-06-30 Z-d Ogólnobud. i instal.Elektr. Mariusz Jarema montaż lampy na promenadzie przy ul.Słowackiego w Dębnie 1 229,67 brak pliku
AP.2151.67.2015 2015-06-29 2015-07-22 Mateja Dariusz dostarczenia korespondencji wychodzącej z Urzędu na terenie miasta 1 300,00 brak pliku
AP.2151.68.2015 2015-06-02 2017-06-02 ORANGE POLSKA S.A. leasing drukarki 14 464,80 brak pliku
172/XI/2009 2009-11-01 2015-12-31 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dębnie Zaopatrzenie w wodę na cmentarzach wiejskich 3 600,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.17.2015.BR 2014-12-31 2015-12-31 Dębnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Dębnie Powierzenie w zarządzanie nieruchomości niemieszkalnych, na których usytuowane są cmentarze gminne. 99 344,52 brak pliku
Nr 2 (PUK) 2015 2015-03-31 2015-12-31 Przedsiębiorstwo Uług Komunalnych Sp. z o.o. w Dębnie Wywóz odpadów z cmentarzy komunalnych; utrzymanie grobów wojennych KURHAN w Dębnie; likwidacja dzikich wysypisk odpadów oraz zbieranie i utylizacja padłych zwierząt z terenów gminnych; wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów; utrzymanie czystości rzeki Kosy. 158 000,00 brak pliku
AP.2151.69.2015 2015-07-15 2015-08-19 Zakład Ogólnobudowlany- Stolarstwo R.Grzymski wykonanie wraz z montażem mebli na wymiar do pok. 33"B" 13 400,85 brak pliku
OKiS.7151.43.2015 2015-06-30 2015-08-22 Ewa Piekarska umowa najmu lokalu użytkowego - świetlica w Smolnicy 300,00 brak pliku
OKiS.7151.44.2015 2015-07-02 2015-07-11 Anna Andrzejwska umowa najmu lokalu użytkowego - świetlica Smolnica 225,00 brak pliku
OKiS.7151.45.2015 2015-07-02 2015-07-18 Bernadeta Kłoda umowa najmu lokalu użytkowego - świetlica Warnice 225,00 brak pliku
OKiS.7151.46.2015 2015-07-07 2015-08-29 Przemysław Macudziński umowa najmu lokalu użytkowego - świetlica Mostno 325,00 brak pliku
OKiS.7151.48.2015 2015-07-14 2015-07-15 Bolesław Żłobicki umowa najmu lokalu użytkowego - świetlica Smolnica 150,00 brak pliku
OKiS.7151.49.2015 2015-07-15 2015-08-08 Ewelina Kasprowiak umowa najmu lokalu użytkowego - świetlica Mostno 225,00 brak pliku
OKiS.7151.43.2015 2015-07-02 2015-07-08 Łukasz Darecki umowa najmu lokalu użytkowego - Różańsko 150,00 brak pliku
PiR.pp.526.32.2015 2015-05-28 2015-08-30 Miedzynarodowe Stowarzyszenie Policji - Sekcja Polska Zachodniopomorska Grupa IPA region Dębno Cykliczne imprezy interdyscyplinarne 1 500,00 brak pliku
PiR.pp.526.33.2015 2015-06-01 2015-06-16 Stowarzyszenie Edukacyjne Na Rzecz Rozwoju Wsi Mostno, Więcław, Łazy i Barnówko Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży 850,00 brak pliku
PiR.pp.526.34.2015 2015-06-19 2015-06-30 Miejski Klub Sportowy Dąb Dębno Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu 5 000,00 brak pliku
PiR.pp.526.35.2015 2015-06-29 2015-07-17 Ognisko Wychowawcze ?Nasz Dom? Salezjanie Księdza Bosko Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży z zakresu organizacji półkolonii letnich 32 000,00 brak pliku
PiR.pp.526.36.2015 2015-07-07 2015-07-29 Stowarzyszenie ART-FORUM Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży z zakresu organizacja kolonii oraz półkolonii letnich 4 000,00 brak pliku
PiR.pp.526.37.2015 2015-07-20 2015-12-31 Uczniowski Ludowy Klub Sportowy ?Pomorzanin? Rozwój sportu kwalifikowanego 13 500,00 brak pliku
PiR.pp.526.38.2015 2015-07-06 2015-12-31 Uczniowski Klub Sportowy ?Olimpia? Rozwój sportu kwalifikowanego 11 500,00 brak pliku
PiR.pp.526.39.2015 2015-07-06 2015-12-31 Zarząd Miejsko-Gminny Ligi Obrony Kraju w Dębnie Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu 2 000,00 brak pliku
PiR.pp.526.40.2015 2015-07-08 2015-12-31 Miejski Klub Sportowy Dąb Dębno Rozwój sportu kwalifikowanego 105 000,00 brak pliku
PiR.134.2.2015 2015-03-13 2016-03-31 'CONCEPT Przedłużenie usług dla strony internetowej www.ueberdengrenzen.eu w zakresie domeny 147,60 brak pliku
PiR.134.1.2015 2015-03-13 2016-02-28 "Concept" Intermedia Marek Jagodziński Przedłużenie usług dla strony internetowej www.debno.pl 2 703,00 brak pliku
PiR.0543.5.2015 2015-06-01 2015-06-10 "Euromet" Sp. z o.o. Wykonanie pamiątkowej tablicy bohaterów bitwy pod Arnhem 1 400,00 brak pliku
PiR.0543.4.2015 2015-06-12 2015-06-19 Stiglass Grażyna Korzeniecka Wykonanie pamiątkowej statuetki z okazji 70-lecia MKS Dąb Dębno 397,29 brak pliku
PiR.0534.3.2015.MW 2015-06-03 2015-07-11 Lisicki Krzysztof SPR Wykonanie 40 szt. flag samorządowych Gminy Dębno 1 845,00 brak pliku
PiR.0543.2.2015 2015-03-03 2015-03-09 Stiglass Grażyna Korzeniecka Wykonanie pamiątkowej statuetki z okazji XXV-lecia działalności Stowarzyszenia Oświatowego im. Ignacego Łukasiewicza w Dębnie 408,36 brak pliku
PiR.0543.1.2015 2015-02-10 2015-02-19 Stiglass Grażyna Korzeniecka Wykonanie pamiątkowej statuetki z okazji 20-lecia PWiK 446,49 brak pliku
PiR.053.5.2015 2015-06-12 2015-06-30 Info Biznes Sp. z o.o. zakup powierzchni gazetowej - promocja terenów inwestycyjnych 5 535,00 brak pliku
PiR.053.4.2015 2015-06-16 2015-07-18 polska Press Sp. z o.o. Usługi reklamowe - promocja terenów inwestycyjnych 2 091,00 brak pliku
PiR.053.3.2015 2015-05-22 2015-08-07 Agora S.A. Promocja imprez Gminy Dębno 1 845,00 brak pliku
PiR.053.2.2015 2015-05-13 2015-05-27 Info Biznes Sp. z o.o. Zakup powierzchni gazetowej - promocja terenów inwestycyjnych 3 075,00 brak pliku
PiR.053.1.2015 2015-05-05 2015-07-02 Gremi Business Communication Sp. z o.o. Zakup powierzchni gazetowej - promocja terenów inwestycyjnych 6 150,00 brak pliku
PiR.055.2.2015 2015-05-06 2015-06-20 Zakład Poligraficzny Henryk Górowski Wydruk książki pt. "Kardynał August Hlond" 3 000,48 brak pliku
PiR.0543.6.2015 2015-07-20 2015-08-31 SIM Koło Sp. z o.o. Wykonanie, znakowanie i dostawa materiałów promocyjnych 11 574,30 brak pliku
PiR.0543.7.2015 2015-07-20 2015-08-31 Respo sc. Wykonanie, znakowanie i dostawa materiałów promocyjnych 1 808,10 brak pliku
PiR.0543.8.2015 2015-07-20 2015-08-31 A&M Druk Agencja Reklamowa Przybył Wykonanie, znakowanie i dostawa materiałów promocyjnych 4 997,02 brak pliku
OKiS.7151.47.2015 2015-07-09 2015-07-10 Anna Janiak umowa najmu lokalu użytkowego Krześnica 100,00 brak pliku
PiR.341.2.2015 2015-06-01 2015-06-09 Biuro Flaming Ryszard Kuścielek Tłumaczenie dokumentów oraz tłumaczenie ustne spotkania z Burmistrzem Bad Freienwalde 1 107,50 brak pliku
GPiK.28.7021.97.2015.DM 2015-07-20 2015-08-15 Zakład Ogólnobudowlany Marian Kopaniecki Remont wiaty w parku w Warnicach 10,00 brak pliku
GPiK.26.2151.20.2015.DM 2015-06-26 2015-07-15 Krawiec Grzegorz Suchlica wykaszanie w ramach akcji "Dróżnik" 800,00 brak pliku
RS.38.GPiK.7021.96.2015.DM 2015-07-20 2015-07-21 Autoryzowany Dealer Firmy "STIHL" Więcław zakup części do kosiarki 518,00 brak pliku
RS.33.GPiK.7021.46.2015.DM 2015-06-30 2015-07-30 Piotr Kasprowiak Mostno wykonanie wiaty drewnianej 10,00 brak pliku
RS.39.GPiK.7021.107.2015.DM 2015-08-10 2015-08-31 Przedsiebiorstwo Handlowo-Usługowe "PILAR" Myślibórz Różańsko zakup części do kosiarki 460,00 brak pliku
RS.40.GPiK.7021.106.2015.DM 2015-08-05 2015-10-31 Przedsiebiorstwo Handlowe Krześnica koszenie parku 1 000,00 brak pliku
RS.41.GPiK.7021.105.2015.DM 2015-08-05 2015-11-30 Przedsiebiorstwo Handlowe "Ula" Urszula Ruszlewicz Krześnica utrzymanie czystości na przystankach PKS 1 000,00 brak pliku
RS.42.GPiK.7021.109.2015.DM 2015-08-06 2015-08-10 Suprhobby Market Budowlany Sp. z o.o. Market OBI 038 Barnówko zakup części do kosiarki 87,88 brak pliku
GNiOŚ.7045.95.2015.BR 2015-06-22 2015-07-31 Giniewicz Władysław Zakład Produkcyjno-Usługowy z siedz. w Dębnie Wymiana bramy wjazdowej i bramki wejściowej na cmentarz w Oborzanach 5 495,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.96.2015.BR 2015-06-11 2015-06-11 ERNESTO Sp. z o.o. z siedz. w Dębnie Zakup materiałów na cmentarz w Sarbinowie 299,43 brak pliku
GNiOŚ.3032.22.2015.BR 2015-06-11 2015-07-31 Agencja Reklamowa "LS" Ludmiła Borysewicz z siedz. w Dębnie Wykonanie 4 szt. tablic informacyjnych o formach ochrony przyrody na terenie Gminy Dębno 2 000,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.105.2015.BR 2015-06-22 2015-07-31 Lenartowicz Anna Prace porządkowe na cmentarzu w Dargomyślu 803,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.82.2015.BR 2015-06-17 2015-11-12 Fabiańczyk Kamil Prace porządkowe na cmentarzu w Barnówku 2 230,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.100.2015.BR 2015-06-17 2015-07-31 Łukasz Kędzior Firma Mechanik Samochodowy z siedz. w Sarbinowie Demontaż starej siatki na dł. 100mb i zamontowanie nowego ogrodzenia 5 500,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.80.2015.BR 2015-06-17 2015-11-12 Fabiańczyk Kamil Prace porządkowe na cmentarzu w Dysznie 1 305,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.107.2015.BR 2015-07-01 2015-07-07 Fabiańczyk Kamil Naprawa chodnika na cmentarzu w Barnówku 600,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.25.2015.BR 2015-07-06 2015-07-21 Sklep z Artykułami Przemysłowymi ALF Piotr Fajks z siedz. w Dębnie Zakup 6 szt. antyram 210,63 brak pliku
GPiK.0321.2.2015.DM 2015-08-12 2015-12-31 Przedsiebiorstwo Wodociagów i Kanalizacji Sp. zo.o. w Dębnie Utrzymanie i konserwacja kanalizacji burzowej. 100 000,00 brak pliku
OKiS.7151.23.2015 2015-04-16 2015-08-22 Małgorzata Czechowska umowa najmu lokalu użytkowego - świetlica Krześnica 225,00 brak pliku
PiR.0543.9.2015 2015-07-31 2015-08-31 SIM KOŁO Sp z o.o Wykonanie, znakowanie i dostawa materiałów promocyjnych. 10 411,95 brak pliku
PiR.0543.10.2015 2015-07-31 2015-08-31 RESPO sc. Wykonanie, znakowanie i dostawa materiałów promocyjnych. 4 557,15 brak pliku
PiR.053.8.2015 2015-07-27 2015-08-20 Polska Agencja Przedsiębiorczości Zakup powierzchni gazetowej-promocja terenów inwestycyjnych. 24 600,00 brak pliku
PiR.0541.1.2015 2015-07-30 2015-09-30 Aleksander Bąk Opracowanie logotypu promocyjnego Gminy Dębno wraz z manualem standaryzacji graficznej znaku oraz system tożsamości wizualnej i księgą STW. 16 500,00 brak pliku
OKiS.7151.53.2015 2015-08-17 2015-08-19 Krystyna Tkacz umowa najmu świetlicy wiejskiej w Smolnicy 100,00 brak pliku
OKiS.7151.51.2015 2015-07-24 2016-01-27 Polska Fundacja Społeczeństwo Przedsiębiorczego umowa najmu lokalu użytkowego - Różańsko 3 120,00 brak pliku
OKiS.7151.55.2015 2015-08-24 2015-08-30 Sylwia Mesjasz umowa najmu lokalu użytkowego 225,00 brak pliku
GPiK7011.7/Rd/2015 2015-08-20 2015-08-30 roboty dodatk.zwiazane z utwardz. dr. gm.w Dębnie w 15r regulacja 13 studni kanalizacyjnych 13 700,42 brak pliku
PiR.0543.2.2015 2015-08-11 2015-08-31 Jerzy Fedro Grafiki wykonane ołówkiem przedstawiające architekturę Dębna. 2 725,00 brak pliku
GPiK7011.1.Rp.2015.SM 2015-08-28 2015-09-04 SRBOiUR UNIWERSAL remont przepustu w m.Różańsko 6 400,00 brak pliku
GPiK7021.1.2015 2015-03-23 2015-03-31 Jarema Mariusz naprawa szafy elektr. Pl.Konstytucji i lamp, pramenada przy Wodnej 5 684,02 brak pliku
PiR.0541.2.2015 2015-07-01 2015-07-13 Karolina Janiszewska Przeprowadzenie siedmiu godzin szkolenia w zakresie systemów komunikacji marki terytorialnej dla pracowników Urzędu Miejskiego. 2 460,00 brak pliku
OKiS.7151.50.2015 2015-07-20 2015-12-05 Stanisałwa Oraczewska umowa najmu - świetlica Smolnica 225,00 brak pliku
MGKPiRPA.524.3.2015 2015-01-19 2015-12-31 Klub Abstynenat Życie przeciwdziałanie patologiom społecznym w zakresie: działalność pomocowa organizowana przez osoby chore z zakresu organizacja terapii dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin 27,00 brak pliku
MGKPiRPA.524.1.2015 2015-01-19 2015-12-31 gnisko Wychowawcze ?Nasz Dom? Salezjanie Księdza Bosko przeciwdziałanie patologiom społecznym w zakresie prowadzenia ognisk wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, zagrożonych patologia społeczną 18,00 brak pliku
MGKPiRPA.524.2.2015 2015-01-19 2015-12-31 Ognisko dla dzieci i młodzieży przy Parafii Matki Bożej Fatimskiej przeciwdziałanie patologiom społecznym w zakresie prowadzenia ognisk wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, zagrożonych patologia społeczną 27,00 brak pliku
AP.2151.70.2015 2015-06-30 2016-07-02 Poczta Polska Spółka Akcyjna dostarczenie korespondencji filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego Myślibórz brak pliku
AP.2151.71.2015 2015-07-29 2015-08-31 Korżenko Franciszek wykonywanie obowiązków konserwatora Urzędu Miejskiego w Dębnie 1 900,00 brak pliku
AP.2151.72.2015 2015-07-01 2016-06-30 PROFEKO Sp. z o.o. Radom aktualizacja systemu odpadywgminie.com 9 000,00 brak pliku
AP.2151.73.2015 2015-08-25 2015-09-06 Olobry Jarosław czynności koordynatora gminnego podczas referendum ogólnokrajowego 500,00 brak pliku
AP.2151.74.2015 2015-08-25 2015-09-03 Koblowska Teresa sporządzenie spisu wyborców na referendum ogólnokrajowe 1 050,00 brak pliku
AP.2151.75.2015 2015-08-25 2015-09-03 Zając Maria sporządzenie spisu wyborców na referendum ogólnokrajowe 1 050,00 brak pliku
AP.2151.76.2015 2015-08-25 2015-09-03 Borszcz Małgorzata sporządzenie spisu wyborców na referendum ogólnokrajowe 1 050,00 brak pliku
AP.2151.77.2015 2015-08-26 2015-09-06 Kowalska Iwona operator informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Nr 1 podczas referendum ogólnokrajowego 130,00 brak pliku
AP.2151.78.2015 2015-08-26 2015-09-06 Paczewska Anna operator informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Nr 2 na referendum ogólnokrajowe 130,00 brak pliku
AP.2151.79.2015 2015-08-26 2015-09-06 Wawrzycka-Dawidowicz Małgorzata operator informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Nr 3 na referendum ogólnokrajowe 130,00 brak pliku
AP.2151.80.2015 2015-08-26 2015-09-06 Sołtys Zdzisław operator informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Nr 4 na referendum ogólnokrajowym 130,00 brak pliku
AP.2151.81.2015 2015-08-26 2015-09-06 Wesołowska Krystyna operator informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Nr 5 na referendum ogólnokrajowe 130,00 brak pliku
AP.2151.82.2015 2015-08-26 2015-09-06 Kurpiel Anna operator informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Nr 6 na referendum ogólnokrajowe 130,00 brak pliku
AP.2151.83.2015 2015-08-26 2015-09-06 Fabiańczyk Janusz operator informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Nr 7 na referendum ogólnokrajowe 130,00 brak pliku
AP.2151.84.2015 2015-08-26 2015-09-06 Jarmuszka-Izak Renata operator informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Nr 8 na referendum ogólnokrajowe 130,00 brak pliku
AP.2151.85.2015 2015-08-26 2015-09-06 Fafuła Kazimierz operator informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Nr 9 na referendum ogólnokrajowe 130,00 brak pliku
AP.2151.86.2015 2015-08-26 2015-09-06 Wawruszczak Urszula operator informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Nr 10 na referendum ogólnokrajowe 130,00 brak pliku
AP.2151.87.2015 2015-08-26 2015-09-06 Zając Marzenna operator informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Nr 11 na referendum ogólnokrajowe 130,00 brak pliku
AP.2151.88.2015 2015-08-26 2015-09-06 Potyraj Marek operator informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Nr 12 na referendum ogólnokrajowe 130,00 brak pliku
AP.2151.89.2015 2015-08-26 2015-09-06 Mielczak Dorota operator informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Nr 13 na referendum ogólnokrajowe 130,00 brak pliku
AP.2151.90.2015 2015-08-26 2015-09-06 Sauter Izabela operator informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Nr 14 na referendum ogólnokrajowe 130,00 brak pliku
OKiS.7151.56.2015 2015-09-10 2015-09-12 Agata Krawiec umowa najmu świetlicy wiejskiej w Suchlicy 150,00 brak pliku
RS.44.GPiK.7021.112.2015.DM 2015-07-31 2015-07-31 Lotos Paliwa Sp. z o.o. Gdańsk Barnówko zakup paliwa do kosiarek 106,89 brak pliku
AP.2151.92.2015 2015-09-02 2015-09-04 Ostry Wojciech przygotowanie lokali wyborczych od nr 7-12 na referendum ogólnokrajowe 2 100,00 brak pliku
AP.2151.93.2015 2015-09-02 2015-09-04 Mielczak Wojciech przygotowanie lokalu wyborczego nr 13 na referendum ogólnokrajowe 350,00 brak pliku
AP.2151.94.2015 2015-09-02 2015-09-04 Ostry Martyna przygotowanie lokali wyborczych nr 1-6 na referendum ogólnokrajowe 1 860,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.140.2015.BR 2015-08-19 2015-08-26 Zakład Pogrzebowy OMEGA Usługi Cmentarne Andrzej Zborowski zs. w Dębnie Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Myśliborzu pochówek szczątków ludzkich, nieznanej tożsamości (12 osób NN) na cmentarzu w Dębnie przy ul.Włościańskiej 1 200,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.27.2015.BR 2015-08-26 2015-09-05 Drukarnia POL-GRAF Wyrób Pieczątek J.Bladyniec E.Krupka zs. w Dębnie Wykonanie ozdobnej pieczęci na Spotkania Przyrodników w Bogusławiu 73,80 brak pliku
GNiOŚ.3032.29.2015.BR 2015-09-14 2015-09-19 NOVUM Komputerowa Pracownia Szyldów o Reklam Ireneusz Topczewski zs. w Dębnie Wykonanie zestawu 150 kompletów widokówek (po 9 szt.), 100 szt. Folderów 1 056,00 brak pliku
GNiOŚ.7021.29.2015.BR 2015-09-16 2015-09-25 Czyżewska Małgorzata Wykonanie ręcznego i mechanicznego koszenia zrekultywowanego składowiska odpadów w Dębnie przy ul.Dargomyskiej 2 800,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.31.2015.BR 2015-09-16 2015-09-19 Księgarnia "MIŚ" w Dębnie Zakup nagród na przyrodniczy konkurs fotograficzny "Przyroda zimą" 160,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.32.2015.BR 2015-09-16 2015-09-19 TAAKA RYBA Natalia Srokowska z siedz. w Dębnie Zakup nagród na przyrodniczy konkurs fotograficzny "Przyroda zimą" 440,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.159.2015.BR 2015-09-21 2015-11-12 LEnartowicz Anna Wykonanie prac porządkowych na cmentarzu w Dargomyślu 802,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.30.2015.BR 2015-09-16 2015-09-19 PAPIRUS Hurtownia Papieru zs. w Dębnie Zakup nagród na przyrodniczy konkurs pn."Miej oczy szeroko otwarte" 500,00 brak pliku
Aneks nr 1 do postanowień Nr 2 (PUK) 2015 2015-09-24 2015-12-31 Przedsiębiorstwo Uług Komunalnych Sp. z o.o. w Dębnie Zwiększenie kwoty postanowień szczegółowych Nr 2 (PUK) 2015 w zakresie wycinki i zabiegów pielęgnacyjnych drzew i krzewów 10 000,00 brak pliku
Umowa nr PiR.0542.1.2015 2015-09-28 2015-10-01 Maciej Szabałkin Promocja oferty biznesowej, w tym potencjału i terenów inwestycyjnych Gminy Dębno w czasie Konferencji Westpomeranian Greenfield 2015. 6 000,00 brak pliku
OKiS.7151.57.2015 2015-10-01 2015-11-10 Magdalena Szkwarek umowa najmu lokalu użytkowego - świetlica Grzymiradz 123,00 brak pliku
OKiS.7151.58.2015 2015-10-06 2015-11-21 Marta Binięda umowa najmu świetlicy w Smolnicy 225,00 brak pliku
AP.2151.95.2015 2015-09-25 2015-09-30 Wytwórnia Telewizyjno-Filmowa "ALFA" Sp. z o.o. instalacja elektronicznego systemu obsługi urzędu 1 845,00 brak pliku
OKiS.7151.59.2015 2015-10-05 2015-10-06 Ryszard Kujawa umowa najmu świetlicy - Smolnica 100,00 brak pliku
OKiS.41.2015 2015-10-01 2015-12-31 Julian Krzemiński obsługa oraz konserwacja kotłowni w świetlicy wiejskiej w Różańsku 1 650,00 brak pliku
OKiS.7151.64.2015 2015-10-09 2015-10-31 Honorata Demkowska umowa najmu lokalu użytkowego w Smolnicy 225,00 brak pliku
OKiS.7151.65.2015 2015-10-16 2015-10-16 Renata Jastrzębska umowa najmu lokalu użytkowego - świetlica Mostno 225,00 brak pliku
OKiS.42.2015 2015-10-12 2015-10-13 Marian Kopaniecki Zakład Ogólnobudowlany naprawa drzwi pieca w budynku świetlicy w Różańsku i Dolsku 650,00 brak pliku
PiR.0543.11.2015 2015-09-24 2015-10-15 SIM KOło Sp. z o.o Dostawa kubków. 3 140,19 brak pliku
PiR.0543.12.2015 2015-09-24 2015-10-02 STIGLASS Statuetka dla OSP w Sarbinowie z okazji 70- lecia działalności. 268,55 brak pliku
GPiK.38.7021.124.2015.DM 2015-10-15 2015-11-20 Frajda Sp. Cywilna Grzegorz Fabian, Agnieszka Giza Radawiec Duży Zakup oraz montaż urządzeń zabawowych na terenie m. Dębno ul. Chrobrego, park miejski 22,00 brak pliku
RS.48.GPiK.7021.131.2015.DM 2015-10-22 2015-11-23 Krzewy Ozdobne Grzegorz Rogoś Zakup sadzonek dla m. Ostrowiec 196,00 brak pliku
RS.46.GPiK.7021.115.2015.DM 2015-09-22 2015-10-20 DREWIKO Krzysztof Kowalczyk Obudowa wiaty wypoczynkowej w m. Młyniska 2 000,00 brak pliku
RS.45.GPiK.7021.114.2015.DM 2015-09-18 2015-09-30 Zakład Produkcyjno Handlowy "DREM" Ryszard Wachowski Barnówko renowacja elementu małej architektury (figura Św. Barbary) 2 000,00 brak pliku
RS.43.GPiK.7021.110.2015.DM 2015-08-21 2015-09-15 Autoryzowany Dealer Firmy "STIHL" Sarbinowo zakup części do kosiarki 999,00 brak pliku
RS.47.GPiK.7021.116.2015.DM 2015-09-22 2015-10-20 Przedsiebiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. w Dębnie Dargomysl koszenie terenów gminnych 750,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.178.2015.BR 2015-10-22 2015-11-30 Zakład Ogólnobudowlany Zbigniew Symeniuk w Dębnie Remont cokołu kaplicy przedpogrzebowej w Dolsku. 6 205,00 brak pliku
OKiS.66.2015 2015-10-20 2015-11-10 Krystyna Jaksa umowa najmu lokali użytkowych - świetlica w Smolnicy 98,40 brak pliku
RS.49.GPiK.7021.132.2015.DM 2015-10-22 2015-10-22 Lotos Paliwa Sp. z o.o. Gdańsk Barnówko zakup paliwa do kosiarki 91,42 brak pliku
AP.2151.96.2015 2015-10-16 2015-10-25 Stańczak Anna wykonywannie czynności koordynatora obsługi informatycznej na wybory parlamentarne 650,00 brak pliku
AP.2151.97.2015 2015-10-01 2015-10-24 Koblowska Teresa sporządzenie spisu wyborców na wybory parlamentarne 1 100,00 brak pliku
AP.2151.98.2015 2015-10-01 2015-10-24 Zając MAria sporządzenie spisu wyborców na wybory parlamentarne 1 100,00 brak pliku
AP.2151.99.2015 2015-10-01 2015-10-24 Borszcz Małgorzata sporządzenie spisu wyborców na wybory parlamentarne 1 100,00 brak pliku
AP.2151.100.2015 2015-10-19 2015-10-25 Kowalska Iwona wykonywanie czynności operatora informatycznej obsługi OKW Nr 1 200,00 brak pliku
AP.2151.101.2015 2015-10-19 2015-10-25 Paczewska Anna czynności operatora informatycznej obsługi OKW Nr 2 200,00 brak pliku
AP.2151.102.2015 2015-10-19 2015-10-25 Wawrzycka-Dawidowicz Małgorzata czynności operatora informatycznej obsługi OKW Nr 3 200,00 brak pliku
AP.2151.103.2015 2015-10-19 2015-10-25 Sołtys Zdzisław czynności operatora informatycznej obsługi OKW Nr 4 200,00 brak pliku
AP.2151.104.2015 2015-10-19 2015-10-25 Wesołowska Krystyna czynności operatora informatycznej obsługi OKW Nr 5 200,00 brak pliku
AP.2151.105.2015 2015-10-19 2015-10-25 Kurek Dominik wykonywanie czynności operatora informatycznej obsługi OKW Nr 6 200,00 brak pliku
AP.2151.106.2015 2015-10-19 2015-10-25 Fabiańczyk Janusz wykonywanie czynności operatora informatycznej obsługi OKW Nr 7 200,00 brak pliku
AP>2151.107.2015 2015-10-19 2015-10-25 Jarmuszka-Izak Renata wykopnywanie czynności operatora informatycznej obsługi OKW Nr 8 200,00 brak pliku
AP.2151.108.2015 2015-10-19 2015-10-25 Fafuła Kazimierz wykonywanie czynności operatora informatycznej obsługi OKW Nr 9 200,00 brak pliku
AP.2151.109.2015 2015-10-19 2015-10-25 Wawruszczak Urszula wykonywanie czynności operatora informatycznej obsługi OKW Nr 10 200,00 brak pliku
AP.2151.110.2015 2015-10-19 2015-10-25 Zając Marzenna wykonywanie czynności operatora informatycznej obsługi OKW Nr 11 200,00 brak pliku
AP.2151.111.2015 2015-10-19 2015-10-25 Soluch Jan wykonywanie czynności operatora informatycznej obsługi OKW Nr 12 200,00 brak pliku
AP.2151.112.2015 2015-10-19 2015-10-25 Mielczak Dorota wykonywanie czynności operatora informatycznej obsługi OKW Nr 13 200,00 brak pliku
AP.2151.113.2015 2015-10-19 2015-10-25 Olobry Jarosław wykonywanie czynności operatora informatycznej obsługi OKW Nr 14 200,00 brak pliku
AP.2151.91.2015 2015-10-22 2019-12-31 Zakład Ogólnobudowlany i Instalatorstwa Elektrycznego M.Jarema obsługa agregatu prądotwórczego w Urzędzie Miejskim Dębno i konserwacja syren alarmowych 33 600,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.2.8.2015.KK 2015-10-15 2015-10-22 PAPIRUS Hurtownia Papieru zs. w Dębnie Zakup rękawic winylowych i worków na odpady. 1 429,70 brak pliku
OKiS.7151.69.2015 2015-10-29 2015-11-02 Barbara Kazimierska umowa najmu lokali użytkowych - świetlica Warnice 49,20 brak pliku
GNiOŚ.6140.5.3.2015.AP 2015-01-15 2015-12-31 Lecznica Weterynaryjna "REKS" w Dębnie Konrad J. Bełezina usługi z zakresu opieki weterynaryjnej nad zwierzętami na terenie gminy Debno 11 000,00 brak pliku
GNiOŚ.6140.5.4.2015.AP 2015-01-15 2015-12-31 Przychodnia Weterynaryjna w Dębnie Ryszard Baum usługi z zakresu opieki weterynaryjnej nad zwierzętami na terenie gminy Debno 29 000,00 brak pliku
GNiOŚ.6140.9.2015.AP 2015-01-22 2015-12-31 Inspektorat Towarzystwa Ochrony Zwierząt "ANIMALS" w Białogardzie usługi z zakresu opieki weterynaryjnej nad zwierzętami na terenie gminy Debno 30 000,00 brak pliku
GNiOŚ.6140.8.3.2015.AP 2015-02-02 2015-12-31 "MÓJ PIES" Szkolenie Psów, Interwencyjne Wyłapywanie w Strzelcach Krajeńskich Psów Jolanta Krysiak interwencyjne wyłapywanie bezpańskich psów z terenu gminy Dębno 27 500,00 brak pliku
GNiOŚ.6140.30.2015.AP 2015-02-13 2015-02-13 Przychodnia Weterynaryjna w Dębnie Ryszard Baum badanie psów i wystawienie świadectw zdrowia w celu przekazania ich do schroniska 120,00 brak pliku
GNiOŚ.6331.20.2015.AP 2015-04-09 2015-04-09 MAT-BUD Faron Sp. J. w Dębnie zakup materiałów budowlanych przeznaczonych do naprawy urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie wsi Sarbinowo 347,83 brak pliku
GNiOŚ.6331.23.2015.AP 2015-04-10 2015-04-22 Zakład Robót Ogólnobudowlanych Stanisława Getman wykonanie usługi konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w m. Grzymiradz - dz. nr 353, obręb Grzymiradz, gmina Dębno, stanowiąca rów otwarty R-Si-75 na odcinku 670 m poprzez wykoszenie, hakanie i odmulenie oraz zrąbkowanie i wywóz karczy pozostałych po wycince przeprowadzonej w roku 2014 na działkach nr 351 i 352, stanowiących rów otwarty Nr R-185 w Grzymiradzu 4 828,98 brak pliku
GNiOŚ.6331.21.2015.AP 2015-04-17 2015-04-20 Sklep "Rolmet" Łukasz Zając zakup wyposażenia dla pracowników skierowanych z Urzędu Pracy w Myśliborzu 2 653,64 brak pliku
GNiOŚ.6140.45.2015.AP 2015-04-23 2015-04-23 Przychodnia Weterynaryjna w Dębnie Ryszard Baum badanie psów i wystawienie świadectw zdrowia w celu przekazania ich do schroniska 120,00 brak pliku
GNiOŚ.6150.3.2015.AP/SM 2015-04-27 2015-04-30 Dębowa Aleja S.C. zakup odstraszaczy na dziki w płynie FFUUK 452,00 brak pliku
GNiOŚ.6331.25.2015.AP 2015-04-27 2015-04-27 Sklep zakup wyposażenia dla pracowników skierowanych z Urzędu Pracy w Myśliborzu 39,61 brak pliku
GNiOŚ.6331.27.2015.AP 2015-04-28 2015-04-28 Sklep "Rolmet" Łukasz Zając zakup wyposażenia dla pracowników skierowanych z Urzędu Pracy w Myśliborzu 17,80 brak pliku
GNiOŚ.6150.5.2015.AP/ZP 2015-05-07 2015-05-08 Dębowa Aleja S.C. zakup odstraszaczy na dziki w płynie FFUUK 892,00 brak pliku
GNiOŚ.6331.24.6.2015.AP 2015-05-08 2015-05-29 Zakład Robót Ogólnobudowlanych Stanisława Getman konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych: rów otwarty Nr R-Cy-16 (dz. nr 523, 106, 57), R-10 (dz. nr 106), R-9 (dz. nr 106), R-8 (dz. nr 106), R-11 (dz. nr 54) w m. Cychry na odcinku 3414 m 22 548,95 brak pliku
GNiOŚ.6331.30.1.2015.AP 2015-05-20 2015-06-08 Marcin Mariusz Kochan opracowanie operatu wodnoprawnego na wykonanie umocnienia odcinka brzegu jeziora Lipowo poprzez palisady z faszynowaniem 7 749,00 brak pliku
GNiOŚ.6331.31.2015.AP 2015-05-25 2015-05-25 Usługi Transportowe Leszek Sylwester Król naprawa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych przy drogach gminnych w m. Sarbinowo 1 660,50 brak pliku
GNiOŚ.6140.58.2015.AP 2015-05-27 2015-05-29 P.H.U. RFoG Tomasz Paszkowski w Gryficach zakup jednorazowych zestawów do czipowania zwierząt 3 000,00 brak pliku
GNiOŚ.7021.8.1.2015.AP 2015-05-28 2015-10-15 Pomorska Grupa Konsultingowa S.A. z siedzibą w Bydgoszczy opracowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej na rok 2016 3 075,00 brak pliku
GNiOŚ.6331.32.2015.AP 2015-06-15 2015-06-15 Sklep "Rolmet" Łukasz Zając zakup wyposażenia dla pracowników skierowanych z Urzędu Pracy w Myśliborzu 613,72 brak pliku
GNiOŚ.6140.82.2015.AP 2015-08-31 2015-08-31 Przychodnia Weterynaryjna w Dębnie Ryszard Baum badanie psów i wystawienie świadectw zdrowia w celu przekazania ich do schroniska 120,00 brak pliku
GNiOŚ.6331.36.2015.AP 2015-09-02 2015-09-14 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "JAKOBE" konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych: rów otwarty Nr R-Cy-16 (dz. nr 523) w Cychrach na odcinku 736 m 5 500,00 brak pliku
GNiOŚ.6331.41.2.2015.AP 2015-10-02 2015-11-02 Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Mysliborzu przełożenie rurociągu, znajdującego się na działce nr 349, obręb Dolsk w m. Dolsk rurą PCV 400 mm, na głębokości 1,1 m na odcinku 280 m wraz z wykoszeniem skarp na całym odcinku 54 572,25 brak pliku
GNiOŚ.6150.17.2015.AP/ZP 2015-10-09 2015-10-12 Dębowa Aleja S.C. zakup odstraszaczy na dziki w płynie FFUUK 972,00 brak pliku
GNiOŚ.7021.8.9.2015.AP 2015-10-09 2016-12-31 ENERGA OBRÓT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów Gminy Dębno 200 035,08 brak pliku
GNiOŚ.7021.8.10.2015.AP 2015-10-09 2016-12-31 RWE Polska S.A. z siedzibą w Warszawie dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego 241 910,41 brak pliku
GNiOŚ.6331.30.9.2015.AP 2015-10-16 2015-11-18 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Wierzbowy Gaj Maciej Pawlak uzupełnienie brzegu jeziora Lipowo na odcinku 100,5 m 35 000,00 brak pliku
GNiOŚ.6131.219.2015 2015-09-21 2015-12-15 Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Gorzowie Wlkp. Wykonanie Uproszczonego Planu Urządzania Lasu dla lasu komunalnego - dz. nr 21/6 obręb 2 m. Dębno o pow. 14,7112ha 1 782,00 brak pliku
AP.2151.114.2015 2015-10-27 2016-11-29 TER-COM Usługi Informatyczne usługa serwisowa oprogramowania 12 767,40 brak pliku
RS.50.GPiK.7021.144.2015.DM 2015-05-21 2015-10-29 Lotos Paliwa Sp. z o.o. Gdańsk Cychry zakup paliwa do kosiarki 1 235,89 brak pliku
OKiS.7151.71.2015 2015-11-04 2015-11-28 Roman Wojciechowski umowa najmu świetlicy wiejskiej w Dysznie - zabawa dla mieszkańców wsi - opłaty za media, zwolniono z opłat za czynsz brak pliku
OKiS.7151.72.2015 2015-11-04 2016-05-15 Roman Wojciechowski umowa najmu na świetlicę wiejską w Dysznie 225,00 brak pliku
OKiS.7151.73.2015 2015-11-04 2015-11-14 Elżbieta Kopaniecka umowa lokalu użytkowego 160,00 brak pliku
MGKPiRPA.28.2015 2015-06-11 2015-06-23 Prof-art Anna Piasecka program profilaktyczny "Miasto mojego życia" o charakterze warsztatów profilaktycznych - alkohol, narkotyki, dopalacze i papierosy 2 000,00 brak pliku
MGKPiRPA.29.2015 2015-06-12 2015-10-13 Centrum Profilaktyki i Reedukacji ATELIER aspekty prawne związane z działaniem Zespołu Interdyscyplinarnego 1 800,00 brak pliku
MGKPiRPA.30.2015 2015-07-01 2015-07-06 Zakład Ogólnobudolwany M. Kopaniecki remont Gminnego Punktu Konsultacyjnego ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie 4 200,00 brak pliku
MGKPiRPA.31.2015 2015-07-22 2015-07-24 SIM Koło koszuli z nadrukiem "Dębno mówi nie narkotykom" 1 639,50 brak pliku
MGKPiRPA.32.2015 2015-10-29 2015-11-17 Impresariat Koszalin program profilaktyczny Dopalacze niszczą życie 700,00 brak pliku
MGKPiRPA.33.2015 2015-10-14 2015-10-20 Małopolskie Centrum Profilaktyki kontrola oświadczeń o rocznej sprzedaży alkoholu -szkolenie 900,00 brak pliku
OKiS.7151.75.2015 2015-11-13 2015-12-12 Kamil Kmieć umowa najmu świetlicy w Smolnicy 147,60 brak pliku
AP.2151.115.2015 2015-11-12 2018-11-30 Zakład Instalacji Alarmowych "SKARBIEC" Gorzów Wlkp. konserwacja systemu alarmowego w budynku Urzędu Miejskiego i filii wydz. komunikacji Starostwa Powiatowego Myślibórz 22,58 brak pliku
RS.53.GPiK.7021.147.2015.DM 2015-11-10 2015-12-10 Karol Podbereski Kowalstwo Artystyczne Steel Garden Cychry Cychry wykonanie i montaż tablicy ogłoszeń 1 500,00 brak pliku
RS.54.GPiK.7021.148.2015.DM 2015-11-13 2015-11-20 "Mat-Bud" Faron Sp.J. Dębno Młyniska zakup polbruku do wiaty 2 000,00 brak pliku
RS.51.GPiK.7021.145.2015.DM 2015-06-16 2015-11-05 PKS w Myśliborzu Więcław zakup paliwa do kosiarki 445,28 brak pliku
RS.52.GPiK.7021.146.2015.DM 2015-06-16 2015-11-05 Firma Handlowa Roman Łoś Dębno Więcław zakup oleju do kosiarki 36,60 brak pliku
RS.55.GPiK.7021.149.2015.DM 2015-11-17 2015-11-30 Sklep Leśno-Ogrodniczy-Serwis Małgorzata Kępiszak Bogdaniec Krześnica zakup kosy spalinowej 2 900,00 brak pliku
OKiS.7151.63.2015 2015-10-12 2015-11-28 Wojciech Sufisz umowa najmu lokalu użytkowego świetlica Grzymiradz 325,00 brak pliku
RS.56.GPiK.7021.150.2015.DM 2015-11-20 2015-12-10 Autoryzowany Dealer Firmy "STIHL" Więcław zakup części do kosiarki 200,00 brak pliku
AP.2151.116.2015 2015-10-22 2015-10-24 Ostry Wojciech przygotowanie lokali wyborczych na wybory do Sejmu i Senatu RP w dniu 25.10.2015 970,00 brak pliku
AP.2151.117.2015 2015-10-22 2015-10-24 Ostry Martyna przygotowanie lokali wyborczych na wybory do Sejmi i Senatu RP w dniu 25.10.2015 1 010,00 brak pliku
AP.2151.118.2015 2015-10-22 2015-10-24 Paczewska Anna przygotowanie lokali wyborczych na wybory do Sejmu i Senatu RP w dniu 25.10.2015 2 330,00 brak pliku
AP.2151.120.2015 2015-11-04 2015-11-19 Ryszewski Lech POLKOM Audit Consulting Group weryfikacja aktualności "Audyt Bezpieczeństwa Informacji" 2 930,00 brak pliku
OKiS.7151.76.2015 2015-11-27 2015-11-28 Eryk Raginia umowa najmu lokalu użytkowego - świetlica wiejska w Dargomyślu 369,00 brak pliku
AP.119.2015 2015-11-30 2015-12-31 Gawrońska Małgorzata sprzątanie pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego 1 800,00 brak pliku
AP.2151.121.2015 2015-12-01 2015-12-30 Wojciechowska Marta wykonywanie czynności z zakresu obowiązków inspektora Wydz.PiR 2 200,00 brak pliku
OKiS.7151.76a.2015 2015-11-30 2015-12-25 Krzysztof Białas umowa najmu lokalu użytkowego - świetlica Dyszno 276,00 brak pliku
OKiS.7151.75.2015 2015-11-27 2015-11-28 Edyta Kałużna umowa najmu lokalu - świetlica w Dolsku 369,00 brak pliku
OKiS.7151.70.2015 2015-10-29 2015-12-31 Danuta Stache umowa najmu lokalu użytkowego - świetlica Smolnica 369,00 brak pliku
AP.2151.122.2015 2015-12-02 2015-12-31 Zakład Ogólnobudowlany i Instalatorstwo Elektryczne - Jarema Mariusz wykonanie modernizacji sieci elektrycznej w garażach przy Urzędzie Miejskim i montaż masztu pod kamerę 13 425,41 brak pliku
GNiOŚ.3032.2.9.2015 2015-11-20 2015-12-01 Fundacja EKO z siedzibą w Wilkowicach Ulotki informacyjne i plakaty informacyjne "Kochasz dzieci nie pal śmieci" 1 722,00 brak pliku
RS.57.GPiK.7021.152.2015.DM 2015-11-16 2015-11-16 skr Debno Warnice zakup paliwa do kosiarki 124,47 brak pliku
Zlecenie nr PiR.0541.1.2015 2015-10-01 2015-11-04 Sonar sp.z o.o Przygotowanie materiałów promocyjnych ( oferta inwestycyjna, wydruk banera, wydruk wizytówek). 4 981,50 brak pliku
Zamówienie nr 1563/15/ZAM 2015-11-25 0000-00-00 Siećbiznesu.pl Publikacja danych w Portalu siećbiznesu.pl na okres 12 miesięcy. 369,00 brak pliku
GPiK7021.3.2015 2015-12-07 2015-12-14 Jarema Mariusz naprawa oświetlenia w Warnicy oraz lampy oświetleniowej przy placu zabaw na promenadzie 2 891,25 brak pliku
OKiS.7151.77.2015 2015-12-03 2015-12-31 Jadwiga Władyka umowa najmu świetlicy - Oborzany 369,00 brak pliku
PiR.0543.6.2015 2015-12-01 2015-12-15 Bogusława Sługocka Wykonanie dzieła w postaci uzgodnionych ze Zlecającym ręcznie wykonanych produktów lokalnych. 1 150,00 brak pliku
OKiS.7151.78.2015 2015-12-09 2015-12-19 Piotr Laska umowa najmu świetlicy w Smolnicy na zebranie sprawozdawczo - wyborczego UKS OLIMPIA Smolnica 0,00 brak pliku
Aneks nr 2 do postanowień Nr 2 (PUK) 2015 2015-11-30 2015-12-31 Przedsiębiorstwo Uług Komunalnych Sp. z o.o. w Dębnie Zwiększenie kwoty postanowień szczegółowych Nr 2 (PUK) 2015 w zakresie utrzymania grobów wojennych KURHAN w Dębnie i wycinki i zabiegów pielęgnacyjnych drzew i krzewów 4 450,00 brak pliku
OKiS.7151.45.2015 2015-11-23 2015-12-21 Marian Kopaniecki Zakład Ogólnobudowlany malowanie pomieszczeń świetlic wiejskich w Krześnicy i Bogusławiu 20 649,88 brak pliku
OKiS.7151.50.2015 2015-11-26 2015-12-24 Marian Kopaniecki Zakład Ogólnobudowlany malowanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Dolsku 9 472,39 brak pliku
MGKPiRPA.34.2015 2015-11-09 2015-11-26 Małopolskie Centrum Profilaktyki 1 edycja szkolenia dla nauczycieli na temat dopalaczy 500,00 brak pliku
MGKPiRPA.35.2015 2015-12-01 2015-12-17 Krokus - pracownia szkoleniowa Kraków 5 warsztatów profilaktycznych związanych z profilaktyką uzależnień oraz przeciwdziałaniu agresji - Szkoła Podstawowa nr 3 i Szkoła Podstawowa w Sarbinowie 900,00 brak pliku
OKiS.7151.80.2015 2015-12-18 2015-12-31 Weronika Kuchowicz - sołtys wsi umowa najmu świetlicy w Krzesnicy - opłata za koszta eksploatacyjne brak pliku
GPiK7011.3.2015 2015-11-12 2015-12-31 DRO-PROJEKT Paulina Kurowska ul.Jodlowa 27,74-500 Chojna Projekt Stałej Organizacji Ruchu -przystanki w Dębnie i wprowadzenie strefy ruchu przy UM w Dębnie 3 000,00 brak pliku
OKiS.7151.79.2015 2015-12-15 2015-12-31 Rada Sołecka - Roman Wojciechowski umowa najmu lokalu - świetlica w Dysznie - opłata za koszta eksploatacyjne brak pliku
OKiS.7151.82.2015 2015-12-22 2015-12-31 Dawid Gońka umowa najmu świetlicy - Mostno 325,00 brak pliku
OKiS.7151.81.2015 2015-12-18 2015-12-31 IZABELA SEKUŁA UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO - ŚWIETLICA SMOLNICA 276,75 brak pliku
GNiOŚ.6131.287.2015 2015-12-02 2015-12-28 AKARD Serwis Reklamy Karol Bronka ul. Władysława IV 1, 70-651 Szczecin Wycinka 20 szt. drzew na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Kościuszki w Dębnie 7 278,00 brak pliku
GNiOŚ.6131.290.2015 2015-12-09 2015-12-28 ARBOFOREST Bartosz Jerzak ul. Osiedle nad Wartą 22, 66-470 Kostrzyn nad Odrą Wycinka 1szt. drzewa i zabiegi pielęgnacyjne koron 17 szt. drzew na terenie cmentarza komunalnego w Krześnicy. 4 498,00 brak pliku
GNiOŚ.6131.291.2015 2015-12-09 2015-12-21 ARBOFOREST Bartosz Jerzak ul. Osiedle nad Wartą 22, 66-470 Kostrzyn nad Odrą Korekta koron 11 szt. drzew na terenie cmentarza komunalnego w Oborzanach. 2 690,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.159.2015.BR 2015-10-28 2015-11-27 Dąbska Monika Prace porządkowe na cmentarzu we wsi Warnice 1 305,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.33.2015.BR 2015-10-28 2015-10-30 Krzewy Ozdobne Grzegorz Rogoś , ul.Wyspiańskiego 13, 69-200 Ośno Lub. Wykonanie nasadzeń 3 drzew z gat. lipa drobnolistna przy ul.Hołdowniczej w Dębnie. 750,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.207.2015.BR 2015-11-30 2015-12-29 Dębnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Dębnie Remont części muru ogrodzeniowego na cmentarzu w Dębnie przy ul.Kościuszki. 1 881,90 brak pliku
GNiOŚ.7045.208.2015.BR 2015-11-30 2015-12-04 Krzewy Ozdobne Grzegorz Rogoś , ul.Wyspiańskiego 13, 69-200 Ośno Lub. Wykonanie nasadzeń 50 szt. krzewów na cmentarzu w Barnówku. 1 111,58 brak pliku
GNiOŚ.7045.213.2015.BR 2015-12-22 2015-12-22 Sklep AGA Henryk Dulas ul.Plac Zwycięstwa, 74-400 Dębno Zakup farby na cmentarz w Sarbinowie ze środków RS Suchlica 53,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.217.2015.BR 2015-12-28 2015-12-28 ERNESTO Sp. z o.o. z siedz. w Dębnie ul. Wolności 1, 74-400 Dębno Zakup farby na cmentarz w Barnówku 53,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.34.2015.BR 2015-12-28 2015-12-30 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej O/Wrocław Udostępnienie danych dotyczących dobowej wielkości opadu atmosferycznego na zrekultywowanym składowisku w Dębnie. 442,80 brak pliku
AP.2151.123.2015 2015-12-07 2015-12-12 Fabiańczyk Janusz przygotowanie lokalu wyborczego nr 7 na wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Dębnie w dniu 13.12.2015 r. 80,00 brak pliku
AP.2151.124.2015 2015-12-07 2015-12-11 Borszcz Małgorzata sporządzenie spisu wyborców na wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Dębnie w okręgu nr 2 na 13.12.2015 135,00 brak pliku
AP.2151.126.2015 2015-12-31 2016-12-31 Waszak Roman wykonywanie obowiązków gospodarza świetlicy strażackiej OSP w Sarbinowie 1 800,00 brak pliku
AP.2151.127.2015 2015-12-11 2016-12-31 ZETO SOFTWARE Sp. z o.o. Olsztyn opieka autorska nad programami komputerowymi Urzędu Miejskiego w Dębnie 4 782,24 brak pliku
AP.2151.128.2015 2015-12-31 2016-12-31 PHU Robert Trebik zakup artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Dębnie - pakiet nr 1 34 693,56 brak pliku
AP.2151.129.2015 2015-12-31 2016-12-31 PHU Robert Trebik zakup artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Dębnie - pakiet nr 2 69 129,69 brak pliku
AP.2151.130.2015 2015-12-30 2016-12-31 "HEKTOR" Dębno monitorowanie obiektu budynku Urzędu Miejskiego w Dębnie, filii Wydz.Komunikacji Starostwa Powiatowego Myślibórz, budynku byłego Przedszkola Nr 3 w Dębnie 3 960,00 brak pliku
AP.2151.1.2016 2016-01-02 2016-12-31 TENSOFT Sp. z o.o. Opole nadzór autorski nad eksploatacją oprogramowania systemu ADAS 10 110,60 brak pliku
AP.2151.3.2016 2016-01-04 2016-12-31 Ekiert Adam wykonywanie obowiązków kierowcy-konserwatora pojazdu OSP w wWarnicach 6 840,00 brak pliku
AP.2151.4.2016 2016-01-04 2016-12-31 Bajda Mariusz wykonywanie obowiązków kierowcy-konserwatora pojazdu OSP w Cychrach 3 360,00 brak pliku
AP.2151.5.2016 2016-01-04 2016-12-31 Gryciak Mirosław wykonywanie obowiązków kierowcy-konserwatora pojazdu OSP w Cychrach 4 140,00 brak pliku
AP.2151.6.2016 2016-01-04 2016-12-31 Bonarek Krzysztof wykonywanie obowiązków kierowcy-konserwatora pojazdu OSP w Cychrach 2 940,00 brak pliku
AP.2151.7.2016 2016-01-04 2016-12-31 Pleń Jan wykonywanie obowiązków kierowcy-konserwatora pojazdu OSP w Cychrach 3 360,00 brak pliku
AP.2151.8.2016 2016-01-04 2016-12-31 Różycki Krzysztof wykonywanie obowiązków kierowcy-konserwatora pojazdu OSP w Dargomyślu 3 300,00 brak pliku
AP.2151.9.2016 2016-01-04 2016-12-31 Zioła Ryszard wykonywanie obowiązków kierowcy-konserwatora pojazdu OSP w Dargomyślu 3 300,00 brak pliku
AP.2151.10.2016 2016-01-04 2016-12-31 Lisowski Romuald wykonywanie obowiązków kierowcy-konserwatora pojazdu OSP w Krześnicy 3 360,00 brak pliku
AP.2151.11.2016 2016-01-04 2016-12-31 Wójcik Grzegorz wykonywanie obowiązków kierowcy-konserwatora pojazdu OSP w Krześnicy 3 840,00 brak pliku
AP.2151.12.2016 2016-01-04 2016-12-31 Smolik Stanisław wykonywanie obowiązków kierowcy-konserwatora pojazdu OSP w Różańsku 3 420,00 brak pliku
AP.2151.13.2016 2016-01-04 2016-12-31 Kwaśniak Zdzisław wykonywanie obowiązków kierowcy-konserwatora pojazdu OSP w Różańsku 3 720,00 brak pliku
AP.2151.14.2016 2016-01-04 2016-12-31 Kierepa Ryszard wykonywanie obowiązków kierowcy-konserwatora pojazdu OSP w Sarbinowie 3 420,00 brak pliku
AP.2151.15.2016 2016-01-04 2016-12-31 Krugłowski Mieczysław wykonywanie obowiązków kierowcy-konserwatora pojazdu OSP w Sarbinowie 3 360,00 brak pliku
AP.2151.16.2016 2016-01-04 2016-12-31 Przybylak Zdzisław wykonywanie obowiązków kierowcy-konserwatora pojazdu OSP w Dębnie 8 148,00 brak pliku
OKiS.7151.83.2015 2015-12-28 2016-01-29 Edyta Tomczyk umowa najmu - świetlca wiejska w Krześnicy 123,00 brak pliku
MGKPiRPA.11.2016 2016-01-04 2016-12-31 Weronika Kuchowicz prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczo - wychowawczej w Krześnicy 6 300,00 brak pliku
MGKPiRPA.15.2016 2016-01-04 2016-12-31 IZABELA SEKUŁA prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczo - wychowawczej w Smolnicy 6 300,00 brak pliku
MGKPiRPA.17.2016 2016-01-04 2016-12-31 Władysława Kurpiel prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczo - wychowawczej w Warnicy 6 300,00 brak pliku
MGKPiRPA.10.2016 2016-01-04 2016-12-31 Justyna Sobczak prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczo - wychowawczej w Grzymiradzu 6 300,00 brak pliku
MGKPiRPA.16.2016 2016-01-04 2016-12-31 Monika Dąbrowska prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczo - wychowawczej w Mostnie 6 300,00 brak pliku
MGKPiRPA.8.2016 2016-01-04 2016-12-31 Mira Mielimączka prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczo - wychowawczej w Dargomyślu 5 590,56 brak pliku
MGKPiRPA.6.2016 2016-01-04 2016-12-31 Karolina Gabrysiak prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczo - wychowawczej w Bogusławiu 5 590,56 brak pliku
MGKPiRPA.5.2016 2016-01-04 2016-12-31 Joanna Pławucka prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczo - wychowawczej w Barnówku 6 300,00 brak pliku
MGKPiRPA.14.2016 2016-01-04 2016-12-31 Teresa Pawluczuk prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczo - wychowawczej w Sarbinowie 6 300,00 brak pliku
MGKPiRPA.13.2016 2016-01-04 2016-12-31 Krzysztof Łada prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczo - wychowawczej w Różańsku 6 300,00 brak pliku
MGKPiRPA.9.2016 2016-01-04 2016-12-31 Katarzyna Wydra prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczo - wychowawczej w Dolsku 6 300,00 brak pliku
MGKPiRPA.1.2016 2016-01-04 2016-12-31 Urszula Kotas konsultanta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym ds. Rozwiązywania Problemów alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie 2 560,00 brak pliku
MGKPiRPA.2.2016 2016-01-04 2016-12-31 Janusz Wieleborek konsultanta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym ds. Rozwiązywania Problemów alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie 1 600,00 brak pliku
MGKPiRPA.3.2016 2016-01-04 2016-12-31 Pracownia Psychologiczna ?KARMA? psycholog w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym ds. Rozwiązywania Problemów alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie 60,00 brak pliku
MGKPiRPA.4.2016 2016-01-04 2016-12-31 Krystyna Stankiewicz konsultanta ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 805,00 brak pliku
MGKPiRPA.524.4.2016 2016-01-07 2016-12-31 Ognisko Wychwawcze "Nasz Dom" Przeciwdziałanie patologiom społecznym - prowadzenie zajęć opiekuńczo ? wychowawczych dla dzieci i młodzieży z grupy ryzyka, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży z problemem alkoholowym i problemem narkomanii 18,00 brak pliku
MGKPiRPA.524.2.2016 2016-01-07 2020-12-31 Ognisko Wychwawcze "Nasz Dom" Przeciwdziałanie patologiom społecznym - prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej, jako placówki wsparcia dziennego na rzecz dzieci i młodzieży ze środowisk patologicznych -01.01.2016-31.12.2020 715,00 brak pliku
AP.2151.18.2016 2016-01-21 2016-12-31 Kowalski Adam obsługa muzyczna jubileuszy w USC 60,00 brak pliku
AP.2151.19.2016 2016-01-11 2016-12-31 Kowalczyk Tadeusz "Foto-Studio" obsługa fotograficzna jubileuszy w USC 6,00 brak pliku
AP.2151.20.2016 2016-01-11 2016-01-29 Stępnik Anna przeprowadzenie badań profilaktycznych pracowników Urzędu pracujących przy monitorach 45,00 brak pliku
PiR.0541.2.2015 MW 2015-12-28 2016-01-07 Firma Wielobranżowa Chronos -Praecision Wykonanie graweru listu gratulacyjnego na drewnie w etui- 1 szt, wykonanie małej tabliczki z grawerwem- szt.1 578,10 brak pliku
2021/2015-12-21 2015-12-23 2016-12-23 APMedia Iwona Ferszter-Petz Korzystanie z usługi prezentacji Usługobiorcy w Serwisie Internetowym www.polskaatrakcyjna.pl 244,77 brak pliku
UMOWA NR PiR.041.10.14.01.2015 2015-12-31 2016-01-15 ARVADO Consulting Opracowanie analizy finansowej na projekt ?Kompleksowe uzbrojenie terenów w tym przygotowanie Strefy Przemysłowej w Dębnie do Kostrzyńsko - Słubickiej Strefy Ekonomicznej? 13 530,00 brak pliku
OKiS.7151.2.2016 2016-01-07 2016-02-06 IZABELA SEKUŁA umowa najmu świetlicy w Smolnicy 369,00 brak pliku
MGKPiRPA.12.2016 2016-01-04 2016-01-31 Paulina Nadzikiewicz prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczej na terenie gminy Dębno - świetlica Oborzany 5 590,56 brak pliku
AP.2151.2.2016 2016-01-01 2016-12-31 REKORD POMORZE Sp. z o.o. serwis i nadzór autorski nad oprogramowaniem 3 690,00 brak pliku
AP.2151.21.2016 2016-01-01 2016-12-31 BETA SECURITY SYSTEM Sp. z o.o. monitoring systemu alarmowego magazynu broni w budynku Urzędu Miejskiego 4 132,80 brak pliku
OKiS.7151.4.2016 2016-01-07 2016-02-02 Józef Sicichowski umowa najmu lokalu - Świetlica Krześnica 276,75 brak pliku
Umowa nr 24/IKD.D/2015 2015-12-10 2016-01-25 Biuro Audytora Energetycznego DELTA Ewa Horków Opracowanie raportu w spr. sumy zużycia energii cieplnej przez jednostki w których realizowano projekt "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego" 2 320,00 brak pliku
PiR.055.1.2016 2016-01-25 2016-12-31 Media Zachód Bartosz Gajewski, Kostrzyn nad Odrą 66-470 Skład, druk i kolportaż materiałów prasowych Samorządowego Biuletynu Gminy Dębno jako "wkładki" do istniejącego czasopisma 18 700,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.5.2016.BR 2016-01-25 2016-11-14 Daniel Bońdos Instalatorstwo Sanitarne, CO i Gazowe z siedzibą w Smolnicy Prace porządkowe na terenie cmentarza w Smolnicy w roku 2016. 2 040,00 brak pliku
GNiOŚ.6140.1.6.2016.AP 2016-01-15 2016-12-31 Przychodnia Weterynaryjna w Dębnie Ryszard Baum usługi z zakresu opieki weterynaryjnej nad zwierzętami na terenie gminy Dębno 29 000,00 brak pliku
GNiOŚ.6140.1.7.2016.AP 2016-01-15 2016-12-31 Lecznica Weterynaryjna "REKS" w Debnie Konrad J. Bełezina usługi z zakresu opieki weterynaryjnej nad zwierzętami na terenie gminy Dębno 11 000,00 brak pliku
GNiOŚ.6140.2.2.2016.AP 2016-01-18 2016-12-31 "MÓJ PIES" Szkolenie Psów, Interwencyjne Wyłapywanie w Strzelcach Krajeńskich Psów Jolanta Krysiak interwencyjne wyłapywanie bezpańskich psów z terenu gminy Dębno 30 000,00 brak pliku
GNiOŚ.6140.4.3.2016.AP 2016-01-25 2016-12-31 Inspektorat Towarzystwa Ochrony Zwierząt "ANIMALS" w Białogardzie usługi z zakresu opieki weterynaryjnej nad zwierzętami na terenie gminy Dębno 30 000,00 brak pliku
OKiS.7151.8.2016 2016-01-25 2016-02-06 Emilia Mesjasz umowa najmu świetlicy - Dargomyśl 276,75 brak pliku
PiR.pp.526.12.2016 2016-02-01 2016-12-31 Uczniowski Klub Sportowy ABC FUTBOLU "Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu" 12 000,00 brak pliku
PiR.pp.526.11.2016 2016-02-01 2016-12-31 Netto Grupa Biegowa 42,195 "Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu" 3 500,00 brak pliku
PiR.pp.526.10.2016 2016-02-01 2016-02-09 Ognisko Wychowawcze ?Nasz Dom? Salezjanie Księdza Bosko "Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży" 8 000,00 brak pliku
PiR.pp.526.5.2016 2016-01-01 2016-12-31 Stowarzyszenie Miłośników Dębna "Działania na rzecz osób starszych" 7 000,00 brak pliku
PiR.pp.526.9.2016 2016-01-29 2016-02-06 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego "Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży" 2 500,00 brak pliku
PiR.pp.526.6.2016 2016-01-29 2016-06-30 Uczniowski Klub Sportowy "Olimpia" "Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu" 11 500,00 brak pliku
PiR.pp.526.8.2016 2016-01-29 2016-02-12 Stowarzyszenie Przyjaciół Krześnicy "Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży" 1 735,00 brak pliku
PiR.0542.2.2016.EJ 2016-01-14 2016-01-17 Audio-Video-Foto - Usługi Krzysztof Buczyński realizacja i emisja w TVB24 filmu z III Ogólnopolskiego Halowego Turnieju Piłki Nożnej Młodzika Młodszego 430,50 brak pliku
PiR.pp.526.15.2016 2016-02-02 2016-10-30 Polski Związk Niewidomych Okręgiem Zachodniopomorskim Kołem w Dębnie Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 2 750,00 brak pliku
AP.2151.22.2016 2016-01-04 2016-12-31 LOTOS PALIWA Spółka z o.o. zakup paliwa do samochodów służbowych Urzędu Miejskiego w 2016 roku 22 300,00 brak pliku
AP.2151.24.2016 2016-02-01 2016-12-31 Koblowska Teresa prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w 2016 roku 700,00 brak pliku
AP.2151.25.2016 2016-02-01 2016-12-31 Zając Maria prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w 2016 roku 700,00 brak pliku
AP.2151.26.2016 2016-02-01 2016-12-31 Borszcz Małgorzata prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w 2016 roku 700,00 brak pliku
OKiS.7151.7.2016 2016-01-20 2016-08-27 Iwona Osiadacz umowa najmu świetlicy w Warnicy 399,75 brak pliku
MGKPiRPA.7.2016 2016-01-29 2016-12-31 Rafał Galas przeprowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczej na terenie gminy Dębno w świetlic wiejskiej w Cychrach 4 980,00 brak pliku
MGKPiRPA.19.2016 2016-01-29 2016-12-31 Katarzyna Misztal przeprowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczej na terenie gminy Dębno w świetlic wiejskiej w Dysznie 5 775,00 brak pliku
MGKPiRPA.18.2016 2016-01-29 2016-12-31 Rafał Galas przeprowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczej na terenie gminy Dębno w świetlic wiejskiej w Ostrowcu 5 124,68 brak pliku
AP.2151.27.2016 2016-02-08 2016-03-07 Zakład Ogólnobudowlany-Stolarstwo-Ryszard Grzymski wykonanie zabudowy mebli do pok.19"B" w Urzędzie Miejskim 11 771,10 brak pliku
PiR.134.1.2016 2016-01-22 2016-12-31 Wytwórnia Telewizyjno- Filmowa Projekt i wykonanie nowej witryny internetowej www.debno.pl, zapewnienie kont pocztowych, utrzymanie strony i hosting, archiwizacja zasobów dotychczasowej strony. 11 070,00 brak pliku
GPiK7021.1.2016 2016-01-25 0000-00-00 Jarema Mariusz ul.Lipowa 1 , 74-400 Dębno naprawa oświetlenia przy bibliotece i na Pl.Konstytucji w Dębnie 1 645,32 brak pliku
GPiK 1.Rd.2016 2016-01-07 0000-00-00 P.H. ,,Ula" Krześnica 3/2, 74-404 Cychry odśnieżanie m. Młyniska, Krześnica, Sarbinowo 700,00 brak pliku
OKiS.7151.5.2016 2016-01-11 2016-02-16 Edyta Kałużna umowa najmu lokalu użytkowego - Dolsk 276,75 brak pliku
OKiS.7151.10.2016 2016-02-08 2016-04-23 Kazimierz Szczerba umowa najmu lokali użytkowych - Mostno 276,75 brak pliku
PiR.pp.526.22.2016 2016-02-12 2016-12-31 Uczniowski Klub Sportowy ?TECHNIK? Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu 7 871,30 brak pliku
PiR.pp.526.21.2016 2016-02-12 2016-12-31 Dębnowskie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu. 3 500,00 brak pliku
PiR.pp.526.18.2016 2016-02-12 2016-12-31 Koło Związku Sybiraków w Dębnie Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 2 600,00 brak pliku
OKiS.7151.1.2016 2016-01-07 2016-02-10 Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego umowa najmu lokalu użytkowego - świetlica Suchlica 184,50 brak pliku
OKiS.7151.10.2016 2016-02-04 2016-04-30 Emilia Bysińska umowa najmu lokalu użytkowego - świetlica Krześnica 276,75 brak pliku
OKiS.7151.3.2016 2016-01-07 2016-01-30 Katarzyna Komisarczyk umowa najmu lokalu użytkowego - świetlica Krześnica 369,00 brak pliku
AP.2151.28.2016 2016-01-02 2016-12-31 MAGIS MEDIANET dostęp do sieci komputerowej 840,00 brak pliku
PiR.pp.526.14.2016 2016-02-16 2016-12-31 CARITAS parafii Matki Bożej Fatimskiej Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 3 500,00 brak pliku
GPiK-1/Rr/2016 2016-01-28 2016-04-15 P.W. Skorobogaty ul.I-Armii, Dębno rozbiórka budynku gospodarczego na dz. nr 372/31 w Smolnicy z uporządkowaniem terenu i spryzmowaniem gruzu 27 886,56 brak pliku
OKiS.7151.45.2015 2015-10-28 2016-05-15 Aldona Lizak umowa najmu świetlicy Grzymiradz 276,75 brak pliku
OKiS.7151.14.2016 2016-02-24 2016-05-28 Anita Rabińska umowa najmu - wietlica Ostrowiec 276,75 brak pliku
OKiS.7151.67.2015 2015-10-23 2016-05-29 Danuta Stach umowa najmu - świetlica Smolnica 276,75 brak pliku
OKiS.7151.60.2015 2015-10-12 2016-05-22 Radosław Sala umowa najmu - świetlica Grzymiradz 276,75 brak pliku
OKiS.7151.13.2016 2016-02-22 2016-04-23 Daniel Kubiński umowa najmu - świetlica Krześnica 276,75 brak pliku
GNiOŚ.7021.2.2016.BR 2016-02-15 2016-03-15 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Dobowe opadów na zrekultywowanym składowisku w Dębnie za 2015 rok. 442,80 brak pliku
GNiOŚ.7045.25.2016.BR 2016-02-22 2016-03-07 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe POLGET Getman Spółka Jawna Remont chodnika oraz utwardzenie alejki pomiędzy kwaterami na cmentarzu w Barnówku. 5 390,00 brak pliku
AP.2151.29.2016 2016-01-12 2016-12-31 WOLTERS KLUWER Sp. z o.o. roczny dostęp do programów LEX 15 498,00 brak pliku
AP.2151.30.2016 2016-03-01 2016-03-25 Kaniewska Krystyna dostarczenie wezwań na kwalifikację wojskową rocznika 1997 358,90 brak pliku
AP.2151.23.2016 2016-01-04 2019-01-03 Zakład Instalacji Alarmowych "Skarbiec" przegląd i usuwanie awarii instalacji systemu monitoringu wizyjnego w Urzędzie Miejskim 3 000,00 brak pliku
OKiS.7151.15.2016 2016-02-25 2016-02-27 Kazimierz Kucharski umowa najmu lokalu użytkowego Krześnica 123,00 brak pliku
GPiK7011.1/Rd/2016 2016-03-01 2016-11-30 DROMAX R.Kobierski i K. Kobierski - Strzelce Kraj. równanie dróg gruntowych gminnych w 2016r 100 000,00 brak pliku
OKiS.7151.74.2015 2015-11-06 2016-05-15 Justyna Sekuła wynajem świetlicy - Smolnica 276,00 brak pliku
GPiK7011.4/Rd/2016 2016-03-09 2016-11-30 Dromax R.K.Kobierscy ul.Gorzowska 36, 66-500 Strzelce Krajeńskie naprawa nawierzchni asfaltowych dróg gminnych w 2016r. 40 000,00 brak pliku
GPiK.04.7021.19.2016.DM 2016-03-10 2016-08-31 Instalatorstwo Sanitarne c.o. i gaz Daniel Bońdos Smolnica akcja "Dróżnik" w okresie od 01.05.2016-31.08.2016r. 1 000,00 brak pliku
RS.01.GPiK.7021.20.2016.DM 2016-03-10 2016-08-31 Instalatorstwo Sanitarne c.o. i gaz Daniel Bońdos Solnica wykaszanie działek gminnych Nr 229/2 i Nr 372/16 w okresie od 10.03.2016 do 31.08.2016 r. 2 500,00 brak pliku
GPiK.06.2151.1.2016.DM 2016-04-01 2016-06-30 Myszkowski Przemysław Dolsk akcja "Dróżnik" w okresie od 01.06.2016 r. do 30.06.2016 r. 800,00 brak pliku
RS.04.GPiK.2151.2.2016.DM 2016-04-01 2016-11-30 Czyżewska Małgorzata Grzymiradz utrzymanie czystości na przystankach PKS 450,00 brak pliku
GPiK7011/1/Rm/2016 2016-03-10 2016-06-30 WYGOCKI Andrzej Wygocki Ciemino16/2,76-220 Główczyce Remont mostu przy amfiteatrze w Dębnie 36 285,00 brak pliku
AP.2151.31.2016 2016-03-09 2016-06-10 Renault Autoryzowany Dealer Polmotor zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Dębnie 118 000,00 brak pliku
OKiS.7151.17.2016 2016-03-03 2016-03-28 Danuta Bocian umowa najmu świetlicy - Smolnica 98,40 brak pliku
PiR.pp.526.17.2016 2016-02-01 2016-02-14 Stowarzyszenie Edukacyjne Na Rzecz Rozwoju Wsi Mostno, Więcław, Łazy i Barnówko Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży z zakresu organizacji kolonii oraz półkolonii zimowych 2 000,00 brak pliku
PiR.pp.526.4.2016 2016-02-02 2016-12-31 Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Dębnie Działania na rzecz osób starszych 1 500,00 brak pliku
PiR.pp.526.3.2016 2016-02-09 2016-12-31 Związek Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych, Koło Miejsko ? Gminne w Dębnie Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 2 800,00 brak pliku
PiR.pp.526.28.2016 2016-03-16 2016-12-31 Związkiem Inwalidów Wojennych RP Oddziałem w Dębnie Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 1 100,00 brak pliku
PiR.pp.526.16.2016 2016-02-02 2016-12-31 Szkolne Koło Krajoznawczo ? Turystycznym przy Oddziale Zachodniopomorskim Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych nr 70 Cykliczne imprezy interdyscyplinarne 2 500,00 brak pliku
PiR.pp.526.7.2016 2016-02-04 2016-06-30 Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Pomorzanin Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu poprzez rozwój sportu kwalifikowanego 11 500,00 brak pliku
PiR.pp.526.30.2016 2016-03-18 2016-06-30 Ludowy Zespół Sportowy Santos Sarbinowo Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu poprzez rozwój sportu kwalifikowanego 11 500,00 brak pliku
PiR.pp.526.2.2016 2016-01-26 2016-06-30 Miejski Klub Sportowy Dąb Dębno Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu poprzez rozwój sportu kwalifikowanego 140 000,00 brak pliku
PiR.pp.526.31.2016 2016-03-17 2016-06-30 Klub Sportowy Myśla Dargomyśl Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez rozwój sportu kwalifikowanego 12 500,00 brak pliku
PiR.pp.526.13.2016 2016-02-05 2016-12-31 Uczniowski Klub Sportowy ?Arkady? Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu poprzez rozwój sportu młodzieżowego 9 000,00 brak pliku
PiR.pp.526.24.2016 2016-03-18 2016-12-31 Stowarzyszenie Tenisa Stołowego ?STS? Dębno Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu 3 000,00 brak pliku
PiR.pp.526.26.2016 2016-03-11 2016-05-13 Stowarzyszenie UNUM Działania na rzecz nauki, Edukacji, oświaty i wychowania 3 996,00 brak pliku
PiR.pp.526.25.2016 2016-03-07 2016-05-10 Stowarzyszenie Oświatowe Działania na rzecz nauki, Edukacji, oświaty i wychowania 790,00 brak pliku
PiR.pp.526.19.2016 2016-02-10 2016-12-31 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Dębnie Działania na rzecz osób niepełnoprawnych 2 800,00 brak pliku
PiR.pp.526.1.2016 2016-01-12 2020-12-31 Kołem Dębnowskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, polegającego na prowadzeniu na terenie Gminy Dębno, w lokalu wskazanym przez Gminę schroniska dla 30 bezdomnych mężczyzn oraz noclegowni dla 20 mężczyzn pozbawionych schronienia 315 000,00 brak pliku
OKiS.7151.15.2016 2016-02-24 2016-04-09 Agnieszka Ligmann umowa najmu lokalu użytkowego - świetlica Smolnica 276,75 brak pliku
PiR.0541.4.2016 2016-03-23 2016-07-31 Wytwórnia Telewizyjno- Filmowa Realizacja filmu promocyjno -informacyjnego "Dębno z drona" 7 380,00 brak pliku
AP.2151.33.2016 2016-04-01 2018-04-30 Wytwórnia Filmowa "ALFA" Sp. z o.o. udostępnienie oprogramowania e-OBIEG 23 370,00 brak pliku
PiR.041.3.1.2016 2016-03-04 2016-04-05 ARVADO Consulting Opracowanie pełnej dokumentacji na projekt "Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kościuszki oraz w ul. Pułaskiego i Piasecznej w miejscowości Dębno" 11 000,00 brak pliku
GPiK.1.Rp.2016 2016-03-14 2016-03-31 Zakład Ogólnobudowlany SYMENIUK ul.Moniuszki 13 remont przystanku na ul.Daszyńskiego w Dębnie 6 494,48 brak pliku
RS.06.GPiK.2151.4.2016.DM 2016-04-01 2016-11-30 Wojciechowski Grzegorz Dyszno sprzątanie i koszenie parku w okresie od 01.04.2016 do 30.11.2016 r. 250,00 brak pliku
RS.09.GPiK.2151.6.2016.DM 2016-04-01 2016-10-15 Lewandowski Krystian Różańsko sprzątanie i koszenie terenów gminnych w okresie od 15.04.2016 do 15.10.2016r. 1 100,00 brak pliku
RS.11.GPiK.7021.30.2016.DM 2016-04-01 2016-04-30 "AGA" Hurt Detal Henryk Dulas Dyszno zakup drewochronu do konserwacji elementów małej architektury. 338,00 brak pliku
RS.10.GPiK.7021.29.2016.DM 2016-04-01 2016-04-30 Sklep ROLMET Łukasz Zając Dyszno zakup podkaszarki oraz osprzetu 1 387,00 brak pliku
PiR.4040.2.2016 2016-03-15 2016-04-02 EUROMET Sp. z o.o. Myślibórz tablica pamiątkowa, dotycząca "Maratonu Dębno" 1 968,00 brak pliku
RS.07.GPiK.2151.5.2016.DM 2016-04-01 2016-11-30 Wojciechowski Grzegorz Dyszno sprzątanie terenów gminnych 1 500,00 brak pliku
GPiK.10.2151.7.2016.DM 2016-04-01 2016-05-31 Ciesielski Piotr Młyniska akcja "Dróżnik" 800,00 brak pliku
RS.17.GPiK.2151.8.2016.DM 2016-04-11 2016-07-31 Sućko Krzysztof Sarbinowo koszenie wzdłuż dróg gminnych 2 000,00 brak pliku
GPiK.14.2151.9.2016.DM 2016-04-11 2016-04-22 Sućko Krzysztof Sarbinowo akcja "Dróżnik" 1 000,00 brak pliku
RS.16.GPiK.2151.10.2016.DM 2016-04-11 2016-04-30 Sućko Krzysztof Sarbinowo remont elementów małej architektury 400,00 brak pliku
RS.15.GPiK.2151.11.2016.DM 2016-04-11 2016-10-30 Myszkowski Przemysław Dolsk utrzymanie czystości i koszenie terenów gminnych 1 800,00 brak pliku
GPiK.13.2151.12.2016.DM 2016-04-11 2016-06-10 Jaślan Katarzyna Ostrowiec akcja "Dróżnik" 800,00 brak pliku
RS.18.GPiK.2151.13.2016.DM 2016-04-11 2016-09-30 Witkowska Ewa Mostno sprzątanie przystanków PKS 1 280,00 brak pliku
RS.14.GPiK.2151.14.2016.DM 2016-04-11 2016-09-30 Grocholski Grzegorz Mostno koszenie terenów gminnych 1 000,00 brak pliku
GPiK.15.2151.15.2016.DM 2016-04-11 2016-09-30 Grocholski Grzegorz Mostno akcja "Dróżnik" 800,00 brak pliku
GPiK.19.2151.16.2016.DM 2016-04-19 2016-11-30 Karczmar Kornelia Krześnica akcja "Dróżnik" 1 000,00 brak pliku
GPiK.18.2151.17.2016.DM 2016-04-19 2016-10-31 Godzik Edmund Więcław akcja "Dróżnik" 800,00 brak pliku
RS.22.GPiK.2151.18.2016.DM 2016-04-19 2016-10-31 Godzik Edmund Więcław wykaszanie terenów gminnych 2 700,00 brak pliku
GPiK.22.2151.19.2016.DM 2016-04-26 2016-07-30 Dmytruszkiewicz Małgorzata Krężelin akcja "Dróżnik" 800,00 brak pliku
RS.23.GPiK.2151.20.2016.DM 2016-04-29 2016-11-30 Karczmar Kornelia Krześnica koszenie i wywóz traw z terenów gminnych 3 000,00 brak pliku
GPiK.23.2151.21.2016.DM 2016-05-16 2016-06-30 Jaworski Tomasz Bogusław koszenie terenów gminnych 800,00 brak pliku
RS.24.GPiK.2151.22.2016.DM 2016-04-29 2016-10-31 Jaworski Tomasz Bogusław koszenie terenów gminnych 1 500,00 brak pliku
GPiK.24.2151.23.2016.DM 2016-05-05 2016-06-30 Krawiec Grzegorz Suchlica akcja "Dróżnik" 800,00 brak pliku
GPiK.25.2151.24.2016.DM 2016-05-05 2016-07-15 Naglik Ryszard Barnówko akcja "Dróżnik" 800,00 brak pliku
RS.27.GPiK.2151.25.2016.DM 2016-05-05 2016-11-30 Naglik Ryszard Barnówko utrzymanie czystości 1 000,00 brak pliku
RS.26.GPiK.2151.26.2016.DM 2016-05-05 2016-09-30 Naglik Ryszard Barnówko koszenie terenów gminnych 2 700,00 brak pliku
GPiK.29.2151.27.2016.DM 2016-05-19 2016-06-30 Dembicka Joanna Oborzany akcja "Dróżnik" 1 000,00 brak pliku
RS.21.GPiK.2150.4.2016.DM 2016-04-19 2016-10-31 Godzik Edmund Więcław sprzątanie przystanków 2 300,00 brak pliku
GPiK.17.2150.5.2016.DM 2016-04-19 2016-06-30 Matkowski Stanisław Cychry akcja "Dróżnik" 1 100,00 brak pliku
RS.20.GPiK.2150.6.2016.DM 2016-04-19 2016-10-31 Matkowski Stanisław Cychry prace porządkowe, koszenie i grabienie terenów gminnych 3 400,00 brak pliku
RS.19.GPiK.2150.2.2016.DM 2016-04-13 2016-11-30 Kowalski Kazimierz Oborzany sprzątanie oraz koszenie przystanków PKS 1 449,00 brak pliku
RS.05.GPiK.2150.1.2016.DM 2016-04-01 2016-12-02 Zieba Maria Warnice utrzymanie czystości i koszenie terenów gminnych 1 360,00 brak pliku
RS.08.GPiK.7021.28.2016.DM 2016-04-01 2016-11-30 Przedsiebiorstwo Handlowe "Ula" Urszula Ruszlewicz Krześnica utrzymanie przystanków PKS 1 000,00 brak pliku
RS.12.GPiK.7021.31.2016.DM 2016-04-05 2016-05-30 Instalatorstwo Sanitarne c.o. i gaz Daniel Bońdos Smolnica remont ławek 2 000,00 brak pliku
RS.13.GPiK.7021.38.2016.DM 2016-04-11 2016-04-30 Sklep Rolmet Łukasz Zajac Dolsk zakup kosy spalinowej oraz części 2 345,50 brak pliku
GPiK.32.7021.40.2016.DM-000070/POZ/2016/S 2016-05-04 2016-10-26 Toi toi Polska Wynajem i serwis kabin toi toi brak pliku
RS.25.GPiK.7021.43.2016.DM 2016-05-02 2016-05-15 Mari-Bruk Roman Kozieł Młyniska ułożenie polbruku na placu zabaw 2 000,00 brak pliku
RS.35.GPiK.7021.47.2016.DM 2016-05-13 2016-05-30 Repiko Spółka Jawna Dyszno zakup sprzętu do utrzymania czystości 301,37 brak pliku
RS.34.GPiK.7021.48.2016.DM 2016-05-13 2016-05-31 Ernesto sp. z o.o. Dyszno zakup sprzętu do utrzymania czystości 65,90 brak pliku
RS.33.GPiK.7021.49.2016.DM 2016-05-13 2016-10-20 PUK sp. z o.o. w Dębnie Dargomyśl koszenie traw wraz z wywozem 750,00 brak pliku
RS.36.GPiK.7021.53.2016.DM 2016-05-17 2016-05-30 Sklep Rolmet Łukasz Zajac Grzymiradz zakup kosy spalinowej, kosiarki spalinowej oraz części 4 017,00 brak pliku
RS.37.GPiK.7021.57.2016.DM 2016-05-18 2016-06-18 Frajda sp. cywilna Dargomyśl zakup urządzeń na plac zabaw 8,00 brak pliku
RS.38.GPiK.7021.74.2016.DM 2016-05-18 2016-06-10 Sklep Rolmet Łukasz Zajac Grzymiradz zakup oleju do kosiarki 44,00 brak pliku
GPiK.37.7021.87.2016.DM 2016-06-30 2016-07-08 Pracownia Szyldów i Reklam NOVUM Tabliczka pamiątkowa na Kamień poświęcony ofiarom Zbrodni Wołyńskiej 450,00 brak pliku
GPiK.36.7021.86.2016.DM 2016-07-01 2016-07-07 Firma Kamieniarska STEIN II Wykonanie kamienia poświęconego ofiarom Zbrodni Wołyńskiej wraz z polbrukiem 1 300,00 brak pliku
GPiK.38.7021.93.2016.DM 2016-06-27 2016-07-05 Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Kazimierz Twardowski Transport i ustawienie kamienia poświęconego ofiarom Zbrodni Wołyńskiej 467,40 brak pliku
RS.42.GPiK.7021.96.2016.DM 2016-07-14 2016-07-28 Autoryzowany Dealer Firmy "Stihl" Bogusław Pulikowski Więcław zakup części do kosiarki 600,00 brak pliku
RS.40.GPiK.7021.85.2016.DM 2016-07-01 2016-08-31 Kowalstwo Artystyczne Krzysztof Władyka Oborzany wykonanie ławek oraz remont elementów małej architektury 2 700,00 brak pliku
GPiK.27.7021.50.2016.DM 2016-05-16 2016-08-02 AKTIV Place Zabaw Młyniska zakup urządzeń na plac zabaw 10,00 brak pliku
RS.41.GPiK.7021.95.2016.DM 2016-06-28 2016-07-11 Sprzedaż-Serwis Sprzetu Leśnego i Ogrodniczego Warnice zakup żyłki 28,00 brak pliku
RS.39.GPiK.7021.84.2016.DM 2016-06-08 2016-06-16 Ernesto sp. z o.o. Warnice materiały impregnacyjne 94,28 brak pliku
GPiK.28.7021.51.2016.DM 2016-05-16 2016-07-15 Usługi Projektowo-Wykonawcze "PROINSTAL" s.c. Wykonanie projektu zagospodarowania placu zabaw w Dębnie dz. nr 23 obręb 6 2 400,00 brak pliku
GPiK.26.7021.46.2016.DM 2016-05-12 2016-07-15 Usługi Projektowo-Wykonawcze "PROINSTAL" s.c. Wykonanie projektu zagospodarowania placu zabaw w Suchlicy dz. nr 34/3 2 400,00 brak pliku
GPiK.39.2016.DM-1/PWiK/2016 2016-06-30 2016-12-31 PWiK sp. z o.o. w Dębnie Utrzymanie i konserwacja kanalizacji burzowej oraz przegląd hydrantów 107,00 brak pliku
GPiK.40.2016.DM-1/PUK/2016 2016-03-15 2016-12-31 PUK sp. z o.o. w Dębnie Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych, małej architektury, dróg oraz czystość w mieście . 971,00 brak pliku
RS.22.GPiK.2151.18.2016.DM 2016-04-19 2016-10-31 Godzik Edmund Więcław wykaszanie terenów gminnych 2 700,00 brak pliku
GPiK.41.7021.99.2016.DM 2016-07-25 2016-11-30 Instalatorstwo Sanitarne c.o. i gaz Daniel Bońdos Warnice wykonanie koszenia w ramach akcji "Dróżnik" 1 000,00 brak pliku
AP.2151.42.2016 2016-07-06 2016-07-22 Popławska Magdalena dostarczenie na terenie Dębna upomnień za opłaty śmieciowe 658,60 brak pliku
AP.2151.43.2016 2016-07-27 2016-09-02 Gawrońska Małgorzata sprzątanie pomieszczeń biurowych UM i USC w Dębnie 2 000,00 brak pliku
AP.2151.44.2016 2016-07-20 2016-12-31 Dębnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Dębnie najem lokali użytkowych przy ul. Droga Zielona 1 w Dębnie 12 109,00 brak pliku
RS.43.GPiK.7021.98.2016.DM 2016-08-05 2016-11-30 Instalatorstwo Sanitarne c.o. i gaz Daniel Bońdos Warnice koszenie terenów gminnych 400,00 brak pliku
RS.44.GPiK.7021.101.2016.DM 2016-08-17 2016-09-15 HOLZMET Maślana Monika Bogusław naprawa elementów małej architektury na placu zabaw 738,00 brak pliku
RS.45.GPiK.7021.105.2016.DM 2016-08-25 2016-09-15 Autoryzowany Dealer Firmy "Stihl" Bogusław Pulikowski Sarbinowo zakup części do kosiarki, naprawa kosy 865,10 brak pliku
RS.46.GPiK.7021.107.2016.DM 2016-09-09 2016-09-30 Przedsiebiorstwo Handlowo-Usługowe "PILAR" Różańsko części do kosiarki ciągnikowej 645,00 brak pliku
GPiK.09.2151.3.2016.DM 2016-04-01 2016-07-15 Wojciechowski Grzegorz Dyszno akcja "Dróżnik" 800,00 brak pliku
GPiK.431.7021.109.2016.DM 2016-09-14 2016-09-26 P.P.H.U. REKORD Systemy Małej Architektury Ławki bez oparcia 5 szt. 1 732,00 brak pliku
RS.47.GPiK.7021.110.2016.DM 2016-09-05 2016-09-26 Zakład Stolarski "STOLMEX" Agata Tomalik Młyniska stoły rekreacyjne na plac zabaw 1 649,98 brak pliku
RS.48.GPiK.7021.111.2016.DM 2016-09-26 2016-09-30 Autoryzowany Dealer Firmy "Stihl" Bogusław Pulikowski Sarbinowo części do kosiarki 186,00 brak pliku
SM.GPiK7011.1.Rd/2016 2016-03-01 2016-11-30 DROMAX Kobierski K. i R. Strzelce Krajeńskie Równanie dróg gminnych gruntowych 100,00 brak pliku
GPiK.1.Rd.2016 2016-01-07 2016-01-08 P.H. ,,ULA" Krześnica 3/2 ; Cychry Odśnieżanie:Młynisk, Krześnicy, Sarbinowa 700,00 brak pliku
GPiK-1/Rr/2015 2016-01-28 2016-04-15 P.W. Skorobogaty ul.I-Armii 10, Dębno rozbiórka budynku w Smolnicy dz. nr 372/31 27 886,56 brak pliku
GPiK7011.4/Rd/2016 2016-03-09 2016-11-30 DROMAX Kobierski K. i R. Strzelce Krajeńskie naprawa nawierzchni asfaltowych 40,00 brak pliku
GPiK7011/1/Rm/2016 2016-03-10 2016-06-30 WYGOCKI Andrzej Wygocki Ciemino16/2,76-220 Główczyce remont pomostu przy amfiteatrze na Daszyńskiego w Debnie 36,29 brak pliku
GPiK7011.6/Rd/2016 2016-04-18 2016-09-30 S.U.R. ,,ROL-BUD" Trzcińsko Zdrój utwardzenie dróg gminnych kruszywem bazaltowym , powlekanie emulsją i grysem 165,00 brak pliku
GPiK.Rp.1.2016 2016-03-14 2016-03-31 Z-d Ogólnobudowlany Symeniuk Zb. Dębno, remont przystanku przy ul.Daszyńskiego w Dębnie 6,49 brak pliku
GPiK1Rds2016-zlecenie 2016-04-04 2016-04-18 ZPHU Twardowski Kazimierz, Waryńskiego 40/3 Skarpowanie pobocza drogi gminnej Sarbinowo-Młyniska 5,00 brak pliku
GPiK1Rm2016-zlecenie 2016-04-22 2016-04-30 WYGOCKI Andrzej Wygocki Ciemino16/2,76-220 Główczyce impregnacja mostu na jez. Lipowo 1,72 brak pliku
GPiK7011.9/Rd/2016 2016-04-29 2016-10-31 Z-d Ogólnobudowlany Symeniuk Zb. Dębno, remont nawierzchni chodników i ulic wyk. z płytek chodnikowych, polbruku i bruku 73,00 brak pliku
GPiK7011.10/Rd/2016 2016-06-01 2016-08-30 DROMAX Kobierski K. i R. Strzelce Krajeńskie równanie dróg gminnych żużlowo - gruntowych 30,00 brak pliku
GPiK11/Rpp/2016-zlecenie 2016-06-02 2016-06-30 ZPHU Twardowski Kazimierz, Waryńskiego 40/3 przepust drogowy ul. Hołdownicza w Dębnie 2,46 brak pliku
GPiK.12/Kg/2016 2016-05-23 2016-06-10 P.W.Skorobogaty ul.I-Armii 10,Dębno kruszenie kruszywa na składowisku gruzu w Smolnicy 37 100,00 brak pliku
GPiK7011.11/Rd/2016 2016-06-22 2016-08-30 S.U.R. ,,ROL-BUD" Trzcińsko Zdrój utwardzenie dróg gminnych-zjazdy i pokrycie emulsją (roboty dodatkowe) 59,00 brak pliku
GPiK7011.15.Rp.2016 2016-08-04 2016-08-31 WYGOCKI Andrzej Wygocki Ciemino16/2,76-220 Główczyce remont pomostu na jeziorze Duszatyń w Dębnie 38,13 brak pliku
GPiK7226.12.Rd.2016-zlecenie 2016-07-12 2016-10-04 Usługi InzynierskieWojciech Prochera ; Nowa Wioska 5b; 66-218 Lubrza wykonanie metryk przejazdów kolejowych gminnych 7,38 brak pliku
GPiK7021.1.2016 2016-01-25 2016-02-01 Z-d Ogolnobudowlany i Inżynierstwa-Elektrycznego Mariusz Jarema , Debno naprawa oświetlenia ulicznego w Dębnie -biblioteka, Pl.Konstytucji w Dębnie 1,65 brak pliku
GPiK.7011.16RM.2016-zlecenie 2016-07-29 2016-08-25 Lubuskie Centrum Budownictwa Pasywnego; Michal Kruczkowski , Chwalęcice ul.Zwirowa 204 ocena stanu tech. mostu na ul.Słowackiego w Dębnie i nadzór nad wykonaniem prac zabezpieczających. 1,00 brak pliku
GPiK.17.RM.2016 2016-08-03 2016-09-30 KORIMEX Józef Korzeniowski , ul.Orla 6, 74-400 Dębno remont mostu przy ul. Słowackiego w Dębnie na rz. Kosie 99,00 brak pliku
GPiK.18/Kg/2016 2016-08-19 2016-10-03 P.W. Skorobogaty ul.I-Armii 10, Dębno kruszenie gruzu z odwiezieniem materiału na pryzmę 37 035,00 brak pliku
RS.49.GPiK.7021.130.2016.DM 2016-10-24 2016-11-10 Autoryzowany Dealer Firmy "Stihl" Bogusław Pulikowski Młyniska zakup części do kosy 100,00 brak pliku
GPiK.48.7021.131.2016.DM 2016-10-24 2016-11-21 Pracownia Szyldów i Reklam NOVUM Naklejki + tablica regulamin korzystania z placu zabaw Dębno 720,00 brak pliku
RS.50.GPiK.7021.132.2016.DM 2016-10-24 2016-11-21 Pracownia Szyldów i Reklam NOVUM Tablice regulamin korzystania z palców zabaw Suchlica, Smolnica 820,00 brak pliku
RS.51.GPiK.7021.144.2016.DM 2016-06-24 2016-06-24 P.H.U. "OILMAX" RS Więcław zakup oleju do kosiarki 58,00 brak pliku
RS.53.GPiK.7021.145.2016.DM 2016-11-20 2016-12-20 Sprzedaż-Serwis Sprzetu Leśnego i Ogrodniczego Warnice zakup żyłki i oleju do kosiarki 78,00 brak pliku
RS.54.GPiK.7021.142.2016.DM 2016-11-20 2016-12-20 DREWEX Mieszkowice Suchlica zakup stołów na plac zabaw 2 400,00 brak pliku
RS.52.GPiK.7021.143.2016.DM 2016-06-24 2017-10-19 PKS Myślibórz Więcław zakup paliwa do kosiarki 275,40 brak pliku
GPiK.49.7021.138.2016.DM 2016-10-25 2016-11-02 KOMSERWIS Trzebinia Zakup ławek koszy i elementów do koszy na Plac Konstytucji 3-go Maja w Dębnie 5 252,10 brak pliku
GPiK.50.7021.140.2016.DM 2016-10-25 2016-12-05 Terra Natura Joanna Szydłowska Szczecin Wykonanie koncepcji wraz z kosztorysem inwestorskim dla zadania "Rewitalizacja Parku Miejskiego im. J.Krasickiego w Dębnie" 10,00 brak pliku
RS.55.GPiK.7021.153.2016.DM 2016-12-01 2016-12-15 P.P.H.U. REKORD Systemy Małej Architektury Więcław zakup ławek 2 337,00 brak pliku
RS.56.GPiK.7021.154.2016.DM 2016-11-08 2016-12-05 SKR Dębno Więcław zakup paliwa do kosiarki 144,00 brak pliku
GPiK.52.7021.166.2016.DM 2016-12-22 2016-12-28 Pracownia Szyldów i Reklam NOVUM Witacze i stojaki na rowery - projekt graficzny 1 500,00 brak pliku
GPiK.51.140.1.2016.DM 2016-10-25 2016-12-15 Terra Natura Joanna Szydłowska Szczecin Koncepcja zagospodarowania terenów zielonych przy rzece Kosie i jeziorze Lipowo 4 920,00 brak pliku
RI/01.26/I/2017 2017-01-19 2017-11-30 Zakład Usług Technicznych architekt Wanda Grodzka, Gdańsk. Wykonanie kompleksowej dokumentacji Środowiskowego Domu Samopomocy z możliwością świadczenia usług całodobowych oraz Dzienny Ośrodek Wsparcia Osób w Podeszłym Wieku w Dębnie. 110 700,00 brak pliku
RI/01.09/I/2017 2017-01-20 2017-09-30 Usługi Projektowe PROINSTAL s.c. G.Dąbski R.Frieske, Dębno. Pt budowy oświetlenia w gminie Dębno. 53 382,00 brak pliku
RI/PiR/06.02/I/2017 2017-01-23 2017-02-28 Usługi Geodezyjne Wł.Świderski, Dębno. Wykonanie dwóch map do celów projektowych działek nr 570/4 w Dargomyślu oraz 329/9 w Dębnie (ul.Spacerowa). 2 100,00 brak pliku
RI/PiR/06.03/I/2017 2017-01-23 2017-02-28 Usługi Geodezyjne Wł.Świderski, Dębno. Wykonanie mapy do celów projektowych działki nr 677/4 w Warnicach. 1 050,00 brak pliku
RI/PiR/06.04/I/2017 2017-01-23 2017-02-28 Usługi Geodezyjne Wł.Świderski, Dębno. Wykonanie mapy do celów projektowych działki nr 327/40 w Dębnie (ul.Bohaterów Września). 1 050,00 brak pliku
RI/05.18/I/2017 2017-01-19 2017-02-10 Lubuskie Centrum Budownictwa Pasywnego M.Kruczkowski, Chwalęcice Wykonanie opinii geotechnicznej dla inwestycji pn. "Przebudowa ul.Wojska Polskiego i Piasta w Dębnie-II etap". 4 797,00 brak pliku
RI/05.18/I/2017 2017-01-19 2017-02-10 Lubuskie Centrum Budownictwa Pasywnego M.Kruczkowski, Chwalęcice Wykonanie opinii geotechnicznej dla inwestycji pn. "Przebudowa ul.Wojska Polskiego i Piasta w Dębnie-II etap". 4 797,00 brak pliku
Nr 2 (PUK) 2016 2016-03-15 2016-12-31 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dębnie Wywóz odpadów z cmentarzy komunalnych; utrzymanie grobów wojennych KURHAN w Dębnie; likwidacja dzikich wysypisk odpadów; zbieranie i utylizacja padłych zwierząt z terenów gminnych; wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów; utrzymanie czystości rzeki Kosy. 168 000,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.24.2016.BR 2016-03-01 2016-11-14 Wytwórnia Peletu Grzegorz Szurgociński, Krześnicy 84, 74-404 Cychry Prace porządkowe na cmentarzu w Krześnicy. 1 805,00 brak pliku
GNiOŚ.6120.1.2016.BR 2016-03-15 2016-05-30 Marek Schiller Waloryzacja przyrodnicza w celu utworzenia użytku ekologicznego na dz. nr 363/1 w Smolnicy 1 170,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.36.2016.BR 2016-03-22 2016-11-15 Czyżewska Małgorzata Prace porządkowe na cmentarzu w Grzymiradzu. 1 305,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.37.2016.BR 2016-03-22 2016-11-15 Grzegorz Wojciechowski Prace porządkowe na cmentarzu w Dysznie 1 250,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.38.2016.BR 2016-03-22 2016-11-15 Krzysztof Sućko Prace porządkowe na cmentarzu w Sarbinowie 3 140,00 brak pliku
AP.2151.20.2017 2016-12-30 2018-12-31 Wytwórnia Telewizyjno-Filmowa udostępnienie oprogramowania e-URZĄD 30 996,00 brak pliku
AP.2151.19.2017 2017-01-11 2017-12-19 QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. licencja na użytkowanie programu "Qdeklaracje" 14 538,60 brak pliku
OKiS.7151.15.2017 2017-01-30 2017-02-04 Mirosław Pawłowski umowa najmu lokalu - Suchlica 215,25 brak pliku
OKiS.7151.7.2017 2017-01-17 2017-05-27 Agnieszka Grocholska umowa najmu lokalu użytkowego - Smolnica 246,00 brak pliku
OKiS.7151.10.2017 2017-01-18 2017-02-01 Zachodniopomirski Ośrodek Doradztwa Rolniczego umowa najmu świetlicy w Suchlicy 159,90 brak pliku
OKiS.7151.13.2017 2017-01-23 2017-02-18 Henryk Wojciechowski umowa najmu lokalu - świetlica Oborzany 215,25 brak pliku
OKiS.7151.9.2017 2017-01-17 2017-03-04 Anna Zdunek umowa najmu świetlicy w Ostrowcu 215,25 brak pliku
OKiS.7151.8.2017 2017-01-17 2017-03-04 Sebastian Krupa umowa najmu świetlicy wiejskiej w Mostnie 246,00 brak pliku
AP.2151.17.2016 2016-01-04 2016-12-31 Skoczylas Edward pełnienie funkcji Komendanta Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębnie 24 600,00 brak pliku
AP.2151.32.2016 2036-06-06 2016-03-31 Wytwórnia Telewizyjno-Filmowa "ALFA" aneks do umowy z dnia 16.12.2013 r. 0,00 brak pliku
AP.2151.34.2016 2036-09-05 0006-10-08 Kancelaria Adwokacka - adwokat Igor Frydrykiewicz stała pomoc prawna dla Urzędu Miejskiego 50 500,00 brak pliku
AP.2151.35.2016 2016-04-15 2016-05-05 SIM Koło Sp. z o.o. wykonanie, znakowanie i dostawa koszulek Fruit of the Loom 2 557,17 brak pliku
AP.2151.37.2016 2016-05-31 2017-05-31 Poczta Polska S.A. Oddział Szczecin usługa na dostarczanie korespondencji 55 000,00 brak pliku
AP.2151.38.2016 2016-07-01 2016-06-30 PROFEKO Sp. z o.o. usługa aktualizacji systemu "odpadywgminie.com" 11 400,00 brak pliku
AP.2151.39.2016 2016-06-27 2016-07-31 Korżenko Franciszek wykonywanie obowiązków konserwatora Urzędu Miejskiego w Dębnie 1 900,00 brak pliku
AP.2151.40.2016 2016-06-27 2016-07-31 Gawrońska Małgorzata sprzątanie pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego w Dębnie i odbiór korespondencji z placówki pocztowej 2 150,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.2.2016 2016-12-16 2018-07-31 Celowy Związek Gmin CZG-12 w Długoszynie umowa o zagospodarowanie odpadów komunalnych 1 782 000,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.2. 2017-02-01 2018-07-31 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dębnie Odbiór odpadów komunalnych stałych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Dębno 1 909 875,00 brak pliku
RI/05.09/I/2017 2017-02-01 2017-04-07 Janusz Siemdaj, Gorzów Wlkp. Pt likwidacji kolizji sieci teletechnicznej (Multimedia SA i Orange SA) z parkingiem i chodnikiem, w związku z przebudową ul. Kościuszki w Dębnie 4 000,00 brak pliku
OKiS.7151.24.2017 2017-02-28 2017-03-04 Ewa Szymańska umowa najmu lokalu użytkowego - świetlica wiejska Warnice 246,00 brak pliku
RS.01.GPiK.7021.26.2017.DM 2017-03-07 2017-03-30 obi zakup grilla Dolsk 399,00 brak pliku
OKiS.7151.23.2017 2017-02-27 2017-05-21 Barbara Kuczyńska umowa najmu lokalu użytkowego - świetlica Oborzany 215,25 brak pliku
OKiS.7151.14.2017 2017-01-25 2017-03-18 Eugeniusz Strelczuk umowa najmu - świetlica wiejska Krześnica 246,00 brak pliku
OKiS.7151.18.2017 2017-02-02 2017-03-25 Alicja Pęczak umowa najmu - świetlica Bogusław 215,25 brak pliku
OKiS.7151.19.2017 2017-02-02 2017-04-22 Stanisława Oraczewska umowa najmu - świetlica Smolnica 246,00 brak pliku
OKiS.7151.21.2017 2017-02-21 2017-03-25 Katarzyna Dąbska umowa najmu - świetlica wiejska Warnice 246,00 brak pliku
MGKPiRPA.16.2017 2017-02-14 2017-12-31 Angelika Talaga przeprowadzenie zajęć z dziećmi - Dols 525,00 brak pliku
OKiS..1.2017 2017-01-02 2017-12-31 Instal. sanit co i gaz Daniel Bońdos konserwacja i naprawa urządzeń grzewczych - kotłownia świetlica wiejska w smolnicy 2 400,00 brak pliku
OKiS..2.2017 2017-01-02 2017-04-30 Zakład Usługowy Julian Krzemiński obsługa (palenie) i konserwacja kotła co w kotłowni Różańsku 2 600,00 brak pliku
OKiS..3.2017 2017-02-08 2017-02-17 Zakład Ogólnobudowlany i Instalacji Elektyrcznej Mariusz Jarema wymiana skrzynki z zabezpieczeniem przedlicznikowym w świetlicy wiejskiej w Ostrowcu 885,45 brak pliku
OKiS..4.2017 2017-03-10 2017-03-24 Zakład Ogólnobudowalny Marian Kopaniecki remont pomieszczeń budynku świetlicy wiejskiej w Grzymiradzu 61 804,36 brak pliku
OKiS..5.2017 2017-03-10 2017-04-04 PW POLGET Dawid Getman wykonanie nawierzchni żwirowej pod plac zabaw przy SP nr 1 13 718,77 brak pliku
OKiS..6.2017 2017-03-10 2017-04-24 Zbigniew Moździeż nadzór inwestorski 1 242,00 brak pliku
OKiS.7.2017 2017-03-10 2029-10-08 Edward Babczyszyn nadzór inwestorski - nawierzchnia pod plac zabaw 280,00 brak pliku
MGKPiRPA.7.2017 2017-01-02 2017-12-31 Weronika Kuchowicz prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczej na terenie gminy Dębno w świetlicy wiejskiej w Krześnicy 525,00 brak pliku
MGKPiRPA.14.2017 2017-01-02 2017-12-31 Barbara Wierzchowska prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczej na terenie gminy Dębno w świetlicy wiejskiej w Oborzanach 525,00 brak pliku
MGKPiRPA.11.2017 2017-01-02 2017-12-31 Izabela Sekuła prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczej na terenie gminy Dębno w świetlicy wiejskiej w Smolnicy 525,00 brak pliku
MGKPiRPA.12.2017 2017-01-02 2017-12-31 Sylwia Pleń prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczej na terenie gminy Dębno w świetlicy wiejskiej w Warnicy 525,00 brak pliku
MGKPiRPA.9.2017 2017-01-02 2017-12-31 Anna Zdunek prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczej na terenie gminy Dębno w świetlicy wiejskiej w Ostrowcu 525,00 brak pliku
MGKPiRPA.14.2017 2017-01-02 2017-12-31 Justyna Sobczak prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczej na terenie gminy Dębno w świetlicy wiejskiej w Grzymiradzu 525,00 brak pliku
MGKPiRPA.8.2017 2017-01-02 2017-12-31 Monika Dąbrowska prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczej na terenie gminy Dębno w świetlicy wiejskiej w Mostnie 525,00 brak pliku
MGKPiRPA.16.2017 2017-02-14 2017-12-31 Angelika Talaga prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczej na terenie gminy Dębno w świetlicy wiejskiej w Dolsku 525,00 brak pliku
MGKPiRPA.6.2017 2017-01-02 2017-12-31 Katarzyna Misztal prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczej na terenie gminy Dębno w świetlicy wiejskiej w Dysznie 525,00 brak pliku
MGKPiRPA.5.2017 2017-01-02 2017-12-31 Mira Mielimączka prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczej na terenie gminy Dębno w świetlicy wiejskiej w Dargomyślu 525,00 brak pliku
MGKPiRPA.13.2017 2017-01-02 2017-12-31 Karolina Gabrysiak prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczej na terenie gminy Dębno w świetlicy wiejskiej w Bogusławiu 525,00 brak pliku
MGKPiRPA.4.2017 2017-01-02 2017-12-31 Joanna Pławucka prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczej na terenie gminy Dębno w świetlicy wiejskiej w Barnówku 525,00 brak pliku
MGKPiRPA.1.2017 2017-01-02 2017-12-31 Urszula Kotas konsultant ds rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie 2 560,00 brak pliku
MGKPiRPA.2.2017 2017-01-02 2017-12-31 Janusz Wielemborek konsultant ds rozwiązywania problemów alkoholowych 1 600,00 brak pliku
MGKPiRPA.3.2017 2017-01-02 2017-12-31 Krystyna Stankiewicz konsultant ds przemocy w rodzinie 805,00 brak pliku
MGKPiRPA.15.2017 2017-02-10 2017-04-30 NOVa VIPA Profilaktykia i Psychoterapia Uzależnień i Współuzależnień specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnień 80,00 brak pliku
OKiS..27.2017 2017-03-08 2017-03-27 Szkoła Tańca Siempre Latino Anna Stadler, Dębno umowa najmu lokalu użytkowego - świetlica wiejska w Warnicy 98,40 brak pliku
OKiS..26.2017 2017-03-08 2017-03-08 Szkoła Tańca Siempre Latino Anna Stadler, Dębno umowa najmu lokalu użytkowego - świetlica wiejska w Warnicy 24,60 brak pliku
OKiS..28.2017 2017-03-08 2017-04-24 Szkoła Tańca Siempre Latino Anna Stadler, Dębno umowa najmu lokalu użytkowego - świetlica wiejska w Warnicy 73,80 brak pliku
OKiS.7.2017 2017-03-10 2017-04-08 Edward Babczyszyn, Dębno nadzór inwestorski - wykonanie nawierzchni żwirowej pod plac zabaw przy SP ! 280,00 brak pliku
OKiS.6.2017 2017-03-10 2017-04-24 Zbigniew Moździeż nadzór inwestorski - remont pomieszczeń budynku świetlicy wiejskiej w Grzymiradzu 1 242,00 brak pliku
OKiS.25.2017 2017-03-08 2017-03-19 Beata Szczepaniak umowa najmu lokalu użytkowego - Bogusław 215,25 brak pliku
RI/05.04/I/2017 2017-03-24 2017-07-31 MALDROBUD Sp.z o.o. SK, Myślibórz Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem dróg gminnych we wsiach Cychry oraz Dargomyśl 2 086 273,84 brak pliku
AP.2151.45.2016 2016-06-27 2017-12-31 QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. aneks do umowy nr 418/2011 z 25.10.2011 i umowy utrzymania oprogramowania nr 1339/2015 z 31.10.2015 0,00 brak pliku
AP.2151.47.2016 2016-06-30 2017-07-02 Poczta Polska S.A. Oddział Szczecin usługa dostarczania przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym 7 800,00 brak pliku
AP.2151.48.2016 2016-09-19 2016-10-03 Zakłąd Ogólnobudowlany Kopaniecki Marian remont pomieszczeń biurowych w Urzędzie Miejskim w Dębnie 15 366,09 brak pliku
AP.2151.49.2016 2016-10-14 2017-10-31 QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. opieka serwisowa oprogramowania 8 309,88 brak pliku
AP.2151.50.2016 2016-11-25 2017-11-29 TER-COM Usługi Informatyczne serwis oprogramowania: Auta,Kasa,KSZOB,OPLOK,Podatki,JGU 13 062,60 brak pliku
AP.2151.51.2016 2016-11-21 2016-12-31 Zakład Ogólnobudowlany Kopaniecki Marian remont dwóch sal posiedzeń i hollu I piętra w Urzędzie Miejskim w Dębnie 130 000,00 brak pliku
AP.2151.52.2016 2016-11-29 2016-12-31 Gawrońska Małgorzata sprzątanie pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego w Dębnie 1 900,00 brak pliku
AP.2151.53.2016 2016-12-07 2016-12-20 "ARCHIWARIUSZ" Zakład Usług Archiwalnych archiwalne uporządkowanie dokumentacji kategorii "A" 3 000,00 brak pliku
AP.2151.54.2016 2016-12-21 2017-12-31 Firma "HEKTOR" ochrona i monitoring obiektów Urzędu Miejskiego w Dębnie 4 870,80 brak pliku
AP.2151.55.2016 2016-12-29 2017-12-29 PHU Robert Trebik zakup artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Dębnie 35 832,54 brak pliku
AP.2151.56.2016 2016-12-29 2017-12-29 PHU Robert Trebik zakup artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Dębnie 68 919,36 brak pliku
AP.2151.57.2016 2016-12-19 2017-12-29 SMART MEDIA Sp. z o.o. opieka serwisowa programu STOCK 3 202,49 brak pliku
AP.2151.1.2017 2017-01-02 2017-12-31 TENSOFT Sp.z o.o. Opole sprawowanie nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem systemu ADAS 10 258,20 brak pliku
AP.2151.2.2017 2017-01-02 2017-12-31 Ekiert Adam wykonywanie obowiązków kierowcy - konserwatora pojazdu OSP w Warnicach 7 440,00 brak pliku
AP.2151.3.2017 2017-01-02 2017-12-31 Bajda Mariusz wykonywanie obowiązków kierowcy-konserwatora pojazdu OSP w Cychrach 3 540,00 brak pliku
AP.2151.4.2017 2017-01-02 2017-12-31 Pleń Jan wykonywanie obowiązków kierowcy-konserwatora pojazdu OSP w Cychrach 3 540,00 brak pliku
AP.2151.5.2017 2017-01-02 2017-12-31 Gryciak Mirosław wykonywanie obowiązków kierowcy-konserwatora pojazdu OSP w Cychrach 4 260,00 brak pliku
AP.2151.6.2017 2017-01-02 2017-12-31 Bonarek Krzysztof wykonywanie obowiązków kierowcy-konserwatora pojazdu OSP w Cychrach 3 120,00 brak pliku
AP.2151.7.2017 2017-01-02 2017-12-31 Różycki Krzysztof wykonywanie obowiązków kierowcy-konserwatora pojazdu OSP w Dargomyślu 3 540,00 brak pliku
AP.2151.8.2017 2017-01-02 2017-12-31 Zioła Ryszard wykonywanie obowiązków kierowcy-konserwatora pojazdu OSP w Dargomyślu 3 540,00 brak pliku
AP.2151.9.2017 2017-01-02 2017-12-31 Lisowski Roman wykonywanie obowiązków kierowcy-konserwatora pojazdu OSP w Krześnicy 3 540,00 brak pliku
AP.2151.11.2017 2017-01-02 2017-12-31 Smolik Stanisław wykonywanie obowiązków kierowcy-konserwatora pojazdu OSP w Różańsku 3 720,00 brak pliku
AP.2151.13.2017 2017-01-02 2017-12-31 Kierepa Ryszard wykonywanie obowiązków kierowcy-konserwatora pojazdu OSP w Sarbinowie 3 600,00 brak pliku
AP.2151.14.2017 2017-01-02 2017-12-31 Krugłowski Mieczysław wykonywanie obowiązków kierowcy-konserwatora pojazdu OSP w 3 600,00 brak pliku
AP.2151.15.2017 2017-01-02 2017-12-31 Przybylak Zdzisław wykonywanie obowiązków kierowcy-konserwatora pojazdu OSP w 8 220,00 brak pliku
AP.2151.16.2017 2017-01-02 2017-12-31 Skoczylas Edward wykonywanie funkcji Komendanta Gminnego OSP 25 200,00 brak pliku
AP.2151.17.2017 2017-01-02 2017-12-31 Waszak Roman Wykonywanie obowiązków gospodarza remizy OSP w Sarbinowie 1 980,00 brak pliku
AP.2151.18.2017 2017-01-01 2017-01-01 REKORD POMORZE serwis i nadzór autorski nad programem "Ratusz" 3 919,76 brak pliku
AP.2151.21.2017 2017-01-02 2019-12-31 Beta Security Systemy Informatyczne ochrona magazynu broni Straży Miejskiej 12 398,40 brak pliku
AP.2151.22.2017 2017-02-01 2017-12-31 Pużniak Łukasz wykonywania obowiązków gospodarza Domu Strażaka OSP w Cychrach 1 650,00 brak pliku
AP.2151.23.2017 2016-12-16 2017-12-31 ZETO SOFTWARE Sp. z o.o. opieka autorska nad systemem PUMA 4 782,24 brak pliku
AP.2151.24.2017 2017-01-11 2017-03-31 Dolińczyk Ewa sporządzenie sprawozdań finansowych za 2016 rok 4 640,00 brak pliku
AP.2151.25.2017 2017-03-01 2017-03-14 Lubuskie Centrum Budownictwa Pasywnego wykonanie dokumentacji tech.-budowlanej specyfikacji i kosztorysu inwestorskiego na instalację fotowoltaiczną budynku Urzędu Miejskiego w Dębnie 14 760,00 brak pliku
AP.2151.26.2017 2017-03-22 2017-12-31 Karwacki Waldemar wykonywanie obowiązków kierowcy-konserwatora pojazdu OSP w Różańsku 2 340,00 brak pliku
AP.2151.27.2017 2017-03-24 2017-04-24 AUTO-BIS Gorzów Wlkp. dostawa samochodu dla Straży Miejskiej 89 200,00 brak pliku
GNiOŚ.6131.16.2017 2017-02-27 2017-03-31 Zakład Projektowania i Usług Komunalnych PORAJ mgr inż. Wawrzyniec Zieliński z siedzibą Gorzów Wlkp. Przeprowadzenie cięć pielęgnacyjnych koron 123 szt. drzew na terenie cmentarza komunalnego w miejscowości Sarbinowo gm. Dębno 8 532,00 brak pliku
GNiOŚ.6131.36.2017 2017-03-16 2017-03-31 AKARD Serwis Zieleni Taras Lobodzets z siedzibą Szczecin Korekta koron 40 szt. drzew na terenie cmentarza komunalnego I przy ul. Włościańskiej w m. Dębno, gm. Dębno 5 508,00 brak pliku
Postanowienia Szczegółowe Nr 2 (PUK) 2017 2017-01-01 2017-12-31 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dębnie wywóz odpadów z cmentarzy komunalnych, utrzymanie grobów wojennych KURHAN w Dębnie, likwidacja dzikich wysypisk odpadów, zbieranie i utylizacja padłych zwierząt, wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów, utrzymanie czystości rzeki Kosy 173 500,00 brak pliku
AP/01.11/I/2017 2017-03-24 2017-04-24 AUTO-BIS Sp. z o.o. Gorzów Wlkp. Zakup samochodu osobowego marki Skoda Yeti 89 200,00 brak pliku
RI/01.27/I/2017 2017-03-31 2017-09-30 LCBP Michał Kruczkowski, Chwalęcice Wykonanie opisu robót koniecznych do przeprowadzenia w ramach remontu budynku przy ul.Piłsudskiego 3 w Dębnie 43 050,00 brak pliku
RI/05.04/II/2017 2017-03-24 2017-11-30 RAMIKO Radosław Ostraszewski, Jenin Pt budowy drogi gminnej - łącznika w Krześnicy 17 000,00 brak pliku
RI/05.02/I/2017 2017-04-07 2017-07-28 PUK Sp. z o.o. Dębno Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej w miejscowości Sarbinowo 124 105,12 brak pliku
SM.GPiK7011.2/Rd/2017 2017-03-27 2017-11-30 PUD Dromax s.c. R. Kobierski i K. Kobierski ul.Gorzowska 36, Strzelce Kraj. naprawa dróg gminnych gruntowych, których zarządcą jest Gmina Dębno -2017r. 120 000,00 brak pliku
SM.GPiK7011.1/Rd/2017 2017-03-15 2017-11-30 PUD Dromax s.c. R. Kobierski i K. Kobierski ul.Gorzowska 36, Strzelce Kraj. remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Dębnie w 2017r. 50 000,00 brak pliku
SM.GPiK7011.3./Rm/2017 2017-04-11 2017-04-28 Zakład Ogólnobudowlany Zbigniew Symeniuk ul.Moniuszki 13, 74-400 Dębno remont kładki na rzece Kosie ul.Kościuszki w Dębnie 4 718,81 brak pliku
OKiS.29.2017 2017-03-20 2017-06-17 Agnieszka Jarki umowa najmu świetlicy wiejskiej w Warnicy 246,00 brak pliku
GNiOŚ.7021.1.2017.BR 2017-01-23 2017-03-13 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Dobowe sumy opadów na zrekultywowanym składowisku w Dębnie za 2016 rok. 270,60 brak pliku
GNiOŚ.7045.40.2017.BR 2017-03-30 2017-04-28 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dębnie Remont ujęć wody na gminnych cmentarzach wiejskich w Sarbinowie, Grzymiradzu, Cychrach. Zamontowanie studni wodomierzowych. 7 195,50 brak pliku
GNiOŚ.7021.2.2017.BR 2017-04-06 2017-12-15 Firma "EKOLAB"Sp. z o.o. Kobylnica Monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Dębnie. 3 640,80 brak pliku
GNiOŚ.7045.7.2017.BR 2017-04-06 2017-11-30 Daniel Bońdos Instalatorstwo Sanitarne, CO i Gazowe Smolnica Wykonanie prac porządkowych na cmentarzu w Smolnicy. 2 040,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.2.2017.BR 2017-04-12 2017-04-12 TAAKA RYBA Natalia Srokowska z siedz. w Dębnie Zakup materiałów rzeczowych na konkurs z okazji Dnia Ziemi dla Szkoły Podstawowej w Cychrach 250,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.3.2017.BR 2017-04-12 2017-04-12 Księgarnia "MIŚ" w Dębnie Zakup materiałów rzeczowych na konkurs z okazji Dnia Ziemi dla Szkoły Podstawowej w Cychrach 250,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.4.2017.BR 2017-04-13 2017-04-13 Hurtownia Papieru PAPIRUS w Dębnie Zakup materiałów rzeczowych przez Przedszkole Nr 1 w Dębnie za udział w Konkursie Zielona Szkoła Zielone Przedszkole 150,00 brak pliku
AP.2151.29.2017 2017-03-31 2019-03-31 Kancelaria Adwokacka - adwokat Igor Frydrykiewicz świadczenie stałej pomocy prawnej dla Urzędu Miejskiego 136 632,00 brak pliku
AP.2151.30.2017 2017-04-20 2017-04-22 Kowalski Adam obsługa muzyczna jubileuszy USC 80,00 brak pliku
RI/05.09/III/2017 2017-04-07 2017-04-21 Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane ELTEK Jan Klimczak, Gorzów Wlkp. Usunięcie kolizji chodnika i parkingu z sieciami teletechnicznymi Orange i Multimedia w ul.Kościuszki w Dębnie. 15 418,00 brak pliku
RI/05.18/II/2017 2017-04-21 2017-11-16 MUSING BUD Sp. z o.o. Sp. K. , Szczecin Przebudowa dróg gminnych w ulicach Wojska Polskiego i Piasta w Dębnie - II etap. 4 524 487,35 brak pliku
RI/03.14/I/2017 2017-04-28 2017-07-31 KULX Piotr Paradowski, Załom Wykonanie placu zabaw na terenie przedszkola nr 2 w Dębnie. 59 987,10 brak pliku
OKiS.7151.35.2017 2017-04-21 2017-06-11 Anna Kuzioła umowa najmu świetlicy wiejskiej w Smolnicy 246,00 brak pliku
OKiS.7151.11.2017 2017-01-17 2017-05-07 Małgorzata Laskowska umowa najmu świetlica w Krześnicy 246,00 brak pliku
RI/05.31/I/2017 2017-04-27 2017-07-05 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Dębno Remont nawierzchni zaułka pomiędzy ul.Jana Pawła II i Planty w Dębnie na działce nr 329/59 obręb 5. 74 850,00 brak pliku
RI/03.14/II/2017 2017-04-04 2017-04-12 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Dębno Wycinka 2szt. drzew i wykarczowanie pni oraz wykarczowanie 3szt. pniaków z terenu Przedszkola nr 2 przy ul.Jana Pawła II. 4 978,13 brak pliku
RI/05.09/II/2017 2017-04-04 2017-05-10 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Dębno Wycinka 13szt. drzew przy ul.Kościuszki w Dębnie. 2 810,55 brak pliku
OKiS.7151.37.2017 2017-04-26 2017-05-06 Elwira Przekota umowa najmu lokalu - świetlica w Dargomyślu 215,25 brak pliku
OKiS.7151.34.2017 2017-04-20 2017-04-29 Sylwia Ciesielska umowa najmu - świetlica Krześnica 246,00 brak pliku
OKiS.7151.33.2017 2017-05-04 2017-08-31 Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego umowa najmu - świetlica w Różańsku 1 820,40 brak pliku
RS.04.GPiK.2151.1.2017.DM 2017-04-20 2017-10-31 Myszkowski Przemysław Koszenie, sprzątanie i utrzymanie przystanków Dolsk od 20,04-31.10.2017 r. 1 800,00 brak pliku
GPiK.05.2151.2.2017.DM 2017-04-20 2017-07-31 Myszkowski Przemysław "Dróżnik" Dolsk 01.06-31.07.2017 r. 900,00 brak pliku
GPiK.04.7021.38.2017.DM 2017-04-20 2017-05-31 Instalatorstwo Sanitarne c.o. i gaz Daniel Bońdos Dróżnik Smolnica 01.05-31.05.2017 r. 1 100,00 brak pliku
RS.03.GPiK.7021.37.2017.DM 2017-04-20 2017-08-31 Instalatorstwo Sanitarne c.o. i gaz Daniel Bońdos Wykaszanie terenów gminnych Smolnica od 01.06-31.08.2017 r. 3 000,00 brak pliku
GPiK.08.2151.4.2017.DM 2017-05-11 2017-08-31 Ciesielski Piotr Dróżnik Młyniska od 11.05-30.08.2017 r. 900,00 brak pliku
AP.2151.31.2017 2017-05-02 2018-05-01 TER-COM Usługi Informatyczne serwis i nadzór nad oprogramowaniem 1 808,00 brak pliku
AP.2151.32.2017 2017-04-05 2018-01-05 SMART MEDIA Sp. z o.o. usługa hostingu do programu STOCK 1 353,00 brak pliku
AP.2151.28.2017 2017-04-05 2017-04-25 SIM Koło Sp. z o.o. zamówienie koszulek z logo 5 596,50 brak pliku
GPiK.06.7021.44.2017.DM 2017-04-25 2017-05-22 Kamieniarstwo Nagrobkowe DOLMEN Remigiusz Laszecki Wykonanie kamienia pamiątkowego oraz wymiana uszkodzonego na promenadzie Pamięci w Dębnie 8 612,86 brak pliku
RS.08.GPiK.7021.47.2017.DM 2017-05-09 2017-11-30 Anna SzurgocińskaP.H.U. ANAGRA Utrzymanie czystości plac zabaw, przystanek PKS Krześnica 1 300,00 brak pliku
RS.10.GPiK.2150.2.2017.DM 2017-05-10 2017-10-31 Godzik Edmund Utrzymanie czystości t.gminne Wiecław 2 300,00 brak pliku
RS.09.GPiK.2150.3.2017.DM 2017-05-10 2017-10-31 Godzik Edmund Koszenie trawy w m. Więcław 2 300,00 brak pliku
RS.07.GPiK.2150.4.2017.DM 2017-05-15 2017-11-30 Kowalski Kazimierz Utrzymanie czystości przystanek PKS Oborzany 2 130,00 brak pliku
GPiK.07.2151.3.2017.DM 2017-05-15 2017-06-30 Krawiec Grzegorz Dróżnik Suchlica 900,00 brak pliku
GPiK.09.2150.1.2017.DM 2017-05-15 2017-10-31 Godzik Edmund Dróżnik Więcław od 01.07-31.10.2017 r. 770,00 brak pliku
GPiK.10.7021.46.2017.DM 2017-05-09 2017-09-30 Przedsiebiorstwo Handlowe "Ula" Urszula Ruszlewicz Dróżnik Krześnica 1 100,00 brak pliku
RS.11.GPiK.7021.48.2017.DM 2017-05-10 2017-10-20 PUK Dębno Koszenie terenów gminnych Dargomyśl 750,00 brak pliku
GPiK.11.2151.6.2017.DM 2017-05-10 2017-07-31 Jaworski Tomasz Dróżnik Bogusław 900,00 brak pliku
OKiS.7151.36.2017 2017-04-26 2017-05-13 Anna Tracz umowa najmu lokalu użytkowego - Warnice 246,00 brak pliku
OKiS.7151.43.2017 2017-05-10 2017-05-13 Radosław Sala umowa najmu - świetlica Grzymiradz 246,00 brak pliku
OKiS.7151.42.2017 2017-05-08 2017-05-27 Ewa Kuczyńska umowa najmu - Mostno 246,00 brak pliku
OKiS.7151.45.2017 2017-05-11 2017-05-14 Kamil Kmieć umowa najmu - Smolnica 246,00 brak pliku
PiR.pp.526.11.2017 2017-02-09 2017-12-31 Stowarzyszenie Miłośników Dębna UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU 11 000,00 brak pliku
PiR.pp.526.12.2017 2017-02-17 2017-12-31 Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Promocja krwiodawstwa 3 500,00 brak pliku
PiR.pp.526.13.2017 2017-02-17 2017-12-31 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 2 800,00 brak pliku
PiR.pp.526.14.2017 2017-02-08 2017-10-30 Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopiomorski koło terenowe w Dębnie Poprawa funkcjonowania życia codziennego osób niepełnosprawnych 2 800,00 brak pliku
PiR.pp.526.25.2017 2017-04-28 2017-07-28 Zachodniopomorska Organizacja Wojewódzkwa LIga Obrony Kraju w Szczecinie Zarząd Miejsko - Gminny Ligi Obrony Kraju w Dębnie Organizacja zawodów w strzelectwie sportowo - obronnym 2 000,00 brak pliku
PiR.pp.526.9.2017 2017-05-09 2017-12-20 Stowarzyszenie Netto Grupa Biegowa 42,195 Dębno Bieg to zdrowie 2 000,00 brak pliku
PiR.pp.526.10.2017 2017-02-10 2017-12-31 Stowarzyszenie Tenisa Stołowego STS Dębno Udział w rozgrywkach IV i V ligi. Turnieje, treningi i szkolenia dla dzieci 7 000,00 brak pliku
PiR.pp.526.6.2017 2017-02-03 2017-12-31 Uczniowski Klub Sportowy Dębno Prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi 46 500,00 brak pliku
PiR.pp.526.4.2017 2017-02-10 2017-12-31 Uczniowski Klub Sportowy "Technik" Smolnica Rozwój sportu młodzieżowego na terenie Gminy Dębno 6 364,45 brak pliku
PiR.pp.526.3.2017 2017-01-27 2017-12-31 Uczniowski Klub Sportowy "Arkady" Rozwój sportu młodzieżowego na terenie Gminy Dębno 9 000,00 brak pliku
PiR.pp.526.2.2017 2017-05-08 2017-12-31 Dębnowskie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Rozwój sportu młodzieżowego na terenie Gminy Dębno, organizacja turniejów siatkarskich oraz reprezentowanie Gminy w zawodach sportowych 3 500,00 brak pliku
PiR.pp.526.1.2017 2017-02-14 2017-05-01 Koło Chłopów Wiejskich w Różańsku Organizacja rajdów pieszych, pieszo - rowerowych i rowerowych - "Rajd rowerowy - 70 lat Różańska" 1 000,00 brak pliku
PiR.pp.526.23.2017 2017-03-17 2017-06-30 Klub Sportowy "Sokół" Różańsko Rozwój sportu kwalifikowanego 9 000,00 brak pliku
PiR.pp.526.22.2017 2017-03-17 2017-06-30 Klub Sportowy Myśla Dargomyśl Rozwój sportu kwalifikowanego 13 500,00 brak pliku
PiR.pp.526.7.2017 2017-01-27 2017-06-30 Miejski Klub Sportowy "Dąb" Dębno Działania na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez rozwój sportu kwalifikowanego 110 000,00 brak pliku
PiR.pp.526.5.2017 2017-01-31 2017-06-30 Uczniowski Klub Sportowy "Olimpia" Smolnica Rozwój sportu kwalifikowanego 11 500,00 brak pliku
PiR.pp.526.8.2017 2017-02-09 2017-06-30 Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Pomorzanin" Rozwój sportu kwalifikowanego 11 500,00 brak pliku
PiR.pp.526.11.2017 2017-02-09 2017-02-26 Ognisko Wychowawcze "NASZ DOM" Półkolonie zimowe 8 000,00 brak pliku
PiR.pp.526.20.2017 2017-02-13 2017-02-26 Stowarzyszenie Przyjaciół Krześnicy Aktywne ferie w Krześnicy 1 622,00 brak pliku
Pir.pp.526.19.2017 2017-02-13 2017-02-24 Stowarzyszenie Edukacyjne na Rzecz Rozwoju Wsi Mostno, Więcław, Łazy i Barnówko "Nasza Szkoła" Zimowy Zakątek 2 000,00 brak pliku
PiR.pp.526.15.2017 2017-02-08 2017-12-31 Związek Inwalidów Wojennych RP, Zarząd oddziału w Dębnie Polskość pielęgnować i utrwalać w społeczności lokalnej 1 100,00 brak pliku
PiR.pp.526.16.2017 2017-02-14 2017-12-31 Zarząd Główny Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych w Dębnie Pielęgnowanie pamięci o dokonaniach weteranów wojennych wśród lokalnej społeczności 2 800,00 brak pliku
PiR.pp.526.17.2017 2017-02-08 2017-12-31 Związek Sybiraków koło w Dębnie Rozwój świadomości obywatelskiej wśród społeczności lokalnej 2 600,00 brak pliku
PiR.pp.526.18.2017 2017-02-09 2017-12-31 Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Dębnie Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości wśród mieszkańców Gminy Dębno 2 000,00 brak pliku
RS.15.GPiK.2151.1.2017.DM 2017-05-18 2017-11-30 Grocholski Paweł Koszenie plac zabaw, przystanki Mostno 1 000,00 brak pliku
RS.067.GPiK.2150.5.2017.DM 2017-05-18 2017-11-30 Wojciechowski Grzegorz Koszenie, utrzymanie czystości Dyszno 1 500,00 brak pliku
RS.14.GPiK.2151.10.2017.DM 2017-05-18 2017-11-30 Witkowska Ewa Sprzątanie przystanków Mostno 1 500,00 brak pliku
GPiK.15.2151.11.2017.DM 2017-05-18 2017-11-30 Grocholski Paweł Dróżnik Mostno 900,00 brak pliku
RS.13.GPiK.2151.8.2017.DM 2017-05-18 2017-11-30 Mariusz Bednarek Koszenie terenów gminnych Barnówko 3 000,00 brak pliku
RS.123.GPiK.2151.7.2017.DM 2017-05-18 2017-11-30 Mariusz Bednarek Utrzymanie przystanków Barnówko 1 000,00 brak pliku
RS.16.GPiK.2151.9.2017.DM 2017-05-18 2017-07-15 Mariusz Bednarek Dróżnik Barnówko 900,00 brak pliku
RS.053.GPiK.7021.45.2017.DM 2017-05-09 2017-09-30 P.H. Ula Ruszlewicz Urszula Koszenie terenów gminnych Krześnica 3 000,00 brak pliku
PiR.pp.526.26.2017 2017-05-16 2017-05-19 Stowarzyszenie Edukacyjne na Rzecz Rozwoju Wsi Mostno, Więcław, Łazy i Barnówko "Nasza Szkoła" Międzyszkolny konkurs pieśni patriotycznej 500,00 brak pliku
PiR.pp.526.28.2017 2017-05-19 2017-06-30 Ludowy Zespół Sportowy "Santos" Sarbinowo Upowszechnienie Kultury Fizycznej i Sportu 10 000,00 brak pliku
PiR.pp.526.29.2017 2017-05-19 2017-08-31 Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego Rodzinka.Rozansko.pl 9 860,00 brak pliku
PiR.pp.526.30.2017 2017-05-19 2017-06-30 Koło Chłopów Wiejskich w Różańsku Mistrz Woderów i Sprawności 1 500,00 brak pliku
OKiS.7151.46.2017 2017-05-23 2017-05-27 Roman Wojciechowski umowa najmu świetlicy Dyszno 246,00 brak pliku
OKiS.7151.74.2017 2016-12-14 2017-05-21 Magdalena Pawelska umowa najmu lokalu - Ostrowiec 215,25 brak pliku
GPiK.17.2151.13.2017.DM 2017-05-22 2017-07-31 Sućko Krzysztof Sarbinowo "Dróżnik" 1 100,00 brak pliku
RS.17.GPiK.7021.50.2017.DM 2017-05-12 2017-05-26 Ernesto sp. z o.o. Warnice zakup materiałów do pielęgnacji roślin 83,14 brak pliku
RS.16.GPiK.7021.49.2017.DM 2017-05-25 2017-06-30 AVIS Ekologiczne Place Zabaw Mostno zakup zjazdu linowego na plac zabaw 8 241,00 brak pliku
PiR.pp.526.27.2017 2017-05-17 2017-08-13 Fundacja Sławomira Mrożka Akcja Czysta Myśla 2017 2 000,00 brak pliku
SM.GPiK7011.4./Rd/2017 2017-05-22 2017-09-30 Spółka Usług Rolnych ROL-BUD ul.Ceglana 8, 74-510 Trzcińsko Zdrój utwardzanie dróg gruntowych kruszywem i emulsją 262 000,00 brak pliku
OKiS.7151.30.2017 2017-02-20 2017-06-04 Jadwiga Kawalec umowa najmu lokalu - świetlica Warnice 246,00 brak pliku
OKiS.7151.39.2017 2017-04-28 2017-05-29 Szkoła Tańca Siempre Latino Anna Stadler, Dębno umowa najmu - świetlica Warnicy 98,40 brak pliku
RI/04.20/I/2017 2017-04-07 2017-11-30 AW-instal Aleksander Wężyk, Gorzów Wlkp. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji w miejscowości Klepin. 29 446,00 brak pliku
OKiS.7151.40.2017 2017-04-28 2017-06-26 Szkoła Tańca Siempre Latino Anna Stadler, Dębno umowa najmu lokalu - świetlica Warnice 98,40 brak pliku
RI/05.09/IIIA/2017 2017-04-07 2017-04-30 MUSING BUD Sp.z o.o. SK, Szczecin Przedłużenie kolektora deszczowego na odcinku D9-D10 oraz dojść do posesji przy ul.Kościuszki w Dębnie. 12 385,69 brak pliku
RI/PiR/06.02/II/2017 2017-04-03 2017-10-31 LCBP Michał Kruczkowski, Chwalęcice Wykonanie dokumentacji projektowej budowy placów zabaw i terenów zielonych w Dębnie i w miejscowościach na terenie gminy Dębno (Dargomyśl i Warnice). 9 225,00 brak pliku
7439/2017/OD2/ZR2 2017-05-19 2017-09-30 ENEA Operator Sp.z o.o. RD Dębno Przyłączenie oświetlenia drogowego ul.Kasztanowej w Dębnie na dz.nr 253/50 do sieci eletroenerget. 242,77 brak pliku
7441/2017/OD2/ZR2 2017-05-19 2017-09-30 ENEA Operator Sp.z o.o. RD Dębno Przyłączenie oświetlenia drogowego w Ostrowcu na dz.nr 36/2 do sieci eletroenerget. 242,77 brak pliku
7443/2017/OD2/ZR2 2017-05-19 2017-09-30 ENEA Operator Sp.z o.o. RD Dębno Przyłączenie oświetlenia drogowego w Różańsku na dz.nr 430 do sieci eletroenerget. 242,77 brak pliku
7444/2017/OD2/ZR2 2017-05-19 2017-09-30 ENEA Operator Sp.z o.o. RD Dębno Przyłączenie oświetlenia drogowego w Smolnicy na dz.nr 20/1 do sieci eletroenerget. 242,77 brak pliku
7446/2017/OD2/ZR2 2017-05-19 2017-09-30 ENEA Operator Sp.z o.o. RD Dębno Przyłączenie oświetlenia drogowego w Smolnicy na dz.nr 21 do sieci eletroenerget. 242,77 brak pliku
7448/2017/OD2/ZR2 2017-05-19 2017-09-30 ENEA Operator Sp.z o.o. RD Dębno Przyłączenie oświetlenia drogowego ul.Kaliny w Dębnie na dz.nr 256/1 i 256/5 do sieci eletroenerget. 242,77 brak pliku
7450/2017/OD2/ZR2 2017-05-19 2017-09-30 ENEA Operator Sp.z o.o. RD Dębno Przyłączenie oświetlenia drogowego w Krześnicy na dz.nr 198 do sieci eletroenerget. 242,77 brak pliku
OKiS.7151.47.2017 2017-05-24 2017-07-08 Irena Gucwa umowa najmu - świetlica Grzymiradz 246,00 brak pliku
RI/05.02/II/2017 2017-06-02 2017-07-31 Zbigniew Moździerz, Dębno Nadzór inwestorski nad budową chodnika w ciągu drogi gminnej w miejscowości Sarbinowo 2 700,00 brak pliku
RI/05.31/II/2017 2017-06-01 2017-07-05 Zbigniew Moździerz, Dębno Nadzór inwestorski nad remontem nawierzchni zaułka pomiędzy ul.Jana Pawła II i Planty w Dębnie na działce nr 329/59 obręb 5. 1 500,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.5.2017.BR 2017-04-19 2017-04-28 Księgarnia "MIŚ" w Dębnie Zakup materiałów rzeczowych na konkurs z okazji Dnia Ziemi dla Szkoły Podstawowej w Dargomyślu 400,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.7.2017.BR 2017-05-04 2017-05-22 TAAKA RYBA Natalia Srokowska z siedz. w Dębnie Zakup materiałów rzeczowych na konkurs przyrodniczy organizowany przez Gimnazjum Publiczne w Dębnie 500,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.51.2017.BR 2017-05-08 2017-06-30 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dębnie Remont ujęć wody na gminnych cmentarzach wiejskich w Smolnicy, Krześnicy, Warnicach. Zamontowanie studni wodomierzowych. 7 195,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.65.2017.BR 2017-05-18 2017-11-30 Mariusz Bednarek Prace porządkowe na cmentarzu w Barnówku 1 830,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.61.2017.BR 2017-05-18 2017-11-30 Firma "ANBRA" Anna Szurgocińska Prace porządkowe na cmentarzu w Krześnicy. 2 305,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.66.2017.BR 2017-05-18 2017-11-30 Jaworski Tomasz Prace porządkowe na cmentarzu komunalnym, na cmentarzu nieczynnym i kaplicy przedpogrzebowej w Cychrach. 4 855,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.64.2017.BR 2017-05-18 2017-11-30 Jaworski Tomasz Prace porządkowe na cmentarzu w Bogusławiu 4 505,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.59.2017.BR 2017-06-01 2017-11-30 Sućko Krzysztof Prace porządkowe na cmentarzu w Sarbinowie 3 340,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.8.2017.BR 2017-05-19 2017-05-25 PKS Spółka z o.o. w Myśliborzu Przewóz dzieci ze szkół na terenie Gminy Dębno do Rezerwatu Długogóry k.Różańska. Ogółem 78 osób 650,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.56.2017.BR 2017-06-01 2017-11-30 Winiarski Józef Prace porządkowe na cmentarzu w Oborzanach 1 805,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.63.2017.BR 2017-06-01 2017-11-30 Wojciechowski Grzegorz Prace porządkowe na cmentarzu w Dysznie 1 555,00 brak pliku
439/2017/OD2/ZR2 2017-06-05 2017-12-31 ENEA Operator Sp.z o.o., Rejon Dystrybucji Dębno Przyłączenie instalacji w przedszkolu przy ul.Kościuszki 6 w Dębnie do sieci elektroenergetycznej 5 429,43 brak pliku
GPiK.18.7021.54.2017.DM 2017-06-06 2017-10-31 Zakład Usług Leśnych Marek Burdzy Warnice "Dróżnik" 1 100,00 brak pliku
GPiK.19.2151.16.2017.DM 2017-06-06 2017-09-30 Białas Wiesława Ostrowiec "Dróżnik" 900,00 brak pliku
GPiK.20.2151.14.2017.DM 2017-06-06 2017-09-30 Dmytruszkiewicz Małgorzata Krężelin "Dróżnik" 900,00 brak pliku
RS.20.GPiK.2151.15.2017.DM 2017-06-06 2017-10-31 Jaworski Tomasz Bogusław koszenie t.gminnych 1 500,00 brak pliku
RS.20.GPiK.7021.53.2017.DM 2017-06-06 2017-06-30 Rolmet Łukasz Zając Dyszno zakup mat. do koszenia 109,00 brak pliku
RS.19.GPiK.7021.52.2017.DM 2017-06-06 2017-06-30 "AGA" HUERT DETAL HENRYK DULAS Dyszno zakup materiałów do konserwacji placu zabaw 389,00 brak pliku
GPiK7240.14.1.2017 - zlecenie 2017-05-23 2017-06-26 GOLTMAR Parsłęcko 70; 78-400 Szczecinek przystanek typ ,,PLATE - AL " 3 985,20 brak pliku
OKiS.7151.41.2017 2017-05-05 2017-06-10 Mariola Żwirko umowa najmu świetlicy w Dolsku 215,25 brak pliku
RI/05.09/IV/2017-UE/RI/PiR/04.17/1/2017 2017-05-10 2017-10-31 konsorcjum MALDROBUD Sp. z o.o. Sp. K. z Myśliborza i M&K Zakład Sieci Sanitarnych Sp. z o.o. z Gorzowa Przebudowa ulic Kościuszki i Pułaskiego. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Kościuszki i Pułaskiego w miejscowości Dębno. 4 111 328,31 brak pliku
RI/01.06/1/2017 2017-06-09 2017-09-30 PUH SANITEX Sp.z o.o. Gorzów Wlkp. Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej i Usługowej w Dębnie 326 808,31 brak pliku
GPiK.22.7021.60.2017.DM 2017-06-12 2017-07-21 Terra Natura Joanna Szydłowska Szczecin Koncepcja rewitalizacji zieleni ul. Baczewskiego 4,00 brak pliku
RS.30.GPiK.7021.59.2017.DM 2017-06-20 2017-07-31 "Arbud" Artur Sekuła Smolnica Remont ławek, Konserwacja placu zabaw Smolnica 1 700,00 brak pliku
Rs.29.GPiK.7021.58.2017.DM 2017-06-20 2017-07-10 Sklep "AGA Henryk Dulas Warnice mat. do konserwacji elementów małej architektury Anulowanie zamówienia - rezygnacja z zakupów. 256,00 brak pliku
RS.32.GPiK.2151.17.2017.DM 2017-06-19 2017-11-30 Jaworski Tomasz Cychry usługa sprzątania i koszenia t. gminnych 4 000,00 brak pliku
RS.30.GPiK.7021.61.2017.DM 2017-06-20 2017-07-15 P.H.U. "PILAR" Myślibórz Różańsko zakup części do kosiarki 184,00 brak pliku
RS.21.GPiK.7021.55.2017.DM 2017-06-06 2017-07-15 P.P.H.U. REKORD Systemy Małej Architektury Ostrowiec ławki na plac zabaw 622,38 brak pliku
SM.GPiK7240.5.2017 2017-06-06 2017-06-30 Instalatorstwo Sanitarne , C.O. i Gazowe Daniel Bondos, Smolnica 2 naprawa przystanku autobusowego w Smolnicy 1 000,00 brak pliku
AP.2151.34.2017 2017-05-30 2017-06-30 Gawrońska Małgorzata dostarczania korespondencji na terenie Dębna 2 200,00 brak pliku
AP.2151.36.2017 2017-06-01 2018-05-31 Poczta Polska S.A. Oddział Szczecin usługa dostarczenia korespondencji urzędowej 67 000,00 brak pliku
AP.2151.37.2017 2017-06-29 2017-09-15 Gawrońska Małgorzata umowa na zastępstwo sprzątaczek 4 800,00 brak pliku
RI/01.25/I/2017 2017-06-01 2017-07-01 Elektryk MHD Hubert Wolski, Dębno Budowa przyłącza kablowego do działki po byłym amfiteatrze przy ul.Grunwaldzkiej w Dębnie 30 000,00 brak pliku
PiR.pp.526.32.2017 2017-06-16 2017-08-31 Stowarzyszenie Przyjaciół Sarbinowa Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu 2 000,00 brak pliku
AP.2151.35.2017 2017-07-01 2018-06-30 PROFEKO Sp. z o.o. aktualizacja systemu odpadywgminie.com i obsługa serwisowa 12 138,00 brak pliku
AP.2151.33.2017 2017-05-30 2017-08-31 "ARCHIWARIUSZ" Zakład Usług Archiwalnych uporządkowanie dokumentacji archiwalnej kat."A" 2 000,00 brak pliku
PiR.pp.526.35.2017 2017-07-11 2017-09-15 Stowarzyszenie ART - FORUM Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży 4 500,00 brak pliku
PiR.pp.526.34.2017 2017-06-30 2017-07-31 Ognisko Wychowawcze "NASZ DOM" Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży 24 000,00 brak pliku
PiR.pp.526.33.2017 2017-06-30 2017-08-31 Stowarzyszenie Przyjaciół szkoły Podstawowejim. Kornela Makuszyńskiego Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży 12 219,00 brak pliku
OKiS.7151.49.2017 2017-06-29 2017-07-08 Kazimierz Huzar umowa najmu - świetlica wiejska w Smolnicy 246,00 brak pliku
OKiS.7151.48.2017 2017-06-30 2017-10-04 Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego umowa najmu świetlic w Warnicy i Różańsku 5 759,40 brak pliku
OKiS.7151.50.2017 2017-07-05 2017-07-05 Roman Wojciechowski umowa najmu - świetlica w Dysznie 123,00 brak pliku
SM.GPiK7011.7/Rd/2017 2017-07-14 2017-09-30 Spółka Usług Rolnych ROL-BUD ul.Ceglana 8, 74-510 Trzcińsko Zdrój utwardzenie dróg gruntowych kruszywem, powlekanie powierzchni emulsją asfaltową - II etap 108 245,00 brak pliku
RI/05.09/V/2017-UE/RI/PiR/04.17/II/2017 2017-06-05 2017-10-31 AW-instal Aleksander Wężyk, Gorzów Wlkp. Nadzór nad przebudową ulic Kościuszki i Pułaskiego, budową kanalizacji deszczowej w ulicach Kościuszki i Pułaskiego w miejscowości Dębno. 38 991,00 brak pliku
OKiS.7151.50.2017 2017-07-05 2017-07-05 Roman Wojciechowski umowa najmu lokalu - świetlica w Dysznie 123,00 brak pliku
OKiS.7151.51.2017 2017-07-05 2018-05-18 Anna Zdunek umowa najmu lokalu - świetlica w Ostrowcu 215,25 brak pliku
OKiS.7151.52.2017 2017-07-17 2017-08-11 Wojciech Olender umowa najmu lokalu - świetlica w Mostnie 246,00 brak pliku
AP.2151.38.2017 2017-07-03 2020-06-30 Zakład Tele i Radiomechaniki Strzelecki Juliusz konserwacja i nadzór nad systemem alarmowym w Urzędzie i filii Starostwa Powiatowego Myślibórz 22 582,80 brak pliku
OKiS.7151.54.2017 2017-07-17 2017-07-21 Sylwia Szczerba umowa najmu lokalu - świetlica w Krześnicy 246,00 brak pliku
RS.34.GPiK.7021.74.2017.DM 2017-07-14 2017-07-27 KADAR Radosław Droś Barnówko części do kosiarki 516,00 brak pliku
RS.33.GPiK.7021.69.2017.DM 2017-07-05 2017-07-31 Autoryzowany Dealer "STIHL" Więcław części do kosiarki 700,00 brak pliku
RS.31.GPiK.7021.61.2017.DM 2017-06-20 2017-07-15 P.H.U. "PILAR" Myślibórz Różańsko części do kosiarki 184,00 brak pliku
RS.28.GPiK.7021.57.2017.DM 2017-06-01 2017-06-15 Mat-Bud Faron sp. j. Bogusław mat. do impregnacji elementów małej architektury 94,60 brak pliku
RS.18.GPiK.7021.53.2017.DM 2017-06-06 2017-06-30 Rolmet Łukasz Zając Dyszno żyłka do kosy 109,00 brak pliku
RS.02.GPiK.7021.362017.DM 2017-04-01 2017-07-15 Dotal sp. z o.o. Krześnica mat. do konserwacji placu zabaw 162,27 brak pliku
GNiOŚ.6232.15.2017.BR 2017-06-16 2017-09-29 EKO24 Barbara Plewko zs. w Dębnie Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Dębno w 2017 roku 22 129,66 brak pliku
GNiOŚ.7021.6.2017.BR 2017-06-22 2017-06-30 Małgorzata Czyżewska Mechaniczne i ręczne koszenie zrekultywowanego, nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Dębnie o pow. 4,95 ha 2 800,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.10.2017.BR 2017-07-12 2017-10-30 Renata Jaźwińska-Koss Ocena stanu biologicznego drzew i krzewów na terenie miasta i gminy Dębno przed uzyskaniem zezwolenia na wycinkę 1 000,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.87.2017.BR 2017-07-12 2017-11-30 Zagospodarowanie Terenów Zielonych Piotr Czyżewski zs. w Klepinie Koszenie cmentarza w Grzymiradzu 1 305,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.93.2017.BR 2017-07-14 2017-11-30 Anna Lenartowicz Prace porządkowe na cmentarzu w Dargomyślu 1 605,00 brak pliku
GNiOŚ.6131.121.2017 2017-07-12 2017-08-11 ARBOFOREST Bartosz Jerzak zs. Kostrzyn nad Odrą Przeprowadzenie cięć technicznych korony 1 szt. wierzby w celu przywrócenia statyki w Dębnie 2 400,00 brak pliku
AP.2151.39.2017 2017-07-03 2020-06-30 Zakład Tele i Radiomechaniki Strzelecki Juliusz obsługa systemu alarmowego Urzędu Miejskiego i filii Wydz.Komunikacji Starostwa Powiatowego Myślibórz 24 202,80 brak pliku
RI/01.06/II/2017 2017-06-19 2017-09-30 AW-instal Aleksander Wężyk, Gorzów Nadzór inwestorski branży sanitarnej nad budową odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej i Usługowej w Dębnie . 3 690,00 brak pliku
RI/02.18/I/2017 2017-06-30 2017-10-15 Leszek Kułak Budownictwo Sportowe i Inżynieria Krajobrazu, Skwierzyna Modernizacja boiska sportowego zlokalizowanego na dz.nr 446 przy ul.Grunwaldzkiej w Dębnie. 152 520,00 brak pliku
OKiS.7151.55.2017 2017-07-18 2017-08-19 Dorota Korobczyńska umowa najmu lokalu użytkowego - świetlica Oborzany 215,25 brak pliku
OKiS.7151.60.2017 2017-08-19 2017-08-18 Paweł Górny umowa najmu lokalu użytkowego - świetlica w Smolnicy 123,00 brak pliku
OKiS.7151.56.2017 2017-08-10 2017-08-26 Katarzyna Ziaja umowa najmu lokali użytkowych - umowa najmu Mostno 246,00 brak pliku
OKiS.7151.53.2017 2017-08-17 2018-05-20 Jolanta Binek umowa najmu lokali użytkowych - świetlica wiejska w Smolnicy 246,00 brak pliku
RI/05.06/II/2017 2017-08-18 2017-12-31 Spółdzielnia Usług Rolnych ROL-BUD, Trzcińsko Zdrój Budowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej w ul. Lipowej oraz budowa kanalizacji deszczowej w ul. Akacjowej w Dębnie 488 310,00 brak pliku
9438/2017/OD2/ZR2 2017-05-18 2017-12-31 ENEA Operator Sp.z o.o. RD Dębno Przyłączenie oświetlenia drogowego w Sarbinowie, na dz.nr 491/3, do sieci energetycznej. 242,76 brak pliku
SM.GPiK7011.8/Rd/2017 2017-08-28 2017-08-31 PUD Dromax s.c. R. Kobierski i K. Kobierski ul.Gorzowska 36, Strzelce Kraj. wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze przy garażach obok UM w Dębnie 46 125,00 brak pliku
AP.2151.39.2017 2017-08-07 2017-10-02 Zakład Ogólnobudowlany-Stolarstwo Grzymski Ryszard wykonanie mebli do pok. 6 i 5 ,,A" Urzędu Miejskiego w Dębnie 12 060,00 brak pliku
AP.2151.41.2017 2017-08-08 2018-08-08 ENERGY-ECO CK Sp. z o.o. Nowy Sącz dzierżawa dystrybutorów na wodę 4 870,80 brak pliku
AP.2151.42.2017 2017-08-08 2018-08-08 ENERGY-ECO CK Sp. z o.o. Nowy Sącz dzierżawa dystrybutora na wodę 959,40 brak pliku
AP.2151.40.2017 2017-07-03 2018-07-02 Poczta Polska S.A. Warszawa za usługi pocztowe 7 800,00 brak pliku
RI/05.18/IV/2017 2017-07-17 2017-09-15 FAWAL Filip Walczak, Gorzów Wlkp. Wykonanie pt sieci drenarskiej w ul.Piasta i Wojska Polskiego w Dębnie, wraz z opracowaniem kosztorysu inwestorskiego. 6 765,00 brak pliku
RI/05.18/V/2017 2017-09-04 2017-11-10 MUSING BUD Sp. z o.o., Szczecin Budowa sieci drenarskiej w ul.Wojska Polskiego i Piasta, z rur PCV d 200mm z filtrem PP 700, o dł.łącznej 211mb. 65 696,72 brak pliku
RI/05.17/VI/2016 2017-09-08 2017-12-12 PBI KORIMEX Józef Korzeniowski, Dębno Budowa ciągu pieszo jezdnego ul. Demokracji w Dębnie ? odcinek od km 0+000,00 do km 0+224,67. 378 840,00 brak pliku
RI/01.08/I/2017 2017-08-18 2017-11-30 Spółdzielnia Usług Rolnych ROL-BUD, Trzcińsko Zdrój Utwardzenie nawierzchni drogi, placyku pod pojemniki na śmietniki oraz wytyczenie kwater obrzeżami betonowymi na cmentarzu przy ul.Włościańskiej w Dębnie. 48 480,45 brak pliku
RI/04.09/I/2017 2017-09-12 2018-04-20 M&K Zakład Sieci Sanitarnych Sp. z o.o., Gorzów Wlkp. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kosynierów w Dębnie. 160 355,10 brak pliku
RI/05.28/I/2017 2017-07-28 2017-08-31 P.W.GEOPOL s.c., M.Chrzczanowicz, M.Jaworski, W.Jarząb, Z.Swatek, Chojna Wytyczenie tras ścieżek rowerowych Dębno-Smolnica i Dębno-Dargomyśl. 19 900,00 brak pliku
RI/02.09/I/2017 2017-09-15 2017-10-27 SOLID-STET Sp. z o.o. Sp. K., Szczecin Budowa boiska wielofunkcyjnego w Smolnicy. 357 825,21 brak pliku
RI/05.18/VI/2017 2017-09-04 2017-09-18 LCBP Michał Kruczkowski, Chwalęcice Wykonanie kosztorysu inwestorskiego dla III etapu (ul.Wojska Polskiego) zadania pn. "Przebudowa ul.Wojska Polskiego i Piasta w Dębnie" wraz z wykonaniem planszy zbiorczej. 3 690,00 brak pliku
OKiS.7151.64.2017 2017-09-12 2017-10-27 Adam Jurek umowa najmu lokali użytkowych - świetlica w Smolnicy 369,00 brak pliku
OKiS.7151.61.2017 2017-08-31 2017-09-01 Wojciech Kiman umowa najmu - świetlica Warnice 123,00 brak pliku
RI/05.06/III/2017 2017-08-18 2017-12-31 AW-instal Aleksander Wężyk, Gorzów Wlkp. Nadzór inwestorski nad budową nawierzchni i kanalizacji deszczowej w ul. Lipowej oraz budowa kanalizacji deszczowej w ul. Akacjowej w Dębnie. 7 500,00 brak pliku
RI/05.09/VII/2017 2017-09-22 2017-10-13 PUK Sp. z o.o., Dębno Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, do budynków położonych przy ul.Kościuszki nr 21 i 23 w Dębnie. 7 950,00 brak pliku
RI/PiR/06.02/III/2017 2017-09-22 2017-11-30 MAGIC GARDEN Sp. z o.o., Pakość Montaż obiektów małej architektury służącej do rekreacji, w miejscowości Dargomyśl na dz.nr 570/4. 74 033,70 brak pliku
UE/RI/PiR/05.28/II/2017 2017-09-29 2018-08-15 MALDROBUD Sp. z o.o. Sp.K., Myślibrz Budowa nawierzchni odcinków ścieżek rowerowych na trasie Dębno ? Dargomyśl oraz Dębno - Smolnica. 1 673 885,77 brak pliku
OKiS.7151.69.2017 2017-09-25 2017-09-25 Łukasz Kubiński umowa najmu lokalu - świetlica w Dysznie - 20.05.2018 246,00 brak pliku
OKiS.7151.71.2017 2017-09-26 2017-10-14 Renata Dąbrowska umowa najmu - świetlica w Mostnie - 14.10.2017 246,00 brak pliku
OKiS.7151.63.2017 2017-09-12 2018-02-03 Magda Szkwarek umowa najmu Grzymiradz - 03.02.2018r. 246,00 brak pliku
OKiS.7151.58.2017 2017-08-16 2017-08-19 Konrad Tracz umowa najmu - świetlica Warnice - 246,00 zł 246,00 brak pliku
OKiS.7151.62.2017 2017-09-11 2017-09-14 Grazyna Nowak umowa najmu - świetlica Krześnica 123,00 brak pliku
MGKPiRPA.9.1.2017 2017-10-02 2017-12-31 Agnieszka Daniluk prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży we wsi Ostrowiec 525,00 brak pliku
MGKPiRPA.11.1.2017 2017-10-02 0000-00-00 Joanna Żłobicka prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży we wsi Smolnica 525,00 brak pliku
RI/01.08/II/2017 2017-10-02 2018-01-10 Zbigniew Moździerz, Dębno Nadzór inwestorski nad utwardzeniem nawierzchni drogi, placyku pod pojemniki na śmietniki oraz wytyczeniem kwater obrzeżami betonowymi na cmentarzu przy ul.Włościańskiej w Dębnie. 1 500,00 brak pliku
OKiS.7151.74.2017 2017-10-06 2017-10-07 Ewa Żwirko umowa najmu - Dolsk 215,25 brak pliku
OKiS.7151.72.2017 2017-09-28 2017-10-28 Joanna Lisowska umowa najmu - świetlica w Suchlicy 215,25 brak pliku
OKiS.7151.73.2017 2017-10-04 2017-10-14 Emilia Duszak umowa najmu lokalu - świetlica w Grzymiradzu 246,00 brak pliku
RI/05.28/III/2017 2017-09-29 2017-10-06 Usługi Leśne Handel Drzewem Anna Szelążek, Brwice Wykonanie szacunków brakarskich pod inwestycję związaną z budową ścieżek rowerowych Smolnica-Dębno i Dębno-Dargomyśl. 7 900,00 brak pliku
RI/PiR/06.01/I/2017 2017-09-29 2017-11-30 PW POLGET Getman Sp.Jawna, Dębno Remont istniejącej drogi wewnętrznej wraz z placami w miejscowości Cychry - II etap. 69 495,00 brak pliku
OKiS.7151.70.2017 2017-09-26 2017-10-28 Norbert Myszkowski umowa najmu - Dolsk 215,25 brak pliku
OKiS.7151.76.2017 2017-10-12 2017-10-14 Anna Lizak umowa najmu - świetlica Grzymiradz 123,00 brak pliku
OKiS.7151.77.2017 2017-10-16 2017-10-18 Alferda Krzysiak - Bazyl umowa najmu lokalu - świetlica w Warnicy 123,00 brak pliku
2468/2017/OD2/ZR2 2017-09-11 0000-00-00 ENEA Operator Sp.z o.o. Rejon Dystrybucji Dębno Przyłączenie do sieci energetycznej przyłącza tymczasowego na zasilanie imprez okolicznościowych, zlokalizowanego przy ul.Grunwaldzkiej w Dębnie, na dz.nr 310. 2 323,22 brak pliku
RI/04.19/I/2017 2017-10-16 2018-01-16 EROBUD Budownictwo Wodne i Melioracyjne Ewa Maksym, Gryfino Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rzemieślniczej w Dębnie. 266 950,53 brak pliku
AP.2151.43.2017 2017-08-16 2017-12-31 ZETO SOFTWARE Olsztyn powierzenia przetwarzania danych - zachowaniu tajemnicy i ich ochrony 0,00 brak pliku
AP.2151.44.2017 2017-10-10 2017-10-14 Kowalski Adam obsługa muzyczna jubileuszy pożycia małżeńskiego w USC Dębno 150,00 brak pliku
AP.2151.45.2017 2017-10-05 2017-11-15 Mach Jolanta brakowania dokumentacji znajdujących się w archiwum urzędu 2 850,00 brak pliku
RI/03.13/I/2017 2017-10-13 2018-08-31 PPUH DREW-PLAST Dariusz Mazowiecki, Różanki Kompleksowy remont i przebudowa Przedszkola nr 1 - budynku głównego z częścią administracyjną i adaptacja części mieszkalnej na potrzeby przedszkola. 2 579 046,63 brak pliku
RS.36.GPiK.7021.86.2017.DM 2017-08-17 2017-09-30 F.H.U.P. Joker-Herby Dyszno zakup kosiarki spalinowej 999,00 brak pliku
RS.37.GPiK.7021.87.2017.DM 2017-09-11 2017-09-25 Sklep Rolmet Łukasz Zając Barnówko części do kosiarki 176,00 brak pliku
RS.38.GPiK.7021.93.2017.DM 2017-09-25 2017-10-16 Sklep Rolmet Łukasz Zając Dolsk części do kosiarki 99,00 brak pliku
RS.39.GPiK.7021.100.2017.DM 2017-10-05 2017-10-31 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "PILAR" Różańsko części do kosiarki 749,78 brak pliku
RS.40.GPiK.7021.104.2017.DM 2017-10-13 2017-10-25 Krzewy Ozdobne Grzegorz Rogoś Ostrowiec zakup roślin na potrzeby sołectwa 606,00 brak pliku
RS.41.GPiK.7021.106.2017.DM 2017-10-16 2017-10-31 Sklep Rolmet Łukasz Zając Młyniska zakup kosiarki z osprzętem 2 599,00 brak pliku
RS.42.GPiK.7021.105.2017.DM 2017-10-16 2017-11-10 Autoryzowany Dealer "STIHL" B.Pulikowski Więcław remont kosy 699,00 brak pliku
GPiK.16.2151.9.2017.DM 2017-05-18 2017-07-15 Bednarek Mariusz "Dróżnik" Barnówko 900,00 brak pliku
GPiK.23.7021.62.2017.DM 2017-06-20 2017-08-04 ARCHIPARK Stojaki rowerowe 10,00 brak pliku
AP.2151.46.2017 2017-09-26 2018-10-30 QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. opieka serwisowa oprogramowania 8 546,04 brak pliku
RI/AP/06.19/B/I/2017 2017-10-23 2017-11-20 MAT-BUD Faron Sp.J., Dębno Dostawa kostki polbruk 250m2 do budowy chodnika w Więcławiu; loco Sarbinowo. 9 000,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.124.2017.BR 2017-09-27 2017-10-20 KKC Sp.z o.o. Sp.K. ul.Farbryczna 1, 66-470 Kostrzyn n/Odrą Wymiana krzyża drewnianego na cmentarzu przy ul.Włościańskiej w Dębnie (dz.nr31) 3 075,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.16.2017.BR 2017-10-23 2017-11-20 Krzewy Ozdobne Grzegorz Rogoś, ul.Wyspiańskiego 13, 69-220 Ośno Lubuskie Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenie Gminy Dębno 23 754,00 brak pliku
RI/05.04/IV/2017 2017-10-16 2017-11-17 MALDROBUD Sp.z o.o. SK, Myślibórz Montaż dwóch progów zwalniających wraz ze znakami na drodze gminnej w Dargomyślu. 5 176,58 brak pliku
RI/05.09/VIII/2017 2017-10-20 2017-11-10 M&K Z-d Sieci Sanitarnych Sp. z o.o., Gorzów Wlkp. Remont odcinka kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania ulic Konopnickiej i Kościuszki w Dębnie. 39 680,75 brak pliku
OKiS.7151.83.2017 2017-10-20 2017-10-28 Iwona Gałęcka umowa najmu lokalu - świetlica wiejska w Ostrowcu 215,25 brak pliku
OKiS.7151.80.2017 2017-10-18 2017-11-04 Agnieszka Wiśniewska - Skowyrska umowa najmu lokalu - świetlica w Mostnie 246,00 brak pliku
OKiS.7151.82.2017 2017-10-20 2017-10-21 Emila Bysińska umowa najmu lokalu - świetlic w Krześnicy 246,00 brak pliku
OKiS.1.2017 0007-07-10 2037-06-08 Instalatorstwo Sanitarne, CO i Gazowe, 74-400 Dębno, Smolnica 2, D. Bońdos usługi w zakresie utrzymania w stanie sprawności technicznej kotłowni w świetlicy wiejskiej w Smolnicy 2 400,00 brak pliku
OKiS.2.2017 2017-01-02 2017-04-30 Zakład Usługowy - Julian Krzeminski, Różańsko 59/2 obsługa kotłowni w świetlicy w Różańsku 2 600,00 brak pliku
OKiS.3.2017 2017-02-08 2017-02-17 Zakład Ogólnobudowlany i Instalatorstwo Elektryczne ul Lipowa 1, 74-400 Dębno wymiana skrzynki z zabezpieczeniem przelicznikowym w świetlicy w Ostrowcu 885,45 brak pliku
OKiS.4.2017 2017-03-03 2017-04-24 Zakład Ogólnobudowlany, Marian Kopaniecki, 74-400 Dębno Czeresniowa 1 remont pomieszczeń budynku świetlicy wiejskiej w Grzymiradzu 61 804,36 brak pliku
OKiS.5.2017 2017-03-10 2017-04-08 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "POLGET" 74-400 Dębno ul. Chrobrego 22b wykonanie nawierzchni żwirowej pod plac zabaw przy SP nr w Dębnie 13 718,77 brak pliku
OKiS.6.2017 2017-03-10 2017-04-24 Zbigniew Moździerz, 74-400 Debno ul. Siewnej 36 nadzór inwestorki - remont pomieszczeń budynku w Grzymiradzu 1 242,00 brak pliku
OKiS.7.2017 2017-03-03 2017-04-13 Edward Babczyszyn, 74-400 debno ul. Daszyńskiego 10/4 nadzór inwestorski - wykonanie nawierzchni żwirowej pod plac zabaw 280,00 brak pliku
OKiS.8.2017 2017-04-06 2017-03-31 Hurtownia Papieru Papirus, 74-400 Dębno ul. Baczewskiego 30 dostawa papieru kserograficznego do szkół 13 237,27 brak pliku
OKiS.9.2017 2017-04-10 2017-04-24 Zakład Ogólnobudowlany, Marian Kopaniecki, 74-400 Dębno Czeresniowa 1 wykonanie - wyprawa tynku żywcznego w sali świetlicy w Grzymiradzu 6 714,06 brak pliku
OKiS.10.2017 2017-04-10 2017-04-24 Zbigniew Moździerz, 74-400 Debno ul. Siewnej 36 nadzór inwestorski - wyprawa tynku w świetlicy w Grzymiradzu 134,28 brak pliku
OKiS.11.2017 2017-05-17 2017-05-26 Grzegorz Grocholski, 74-400 Dębno, Mostno 12 naprawa wiaty i okien w świetlicy w Mostnie 520,00 brak pliku
OKiS.12.2017 2017-05-17 2017-05-26 Grzegorz Wojciechowski. Dyszno 11 wymiana zamka w drzwiach wejściowych oraz zamontowanie listew wykończeniowych 150,00 brak pliku
OKiS.13.2017 2017-06-16 2017-06-26 Zakład Ogólnobudowlany i Instalatorstwo Elektryczne ul Lipowa 1, 74-400 Dębno wymiana zabezpieczeń w rozdzielni i wyłącznika ppoż, sprawdzenie instalacji elektrycznej - świetlica Krzesnica 4 323,30 brak pliku
OKiS.14.2017 2017-06-30 2018-08-31 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Myśliborzu ul. Królewiecka 45, 74-300 Myslibórz świadczenie usług transportowych - przewozy uczniów 878 587,84 brak pliku
OKiS.16.2017 2017-09-13 2017-09-22 Marcin misztal, Dyszno 8 naprawa spłuczki w świetlicy w Dysznie 220,00 brak pliku
OKiS.17.2017 2017-09-20 2017-10-15 Centrum Innowacyjno - Wdrożeniowe NEGAWAT, 66-403 Gorzów Wlkp przeprowadzenie przeglądu i uruchomienie po sezonie pompy ciepła w świetlicy w Mostnie 1 230,00 brak pliku
OKiS.18.2017 2017-09-20 2017-12-31 Zakład Usługowy - Julian Krzeminski, Różańsko 59/2 obsługa kotłowni w Różańsku 2 112,50 brak pliku
OKiS.21.2017 2017-09-29 2017-10-15 Dębnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, 74-400 Dębno ul. Droga Zielona 1 czyszczenie i przeprowadzenie kontroli okresowej sprawności technicznej przewodów kominowych w świetlicach 2 091,00 brak pliku
OKiS.22.2017 2017-09-29 2017-11-30 Edward Babczyszyn, 74-400 debno ul. Daszyńskiego 10/4 nadzór inwestorski - wymiana pokrycia dachu w świetlicy wiejskiej w Warnicy 785,00 brak pliku
OKiS.23.2017 2017-09-29 2017-11-30 Edward Babczyszyn, 74-400 debno ul. Daszyńskiego 10/4 nadzór stolarki okiennej w świetlicy w Krześnicy 660,00 brak pliku
OKiS 2017-09-04 2017-10-14 DARES Zakład Ślusarski Naprawy i koserwacja sprzętu p-poż ul. gryfińska, 74-100 Gryfino konserwacja i ładowanie gaśnic w świetlicach wiejskich 719,55 brak pliku
OKiS.15.2017 2017-07-14 2018-05-24 Delko Esta sp. z.o. o. ul. Kochanowskiego 23, 73-110 Stargard Szczeciński dostawa środków czystości do placówek oświatowych 117 281,53 brak pliku
GPiK.7226.10.2017 2017-10-20 2017-10-20 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ul.Baczewskiego 34, 74-400 Dębno budowa zjazdu w Sarbinowie 6 600,00 brak pliku
OKIs.7151.85.2017 2017-10-27 2017-10-28 Konrad Gaura umowa najmu lokalu - świetlica w Bogusławiu 123,00 brak pliku
OKIs.7151.84.2017 2017-10-25 2017-10-27 Dariusz Drohomirecki umowa najmu lokalu - świetlica w Krzesnicy 246,00 brak pliku
OKIs.7151.86.2017 2017-10-27 2017-11-11 Natalia Gucwa umowa najmu - świetlica Grzymiradz 246,00 brak pliku
OKIs.7151.88.2017 2017-11-03 2017-11-04 Justyna Sekuła umowa najmu - świetlica wiejska w Grzymiaradzu 123,00 brak pliku
Umowa nr MGKPiRPA 2017-10-13 2017-10-20 Krokus Szkolenia, Kraków ul.Miodowa 26 warsztaty profilaktyczne w SPnr 1 w Dębnie 700,00 brak pliku
Umowa nr MGKPiRPA 2017-10-09 2017-11-20 Krokus Szkolenia, Kraków ul.Miodowa 26 warsztaty profilaktyczne w SP nr 1 w Smolnicy 350,00 brak pliku
Umowa nr MGKPiRPA 2017-10-05 2017-11-17 Krokus Szkolenia, Kraków ul.Miodowa 26 warsztaty profilaktyczne w SP Cychry 350,00 brak pliku
Umowa nr MGKPiRPA 2017-10-16 2017-11-17 Krokus Szkolenia, Kraków ul.Miodowa 26 warsztaty profilaktyczne w Sarbinowie 700,00 brak pliku
OKiS.7151.87.2017 2017-11-02 2017-11-17 Katarzyna i Marcin Rusinek Najem sali w świetlicy wiejskiej w Smolnicy 246,00 brak pliku
RI/05.26/II/2017 2017-11-07 2017-12-15 PBI KORIMEX J.Korzeniowski, Dębno Utwardzenie placu przy ul.Ofiar Katynia w Dębnie 228 534,00 brak pliku
RI/05.26/III/2017 2017-11-07 2017-12-22 Zbigniew Moździerz, Dębno Nadzór inwestorski nad utwardzeniem placu przy ul.Ofiar Katynia w Dębnie (dz.nr 870/1) 3 200,00 brak pliku
OKiS.26.2017 2017-10-23 2017-11-30 Piotr Czyżewski Montaż zestawu do monitoringu wizyjnego przy świetlicy wiejskiej w Grzymiradzu 3 500,00 brak pliku
OKiS.7151.65.2017 2017-09-14 2018-05-20 Maja Wróbel umowa najmu - świetlica Grzymiradz 246,00 brak pliku
OKiS.7151.68.2017 2017-09-19 2018-05-27 Monika Komisarczyk umowa najmu - Krześnica 246,00 brak pliku
OKiS.7151.87.2017 2017-11-02 2017-11-18 Katarzyna Rusinek umowa najmu - Smolnica 246,00 brak pliku
OKiS.7151.89.2017 2017-11-02 2018-05-13 Monika Kulka umowa najmu - świetlica Krześnica 246,00 brak pliku
OKiS.7151.91.2017 2017-11-09 2017-11-11 Olga Cooremanse umowa najmu - świetlice Warnice 123,00 brak pliku
OKiS.7151.93.2017 2017-11-14 2017-11-16 Stanisław Kokile umowa najmu - świetlica Warnice 123,00 brak pliku
RI/05.09/IX/2017 2017-10-20 2017-11-10 AW-instal Aleksander Wężyk, Gorzów Wlkp. Nadzór inwestorski nad remontem odcinka kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania ulic Konopnickiej i Kościuszki w Dębnie. 600,00 brak pliku
RI/05.09/X/2017 2017-11-10 2017-11-17 Z-d Ogólnobudowlany i Instalacji Elektrycznych Mariusz Jarema, Dębno Montaż słupów żelbetowych oświetleniowych i montaż słupów stalowych oraz przełożenie napowietrznej linii telefonicznej przy ul.Kościuszki w Dębnie 4 994,21 brak pliku
RI/02.09/II/2017 2017-11-03 2017-11-10 SOLID-STET Sp. z o.o. Sp. K., Szczecin Wykonanie drenażu na boisku wielofunkcyjnym przy SP w Smolnicy. 14 760,00 brak pliku
RI/03.10.I/2017 2017-10-02 2017-11-15 Z-d Ogólnobudowlany i Instalacji Elektrycznych Mariusz Jarema, Dębno Modernizacja oświetlenia ogólnego w sali sportowej przy SP2 w Dębnie 35 576,58 brak pliku
RI/05.17/VII/2017 2017-09-08 2017-12-31 AW-instal A.Wężyk, Gorzów Wlkp. Nadzór inwestorski nad budową ciągu pieszo jezdnego ul. Demokracji w Dębnie ? odcinek od km 0+000,00 do km 0+224,67. 7 000,00 brak pliku
OKiS.7151.75.2017 2017-10-09 2018-05-20 Emilia Balcarczyk Wynajem świetlicy wiejskiej we wsi Mostno 246,00 brak pliku
42910/2017/OD2/ZR2 2017-11-21 2017-12-31 ENEA Operator Sp.z o.o., Dębno Przyłączenie do siecienergetycznej przepompowni ścieków PS1, w Dębnie przy ul.Kościuszki8, na dz.nr 1055. 485,53 brak pliku
OKiS.7151.96.2017 2017-11-21 2017-11-25 Adam Telej Wynajem świetlicy wiejskiej w Mostnie 246,00 brak pliku
RI/01.09/II/2017 2017-11-24 2018-06-15 Zakład Ogólnobudowlany i Instalatorstwo Elektryczne Mariusz Jarema, Dębno Budowa oświetlenia drogowego w Dębnie przy ulicach: Kaliny, Kasztanowa, K. Odnowiciela, Sobieskiego oraz w miejscowościach: Ostrowiec, Różańsko, Smolnica, Sarbinowo, Krześnica. 167 629,68 brak pliku
RI/PiR/06.03/II/2017 2017-11-20 2017-12-31 MAGIC GARDEN Sp.z o.o., Pakość Budowa FIT PARK siłowni zewnętrznej w parku wiejskim w miejscowości Warnice. 35 670,00 brak pliku
RS.43.GPiK.7021.112.2017.DM 2017-11-30 2017-12-15 Autoryzowany Dealer "STIHL" B.Pulikowski Naprawa kosy oraz zakup materiałów Sarbinowo 1 500,00 brak pliku
RS.44.GPiK.7021.111.2017.DM 2017-10-28 2017-10-30 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "PILAR" Zakup części do kosiarki Różańsko 48,00 brak pliku
RS.45.GPiK.7021.116.2017.DM 2017-11-20 2017-11-30 Sklep AGA Henryk Dulas Zakup materiałów do impregnacji elementów placu zabaw Ostrowiec 696,00 brak pliku
RS.46.GPiK.7021.118.2017.DM 2017-10-31 2017-11-30 Sklep Metalowo-Narzędziowy "Mechaniczna ŚLiwka" Zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw Młyniska 164,85 brak pliku
RS.47.GPiK.7021.119.2017.DM 2017-10-31 2017-11-30 Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy "DOR-MAR" Zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw Młyniska 835,00 brak pliku
RS.48.GPiK.7021.120.2017.DM 2017-11-30 2017-11-30 Sprzedaż-Serwis Sprzętu Leśnego i Ogrodniczego Zakup części do kosiarki Więcław 272,00 brak pliku
RS.49.GPiK.7021.121.2017.DM 2017-11-23 2017-12-10 Firma Handlowo-Usługowa Grzegorz Karpiński Zakup stołów biesiadnych do wiaty Cychry. 2 160,00 brak pliku
GPiK.27.7021.99.2017.DM 2017-10-16 2017-11-30 PUK Dębno Wykonanie nasadzeń (76 szt. drzew) na terenie miasta i gminy Dębno 43,00 brak pliku
OKiS.7151.95.20175 2017-11-20 2017-12-10 Patrycja Korycka Wynajem świetlicy wiejskiej w Smolnicy 246,00 brak pliku
RS.50.GPiK.7021.122.2017.DM 2017-12-01 2017-12-20 Zagospodarowanie Terenów Zielonych Piotr Czyżewski Grzymiradz remont elementów małej architektury 600,00 brak pliku
OKiS.7151.99.2017 2017-11-22 2017-12-02 Iwona Gałęcka umowa najmu świetlicy w Ostrwcu 215,25 brak pliku
RS.51.GPiK.7021.123.2017.DM 2017-12-01 2017-12-15 Janmet Dębno Bogusław zakup elementów do ogrodzenia placu zabaw 3 952,78 brak pliku
RI/05.18/VII/2017 2017-11-10 2017-11-30 MUSING BUD Sp. z o.o. Sp. K., Szczecin Roboty dodatkowe przy przebudowie dróg gminnych w ulicach Wojska Polskiego i Piasta w Dębnie - Etap II. 122 379,40 brak pliku
RI/03.13/II/2017 2017-10-13 2018-08-31 Biuro Budowlane Roland Golis, Gorzów Wlkp. Nadzór inwestorski nad kompleksowym remontem i przebudową Przedszkola nr 1 ? budynku głównego z częścią administracyjną i adaptacja części mieszkalnej na potrzeby przedszkola. 34 440,00 brak pliku
UE/RI/PiR/01.13/I/2017 2017-11-28 2018-09-30 MAZUR SPRI H.Mazur, Łozienica Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dębnie- ETAP II. 4 854 810,00 brak pliku
AP.2151.46.2017 2017-10-31 2018-10-30 QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. utrzymania oprogramowania modułów księgowości i płac 8 546,04 brak pliku
AP.2151.47.2017 2017-11-13 2018-01-31 OSP Dargomyśl przyznania uchwałą RM dotacji 18 500,00 brak pliku
AP.2151.48.2017 2017-11-13 2018-01-31 OSP Warnice przyznania uchwałą RM dotacji 4 350,00 brak pliku
AP.2151.49.2017 2017-11-28 2018-11-29 TER-COM Usługi Informatyczne Zielona Góra nadzór nad oprogramowaniem info-system 13 579,00 brak pliku
AP.2151.50.2017 2017-11-28 2017-12-29 Gawrońska Małgorzata zastępstwo za sprzątaczkę 2 200,00 brak pliku
OKiS.7151.83.2017 2017-12-04 2018-06-03 Jerzy Bójko Wynajem świetlicy wiejskiej w Bogusławiu 215,00 brak pliku
GPiK1/Kg/2017SM 2017-11-10 2017-12-22 Skorobogaty ul. I-Armii 10, 74-400 Dębno kruszenie gruzu betonowo-ceglanego 50 000,00 brak pliku
RI/AP/06.15/B/I/2017 2017-08-01 2017-12-15 RAMIKO mgr inż.Radosław Ostraszewski, Jenin Pt budowy zjazdu z drogi krajowej nr 23 w Sarbinowie na dz.nr 586. 7 900,00 brak pliku
OKiS.7151.104.2017 2017-12-01 2017-12-04 Kamila Basowska umowa najmu - Smolnica 123,00 brak pliku
GPiK.Rp.1.2017SM 2017-10-12 2017-11-20 Zakład Ogólnobudowlany Symeniuk Zbigniew ul.Moniuszki 13, 74-400 Dębno naprawa przystanków Dargomyśl , Oborzany , Krześnica 5 437,57 brak pliku
GPiK.Rch.1.2017 2017-10-12 2017-11-20 Zakład Ogólnobudowlany Symeniuk Zbigniew ul.Moniuszki 13, 74-400 Dębno naprawa chodników w Debnie 5 405,65 brak pliku
GNiOŚ.6131.253.2017 2017-11-30 2017-12-18 ARBOFOREST Bartosz Jerzak zs. w Kostrzynie nad Odrą Usunięcie 2 szt. drzew oraz skrócenie długości jednego z konarów 1 szt. lipy rosnącej nad grobami na terenie cmentarzy komunalnych w Dębnie ul. T.Kościuszki i w Dysznie. 3 132,00 brak pliku
GNiOŚ.6131.254.2017 2017-11-30 2017-12-18 AKARD Serwis Zieleni Taras Lobodzets zs. w Szczecinie Przeprowadzenie cięć pielęgnacyjnych koron 14 szt. drzew rosnących wzdłuż ul. Tadeusza Kościuszki w Cychrach na odcinku od posesji nr 40 do posesji nr 32 oraz przy bramie wejściowej na teren kościoła. (2 szt. strona lewa) 4 806,00 brak pliku
RS.52.GPiK.7021.124.2017.DM 2017-06-26 2017-12-04 PKN ORLEN Więcław zakup paliwa do kosiarki 259,80 brak pliku
RS.53.GPiK.7021.125.2017.DM 2017-06-26 2017-12-04 Firma Handlowa Roman Łoś Więcław zakup oleju do kosiarki 45,81 brak pliku
RS.54.GPiK.7021.127.2017.DM 2017-12-07 2017-12-15 MAT-BUD Faron Bogusław zakup materiałów do konserwacji elementów małej architektury. 624,57 brak pliku
GPiK.12.2017.DM 2017-03-31 2017-12-31 PUK Dębno Postanowienia szczegółowe Nr 1/PUK/2017 na wykonanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej: utrzymanie czystości, terenów zielonych, elementów małej architektury, dróg gminnych w roku 2017, Aneks nr 1 wzrost wartości umowy o 600 zł tablica informacyjna Grzymiradz Aneks Nr 2 obniżenie wartości umowy o 15 000,00 zł wykonanie nowych nasadzeń (inna umowa) 1 017 950,00 brak pliku
GPiK.13.2017.DM 2017-04-26 2017-12-31 PWiK Dębno Konserwacja i modernizacja kanalizacji burzowej w m. Dębno, naprawa i przeglądy hydrantów, rozdzielenie sieci deszczowej na SKR Dębno w roku 2017 180 000,00 brak pliku
OKiS.7151.107.2017 2017-12-07 2017-12-09 Barbara Płotnicka umowa najmu - świetlica w Smolnicy 215,25 brak pliku
OKiS.7151.102.2017 2017-11-30 2018-05-25 Pleń Sylwia umowa najmu - świetlica Warnice 246,00 brak pliku
OKiS.7151.103.2017 2017-12-01 2018-01-13 Dorota Grocholska umowa najmu - świetlica w Mostnie 246,00 brak pliku
OKiS.7151.108.2017 2017-12-11 2017-12-23 Tomasz Kubacki Wynajem świetlicy wiejskiej w Smolnicy 246,00 brak pliku
RI/04.19/II/2017 2017-10-27 2017-12-31 BPU TECHNOS Jarosław Nowicki, Gorzów Wlkp. Nadzór inwestorski branży sanitarnej nad budową kanalizacji sanitarnej w ul. Rzemieślniczej w Dębnie. 4 000,00 brak pliku
RI/02.19/I/2017 2017-11-20 2017-12-15 Pracownia Architektury Krajobrazu TRZY MAŁE DRZEWKA mgr inż.Natalia Maćków, Szczecin Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania fragmentu działki 380/1 obręb 4 Dębno (cypel nad jeż. Lipowo w Dębnie). 7 900,00 brak pliku
RS.55.GPiK.7021.130.2017.DM 2017-08-29 2017-12-12 Sprzedaż-Serwis Sprzętu Leśnego i Ogrodniczego Cychry zakup żyłki do kosiarki 59,00 brak pliku
RS.56.GPiK.7021.131.2017.DM 2017-12-11 2017-12-12 Firma Rafael Rafał Jeleń Krześnica zakup furtki na plac zabaw 637,00 brak pliku
RI/05.09/XII/2017 2017-12-11 2017-12-15 PUK Sp. z o.o., Dębno Montaż 3 ławek i utwardzenie z kostki polbruk przy ul.Kościuszki w Dębnie. 2 000,00 brak pliku
RI/05.26/IV/2017 2017-11-16 2017-12-31 Usługi Projektowe PROINSTAL s.c. G.Dąbski R.Frieske, Dębno Nadzór inwestorski branży elektrycznej nad nad utwardzeniem placu przy ul.Ofiar Katynia w Dębnie (dz.nr 870/1) 600,00 brak pliku
RI/05.17/VIII/2017 2017-12-11 2017-12-18 PBI KORIMEX Józef Korzeniowski, Dębno Wykonanie robót dodatkowych nie objętych dokumentacją techniczną, przy ul.Demokracji w Dębnie. 16 300,00 brak pliku
SM.GPiK 1.wp.2017 2017-11-30 2017-12-06 Małysa Zbigniew ul.Orzechiwa 10, 74-500 Chojna wycena wartości porzuconego pojazdu FORD 350,00 brak pliku
SM .GPiK7226.125.2017 2017-10-10 2017-10-11 Z-d Usług Leśnych Paweł Sufisz Klepin 2, Dębno usunięcie wiatrołomu w m. Cychry ul.Ogrodowa 1 080,00 brak pliku
SM.GPiK7021.1.2017 2017-11-20 2017-11-29 Jarema Mariusz ul.Lipowa 1, 74-400 Debno naprawa oświetlenia przy bibliotece i na promenadzie 5 540,00 brak pliku
RI/PiR/06.02/IV/2017 2017-11-20 2018-04-13 PW POLGET Getman Sp.Jawna, Dębno Montaż obiektów małej architektury służących rekreacji przy jez.Lipowo, przy ul.Spacerowej w Dębnie. 74 950,00 brak pliku
RI/02.09/III/2017 2017-11-20 2018-04-13 PW POLGET Getman Sp.Jawna, Dębno Wykonanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy boisku wielofunkcyjnym w Smolnicy. 19 400,00 brak pliku
SM.GPiK 2.wp.2017 2017-12-13 2017-12-20 Z-d Blacharsko Lakierniczy Mechanika Pojazdowa A.Palicki ul.Gorzowsja 9, Barlinek kasacja pojazdu porzuconego FORD 1 400,00 brak pliku
RI/05.09/XI/2017 2017-11-30 2017-12-15 M&K Z-d Sieci Sanitarnych Sp. z o.o., Gorzów Wlkp. Wykonanie robót branży sanitarnej przy ul.Pułaskiego w Dębnie. 57 714,21 brak pliku
OKiS.7151.106.2017 2017-12-06 2017-12-16 Anna Andrzejewska umowa najmu - świetlica w Smolnicy 246,00 brak pliku
OKiS.7151.105.2017 2017-12-04 2017-12-16 Artur Trusewicz Wynajem świetlicy wiejskiej ww wsi Dyszno 246,00 brak pliku
OKiS.7151.111.2017 2017-12-13 2017-12-31 Karolina Karasewicz umowa najmu - świetlica w Grzymiradzu 369,00 brak pliku
OKiS.7151.109.2017 2017-12-20 2017-12-31 Rada Sołecka - Oborzany umowa najmu - świetlica w Oborzanach 338,25 brak pliku
RI/05.18/VIII/2017 2017-12-19 2017-12-22 Zakład Ogólnobudowlany i Instalatorstwo Elektryczne Mariusz Jarema, Dębno Zdemontowanie słupów oświetleniowych przy ul.Wojska Polskiego w Dębnie. 3 900,00 brak pliku
UE/RI/PiR/02.19/I/2017 2017-10-27 2018-02-13 Terra Natura Joanna Szydłowska, Szczecin Opracowanie pt rewitalizacji: Parku Miejskiego im.J.Krasickiego w Dębnie, terenów zielonych w ciągu promenady przy jez.Lipowo w Dębnie, terenów zielonych nad rz.Kosą w Dębnie oraz zagospodarowania terenu z projektem zieleni skweru przy ul.Baczewskiego w Dębnie. 54 120,00 brak pliku
UE/RI/PiR/01.13/II/2017 2017-11-28 2018-09-30 AW-instal Aleksander Wężyk, Gorzów Wlkp. Nadzór inwestorski nad uzbrojeniem terenów inwestycyjnych w Dębnie- ETAP II 27 896,40 brak pliku
45654/2017/OD2/ZR2 2017-12-22 2018-12-31 ENEA Operator Sp.z o.o. RD Dębno Przyłączenie oświetlenia dz.nr 41/2 przy ul.Jana Baczewskiego w Dębnie (teren rekreacyjny) do sieci eletroenerget. 323,69 brak pliku
44271/2017/OD2/ZR2 2017-12-22 2018-12-31 ENEA Operator Sp.z o.o. RD Dębno Przyłączenie oświetlenia dz.nr 427 w Dębnie (teren rekreacyjny) do sieci eletroenerget. 971,06 brak pliku
RS.57.GPiK.7021.137.2017.DM 2017-12-27 2017-12-28 JUR-TRAK Usługi Tartaczne Jerzy Szymański Warnice zakup tarcicy do remontu elementów małej architektury 1 400,00 brak pliku
RS.58.GPiK.7021.138.2017.DM 2017-11-21 2017-12-28 PKS Myslibórz Cychry zakup paliwa do kosiarki 343,00 brak pliku
RS.59.GPiK.7021.139.2017.DM 2017-12-22 2017-12-28 MAT-BUD Faron Cychry zakup kostki POLBRUK do wiaty 4 770,85 brak pliku
RI/01.26/II/2017 2017-12-22 2018-01-10 Zakład Usług Technicznych architekt Wanda Grodzka, Gdańsk Wykonanie audytu energetycznego budynku przy ul.Mickiewicza 36 w Dębnie. 4 920,00 brak pliku
MGKPiRPA.5.2018 2018-01-02 2018-12-31 Karolina Gabrysiak prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych we wsi Bogusław - 525,00 zł miesięcznie 525,00 brak pliku
MGKPiRPA.10.2018 2018-01-02 2018-12-31 Weronika Kuchowicz prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych we wsi Krześnica - 525,00 zł miesięcznie 525,00 brak pliku
MGKPiRPA.16.2018 2018-01-02 2018-12-31 Paulina Czyżyk prowadzenie zajęć opiekuńczo -wychowawczych we wsi Warnice - 525,00 zł miesięcznie 525,00 brak pliku
MGKPiRPA.6.2018 2018-01-02 2018-12-31 Magdalena Taracińska prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych w Cychrach - 525,00 miesięcznie 525,00 brak pliku
MGKPiRPA.12.2018 2018-01-02 2018-01-03 Barbara Wierzchowska prowadzenie zajęć dla dzieci w Oborzanach - 525,00 miesięcznie 525,00 brak pliku
MGKPiRPA.9.2018 2018-01-02 2018-01-03 Justyna Sobczak prowadzenie zajęć z dziećmi w Grzymiradzu 525,00 brak pliku
MGKPiRPA.7.2018 2018-01-02 0000-00-00 Mira Mielimączka prowadzenie zajęć dla dzieci ze wsi Dargomyśl - 525 zł miesięcznie 525,00 brak pliku
MGKPiRPA.8.2018 2018-01-02 0000-00-00 Katarzyna Misztal prowadzenie zajęć z dziećmi we wsi Dyszno 525,00 brak pliku
OKiS.7151.113.2017 2017-12-27 2017-12-31 Marzenna Pieczonka umowa najmu lokali - świetlica Suchlicy 338,25 brak pliku
AP.2151.51.2017 2017-10-11 2017-12-15 Zakład Ogólnobudowlany Kopaniecki Marian remont klatki schodowej budynek A 35 000,00 brak pliku
AP.2151.52.2017 2017-11-06 2017-12-15 Zakład Ogólnobudowlany Kopaniecki Marian remont 2 pomieszczeń piwnicznych bud. A 4 200,00 brak pliku
AP.2151.53.2017 2017-12-14 2017-12-16 Kowalski Adam obsługa muzyczna jubileuszu w USC Dębno 80,00 brak pliku
AP.2151.55.2017 2017-11-20 2017-12-01 Usługi Archiwalne Chmielnicki Wiesław wybrakowanie i oprawienie dokumentacji archiwalnej po byłym ZEAS-ie 8 000,00 brak pliku
AP.2151.56.2017 2018-12-31 0000-00-00 ZETO SOFTWARE Olsztyn opieka autorska nad oprogramowaniem w BDOiEL 4 782,24 brak pliku
AP.2151.57.2017 2018-01-01 2018-12-31 Pużniak Łukasz wykonywanie obowiązków gospodarza Domu Strażaka w Cychrach 1 980,00 brak pliku
AP.2151.58.2017 2017-12-29 2018-12-31 Waszak Roman wykonywanie obowiązków gospodarza remizy OSP w Sarbinowie 2 160,00 brak pliku
AP.2151.59.2017 2017-12-29 2018-12-31 Przybylak Zdzisław wykonywanie obowiązków mechanika pojazdów pożarniczych w OSP Dębno 8 340,00 brak pliku
AP.2151.60.2017 2017-12-29 2018-12-31 Skoczylas Edward wykonywanie funkcji Komendanta Gminnego OSP 26 400,00 brak pliku
AP.2151.61.2017 2017-12-29 2018-12-31 Krugłowski Mieczysław wykonywanie obowiązków kierowcy-konserwatora pojazdu pożarniczego OSP Sarbinowo 3 780,00 brak pliku
AP.2151.62.2017 2017-12-29 2018-12-31 Kierepa Ryszard wykonywanie obowiązków kierowcy-konserwatora pojazdu pożarniczego OSP Sarbinowo 3 780,00 brak pliku
AP.2151.64.2017 2017-12-29 2018-12-31 Smolik Stanisław wykonywanie obowiązków kierowcy-konserwatora pojazdu pożarniczego OSP Różańsko 3 900,00 brak pliku
AP.2151.64.2017 2017-12-29 2018-12-31 Karwacki Waldemar wykonywanie obowiązków kierowcy-konserwatora pojazdu pożarniczego OSP Różańsko 3 360,00 brak pliku
AP.2151.65.2017 2017-12-29 2018-12-31 Wójcik Grzegorz wykonywanie obowiązków kierowcy-konserwatora pojazdu pożarniczego OSP Krześnica 4 320,00 brak pliku
AP.2151.66.2017 2017-12-29 2018-12-31 Lisowski Romuald wykonywanie obowiązków kierowcy-konserwatora pojazdu pożarniczego OSP Krześnica 3 600,00 brak pliku
AP.2151.67.2017 2017-12-29 2018-12-31 Tołoczko Albert wykonywanie obowiązków kierowcy-konserwatora pojazdu pożarniczego OSP Dargomyśl 3 300,00 brak pliku
AP.2151.68.2017 2017-12-29 2018-12-31 Różycki Krzysztof wykonywanie obowiązków kierowcy-konserwatora pojazdu pożarniczego OSP Dargomyśl 3 660,00 brak pliku
AP.2151.69.2017 2017-12-29 2018-12-31 Bonarek Krzysztof wykonywanie obowiązków kierowcy-konserwatora pojazdu pożarniczego OSP Cychry 3 360,00 brak pliku
AP.2151.70.2017 2017-12-29 2018-12-31 Gryciak Mirosław wykonywanie obowiązków kierowcy-konserwatora pojazdu pożarniczego OSP Cychry 4 380,00 brak pliku
AP.2151.71.2017 2017-12-29 2018-12-31 Pleń Jan wykonywanie obowiązków kierowcy-konserwatora pojazdu pożarniczego OSP Cychry 3 720,00 brak pliku
AP.2151.72.2017 2017-12-29 2018-12-31 Bajda Mariusz wykonywanie obowiązków kierowcy-konserwatora pojazdu pożarniczego OSP Cychry 3 720,00 brak pliku
AP.2151.73.2017 2017-12-29 2018-12-31 Ekiert Adam wykonywanie obowiązków kierowcy-konserwatora pojazdu pożarniczego OSP Warnice 7 800,00 brak pliku
MGKPiRPA.3.2018 2018-01-02 2018-01-04 Krystyna Stankieiwcz konsultant ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 805,00 zł miesięcznie 805,00 brak pliku
AP.2151.1.2018 2018-01-01 2018-12-31 " REKORD POMORZE " serwis i nadzór nad oprogramowaniem płacowo-kadrowym 6 447,12 brak pliku
AP.2151.2.2018 2018-01-01 2018-12-31 "HEKTOR " ochrona - monitorowanie systemu alarmowego budynków: Urzędu Miejskiego, byłego Przedszkola Nr 3 i filii Wydz.Komunikacji Starostwa Powiatowego 4 870,80 brak pliku
AP.2151.3.2018 2018-01-03 2018-12-31 PKS Myślibórz zakup paliwa do samochodów służbowych w Urzędzie Miejskim Dębno 21 329,00 brak pliku
AP.2151.4.2018 2018-01-03 2018-12-29 PHU TREBIK ROBERT zakup i dostawa artykułów biurowych w 2018 roku 39 452,37 brak pliku
AP.2151.5.2018 2018-01-03 2018-12-29 PHU TREBIK ROBERT zakup i dostawa artykułów biurowych - tonery i tusze w 2018 roku 86 577,24 brak pliku
MGKPiRPA.17.2018 2018-01-03 0000-00-00 Katarzyna Wydra prowadzenie zajęć dla dzieci we wsi Dolsk - 525,00 zł miesięcznie 525,00 brak pliku
MGKPiRPA.11.2018 2018-01-02 2018-12-31 Monika Dąbrowska prowadzenie zajęć dla dzieci we wsi Mostno - 525,00 zł miesięcznie 525,00 brak pliku
OKiS.7151.112.2017 2017-12-18 2018-01-20 Renata Grabowska - Jagusz umowa najmu świetlicy w Warnicy 246,00 brak pliku
RI/01.26/III/2017 2017-12-27 2018-01-20 Zakład Usług Technicznych architekt Wanda Grodzka, Gdańsk Podział kosztów inwestorskich z dokumentacji dot.remontu, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku przy ul.Mickiewicza 36 w Dębnie, na cz.współczesną i zabytkową. 3 444,00 brak pliku
OKiS.3.2018 2018-01-08 2018-12-31 Przemysław Myszkowski gospodarz zabytkowej Kuźni 2 400,00 brak pliku
AP.2151.74.2017 2017-12-06 2019-01-05 SMART MEDIA opieka serwisowa i usługa hostingu do programu STOCK 5 170,49 brak pliku
AP.2151.75.2017 2017-12-29 2018-12-31 ENERGY ECO dzierżawa dystrybutora na wodę Wydz. OKiS 2 435,40 brak pliku
RI/05.26/I/2017 2017-08-01 2017-12-31 BPU TECHNOS Jarosław Nowicki, Gorzów Wlkp. Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy odcinka drogi gminnej w ul.Ofiar Katynia (od ul.Kościuszki do ul. Słowackiego). 44 895,00 brak pliku
RI/01.10/I/2017 2017-07-01 2017-12-31 LCBP Michał Kruczkowski, Chwalęcice PT budynku socjalnego w Dębnie. 135 000,00 brak pliku
OKiS.7151.110.2017 2017-12-12 2018-01-13 Markowska Sławomira Wynajem świetlicy wiejskiej w Warnicy 246,00 brak pliku
OKiS.7151.3.2018 2018-01-10 2018-04-21 Janina Podolska Wynajem świetlicy wiejskiej w Mostnie 246,00 brak pliku
AP.2151.54.2017 2017-12-04 2017-12-04 IT SERWIS Sp. z o.o. dostawa sprzętu komputerowego , licencja, usługa instalacji, wdrożenia , konfiguracji i wsparcia 134 819,33 brak pliku
RI/04.09/I/2018 2018-01-12 2018-04-20 AW-instal A.Wężyk, Gorzów Wlkp. Nadzór inwestorski branży sanitarnej nad budową kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kosynierów w Dębnie. 2 900,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.2.8.1.2017 2017-12-01 2017-12-27 Kmita Katarzyna Dostarczenie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru zawiadomienia o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 stycznia 2018r. 1 213,60 brak pliku
GNiOŚ.3032.2.8.2.2017 2017-12-01 2017-12-27 Sufisz Agnieszka Dostarczenie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru zawiadomienia o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 stycznia 2018r. 873,20 brak pliku
GNiOŚ.3032.2.8.3.2017 2017-12-01 2017-12-27 Trybel Katarzyna Dostarczenie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru zawiadomienia o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 stycznia 2018r. 1 909,20 brak pliku
GNiOŚ.3032.2.8.4.2017 2017-12-01 2017-12-27 Matwijów Krzysztof Dostarczenie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru zawiadomienia o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 stycznia 2018r. 1 213,60 brak pliku
GNiOŚ.3032.2.8.5.2017 2017-12-01 2017-12-27 Jarema Mariola Dostarczenie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru zawiadomienia o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 stycznia 2018r. 1 187,70 brak pliku
OKiS.7151.2.2018 2018-01-02 2018-01-20 Emila Duszak umowa najmu lokalu użytkowego - świetlica w Grzymiradzu 246,00 brak pliku
OKiS.7151.4.2018 2018-01-11 2018-01-12 Zakład Usług umowa najmu - świetlica wiejska Grzymiradz 49,20 brak pliku
MGKPiRPA.20.2018 2018-01-09 2018-12-31 Klub Abstynenta "Życie" przeciwdziałanie patologiom społecznym - prowadzenie działalności pomocowej z zakresu organizacji terapii dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin 27 700,00 brak pliku
MGKPiRPA.18.2018 2018-01-09 2018-12-31 Caritas Archidiecezji Szczecińsko - Kamińskiej w Szczecinie prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci i młodzieży z grupy ryzyka zwłaszcza dla dzieci i młodzieży z problemem alkoholowym i problemem narkomanii 35 468,00 brak pliku
MGKPiRPA.19.2018 2018-01-10 2018-12-31 Ognisko Wychowawcze "Nasz Dom" prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci i młodzieży z grupy ryzyka zwłaszcza dla dzieci i młodzieży z problemem alkoholowym i problemem narkomanii 28 920,00 brak pliku
OKiS.7151.10.2018 2018-01-18 2018-01-27 Maciej Wachowiak Wynajem świetlicy wiejskiej we wsi Krześnica 246,00 brak pliku
AP.2151.6.2018 2018-01-02 2018-12-31 TENSOFT Sp. z o.o. nadzór autorski nad oprogramowaniem systemu ADAS 10 479,60 brak pliku
OKiS.7151.9.2018 2018-01-18 2018-02-10 Lidia Łopata, Piotr Grochowski Wynajem świetlicy wiejskiej w Dolsku 215,25 brak pliku
OKiS.7151.11.2018 2018-01-22 2018-01-27 Natalia Bubak umowa najmu - świetlica w Mostnie 246,00 brak pliku
OKiS.7151.12.2018 2018-01-23 2018-01-27 Danuta Bocian umowa najmu - świetlica w Smolnicy 246,00 brak pliku
OKiS.7151.14.2018 2018-01-24 2018-02-10 Anna Chodara Najem świetlicy wiejskiej w Suchlicy 215,25 brak pliku
AP.2151.76.2017 2017-12-28 2018-01-30 Krajowa Izba Rolnicza Warszawa korzystanie z usługi Paybynet 0,00 brak pliku
OKiS.7151.6.2018 2018-01-16 2018-04-02 Ewa Dardzikowska Wynajem świetlicy wiejskiej w Mostnie 246,00 brak pliku
OKiS.7151.10.20186 2018-01-31 2018-02-10 Justyna Telej Wynajem świetlicy wiejskiej we wski Smolnica 246,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.3.2018.BR 2018-01-03 2018-12-31 KIM INFORMACJA PRZESTRZENNA KAMILA MAGNOWSKA zs. Wrocław Aktualizacja programu NEKROOrganizer i Netcmentarz. Utrzymanie witryny cmentarzy. 785,00 brak pliku
GNiOŚ.7021.1.2018.BR 2018-01-23 2018-02-14 Instytut meteorologii i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Udostępnienia danych dotyczących dobowych sum opadów atmosferycznych dla zrekultywowanego składowiska odpadów w Dębnie 319,80 brak pliku
GNiOŚ.7045.14.2018.BR 2018-01-25 2018-01-31 Zakład Ogólnobudowlany Zbigniew Symeniuk zs. w Dębnie Naprawa ogrodzenia z przęseł betonowych na cmentarzu w Dargomyślu 1 871,91 brak pliku
GNiOŚ.7045.13.2018.BR 2018-01-25 2018-01-31 Zakład Ogólnobudowlany i Instalatorstwo Elektryczne Mariusz Jarema zs. w Dębnie Wykonanie sterowania oświetlenia na cmentarzu przy ul.Włościańskiej 592,97 brak pliku
OKiS.7151.18.2018 2018-02-08 2018-02-10 Grzegorz Szurgociński Wynajem świetlicy wiejskiej w Krześnicy 369,00 brak pliku
okIs.7151.17.2018 2018-01-24 2018-02-07 Jarosław Kubiński Wynajem świetlicy wiejskiej w Dysznie 123,00 brak pliku
OKiS.7151.19.2018 2018-02-09 2018-02-12 Jadwiga Bednarek Wynajem świetlicy wiejskiej w Dysznie 123,00 brak pliku
OKiS.7151.15.18 2018-01-29 2018-04-21 Wojciech Pieczątkiewicz umowa najmu lokalu - świetlica w Krześnicy 369,00 brak pliku
OKiS.7151.5.2018 2018-01-11 2018-02-17 Marlena Grudzińska umowa najmu lokali - świetlica Krześnica 246,00 brak pliku
MGKPiRPA.2016 2016-05-12 2016-05-20 Krokus - Pracownia Szkoleniowa, ul. Miodowa 26, 31-055 przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych w szkołach podstawowych na ternie Gminy Dębno: SP Cychry, SP nr 1 w Dębnie, SP Dargomyśl, SP Różańsko, Zespół Placówek Oświatowych w Barnówku 3 300,00 brak pliku
MGKPiRPA.2016 2016-05-13 2016-06-21 Małopolskie Centrum Profilaktyki, ul. Zakopiańska 58, Kraków warsztaty profilaktyczne na temat dopalaczy 700,00 brak pliku
MGKPiRPA.2016 2016-10-17 2016-10-18 Jerzy Wójtowicz ul. Mączna 38/2 70-780 Szczecin wzmocnienie współpracy i efektywności działań członków Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych 1 070,00 brak pliku
MGKPiRPA.2016 2016-10-26 2016-11-16 SONDA Pracownia Badań Społcznych w Krakowie szkolenie dla właścicieli oraz personelu punktów sprzedaży alkoholu 800,00 brak pliku
MGKPiRPA.2017 2017-10-16 2017-10-26 Krokus - Pracownia Szkoleniowa, ul. Miodowa 26, 31-055 warsztaty profilaktyczne z zakresu uzależnień "Nie daj się wciągnąć" - SP nr 3 w Dębnie 350,00 brak pliku
MGKPiRPA.2017 2017-05-11 2017-05-18 Krokus - Pracownia Szkoleniowa, ul. Miodowa 26, 31-055 warsztaty profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i rodziców prowadzone na terenie Gminy Dębno w szkołach: SP Różańsko, SP Cychry, SP Dargomyśl, SP Sarbinowo, SP nr 1 w Dębnie, Zespół Placówek Oświatowych w Barnówku 2 682,00 brak pliku
MGKPiRPA.2017 2017-06-05 2017-06-20 Małopolskie Centrum Profilaktyki, ul. Zakopiańska 58, Kraków warsztaty profilaktyczne dla młodzieży z Gimnazjum Publicznego w Dębnie pt. Uzależnienia 780,00 brak pliku
MGKPiRPA.2017 2017-10-13 2017-10-20 Krokus - Pracownia Szkoleniowa, ul. Miodowa 26, 31-055 warsztaty profilaktyczne o tematyce uzależnień przeprowadzone dla uczniów z SP nr 1 w Dębnie 700,00 brak pliku
OKiS.7151.21.2018 2017-12-06 2018-04-01 Aleksandra Przyszlak umowa najmu - świetlica w Smolnicy 246,00 brak pliku
OKiS.7151.20.2018 2018-02-16 2018-03-17 Joanna Nizińska Wynajem świetlicy wiejskiej w Bogusławiu 215,25 brak pliku
OKiS.7151.23.2018 2018-03-02 2018-03-24 Daniel Buhajczuk umowa najmu - świetlica w Grzymiradzu 246,00 brak pliku
RI/05.18/I/2018 2018-03-15 2018-07-31 PW FAWAL Filip Walczak, Gorzów Wlkp. Aktualizacja projektu technicznego przebudowy ul. Wojska Polskiego w Dębnie 12 000,00 brak pliku
OKiS.7151.25.2018 2018-03-12 2018-04-28 Cecylia Nachwatiuk umowa najmu - świetlica Grzymiradz 246,00 brak pliku
RI/01.24/I/2018 2018-02-26 2018-03-23 LCBP Michał Kruczkowski, Chwalęcice Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej o maks.mocy 9,88 kWp na obiekcie strażnicy OSP w Dargomyślu. 4 920,00 brak pliku
RI/01.24/II/2018 2018-02-26 2018-03-23 LCBP Michał Kruczkowski, Chwalecice Wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej dla obiektu strażnicy OSP w Dargomyślu, w dwóch wariantach: przed i po montażu instalacji fotowoltaicznej. 3 690,00 brak pliku
OKiS.7151.26.2018 2018-03-15 2018-03-23 Kamil Sliż umowa najmu - świetlica wiejska w Suchlicy 215,25 brak pliku
AP.2151.7.2018 2018-01-24 2018-01-27 Kowalski Adam obsługa muzyczna jubileuszy pożycia małżeńskiego w USC 160,00 brak pliku
AP.2151.8.2018 2018-03-14 2018-03-17 Kowalski Adam obsługa muzyczna jubileuszy pożycia małżeńskiego w USC 160,00 brak pliku
RI/03.04/II/2018 2018-05-21 2018-12-31 Parafia Rzymskokatolicka p.w.Św.Ap.Piotra i Pawła w Dębnie Dotacja na prace konserwatorskie i restauratorskie przy instrumencie muzycznym - organach w Kościele p.w.Św.Ap.Piotra i Pawła w Dębnie 86 000,00 brak pliku
RI/03.04/I/2018 2018-05-17 2018-12-31 Parafia Rzymskokatolicka p.w.Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sarbinowie Dotacja na prace polegające na ułożeniu tynku na stropach nad salową nawą oraz wykonaniu fosy osuszającej wzdłuż ścian obwodowych kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sarbinowie 44 000,00 brak pliku
RI/05.02/I/2018 2018-03-15 2018-06-30 PUK Sp. z o.o., Dębno Przebudowa łącznika w miejscowości Krześnica, gmina Dębno. 125 990,00 brak pliku
OKiS.7151.27.2018 2018-03-20 2018-09-29 Dorota Brocka umowa najmu - świetlica w Grzymiradzu 246,00 brak pliku
OKiS.7151.24.2018 2018-03-07 2018-07-28 Eryk Trzciński umowa najmu - świetlica w Krześnicy 246,00 brak pliku
AP.2151.9.2018 2018-03-22 2018-03-24 Ryszard Bogdan pomalowanie pomieszczeń w filii Wydz. Komunikacji Starostwa Powiatowego Myślibórz 1 200,00 brak pliku
OKiS.7151.29.2018 2018-03-20 2018-04-14 Dorota Wisniewska umowa najmu - świetlica w Warnicy 246,00 brak pliku
OKiS.7151.30.2018 2018-03-26 2018-04-01 Bogusław Zagórski umowa najmu lokalu - świetlica Oborzany 215,25 brak pliku
OKiS.7151.31.2018 2018-03-27 2018-04-14 Jerzy Rusinek umowa najmu lokalu - świetlica w Smolnicy 246,00 brak pliku
GNiOŚ.6140.1.4.2018.AP 2018-01-15 2018-12-31 Przychodnia Weterynaryjna w Dębnie Ryszard Baum usługi z zakresu opieki weterynaryjnej nad zwierzętami na terenie gminy Dębno 20 000,00 brak pliku
GNiOŚ.6140.1.5.2018.AP 2018-01-15 2018-12-31 Lecznica Weterynaryjna "REKS" w Debnie Konrad J. Bełezina usługi z zakresu opieki weterynaryjnej nad zwierzętami na terenie gminy Dębno 20 000,00 brak pliku
GNiOŚ.6140.2.3.2018.AP 2018-01-15 2018-12-31 "MÓJ PIES" Szkolenie Psów, Interwencyjne Wyłapywanie w Strzelcach Krajeńskich Psów Jolanta Krysiak interwencyjne wyłapywanie bezpańskich psów z terenu gminy Dębno 30 000,00 brak pliku
GNiOŚ.6140.3.3.2018.AP 2018-01-25 2018-12-31 Inspektorat Towarzystwa Ochrony Zwierząt "ANIMALS" w Białogardzie usługi z zakresu opieki weterynaryjnej nad zwierzętami na terenie gminy Dębno 30 000,00 brak pliku
GNiOŚ.7021.2.2018.AP 2018-03-23 2018-12-31 Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna Sporządzenie dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej, na okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku. 3 075,00 brak pliku
OKiS.7151.28.2018 2018-03-20 2018-05-19 Monika Dąbska umowa najmu - świetlica w Warnicy 246,00 brak pliku
UE/RI/PiR/02.20/I/2018 2018-02-21 2018-03-23 APIS POLSKA Sp.z o.o., Kolanki Budowa małej architektury w miejscu publicznym - siłownia zewnętrzna w Grzymiradzu. 35 589,00 brak pliku
RI/05.02/III/2018 2018-04-04 2018-07-10 Zbigniew Moździerz, Dębno Nadzór inwestorski nad przebudową łącznika w Krześnicy. 2 200,00 brak pliku
OKiS.7151.32.2018 2018-04-04 2018-04-21 Ewa Lizak umowa najmu - świetlica w Grzymiradzu 215,25 brak pliku
RI/01.09/I/2018 2018-01-12 2018-06-15 PRO-INSTAL s.c. Usługi Projektowo-Wykonawcze G.Dąbski, R.Frieske, Dębno Pt budowy linii oświetleniowej dla skrzyżowania na Hajnówkę w Smolnicy, w kierunku Dębna. 3 936,00 brak pliku
RI/01.25/I/2018 2018-01-10 2018-07-20 PRO-INSTAL s.c. Usługi Projektowo-Wykonawcze G.Dąbski, R.Frieske, Dębno Pt budowy oświetlenia i ogrodzenia terenu rekreacyjnego przy jeziorze (dz.nr 310 obręb 4 Dębno). 7 949,99 brak pliku
RI/01.09/II/2018 2018-01-12 2018-06-15 PRO-INSTAL s.c. Usługi Projektowo-Wykonawcze G.Dąbski, R.Frieske, Dębno Pt budowy linii oświetleniowej przy ul.Chojeńskiej w Dębnie. 4 428,00 brak pliku
RI/PiR/06.05/I/2018 2018-04-06 2018-06-05 PRO-INSTAL s.c. Usługi Projektowo-Wykonawcze G.Dąbski, R.Frieske, Dębno PT zagospodarowania terenu pod siłownię zewnętrzną w Oborzanach. 1 800,00 brak pliku
RI/RS Więcław/I/2018 2018-04-06 2018-09-17 PRO-INSTAL s.c. Usługi Projektowo-Wykonawcze G.Dąbski, R.Frieske, Dębno PT budowy linii oświetleniowej pomiędzy Więcławiem i Mostnem. 4 500,00 brak pliku
OKiS.7151.33.2018 2018-04-09 2018-04-10 Aleksandra Laskowska umowa najmu lokalu - świetlica Dyszno 123,00 brak pliku
OKiS.7151.34.2018 2018-04-10 2018-04-11 Kuś Sławomirem umowa najmu lokalu - świetlica Smolnica 123,00 brak pliku
OKiS.7151.22.2018 2018-02-28 2018-04-14 Emilia Duszak umowa najmu - świetlica Grzymiradz 246,00 brak pliku
UE/RI/PiR/05.28/II/2018 2018-03-16 2018-05-15 MALDROBUD Sp.z o.o. SK, Myślibórz Wykonanie ścinki i zrywki drzew z tras ścieżek rowerowych: Dębno-Dargomyśl i Dębno-Smolnica, nie objętych projektem, wraz z transportem na plac składowy RDW w Chojnie. 87 000,00 brak pliku
OKiS.7151.35.2018 2018-04-11 2018-04-22 Jadwiga Bednarek umowa najmu - Dyszno 246,00 brak pliku
RI/04.18/I/2018 2018-04-10 2018-12-10 AW-instal A.Wężyk, Gorzów Wlkp. PT budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Północnej w miejscowości Dębno, wraz z zastępstwem inwestorskim i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. 30 627,00 brak pliku
UE/RI/PiR/05.28/I/2018 2018-02-02 2018-08-15 Usługi Inżynieryjne Dominika Suska, Dołuje Nadzór inwestorski nad budową nawierzchni odcinków ścieżek rowerowych na trasie Dębno ? Dargomyśl oraz Dębno - Smolnica. 9 900,00 brak pliku
RI/02.21/I/2018 2018-04-23 2018-10-30 TERRA NATURA Joanna Szydłowska, Szczecin PT zagospodarowania cypla nad jeziorem Lipowo w Dębnie (dz.nr 380/1) z zastępstwem inwestorskim i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. 48 500,00 brak pliku
OKiS.7151.39.2018 2018-04-20 2018-04-23 Małgorzata Gęzikiewicz umowa najmu - świetlica Bogusłąw 123,00 brak pliku
OKiS.7151.100.2017 2017-11-23 2018-05-20 Jadwiga Wyka umowa najmu - świetlica Oborzany 215,25 brak pliku
RI/05.07/I/2018 2018-04-20 2018-08-31 PW POLGET Getman Sp.Jawna, Dębno Budowa nawierzchni ul. Łąkowej w Dębnie część II (odcinek ?H? 86 mb od skrzyżowania z ul. Jaśminową). 88 560,00 brak pliku
GNiOŚ.6131.59.2018 2018-03-28 2018-04-15 Zakład Projektowania i Usług Komunalnych ?PORAJ? z siedzibą w Gorzowie Wlkp. Korekta koron 32 szt. drzew w pasie drogi gminnej na działce ewidencyjnej nr 318/1 obręb Grzymiradz gm. Dębno 8 100,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.11.2017.2018.BR 2018-02-28 2018-03-02 Damian Twardowski Dofinansowanie 50 % budowy przydomowej oczyszczalni ścieków przy ul.Chojeńskiej w Dębnie 5 000,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.19.2018.BR 2018-03-05 2018-03-05 Rajczakowska Joanna Dofinansowanie 50 % budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w Sarbinowie na terenach nie planowanych do skanalizowania 5 000,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.2.2018.BR 2018-03-07 2018-03-07 Kramarczyk Beata Dofinansowanie 50 % budowy przydomowej oczyszczalni ścieków przy ul.Chojeńskiej w Dębnie 5 000,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.34.2018.BR 2018-03-27 2018-03-31 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dębnie Uruchomienie ujęć wody na cmentarzach po okresie zimowym 2 163,00 brak pliku
GNiOŚ.602.6.2018.BR 2018-03-26 2018-07-30 Firma GREEN KEY z siedzibą w Poznaniu Program Ochrony Środowiska 4 000,00 brak pliku
GNiOŚ.7021.4.2018.BR 2018-04-11 2018-12-15 EKOLAB Sp. z o.o. z siedzibą w Kobylnicy Badania monitoringowe zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Dębnie 3 640,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.43.2018.BR 2018-04-12 2018-11-30 Myszkowski Przemysław Prace porządkowe na cmentarzu i kaplicy przedpogrzebowej w Dolsku 2 295,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.8.2018.BR 2018-04-12 2018-04-21 PKS Myślibórz Transport dzieci i opiekunów na wycieczkę przyrodniczą z okazji Dnia Ziemi 400,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.9.2018.BR 2018-04-17 2018-04-21 Hurtownia Papieru ?PAPIRUS? w Dębnie Zakup materiałów na organizację konkursu z okazji Dnia Ziemi 100,00 brak pliku
GNiOŚ.7045. 51.2018.BR 2018-04-23 2018-11-30 Bońdos Daniel Wykonanie prac porządkowych na cmentarzu w Smolnicy 2 040,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.11.2018.BR 2018-04-24 2018-05-30 PRINTGRAF Daniel Wojcieszonek z siedzibą w Dębnie Wykonanie dwóch tablic informacyjnych o obiektach chronionych prawem ochrony przyrody 2 500,00 brak pliku
GNiOŚ. 3032.12.2018.BR 2018-04-25 2018-05-11 TAAKA RYBA Natalia Srokowska z siedz. w Dębnie Zakup materiałów na organizację konkursu przyrodniczego przez SP Cychry 400,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.13.2018.BR 2018-04-25 2018-05-11 Księgarnia "MIŚ" w Dębnie Zakup materiałów na organizację konkursu przyrodniczego przez SP Cychry 100,00 brak pliku
AP.2151.10.2018 2018-05-02 2019-05-01 TER-COM Usługi Informatyczne Zielona Góra usługa serwisowa oprogramowania 1 881,90 brak pliku
OKiS.9.2018 2018-04-27 2018-06-29 ARTIFEX Radosław Stąsiek, Dębno Wymiana ogrodzenia przy posesji świetlicy wiejskiej w Smolnicy. 41 200,00 brak pliku
OKiS.10.2018 2018-04-27 2018-06-29 Edward Babczyszyn, Dębno Nadzór inwestorski przy wymianie ogrodzenia przy posesji świetlicy wiejskiej w Smolnicy. 1 200,00 brak pliku
RS.11.GPiK.7021.31.2018.DM 2018-04-28 2018-04-28 ERNESTO Sp. z o.o. Młyniska zakup mat. do impregnacji 165,93 brak pliku
RS.12.GPiK.7021.32.2018.DM 2018-04-28 2018-04-28 P.H. "Pszczółka" Młyniska zakup pędzli do konserwacji 60,00 brak pliku
RS.10.GPiK.7021.30.2018.DM 2018-05-08 2018-06-10 Sklep AGA Henryk Dulas Warnice zakup mat. do konserwacji placu zabaw 322,00 brak pliku
GPiK.09.2151.9.2018.DM 2018-05-08 2018-11-30 Grzegorz Grocholski Dróżnik Mostno wykaszanie w pasach dróg od 01.06-30.11.2018 900,00 brak pliku
RS.14.GPiK.2151.8.2018.DM 2018-05-08 2018-11-30 Grzegorz Grocholski Mostno wykaszanie terenów gminnych od 01.06-30.11.2018 996,00 brak pliku
RS.15.GPiK.2151.7.2018.DM 2018-05-08 2018-11-30 Ewa Witkowska Mostno sprzątanie przystanków i placu zabaw od 01.06-30.11.2018 1 500,00 brak pliku
RS.13.GPiK.7021.35.2018.DM 2018-05-08 2018-11-30 Zagospodarowanie Terenów Zielonych Piotr Czyżewski Cychry wykaszanie i utrzymanie czystości na terenach gminnych 4 500,00 brak pliku
GPiK.07.7021.34.2018.DM 2018-05-08 2018-06-30 Zagospodarowanie Terenów Zielonych Piotr Czyżewski Dróżnik Cychry wykaszanie dróg gminnych od 01-30.06.2018 1 400,00 brak pliku
GPiK.08.7021.33.2018.DM 2018-05-08 2018-06-30 Zagospodarowanie Terenów Zielonych Piotr Czyżewski Dróżnik Grzymiradz wykaszanie w pasach dróg gminnych 900,00 brak pliku
GPiK.10.7021.36.2018.DM 2018-05-08 2018-09-30 Zakład Usług Leśnych Marek Burdzy Dróżnik Warnice wykaszanie terenów gminnych 1 100,00 brak pliku
RS.17.GPiK.7021.37.2018.DM 2018-05-08 2018-09-08 PUK Dębno Oborzany wykaszanie terenów gminnych 6 000,00 brak pliku
RS.07.GPiK.7021.28.2018.DM 2018-05-08 2018-11-30 P.H. "ULA" Urszula Ruszlewicz Krześnica utrzymanie czystości na przystanku PKS i placu zabaw 1 293,00 brak pliku
RS.01.GPiK.7021.24.2018.DM 2018-05-07 2018-08-31 Instalatorstwo Sanitarne c.o. i Gaz Daniel Bońdos Smolnica koszenie działek gminnych 3 500,00 brak pliku
GPiK.01.7021.35.2018.DM 2018-05-07 2018-09-30 Instalatorstwo Sanitarne c.o. i Gaz Daniel Bońdos Dróżnik Smolnica koszenie działek gminnych 1 100,00 brak pliku
GPiK.03.2151.3.2018.DM 2018-05-07 2018-08-31 Damian Sulich Dróżnik Młyniska wykaszanie pasów dróg gminnych 900,00 brak pliku
RS.16.GPiK.2150.4.2018.DM 2018-05-08 2018-11-30 Kazimierz Kowalski Oborzany sprzątanie przystanków PKS 2 128,00 brak pliku
RS.18.GPiK.2151.10.2018.DM 2018-05-09 2018-10-31 Grzegorz Wojciechowski Dyszno wykaszanie terenów gminnych 1 495,00 brak pliku
RS.19.GPiK.7021.42.2018.DM 2018-05-09 2018-05-30 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "PILAR" Różańsko części do kosiarki 1 058,00 brak pliku
RS.20.GPiK.7021.41.2018.DM 2018-05-09 2018-05-30 Sklep Rolmet Łukasz Zając Dyszno zakup żyłki 100,00 brak pliku
GPiK.11.2151.12.2018.DM 2018-05-09 2018-09-30 Małgorzata Dmytruszkiewicz Dróznik Krężelin 900,00 brak pliku
GPiK.12.2151.10.2018.DM 2018-05-09 2018-07-31 Grzegorz Wojciechowski Dróżnik Dyszno koszenie parku 900,00 brak pliku
RS.04.GPiK.2150.2.2018.DM 2018-05-08 0000-00-00 Edmund Godzik Więcław utrzymanie czyśtosci na t. gminnych 2 298,00 brak pliku
RS.05.GPiK.2150.3.2018.DM 2018-05-09 0000-00-00 Edmund Godzik Więcław koszenie t. gminnych 2 298,00 brak pliku
GPiK.04.2150.1.2018.DM 2018-05-08 2018-09-30 Edmund Godzik Dróżnik Więcław koszenie w pasach dróg gminnych 01.07-30.09.2018 765,00 brak pliku
RS.09.GPiK.2151.6.2018.DM 2018-05-08 2018-11-30 Mariusz Bednarek Barnówko koszenie terenów gminnych 3 500,00 brak pliku
RS.08.GPiK.2151.5.2018.DM 2018-05-08 2018-11-30 Mariusz Bednarek Barnówko sprzątanie przystanków 994,00 brak pliku
GPiK.05.2151.4.2018.DM 2018-05-08 2018-07-15 Mariusz Bednarek Dróżnik Barnówko koszenie dróg gminnych 900,00 brak pliku
GPiK.06.7021.27.2018.DM 2018-05-08 2018-06-30 P.H. "ULA" Urszula Ruszlewicz Dróżnik Krześnica 1 100,00 brak pliku
RS.06.GPiK.7021.29.2018.DM 2018-05-08 2018-09-30 P.H. "ULA" Urszula Ruszlewicz Krześnica koszenie terenów gminnych 01.07-30.09.2018 3 000,00 brak pliku
GPiK.02.2151.2.2018.DM 2018-05-09 2018-07-31 Przemysław Myszkowski Dróżnik Dolsk wykaszanie dróg gminnych 01.07-31.07.2018 r. 900,00 brak pliku
RS.03.GPiK.2151.1.2018.DM 2018-05-09 2018-09-30 Przemysław Myszkowski Dróżnik Dolsk 01.06-30.09.2018 r. 800,00 brak pliku
RS.02.GPiK.7021.26.2018.DM 2018-05-07 2018-10-20 PUK Dębno Dargomyśl koszenie t. gminnych 750,00 brak pliku
MGKPiRPA.24.2018 2018-04-25 2018-05-08 Dialog Centrum Edukacji i Profiaktyki, Kraków warsztaty profilaktyczne dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Smolnicy oraz uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Dębnie 668,00 brak pliku
MGKPiRPA.23.2018 2018-03-29 2018-05-08 Dialog Centrum Edukacji i Profiaktyki, Kraków warsztaty profilaktyczne dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Dębnie 350,00 brak pliku
RS.21.GPiK.7021.43.2018.DM 2018-05-11 2018-05-30 Sklep AGA Henryk Dulas Dyszno zakup mat. do impregnacji 398,00 brak pliku
RI/05.02/II/2018 2018-03-20 2018-12-30 Powiat Myśliborski Umowa o udzielenie pomocy finansowej na budowę i modernizację chodnika w Cychrach, przy drodze powiatowej nr 2139Z. 100 000,00 brak pliku
UE/RI/PiR/02.19/I/2018 2018-02-20 2018-03-30 Przedsiębiorstwo Usług Kominalnych Sp.z o.o., Dębno Wycinka drzew na terenie promenady nad rzeką Kosą, Parku Miejskiego w Dębnie, promenady nad jeziorem 127 000,00 brak pliku
UE/RI/PiR/02.19/II/2018 2018-05-11 2018-10-15 STB Sp. z o.o., Myślibórz Zagospodarowanie terenów nad rzeką Kosą, rewitalizacja Parku Miejskiego w Dębnie, zagospodarowanie terenów - promenada nad jeziorem - stary sad. 3 635 148,15 brak pliku
RI/02.23/II/2018 2018-05-14 2018-08-10 Zbigniew Moździerz, Dębno Nadzór inwestorski nad zagospodarowaniem skweru przy ul.Jana Pawła II i Bohaterów Września w miejscowości Dębno. 1 830,00 brak pliku
RI/05.07/II/2018 2018-05-14 2018-09-19 Zbigniew Moździerz, Dębno Nadzór inwestorski nad budową nawierzchni ul. Łąkowej w Dębnie część II (odcinek ?H? 86 mb od skrzyżowania z ul. Jaśminową). 1 750,00 brak pliku
PiR/06.02/I/2018 2018-05-07 2018-07-31 P.P.H.U. PROSTAR Barbara Karoń, Poznań Dostawa dwóch trybun 2-rzędowych przy boisku ze sztuczną nawierzchnią ul.Daszyńskiego w miejscowości Dębno. 24 744,84 brak pliku
OKiS.7151.13.2018 2018-01-23 2018-05-20 Maciej Wachowski umowa najmu lokalu - świetlica w Krześnicy 246,00 brak pliku
GPiK.13.2151.13.2018.DM 2018-05-10 2018-09-30 Wiesława Białas Ostrowiec "Dróżnik" wykaszanie terenów gminnych 900,00 brak pliku
UE/RI/PiR/05.28/III/2018 2018-05-15 2018-06-30 MALDROBUD Sp.z o.o. SK, Myślibórz Zdemontowanie słupów telekomunikacyjnych i ułożenie kabla w wykopie wraz z zasypaniem, przy trasie budowanej ścieżki rowerowej Dębno-Smolnica. 1 832,39 brak pliku
GPiK.14.7021.44.2018 2018-04-27 2018-05-08 Kamieniarstwo Nagrobkowe "DOLMEM" Wykonanie kamienia pamiątkowego Katastrofa Smoleńska 7 051,56 brak pliku
GPiK.15.21.51.14.2018.DM 2018-05-18 2018-08-31 Tomasz Jaworski Bogusław Dróżnik koszenie placu zabaw i boiska 900,00 brak pliku
RS.22.GPiK.2151.15.2018.DM 2018-05-18 2018-11-30 Tomasz Jaworski Bogusław koszenie terenów gminnych 1 995,00 brak pliku
OKiS.7151.36.2018 2018-04-16 2018-06-09 Renata Ślozowska umowa najmu - świetlica w Grzymiradzu 246,00 brak pliku
9517/2018/OD2/ZR2 2018-04-19 2018-12-31 ENEA S.A. OD Dębno Przyłączenie oświetlenia drogowego ul.Ofiar Katynia dz.nr 392 do sieci ENEA. 404,61 brak pliku
9520/2018/OD2/ZR2 2018-04-19 2018-12-31 ENEA S.A. OD Dębno Przyłączenie oświetlenia drogowego ul.Chojeńskiej dz.nr 444/17, 444/23 do sieci ENEA. 404,61 brak pliku
OKiS.7151.38.2018 2018-04-17 2018-05-26 Emila Duszak umowa najmu lokalu - świetlica Grzymiradz 246,00 brak pliku
MGKPiRPA.25.2018 2018-05-11 2018-05-15 Centrum Działań Profilaktycznych Grzegorz Kucharczyk, Dawid Droździkowski, 30-020 Wieliczka ul. Kościuszki 39A warsztaty profilaktyczne dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Różańsku 1 000,00 brak pliku
SM.GPiK7021.1.2018 2018-05-07 2018-05-14 Zakład Ogólnobudowlany i Instalatorstwa Elektrycznego Mariusz Jarema ul.Lipowaq 1; Dębno demontaż słupa energetycznego na ul. Akacjowej i wymiana słupa na ul. Włościańskiej w Dębnie 3 939,94 brak pliku
SM.GPiK7021.8.2018 2018-01-25 2018-02-05 Zakład Ogólnobudowlany i Instalatorstwa Elektrycznego Mariusz Jarema ul.Lipowaq 1; Dębno naprawa oświetlenia przy moście na jez. Lipowo i na promenadzie w Dębnie 976,21 brak pliku
SM.GPiK7011.1/Rd/2018 2018-02-05 2018-11-30 P.D-U. DROMAX s.c. R.Kobierski i K.Kobierski ul.Gorzowska 36; 66-500 Strzelce Kraj. naprawa dróg gruntowych w Gminie Dębno w 2018r 120 000,00 brak pliku
SM.GPiK7011.2/Rd/2018 2018-04-10 2018-09-30 Spółdzielnia Usług Rolnych ROL-BUD ul. Ceglana 8; 74-510 Trzcińsko Zdr. Utwardzenie dróg kruszywem bazaltowym i emulsją 500 000,00 brak pliku
GPiK.16.7021.46.2018.DM 2018-04-30 2018-10-31 TOI TOI POLSKA Wynajem 2 kabin TOI TOI. 2 500,00 brak pliku
GNiOŚ.6131.72.2018 2018-05-17 2018-05-30 AKARD Serwis Zieleni Taras Lobodzets zs. w Szczecinie Cięcia pielęgnacyjne 23 szt. drzew na terenie cmentarza komunalnego w m. Dyszno 9 936,00 brak pliku
OKiS.7151.45.2018 2018-05-22 2018-06-02 Maria Wyka umowa najmu - świetlica w Smolnicy 246,00 brak pliku
OKiS.7151.44.2018 2018-05-21 2018-06-24 Sabina Zbrzezna wynajem świetlicy w Smolnicy 246,00 brak pliku
OKiS.433.2.2018 2018-05-21 2018-08-31 Marek Schiller odnowienie szlaków pieszych 6 680,00 brak pliku
OKiS.433.1.2018 2018-05-07 2018-08-30 Katarzyna Pencak udostępnianie przystani kajakowej w Dargomyślu 1 160,00 brak pliku
7440/2018/OD2/ZR2 2018-05-29 2018-12-31 ENEA S.A. OD Dębno Przyłączenie oświetlenia drogowego ul.Chojeńskiej dz.nr 136 do sieci ENEA. 485,53 brak pliku
1/01/2018 2018-01-07 2018-05-31 Radosław Szymanowski, Warszawa Pt budowy-montażu wyciągu do nart wodnych, wakeboardingu na jeziorze Lipowo w Dębnie, dz.nr 288/4, 380/1, 453, 284/2 obr.321003_4.0004 Dębno. 7 995,00 brak pliku
PiR/06.02/II/2018 2018-05-07 2018-06-30 PW POLGET Getman Sp.Jawna, Dębno Wykonanie nawierzchni utwardzonej pod trybuny 2-rzędowe przy boisku na ul.Daszyńskiego w Dębnie, dz.nr 446 obręb 4 Dębno. 27 000,00 brak pliku
UE/RI/PiR/02.19/III/2018 2018-05-21 2018-10-31 OPEN MIND Sp.z o.o., Szczecin Nadzór inwestorski nad robotami obejmującymi zagospodarowanie terenów nad rzeką Kosą, rewitalizacja Parku Miejskiego w Dębnie, zagospodarowanie terenów - promenada nad jeziorem - stary sad 30 750,00 brak pliku
GPiK.17.2150.5.2018.DM 2018-05-24 2018-06-20 Martyna Grabowska "Dróżnik" Suchlica koszenie w pasach dróg gminnych 770,00 brak pliku
RI/03.13/I/2018 2018-02-01 2018-08-31 Pracownia Projektowa Konserwacji Zabytków sp.z o.o., Szczecin Nadzór autorski nad kompleksowym remontem i przebudową Przedszkola nr 1 ? budynku głównego z częścią administracyjną i adaptacja części mieszkalnej na potrzeby przedszkola 28 200,00 brak pliku
AP.2151.11.2018 2018-06-04 2018-06-30 Mielczak Wojciech dostarczenie decyzji i upomnień podatkowych 2 701,00 brak pliku
GPiK.18.2151.16.2018.DM 2018-06-18 2018-08-31 Krzysztof Sućko Dróżnik Sarbinowo wykaszanie terenów gminnych 1 098,00 brak pliku
RS.23.GPiK.2151.17.2018.DM 2018-06-18 2018-08-31 Krzysztof Sućko Sarbinowo wykaszanie krzewów i zarośli przy drogach gminnych oraz stawach 2 499,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.2.4.2018.AS 2018-05-30 2018-06-14 Biuro Przewozowo-Handlowe MUSTANG Ireneusz Skorupa z siedzibą w Gorzowie Wlkp. Wynajęcie dwóch autokarów w celu przewozu dzieci z terenu Gminy Dębno do Glisna na podsumowanie ekologiczno-konkursowej akacji "Zielona Szkoła, Zielone Przedszkole" 2 500,00 brak pliku
Decyzja nr 91/2018 2018-06-14 2018-06-20 ZZDW w Koszalinie, RDW w Chojnie Zajęcie pasa drogi wojewódzkiej nr 127 w celu prowadzenia robót w pasie drogowym - dz.nr 44 odc.Dębno-Dargomyśl, uzbrojenie terenów inwestycyjnych. 1 233,00 brak pliku
Decyzja nr 92/2018 2018-06-14 2028-12-31 ZZDW w Koszalinie, RDW w Chojnie Umieszczenie przyłącza kanaliz.sanit.i wodociąg.w pasie drogi wojewódzkiej nr 127, na dz.nr 44 odc.Dębno-Dargomyśl, w ramach uzbrojenia terenów inwestycyjnych. 4 156,60 brak pliku
Decyzja nr 93/2018 2018-06-14 2018-06-19 ZZDW w Koszalinie, RDW w Chojnie Zajęcie pasa drogi wojewódzkiej nr 127 w celu prowadzenia robót w pasie drogowym - dz.nr 44 odc.Dębno-Dargomyśl, uzbrojenie terenów inwestycyjnych. 1 655,00 brak pliku
Decyzja nr 94/2018 2018-06-14 2028-12-31 ZZDW w Koszalinie, RDW w Chojnie Umieszczenie sieci oświetleniowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 127, na dz.nr 44 odc.Dębno-Dargomyśl, w ramach uzbrojenia terenów inwestycyjnych. 2 044,72 brak pliku
AP.2151.13.2018 2018-06-18 2018-08-03 Zakład Ogólnobudowlany Stolarstwo Grzymski Ryszard wykonanie mebli do Urzędu Miejskiego w Dębnie 7 257,00 brak pliku
AP.2151.14.2018 2018-06-22 2018-06-23 Kowalski Adam obsługa muzyczna jubileuszy pożycia małżeńskiego w USC 100,00 brak pliku
AP.2151.15.2018 2018-05-17 2019-05-31 Poczta Polska S.A. usługa na dostarczenie korespondencji wychodzącej z Urzędu Miejskiego 67 000,00 brak pliku
OKiS.7151.52.2018 2018-06-27 2018-06-29 Krzysztof Żłobicki wynajem świetlicy - Smolnica 123,00 brak pliku
OKiS.16.2018 2018-07-02 2018-11-30 Justyna Sobczak sprzątanie terenu wokół świetlicy - Grzymiradz 2 200,00 brak pliku
AP.2151.18.2018 2018-06-28 2018-09-07 Gawrońska Małgorzata utrzymanie czystości pomieszczeń biurowych w Urzędzie Miejskim w Dębnie 4 600,00 brak pliku
OKiS.50.2018 2018-06-19 2018-09-01 Edyta Gąsior wynajem świetlicy - Warnice 369,00 brak pliku
SM.GPiK7011.5/Rd/2018 2018-07-02 2018-07-30 Spółdzielnia Usług Rolnych ROL-BUD ul. Ceglana 8; 74-510 Trzcińsko Zdr. roboty dodatkowe na pokrycie utwardzonych już nawierzchni emulsją asfaltową i grysami oraz utwardzenie kruszywem z emulsją ul. Demokracji w Dębnie 33 814,47 brak pliku
RI/02.10/I/2018 2018-07-02 2018-10-31 PUK Sp.z o.o., Dębno Wykonanie nawierzchni z trawy sportowej na dz.nr 676 obręb Warnice. 48 097,99 brak pliku
RI/02.10/II/2018 2018-07-02 2018-10-31 Zbigniew Moździerz, Dębno Nadzór inwestorski nad wykonaniem nawierzchni z trawy sportowej na dz.nr 676 obręb Warnice. 1 600,00 brak pliku
RI/05.04/I/2018 2018-07-05 2018-11-19 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "SANITAR" Jan Kordacz, Gorzów Wlkp. Budowy nawierzchni wraz z odwodnieniem drogi gminnej we wsi Oborzany 2 650 000,00 brak pliku
SM. GPiK7011.6/Rd/2018 2018-07-06 2018-07-10 P.D-U. DROMAX s.c. R.Kobierski i K.Kobierski ul.Gorzowska 36; 66-500 Strzelce Kraj. nawierzchnia asfaltowa na dz. nr 5/14 ul. Chojeńska w Dębnie 57 904,22 brak pliku
SM.GPiK7011.6/Rd/2018 2018-07-06 2018-07-10 P.D-U. DROMAX s.c. R.Kobierski i K.Kobierski ul.Gorzowska 36; 66-500 Strzelce Kraj. nawierzchnia asfaltowa dz. 5/14 ul. Chojeńska w Dębnie 57 904,22 brak pliku
SM.GPiK7011.7/Rm/2018 2018-07-03 2018-07-27 Rejonowy Związek Spółek Wodnych ul. Spacerowa, 74-300 Myślibórz naprawa przepustów Juncewo 2 szt, Dyszno 1 szt 21 423,26 brak pliku
OKiS.7156.53.2018 2018-07-02 2018-07-21 Katarzyna Sołtys wynajem swietlicy- Warnice 246,00 brak pliku
OKiS.7151.54.2018 2018-07-05 2018-10-20 Joanna Andrzejewska wynajem świetlicy - Smolnica 246,00 brak pliku
OKiS.7151.55.2018 2018-07-09 2018-07-15 Dorota Buliczak wynajem świetlicy - Krześnica 246,00 brak pliku
OKiS.47.2018 2018-06-06 2019-05-19 Emilia Duszak wynajem świetlicy - Grzymiradz 246,00 brak pliku
OKiS.7151.57.2018 2018-07-18 2018-08-26 Martyna Podolska wynajem świetlicy - Mostno 246,00 brak pliku
OKiS.7151.56.2018 2018-07-12 2018-08-04 Bożena Kazimierczuk wynajem świetlicy - Grzymiradz 246,00 brak pliku
OKiS.7151.58.2018 2018-07-20 2018-08-18 Ewa Wojciechowska wynajem świetlicy - Oborzany 246,00 brak pliku
RI/03.11/I/2018 2018-07-20 2019-06-30 PPUH DREW-PLAST Dariusz Mazowiecki, Różanki Kompleksowy remont i przebudowa hali sportowej z zapleczem technicznym przy Szkole Podstawowej nr 3 w Dębnie. 5 365 069,02 brak pliku
OKiS.7151.60.2018 2018-07-26 2018-07-28 A.Rawiak wynajem świetlicy - Bogusław 123,00 brak pliku
RI/01.25/II/2018 2018-07-17 2018-08-16 Ślusarstwo Usługowo-Produkcyjne Import-Export Tomasz Witkowski, Dębno Budowa ogrodzenia i oświetlenia terenu rekreacyjnego przy ul.Grunwaldzkiej w Dębnie. 125 800,00 brak pliku
OKiS.7151.62.2018 2018-08-13 2018-08-26 Julianna Borowiec-Frost wynajem świetlicy wiejskiej w Grzymiradzu 246,00 brak pliku
OKiS.7151.59.2018 2018-07-24 2018-08-25 Edyta Grochowska wynajem świetlicy -Dolsk 215,25 brak pliku
RI/01.09/III/2018 2018-08-17 2019-01-31 Z-d Robót Elektro-Energetycznych Przemysław Jurczak, Goleniów Budowa linii oświetleniowej przy ścieżce rowerowej z Dębna do Oborzan, oświetlenia drogowego w Dębnie na zaułku przy ulicy Chojeńskiej i w Smolnicy 222 949,62 brak pliku
OKiS.7151.62.2018 2018-08-13 2018-08-26 Julianna Borowiec-Frost wynajem świetlicy - Grzymiradz 246,00 brak pliku
RI/05.27/II/2018 2018-08-21 2019-04-30 MAZUR Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych, Łozienica Przebudowa ul.Wolności w Dębnie. 2 294 171,40 brak pliku
RI/05.34/I/2018 2018-06-29 2019-04-30 Usługi Projektowo-Wykonawcze PRO-INSTAL s.c. G. Dąbski, R, Frieske, Dębno Aktualizacja dokumentacji projektowej uzbrojenia byłego terenu po NZPOW. 51 045,00 brak pliku
RI/05.06/I/2018 2018-03-23 2018-08-31 Spółdzielnia Usług Rolnych ROL-BUD, Trzcińsko Zdrój Budowa nawierzchni ul. Akacjowej w Dębnie od skrzyżowania z ciągiem nr 1 do pierwszego skrzyżowania z ul. Lipową 147 477,00 brak pliku
RI/05.06/II/2018 2018-06-13 2018-08-31 LCBP Michał Kruczkowski, Chwalęcice Nadzór inwestorski nad budowa nawierzchni ul. Akacjowej w Dębnie od skrzyżowania z ciągiem nr 1 do pierwszego skrzyżowania z ul. Lipową. 7 200,00 brak pliku
OKiS.7151.62.2018 2018-08-21 2018-12-25 M.Kunisz wynajem świetlicy - Oborzany 215,25 brak pliku
RI/03.11/II/2018 2018-07-23 2019-06-30 Biuro Budowlane Roland Golis, Gorzów Wlkp. Nadzór inwestorski nad kompleksowym remonemt i przebudową hali sportowej z zapleczem technicznym przy Szkole Podstawowej nr 3 w Dębnie. 41 820,00 brak pliku
SM.GPiK7021.2.2018 2018-08-13 2018-08-20 Zakład Ogólnobudowlany i Instalatorstwa Elektrycznego Mariusz Jarema ul.Lipowaq 1; Dębno naprawa oświetlenia Pl.Konstytucji i k/ biblioteki miejskiej w Dębnie 3 717,28 brak pliku
AP.2151.16.2018 2018-07-02 2019-07-02 Poczta Polska S.A. usługa dostarczenia korespondencji z filii Wydz. Komunikacji Starostwa Powiatowego Myślibórz 7,20 brak pliku
AP.2151.17.2018 2018-07-06 2018-07-23 ASTAL Autoryzowany Zakład Instalacji Alarmowych wykonania instalacji systemu alarmowania w Wydz. OKiS Urzędu Miejskiego w Dębnie 3,96 brak pliku
OKiS.7151.65.2018 2018-09-03 2018-09-06 Roman Wojciechowski wynajem świetlicy - Dyszno 123,00 brak pliku
OKiS.7151.66.2018 2018-09-03 2018-09-28 Iwona Filipczak wynajem świetlicy -Dyszno 246,00 brak pliku
AP.2151.19.2018 2018-02-15 2018-06-15 IT SERWIS Sp. z o.o. aneks do umowy AP.2151.54.2017 z 04.12.207 r. 0,00 brak pliku
AP.2151.20.2018 2018-07-02 2019-07-02 Wilmiński Łukasz świadczenie usług w zakresie Inspektora Ochrony Danych 14 760,00 brak pliku
AP.2151.21.2018 2018-07-16 2018-08-17 ANMIT zamówienie i dostarczenie sprzętu komputerowego 29 320,74 brak pliku
AP.2151.22.2018 2018-07-16 2018-12-31 HEKTOR Agencja Ochrony aneks do umowy AP.2151.2.2018 z 01.01.2018 r. 0,00 brak pliku
AP.2151.24.2018 2018-08-01 2020-12-31 Autoryzowany Zakład Instalacji Alarmowych ASTAL konserwacja systemu alarmowania w Wydziale 4 797,00 brak pliku
OKiS.7151.64.2018 2018-09-03 2018-11-03 Kinga Rohozińska wynajem świetlicy - Mostno 246,00 brak pliku
OKiS.7151.68.2018 2018-09-10 2018-09-11 Z.Marszałek KWWGrzegorza Kulbickiego wynajem świetlic wiejskich 319,80 brak pliku
AP.2151.25.2018 2018-07-01 2019-06-30 PROFEKO Sp. z o.o. aktualizacja serwisowa systemu odpadywgminie.com 14 400,00 brak pliku
SM.GPiK.Rch.1.2018 2018-04-12 2018-09-09 Zakład Ogólnobudowlany Symeniuk Zbigniew ul. Moniuszki 13, 74-400 Dębno naprawa chodników w Dębnie 5 965,39 brak pliku
SM.GPiK.Rp.1.2018 2018-08-12 2018-09-11 Zakład Ogólnobudowlany Symeniuk Zbigniew ul. Moniuszki 13, 74-400 Dębno remont przystanków w m. Sulisław i barnówko 6 805,22 brak pliku
OKiS.7151.69.2018 2018-09-12 2018-12-30 D.Beze wynajem świetlicy -Oborzany 338,25 brak pliku
OKiS.7151.73.2018 2018-09-20 2018-10-19 Aneta Jaz wynajem sali w Grzymiradzu 492,00 brak pliku
RI/05.33/II/2018 2018-08-24 2018-10-31 AW-instal A.Wężyk, Gorzów Wlkp. Wykonanie opracowania geodezyjnego projektu podziału nieruchomości pod realizację inwestycji drogowej "Budowa odcinka drogi gminnej Matejki". 6 457,50 brak pliku
RI/05.27/III/2018 2018-09-03 2019-04-30 AW-instal A.Wężyk, Gorzów Wlkp. Nadzór inwestorski nad przebudową ul.Wolności w Dębnie. 35 397,00 brak pliku
RI/RS Sarbinowo/I/2018 2018-07-12 2018-12-20 AW-instal A.Wężyk, Gorzów Wlkp. Pt budowy drogi gminnej z odwodnieniem przy SP w Sarbinowie. 10 990,00 brak pliku
AP.2151.26.2018 2018-09-12 2018-11-09 Stańczak Anna wykonanie czynności operatora informatycznej obsługi Gminnej Komisji Wyborczej w Dębnie 2 000,00 brak pliku
UE/RI/PiR/02.19/IV/2018 2018-08-13 2018-09-14 STB Sp. z o.o., Myślibórz Ścinka i zrywka drzew z terenu parku - zakres dodatkowy. 22 891,00 brak pliku
RI/05.04/II/2018 2018-07-09 2018-10-30 AW-instal A.Wężyk, Gorzów Wlkp. Nadzór inwestorski nad budową nawierzchni wraz z odwodnieniem drogi gminnej we wsi Oborzany 30 000,00 brak pliku
OKiS.7151.74.2018 2018-09-21 2018-10-06 Grzegorz Butkiewicz wynajem świetlicy - Warnice 246,00 brak pliku
OKiS.7151.72.2018 2018-09-17 2018-09-29 M.Tkacz wynajem świetlicy - Smolnica 246,00 brak pliku
OKiS.7151.75.2018 2018-08-13 2018-10-27 E.Duszak wynajem świetlicy - Grzymiradz 246,00 brak pliku
OKiS.7151.71.2018 2018-09-14 2018-10-07 I.Gałęcka wynajem świetlicy - Ostrowiec 215,25 brak pliku
OKiS.7151.77.2018 2018-09-27 2018-10-01 KWW Wspólnie dla Gminy wynajem świetlic 319,80 brak pliku
SM.GPiK.Rpr.2018 2018-09-21 2018-10-01 Rejonowy Związek Spółek Wodnych ul. Spacerowa, 74-300 Myślibórz Remont przepustu w miejscowości Oborzany 14 479,12 brak pliku
MGKPiRPA.26.2018 2018-08-27 2018-09-19 Oficyna Profilaktyczna z Krakowa szkolenie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od dopalaczy 2 400,00 brak pliku
MGKPiRPA.27.2018 2018-09-14 2018-09-19 Paweł Piotrowski KONSUM catering na szkolenie zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od dopalaczy 300,00 brak pliku
OKiS.7151.76.2018 2018-09-26 2018-10-12 KWW Zgoda i Rozwój wynajem świetlic wiejskich 319,80 brak pliku
OKiS.7151.78.2018 2018-09-28 2018-10-14 KWW Młodzi dla Dębna wynajem świetlic wiejskich 319,80 brak pliku
MGKPiRPA.28.2018 2018-10-05 2018-10-10 teatr KURTYNA z siedzibą: ul. Kordiana 60/88, 30-653 Kraków wykonanie w Przedszkolu nr 2 w Dębnie, widowiska teatralnego, o tematyce profilaktyczno ? wychowawczej. 400,00 brak pliku
UE/RI/PiR/02.19/V/2018 2018-10-08 2018-12-20 STB Sp. z o.o., Myślibórz Dostawa i montaż altan i placu zabaw w parku miejskim w Dębnie. 287 943,00 brak pliku
RI/01.27/I/2018 2018-10-11 2019-05-30 KRULAN Łukasz Kruszyński, Troszyn Kompleksowy remont dachu w budynku przy ul. Piłsudskiego 3 w miejscowości Dębno. 400 365,00 brak pliku
OKiS.7151.82.2018 2018-09-09 2018-10-16 KWW Plus dla Dębna wynajem świetlicy - Mostno 24,60 brak pliku
SM.GPiK.1/Kg/2018 2018-09-24 2018-10-10 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SKOROBOGATY Tadeusz Skotobogaty ul.I-Armii 10, 74-400 Dębno kruszenie gruzu z dowozem na pryzmę w ilości 2010 ton 44 220,00 brak pliku
RI/05.24/I/2018 2018-10-15 2019-05-15 PBI KORIMEX Józef Korzeniowski, Dębno, Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Poprzecznej oraz nawierzchni ulicy Willowej wraz z odwodnieniem, w Dębnie. 755 366,99 brak pliku
36078/2018/OD2/ZR2 2018-10-17 2018-12-31 ENEA Operator S.A., Rejon Dystrybucji Dębno Zasilenie tymczasowe terenu rekreacyjnego zlokalizowanego w Ostrowcu, dz.nr 589/1. 154,88 brak pliku
RI/02.25/I/2018 2018-10-09 2018-10-31 Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Weronika Seweryn, Myślibórz Wykonanie mapy do celów projektowych w postaci numerycznej (części dz.nr 45/48 obręb Dębno). 1 230,00 brak pliku
RI/05.07/III/2018 2018-09-10 2018-10-31 PW POLGET Getman Sp.Jawna, Dębno Wykonanie odcinka ok.55m2 nawierzchni z kostki betonowej w ul.Łąkowej w Dębnie. 9 300,00 brak pliku
RI/01.09/IV/2018 2018-09-03 2019-01-31 PRO-INSTAL s.c. Usługi Projektowo-Wykonawcze G.Dąbski, R.Frieske, Dębno Nadzór inwestorski branży elektrycznej nad robotami budowlanymi obejmującymi budowę linii oświetleniowej przy ścieżce rowerowej na trasie Dębno-Oborzany, linii oświetlenia drogowego w Dębnie zaułka przy ul.Chojeńskiej, linii oświetlenia drogowego w m.Smolnica gmina Dębno. 3 075,00 brak pliku
UE/RI/PiR/05.28/IV/2018 2018-09-05 2018-12-15 PRO-INSTAL s.c. Usługi Projektowo-Wykonawcze G.Dąbski, R.Frieske, Pt przebudowy sieci elektroenergetycznej z uwagi na kolizję ze ścieżką rowerową na trasie Dębno-Dargomyśl. 4 000,00 brak pliku
RI/05.24/II/2018 2018-10-19 2019-05-15 AW-instal Aleksander Wężyk, Gorzów Wlkp. Nadzór inwestorski nad budową odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Poprzecznej oraz nawierzchni ulicy Willowej wraz z odwodnieniem, w Dębnie. 14 883,00 brak pliku
PiR.526.10.1.1.2018 2018-01-17 2018-01-22 Klub Sportowy "Sokół" Różańsko Rozwój Sportu Kwalifikowanego 9,00 brak pliku
PiR.526.10.1.2.2018 2018-01-19 2018-01-01 Klub Sportowy "Myśla" Dargomyśl Rozwój Sportu Kwalifikowanego 25,00 brak pliku
PiR.526.10.1.3.2018 2018-01-15 2018-01-01 Miejski Klub Sportowy "Dąb" Dębno Rozwój Sportu Kwalifikowanego 85,00 brak pliku
PiR.526.10.1.4.2018 2018-01-19 2018-01-02 Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Pomorzanin" Cychry Rozwój Sportu Kwalifikowanego 12,00 brak pliku
PiR.526.10.1.5.2018 2018-04-03 2018-03-20 Ludowy Zespół Sportowy "Santos" Sarbinowo Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację i uczestnictwo w rozgrywkach ligowych piłki nożnej 10,00 brak pliku
PiR.526.10.1.6.2018 2018-06-26 2018-07-01 Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Pomorzanin" Cychry Rozwój Sportu Kwalifikowanego 14,00 brak pliku
PiR.526.10.1.7.2018 2018-06-29 2018-07-01 Klub Sportowy "Sokół" Różańsko Rozwój Sportu Kwalifikowanego 9,00 brak pliku
PiR.526.10.1.8.2018 2018-07-17 2018-07-01 Klub Sportowy "Myśla" Dargomyśl Rozwój Sportu Kwalifikowanego 12,00 brak pliku
PiR.526.10.1.10.2018 2018-07-03 2018-07-01 Miejski Klub Sportowy "Dąb" Dębno Rozwój Sportu Kwalifikowanego 65,00 brak pliku
PiR.526.3.1.2018 2018-01-24 2018-01-01 Związek Sybiraków Koło w Dębnie Upowszechnianie wartości patriotycznych i obywatelskich 3,00 brak pliku
PiR.526.3.2.2018 2018-01-29 2018-01-01 Oddział Rejonowy Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Dębnie Organizowanie spotkań i wieców patriotycznych 2,00 brak pliku
PiR.526.3.3.2018 2018-01-26 2018-02-01 Zarząd Główny Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych Działania na rzecz środowiska kombatanckiego 3,00 brak pliku
PiR.526.12.1.2018 2018-03-15 2018-01-02 Dębnowskie Stowarzyszenie "Sokół" w Dębnie Upowszechnianie wartości patriotycznych i obywatelskich 1,00 brak pliku
PiR.526.12.2.2018 2018-08-27 2018-09-11 Fundacja Aktywizacji Seniorów Teraz (FAST) w Poznaniu Szkolenie ze skutecznych technik obrony przed nachalną akwizycją 990,00 brak pliku
PiR.526.5.1.2018 2018-01-17 2018-01-02 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Dębnie Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 2,00 brak pliku
PiR.526.5.2.2018 2018-01-12 2018-02-01 Stowarzyszenie "Radość Dzieciom" Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 2,00 brak pliku
RI/03.11/III/2018 2018-09-09 2019-06-30 Pracownia Projektowa Konserwacji Zabytków Sp. z o.o., Szczecin Nadzór autorski nad kompleksowym remonemt i przebudową hali sportowej z zapleczem technicznym przy Szkole Podstawowej nr 3 w Dębnie 31 365,00 brak pliku
PiR.526.5.3.2018 2018-01-16 2018-05-01 Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski koło terenowe w Dębnie Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 2,00 brak pliku
PiR.526.4.1.2018 2018-01-19 2018-01-01 Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie Działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia 3,00 brak pliku
PiR.526.10.2.1.2018 2018-01-16 2018-01-02 Stowarzyszenie Tenisa Stołowego STS Dębno Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 7,00 brak pliku
PiR.526.10.2.2.2018 2018-01-12 2018-01-02 Uczniowski Klub Sportowy UKS Dębno Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 55,00 brak pliku
PiR.526.10.2.3.2018 2018-01-22 2018-01-01 Dębnowskie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 3,00 brak pliku
PiR.526.10.2.4.2018 2018-01-17 2018-04-23 Koło Chłopów Wiejskich w Różańsku Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 1,00 brak pliku
PiR.526.10.2.5.2018 2018-03-20 2018-01-14 Uczniowski Klub Sportowym "Technik" Smolnica Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 4,00 brak pliku
PiR.526.10.2.7.2018 2018-05-25 2018-05-15 Stowarzyszenie Przyjaciół Sarbinowa Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 2,00 brak pliku
PiR.526.10.2.8.2018 2018-06-26 2018-08-01 Uczniowski Klub Sportowy UKS Dębno Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 45,00 brak pliku
PiR.526.10.2.9.2018 2018-06-19 2018-07-20 Koło Chłopów Wiejskich w Różańsku Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 3,00 brak pliku
PiR.526.10.2.10.2018 2018-06-19 2018-06-20 Koło Chłopów Wiejskich w Różańsku Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 1,00 brak pliku
PiR.526.10.2.11.2018 2018-08-14 2018-08-15 Koło Chłopów Wiejskich w Różańsku Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 600,00 brak pliku
PiR.526.9.1.2018 2018-06-26 2018-06-01 Nadodrzańskie Zrzeszenie Pszczelarzy Ekologia i ochrona zwierząt 3,00 brak pliku
PiR.526.9.2.2018 2018-06-20 2018-06-22 Shark Divers Stowarzyszenie Płetwonurków PSP i OSP Ekologia i ochrona zwierząt 1,00 brak pliku
PiR.526.6.1.2018 2018-05-08 2018-03-01 Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Tanecznego "Mali Cychrowiacy" Działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 4,00 brak pliku
PiR.526.6.2.2018 2018-04-12 2018-05-01 Stowarzyszenie Kresy Wschodnie- Dziedzictwo i Pamięć Działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 1,00 brak pliku
PiR.526.6.3.2018 2018-03-28 2018-05-04 Stowarzyszenie Edukacyjne na rzecz rozwoju wsi Mostno, Więcław, Łazy i Barnówko Działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 1,00 brak pliku
PiR.526.6.4.2018 2018-06-06 2018-06-06 Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Tanecznego "Mali Cychrowiacy" Działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2,00 brak pliku
PiR.526.7.1.2018 2018-01-12 2018-01-01 Ognisko Wychowawcze "Nasz Dom" Działania na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania 7,00 brak pliku
PiR.526.7.2.2018 2018-01-15 2018-01-01 Stowarzyszenie Miłośników Debna Działania na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania 7,00 brak pliku
PiR.526.7.3.2018 2018-06-06 2018-06-01 Koło Chłopów Wiejskich w Różańsku Działania na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania 1,00 brak pliku
PiR.526.7.4.2018 2018-07-17 2018-07-20 Koło Chłopów Wiejskich w Różańsku Działania na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania 2,00 brak pliku
PiR.526.8.1.2018 2018-01-12 2018-01-15 Ognisko Wychowawcze "Nasz Dom" Wypoczynek dzieci i młodzieży 10,00 brak pliku
PiR.526.8.2.2018 2018-06-19 2018-06-20 Ognisko Wychowawcze "Nasz Dom" Wypoczynek dzieci i młodzieży 28,00 brak pliku
PiR.526.8.3.2018 2018-06-25 2018-07-21 Stowarzyszenie ART.FORUM Wypoczynek dzieci i młodzieży 4,00 brak pliku
PiR.526.8.4.2018 2018-06-18 2018-08-13 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Różańsku Wypoczynek dzieci i młodzieży 12,00 brak pliku
PiR.526.8.5.2018 2018-09-27 2018-09-28 Stowarzyszenie Edukacyjne na rzecz rozwoju wsi Mostno, Więcław, Łazy i Barnówko Wypoczynek dzieci i młodzieży 3,00 brak pliku
PiR.526.8.6.2018 2018-10-02 2018-10-19 Stowarzyszenie Edukacyjne na rzecz rozwoju wsi Mostno, Więcław, Łazy i Barnówko Wypoczynek dzieci i młodzieży 1,00 brak pliku
OKiS.7151.86.2018 2018-10-29 2018-10-30 Paweł Górny wynajem świetlicy - Smolnica 123,00 brak pliku
AP.2151.41.2018 2018-09-21 2018-09-22 Kowalski Adam obsługa muzyczna jubileuszy USC 22.09.2018 r. 100,00 brak pliku
AP.2151.48.2018 2018-10-17 2019-12-31 Audio-Video-Foto-Usługi rejestracji i montażu programów dokumentalnych z każdej sesji RM w Dębnie 20 664,00 brak pliku
AP.2151.49.2018 2018-10-22 2019-09-30 QNT Systemy Informatyczne utrzymania oprogramowania obejmującego moduły: F-K i Płace 8 900,00 brak pliku
OKiS.7151.91.2018 2018-11-13 2018-11-23 Joanna Nizińska wynajem świetlicy - Bogusław 246,00 brak pliku
OKiS.7151.89.2018 2018-11-09 2018-12-31 Jerzy Rusinek wynajem świetlicy - Smolnica 369,00 brak pliku
AP.2151.67.2018 2018-11-14 2018-11-17 Kowalski Adam obsługa muzyczna jubileuszy w USC 17.11.2018 r. 100,00 brak pliku
AP.2151.26.2018 2018-09-12 2018-11-30 Stańczak Anna czynności operatora informatycznej obsługi Gminnej Komisji Wyborczej 2 000,00 brak pliku
AP.2151.27.2018 2018-10-01 2018-10-22 Borysewicz Alfred czynności operatora informatycznej obsługi OKW Nr 1 w Dębnie na wybory samorządowe 21.10.2018 r. 280,00 brak pliku
AP.2151.28.2018 2018-10-01 2018-10-22 Paczewska Anna czynności operatora informatycznej obsługi OKW Nr 2 w Dębnie na wybory samorządowe 21.10.2018 r. 280,00 brak pliku
AP.2151.29.2018 2018-10-01 2018-10-22 Olobry Jarosław czynności operatora informatycznej obsługi OKW Nr 3 w Dębnie na wybory samorządowe 21.10.2018 r. 280,00 brak pliku
AP.2151.30.2018 2018-10-01 2018-10-22 Mielczak Dorota czynności operatora informatycznej obsługi OKW Nr 4 w Dębnie na wybory samorządowe 21.10.2018 r. 280,00 brak pliku
AP.2151.31.2018 2018-10-01 2018-10-22 Kurek Dominik czynności operatora informatycznej obsługi OKW Nr 5 w Dębnie na wybory samorządowe 21.10.2018 r. 280,00 brak pliku
AP.2151.32.2018 2018-10-01 2018-10-22 Kurpiel Anna czynności operatora informatycznej obsługi OKW Nr 6 w Dębnie na wybory samorządowe 21.10.2018 r. 280,00 brak pliku
AP.2151.33.2018 2018-10-01 2018-10-22 Remberger Barbara czynności operatora informatycznej obsługi OKW Nr 7 w Różańsku na wybory samorządowe 21.10.2018 r. 280,00 brak pliku
AP.2151.34.2018 2018-10-01 2018-10-22 Jarmuszka-Izak Renata czynności operatora informatycznej obsługi OKW Nr 8 w Cychrach na wybory samorządowe 21.10.2018 r. 280,00 brak pliku
AP.2151.35.2018 2018-10-01 2018-10-22 Fafuła Kazimierz czynności operatora informatycznej obsługi OKW Nr 9 w Sarbinowie na wybory samorządowe 21.10.2018 r. 280,00 brak pliku
AP.2151.36.2018 2018-10-01 2018-10-22 Kruszak Sylwia czynności operatora informatycznej obsługi OKW Nr 10 w Smolnicy na wybory samorządowe 21.10.2018 r. 280,00 brak pliku
AP.2151.37.2018 2018-10-01 2018-10-22 Stańczak Dariusz czynności operatora informatycznej obsługi OKW Nr 11 w Barnówku na wybory samorządowe 21.10.2018 r. 280,00 brak pliku
AP.2151.38.2018 2018-10-01 2018-10-22 Gaczyńska Monika czynności operatora informatycznej obsługi OKW Nr 12 w Oborzanach na wybory samorządowe 21.10.2018 r. 280,00 brak pliku
AP.2151.39.2018 2018-10-01 2018-10-22 Marczuk Joanna czynności operatora informatycznej obsługi OKW Nr 13 w Dargomyślu na wybory samorządowe 21.10.2018 r. 280,00 brak pliku
AP.2151.40.2018 2018-10-01 2018-10-22 Pludra Iwona czynności operatora informatycznej obsługi OKW Nr 14 w Dębnie na wybory samorządowe 21.10.2018 r. 280,00 brak pliku
AP.2151.42.2018 2018-09-26 2018-09-29 Zając Maria sporządzenie spisu wyborców na wybory samorządowe 21.10.2018 r. 1 000,00 brak pliku
AP.2151.43.2018 2018-09-26 2018-09-29 Koblowska Teresa sporządzenie spisów wyborców na wybory samorządowe 21.10.2018 r. 1 000,00 brak pliku
AP.2151.44.2018 2018-09-26 2018-09-29 Borszcz Małgorzata sporządzenie spisów wyborców na wybory samorządowe 21.10.2018 1 000,00 brak pliku
AP.2151.45.2018 2018-09-28 2018-10-05 Ochotnicza Straz Pożarna Warnice udzielenia przez Gminę Dębno dotacji celowej dla OSP w Warnicach 1 667,41 brak pliku
AP.2151.46.2018 2018-09-28 2018-10-05 Ochotnicza Straż Pożarna Różańsko udzielenia przez Gminę Dębno dotacji celowej dla OSP w Różańsku 239,80 brak pliku
AP.2151.47.2018 2018-09-28 2018-10-05 Ochotnicza Straż Pożarna Dargomyśl udzielenia przez Gminę Dębno dotacji celowej dla OSP w Dargomyślu 9 559,00 brak pliku
AP.2151.50.2018 2018-10-26 2018-11-05 Stańczak Anna czynności operatora informatycznej obsługi Gminnej Komisji Wyborczej na przeprowadzenie wyborów ponownych na Burmistrza 04.11.2018 r. 1 500,00 brak pliku
AP.2151.51.2018 2018-10-31 2018-11-05 Borysewicz Alfred obsługa informatyczna OKW nr 1 na ponowne wybory Burmistrza 04.11.2018 r. 150,00 brak pliku
AP.2151.52.2018 2018-10-31 2018-11-05 Paczewska Anna obsługa informatyczna OKW Nr 2 na ponowne wybory Burmistrza 04.11.2018 r. 220,00 brak pliku
AP.2151.53.2018 2018-10-31 2018-11-05 Olobry Jarosław obsługa informatyczna OKW Nr 3 na ponowne wybory Burmistrza 04.11.2018 r. 220,00 brak pliku
AP.2151.54.2018 2018-10-31 2018-11-05 Mielczak Dorota obsługa informatyczna OKW Nr 4 na ponowne wybory Burmistrza 04.11.2018 r. 220,00 brak pliku
AP.2151.55.2018 2018-10-31 2018-11-05 Kurek Dominik obsługa informatyczna OKW Nr 5 na ponowne wybory Burmistrza 04.11.2018 r. 150,00 brak pliku
AP.2151.56.2018 2018-10-31 2018-11-05 Kurpiel Anna obsługa informatyczna OKW Nr 6 na ponowne wybory Burmistrza 04.11.2018 r. 150,00 brak pliku
AP.2151.57.2018 2018-10-31 2018-11-05 Remberger Barbara obsługa informatyczna OKW Nr 7 na ponowne wybory Burmistrza 04.11.2018 r. 220,00 brak pliku
AP>2151.2018 2018-10-31 2018-11-05 Jarmuszka-Izak Renata obsługa informatyczna OKW Nr 8 na ponowne wybory Burmistrza 04.11.2018 r. 220,00 brak pliku
AP.2151.59.2018 2018-10-31 2018-11-05 Fafuła Kazimierz obsługa informatyczna OKW Nr 9 na ponowne wybory Burmistrza 04.11.2018 r. 150,00 brak pliku
AP.2151.60.2018 2018-10-31 2018-11-05 Kruszak Sylwia obsługa informatyczna OKW Nr 10 na ponowne wybory Burmistrza 04.11.2018 r. 220,00 brak pliku
AP.2151.61.2018 2018-10-31 2018-11-05 Stańczak Dariusz obsługa informatyczna OKW Nr 11 na ponowne wybory Burmistrza 04.11.2018 r. 220,00 brak pliku
AP.2151.62.2018 2018-10-31 2018-11-05 Gaczyńska Monika obsługa informatyczna OKW Nr 12 na ponowne wybory Burmistrza 04.11.2018 r. 220,00 brak pliku
AP.2151.63.2018 2018-10-31 2018-11-05 Marczuk Joanna obsługa informatyczna OKW Nr 13 na ponowne wybory Burmistrza 04.11.2018 r. 220,00 brak pliku
AP.2151.64.2018 2018-10-31 2018-11-05 Pludra Robert obsługa informatyczna OKW Nr 14 na ponowne wybory Burmistrza 04.11.2018 r. 150,00 brak pliku
AP.2151.65.2018 2018-11-02 2018-11-05 Kapczyńska Alicja przygotowanie lokalu wyborczego OKW Nr 11 w Barnówku na wybory samorządowe I i II tura 500,00 brak pliku
AP.2151.66.2018 2018-11-02 2018-11-05 Szymczyk Anna sporządzenie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego 21.10. i 04.11.2018 r. 180,00 brak pliku
OKiS.7151.93.2018 2018-11-19 2018-11-24 Magdalena Kopaniecka wynajem świetlicy - Smolnica 246,00 brak pliku
UE/RI/PiR/02.19/VI/2018 2018-10-08 2018-10-15 STB Sp. z o.o., Myślibórz Wzmocnienie powierzchni skarpy w parku miejskim w Dębnie. 5 157,90 brak pliku
SP/2E/5971628649/18/0009 2018-09-12 2018-11-13 ENEA Operator Sp.z o.o. RD Dębno Oświetlenie terenu parku miejskiego, dz.nr 427 przy ul.Parkowej w Dębnie. 213,60 brak pliku
OKiS.7151.96.2018 2018-11-21 2018-12-15 M.Binięda wynajem świetlicy - Smolnica 246,00 brak pliku
OKIS.7151.95.2018 2018-11-20 2018-12-31 K. Rohozińska wynajem świetlicy - Mostno 369,00 brak pliku
OKiS.7151.96.2018 2018-11-21 2018-12-15 M.Binięda wynajem świetlicy - Smolnica 246,00 brak pliku
OKiS.7151.94.2018 2018-11-19 2018-12-29 E.Szczepko wynajem świetlicy - Grzymiradz 246,00 brak pliku
SM.GPiK 1.Rp.2018 2018-10-12 2018-11-30 Zagospodarowanie terenów Zielonych - Piotr Czyżewski Klepin 12, 74-400 Dębno wymiana 7 szyb na 2 przystankach autobusowych w Grzymiradzu 400,00 brak pliku
AP.2151.168.2018 2018-11-28 2018-11-29 TER-COM Usługi Informatyczne nadzór nad oprogramowaniem firmy INFO-SYSTEM 13 837,50 brak pliku
AP.2151.69.2018 2018-12-17 2019-12-31 ZETO SOFTWARE Olsztyn nadzór nad oprogramowaniem PUMA w ewidencji ludności 4 782,24 brak pliku
UE/RI/PiR/02.19/VII/2018 2018-11-05 2018-12-07 STB Sp. z o.o., Myślibórz Wykonanie połączeń alejek parkowych w parku miejskim w Dębnie, z okalającymi park chodnikami. 27 580,00 brak pliku
OKiS.7151.98.2018 2018-11-27 2019-01-26 I.Sokołowska wynajem świetlicy - Krześnica 246,00 brak pliku
PiR.526.8.7.2018 2018-12-04 2018-12-04 Stowarzyszenie Edukacyjne na rzecz rozwoju wsi Mostno, Więcław, Łazy i Barnówko Wypoczynek dzieci i młodzieży- Mikołaju gdzie jesteś? 1,00 brak pliku
PiR.526.7.5.2018 2018-12-05 2018-12-05 Stowarzyszenie Edukacyjne na rzecz rozwoju wsi Mostno, Więcław, Łazy i Barnówko Nauka, edukacja, oświata i wychowanie 3,00 brak pliku
UE/RI/PiR/05.28/V/2018 2018-11-16 2018-12-31 Lubuskie Centrum Budownictwa Pasywnego M.Kruczkowski, Chwalęcice Dodatkowe prace projektowe do umowy RI/05.28/IV/2016 z 23.06.2016r., w pasach dróg wojewódzkich nr 126 i 127. 24 427,00 brak pliku
OKiS.7151.105.2018 2018-12-06 2018-12-15 S.Wierzbowska wynajem świetlicy - Suchlica 215,25 brak pliku
OKiS.7151.103.2018 2018-11-30 2018-12-25 Marcin Pleń wynajem świetlicy - Warnice 246,00 brak pliku
RI/PiR/06.05/II/2018 2018-12-12 2019-03-31 1 MOVIE Sp.z o.o., Gdańsk Budowa siłowni zewnętrznej w Oborzanach. 35 708,44 brak pliku
Postanowienia Szczegółowe Nr 2 (PUK) 2018 2018-01-03 2018-12-31 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dębnie wywóz odpadów z cmentarzy komunalnych, utrzymanie grobów wojennych KURHAN w Dębnie, likwidacja dzikich wysypisk odpadów z terenów gminnych, zbieranie i utylizacja padłych zwierząt z terenów gminnych, wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów, utrzymanie czystości rzeki Kosy 181 195,00 brak pliku
Aneks nr 1 do Postanowień Szczegółowych Nr 2 (PUK) 2018-10-01 2018-12-31 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dębnie Zwiększenie kwoty postanowień szczegółowych Nr 2 (PUK) 2018 w zakresie wycinki i zabiegów pielęgnacyjnych drzew i krzewów 10 926,50 brak pliku
GNiOŚ.6131.71.2018 2018-05-17 2018-06-04 AKARD Serwis Zieleni Taras Lobodzets zs. w Szczecinie Przeprowadzenie cięć pielęgnacyjnych koron 60 szt. drzew z rodzaju lipa i klon rosnących w pasach dróg gminnych i w obrębie placu zabaw w m. Oborzany. 19 332,00 brak pliku
GNiOŚ.6131.138.2018.KT 2018-09-27 2018-10-26 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dębnie Przeprowadzenie korekty koron drzew: kasztanowiec zwyczajny (30szt.), robinia akacjowa (1szt.), jesion wyniosły (1szt.) rosnących w pasie drogi gminnej w m. Grzymiradz 14 760,00 brak pliku
PiR.526.9.3.2018 2018-12-14 2018-12-14 Stowarzyszenie Dyszno- ringenwalde Ekologia i ochrona zwierząt 3,00 brak pliku
RI/05.07/IV/2018 2018-12-07 2019-01-31 PW POLGET Getman Sp.Jawna, Dębno Budowa nawierzchni ul. Łąkowej w Dębnie na odcinku ok.25mb. 24 907,50 brak pliku
RI/RS Ostrowiec/I/2018 2018-12-06 2018-12-21 PRO-INSTAL s.c. Usługi Projektowo-Wykonawcze G.Dąbski, R.Frieske, Dębno Wykonanie kompleksowego zasilenia w energię elektryczną terenu rekreacyjnego w Ostrowcu na dz.nr 589/1. 24 907,50 brak pliku
RI/01.24/III/2018 2018-12-14 2019-08-15 P.W. KRONEX Krzysztof Krupski, Sumiak Rozbudowa, przebudowa budynku strażnicy OSP (w Dargomyślu). 833 909,25 brak pliku
AP.2151.70.2018 2018-12-07 2018-12-28 Gawrońska Małgorzata zastępstwo sprzątaczek 1 500,00 brak pliku
RI/05.04/III/2018 2018-12-06 2019-01-31 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp.z o.o., Dębno Przebudowa zjazdu z DK nr 31 na drogę gminną (dz.nr 586) w miejscowości Sarbinowo. 18 351,60 brak pliku
AP.2151.72.2018 2018-12-12 2018-12-15 Kowalski Adam obsługa muzyczna jubileuszy USC 80,00 brak pliku
AP.2151.73.2018 2018-11-30 2018-12-31 Waszak Roman udzielenia przez Gminę Dębno dotacji dla OSP w Sarbinowie na zakup samochodu pożarniczego 120 000,00 brak pliku
RI/01.27/II/2018 2018-11-07 2019-05-30 Biuro Budowlane Roland Golis, Gorzów Wlkp. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi branży budowlanej i elektrycznej, obejmującymi kompleksowy remont dachu w budynku przy ul. Piłsudskiego 3 w miejscowości Dębno. 7 872,00 brak pliku
OKiS.7151.109.2018 2018-12-07 2018-12-31 E.Sliż wynajem świetlicy - Suchlica 338,25 brak pliku
RI/05.27/I/2018 2018-06-15 2018-12-21 EKO-INSTAL Pracownia Projektowa, Gorzów Wlkp. Pt budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej (wraz z przyłaczami do istn.budynków lub budynków projektowanych będących w budowie) w drodze gminnej ul.Wolności, dz.nr 941/1 i 473/4, o dł.ok.150m. 15 990,00 brak pliku
RI/05.33/I/2018 2018-03-01 2019-02-28 AW-instal A.Wężyk, Gorzów Wlkp. PT dla przebudowy odcinka drogi gminnej w ul.Matejki w Dębnie, z zastępstwem inwestorskim obejmującym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 75 522,00 brak pliku
RI/RS Oborzany/I/2018 2018-12-06 2018-12-21 PW POLGET Getman Sp.Jawna, Dębno Zamontowanie 3szt. urządzeń siłowni zewnętrznej i ławki w Oborzanach. 1 500,00 brak pliku
OKiS.7151.1.2019 2019-01-02 2019-05-03 K.Czerwiński wynajem świetlicy - Oborzany 215,25 brak pliku
RI/WTZ/01.28/I/2018 2018-12-07 2019-02-20 Ren-Car Sp.z o.o., Rybnik Dostawa samochodu 9-osobowego, wyposażonego w windę, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednego wózka inwalidzkiego (Ford Transit 2018) 183 339,00 brak pliku
AP.2151.74.2018 2018-12-21 2019-12-31 Ekiert Adam udzielenia dotacji dla OSP Warnice 8 560,00 brak pliku
AP.2151.75.2018 2018-12-28 2019-12-31 Skoczylas Edward wykonywania funkcji Komendanta Gminnego OSP 27 600,00 brak pliku
AP.2151.76.2018 2018-12-28 2019-12-31 Przybylak Zdzisław wykonywanie obowiązków kierowcy - konserwatora pojazdu pożarniczego w OSP Dębno 2 085,00 brak pliku
AP.2151.77.2018 2018-12-28 2019-12-31 Krugłowski Mieczysław wykonywanie obowiązków kierowcy - konserwatora pojazdu pożarniczego w OSP Sarbinowo 3 960,00 brak pliku
AP.2151.79.2018 2018-12-28 2019-12-31 Kierepa Ryszard wykonywanie obowiązków kierowcy - konserwatora pojazdu pożarniczego w OSP Sarbinowo 3 960,00 brak pliku
AP.2151.79.2018 2018-12-28 2019-12-31 Smolik Stanisław wykonywanie obowiązków kierowcy - konserwatora pojazdu pożarniczego w OSP Różańsko 4 080,00 brak pliku
AP.2151.80.2018 2018-12-28 2019-12-31 Karwacki Waldemar wykonywanie obowiązków kierowcy-konserwatora pojazdu pożarniczego OSP Różańsko 3 660,00 brak pliku
AP.2151.81.2018 2018-12-28 2019-12-31 Wójcik Grzegorz wykonywanie obowiązków kierowcy-konserwatora pojazdu pożarniczego OSP Krześnica 4 500,00 brak pliku
AP.2151.82.2018 2018-12-28 2019-12-31 Lisowski Romuald wykonywanie obowiązków kierowcy-konserwatora pojazdu pożarniczego OSP Krześnica 3 660,00 brak pliku
AP.2151.83.2018 2018-12-28 2019-12-31 Tołoczko Albert wykonywanie obowiązków kierowcy-konserwatora pojazdu pożarniczego OSP Dargomyśl 3 600,00 brak pliku
AP.2151.84.2018 2018-12-28 2019-12-31 Różycki Krzysztof wykonywanie obowiązków kierowcy-konserwatora pojazdu pożarniczego OSP Dargomyśl 3 780,00 brak pliku
AP.2151.85.2018 2018-12-28 2019-12-31 Bonarek Krzysztof wykonywanie obowiązków kierowcy-konserwatora pojazdu pożarniczego OSP Cychry 3 600,00 brak pliku
AP.2151.86.2018 2018-12-28 2019-12-31 Gryciak Mirosław wykonywanie obowiązków kierowcy-konserwatora pojazdu pożarniczego OSP Cychry 4 560,00 brak pliku
AP.2151.87.2018 2018-12-28 2019-12-31 Pleń Jan wykonywanie obowiązków kierowcy-konserwatora pojazdu pożarniczego OSP Cychry 3 900,00 brak pliku
AP.2151.88.2018 2018-12-28 2019-12-31 Bajda Mariusz wykonywanie obowiązków kierowcy-konserwatora pojazdu pożarniczego OSP Cychry 3 900,00 brak pliku
AP.2151.89.2018 2018-12-28 2019-12-31 Ekiert Adam wykonywanie obowiązków kierowcy-konserwatora pojazdu pożarniczego OSP Warnice 8 160,00 brak pliku
AP.2151.90.2018 2018-12-28 2019-12-31 Pużniak Łukasz wykonywanie obowiązków gospodarza Domu Strażaka w Cychrach 2 100,00 brak pliku
AP>2151.91.2018 2018-12-28 2019-12-31 Waszak Roman wykonywanie obowiązków gospodarza Domu Strażaka w Sarbinowie 2 400,00 brak pliku
AP.2151.92.2018 2018-12-30 2020-12-31 Wytwórnia Telewizyjno-Filmowa "ALFA" Sp. z o.o. za nadzór i utrzymanie systemu e-obieg, e-boi, BiP, stron Dębna 30 996,00 brak pliku
AP.2151.1.2019 2019-01-01 2019-12-31 Firma "HEKTOR" ochrona i monitorowanie systemu alarmowania budynku Urzędu Miejskiego, byłego Przedszkola Nr 3 i filii Wydz. Komunikacji Starostwa Powiatowego Myślibórz 6 346,80 brak pliku
AP.2151.3.2019 2019-01-01 2019-12-31 Firma "Rekord Pomorze" serwis i nadzór autorski na oprogramowaniem "Ratusz": płace, kadry, przelewy 6 447,12 brak pliku
AP.2151.2.2019 2019-01-04 2019-01-25 Stępnik Anna przeprowadzenie badań profilaktycznych pracowników Urzędu Miejskiego pracujących przy monitorach 4 345,00 brak pliku
MGKPiRPA.2.2019 2019-01-02 2019-12-31 Janusz Wielemborek konsultant ds rozwiązywania problemów alkoholowych 1 600,00 brak pliku
MGKPiRPA.6.2019 2019-01-02 2019-01-08 Katarzyna Pencak prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży 525,00 brak pliku
MGKPiRPA.10.2019 2019-01-02 2019-01-08 Weronika Kuchowicz prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży 525,00 brak pliku
MGKPiRPA.3.2019 2019-01-02 2019-12-20 Krystyna Stankiewicz konsultant ds przeciwdziałania przemocy w rodzinie 805,00 brak pliku
MGKPiRPA.11.2019 2019-01-02 2019-12-20 Agnieszka Daniluk prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży 525,00 brak pliku
MGKPiRPA.12.2019 2019-01-02 2019-12-20 Monika Dąbrowska prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży 525,00 brak pliku
MGKPiRPA.13.2019 2019-01-02 2019-12-20 Krzysztof Łada prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży 525,00 brak pliku
MGKPiRPA.17.2019 2019-01-07 2019-12-20 Magdalena Tasińska prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży 525,00 brak pliku
MGKPiRPA.4.2019 2019-01-02 2019-12-20 Weronika Zborowska prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży 525,00 brak pliku
MGKPiRPA.14.2019 2019-01-02 2019-12-20 Joanna Żłobicka prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży 525,00 brak pliku
MGKPiRPA.1.2019 2019-01-02 2019-12-20 Urszula Kotas konsultant ds rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie 2 560,00 brak pliku
MGKPiRPA.15.2019 2019-01-02 2019-12-20 Paulina Czyżyk prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży 525,00 brak pliku
MGKPiRPA.8.2019 2019-01-02 2019-12-20 Natalia Kubiak prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży 525,00 brak pliku
MGKPiRPA.9.2019 2019-01-02 2019-12-20 Justyna Sobczak prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży 525,00 brak pliku
MGKPiRPA.5.2019 2019-01-02 2019-12-20 Karolina Gabrysiak prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży 525,00 brak pliku
MGKPiRPA.7.2019 2019-01-02 2019-12-20 Katarzyna Wydra prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży 525,00 brak pliku
MGKPiRPA.16.2019 2019-01-02 2019-12-20 Nova Vipa Profilaktyka i Psychoterapia Uzależnień i Współuzależnień specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnień 80,00 brak pliku
OKiS.7151.3.2019 2019-01-08 2019-02-16 Kamil Rusinek umowa najmu lokalu - świetlica w Smolnicy 246,00 brak pliku
OKiS.7151.7.2019 2019-01-09 2019-03-02 Katarzyna Dąbska umowa najmu świetlicy - Warnice 246,00 brak pliku
OKiS.7151.8.2019 1919-01-09 2019-01-19 Krzysztof Bogacki wynajem świetlicy we wsi Bogusław 215,25 brak pliku
GNiOŚ.3032.2.7.2018 2018-10-19 2021-12-31 Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Odbiór odpadów komunalnych stałych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Dębno 4 529 700,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.2.10.2018 2018-12-21 2019-12-31 Celowy Związek Gmin CZG-12 umowa na zagospodarowanie odpadów komunalnych 1 782 000,00 brak pliku
OKiS.7151.9.2019 2019-01-09 2019-02-23 Anna Jędrzejko Wynajem świetlicy we wsi Oborzany 215,25 brak pliku
OKiS.7151.2.2019 2019-01-03 2019-01-26 Beata Jastrzębska umowa najmu lokalu - świetlica Mostno 246,00 brak pliku
OKiS.7151.11.2019 2019-01-09 2019-02-09 Ewa Lizak umowa najmu lokalu - świetlica Grzymiradz 246,00 brak pliku
OKiS.7151.112.2018 2018-12-17 2019-01-19 Emila Duszak umowa najmu lokalu - świetlica w Grzymiradzu 246,00 brak pliku
PiR.526.10.1.1.2019 2019-01-15 2019-01-15 Klub Sportowy "Sokół" Różańsko Rozwój Sportu Kwalifikowanego 9,00 brak pliku
PiR.526.10.1.2.2019 2019-01-14 2019-01-14 Klub Sportowy "Myśla" Dargomyśl Rozwój Sportu Kwalifikowanego 12,00 brak pliku
PiR.526.10.1.3.2019 2019-01-14 2019-01-14 Miejski Klub Sportowy "Dąb" Dębno Rozwój Sportu Kwalifikowanego 85,00 brak pliku
PiR.526.10.1.4.2019 2019-01-15 2019-01-15 Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Pomorzanin" Cychry Rozwój Sportu Kwalifikowanego 12,00 brak pliku
PiR.526.13.1.2019 2019-01-16 2019-01-16 Związek Sybiraków Koło w Dębnie Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych 3,00 brak pliku
PiR.526.13.2.2019 2019-01-15 2019-01-15 Zarząd Główny Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych Działania na rzecz kombatantów i osób represjonowanych 2,00 brak pliku
PiR.526.7.1.2019 2019-01-17 2019-01-17 Stowarzyszenie Miłośników Dębna Nauka, edukacja, oświata i wychowanie 8,00 brak pliku
PiR.526.5.1.2019 2019-01-14 2019-01-14 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Dębnie Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 2,00 brak pliku
PiR.526.5.3.2019 2019-01-15 2019-01-15 Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski koło terenowe w Dębnie Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 2,00 brak pliku
PiR.526.10.2.1.2019 2019-01-10 2019-01-10 Uczniowski Klub Sportowy UKS Dębno Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu 78,00 brak pliku
PiR.526.10.2.4.2019 2019-01-10 2019-01-10 Koło Chłopów Wiejskich w Różańsku Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu poprzez: rajdy, pieszo- rowerowe i rowerowe 1,00 brak pliku
PiR.526.10.2.2.2019 2019-01-16 2019-01-16 Uczniowski Klub Sportowym "Technik" Smolnica Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu 4,00 brak pliku
PiR.526.8.1.2019 2019-01-15 2019-01-15 Ognisko Wychowawcze "Nasz Dom" Wypoczynek dzieci i młodzieży 10,00 brak pliku
OKiS.7151.10.2019 2019-01-11 2020-05-17 Andrzej Mosiądz umowa najmu lokalu - świetlica Grzymiradz 246,00 brak pliku
MGKPiRPA.19.2019 2019-01-14 2019-12-31 Caritas Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej w Szczecinie Przeciwdziałanie patologiom społecznym - prowadzenie zajęć opiekuńczo ? wychowawczych dla dzieci i młodzieży z grupy ryzyka, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży z problemem alkoholowym i problemem narkomanii. 29,00 brak pliku
OKiS.7151.12.2019 2019-01-08 2019-03-09 Roksana Cieślak umowa najmu lokalu - świetlica Warnice 246,00 brak pliku
MGKPiRPA.18.2019 2019-01-18 2019-12-31 Ognisko Wychowawcze Nasz dom ?Przeciwdziałanie patologiom społecznych ? prowadzenie zajęć opiekuńczo ? wychowawczych dla dzieci i młodzieży z grupy ryzyka, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży z problemem alkoholowym i problemem narkomanii? 18 000,00 brak pliku
OKiS.7151.18.2019 2019-01-21 2019-01-26 Bożena Ficke Wynajem świetlicy we wsi Dyszno 123,00 brak pliku