herbeBOI - Urząd Miejski w Dębnie

Rejestr umów

Rejestr umów zawarty przez naszą Jednostkę.

Wpisz dane umowy, której szukasz

Numer umowy Data zawarcia Data realizacji Nazwa podmiotu Przedmiot umowy Wartość PLN Skan umowy
PiR.042.7.272.1.2015 2015-01-09 2015-02-27 Foster Design Dostawa mebli do świetlicy wiejskiej w miejscowości Oborzany Gmina Dębno. 3 388,65 brak pliku
PiR.042.7.272.2.2015 2015-01-09 2015-01-26 PHU Diana Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe Dostawa kuchenki elektrycznej do zabudowy płyta+ piekarnik i pochłaniacz elektryczny do świetlicy wiejskiej w miejscowości Oborzany Gmina Dębno. 1 528,00 brak pliku
PiR.042.7.272.3.2015 2015-01-13 2015-02-27 Zakład Ogólnobudowlany- Stolarstwo Ryszard Grzymski Wykonanie i montaż mebli kuchennych w świetlicy wiejskiej w Oborzanach. 8 742,00 brak pliku
PiR.0543.1.2015 2015-02-03 2015-03-27 TopNovum Spółka z o.o Opracowanie graficzne, wydanie i dostawa map składanych Gmina Dębno. 11 865,00 brak pliku
PiR.055.1.2015 2015-01-28 2015-02-27 Marek Schiller Opracowanie treści opisowej mapy turystycznej składanej wraz ze zdjęciami- Gmina Dębno. 2 700,00 brak pliku
PiR.134.1.2015 2015-01-12 2015-12-31 Samorządowy Informator SMS Sp.z.o.o Dostosowanie interfejsu graficznego aplikacji do indywidualnych potrzeb klienta. 553,50 brak pliku
GNiOŚ.6131.3.2015 2015-01-19 2015-01-30 GREEN GLOBE Paweł Gluba Wycięcie metodą alpinistyczną 1szt. drzewa z rodzaju klon oraz uprzątnięcie powalonej 1szt. lipy i powalonej części klona poprzez usunięcie tych drzew znad nagrobków, ogrodzeń oraz muru cmentarnego na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Kościuszki w Dębnie. 3 196,80 brak pliku
GNiOŚ.6131.3.2015 2015-01-21 2015-01-30 GREEN GLOBE Paweł Gluba Aneks Nr 1 do Umowy Nr GNiOŚ.6131.3.2015 dot. odstąpienia od usunięcia metodą alpinistyczną 1szt. drzewa z rodzaju klon z terenu cmentarza komunalnego przy ul. Kościuszki w Dębnie. Pozostałe warunki umowy powstały bez zmian. 1 058,40 brak pliku
GNiOŚ.6131.26.2015 2015-01-30 2015-02-06 GREEN GLOBE Paweł Gluba Wycięcie 1szt. drzewa z rodzaju klon z terenu cmentarza komunalnego przy ul. Kościuszki w Dębnie. 3 240,00 brak pliku
UE/GPiK/PiR/01.23/i/I/2015 2015-02-04 2015-02-27 Firma Handlowo- Usługowa MAR Agnieszka Mardzińska Wykonanie zgodnie z projektem placu zabaw w miejscowości Smolnica. 46 309,50 brak pliku
UE/GPiK/PiR/02.08/2/2014 2015-01-28 2015-03-16 Marek Schiller Opis atrakcji turystycznych, dokumentacja fotograficzna szlaków, koncepcja stworzenia infrastruktury techniczno- wypoczynkowej. 6 680,00 brak pliku
GNiOŚ.6131.201.2014.KT 2015-02-26 2015-03-04 TRANS-DREW TRANSPORT-USŁUGI Janusz Talaga Sprzedaż drewna użytkowego pozyskanego z trzebieży lasów gminnych w m.Dębno. 6 040,00 brak pliku
AP.2151.1.2015 2015-01-02 2015-12-31 TENSOFT Sp. z o.o. nadzór autorski nad oprogramowaniem systemu ADAS 9 874,44 brak pliku
AP.2151.2.2015 2015-01-01 2015-12-31 Kowalski Adam obsługa muzyczna jubileuszy w USC Dębno 800,00 brak pliku
AP.2151.3.2015 2015-01-05 2015-12-31 Wilman Jacek pełnienie obowiązków gospodarza świetlicy strażackiej OSP Cychry 1 800,00 brak pliku
AP.2151.4.2015 2015-01-05 2015-12-31 Waszak Roman pełnienie obowiązków gospodarza świetlicy strażackiej OSP Sarbinowo 1 800,00 brak pliku
AP.2151.5.2015 2015-01-08 2015-12-31 Koblowska Teresa prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców 700,00 brak pliku
AP.2151.6.2015 2015-01-08 2015-12-31 Zając Maria prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców 700,00 brak pliku
AP.2151.7.2015 2015-01-08 2015-12-31 Borszcz Małgorzata prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców 700,00 brak pliku
AP.2151.8.2015 2015-01-01 2015-12-31 "QNT Systemy Informatyczne" Sp. z o.o. utrzymywanie aktualności oprogramowania Qdeklaracje 1 211,55 brak pliku
AP.2151.9.2015 2015-01-16 2015-12-31 LOTOS PALIWA Sp. z o.o. zakup paliwa do samochodu służbowego 24 800,00 brak pliku
AP.2151.10.2015 2015-01-20 2015-12-31 FOTO-STUDIO Kowalczyk Tadeusz obsługa fotograficzna jubileuszy w USC 1 200,00 brak pliku
OKiS.7151.1.2015 2015-01-29 2015-05-16 Krystyna Iwańska wynajem świetli8cy wiejskiej w Grzymiradzu 225,00 brak pliku
OKiS.7151.2.15 2015-01-23 2015-04-11 Małgorzata Wachowiak wynajem świetlicy w Krzesnicy 225,00 brak pliku
OKiS.7151.3.15 2015-02-02 2015-02-14 Rada Sołecka wsi Grzymiradz wynajem świetlicy wiejskiej w Grzymiradzu brak pliku
OKiS.7151.4.15 2015-01-26 2015-05-23 Justyna Sekuła wynajem świetlicy wiejskiej w Smolnicy 225,00 brak pliku
OKiS.7151.5.15 2015-01-29 2015-02-14 Władysław Kunisz wynajem świetlicy wiejskiej w Mostnie 225,00 brak pliku
OKiS.7151.6.15 2015-01-29 2015-01-31 Krystyna Jurek wynajem świetlicy wiejskiej w Grzymiradzu 225,00 brak pliku
OKiS.7151.7.15 2015-02-13 2015-02-14 Mieczysława Oraczewska wynajem świetlicy wiejskiej w Warnicy 100,00 brak pliku
OKiS.7151.8.15 2015-02-18 2015-02-27 Jan Pękala wynajem świetlicy wiejskiej w Grzymiradzu 225,00 brak pliku
OKiS.7151.9.15 2015-02-18 2015-06-06 Joanna Michalik wynajem świetlicy wiejskiej w Krzesnicy 225,00 brak pliku
OKiS.7151.10.15 2015-02-18 2015-04-11 Izabela Dorna wynajem świetlicy wiejskiej w Smolnicy 225,00 brak pliku
OKiS.7151.11.15 2015-02-18 2015-05-24 Marta Kędziora wynajem świetlicy wiejskiej w Grzymiradzu 225,00 brak pliku
OKiS.7151.12.2015 2015-02-25 2015-04-05 Kinga Rohozińska wynajem świetlicy wiejskiej w Mostnie 225,00 brak pliku
OKiS.1.2015 2015-01-19 2015-12-31 Przemysław Myszkowski wykonanie obowiązków gospodarza w Kuźni w Dolsku 1 800,00 brak pliku
OKiS.2.2015 2015-01-19 2015-12-31 Joanna Pławucka wykonanie obowiązków gospodarza na świetlicy w Barnówku 3 200,00 brak pliku
OKiS.3.2015 2015-01-19 2015-12-31 Karolina Gabrysiak wykonanie obowiązków gospodarza na świetlicy w Bogusławiu 3 200,00 brak pliku
OKiS.4.2015 2015-01-19 2015-12-31 Katarzyna Pencak wykonanie obowiązków gospodarza na świetlicy w Dargomyślu 3 200,00 brak pliku
OKiS.5.2015 2015-01-19 2015-12-31 Katarzyna Wydra wykonanie obowiązków gospodarza na świetlicy w Dolsku 3 200,00 brak pliku
OKiS.6.2015 2015-01-19 2015-12-31 Aleksandra Misztal wykonanie obowiązków gospodarza na świetlicy w Dysznie 3 200,00 brak pliku
OKiS.7.2015 2015-01-19 2015-12-31 Weronika Kuchowicz wykonanie obowiązków gospodarza na świetlicy w Krześnicy 3 200,00 brak pliku
OKiS.8.2015 2015-01-19 2015-12-31 Paulina Nadzikiewicz wykonanie obowiązków gospodarza na świetlicy w Oborzanach 3 200,00 brak pliku
OKiS.9.2015 2015-01-19 2015-12-31 Bogusława Karwacka wykonanie obowiązków gospodarza na świetlicy w Różańsku 2 400,00 brak pliku
OKiS.10.2015 2015-01-19 2015-12-31 Izabela Sekuła wykonanie obowiązków gospodarza na świetlicy w Smolnicy 3 200,00 brak pliku
OKiS.11.2015 2015-01-19 2015-12-31 Marta Grabowska wykonanie obowiązków gospodarza na świetlicy w Suchlicy 3 200,00 brak pliku
OKiS.12.2015 2015-01-19 2015-12-31 Władysława Kurpiel wykonanie obowiązków gospodarza na świetlicy w Warnicy 3 200,00 brak pliku
OKiS.13.2015 2015-01-19 2015-12-31 Irina Jaślan wykonanie obowiązków gospodarza na świetlicy w Ostrowcu 3 200,00 brak pliku
OKiS.14.2015 2015-01-19 2015-12-31 Justyna Sobczak wykonanie obowiązków gospodarza na świetlicy w Grzymiradzu 3 200,00 brak pliku
OKiS.15.2015 2015-01-07 2015-04-30 Julian Krzemiński wykonywanie obsługi oraz konserwacji kotłowni w świetlicy wiejskiej w Różańsku. 2 200,00 brak pliku
OKiS.16.2015 2015-01-26 2015-12-31 Ewa Witkowska wykonanie obowiązków gospodarza na świetlicy w Mostnie 3 150,00 brak pliku
MGKPiRPA.1.2015 2015-01-19 2015-12-31 Joanna Pławucka prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczo - wychowawczej na ternie Gminy Dębno w świetlicy wiejskiej w Barnówku 7 140,00 brak pliku
MGKPiRPA.2.2015 2015-01-19 2015-12-31 Monika Rębiasz prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczo - wychowawczej na ternie Gminy Dębno w świetlicy wiejskiej w Cychrach 7 200,00 brak pliku
MGKPiRPA.3.2015 2015-01-19 2015-12-31 Mira Mielimączka prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczo - wychowawczej na ternie Gminy Dębno w świetlicy wiejskiej w Dargomyśl 7 440,00 brak pliku
MGKPiRPA.4.2015 2015-01-19 2015-12-31 Katarzyna Wydra prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczo - wychowawczej na ternie Gminy Dębno w świetlicy wiejskiej w Dolsku 7 200,00 brak pliku
MGKPiRPA.5.2015 2015-01-19 2015-12-31 Aleksandra Misztal prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczo - wychowawczej na ternie Gminy Dębno w świetlicy wiejskiej w Dysznie 7 260,00 brak pliku
MGKPiRPA.6.2015 2015-01-19 2015-12-31 Justyna Sobczak prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczo - wychowawczej na ternie Gminy Dębno w świetlicy wiejskiej w Grzymiradzu 7 800,00 brak pliku
MGKPiRPA.7.2015 2015-01-19 2015-12-31 Weronika Kuchowicz prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczo - wychowawczej na ternie Gminy Dębno w świetlicy wiejskiej w Krześnicy 7 200,00 brak pliku
MGKPiRPA.8.2015 2015-01-19 2015-12-31 Paulina Nadzikiewicz prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczo - wychowawczej na ternie Gminy Dębno w świetlicy wiejskiej w Oborzanach 7 200,00 brak pliku
MGKPiRPA.9.2015 2015-01-19 2015-12-31 Katarzyna Jaślan prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczo - wychowawczej na ternie Gminy Dębno w świetlicy wiejskiej w Ostrowcu 7 200,00 brak pliku
MGKPiRPA.10.2015 2015-01-19 2015-12-31 Krzysztof Łada prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczo - wychowawczej na ternie Gminy Dębno w świetlicy wiejskiej w Rózańsku 7 800,00 brak pliku
MGKPiRPA.11.2015 2015-01-19 2015-12-31 Teresa Pawluczuk prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczo - wychowawczej na ternie Gminy Dębno w świetlicy wiejskiej w Sarbinowie 7 500,00 brak pliku
MGKPiRPA.12.2015 2015-01-19 2015-12-31 Władysława Kurpiel prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczo - wychowawczej na ternie Gminy Dębno w świetlicy wiejskiej w Warnice 7 800,00 brak pliku
MGKPiRPA.13.2015 2015-01-19 2015-12-31 Karolina Gabrysiak prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczo - wychowawczej na ternie Gminy Dębno w świetlicy wiejskiej w Bogusław 7 320,00 brak pliku
MGKPiRPA.14.2015 2015-01-19 2015-12-31 Izabela Sekuła prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczo - wychowawczej na ternie Gminy Dębno w świetlicy wiejskiej w Smolnicy 7 400,00 brak pliku
MGKPiRPA.15.2015 2015-01-28 2015-12-31 Monika Dąbrowska prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczo - wychowawczej na ternie Gminy Dębno w świetlicy wiejskiej w Mostnie 8 646,00 brak pliku
MGKPiRPA.20.2015 2015-02-25 2015-02-28 Opera na Zamku w Szczecinie zakup biletów dla uczestników Gminnego Przeglądu Spektakli Profilaktycznych w Dębnie 300,00 brak pliku
MGKPiRPA.21.2015 2015-02-12 2015-03-28 Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Dębnie wynajem busa - przewóz młodzieży do Opery 660,85 brak pliku
MGKPiRPA.22.2015 2015-02-24 2015-03-04 SIM Koło Sp. z o. o. zakup koszulek do Kampanii "Dębno mówi nie narkotykom" 2 924,94 brak pliku
MGKPiRPA.23.2015 2015-02-26 2015-03-04 Pol-Graf Drukarnia Dębno wykonanie ulotki i plakatów do Kampanii "Dębno mówi nie narkotykom" 651,90 brak pliku
MGKPiRPA.16.2015 2015-01-19 2015-12-31 Urszula Kotas wykonanie obowiązków konsultanta ds rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie 30 720,00 brak pliku
MGKPiRPA.17.2015 2015-01-19 2015-12-31 Janusz Wielemborek wykonanie obowiązków konsultanta ds rozwiązywania problemów alkoholowych 19 200,00 brak pliku
MGKPiRPA.18.2015 2015-01-19 2015-12-31 Pracownia Psychologiczna KARMA wykonanie obowiązków Psychologa w Punkcie Konsultacyjnym. Zadania świadczone są w każdy wtorek miesiąca po 4 godziny. 60,00 brak pliku
MGKPiRPA.19.2015 2015-01-19 2015-12-31 Magdalena Skrobisz wykonanie obowiązków konsultanta ds. przemocy w rodzinie 5 160,00 brak pliku
AP.2151.11.2015 2015-02-09 2016-03-12 MW Concept Sp. z o.o. udostępnienie w sieci internet aplikacji eSesja i administrowanie serweru wraz ze szkoleniem radnych 23 757,45 brak pliku
AP.2151.12.2015 2015-02-06 2015-03-31 "TECHNIKA SERVICE" dostarczenie programu komputerowego EKSPORT USC wraz z serwisem 3 444,00 brak pliku
GNiOŚ.6131.59.2015 2015-03-09 2015-03-20 ARBOFOREST Bartosz Jerzak z siedzibą Kostrzyn nad Odrą Wykonanie cięć korygujących koron dziesięciu (10) drzew na terenie cmentarza w miejscowości Cychry, gm. Dębno, woj. zachodniopomorskie. 2 916,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.2.2015.BR 2015-01-05 2015-12-31 TOI TOI Polska Sp. z o.o. Przedstawicielstwo Szczecin Wynajem 2 ustępów sanitarnych na cmentarze w Dębnie ul.Kościuszki i ul.Włościańska. 5 184,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.3.2015.BR 2015-02-24 2015-03-16 Księgarnia "MIŚ" w Dębnie Zakup materiałów i nagród rzeczowych na konkurs przyrodniczy organizowany przez ZSP Nr 1 w Dębnie. 500,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.2.1.2015 2015-03-09 2016-06-30 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Dębnie Odbiór odpadów komunalnych stałych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Dębno. 1 344 780,00 brak pliku
1/2015 2015-02-02 2015-12-31 Usługi Geodezyjne Jan Krecak Prace geodezyjne 27 500,00 brak pliku
2/2015 2015-02-02 2015-12-31 Usługi Geodezyjne Włodzimierz Świderski Prace geodezyjne 27 500,00 brak pliku
PiR.041.I.1.2015 2015-02-23 2015-03-01 Arvado Consulting Anna Kucharska- Benicewicz Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej min. wytyczne dla grafiki i kodu programistycznego oraz przygotowanie dokumentacji technicznej. 6 150,00 brak pliku
AP.2151.13.2015 2015-03-16 2015-03-22 Koblowska Teresa sporządzenie spisu wyborców na wybory ponowne do Rady Miejskiej 45,00 brak pliku
AP.2151.14.2015 2015-03-16 2015-03-22 Zając Maria sporządzenie spisu wyborców na wybory ponowne do Rady Miejskiej 45,00 brak pliku
AP.2151.15.2015 2015-03-16 2015-03-22 Borszcz Małgorzata sporządzenie spisu wyborców na wybory ponowne do Rady Miejskiej 45,00 brak pliku
AP.2151.16.2015 2015-03-16 2015-03-22 Dutkiewicz Anna przygotowanie lokalu wyborczego na wybory ponowne do Rady Miejskiej 75,00 brak pliku
Zlecenie nr GPiK7011.2.2015 2015-03-05 2015-04-30 Biuro Projektowe DRO-PROJEKT P.Kurowska ,74-500 Chojna Projekt Stalej Organizacji Ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 127 w Dargomyślu. 1 230,00 brak pliku
GPiK7021.1.2015 2015-03-23 2015-03-31 Z.O.i I.-E. Mariusz Jarema ul.Lipowa 1 ; 74-400 Dębno wymiana zniszczonej szafy ze złączem energ. kabl. na Pl.Konstytucji w Dębnie, naprawa oświetlenia i montaż 2 lamp na promenadzie przy ul.Wodnej w Dębnie. 5 684,02 brak pliku
PiR.pp.526.1.2015 2015-01-25 2015-01-26 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży 2 547,00 brak pliku
PiR.pp.526.2.2015 2015-01-22 2015-01-30 Ognisko Wychowawcze ?Nasz Dom? Salezjanie Księdza Bosko Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży 8 000,00 brak pliku
PiR.pp.526.3.2015 2015-01-22 2015-12-31 Ognisko Wychowawcze ?Nasz Dom? Salezjanie Księdza Bosko Działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji 7 600,00 brak pliku
PiR.pp.526.4.2015 2015-01-27 2015-12-31 Stowarzyszenie Miłośników Dębna Działania na rzecz osób starszych 10 000,00 brak pliku
PiR.pp.526.5.2015 2015-02-04 2015-06-30 Uczniowski Klub Sportowy ?Olimpia? Upowszechnienie Kultury fizycznej i sportu 11 500,00 brak pliku
PiR.pp.526.6.2015 2015-02-04 2015-06-30 Miejski Klub Sportowy Dąb Dębno Upowszechnienie Kultury fizycznej i sportu 130 000,00 brak pliku
PiR.pp.526.7.2015 2015-02-11 2015-12-31 Stowarzyszeniem Przyjaciół Trójki Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu 3 000,00 brak pliku
PiR.pp.526.8.2015 2015-02-12 2015-12-31 Uczniowski Klub Sportowy ?TECHNIK? Upowszechnienie Kultury fizycznej i sportu 8 000,00 brak pliku
PiR.pp.526.9.2015 2015-02-18 2015-12-31 Dębnowskie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Upowszechnienie Kultury fizycznej i sportu 3 500,00 brak pliku
PiR.pp.526.10.2015 2015-02-17 2015-12-31 Uczniowski Klub Sportowy ZSP1 ?Tempo? Upowszechnienie Kultury fizycznej i sportu 3 000,00 brak pliku
PiR.pp.526.11.2015 2015-02-06 2015-12-31 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Dębnie Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 2 800,00 brak pliku
PiR.pp.526.12.2015 2015-02-06 2015-12-31 Ognisko Wychowawcze ?Nasz Dom? Salezjanie Księdza Bosko Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu 8 000,00 brak pliku
PiR.pp.526.13.2015 2015-02-17 2015-12-31 Parafialny Zespoł Caritas Parafia Św. Ap. Piotra i Pawła Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 3 500,00 brak pliku
PiR.pp.526.14.2015 2015-03-03 2015-12-31 CARITAS parafii Matki Bożej Fatimskiej Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 3 500,00 brak pliku
PiR.pp.526.15.2015 2015-02-18 2015-12-31 Związkiem Inwalidów Wojennych RP Oddziałem w Dębnie Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 1 100,00 brak pliku
PiR.pp.526.16.2015 2015-02-17 2015-12-31 Polskim Związkiem Niewidomych Okręgiem Zachodniopomorskim Kołem w Dębnie Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 2 800,00 brak pliku
PiR.pp.526.17.2015 2015-02-20 2015-12-31 Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie Działania na rzecz zdrowego stylu życia i rozwijania zainteresowań 3 500,00 brak pliku
PiR.pp.526.18.2015 2015-02-13 2015-12-31 Uczniowski Klub Sportowy ?Arkady? Upowszechnienie Kultury fizycznej i sportu 9 000,00 brak pliku
PiR.pp.526.19.2015 2015-02-13 2015-12-31 Szkolne Koło Krajoznawczo ? Turystycznym przy Oddziale Zachodniopomorskim Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych nr 70 Cykliczne imprezy interdyscyplinarne 2 500,00 brak pliku
PiR.pp.526.20.2015 2015-02-13 2015-06-30 Uczniowski Ludowy Klub Sportowy ?Pomorzanin? Upowszechnienie Kultury fizycznej i sportu 11 500,00 brak pliku
PiR.pp.526.21.2015 2015-02-18 2015-12-31 Koło Związku Sybiraków w Dębnie Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 1 500,00 brak pliku
PiR.pp.526.22.2015 2015-03-06 2015-12-31 Związek Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych, Koło Miejsko ? Gminne w Dębnie Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 2 800,00 brak pliku
PiR.pp.526.23.2015 2015-04-10 2015-12-31 Dębnowski Klub Rowerowy ?Jedźmy Razem? Upowszechnienie Kultury fizycznej i sportu 1 450,00 brak pliku
PiR.pp.526.24.2015 2015-03-11 2015-12-31 Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Tanecznego ?Mali Cychrowiacy? Działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji 3 000,00 brak pliku
PiR.pp.526.25.2015 2015-02-20 2015-06-30 Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Dębnie Cykliczne imprezy interdyscyplinarne 1 100,00 brak pliku
PiR.pp.526.26.2015 2015-06-19 2015-12-31 Klub Sportowy Myśla Dargomyśl Upowszechnienie Kultury fizycznej i sportu 24 000,00 brak pliku
PiR.pp.526.27.2015 2015-02-13 2015-12-31 Ludowy Zespół Sportowy Santos Sarbinowo Upowszechnienie Kultury fizycznej i sportu 10 750,00 brak pliku
PiR.341.1.2015 2015-03-02 2015-03-26 Biuro Flaming Ryszard Kuścielek Tłumaczenie dokumentacji na jęz. niemiecki z zakresem prac remontowych na willi przy ul. Mickiewicza na potrzeby wniosku partnerskiego. 225,00 brak pliku
AP.2151.17.2015 2015-03-31 2016-03-31 Kancelaria Adwokacka - Frydrykiewicz Igor Szczecin obsługa prawna Urzędu Miejskiego i Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Dębnie 50 340,00 brak pliku
OKiS.7151.14.2015 2015-03-13 2015-04-06 Iga Windysz umowa najmu lokalu użytkowego - świetlica w Mostnie 225,00 brak pliku
OKiS.7151.15.2015 2015-03-20 2015-06-06 Ariel Tkacz umowa najmu lokalu użytkowego - świetlica w Smolnicy 225,00 brak pliku
OKiS.7151.16.2015 2015-03-20 2015-04-05 Jadwiga Gąsior umowa najmu lokalu użytkowego - świetlica w Warnice 225,00 brak pliku
OKiS.7151.17.2015 2015-03-24 2015-03-29 Weronika Kuczyńska umowa najmu lokalu użytkowego - świetlica w Mostnie (wynajem na godz. 16:00 -18:00) 40,00 brak pliku
OKiS.17.2015 2015-03-10 2015-08-31 Instalatorstwo Sanitarne, CO i Gazowe - Daniel Bońdos obsługa i konserwacja kotła gazowego w świetlicy wiejskiej w Smolnicy 1 200,00 brak pliku
GPiK7011.5/Rd/2015 2015-04-07 2015-10-31 Zaklad Ogólnobudowlany Zbigniew Symeniuk ul.Moniuszki 13,Debno naprawa nawierzchni chodników i ulic w 2015r ( + aneks z dnia28.09.2015r.) 16 800,00 brak pliku
GPiK7011/2/Rd/2015 2015-03-23 2015-11-30 PDU ,,DROMAX remont cząstkowy drog o nawierzchni asfaltowej w Dębnie w 2015r 50 000,00 brak pliku
GPiK7011.1/Rd/2015 2015-03-30 2015-11-30 MDS Michał Piekarski ul.Wolności 1; 66-436 Słońsk równwnie dróg gruntowych w gminie w 2015r 90 000,00 brak pliku
AP.2151.18.2015 2015-01-01 2015-12-31 MAGIS MEDIANET dostęp do komputerowej sieci lokalnej 771,00 brak pliku
OKiS.7151.19.2015 2015-04-02 2015-04-18 Lucyna Lulka umowa najmu świetlicy wiejskiej w Bogusławiu 123,00 brak pliku
MGKPiRPA.24.2015 2015-04-15 2015-05-06 Teatr J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. bilety na przedstawienie pt. Romeo i Julia dla uczestników Spektaklu Profilaktycznego 680,00 brak pliku
MGKPiRPA.25.2015 2015-04-15 2015-04-17 Firma Turystyczna M. Paszkiewicz Kostrzyn n/Odrą wynajem autokaru - dowóz uczniów do Barlinka na Ogólnopolski Projekt "Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych" 350,00 brak pliku
GNiOŚ.6131.92.2015.KT 2015-04-03 2015-04-15 Firma Usługowo-Produkcyjna DAREX Dariusz Drohomirecki z siedz. Krześnica Sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z trzebieży lasów gminnych w m.Dębno. 2 050,00 brak pliku
GNiOŚ.6131.92.2015.KT.2 2015-04-15 2015-04-15 Firma Usługowo-Produkcyjna DAREX Dariusz Drohomirecki z siedz. Krześnica Sprzedaż drewna użytkowego i opałowego pozyskanego z trzebieży lasów gminnych w m.Dębno. 1 442,90 brak pliku
AP.2151.19.2015 2015-04-07 2015-04-08 Borszcz Małgorzata sporządzenie spisu wyborców na wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Dębnie 135,00 brak pliku
AP.2151.20.2015 2015-04-07 2015-04-10 Kaniewska Krystyna przygotowanie lokalu wyborczego nr 1 na wybory uzupełniajace do Rady Miejskiej w Dębnie 75,00 brak pliku
OKiS.7151.21.2015 2015-04-10 2015-05-02 Paweł Chmielewski umowa najmu lokalu użytkowego - świetlica w Bogusławiu 225,00 brak pliku
MGKPiRPA.26.2015 2015-03-31 2015-04-21 Krokus Pracownia Szkoleniowa Kraków przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dla dzieci i rodziców w szkole podstawowej w Dargomyślu, Cychrach, Rózańsku i Barnówku 2 200,00 brak pliku
RS.04.GPiK.2151.3.2015.DM 2015-04-10 2015-09-30 Witkowska Ewa Sprzątanie przystanków PKS oraz chodników wraz z usuwaniem odpadów komunalnych w m. Mostno w okresie od 01.06.2015-30.09.2015 r. 1 500,00 brak pliku
RS.02.GPiK.2151.1.2015.DM 2015-04-10 2015-10-15 Andrzej Lewandowski Wykaszanie traw, grabienie i utrzymanie porządku przy świetlicy, przystanku PKS w miejscowości Różańsko w okresie od 15.04.2015 do 15.10.2015 r. 1 000,00 brak pliku
RS.03.GPiK.2151.2.2015.DM 2015-04-10 2015-10-30 Przemysław Myszkowski Wykaszanie traw, utrzymanie czystości i porządku przy świetlicy wiejskiej, przystanków PKS, skrzyżowanie dróg w miejscowości Dolsk w okresie od 02.05.2015 do 30.10.2015 r. 2 000,00 brak pliku
RS.05.GPiK.2151.4.2015.DM 2015-04-10 2015-09-30 Grocholski Grzegorz Koszenie, grabienie oraz usuwanie odpadów komunalnych w miejscowości Mostno w okresie od 01.06.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 000,00 brak pliku
RS.06.GPiK.2151.8.2015.DM 2015-04-10 2015-11-30 Czyżewska Małgorzata Utrzymanie czystości, koszenie trawy w obrębie dwóch przystanków PKS w miejscowości Grzymiradz w okresie od 15.04.2015 do 30.11.2015 r. 400,00 brak pliku
GPiK.05.2151.5.2015.DM 2015-04-10 2015-08-15 Lewandowski Andrzej Wykaszanie terenów gminnych w ramach akcji "Dróżnik" w m. Różańsko w okresie od 01.08.2015 do 15.08.2015 r. 1 300,00 brak pliku
GPiK.06.7021.33.2015.DM 2015-04-10 2015-08-31 Instalatorstwo Sanitarne c.o. i gaz Daniel Bońdos Wykaszanie terenów gminnych w ramach akcji "Dróżnik" w m. Smolnica w okresie od 01.05.2015 do 31.08.2015 r. 1 000,00 brak pliku
GPiK.07.2151.7.2015.DM 2015-04-10 2015-09-30 Grocholski Grzegorz Wykaszanie terenów gminnych w m. Mostno w okresie od 01.06.2015 do 30.09.2015 r. 800,00 brak pliku
GPiK.08.2151.6.2015.DM 2015-04-10 2015-06-30 Myszkowski Przemysław Wykaszanie terenów gminnych w m. Dolsk w okresie od 01.06.2015 r. do 30.06.2015 r. 800,00 brak pliku
RS.01.GPiK.7021.32.2015.DM 2015-04-10 2015-08-31 Instalatorstwo Sanitarne c.o. i gaz Daniel Bońdos Wykaszanie działek gminnych Nr 229/2 o pow.0,18 ha, Nr 372/16 o pow. 0,23 ha w m. Smolnica w okresie od 10.04.2015 r. do 31.08.2015 r. 2 500,00 brak pliku
GPiK7221.8.2015 - zlecenie 2015-04-17 2015-04-30 P.W. POLGET Getman ul.Chrobrego 22B, Dębno wykonanie odwodnienia ul.Słowackiego w Dębnie na odcinku 5mb z korytem odwadniającym 2 201,70 brak pliku
PiR.pp.526.28.2015 2015-04-10 2015-07-10 Netto Grupa Biegowa 42,195 Biegi Dębno mówi nie narkotykom 3 500,00 brak pliku
OKiS.7151.24.2015 2015-04-17 2015-04-18 Paweł Sufisz umowa najmu lokalu użytkowego - świetlica Grzymiradz 40,00 brak pliku
GPiK.10.2151.9.2015.DM 2015-04-21 2015-06-30 Przymysław Kłosowski Wykaszanie terenów gminnych w ramach akcji "Dróżnik" w Oborzanach w terminie od 01.06.2015 r. do 30.06.2015 r. 1 000,00 brak pliku
RS.07.GPiK.2151.10.2015.DM 2015-04-21 2015-09-30 Przymysław Kłosowski Utrzymanie przystanków PKS w Oborzanach w okresie od 01.05.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 700,00 brak pliku
GPiK.11.2151.11.2015.DM 2015-04-21 2015-05-31 Piotr Ciesielski Wykaszanie terenów w ramach akcji "Dróżnik" w Młyniskach w terminie od 15.04.2015r. do 31.05.2015 r. 800,00 brak pliku
OKiS.7151.1.2015 2015-01-12 2015-05-17 Krystyna Iwańska umowa najmu lokalu użytkowego - świetlica w Grzymiradzu brak pliku
OKiS.7151.26.2015 2015-04-23 2015-04-28 Leszek Dobrzyński umowa najmu lokali użytkowych - świetlica w Różańsku 30,00 brak pliku
OKiS.7151.25.2015 2015-04-21 2015-05-31 Emila Mesjasz umowa najmu lokalu użytkowego - argomyśl 225,00 brak pliku
OKiS.7151.29.2015 2015-04-28 2015-07-04 Robert Krupski umowa najmu świetlicy wiejskiej w Smolnicy 300,00 brak pliku
AP.2151.21.2015 2015-04-30 2016-05-01 "TER-COM" Usługi Informatyczne serwis oprogramowania "system ewidencji i wymiaru ołat z tytułu użytkowania wieczystego" 1 808,10 brak pliku
AP.2151.22.2015 2015-04-17 2015-05-10 Stańczak Anna wykonywanie czynności koordynatora gminnego podczas wyborów na Prezydenta 440,00 brak pliku
AP.2151.23.2015 2015-04-20 2015-05-07 Koblowska Teresa sporządzenie spisu wyborców na wybory Prezydenta 1 050,00 brak pliku
AP.2151.24.2015 2015-04-20 2015-05-07 Zając Maria sporządzenie spisu wyborców na wybory Prezydenta 1 050,00 brak pliku
AP.2151.25.2015 2015-04-20 2015-05-07 Borszcz Małgorzata sporządzenie spisu wyborców na wybory Prezydenckie 1 050,00 brak pliku
AP.2151.26.2015 2015-04-27 2015-05-10 Kowalska Iwona obsługa informatyczna OKW Nr 1 140,00 brak pliku
AP.2151.27.2015 2015-04-27 2015-05-10 Paczewska Anna obsługa informatyczna OKW Nr 2 140,00 brak pliku
AP.2151.28.2015 2015-04-27 2015-05-10 Kruszak Sylwia informatyczna obsługa OKW Nr 3 140,00 brak pliku
AP.2151.29.2015 2015-04-27 2015-05-10 Sołtys Zdzisław obsługa informatyczna OKW Nr 4 140,00 brak pliku
AP.2151.30.2015 2015-04-27 2015-05-10 Wesołowska Krystyna obsługa informatyczna OKW Nr 5 140,00 brak pliku
AP.2151.31.2015 2015-04-27 2015-05-10 Kurpiel Anna obsługa informatyczna OKW Nr 6 140,00 brak pliku
AP.2151.32.2015 2015-04-27 2015-05-10 Biaduń Broda-Broda obsługa informatyczna OKW Nr 7 140,00 brak pliku
AP.2151.33.2015 2015-04-27 2015-05-10 Jarmuszka-Izak Renata obsługa informatyczna OKW Nr 8 140,00 brak pliku
AP.2151.34.2015 2015-04-27 2015-05-10 Fafuła Kazimierz obsługa informatyczna OKW Nr 9 140,00 brak pliku
AP.2151.35.2015 2015-04-27 2015-05-10 Wawruszczak Urszula obsługa informatyczna OKW Nr 10 140,00 brak pliku
AP.2151.36.2015 2015-04-27 2015-05-10 Zając MArzenna obsługa informatyczna OKW Nr 11 140,00 brak pliku
AP.2151.37.2015 2015-04-27 2015-05-10 Soluch Jan obsługa informatyczna OKW Nr 12 140,00 brak pliku
AP.2151.38.2015 2015-04-27 2015-05-10 Mielczak Dorota obsługa informatyczna OKW Nr 13 140,00 brak pliku
AP.2151.39.2015 2015-04-27 2015-05-10 Sauter Izabela obsługa informatyczna OKW Nr 14 140,00 brak pliku
GPiK7011.6/Rd/2015 2015-05-04 2015-09-30 Spółdzielnia Usług Rolniczych ROL-BUD ul.Cegielniana 8, 74-510 Trzcińsko Zdrój utwardzenie dróg gminnych kruszywem oraz 2x powlekanie emulsją i grysem 160 000,00 brak pliku
OKiS.21.2015 2015-04-20 2015-05-05 Marian Kopaniceki Zakład Ogólnobudowlany? ul. Czereśniowa 1 74-400 Dębno remont podłogi, rozbiórkę pieca i trzonów licowanych kaflami w dużej sali w świetlicy wiejskiej w Oborzanach 9 219,59 brak pliku
GPiK.19.000177/SZC/2015.DM 2015-04-26 2015-10-31 Toi Toi Polska Sp. z o.o. Wywóz i wynajem kabin toy toy ul. Spacerowa i Waryńskiego 4 150,00 brak pliku
GPiK.18.2151.22.2015.DM 2015-05-08 2015-06-10 Jacek Białas Wykaszanie terenów gminnych w m. Ostrowiec w ramach akcji "Dróżnik" w terminie od 01.06.2015 d0 10.06.2015 r. 800,00 brak pliku
GPiK.14.2151.21.2015.DM 2015-05-08 2015-05-31 Sućko Krzysztof Wykaszanie terenów gminnych w m. Sarbinowo w ramach akcji "Dróżnik" 1 000,00 brak pliku
RS.12.GPiK.2151.19.2015.DM 2015-05-08 2015-07-31 Suśko Krzysztof Koszenie placu zabaw w m. Sarbinowo oraz konserwacja urządzeń zabawowych 500,00 brak pliku
RS.13.GPiK.2151.18.2015.DM 2015-05-08 2015-07-31 Sućko Krzysztof Koszenie wokół stawów w m. Sarbinowo 1 500,00 brak pliku
RS.14.GPiK.2151.17.2015.DM 2015-05-08 2015-12-02 Anna Świt Utrzymanie czystości na przystankach PKS, placu zabaw, wzdłuż chodników w m. Więcław 2 300,00 brak pliku
RS.15.GPiK.2150.1.2015.DM 2015-05-08 2015-12-02 Maria Zięba Utrzymanie czystości na terenach gminnych w m. Warnice 1 280,00 brak pliku
GPiK.15.2151.24.2015.DM 2015-05-08 2015-10-31 Dariusz Godzik Wykaszanie terenów gminnych w ramach akcji "Dróżnik" w m. Więcław w okresie od 01.07.2015 do 31.10.2015 r. 800,00 brak pliku
RS.17.GPiK.2151.26.2015.DM 2015-05-08 2015-10-31 Dariusz Godzik Wykaszanie traw na terenie plac zabaw, przystanki PKS, przy igloo tablicach informacyjnych w m, Więcław w okresie od 10.06.2015 do 31.10.2015 r. 2 300,00 brak pliku
GPiK.20.7021.48.2015.DM 2015-05-11 2015-09-30 Przedsiebiorstwo Handlowe "Ula" Urszula Ruszlewicz Wykaszanie terenów gminnych w ramach akcji "Dróżnik" w m. Krześnica dwukrotnie w terminie do 30.90.2015 1 000,00 brak pliku
OKiS.7151.33.2015 2015-05-05 2015-05-05 Paweł Sufisz umowa najmu świetlicy wiejskiej w Grzymiradzu 40,00 brak pliku
OKiS.2015 2015-04-23 2015-05-06 Marian Kopaniceki Zakład Ogólnobudowlany? ul. Czereśniowa 1 74-400 Dębno naprawa rynny na budynku świetlicy wiejskiej w Warnicy 350,55 brak pliku
OKiS.7151.31.2015 2015-05-07 2015-06-13 Anna Kędzior wynajem świetlicy wiejskiej w Grzymiradzu 160,00 brak pliku
OKiS.7151.32.2015 2015-05-08 2015-05-17 Damian Mazurak umowa najmu świetlicy - Krześnica 225,00 brak pliku
OKiS.7151.28.2015 2015-04-28 2015-05-02 Mieczysława Oraczewska - Rada Sołecka umowa najmu świetlicy wiejskiej w Warnicy brak pliku
OKiS.7151.22.2015 2015-04-16 2015-07-11 Żaneta Dąbska umowa najmu świelticy 225,00 brak pliku
OKiS.7151.20.2015 2015-04-03 2015-05-17 Majka Kasprów umowa najmu świetlicy 225,00 brak pliku
PiR.pp.526.29.2015 2015-04-30 2015-05-05 Stowarzyszenie Edukacyjne Na Rzecz Rozwoju Wsi Mostno, Więcław, Łazy i Barnówko Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży 1 200,00 brak pliku
PiR.pp.526.30.2015 2015-05-05 2015-08-09 Fundacja im. Sławomira Mrożka Działania na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej 2 300,00 brak pliku
PiR.pp.526.31.2015 2015-05-11 2015-07-31 Stowarzyszenie Przyjaciół Sarbinowa Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu 500,00 brak pliku
OKiS.7151.35.2015 2015-05-12 2015-05-14 Aneta Judka-Kwarcińska umowa najmu świetlicy wiejskiej 150,00 brak pliku
AP.2151.40.2015 2015-05-05 2015-06-09 Zakład Ogólnobudowlany wykonanie mebli 2 952,00 brak pliku
AP.2151.41.2015 2015-05-11 2015-05-24 Kowalska Iwona obsługa informatyczna OKW Nr 1 podczas II tury wyborów prezydenckich 70,00 brak pliku
OKiS.7151.30.2015 2015-04-30 2015-05-17 Dariusz Podoslki umowa najmu świetlicy 225,00 brak pliku
AP.2151.42.2015 2015-05-11 2015-05-24 Paczewska Anna obsługa informatyczna OKW Nr 2 na II turę wyborów prezydenckich 70,00 brak pliku
AP.2151.44.2015 2015-05-11 2015-05-24 Sołtys Zdzisław obsługa informatyczna OKW Nr 4 podczas II tury wyboirów prezydenckich 70,00 brak pliku
AP.2151.43.2015 2015-05-11 2015-05-24 Kruszak Sylwia obsługa informatyczna OKW Nr 4 podczas II tury wyborów prezydenckich 70,00 brak pliku
AP.2151.45.2015 2015-05-11 2015-05-24 Wesołowska Krystyna obsługa informatyczna OKW Nr 5 podczas II tury wyborów prezydenckich 70,00 brak pliku
AP.2151.46.2015 2015-05-11 2015-05-24 Kurpiel Anna obsługa informatyczna OKW Nr 6 podczas II tury wyborów prezydenckich 70,00 brak pliku
AP.2151.47.2015 2015-05-11 2015-05-24 Biaduń-Broda Beata obsługa informatyczna OKW Nr 7 podczas II tury wyborów prezydenckich 70,00 brak pliku
AP.2151.48.2015 2015-05-11 2015-05-24 Jarmuszka-Izak Renata obsługa informatyczna OKW Nr 8 podczas II tury wyborów prezydenckich 70,00 brak pliku
AP.2151.49.2015 2015-05-11 2015-05-24 Fafuła Kazimierz obsługa informatyczna OKW Nr 9 podczas II tury wyborów prezydenckich 70,00 brak pliku
AP.2151.50.2015 2015-05-11 2015-05-24 Wawruszczak Urszula obsługa informatyczna OKW Nr 10 podczas II tury wyborów prezydenckich 70,00 brak pliku
AP.2151.51.2015 2015-05-11 2015-05-24 Zając Marzenna obsługa informatyczna OKW Nr 11 podczas II tury wyborów prezydenckich 70,00 brak pliku
AP.2151.52.2015 2015-05-11 2015-05-24 Soluch Jan obsługa informatyczna OKW Nr 12 podczas II tury wyborów 70,00 brak pliku
AP.2151.53.2015 2015-05-11 2015-05-24 Mielczak Dorota obsługa informatyczna OKW Nr 13 podczas II tury wyborów prezydenckich 70,00 brak pliku
AP.2151.54.2015 2015-05-11 2015-05-24 Sauter Izabela obsługa informatyczna OKW Nr 14 podczas II tury wyborów prezydenckich 70,00 brak pliku
AP.2151.55.2015 2015-05-11 2015-05-24 Stańczak Anna czynności koordynatora gminnego podczas II tury wyborów prezydenckich 525,00 brak pliku
AP.2151.56.2015 2015-05-11 2015-05-24 Koblowska Teresa sporządzenie spisu wyborców na II turę wyborów prezydenckich 525,00 brak pliku
AP.2151.57.2015 2015-05-11 2015-05-24 Zając Maria sporządzenie spisu wyborców na II turę wyborów prezydenckich 525,00 brak pliku
AP.2151.58.2015 2015-05-11 2015-05-24 Borszcz Małgorzata sporządzenie spisu wyborców na II turę wyborów prezydenckich 525,00 brak pliku
RS.16.GPiK.2151.15.2015,DM 2015-05-08 2015-06-30 Wojciech Kurpiel Koszenie terenów gminnych park wiejski z placem zabaw oraz teren rekreacyjny w m. Warnice w okresie od 08.05.2015 do 30.06.2015 500,00 brak pliku
GPiK.13.2151.16.2015.DM 2015-07-01 2015-11-02 Kurpiel Wojciech Wykaszanie terenów w ramach akcji "Dróżnik" w okresie od 01.07.2015 do 02.11.2015 r. 1 000,00 brak pliku
RS.21.GPiK.7021.50.2015.DM 2015-04-30 2015-05-15 Suprhobby Market Budowlany Sp. z o.o. Market OBI 038 Zakup impregnatów do konserwacji małej architektury na placu zabaw w m. Ostrowiec 396,99 brak pliku
MGKPiRPA.27.2015 2015-05-14 2015-05-25 Pracownia Doskonalenia Zawodowegho MERITUM usługa edukacyjno - szkoleniowa - warsztaty profilaktyczne 1 200,00 brak pliku
OKiS.7151.27.2015 2015-04-24 2015-05-24 Urszula Witkowska umowa najmu lokalu użytkowego 225,00 brak pliku
RS.22.GPiK.2151.29.2015.DM 2015-05-19 2015-12-02 Marta Matkowska Cychry utrzymanie czystości na przystankach PKS, parkingach, koszenie placu zabaw, przy bibliotece i stacji PKP 3 343,00 brak pliku
GPiK7357.1.2015 2015-03-23 2015-05-30 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SKOROBOGATY kruszenie kruszywa na naprawę dróg i uporządkowanie terenu po byłym NZPOW 55 947,80 brak pliku
GNiOŚ.3032.2.4.2015.KK 2015-04-01 2016-06-30 Celowy Związek Gmin CZG-12 w Długoszynie zagospodarowanie odpadów komunalnych 1 530 000,00 brak pliku
OKiS.7151.36.2015 2015-05-19 2015-07-18 Monika Twardowska umowa najmu świetlicy 225,00 brak pliku
RS.23.GPiK.7021.53.2015.DM 2015-05-18 2015-05-30 Market OBI w Gorzowie Zakup części i materiałów do kosiarki-traktorowej i kosy spalinowej dla wsi Barnówko 396,99 brak pliku
RS.24.GPiK.7021.54.2015.DM 2015-05-20 2015-05-30 Market OBI w Gorzowie zakup oleju do kosiarki (traktor) dla m. Barnówko 46,99 brak pliku
OKiS.7151.37.2015 2015-05-20 2015-05-31 Marzena Pieczonka umowa najmu świetlicy wiejskiej 225,00 brak pliku
GPiK.Rp.1.2015 2015-05-04 2015-10-30 Zaklad Ogólnobudowlany Symeniuk Zbigniew remont przystanków na terenie Gminy 6 000,00 brak pliku
GPiK.21.2151.27.2015.DM 2015-05-25 2015-10-31 Chmielewski Tomasz Bogusław wykaszanie terenów gminnych w ramach akcji "Dróżnik" 800,00 brak pliku
RS.20.GPiK.2151.28.2015.DM 2015-05-25 2015-10-31 Chmielewski Tomasz Bogusław utrzymanie przystanków, koszenie działek gminnych 1 500,00 brak pliku
OKiS.7151.38.2015 2015-05-21 2015-07-18 Bożena Kulczyńska umowa najmu lokalu użytkowego 225,00 brak pliku
OKiS.7151.39.2015 2015-05-29 2015-05-29 Weronika Kuchowicz umowa najmu lokalu użytkowego - świetlica Krześnica 100,00 brak pliku
OKiS.7151.40.2015 2015-05-29 2015-06-12 Krzysztof Gąsior umowa najmu lokalu użytkowego - świetlica wiejska w Dysznie. UMOWA ZOSTAŁA ANULOWANA - REZYGNACJA Z WYNAJMU 225,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.1.2015.BR 2015-03-26 2015-04-26 Fryczyński Krzysztof Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowej 2 617,51 brak pliku
GNiOŚ.3032.5.2015.BR 2015-04-07 2015-05-07 Tadeusz Gałuszka Dofinansowanie usuwania azbestu 2 104,50 brak pliku
GNiOŚ.3032.9.2015.BR 2015-04-10 2015-04-15 HURTOWNIA PAPIRUS DĘBNO Zakup materiałów na konkurs w Przedszkolu Nr 1 w Dębnie 275,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.10.2015.BR 2015-04-15 2015-04-17 HURTOWNIA PAPIRUS DĘBNO Zakup materiałów na konkurs w Szkole Podstawowej w Dargomyślu 450,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.46.2015.BR 2015-04-15 2015-04-17 AGA PH Henryk Dulas Dębno Zakup farb na cmentarz w Dolsku ze środków RS Dolsk 196,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.11.2015.BR 2015-04-22 2015-11-27 Renata Jaźwińska-Koss Ocena drzew przeznaczonych do wycięcia na terenie Gminy Dębno 1 000,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.6.2015.BR 2015-04-28 2015-05-28 Marcin Winkler Dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w Bogusławiu na dz. nr 413/4 2 121,75 brak pliku
GNiOŚ.7045.65.2015.BR 2015-05-07 2015-05-29 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dębnie Wymiana studzienki wodomierzowej, przebudowa nieszczelnej instalacji wodnej przy kaplicy w Cychrach. 5 000,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.12.2015.BR 2015-04-30 2015-05-07 Sklep Wędkarski TAAKA RYBA w Dębnie Zakup materiałów rzeczowych na nagrody w konkursie organizowanym przez SP Cychry 500,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.14.2015.BR 2015-05-04 2015-05-04 Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie Zakup biletów wejściowych do ZOO dla dzieci ze szkół 105,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.15.2015.BR 2015-05-04 2015-05-04 Centrum Nauki Kopernik w Warszawie Zakup biletów wejściowych dla dzieci 82,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.16.2015.BR 2015-05-04 2015-05-04 Centrum Nauki Kopernik w Warszawie Zakup biletów wejściowych do Centrum Nauki Kopernik 105,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.17.2015.BR 2015-05-04 2015-05-04 Zarząd Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie Zakup biletów wejściowych do Pałacu Kultury 98,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.18.2015.BR 2015-05-04 2015-05-04 Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie Bilety wejściowe do Muzeum dla dzieci z Gminy Dębno 98,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.75.2015.BR 2015-05-19 2015-05-22 Usługi Transportowe Leszek Król Przewiezienie pozostałości pomnika żołnierzy w Sarbinowie na cmentarz 615,00 brak pliku
GNiOŚ.7021.3.2015.BR 2015-05-21 2015-11-30 EKOLAB Sp.z o.o. Kobylnica Monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów w Dębnie przy ul.Dargomyskiej 3 247,20 brak pliku
GNiOŚ.3032.20.2015.BR 2015-05-28 2015-05-28 J.S.HAMILTON Gdynia Wykonania badań ścieków w gminnych kanalizacji burzowej 5 627,25 brak pliku
GNiOŚ.7045.45.2015.BR 2015-05-21 2015-06-20 Zakład Instalacji Elektrycznych Jerzy Sokół Remont oświetlenia zewnętrznego na cmentarzu ul.Włościańska dz. nr 31. 17 960,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.13.2015.BR 2015-05-08 2015-05-20 Sklep Wędkarski TAAKA RYBA w Dębnie Zakup materiałów rzeczowych na nagrody w konkursie organizowanym przez GP Dębno 500,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.80.2015.BR 2015-05-28 2015-11-12 Chmielewski Tomasz Prace porządkowe na cmentarzu w Bogusławiu 4 505,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.81.2015.BR 2015-05-29 2015-11-12 Kłosowski Przemysław Prace porządkowe na cmentarzu w Oborzanach 1 805,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.84.2015.BR 2015-05-29 2015-11-12 Instalatorstwo Sanitarne, CO i Gazowe Daniel Bońdos Prace porządkowe na cmentarzu w Smolnicy 2 040,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.86.2015.BR 2015-06-01 2015-11-12 Matkowska Marta Prace porządkowe na cmentarzu w kaplicy przedpogrzebowej w Cychrach 4 870,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.87.2015.BR 2015-06-01 2015-11-12 Myszkowski Przemysław Prace porządkowe na cmentarzu i kaplicy przedpogrzebowej w Dolsku 2 295,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.85.2015.BR 2015-06-01 2015-11-12 Przedsiębiorstwo Handlowe Prace porządkowe na cmentarzu w Krześnicy 1 305,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.90.2015.BR 2015-06-01 2015-11-12 Czyżewska Małgorzata Prace porządkowe na cmentarzu w Grzymiradzu 1 305,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.83.2015.BR 2015-05-29 2015-11-12 Sućko Krzysztof Prace porządkowe na cmentarzu w Sarbinowie 2 940,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.7.2015.BR 2015-05-20 2015-06-21 Augustyniak Cezary Dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w Choszczówku na dz. nr 424 5 000,00 brak pliku
GPiK.25.7021.75.2015.DM 2015-05-28 2015-06-10 FFC DISTRIBUTION SP z O.O. Tablice informacyjne do urządzeń siłowni zewnetrznej 369,00 brak pliku
RS.28.GPiK.7021.77.2015.DM 2015-05-12 2015-06-10 Autoryzowany Dealer Firmy "STIHL" Materiały do kosiarki Warnice 74,00 brak pliku
RS.27.GPiK.7021.76.2015.DM 2015-05-28 2015-06-10 Sprzedaż-Serwis Sprzętu Leśnego i Ogrodniczego Części do kosiarki Cychry 98,50 brak pliku
RS.30.GPiK.7021.82.2015.DM 2015-06-16 2015-07-15 Kowalstwo Artystyczne Krzysztof władyka Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Oborzanach, konserwacja elementów małej architektury 8 000,00 brak pliku
RS.26.GPiK.7021.56.2015.DM 2015-05-21 2015-05-21 Sprzedaż-Serwis Sprzętu Leśnego i Ogrodniczego Cychry części do kosiarki 119,00 brak pliku
RS.25.GPiK.7021.55.2015.DM 2015-05-18 2015-05-18 Sprzedaż-Serwis Sprzętu Leśnego i Ogrodniczego Cychry części do kosiarki 69,00 brak pliku
AP.2151.60.2015 2015-06-11 2015-09-30 Gawrońska Małgorzata sprzątanie pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego i USC 6 400,00 brak pliku
RS.18.GPiK.2151.25.2015.DM 2015-06-22 2015-12-15 Janusz Fabiańczyk Prace porządkowe (boisko, plac zabaw, przystanki) w m. Dyszno 1 500,00 brak pliku
GPiK.16.2151.23.2015.DM 2015-06-22 2015-07-15 Janusz Fabiańczyk koszenie terenów w ramach akcji "Dróżnik" Dyszno w terminie od 01-15.07.2015 r. 800,00 brak pliku
GPiK.17.2151.22.2015.DM 2015-05-08 2015-07-30 Małgorzata Dmytruszkiewicz Krężelin koszenie w ramach akcji "Dróżnik" w okresie od 01.07.2015 do 30.07.2015 r. 800,00 brak pliku
RS.31.GPiK.7021.85.2015.DM 2015-06-19 2015-07-31 Frajda Sp. Cywilna Grzegorz Fabian, Agnieszka Giza Radawiec Duży Zakup urządzeń zabawowych dla m. Dyszno, Dargomyśl 11,00 brak pliku
RS.11.GPiK.2151.13.2015.DM 2015-06-22 2015-09-30 Fabiańczyk Kamil Barnówko koszenie terenów gminnych oraz boiska sportowego 1 500,00 brak pliku
RS.10.GPiK.2151.12.2015.DM 2015-06-22 2015-11-01 Fabiańczyk Kamil Barnówko utrzymanie czystości na przystankach PKS 1 000,00 brak pliku
GPiK.12.2151.14.2015.DM 2015-06-22 2015-07-15 Anna Dąbrowska Barnówko wykaszanie w ramach akcji "Dróżnik" w terminie od 01.07-15.07.2015 800,00 brak pliku
RS.19.GPiK.2151.45.2015.DM 2015-05-06 2015-05-30 Przedsiebiorstwo Handlowo-Usługowe "PILAR" Myślibórz Różańsko części do kosiarki 344,00 brak pliku
RS.09.GPiK.2151.39.2015.DM 2015-04-23 2015-05-20 HUSQVARNA Debno Dolsk części i materiały do kosiarki 400,00 brak pliku
GPiK.01.7003.1.2015.DM 2015-01-01 2015-12-31 Nadleśnictwo Dębno Czynsz za dzierżawę gruntu leśnego pod ścieżkę rowerową do jeziora"Duszatyń" 220,67 brak pliku
GPiK.03.260.01.2015.ZN 2015-02-27 2015-12-31 Firma "ROLMET" Dębno zakup ubrań roboczych dla PSU 7 996,00 brak pliku
RS.32.GPiK.7021.47.2015.DM 2015-05-02 2015-06-19 Lotos Paliwa Sp. z o.o. Gdańsk Barnówko zakup paliwa do traktora i kosiarki 97,00 brak pliku
AP.2151.61.2015 2015-05-28 2016-05-31 Poczta Polska Spółka Akcyjna Warszawa usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym brak pliku
AP.2151.62.2015 2015-05-26 2017-05-31 Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. Warszawa ubezpieczenie mienia Urzędu Miejskiego brak pliku
AP.2151.59.2015 2015-05-27 2017-05-31 PZU S.A. Szczecin ubezpieczenie komunikacyjne i NNW członków ochotniczych straży pożarnych brak pliku
RS.34.GPiK.7021.87.2015.DM 2015-06-22 2015-07-22 Neox Trade Kamil Nowak Wieliczka Dolsk zakup siatki do bramek na boisko sportowe. 228,90 brak pliku
AP.2151.64.2015 2015-05-07 2015-05-22 Zając Dominik przygotowanie lokali wyborczych na wybory Prezydenta RP w dniach 10 i 24.05.2015 r. 3 035,00 brak pliku
AP.2151.63.2015 2015-06-26 2015-07-31 Zakład Ogólnobudowlany-Stolarstwo Ogólne Grzymski Ryszard Myślibórz wykonanie zabudowy ścian w pok. 23"B" Urzędu Miejskiego w Dębnie 3 690,00 brak pliku
2151.65.2015 2015-05-07 2015-05-22 Mielczak Wojciech przygotowanie lokali wyborczych na wybory prezydenta RP w dniu 10 i 24.05.2015 r. 2 470,00 brak pliku
AP.2151.66.2015 2015-05-07 2015-05-22 Paczewska Anna przygotowanie lokali wyborczych na wybory prezydenta RP w dniach 10 i 24.05.2015 r. 2 330,00 brak pliku
GPiK7021.18.2015 2015-06-25 2015-06-30 Z-d Ogólnobud. i instal.Elektr. Mariusz Jarema montaż lampy na promenadzie przy ul.Słowackiego w Dębnie 1 229,67 brak pliku
AP.2151.67.2015 2015-06-29 2015-07-22 Mateja Dariusz dostarczenia korespondencji wychodzącej z Urzędu na terenie miasta 1 300,00 brak pliku
AP.2151.68.2015 2015-06-02 2017-06-02 ORANGE POLSKA S.A. leasing drukarki 14 464,80 brak pliku
172/XI/2009 2009-11-01 2015-12-31 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dębnie Zaopatrzenie w wodę na cmentarzach wiejskich 3 600,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.17.2015.BR 2014-12-31 2015-12-31 Dębnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Dębnie Powierzenie w zarządzanie nieruchomości niemieszkalnych, na których usytuowane są cmentarze gminne. 99 344,52 brak pliku
Nr 2 (PUK) 2015 2015-03-31 2015-12-31 Przedsiębiorstwo Uług Komunalnych Sp. z o.o. w Dębnie Wywóz odpadów z cmentarzy komunalnych; utrzymanie grobów wojennych KURHAN w Dębnie; likwidacja dzikich wysypisk odpadów oraz zbieranie i utylizacja padłych zwierząt z terenów gminnych; wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów; utrzymanie czystości rzeki Kosy. 158 000,00 brak pliku
AP.2151.69.2015 2015-07-15 2015-08-19 Zakład Ogólnobudowlany- Stolarstwo R.Grzymski wykonanie wraz z montażem mebli na wymiar do pok. 33"B" 13 400,85 brak pliku
OKiS.7151.43.2015 2015-06-30 2015-08-22 Ewa Piekarska umowa najmu lokalu użytkowego - świetlica w Smolnicy 300,00 brak pliku
OKiS.7151.44.2015 2015-07-02 2015-07-11 Anna Andrzejwska umowa najmu lokalu użytkowego - świetlica Smolnica 225,00 brak pliku
OKiS.7151.45.2015 2015-07-02 2015-07-18 Bernadeta Kłoda umowa najmu lokalu użytkowego - świetlica Warnice 225,00 brak pliku
OKiS.7151.46.2015 2015-07-07 2015-08-29 Przemysław Macudziński umowa najmu lokalu użytkowego - świetlica Mostno 325,00 brak pliku
OKiS.7151.48.2015 2015-07-14 2015-07-15 Bolesław Żłobicki umowa najmu lokalu użytkowego - świetlica Smolnica 150,00 brak pliku
OKiS.7151.49.2015 2015-07-15 2015-08-08 Ewelina Kasprowiak umowa najmu lokalu użytkowego - świetlica Mostno 225,00 brak pliku
OKiS.7151.43.2015 2015-07-02 2015-07-08 Łukasz Darecki umowa najmu lokalu użytkowego - Różańsko 150,00 brak pliku
PiR.pp.526.32.2015 2015-05-28 2015-08-30 Miedzynarodowe Stowarzyszenie Policji - Sekcja Polska Zachodniopomorska Grupa IPA region Dębno Cykliczne imprezy interdyscyplinarne 1 500,00 brak pliku
PiR.pp.526.33.2015 2015-06-01 2015-06-16 Stowarzyszenie Edukacyjne Na Rzecz Rozwoju Wsi Mostno, Więcław, Łazy i Barnówko Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży 850,00 brak pliku
PiR.pp.526.34.2015 2015-06-19 2015-06-30 Miejski Klub Sportowy Dąb Dębno Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu 5 000,00 brak pliku
PiR.pp.526.35.2015 2015-06-29 2015-07-17 Ognisko Wychowawcze ?Nasz Dom? Salezjanie Księdza Bosko Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży z zakresu organizacji półkolonii letnich 32 000,00 brak pliku
PiR.pp.526.36.2015 2015-07-07 2015-07-29 Stowarzyszenie ART-FORUM Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży z zakresu organizacja kolonii oraz półkolonii letnich 4 000,00 brak pliku
PiR.pp.526.37.2015 2015-07-20 2015-12-31 Uczniowski Ludowy Klub Sportowy ?Pomorzanin? Rozwój sportu kwalifikowanego 13 500,00 brak pliku
PiR.pp.526.38.2015 2015-07-06 2015-12-31 Uczniowski Klub Sportowy ?Olimpia? Rozwój sportu kwalifikowanego 11 500,00 brak pliku
PiR.pp.526.39.2015 2015-07-06 2015-12-31 Zarząd Miejsko-Gminny Ligi Obrony Kraju w Dębnie Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu 2 000,00 brak pliku
PiR.pp.526.40.2015 2015-07-08 2015-12-31 Miejski Klub Sportowy Dąb Dębno Rozwój sportu kwalifikowanego 105 000,00 brak pliku
PiR.134.2.2015 2015-03-13 2016-03-31 'CONCEPT Przedłużenie usług dla strony internetowej www.ueberdengrenzen.eu w zakresie domeny 147,60 brak pliku
PiR.134.1.2015 2015-03-13 2016-02-28 "Concept" Intermedia Marek Jagodziński Przedłużenie usług dla strony internetowej www.debno.pl 2 703,00 brak pliku
PiR.0543.5.2015 2015-06-01 2015-06-10 "Euromet" Sp. z o.o. Wykonanie pamiątkowej tablicy bohaterów bitwy pod Arnhem 1 400,00 brak pliku
PiR.0543.4.2015 2015-06-12 2015-06-19 Stiglass Grażyna Korzeniecka Wykonanie pamiątkowej statuetki z okazji 70-lecia MKS Dąb Dębno 397,29 brak pliku
PiR.0534.3.2015.MW 2015-06-03 2015-07-11 Lisicki Krzysztof SPR Wykonanie 40 szt. flag samorządowych Gminy Dębno 1 845,00 brak pliku
PiR.0543.2.2015 2015-03-03 2015-03-09 Stiglass Grażyna Korzeniecka Wykonanie pamiątkowej statuetki z okazji XXV-lecia działalności Stowarzyszenia Oświatowego im. Ignacego Łukasiewicza w Dębnie 408,36 brak pliku
PiR.0543.1.2015 2015-02-10 2015-02-19 Stiglass Grażyna Korzeniecka Wykonanie pamiątkowej statuetki z okazji 20-lecia PWiK 446,49 brak pliku
PiR.053.5.2015 2015-06-12 2015-06-30 Info Biznes Sp. z o.o. zakup powierzchni gazetowej - promocja terenów inwestycyjnych 5 535,00 brak pliku
PiR.053.4.2015 2015-06-16 2015-07-18 polska Press Sp. z o.o. Usługi reklamowe - promocja terenów inwestycyjnych 2 091,00 brak pliku
PiR.053.3.2015 2015-05-22 2015-08-07 Agora S.A. Promocja imprez Gminy Dębno 1 845,00 brak pliku
PiR.053.2.2015 2015-05-13 2015-05-27 Info Biznes Sp. z o.o. Zakup powierzchni gazetowej - promocja terenów inwestycyjnych 3 075,00 brak pliku
PiR.053.1.2015 2015-05-05 2015-07-02 Gremi Business Communication Sp. z o.o. Zakup powierzchni gazetowej - promocja terenów inwestycyjnych 6 150,00 brak pliku
PiR.055.2.2015 2015-05-06 2015-06-20 Zakład Poligraficzny Henryk Górowski Wydruk książki pt. "Kardynał August Hlond" 3 000,48 brak pliku
PiR.0543.6.2015 2015-07-20 2015-08-31 SIM Koło Sp. z o.o. Wykonanie, znakowanie i dostawa materiałów promocyjnych 11 574,30 brak pliku
PiR.0543.7.2015 2015-07-20 2015-08-31 Respo sc. Wykonanie, znakowanie i dostawa materiałów promocyjnych 1 808,10 brak pliku
PiR.0543.8.2015 2015-07-20 2015-08-31 A&M Druk Agencja Reklamowa Przybył Wykonanie, znakowanie i dostawa materiałów promocyjnych 4 997,02 brak pliku
OKiS.7151.47.2015 2015-07-09 2015-07-10 Anna Janiak umowa najmu lokalu użytkowego Krześnica 100,00 brak pliku
PiR.341.2.2015 2015-06-01 2015-06-09 Biuro Flaming Ryszard Kuścielek Tłumaczenie dokumentów oraz tłumaczenie ustne spotkania z Burmistrzem Bad Freienwalde 1 107,50 brak pliku
GPiK.28.7021.97.2015.DM 2015-07-20 2015-08-15 Zakład Ogólnobudowlany Marian Kopaniecki Remont wiaty w parku w Warnicach 10,00 brak pliku
GPiK.26.2151.20.2015.DM 2015-06-26 2015-07-15 Krawiec Grzegorz Suchlica wykaszanie w ramach akcji "Dróżnik" 800,00 brak pliku
RS.38.GPiK.7021.96.2015.DM 2015-07-20 2015-07-21 Autoryzowany Dealer Firmy "STIHL" Więcław zakup części do kosiarki 518,00 brak pliku
RS.33.GPiK.7021.46.2015.DM 2015-06-30 2015-07-30 Piotr Kasprowiak Mostno wykonanie wiaty drewnianej 10,00 brak pliku
RS.39.GPiK.7021.107.2015.DM 2015-08-10 2015-08-31 Przedsiebiorstwo Handlowo-Usługowe "PILAR" Myślibórz Różańsko zakup części do kosiarki 460,00 brak pliku
RS.40.GPiK.7021.106.2015.DM 2015-08-05 2015-10-31 Przedsiebiorstwo Handlowe Krześnica koszenie parku 1 000,00 brak pliku
RS.41.GPiK.7021.105.2015.DM 2015-08-05 2015-11-30 Przedsiebiorstwo Handlowe "Ula" Urszula Ruszlewicz Krześnica utrzymanie czystości na przystankach PKS 1 000,00 brak pliku
RS.42.GPiK.7021.109.2015.DM 2015-08-06 2015-08-10 Suprhobby Market Budowlany Sp. z o.o. Market OBI 038 Barnówko zakup części do kosiarki 87,88 brak pliku
GNiOŚ.7045.95.2015.BR 2015-06-22 2015-07-31 Giniewicz Władysław Zakład Produkcyjno-Usługowy z siedz. w Dębnie Wymiana bramy wjazdowej i bramki wejściowej na cmentarz w Oborzanach 5 495,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.96.2015.BR 2015-06-11 2015-06-11 ERNESTO Sp. z o.o. z siedz. w Dębnie Zakup materiałów na cmentarz w Sarbinowie 299,43 brak pliku
GNiOŚ.3032.22.2015.BR 2015-06-11 2015-07-31 Agencja Reklamowa "LS" Ludmiła Borysewicz z siedz. w Dębnie Wykonanie 4 szt. tablic informacyjnych o formach ochrony przyrody na terenie Gminy Dębno 2 000,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.105.2015.BR 2015-06-22 2015-07-31 Lenartowicz Anna Prace porządkowe na cmentarzu w Dargomyślu 803,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.82.2015.BR 2015-06-17 2015-11-12 Fabiańczyk Kamil Prace porządkowe na cmentarzu w Barnówku 2 230,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.100.2015.BR 2015-06-17 2015-07-31 Łukasz Kędzior Firma Mechanik Samochodowy z siedz. w Sarbinowie Demontaż starej siatki na dł. 100mb i zamontowanie nowego ogrodzenia 5 500,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.80.2015.BR 2015-06-17 2015-11-12 Fabiańczyk Kamil Prace porządkowe na cmentarzu w Dysznie 1 305,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.107.2015.BR 2015-07-01 2015-07-07 Fabiańczyk Kamil Naprawa chodnika na cmentarzu w Barnówku 600,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.25.2015.BR 2015-07-06 2015-07-21 Sklep z Artykułami Przemysłowymi ALF Piotr Fajks z siedz. w Dębnie Zakup 6 szt. antyram 210,63 brak pliku
GPiK.0321.2.2015.DM 2015-08-12 2015-12-31 Przedsiebiorstwo Wodociagów i Kanalizacji Sp. zo.o. w Dębnie Utrzymanie i konserwacja kanalizacji burzowej. 100 000,00 brak pliku
OKiS.7151.23.2015 2015-04-16 2015-08-22 Małgorzata Czechowska umowa najmu lokalu użytkowego - świetlica Krześnica 225,00 brak pliku
PiR.0543.9.2015 2015-07-31 2015-08-31 SIM KOŁO Sp z o.o Wykonanie, znakowanie i dostawa materiałów promocyjnych. 10 411,95 brak pliku
PiR.0543.10.2015 2015-07-31 2015-08-31 RESPO sc. Wykonanie, znakowanie i dostawa materiałów promocyjnych. 4 557,15 brak pliku
PiR.053.8.2015 2015-07-27 2015-08-20 Polska Agencja Przedsiębiorczości Zakup powierzchni gazetowej-promocja terenów inwestycyjnych. 24 600,00 brak pliku
PiR.0541.1.2015 2015-07-30 2015-09-30 Aleksander Bąk Opracowanie logotypu promocyjnego Gminy Dębno wraz z manualem standaryzacji graficznej znaku oraz system tożsamości wizualnej i księgą STW. 16 500,00 brak pliku
OKiS.7151.53.2015 2015-08-17 2015-08-19 Krystyna Tkacz umowa najmu świetlicy wiejskiej w Smolnicy 100,00 brak pliku
OKiS.7151.51.2015 2015-07-24 2016-01-27 Polska Fundacja Społeczeństwo Przedsiębiorczego umowa najmu lokalu użytkowego - Różańsko 3 120,00 brak pliku
OKiS.7151.55.2015 2015-08-24 2015-08-30 Sylwia Mesjasz umowa najmu lokalu użytkowego 225,00 brak pliku
GPiK7011.7/Rd/2015 2015-08-20 2015-08-30 roboty dodatk.zwiazane z utwardz. dr. gm.w Dębnie w 15r regulacja 13 studni kanalizacyjnych 13 700,42 brak pliku
PiR.0543.2.2015 2015-08-11 2015-08-31 Jerzy Fedro Grafiki wykonane ołówkiem przedstawiające architekturę Dębna. 2 725,00 brak pliku
GPiK7011.1.Rp.2015.SM 2015-08-28 2015-09-04 SRBOiUR UNIWERSAL remont przepustu w m.Różańsko 6 400,00 brak pliku
GPiK7021.1.2015 2015-03-23 2015-03-31 Jarema Mariusz naprawa szafy elektr. Pl.Konstytucji i lamp, pramenada przy Wodnej 5 684,02 brak pliku
PiR.0541.2.2015 2015-07-01 2015-07-13 Karolina Janiszewska Przeprowadzenie siedmiu godzin szkolenia w zakresie systemów komunikacji marki terytorialnej dla pracowników Urzędu Miejskiego. 2 460,00 brak pliku
OKiS.7151.50.2015 2015-07-20 2015-12-05 Stanisałwa Oraczewska umowa najmu - świetlica Smolnica 225,00 brak pliku
MGKPiRPA.524.3.2015 2015-01-19 2015-12-31 Klub Abstynenat Życie przeciwdziałanie patologiom społecznym w zakresie: działalność pomocowa organizowana przez osoby chore z zakresu organizacja terapii dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin 27 000,00 brak pliku
MGKPiRPA.524.1.2015 2015-01-19 2015-12-31 gnisko Wychowawcze ?Nasz Dom? Salezjanie Księdza Bosko przeciwdziałanie patologiom społecznym w zakresie prowadzenia ognisk wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, zagrożonych patologia społeczną 18 000,00 brak pliku
MGKPiRPA.524.2.2015 2015-01-19 2015-12-31 Ognisko dla dzieci i młodzieży przy Parafii Matki Bożej Fatimskiej przeciwdziałanie patologiom społecznym w zakresie prowadzenia ognisk wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, zagrożonych patologia społeczną 27 000,00 brak pliku
AP.2151.70.2015 2015-06-30 2016-07-02 Poczta Polska Spółka Akcyjna dostarczenie korespondencji filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego Myślibórz brak pliku
AP.2151.71.2015 2015-07-29 2015-08-31 Korżenko Franciszek wykonywanie obowiązków konserwatora Urzędu Miejskiego w Dębnie 1 900,00 brak pliku
AP.2151.72.2015 2015-07-01 2016-06-30 PROFEKO Sp. z o.o. Radom aktualizacja systemu odpadywgminie.com 9 000,00 brak pliku
AP.2151.73.2015 2015-08-25 2015-09-06 Olobry Jarosław czynności koordynatora gminnego podczas referendum ogólnokrajowego 500,00 brak pliku
AP.2151.74.2015 2015-08-25 2015-09-03 Koblowska Teresa sporządzenie spisu wyborców na referendum ogólnokrajowe 1 050,00 brak pliku
AP.2151.75.2015 2015-08-25 2015-09-03 Zając Maria sporządzenie spisu wyborców na referendum ogólnokrajowe 1 050,00 brak pliku
AP.2151.76.2015 2015-08-25 2015-09-03 Borszcz Małgorzata sporządzenie spisu wyborców na referendum ogólnokrajowe 1 050,00 brak pliku
AP.2151.77.2015 2015-08-26 2015-09-06 Kowalska Iwona operator informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Nr 1 podczas referendum ogólnokrajowego 130,00 brak pliku
AP.2151.78.2015 2015-08-26 2015-09-06 Paczewska Anna operator informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Nr 2 na referendum ogólnokrajowe 130,00 brak pliku
AP.2151.79.2015 2015-08-26 2015-09-06 Wawrzycka-Dawidowicz Małgorzata operator informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Nr 3 na referendum ogólnokrajowe 130,00 brak pliku
AP.2151.80.2015 2015-08-26 2015-09-06 Sołtys Zdzisław operator informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Nr 4 na referendum ogólnokrajowym 130,00 brak pliku
AP.2151.81.2015 2015-08-26 2015-09-06 Wesołowska Krystyna operator informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Nr 5 na referendum ogólnokrajowe 130,00 brak pliku
AP.2151.82.2015 2015-08-26 2015-09-06 Kurpiel Anna operator informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Nr 6 na referendum ogólnokrajowe 130,00 brak pliku
AP.2151.83.2015 2015-08-26 2015-09-06 Fabiańczyk Janusz operator informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Nr 7 na referendum ogólnokrajowe 130,00 brak pliku
AP.2151.84.2015 2015-08-26 2015-09-06 Jarmuszka-Izak Renata operator informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Nr 8 na referendum ogólnokrajowe 130,00 brak pliku
AP.2151.85.2015 2015-08-26 2015-09-06 Fafuła Kazimierz operator informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Nr 9 na referendum ogólnokrajowe 130,00 brak pliku
AP.2151.86.2015 2015-08-26 2015-09-06 Wawruszczak Urszula operator informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Nr 10 na referendum ogólnokrajowe 130,00 brak pliku
AP.2151.87.2015 2015-08-26 2015-09-06 Zając Marzenna operator informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Nr 11 na referendum ogólnokrajowe 130,00 brak pliku
AP.2151.88.2015 2015-08-26 2015-09-06 Potyraj Marek operator informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Nr 12 na referendum ogólnokrajowe 130,00 brak pliku
AP.2151.89.2015 2015-08-26 2015-09-06 Mielczak Dorota operator informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Nr 13 na referendum ogólnokrajowe 130,00 brak pliku
AP.2151.90.2015 2015-08-26 2015-09-06 Sauter Izabela operator informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Nr 14 na referendum ogólnokrajowe 130,00 brak pliku
OKiS.7151.56.2015 2015-09-10 2015-09-12 Agata Krawiec umowa najmu świetlicy wiejskiej w Suchlicy 150,00 brak pliku
RS.44.GPiK.7021.112.2015.DM 2015-07-31 2015-07-31 Lotos Paliwa Sp. z o.o. Gdańsk Barnówko zakup paliwa do kosiarek 106,89 brak pliku
AP.2151.92.2015 2015-09-02 2015-09-04 Ostry Wojciech przygotowanie lokali wyborczych od nr 7-12 na referendum ogólnokrajowe 2 100,00 brak pliku
AP.2151.93.2015 2015-09-02 2015-09-04 Mielczak Wojciech przygotowanie lokalu wyborczego nr 13 na referendum ogólnokrajowe 350,00 brak pliku
AP.2151.94.2015 2015-09-02 2015-09-04 Ostry Martyna przygotowanie lokali wyborczych nr 1-6 na referendum ogólnokrajowe 1 860,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.140.2015.BR 2015-08-19 2015-08-26 Zakład Pogrzebowy OMEGA Usługi Cmentarne Andrzej Zborowski zs. w Dębnie Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Myśliborzu pochówek szczątków ludzkich, nieznanej tożsamości (12 osób NN) na cmentarzu w Dębnie przy ul.Włościańskiej 1 200,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.27.2015.BR 2015-08-26 2015-09-05 Drukarnia POL-GRAF Wyrób Pieczątek J.Bladyniec E.Krupka zs. w Dębnie Wykonanie ozdobnej pieczęci na Spotkania Przyrodników w Bogusławiu 73,80 brak pliku
GNiOŚ.3032.29.2015.BR 2015-09-14 2015-09-19 NOVUM Komputerowa Pracownia Szyldów o Reklam Ireneusz Topczewski zs. w Dębnie Wykonanie zestawu 150 kompletów widokówek (po 9 szt.), 100 szt. Folderów 1 056,00 brak pliku
GNiOŚ.7021.29.2015.BR 2015-09-16 2015-09-25 Czyżewska Małgorzata Wykonanie ręcznego i mechanicznego koszenia zrekultywowanego składowiska odpadów w Dębnie przy ul.Dargomyskiej 2 800,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.31.2015.BR 2015-09-16 2015-09-19 Księgarnia "MIŚ" w Dębnie Zakup nagród na przyrodniczy konkurs fotograficzny "Przyroda zimą" 160,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.32.2015.BR 2015-09-16 2015-09-19 TAAKA RYBA Natalia Srokowska z siedz. w Dębnie Zakup nagród na przyrodniczy konkurs fotograficzny "Przyroda zimą" 440,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.159.2015.BR 2015-09-21 2015-11-12 LEnartowicz Anna Wykonanie prac porządkowych na cmentarzu w Dargomyślu 802,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.30.2015.BR 2015-09-16 2015-09-19 PAPIRUS Hurtownia Papieru zs. w Dębnie Zakup nagród na przyrodniczy konkurs pn."Miej oczy szeroko otwarte" 500,00 brak pliku
Aneks nr 1 do postanowień Nr 2 (PUK) 2015 2015-09-24 2015-12-31 Przedsiębiorstwo Uług Komunalnych Sp. z o.o. w Dębnie Zwiększenie kwoty postanowień szczegółowych Nr 2 (PUK) 2015 w zakresie wycinki i zabiegów pielęgnacyjnych drzew i krzewów 10 000,00 brak pliku
Umowa nr PiR.0542.1.2015 2015-09-28 2015-10-01 Maciej Szabałkin Promocja oferty biznesowej, w tym potencjału i terenów inwestycyjnych Gminy Dębno w czasie Konferencji Westpomeranian Greenfield 2015. 6 000,00 brak pliku
OKiS.7151.57.2015 2015-10-01 2015-11-10 Magdalena Szkwarek umowa najmu lokalu użytkowego - świetlica Grzymiradz 123,00 brak pliku
OKiS.7151.58.2015 2015-10-06 2015-11-21 Marta Binięda umowa najmu świetlicy w Smolnicy 225,00 brak pliku
AP.2151.95.2015 2015-09-25 2015-09-30 Wytwórnia Telewizyjno-Filmowa "ALFA" Sp. z o.o. instalacja elektronicznego systemu obsługi urzędu 1 845,00 brak pliku
OKiS.7151.59.2015 2015-10-05 2015-10-06 Ryszard Kujawa umowa najmu świetlicy - Smolnica 100,00 brak pliku
OKiS.41.2015 2015-10-01 2015-12-31 Julian Krzemiński obsługa oraz konserwacja kotłowni w świetlicy wiejskiej w Różańsku 1 650,00 brak pliku
OKiS.7151.64.2015 2015-10-09 2015-10-31 Honorata Demkowska umowa najmu lokalu użytkowego w Smolnicy 225,00 brak pliku
OKiS.7151.65.2015 2015-10-16 2015-10-16 Renata Jastrzębska umowa najmu lokalu użytkowego - świetlica Mostno 225,00 brak pliku
OKiS.42.2015 2015-10-12 2015-10-13 Marian Kopaniecki Zakład Ogólnobudowlany naprawa drzwi pieca w budynku świetlicy w Różańsku i Dolsku 650,00 brak pliku
PiR.0543.11.2015 2015-09-24 2015-10-15 SIM KOło Sp. z o.o Dostawa kubków. 3 140,19 brak pliku
PiR.0543.12.2015 2015-09-24 2015-10-02 STIGLASS Statuetka dla OSP w Sarbinowie z okazji 70- lecia działalności. 268,55 brak pliku
GPiK.38.7021.124.2015.DM 2015-10-15 2015-11-20 Frajda Sp. Cywilna Grzegorz Fabian, Agnieszka Giza Radawiec Duży Zakup oraz montaż urządzeń zabawowych na terenie m. Dębno ul. Chrobrego, park miejski 22,00 brak pliku
RS.48.GPiK.7021.131.2015.DM 2015-10-22 2015-11-23 Krzewy Ozdobne Grzegorz Rogoś Zakup sadzonek dla m. Ostrowiec 196,00 brak pliku
RS.46.GPiK.7021.115.2015.DM 2015-09-22 2015-10-20 DREWIKO Krzysztof Kowalczyk Obudowa wiaty wypoczynkowej w m. Młyniska 2 000,00 brak pliku
RS.45.GPiK.7021.114.2015.DM 2015-09-18 2015-09-30 Zakład Produkcyjno Handlowy "DREM" Ryszard Wachowski Barnówko renowacja elementu małej architektury (figura Św. Barbary) 2 000,00 brak pliku
RS.43.GPiK.7021.110.2015.DM 2015-08-21 2015-09-15 Autoryzowany Dealer Firmy "STIHL" Sarbinowo zakup części do kosiarki 999,00 brak pliku
RS.47.GPiK.7021.116.2015.DM 2015-09-22 2015-10-20 Przedsiebiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. w Dębnie Dargomysl koszenie terenów gminnych 750,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.178.2015.BR 2015-10-22 2015-11-30 Zakład Ogólnobudowlany Zbigniew Symeniuk w Dębnie Remont cokołu kaplicy przedpogrzebowej w Dolsku. 6 205,00 brak pliku
OKiS.66.2015 2015-10-20 2015-11-10 Krystyna Jaksa umowa najmu lokali użytkowych - świetlica w Smolnicy 98,40 brak pliku
RS.49.GPiK.7021.132.2015.DM 2015-10-22 2015-10-22 Lotos Paliwa Sp. z o.o. Gdańsk Barnówko zakup paliwa do kosiarki 91,42 brak pliku
AP.2151.96.2015 2015-10-16 2015-10-25 Stańczak Anna wykonywannie czynności koordynatora obsługi informatycznej na wybory parlamentarne 650,00 brak pliku
AP.2151.97.2015 2015-10-01 2015-10-24 Koblowska Teresa sporządzenie spisu wyborców na wybory parlamentarne 1 100,00 brak pliku
AP.2151.98.2015 2015-10-01 2015-10-24 Zając MAria sporządzenie spisu wyborców na wybory parlamentarne 1 100,00 brak pliku
AP.2151.99.2015 2015-10-01 2015-10-24 Borszcz Małgorzata sporządzenie spisu wyborców na wybory parlamentarne 1 100,00 brak pliku
AP.2151.100.2015 2015-10-19 2015-10-25 Kowalska Iwona wykonywanie czynności operatora informatycznej obsługi OKW Nr 1 200,00 brak pliku
AP.2151.101.2015 2015-10-19 2015-10-25 Paczewska Anna czynności operatora informatycznej obsługi OKW Nr 2 200,00 brak pliku
AP.2151.102.2015 2015-10-19 2015-10-25 Wawrzycka-Dawidowicz Małgorzata czynności operatora informatycznej obsługi OKW Nr 3 200,00 brak pliku
AP.2151.103.2015 2015-10-19 2015-10-25 Sołtys Zdzisław czynności operatora informatycznej obsługi OKW Nr 4 200,00 brak pliku
AP.2151.104.2015 2015-10-19 2015-10-25 Wesołowska Krystyna czynności operatora informatycznej obsługi OKW Nr 5 200,00 brak pliku
AP.2151.105.2015 2015-10-19 2015-10-25 Kurek Dominik wykonywanie czynności operatora informatycznej obsługi OKW Nr 6 200,00 brak pliku
AP.2151.106.2015 2015-10-19 2015-10-25 Fabiańczyk Janusz wykonywanie czynności operatora informatycznej obsługi OKW Nr 7 200,00 brak pliku
AP>2151.107.2015 2015-10-19 2015-10-25 Jarmuszka-Izak Renata wykopnywanie czynności operatora informatycznej obsługi OKW Nr 8 200,00 brak pliku
AP.2151.108.2015 2015-10-19 2015-10-25 Fafuła Kazimierz wykonywanie czynności operatora informatycznej obsługi OKW Nr 9 200,00 brak pliku
AP.2151.109.2015 2015-10-19 2015-10-25 Wawruszczak Urszula wykonywanie czynności operatora informatycznej obsługi OKW Nr 10 200,00 brak pliku
AP.2151.110.2015 2015-10-19 2015-10-25 Zając Marzenna wykonywanie czynności operatora informatycznej obsługi OKW Nr 11 200,00 brak pliku
AP.2151.111.2015 2015-10-19 2015-10-25 Soluch Jan wykonywanie czynności operatora informatycznej obsługi OKW Nr 12 200,00 brak pliku
AP.2151.112.2015 2015-10-19 2015-10-25 Mielczak Dorota wykonywanie czynności operatora informatycznej obsługi OKW Nr 13 200,00 brak pliku
AP.2151.113.2015 2015-10-19 2015-10-25 Olobry Jarosław wykonywanie czynności operatora informatycznej obsługi OKW Nr 14 200,00 brak pliku
AP.2151.91.2015 2015-10-22 2019-12-31 Zakład Ogólnobudowlany i Instalatorstwa Elektrycznego M.Jarema obsługa agregatu prądotwórczego w Urzędzie Miejskim Dębno i konserwacja syren alarmowych 33 600,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.2.8.2015.KK 2015-10-15 2015-10-22 PAPIRUS Hurtownia Papieru zs. w Dębnie Zakup rękawic winylowych i worków na odpady. 1 429,70 brak pliku
OKiS.7151.69.2015 2015-10-29 2015-11-02 Barbara Kazimierska umowa najmu lokali użytkowych - świetlica Warnice 49,20 brak pliku
GNiOŚ.6140.5.3.2015.AP 2015-01-15 2015-12-31 Lecznica Weterynaryjna "REKS" w Dębnie Konrad J. Bełezina usługi z zakresu opieki weterynaryjnej nad zwierzętami na terenie gminy Debno 11 000,00 brak pliku
GNiOŚ.6140.5.4.2015.AP 2015-01-15 2015-12-31 Przychodnia Weterynaryjna w Dębnie Ryszard Baum usługi z zakresu opieki weterynaryjnej nad zwierzętami na terenie gminy Debno 29 000,00 brak pliku
GNiOŚ.6140.9.2015.AP 2015-01-22 2015-12-31 Inspektorat Towarzystwa Ochrony Zwierząt "ANIMALS" w Białogardzie usługi z zakresu opieki weterynaryjnej nad zwierzętami na terenie gminy Debno 30 000,00 brak pliku
GNiOŚ.6140.8.3.2015.AP 2015-02-02 2015-12-31 "MÓJ PIES" Szkolenie Psów, Interwencyjne Wyłapywanie w Strzelcach Krajeńskich Psów Jolanta Krysiak interwencyjne wyłapywanie bezpańskich psów z terenu gminy Dębno 27 500,00 brak pliku
GNiOŚ.6140.30.2015.AP 2015-02-13 2015-02-13 Przychodnia Weterynaryjna w Dębnie Ryszard Baum badanie psów i wystawienie świadectw zdrowia w celu przekazania ich do schroniska 120,00 brak pliku
GNiOŚ.6331.20.2015.AP 2015-04-09 2015-04-09 MAT-BUD Faron Sp. J. w Dębnie zakup materiałów budowlanych przeznaczonych do naprawy urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie wsi Sarbinowo 347,83 brak pliku
GNiOŚ.6331.23.2015.AP 2015-04-10 2015-04-22 Zakład Robót Ogólnobudowlanych Stanisława Getman wykonanie usługi konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w m. Grzymiradz - dz. nr 353, obręb Grzymiradz, gmina Dębno, stanowiąca rów otwarty R-Si-75 na odcinku 670 m poprzez wykoszenie, hakanie i odmulenie oraz zrąbkowanie i wywóz karczy pozostałych po wycince przeprowadzonej w roku 2014 na działkach nr 351 i 352, stanowiących rów otwarty Nr R-185 w Grzymiradzu 4 828,98 brak pliku
GNiOŚ.6331.21.2015.AP 2015-04-17 2015-04-20 Sklep "Rolmet" Łukasz Zając zakup wyposażenia dla pracowników skierowanych z Urzędu Pracy w Myśliborzu 2 653,64 brak pliku
GNiOŚ.6140.45.2015.AP 2015-04-23 2015-04-23 Przychodnia Weterynaryjna w Dębnie Ryszard Baum badanie psów i wystawienie świadectw zdrowia w celu przekazania ich do schroniska 120,00 brak pliku
GNiOŚ.6150.3.2015.AP/SM 2015-04-27 2015-04-30 Dębowa Aleja S.C. zakup odstraszaczy na dziki w płynie FFUUK 452,00 brak pliku
GNiOŚ.6331.25.2015.AP 2015-04-27 2015-04-27 Sklep zakup wyposażenia dla pracowników skierowanych z Urzędu Pracy w Myśliborzu 39,61 brak pliku
GNiOŚ.6331.27.2015.AP 2015-04-28 2015-04-28 Sklep "Rolmet" Łukasz Zając zakup wyposażenia dla pracowników skierowanych z Urzędu Pracy w Myśliborzu 17,80 brak pliku
GNiOŚ.6150.5.2015.AP/ZP 2015-05-07 2015-05-08 Dębowa Aleja S.C. zakup odstraszaczy na dziki w płynie FFUUK 892,00 brak pliku
GNiOŚ.6331.24.6.2015.AP 2015-05-08 2015-05-29 Zakład Robót Ogólnobudowlanych Stanisława Getman konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych: rów otwarty Nr R-Cy-16 (dz. nr 523, 106, 57), R-10 (dz. nr 106), R-9 (dz. nr 106), R-8 (dz. nr 106), R-11 (dz. nr 54) w m. Cychry na odcinku 3414 m 22 548,95 brak pliku
GNiOŚ.6331.30.1.2015.AP 2015-05-20 2015-06-08 Marcin Mariusz Kochan opracowanie operatu wodnoprawnego na wykonanie umocnienia odcinka brzegu jeziora Lipowo poprzez palisady z faszynowaniem 7 749,00 brak pliku
GNiOŚ.6331.31.2015.AP 2015-05-25 2015-05-25 Usługi Transportowe Leszek Sylwester Król naprawa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych przy drogach gminnych w m. Sarbinowo 1 660,50 brak pliku
GNiOŚ.6140.58.2015.AP 2015-05-27 2015-05-29 P.H.U. RFoG Tomasz Paszkowski w Gryficach zakup jednorazowych zestawów do czipowania zwierząt 3 000,00 brak pliku
GNiOŚ.7021.8.1.2015.AP 2015-05-28 2015-10-15 Pomorska Grupa Konsultingowa S.A. z siedzibą w Bydgoszczy opracowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej na rok 2016 3 075,00 brak pliku
GNiOŚ.6331.32.2015.AP 2015-06-15 2015-06-15 Sklep "Rolmet" Łukasz Zając zakup wyposażenia dla pracowników skierowanych z Urzędu Pracy w Myśliborzu 613,72 brak pliku
GNiOŚ.6140.82.2015.AP 2015-08-31 2015-08-31 Przychodnia Weterynaryjna w Dębnie Ryszard Baum badanie psów i wystawienie świadectw zdrowia w celu przekazania ich do schroniska 120,00 brak pliku
GNiOŚ.6331.36.2015.AP 2015-09-02 2015-09-14 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "JAKOBE" konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych: rów otwarty Nr R-Cy-16 (dz. nr 523) w Cychrach na odcinku 736 m 5 500,00 brak pliku
GNiOŚ.6331.41.2.2015.AP 2015-10-02 2015-11-02 Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Mysliborzu przełożenie rurociągu, znajdującego się na działce nr 349, obręb Dolsk w m. Dolsk rurą PCV 400 mm, na głębokości 1,1 m na odcinku 280 m wraz z wykoszeniem skarp na całym odcinku 54 572,25 brak pliku
GNiOŚ.6150.17.2015.AP/ZP 2015-10-09 2015-10-12 Dębowa Aleja S.C. zakup odstraszaczy na dziki w płynie FFUUK 972,00 brak pliku
GNiOŚ.7021.8.9.2015.AP 2015-10-09 2016-12-31 ENERGA OBRÓT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów Gminy Dębno 200 035,08 brak pliku
GNiOŚ.7021.8.10.2015.AP 2015-10-09 2016-12-31 RWE Polska S.A. z siedzibą w Warszawie dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego 241 910,41 brak pliku
GNiOŚ.6331.30.9.2015.AP 2015-10-16 2015-11-18 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Wierzbowy Gaj Maciej Pawlak uzupełnienie brzegu jeziora Lipowo na odcinku 100,5 m 35 000,00 brak pliku
GNiOŚ.6131.219.2015 2015-09-21 2015-12-15 Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Gorzowie Wlkp. Wykonanie Uproszczonego Planu Urządzania Lasu dla lasu komunalnego - dz. nr 21/6 obręb 2 m. Dębno o pow. 14,7112ha 1 782,00 brak pliku
AP.2151.114.2015 2015-10-27 2016-11-29 TER-COM Usługi Informatyczne usługa serwisowa oprogramowania 12 767,40 brak pliku
RS.50.GPiK.7021.144.2015.DM 2015-05-21 2015-10-29 Lotos Paliwa Sp. z o.o. Gdańsk Cychry zakup paliwa do kosiarki 1 235,89 brak pliku
OKiS.7151.71.2015 2015-11-04 2015-11-28 Roman Wojciechowski umowa najmu świetlicy wiejskiej w Dysznie - zabawa dla mieszkańców wsi - opłaty za media, zwolniono z opłat za czynsz brak pliku
OKiS.7151.72.2015 2015-11-04 2016-05-15 Roman Wojciechowski umowa najmu na świetlicę wiejską w Dysznie 225,00 brak pliku
OKiS.7151.73.2015 2015-11-04 2015-11-14 Elżbieta Kopaniecka umowa lokalu użytkowego 160,00 brak pliku
MGKPiRPA.28.2015 2015-06-11 2015-06-23 Prof-art Anna Piasecka program profilaktyczny "Miasto mojego życia" o charakterze warsztatów profilaktycznych - alkohol, narkotyki, dopalacze i papierosy 2 000,00 brak pliku
MGKPiRPA.29.2015 2015-06-12 2015-10-13 Centrum Profilaktyki i Reedukacji ATELIER aspekty prawne związane z działaniem Zespołu Interdyscyplinarnego 1 800,00 brak pliku
MGKPiRPA.30.2015 2015-07-01 2015-07-06 Zakład Ogólnobudolwany M. Kopaniecki remont Gminnego Punktu Konsultacyjnego ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie 4 200,00 brak pliku
MGKPiRPA.31.2015 2015-07-22 2015-07-24 SIM Koło koszuli z nadrukiem "Dębno mówi nie narkotykom" 1 639,50 brak pliku
MGKPiRPA.32.2015 2015-10-29 2015-11-17 Impresariat Koszalin program profilaktyczny Dopalacze niszczą życie 700,00 brak pliku
MGKPiRPA.33.2015 2015-10-14 2015-10-20 Małopolskie Centrum Profilaktyki kontrola oświadczeń o rocznej sprzedaży alkoholu -szkolenie 900,00 brak pliku
OKiS.7151.75.2015 2015-11-13 2015-12-12 Kamil Kmieć umowa najmu świetlicy w Smolnicy 147,60 brak pliku
AP.2151.115.2015 2015-11-12 2018-11-30 Zakład Instalacji Alarmowych "SKARBIEC" Gorzów Wlkp. konserwacja systemu alarmowego w budynku Urzędu Miejskiego i filii wydz. komunikacji Starostwa Powiatowego Myślibórz 6 199,20 brak pliku
RS.53.GPiK.7021.147.2015.DM 2015-11-10 2015-12-10 Karol Podbereski Kowalstwo Artystyczne Steel Garden Cychry Cychry wykonanie i montaż tablicy ogłoszeń 1 500,00 brak pliku
RS.54.GPiK.7021.148.2015.DM 2015-11-13 2015-11-20 "Mat-Bud" Faron Sp.J. Dębno Młyniska zakup polbruku do wiaty 2 000,00 brak pliku
RS.51.GPiK.7021.145.2015.DM 2015-06-16 2015-11-05 PKS w Myśliborzu Więcław zakup paliwa do kosiarki 445,28 brak pliku
RS.52.GPiK.7021.146.2015.DM 2015-06-16 2015-11-05 Firma Handlowa Roman Łoś Dębno Więcław zakup oleju do kosiarki 36,60 brak pliku
RS.55.GPiK.7021.149.2015.DM 2015-11-17 2015-11-30 Sklep Leśno-Ogrodniczy-Serwis Małgorzata Kępiszak Bogdaniec Krześnica zakup kosy spalinowej 2 900,00 brak pliku
OKiS.7151.63.2015 2015-10-12 2015-11-28 Wojciech Sufisz umowa najmu lokalu użytkowego świetlica Grzymiradz 325,00 brak pliku
RS.56.GPiK.7021.150.2015.DM 2015-11-20 2015-12-10 Autoryzowany Dealer Firmy "STIHL" Więcław zakup części do kosiarki 200,00 brak pliku
AP.2151.116.2015 2015-10-22 2015-10-24 Ostry Wojciech przygotowanie lokali wyborczych na wybory do Sejmu i Senatu RP w dniu 25.10.2015 970,00 brak pliku
AP.2151.117.2015 2015-10-22 2015-10-24 Ostry Martyna przygotowanie lokali wyborczych na wybory do Sejmi i Senatu RP w dniu 25.10.2015 1 010,00 brak pliku
AP.2151.118.2015 2015-10-22 2015-10-24 Paczewska Anna przygotowanie lokali wyborczych na wybory do Sejmu i Senatu RP w dniu 25.10.2015 2 330,00 brak pliku
AP.2151.120.2015 2015-11-04 2015-11-19 Ryszewski Lech POLKOM Audit Consulting Group weryfikacja aktualności "Audyt Bezpieczeństwa Informacji" 2 930,00 brak pliku
OKiS.7151.76.2015 2015-11-27 2015-11-28 Eryk Raginia umowa najmu lokalu użytkowego - świetlica wiejska w Dargomyślu 369,00 brak pliku
AP.119.2015 2015-11-30 2015-12-31 Gawrońska Małgorzata sprzątanie pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego 1 800,00 brak pliku
AP.2151.121.2015 2015-12-01 2015-12-30 Wojciechowska Marta wykonywanie czynności z zakresu obowiązków inspektora Wydz.PiR 2 200,00 brak pliku
OKiS.7151.76a.2015 2015-11-30 2015-12-25 Krzysztof Białas umowa najmu lokalu użytkowego - świetlica Dyszno 276,00 brak pliku
OKiS.7151.75.2015 2015-11-27 2015-11-28 Edyta Kałużna umowa najmu lokalu - świetlica w Dolsku 369,00 brak pliku
OKiS.7151.70.2015 2015-10-29 2015-12-31 Danuta Stache umowa najmu lokalu użytkowego - świetlica Smolnica 369,00 brak pliku
AP.2151.122.2015 2015-12-02 2015-12-31 Zakład Ogólnobudowlany i Instalatorstwo Elektryczne - Jarema Mariusz wykonanie modernizacji sieci elektrycznej w garażach przy Urzędzie Miejskim i montaż masztu pod kamerę 13 425,41 brak pliku
GNiOŚ.3032.2.9.2015 2015-11-20 2015-12-01 Fundacja EKO z siedzibą w Wilkowicach Ulotki informacyjne i plakaty informacyjne "Kochasz dzieci nie pal śmieci" 1 722,00 brak pliku
RS.57.GPiK.7021.152.2015.DM 2015-11-16 2015-11-16 skr Debno Warnice zakup paliwa do kosiarki 124,47 brak pliku
Zlecenie nr PiR.0541.1.2015 2015-10-01 2015-11-04 Sonar sp.z o.o Przygotowanie materiałów promocyjnych ( oferta inwestycyjna, wydruk banera, wydruk wizytówek). 4 981,50 brak pliku
Zamówienie nr 1563/15/ZAM 2015-11-25 2015-11-25 Siećbiznesu.pl Publikacja danych w Portalu siećbiznesu.pl na okres 12 miesięcy. 369,00 brak pliku
GPiK7021.3.2015 2015-12-07 2015-12-14 Jarema Mariusz naprawa oświetlenia w Warnicy oraz lampy oświetleniowej przy placu zabaw na promenadzie 2 891,25 brak pliku
OKiS.7151.77.2015 2015-12-03 2015-12-31 Jadwiga Władyka umowa najmu świetlicy - Oborzany 369,00 brak pliku
PiR.0543.6.2015 2015-12-01 2015-12-15 Bogusława Sługocka Wykonanie dzieła w postaci uzgodnionych ze Zlecającym ręcznie wykonanych produktów lokalnych. 1 150,00 brak pliku
OKiS.7151.78.2015 2015-12-09 2015-12-19 Piotr Laska umowa najmu świetlicy w Smolnicy na zebranie sprawozdawczo - wyborczego UKS OLIMPIA Smolnica 0,00 brak pliku
Aneks nr 2 do postanowień Nr 2 (PUK) 2015 2015-11-30 2015-12-31 Przedsiębiorstwo Uług Komunalnych Sp. z o.o. w Dębnie Zwiększenie kwoty postanowień szczegółowych Nr 2 (PUK) 2015 w zakresie utrzymania grobów wojennych KURHAN w Dębnie i wycinki i zabiegów pielęgnacyjnych drzew i krzewów 4 450,00 brak pliku
OKiS.7151.45.2015 2015-11-23 2015-12-21 Marian Kopaniecki Zakład Ogólnobudowlany malowanie pomieszczeń świetlic wiejskich w Krześnicy i Bogusławiu 20 649,88 brak pliku
OKiS.7151.50.2015 2015-11-26 2015-12-24 Marian Kopaniecki Zakład Ogólnobudowlany malowanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Dolsku 9 472,39 brak pliku
MGKPiRPA.34.2015 2015-11-09 2015-11-26 Małopolskie Centrum Profilaktyki 1 edycja szkolenia dla nauczycieli na temat dopalaczy 500,00 brak pliku
MGKPiRPA.35.2015 2015-12-01 2015-12-17 Krokus - pracownia szkoleniowa Kraków 5 warsztatów profilaktycznych związanych z profilaktyką uzależnień oraz przeciwdziałaniu agresji - Szkoła Podstawowa nr 3 i Szkoła Podstawowa w Sarbinowie 900,00 brak pliku
OKiS.7151.80.2015 2015-12-18 2015-12-31 Weronika Kuchowicz - sołtys wsi umowa najmu świetlicy w Krzesnicy - opłata za koszta eksploatacyjne brak pliku
GPiK7011.3.2015 2015-11-12 2015-12-31 DRO-PROJEKT Paulina Kurowska ul.Jodlowa 27,74-500 Chojna Projekt Stałej Organizacji Ruchu -przystanki w Dębnie i wprowadzenie strefy ruchu przy UM w Dębnie 3 000,00 brak pliku
OKiS.7151.79.2015 2015-12-15 2015-12-31 Rada Sołecka - Roman Wojciechowski umowa najmu lokalu - świetlica w Dysznie - opłata za koszta eksploatacyjne brak pliku
OKiS.7151.82.2015 2015-12-22 2015-12-31 Dawid Gońka umowa najmu świetlicy - Mostno 325,00 brak pliku
OKiS.7151.81.2015 2015-12-18 2015-12-31 IZABELA SEKUŁA UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO - ŚWIETLICA SMOLNICA 276,75 brak pliku
GNiOŚ.6131.287.2015 2015-12-02 2015-12-28 AKARD Serwis Reklamy Karol Bronka ul. Władysława IV 1, 70-651 Szczecin Wycinka 20 szt. drzew na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Kościuszki w Dębnie 7 278,00 brak pliku
GNiOŚ.6131.290.2015 2015-12-09 2015-12-28 ARBOFOREST Bartosz Jerzak ul. Osiedle nad Wartą 22, 66-470 Kostrzyn nad Odrą Wycinka 1szt. drzewa i zabiegi pielęgnacyjne koron 17 szt. drzew na terenie cmentarza komunalnego w Krześnicy. 4 498,00 brak pliku
GNiOŚ.6131.291.2015 2015-12-09 2015-12-21 ARBOFOREST Bartosz Jerzak ul. Osiedle nad Wartą 22, 66-470 Kostrzyn nad Odrą Korekta koron 11 szt. drzew na terenie cmentarza komunalnego w Oborzanach. 2 690,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.159.2015.BR 2015-10-28 2015-11-27 Dąbska Monika Prace porządkowe na cmentarzu we wsi Warnice 1 305,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.33.2015.BR 2015-10-28 2015-10-30 Krzewy Ozdobne Grzegorz Rogoś , ul.Wyspiańskiego 13, 69-200 Ośno Lub. Wykonanie nasadzeń 3 drzew z gat. lipa drobnolistna przy ul.Hołdowniczej w Dębnie. 750,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.207.2015.BR 2015-11-30 2015-12-29 Dębnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Dębnie Remont części muru ogrodzeniowego na cmentarzu w Dębnie przy ul.Kościuszki. 1 881,90 brak pliku
GNiOŚ.7045.208.2015.BR 2015-11-30 2015-12-04 Krzewy Ozdobne Grzegorz Rogoś , ul.Wyspiańskiego 13, 69-200 Ośno Lub. Wykonanie nasadzeń 50 szt. krzewów na cmentarzu w Barnówku. 1 111,58 brak pliku
GNiOŚ.7045.213.2015.BR 2015-12-22 2015-12-22 Sklep AGA Henryk Dulas ul.Plac Zwycięstwa, 74-400 Dębno Zakup farby na cmentarz w Sarbinowie ze środków RS Suchlica 53,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.217.2015.BR 2015-12-28 2015-12-28 ERNESTO Sp. z o.o. z siedz. w Dębnie ul. Wolności 1, 74-400 Dębno Zakup farby na cmentarz w Barnówku 53,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.34.2015.BR 2015-12-28 2015-12-30 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej O/Wrocław Udostępnienie danych dotyczących dobowej wielkości opadu atmosferycznego na zrekultywowanym składowisku w Dębnie. 442,80 brak pliku
AP.2151.123.2015 2015-12-07 2015-12-12 Fabiańczyk Janusz przygotowanie lokalu wyborczego nr 7 na wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Dębnie w dniu 13.12.2015 r. 80,00 brak pliku
AP.2151.124.2015 2015-12-07 2015-12-11 Borszcz Małgorzata sporządzenie spisu wyborców na wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Dębnie w okręgu nr 2 na 13.12.2015 135,00 brak pliku
AP.2151.126.2015 2015-12-31 2016-12-31 Waszak Roman wykonywanie obowiązków gospodarza świetlicy strażackiej OSP w Sarbinowie 1 800,00 brak pliku
AP.2151.127.2015 2015-12-11 2016-12-31 ZETO SOFTWARE Sp. z o.o. Olsztyn opieka autorska nad programami komputerowymi Urzędu Miejskiego w Dębnie 4 782,24 brak pliku
AP.2151.128.2015 2015-12-31 2016-12-31 PHU Robert Trebik zakup artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Dębnie - pakiet nr 1 34 693,56 brak pliku
AP.2151.129.2015 2015-12-31 2016-12-31 PHU Robert Trebik zakup artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Dębnie - pakiet nr 2 69 129,69 brak pliku
AP.2151.130.2015 2015-12-30 2016-12-31 "HEKTOR" Dębno monitorowanie obiektu budynku Urzędu Miejskiego w Dębnie, filii Wydz.Komunikacji Starostwa Powiatowego Myślibórz, budynku byłego Przedszkola Nr 3 w Dębnie 3 960,00 brak pliku
AP.2151.1.2016 2016-01-02 2016-12-31 TENSOFT Sp. z o.o. Opole nadzór autorski nad eksploatacją oprogramowania systemu ADAS 10 110,60 brak pliku
AP.2151.3.2016 2016-01-04 2016-12-31 Ekiert Adam wykonywanie obowiązków kierowcy-konserwatora pojazdu OSP w wWarnicach 6 840,00 brak pliku
AP.2151.4.2016 2016-01-04 2016-12-31 Bajda Mariusz wykonywanie obowiązków kierowcy-konserwatora pojazdu OSP w Cychrach 3 360,00 brak pliku
AP.2151.5.2016 2016-01-04 2016-12-31 Gryciak Mirosław wykonywanie obowiązków kierowcy-konserwatora pojazdu OSP w Cychrach 4 140,00 brak pliku
AP.2151.6.2016 2016-01-04 2016-12-31 Bonarek Krzysztof wykonywanie obowiązków kierowcy-konserwatora pojazdu OSP w Cychrach 2 940,00 brak pliku
AP.2151.7.2016 2016-01-04 2016-12-31 Pleń Jan wykonywanie obowiązków kierowcy-konserwatora pojazdu OSP w Cychrach 3 360,00 brak pliku
AP.2151.8.2016 2016-01-04 2016-12-31 Różycki Krzysztof wykonywanie obowiązków kierowcy-konserwatora pojazdu OSP w Dargomyślu 3 300,00 brak pliku
AP.2151.9.2016 2016-01-04 2016-12-31 Zioła Ryszard wykonywanie obowiązków kierowcy-konserwatora pojazdu OSP w Dargomyślu 3 300,00 brak pliku
AP.2151.10.2016 2016-01-04 2016-12-31 Lisowski Romuald wykonywanie obowiązków kierowcy-konserwatora pojazdu OSP w Krześnicy 3 360,00 brak pliku
AP.2151.11.2016 2016-01-04 2016-12-31 Wójcik Grzegorz wykonywanie obowiązków kierowcy-konserwatora pojazdu OSP w Krześnicy 3 840,00 brak pliku
AP.2151.12.2016 2016-01-04 2016-12-31 Smolik Stanisław wykonywanie obowiązków kierowcy-konserwatora pojazdu OSP w Różańsku 3 420,00 brak pliku
AP.2151.13.2016 2016-01-04 2016-12-31 Kwaśniak Zdzisław wykonywanie obowiązków kierowcy-konserwatora pojazdu OSP w Różańsku 3 720,00 brak pliku
AP.2151.14.2016 2016-01-04 2016-12-31 Kierepa Ryszard wykonywanie obowiązków kierowcy-konserwatora pojazdu OSP w Sarbinowie 3 420,00 brak pliku
AP.2151.15.2016 2016-01-04 2016-12-31 Krugłowski Mieczysław wykonywanie obowiązków kierowcy-konserwatora pojazdu OSP w Sarbinowie 3 360,00 brak pliku
AP.2151.16.2016 2016-01-04 2016-12-31 Przybylak Zdzisław wykonywanie obowiązków kierowcy-konserwatora pojazdu OSP w Dębnie 8 148,00 brak pliku
OKiS.7151.83.2015 2015-12-28 2016-01-29 Edyta Tomczyk umowa najmu - świetlca wiejska w Krześnicy 123,00 brak pliku
MGKPiRPA.11.2016 2016-01-04 2016-12-31 Weronika Kuchowicz prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczo - wychowawczej w Krześnicy 6 300,00 brak pliku
MGKPiRPA.15.2016 2016-01-04 2016-12-31 IZABELA SEKUŁA prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczo - wychowawczej w Smolnicy 6 300,00 brak pliku
MGKPiRPA.17.2016 2016-01-04 2016-12-31 Władysława Kurpiel prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczo - wychowawczej w Warnicy 6 300,00 brak pliku
MGKPiRPA.10.2016 2016-01-04 2016-12-31 Justyna Sobczak prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczo - wychowawczej w Grzymiradzu 6 300,00 brak pliku
MGKPiRPA.16.2016 2016-01-04 2016-12-31 Monika Dąbrowska prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczo - wychowawczej w Mostnie 6 300,00 brak pliku
MGKPiRPA.8.2016 2016-01-04 2016-12-31 Mira Mielimączka prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczo - wychowawczej w Dargomyślu 5 590,56 brak pliku
MGKPiRPA.6.2016 2016-01-04 2016-12-31 Karolina Gabrysiak prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczo - wychowawczej w Bogusławiu 5 590,56 brak pliku
MGKPiRPA.5.2016 2016-01-04 2016-12-31 Joanna Pławucka prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczo - wychowawczej w Barnówku 6 300,00 brak pliku
MGKPiRPA.14.2016 2016-01-04 2016-12-31 Teresa Pawluczuk prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczo - wychowawczej w Sarbinowie 6 300,00 brak pliku
MGKPiRPA.13.2016 2016-01-04 2016-12-31 Krzysztof Łada prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczo - wychowawczej w Różańsku 6 300,00 brak pliku
MGKPiRPA.9.2016 2016-01-04 2016-12-31 Katarzyna Wydra prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczo - wychowawczej w Dolsku 6 300,00 brak pliku
MGKPiRPA.1.2016 2016-01-04 2016-12-31 Urszula Kotas konsultanta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym ds. Rozwiązywania Problemów alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie 2 560,00 brak pliku
MGKPiRPA.2.2016 2016-01-04 2016-12-31 Janusz Wieleborek konsultanta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym ds. Rozwiązywania Problemów alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie 1 600,00 brak pliku
MGKPiRPA.3.2016 2016-01-04 2016-12-31 Pracownia Psychologiczna ?KARMA? psycholog w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym ds. Rozwiązywania Problemów alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie 60,00 brak pliku
MGKPiRPA.4.2016 2016-01-04 2016-12-31 Krystyna Stankiewicz konsultanta ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 805,00 brak pliku
MGKPiRPA.524.4.2016 2016-01-07 2016-12-31 Ognisko Wychwawcze "Nasz Dom" Przeciwdziałanie patologiom społecznym - prowadzenie zajęć opiekuńczo ? wychowawczych dla dzieci i młodzieży z grupy ryzyka, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży z problemem alkoholowym i problemem narkomanii 18 000,00 brak pliku
MGKPiRPA.524.2.2016 2016-01-07 2020-12-31 Ognisko Wychwawcze "Nasz Dom" Przeciwdziałanie patologiom społecznym - prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej, jako placówki wsparcia dziennego na rzecz dzieci i młodzieży ze środowisk patologicznych -01.01.2016-31.12.2020 715,00 brak pliku
AP.2151.18.2016 2016-01-21 2016-12-31 Kowalski Adam obsługa muzyczna jubileuszy w USC 60,00 brak pliku
AP.2151.19.2016 2016-01-11 2016-12-31 Kowalczyk Tadeusz "Foto-Studio" obsługa fotograficzna jubileuszy w USC 6,00 brak pliku
AP.2151.20.2016 2016-01-11 2016-01-29 Stępnik Anna przeprowadzenie badań profilaktycznych pracowników Urzędu pracujących przy monitorach 45,00 brak pliku
PiR.0541.2.2015 MW 2015-12-28 2016-01-07 Firma Wielobranżowa Chronos -Praecision Wykonanie graweru listu gratulacyjnego na drewnie w etui- 1 szt, wykonanie małej tabliczki z grawerwem- szt.1 578,10 brak pliku
2021/2015-12-21 2015-12-23 2016-12-23 APMedia Iwona Ferszter-Petz Korzystanie z usługi prezentacji Usługobiorcy w Serwisie Internetowym www.polskaatrakcyjna.pl 244,77 brak pliku
UMOWA NR PiR.041.10.14.01.2015 2015-12-31 2016-01-15 ARVADO Consulting Opracowanie analizy finansowej na projekt ?Kompleksowe uzbrojenie terenów w tym przygotowanie Strefy Przemysłowej w Dębnie do Kostrzyńsko - Słubickiej Strefy Ekonomicznej? 13 530,00 brak pliku
OKiS.7151.2.2016 2016-01-07 2016-02-06 IZABELA SEKUŁA umowa najmu świetlicy w Smolnicy 369,00 brak pliku
MGKPiRPA.12.2016 2016-01-04 2016-01-31 Paulina Nadzikiewicz prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczej na terenie gminy Dębno - świetlica Oborzany 5 590,56 brak pliku
AP.2151.2.2016 2016-01-01 2016-12-31 REKORD POMORZE Sp. z o.o. serwis i nadzór autorski nad oprogramowaniem 3 690,00 brak pliku
AP.2151.21.2016 2016-01-01 2016-12-31 BETA SECURITY SYSTEM Sp. z o.o. monitoring systemu alarmowego magazynu broni w budynku Urzędu Miejskiego 4 132,80 brak pliku
OKiS.7151.4.2016 2016-01-07 2016-02-02 Józef Sicichowski umowa najmu lokalu - Świetlica Krześnica 276,75 brak pliku
Umowa nr 24/IKD.D/2015 2015-12-10 2016-01-25 Biuro Audytora Energetycznego DELTA Ewa Horków Opracowanie raportu w spr. sumy zużycia energii cieplnej przez jednostki w których realizowano projekt "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego" 2 320,00 brak pliku
PiR.055.1.2016 2016-01-25 2016-12-31 Media Zachód Bartosz Gajewski, Kostrzyn nad Odrą 66-470 Skład, druk i kolportaż materiałów prasowych Samorządowego Biuletynu Gminy Dębno jako "wkładki" do istniejącego czasopisma 18 700,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.5.2016.BR 2016-01-25 2016-11-14 Daniel Bońdos Instalatorstwo Sanitarne, CO i Gazowe z siedzibą w Smolnicy Prace porządkowe na terenie cmentarza w Smolnicy w roku 2016. 2 040,00 brak pliku
GNiOŚ.6140.1.6.2016.AP 2016-01-15 2016-12-31 Przychodnia Weterynaryjna w Dębnie Ryszard Baum usługi z zakresu opieki weterynaryjnej nad zwierzętami na terenie gminy Dębno 29 000,00 brak pliku
GNiOŚ.6140.1.7.2016.AP 2016-01-15 2016-12-31 Lecznica Weterynaryjna "REKS" w Debnie Konrad J. Bełezina usługi z zakresu opieki weterynaryjnej nad zwierzętami na terenie gminy Dębno 11 000,00 brak pliku
GNiOŚ.6140.2.2.2016.AP 2016-01-18 2016-12-31 "MÓJ PIES" Szkolenie Psów, Interwencyjne Wyłapywanie w Strzelcach Krajeńskich Psów Jolanta Krysiak interwencyjne wyłapywanie bezpańskich psów z terenu gminy Dębno 30 000,00 brak pliku
GNiOŚ.6140.4.3.2016.AP 2016-01-25 2016-12-31 Inspektorat Towarzystwa Ochrony Zwierząt "ANIMALS" w Białogardzie usługi z zakresu opieki weterynaryjnej nad zwierzętami na terenie gminy Dębno 30 000,00 brak pliku
OKiS.7151.8.2016 2016-01-25 2016-02-06 Emilia Mesjasz umowa najmu świetlicy - Dargomyśl 276,75 brak pliku
PiR.pp.526.12.2016 2016-02-01 2016-12-31 Uczniowski Klub Sportowy ABC FUTBOLU "Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu" 12 000,00 brak pliku
PiR.pp.526.11.2016 2016-02-01 2016-12-31 Netto Grupa Biegowa 42,195 "Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu" 3 500,00 brak pliku
PiR.pp.526.10.2016 2016-02-01 2016-02-09 Ognisko Wychowawcze ?Nasz Dom? Salezjanie Księdza Bosko "Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży" 8 000,00 brak pliku
PiR.pp.526.5.2016 2016-01-01 2016-12-31 Stowarzyszenie Miłośników Dębna "Działania na rzecz osób starszych" 7 000,00 brak pliku
PiR.pp.526.9.2016 2016-01-29 2016-02-06 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego "Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży" 2 500,00 brak pliku
PiR.pp.526.6.2016 2016-01-29 2016-06-30 Uczniowski Klub Sportowy "Olimpia" "Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu" 11 500,00 brak pliku
PiR.pp.526.8.2016 2016-01-29 2016-02-12 Stowarzyszenie Przyjaciół Krześnicy "Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży" 1 735,00 brak pliku
PiR.0542.2.2016.EJ 2016-01-14 2016-01-17 Audio-Video-Foto - Usługi Krzysztof Buczyński realizacja i emisja w TVB24 filmu z III Ogólnopolskiego Halowego Turnieju Piłki Nożnej Młodzika Młodszego 430,50 brak pliku
PiR.pp.526.15.2016 2016-02-02 2016-10-30 Polski Związk Niewidomych Okręgiem Zachodniopomorskim Kołem w Dębnie Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 2 750,00 brak pliku
AP.2151.22.2016 2016-01-04 2016-12-31 LOTOS PALIWA Spółka z o.o. zakup paliwa do samochodów służbowych Urzędu Miejskiego w 2016 roku 22 300,00 brak pliku
AP.2151.24.2016 2016-02-01 2016-12-31 Koblowska Teresa prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w 2016 roku 700,00 brak pliku
AP.2151.25.2016 2016-02-01 2016-12-31 Zając Maria prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w 2016 roku 700,00 brak pliku
AP.2151.26.2016 2016-02-01 2016-12-31 Borszcz Małgorzata prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w 2016 roku 700,00 brak pliku
OKiS.7151.7.2016 2016-01-20 2016-08-27 Iwona Osiadacz umowa najmu świetlicy w Warnicy 399,75 brak pliku
MGKPiRPA.7.2016 2016-01-29 2016-12-31 Rafał Galas przeprowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczej na terenie gminy Dębno w świetlic wiejskiej w Cychrach 4 980,00 brak pliku
MGKPiRPA.19.2016 2016-01-29 2016-12-31 Katarzyna Misztal przeprowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczej na terenie gminy Dębno w świetlic wiejskiej w Dysznie 5 775,00 brak pliku
MGKPiRPA.18.2016 2016-01-29 2016-12-31 Rafał Galas przeprowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczej na terenie gminy Dębno w świetlic wiejskiej w Ostrowcu 5 124,68 brak pliku
AP.2151.27.2016 2016-02-08 2016-03-07 Zakład Ogólnobudowlany-Stolarstwo-Ryszard Grzymski wykonanie zabudowy mebli do pok.19"B" w Urzędzie Miejskim 11 771,10 brak pliku
PiR.134.1.2016 2016-01-22 2016-12-31 Wytwórnia Telewizyjno- Filmowa Projekt i wykonanie nowej witryny internetowej www.debno.pl, zapewnienie kont pocztowych, utrzymanie strony i hosting, archiwizacja zasobów dotychczasowej strony. 11 070,00 brak pliku
GPiK7021.1.2016 2016-01-25 2016-01-25 Jarema Mariusz ul.Lipowa 1 , 74-400 Dębno naprawa oświetlenia przy bibliotece i na Pl.Konstytucji w Dębnie 1 645,32 brak pliku
OKiS.7151.5.2016 2016-01-11 2016-02-16 Edyta Kałużna umowa najmu lokalu użytkowego - Dolsk 276,75 brak pliku
OKiS.7151.10.2016 2016-02-08 2016-04-23 Kazimierz Szczerba umowa najmu lokali użytkowych - Mostno 276,75 brak pliku
PiR.pp.526.22.2016 2016-02-12 2016-12-31 Uczniowski Klub Sportowy ?TECHNIK? Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu 7 871,30 brak pliku
PiR.pp.526.21.2016 2016-02-12 2016-12-31 Dębnowskie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu. 3 500,00 brak pliku
PiR.pp.526.18.2016 2016-02-12 2016-12-31 Koło Związku Sybiraków w Dębnie Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 2 600,00 brak pliku
OKiS.7151.1.2016 2016-01-07 2016-02-10 Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego umowa najmu lokalu użytkowego - świetlica Suchlica 184,50 brak pliku
OKiS.7151.10.2016 2016-02-04 2016-04-30 Emilia Bysińska umowa najmu lokalu użytkowego - świetlica Krześnica 276,75 brak pliku
OKiS.7151.3.2016 2016-01-07 2016-01-30 Katarzyna Komisarczyk umowa najmu lokalu użytkowego - świetlica Krześnica 369,00 brak pliku
AP.2151.28.2016 2016-01-02 2016-12-31 MAGIS MEDIANET dostęp do sieci komputerowej 840,00 brak pliku
PiR.pp.526.14.2016 2016-02-16 2016-12-31 CARITAS parafii Matki Bożej Fatimskiej Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 3 500,00 brak pliku
GPiK-1/Rr/2016 2016-01-28 2016-04-15 P.W. Skorobogaty ul.I-Armii, Dębno rozbiórka budynku gospodarczego na dz. nr 372/31 w Smolnicy z uporządkowaniem terenu i spryzmowaniem gruzu 27 886,56 brak pliku
OKiS.7151.45.2015 2015-10-28 2016-05-15 Aldona Lizak umowa najmu świetlicy Grzymiradz 276,75 brak pliku
OKiS.7151.14.2016 2016-02-24 2016-05-28 Anita Rabińska umowa najmu - wietlica Ostrowiec 276,75 brak pliku
OKiS.7151.67.2015 2015-10-23 2016-05-29 Danuta Stach umowa najmu - świetlica Smolnica 276,75 brak pliku
OKiS.7151.60.2015 2015-10-12 2016-05-22 Radosław Sala umowa najmu - świetlica Grzymiradz 276,75 brak pliku
OKiS.7151.13.2016 2016-02-22 2016-04-23 Daniel Kubiński umowa najmu - świetlica Krześnica 276,75 brak pliku
GNiOŚ.7021.2.2016.BR 2016-02-15 2016-03-15 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Dobowe opadów na zrekultywowanym składowisku w Dębnie za 2015 rok. 442,80 brak pliku
GNiOŚ.7045.25.2016.BR 2016-02-22 2016-03-07 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe POLGET Getman Spółka Jawna Remont chodnika oraz utwardzenie alejki pomiędzy kwaterami na cmentarzu w Barnówku. 5 390,00 brak pliku
AP.2151.29.2016 2016-01-12 2016-12-31 WOLTERS KLUWER Sp. z o.o. roczny dostęp do programów LEX 15 498,00 brak pliku
AP.2151.30.2016 2016-03-01 2016-03-25 Kaniewska Krystyna dostarczenie wezwań na kwalifikację wojskową rocznika 1997 358,90 brak pliku
AP.2151.23.2016 2016-01-04 2019-01-03 Zakład Instalacji Alarmowych "Skarbiec" przegląd i usuwanie awarii instalacji systemu monitoringu wizyjnego w Urzędzie Miejskim 3 000,00 brak pliku
OKiS.7151.15.2016 2016-02-25 2016-02-27 Kazimierz Kucharski umowa najmu lokalu użytkowego Krześnica 123,00 brak pliku
GPiK7011.1/Rd/2016 2016-03-01 2016-11-30 DROMAX R.Kobierski i K. Kobierski - Strzelce Kraj. równanie dróg gruntowych gminnych w 2016r 100 000,00 brak pliku
OKiS.7151.74.2015 2015-11-06 2016-05-15 Justyna Sekuła wynajem świetlicy - Smolnica 276,00 brak pliku
GPiK7011.4/Rd/2016 2016-03-09 2016-11-30 Dromax R.K.Kobierscy ul.Gorzowska 36, 66-500 Strzelce Krajeńskie naprawa nawierzchni asfaltowych dróg gminnych w 2016r. 40 000,00 brak pliku
GPiK.04.7021.19.2016.DM 2016-03-10 2016-08-31 Instalatorstwo Sanitarne c.o. i gaz Daniel Bońdos Smolnica akcja "Dróżnik" w okresie od 01.05.2016-31.08.2016r. 1 000,00 brak pliku
RS.01.GPiK.7021.20.2016.DM 2016-03-10 2016-08-31 Instalatorstwo Sanitarne c.o. i gaz Daniel Bońdos Solnica wykaszanie działek gminnych Nr 229/2 i Nr 372/16 w okresie od 10.03.2016 do 31.08.2016 r. 2 500,00 brak pliku
GPiK.06.2151.1.2016.DM 2016-04-01 2016-06-30 Myszkowski Przemysław Dolsk akcja "Dróżnik" w okresie od 01.06.2016 r. do 30.06.2016 r. 800,00 brak pliku
RS.04.GPiK.2151.2.2016.DM 2016-04-01 2016-11-30 Czyżewska Małgorzata Grzymiradz utrzymanie czystości na przystankach PKS 450,00 brak pliku
GPiK7011/1/Rm/2016 2016-03-10 2016-06-30 WYGOCKI Andrzej Wygocki Ciemino16/2,76-220 Główczyce Remont mostu przy amfiteatrze w Dębnie 36 285,00 brak pliku
AP.2151.31.2016 2016-03-09 2016-06-10 Renault Autoryzowany Dealer Polmotor zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Dębnie 118 000,00 brak pliku
OKiS.7151.17.2016 2016-03-03 2016-03-28 Danuta Bocian umowa najmu świetlicy - Smolnica 98,40 brak pliku
PiR.pp.526.17.2016 2016-02-01 2016-02-14 Stowarzyszenie Edukacyjne Na Rzecz Rozwoju Wsi Mostno, Więcław, Łazy i Barnówko Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży z zakresu organizacji kolonii oraz półkolonii zimowych 2 000,00 brak pliku
PiR.pp.526.4.2016 2016-02-02 2016-12-31 Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Dębnie Działania na rzecz osób starszych 1 500,00 brak pliku
PiR.pp.526.3.2016 2016-02-09 2016-12-31 Związek Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych, Koło Miejsko ? Gminne w Dębnie Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 2 800,00 brak pliku
PiR.pp.526.28.2016 2016-03-16 2016-12-31 Związkiem Inwalidów Wojennych RP Oddziałem w Dębnie Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 1 100,00 brak pliku
PiR.pp.526.16.2016 2016-02-02 2016-12-31 Szkolne Koło Krajoznawczo ? Turystycznym przy Oddziale Zachodniopomorskim Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych nr 70 Cykliczne imprezy interdyscyplinarne 2 500,00 brak pliku
PiR.pp.526.7.2016 2016-02-04 2016-06-30 Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Pomorzanin Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu poprzez rozwój sportu kwalifikowanego 11 500,00 brak pliku
PiR.pp.526.30.2016 2016-03-18 2016-06-30 Ludowy Zespół Sportowy Santos Sarbinowo Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu poprzez rozwój sportu kwalifikowanego 11 500,00 brak pliku
PiR.pp.526.2.2016 2016-01-26 2016-06-30 Miejski Klub Sportowy Dąb Dębno Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu poprzez rozwój sportu kwalifikowanego 140 000,00 brak pliku
PiR.pp.526.31.2016 2016-03-17 2016-06-30 Klub Sportowy Myśla Dargomyśl Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez rozwój sportu kwalifikowanego 12 500,00 brak pliku
PiR.pp.526.13.2016 2016-02-05 2016-12-31 Uczniowski Klub Sportowy ?Arkady? Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu poprzez rozwój sportu młodzieżowego 9 000,00 brak pliku
PiR.pp.526.24.2016 2016-03-18 2016-12-31 Stowarzyszenie Tenisa Stołowego ?STS? Dębno Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu 3 000,00 brak pliku
PiR.pp.526.26.2016 2016-03-11 2016-05-13 Stowarzyszenie UNUM Działania na rzecz nauki, Edukacji, oświaty i wychowania 3 996,00 brak pliku
PiR.pp.526.25.2016 2016-03-07 2016-05-10 Stowarzyszenie Oświatowe Działania na rzecz nauki, Edukacji, oświaty i wychowania 790,00 brak pliku
PiR.pp.526.19.2016 2016-02-10 2016-12-31 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Dębnie Działania na rzecz osób niepełnoprawnych 2 800,00 brak pliku
PiR.pp.526.1.2016 2016-01-12 2020-12-31 Kołem Dębnowskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, polegającego na prowadzeniu na terenie Gminy Dębno, w lokalu wskazanym przez Gminę schroniska dla 30 bezdomnych mężczyzn oraz noclegowni dla 20 mężczyzn pozbawionych schronienia 315 000,00 brak pliku
OKiS.7151.15.2016 2016-02-24 2016-04-09 Agnieszka Ligmann umowa najmu lokalu użytkowego - świetlica Smolnica 276,75 brak pliku
PiR.0541.4.2016 2016-03-23 2016-07-31 Wytwórnia Telewizyjno- Filmowa Realizacja filmu promocyjno -informacyjnego "Dębno z drona" 7 380,00 brak pliku
AP.2151.33.2016 2016-04-01 2018-04-30 Wytwórnia Filmowa "ALFA" Sp. z o.o. udostępnienie oprogramowania e-OBIEG 23 370,00 brak pliku
PiR.041.3.1.2016 2016-03-04 2016-04-05 ARVADO Consulting Opracowanie pełnej dokumentacji na projekt "Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kościuszki oraz w ul. Pułaskiego i Piasecznej w miejscowości Dębno" 11 000,00 brak pliku
GPiK.1.Rp.2016 2016-03-14 2016-03-31 Zakład Ogólnobudowlany SYMENIUK ul.Moniuszki 13 remont przystanku na ul.Daszyńskiego w Dębnie 6 494,48 brak pliku
RS.06.GPiK.2151.4.2016.DM 2016-04-01 2016-11-30 Wojciechowski Grzegorz Dyszno sprzątanie i koszenie parku w okresie od 01.04.2016 do 30.11.2016 r. 250,00 brak pliku
RS.09.GPiK.2151.6.2016.DM 2016-04-01 2016-10-15 Lewandowski Krystian Różańsko sprzątanie i koszenie terenów gminnych w okresie od 15.04.2016 do 15.10.2016r. 1 100,00 brak pliku
RS.11.GPiK.7021.30.2016.DM 2016-04-01 2016-04-30 "AGA" Hurt Detal Henryk Dulas Dyszno zakup drewochronu do konserwacji elementów małej architektury. 338,00 brak pliku
RS.10.GPiK.7021.29.2016.DM 2016-04-01 2016-04-30 Sklep ROLMET Łukasz Zając Dyszno zakup podkaszarki oraz osprzetu 1 387,00 brak pliku
PiR.4040.2.2016 2016-03-15 2016-04-02 EUROMET Sp. z o.o. Myślibórz tablica pamiątkowa, dotycząca "Maratonu Dębno" 1 968,00 brak pliku
RS.07.GPiK.2151.5.2016.DM 2016-04-01 2016-11-30 Wojciechowski Grzegorz Dyszno sprzątanie terenów gminnych 1 500,00 brak pliku
GPiK.10.2151.7.2016.DM 2016-04-01 2016-05-31 Ciesielski Piotr Młyniska akcja "Dróżnik" 800,00 brak pliku
RS.17.GPiK.2151.8.2016.DM 2016-04-11 2016-07-31 Sućko Krzysztof Sarbinowo koszenie wzdłuż dróg gminnych 2 000,00 brak pliku
GPiK.14.2151.9.2016.DM 2016-04-11 2016-04-22 Sućko Krzysztof Sarbinowo akcja "Dróżnik" 1 000,00 brak pliku
RS.16.GPiK.2151.10.2016.DM 2016-04-11 2016-04-30 Sućko Krzysztof Sarbinowo remont elementów małej architektury 400,00 brak pliku
RS.15.GPiK.2151.11.2016.DM 2016-04-11 2016-10-30 Myszkowski Przemysław Dolsk utrzymanie czystości i koszenie terenów gminnych 1 800,00 brak pliku
GPiK.13.2151.12.2016.DM 2016-04-11 2016-06-10 Jaślan Katarzyna Ostrowiec akcja "Dróżnik" 800,00 brak pliku
RS.18.GPiK.2151.13.2016.DM 2016-04-11 2016-09-30 Witkowska Ewa Mostno sprzątanie przystanków PKS 1 280,00 brak pliku
RS.14.GPiK.2151.14.2016.DM 2016-04-11 2016-09-30 Grocholski Grzegorz Mostno koszenie terenów gminnych 1 000,00 brak pliku
GPiK.15.2151.15.2016.DM 2016-04-11 2016-09-30 Grocholski Grzegorz Mostno akcja "Dróżnik" 800,00 brak pliku
GPiK.19.2151.16.2016.DM 2016-04-19 2016-11-30 Karczmar Kornelia Krześnica akcja "Dróżnik" 1 000,00 brak pliku
GPiK.18.2151.17.2016.DM 2016-04-19 2016-10-31 Godzik Edmund Więcław akcja "Dróżnik" 800,00 brak pliku
RS.22.GPiK.2151.18.2016.DM 2016-04-19 2016-10-31 Godzik Edmund Więcław wykaszanie terenów gminnych 2 700,00 brak pliku
GPiK.22.2151.19.2016.DM 2016-04-26 2016-07-30 Dmytruszkiewicz Małgorzata Krężelin akcja "Dróżnik" 800,00 brak pliku
RS.23.GPiK.2151.20.2016.DM 2016-04-29 2016-11-30 Karczmar Kornelia Krześnica koszenie i wywóz traw z terenów gminnych 3 000,00 brak pliku
GPiK.23.2151.21.2016.DM 2016-05-16 2016-06-30 Jaworski Tomasz Bogusław koszenie terenów gminnych 800,00 brak pliku
RS.24.GPiK.2151.22.2016.DM 2016-04-29 2016-10-31 Jaworski Tomasz Bogusław koszenie terenów gminnych 1 500,00 brak pliku
GPiK.24.2151.23.2016.DM 2016-05-05 2016-06-30 Krawiec Grzegorz Suchlica akcja "Dróżnik" 800,00 brak pliku
GPiK.25.2151.24.2016.DM 2016-05-05 2016-07-15 Naglik Ryszard Barnówko akcja "Dróżnik" 800,00 brak pliku
RS.27.GPiK.2151.25.2016.DM 2016-05-05 2016-11-30 Naglik Ryszard Barnówko utrzymanie czystości 1 000,00 brak pliku
RS.26.GPiK.2151.26.2016.DM 2016-05-05 2016-09-30 Naglik Ryszard Barnówko koszenie terenów gminnych 2 700,00 brak pliku
GPiK.29.2151.27.2016.DM 2016-05-19 2016-06-30 Dembicka Joanna Oborzany akcja "Dróżnik" 1 000,00 brak pliku
RS.21.GPiK.2150.4.2016.DM 2016-04-19 2016-10-31 Godzik Edmund Więcław sprzątanie przystanków 2 300,00 brak pliku
GPiK.17.2150.5.2016.DM 2016-04-19 2016-06-30 Matkowski Stanisław Cychry akcja "Dróżnik" 1 100,00 brak pliku
RS.20.GPiK.2150.6.2016.DM 2016-04-19 2016-10-31 Matkowski Stanisław Cychry prace porządkowe, koszenie i grabienie terenów gminnych 3 400,00 brak pliku
RS.19.GPiK.2150.2.2016.DM 2016-04-13 2016-11-30 Kowalski Kazimierz Oborzany sprzątanie oraz koszenie przystanków PKS 1 449,00 brak pliku
RS.05.GPiK.2150.1.2016.DM 2016-04-01 2016-12-02 Zieba Maria Warnice utrzymanie czystości i koszenie terenów gminnych 1 360,00 brak pliku
RS.08.GPiK.7021.28.2016.DM 2016-04-01 2016-11-30 Przedsiebiorstwo Handlowe "Ula" Urszula Ruszlewicz Krześnica utrzymanie przystanków PKS 1 000,00 brak pliku
RS.12.GPiK.7021.31.2016.DM 2016-04-05 2016-05-30 Instalatorstwo Sanitarne c.o. i gaz Daniel Bońdos Smolnica remont ławek 2 000,00 brak pliku
RS.13.GPiK.7021.38.2016.DM 2016-04-11 2016-04-30 Sklep Rolmet Łukasz Zajac Dolsk zakup kosy spalinowej oraz części 2 345,50 brak pliku
GPiK.32.7021.40.2016.DM-000070/POZ/2016/S 2016-05-04 2016-10-26 Toi toi Polska Wynajem i serwis kabin toi toi brak pliku
RS.25.GPiK.7021.43.2016.DM 2016-05-02 2016-05-15 Mari-Bruk Roman Kozieł Młyniska ułożenie polbruku na placu zabaw 2 000,00 brak pliku
RS.35.GPiK.7021.47.2016.DM 2016-05-13 2016-05-30 Repiko Spółka Jawna Dyszno zakup sprzętu do utrzymania czystości 301,37 brak pliku
RS.34.GPiK.7021.48.2016.DM 2016-05-13 2016-05-31 Ernesto sp. z o.o. Dyszno zakup sprzętu do utrzymania czystości 65,90 brak pliku
RS.33.GPiK.7021.49.2016.DM 2016-05-13 2016-10-20 PUK sp. z o.o. w Dębnie Dargomyśl koszenie traw wraz z wywozem 750,00 brak pliku
RS.36.GPiK.7021.53.2016.DM 2016-05-17 2016-05-30 Sklep Rolmet Łukasz Zajac Grzymiradz zakup kosy spalinowej, kosiarki spalinowej oraz części 4 017,00 brak pliku
RS.37.GPiK.7021.57.2016.DM 2016-05-18 2016-06-18 Frajda sp. cywilna Dargomyśl zakup urządzeń na plac zabaw 8,00 brak pliku
RS.38.GPiK.7021.74.2016.DM 2016-05-18 2016-06-10 Sklep Rolmet Łukasz Zajac Grzymiradz zakup oleju do kosiarki 44,00 brak pliku
GPiK.37.7021.87.2016.DM 2016-06-30 2016-07-08 Pracownia Szyldów i Reklam NOVUM Tabliczka pamiątkowa na Kamień poświęcony ofiarom Zbrodni Wołyńskiej 450,00 brak pliku
GPiK.36.7021.86.2016.DM 2016-07-01 2016-07-07 Firma Kamieniarska STEIN II Wykonanie kamienia poświęconego ofiarom Zbrodni Wołyńskiej wraz z polbrukiem 1 300,00 brak pliku
GPiK.38.7021.93.2016.DM 2016-06-27 2016-07-05 Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Kazimierz Twardowski Transport i ustawienie kamienia poświęconego ofiarom Zbrodni Wołyńskiej 467,40 brak pliku
RS.42.GPiK.7021.96.2016.DM 2016-07-14 2016-07-28 Autoryzowany Dealer Firmy "Stihl" Bogusław Pulikowski Więcław zakup części do kosiarki 600,00 brak pliku
RS.40.GPiK.7021.85.2016.DM 2016-07-01 2016-08-31 Kowalstwo Artystyczne Krzysztof Władyka Oborzany wykonanie ławek oraz remont elementów małej architektury 2 700,00 brak pliku
GPiK.27.7021.50.2016.DM 2016-05-16 2016-08-02 AKTIV Place Zabaw Młyniska zakup urządzeń na plac zabaw 10,00 brak pliku
RS.41.GPiK.7021.95.2016.DM 2016-06-28 2016-07-11 Sprzedaż-Serwis Sprzetu Leśnego i Ogrodniczego Warnice zakup żyłki 28,00 brak pliku
RS.39.GPiK.7021.84.2016.DM 2016-06-08 2016-06-16 Ernesto sp. z o.o. Warnice materiały impregnacyjne 94,28 brak pliku
GPiK.28.7021.51.2016.DM 2016-05-16 2016-07-15 Usługi Projektowo-Wykonawcze "PROINSTAL" s.c. Wykonanie projektu zagospodarowania placu zabaw w Dębnie dz. nr 23 obręb 6 2 400,00 brak pliku
GPiK.26.7021.46.2016.DM 2016-05-12 2016-07-15 Usługi Projektowo-Wykonawcze "PROINSTAL" s.c. Wykonanie projektu zagospodarowania placu zabaw w Suchlicy dz. nr 34/3 2 400,00 brak pliku
GPiK.39.2016.DM-1/PWiK/2016 2016-06-30 2016-12-31 PWiK sp. z o.o. w Dębnie Utrzymanie i konserwacja kanalizacji burzowej oraz przegląd hydrantów 107,00 brak pliku
GPiK.40.2016.DM-1/PUK/2016 2016-03-15 2016-12-31 PUK sp. z o.o. w Dębnie Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych, małej architektury, dróg oraz czystość w mieście . 971,00 brak pliku
RS.22.GPiK.2151.18.2016.DM 2016-04-19 2016-10-31 Godzik Edmund Więcław wykaszanie terenów gminnych 2 700,00 brak pliku
GPiK.41.7021.99.2016.DM 2016-07-25 2016-11-30 Instalatorstwo Sanitarne c.o. i gaz Daniel Bońdos Warnice wykonanie koszenia w ramach akcji "Dróżnik" 1 000,00 brak pliku
AP.2151.42.2016 2016-07-06 2016-07-22 Popławska Magdalena dostarczenie na terenie Dębna upomnień za opłaty śmieciowe 658,60 brak pliku
AP.2151.43.2016 2016-07-27 2016-09-02 Gawrońska Małgorzata sprzątanie pomieszczeń biurowych UM i USC w Dębnie 2 000,00 brak pliku
AP.2151.44.2016 2016-07-20 2016-12-31 Dębnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Dębnie najem lokali użytkowych przy ul. Droga Zielona 1 w Dębnie 12 109,00 brak pliku
RS.43.GPiK.7021.98.2016.DM 2016-08-05 2016-11-30 Instalatorstwo Sanitarne c.o. i gaz Daniel Bońdos Warnice koszenie terenów gminnych 400,00 brak pliku
RS.44.GPiK.7021.101.2016.DM 2016-08-17 2016-09-15 HOLZMET Maślana Monika Bogusław naprawa elementów małej architektury na placu zabaw 738,00 brak pliku
RS.45.GPiK.7021.105.2016.DM 2016-08-25 2016-09-15 Autoryzowany Dealer Firmy "Stihl" Bogusław Pulikowski Sarbinowo zakup części do kosiarki, naprawa kosy 865,10 brak pliku
RS.46.GPiK.7021.107.2016.DM 2016-09-09 2016-09-30 Przedsiebiorstwo Handlowo-Usługowe "PILAR" Różańsko części do kosiarki ciągnikowej 645,00 brak pliku
GPiK.09.2151.3.2016.DM 2016-04-01 2016-07-15 Wojciechowski Grzegorz Dyszno akcja "Dróżnik" 800,00 brak pliku
GPiK.431.7021.109.2016.DM 2016-09-14 2016-09-26 P.P.H.U. REKORD Systemy Małej Architektury Ławki bez oparcia 5 szt. 1 732,00 brak pliku
RS.47.GPiK.7021.110.2016.DM 2016-09-05 2016-09-26 Zakład Stolarski "STOLMEX" Agata Tomalik Młyniska stoły rekreacyjne na plac zabaw 1 649,98 brak pliku
RS.48.GPiK.7021.111.2016.DM 2016-09-26 2016-09-30 Autoryzowany Dealer Firmy "Stihl" Bogusław Pulikowski Sarbinowo części do kosiarki 186,00 brak pliku
SM.GPiK7011.1.Rd/2016 2016-03-01 2016-11-30 DROMAX Kobierski K. i R. Strzelce Krajeńskie Równanie dróg gminnych gruntowych 100,00 brak pliku
GPiK.1.Rd.2016 2016-01-07 2016-01-08 P.H. ,,ULA" Krześnica 3/2 ; Cychry Odśnieżanie:Młynisk, Krześnicy, Sarbinowa 700,00 brak pliku
GPiK-1/Rr/2015 2016-01-28 2016-04-15 P.W. Skorobogaty ul.I-Armii 10, Dębno rozbiórka budynku w Smolnicy dz. nr 372/31 27 886,56 brak pliku
GPiK7011.4/Rd/2016 2016-03-09 2016-11-30 DROMAX Kobierski K. i R. Strzelce Krajeńskie naprawa nawierzchni asfaltowych 40,00 brak pliku
GPiK7011/1/Rm/2016 2016-03-10 2016-06-30 WYGOCKI Andrzej Wygocki Ciemino16/2,76-220 Główczyce remont pomostu przy amfiteatrze na Daszyńskiego w Debnie 36,29 brak pliku
GPiK7011.6/Rd/2016 2016-04-18 2016-09-30 S.U.R. ,,ROL-BUD" Trzcińsko Zdrój utwardzenie dróg gminnych kruszywem bazaltowym , powlekanie emulsją i grysem 165,00 brak pliku
GPiK.Rp.1.2016 2016-03-14 2016-03-31 Z-d Ogólnobudowlany Symeniuk Zb. Dębno, remont przystanku przy ul.Daszyńskiego w Dębnie 6,49 brak pliku
GPiK1Rds2016-zlecenie 2016-04-04 2016-04-18 ZPHU Twardowski Kazimierz, Waryńskiego 40/3 Skarpowanie pobocza drogi gminnej Sarbinowo-Młyniska 5,00 brak pliku
GPiK1Rm2016-zlecenie 2016-04-22 2016-04-30 WYGOCKI Andrzej Wygocki Ciemino16/2,76-220 Główczyce impregnacja mostu na jez. Lipowo 1,72 brak pliku
GPiK7011.9/Rd/2016 2016-04-29 2016-10-31 Z-d Ogólnobudowlany Symeniuk Zb. Dębno, remont nawierzchni chodników i ulic wyk. z płytek chodnikowych, polbruku i bruku 73,00 brak pliku
GPiK7011.10/Rd/2016 2016-06-01 2016-08-30 DROMAX Kobierski K. i R. Strzelce Krajeńskie równanie dróg gminnych żużlowo - gruntowych 30,00 brak pliku
GPiK11/Rpp/2016-zlecenie 2016-06-02 2016-06-30 ZPHU Twardowski Kazimierz, Waryńskiego 40/3 przepust drogowy ul. Hołdownicza w Dębnie 2,46 brak pliku
GPiK.12/Kg/2016 2016-05-23 2016-06-10 P.W.Skorobogaty ul.I-Armii 10,Dębno kruszenie kruszywa na składowisku gruzu w Smolnicy 37 100,00 brak pliku
GPiK7011.11/Rd/2016 2016-06-22 2016-08-30 S.U.R. ,,ROL-BUD" Trzcińsko Zdrój utwardzenie dróg gminnych-zjazdy i pokrycie emulsją (roboty dodatkowe) 59,00 brak pliku
GPiK7011.15.Rp.2016 2016-08-04 2016-08-31 WYGOCKI Andrzej Wygocki Ciemino16/2,76-220 Główczyce remont pomostu na jeziorze Duszatyń w Dębnie 38,13 brak pliku
GPiK7226.12.Rd.2016-zlecenie 2016-07-12 2016-10-04 Usługi InzynierskieWojciech Prochera ; Nowa Wioska 5b; 66-218 Lubrza wykonanie metryk przejazdów kolejowych gminnych 7,38 brak pliku
GPiK7021.1.2016 2016-01-25 2016-02-01 Z-d Ogolnobudowlany i Inżynierstwa-Elektrycznego Mariusz Jarema , Debno naprawa oświetlenia ulicznego w Dębnie -biblioteka, Pl.Konstytucji w Dębnie 1,65 brak pliku
GPiK.7011.16RM.2016-zlecenie 2016-07-29 2016-08-25 Lubuskie Centrum Budownictwa Pasywnego; Michal Kruczkowski , Chwalęcice ul.Zwirowa 204 ocena stanu tech. mostu na ul.Słowackiego w Dębnie i nadzór nad wykonaniem prac zabezpieczających. 1,00 brak pliku
GPiK.17.RM.2016 2016-08-03 2016-09-30 KORIMEX Józef Korzeniowski , ul.Orla 6, 74-400 Dębno remont mostu przy ul. Słowackiego w Dębnie na rz. Kosie 99,00 brak pliku
GPiK.18/Kg/2016 2016-08-19 2016-10-03 P.W. Skorobogaty ul.I-Armii 10, Dębno kruszenie gruzu z odwiezieniem materiału na pryzmę 37 035,00 brak pliku
RS.49.GPiK.7021.130.2016.DM 2016-10-24 2016-11-10 Autoryzowany Dealer Firmy "Stihl" Bogusław Pulikowski Młyniska zakup części do kosy 100,00 brak pliku
GPiK.48.7021.131.2016.DM 2016-10-24 2016-11-21 Pracownia Szyldów i Reklam NOVUM Naklejki + tablica regulamin korzystania z placu zabaw Dębno 720,00 brak pliku
RS.50.GPiK.7021.132.2016.DM 2016-10-24 2016-11-21 Pracownia Szyldów i Reklam NOVUM Tablice regulamin korzystania z palców zabaw Suchlica, Smolnica 820,00 brak pliku
RS.51.GPiK.7021.144.2016.DM 2016-06-24 2016-06-24 P.H.U. "OILMAX" RS Więcław zakup oleju do kosiarki 58,00 brak pliku
RS.53.GPiK.7021.145.2016.DM 2016-11-20 2016-12-20 Sprzedaż-Serwis Sprzetu Leśnego i Ogrodniczego Warnice zakup żyłki i oleju do kosiarki 78,00 brak pliku
RS.54.GPiK.7021.142.2016.DM 2016-11-20 2016-12-20 DREWEX Mieszkowice Suchlica zakup stołów na plac zabaw 2 400,00 brak pliku
RS.52.GPiK.7021.143.2016.DM 2016-06-24 2017-10-19 PKS Myślibórz Więcław zakup paliwa do kosiarki 275,40 brak pliku
GPiK.49.7021.138.2016.DM 2016-10-25 2016-11-02 KOMSERWIS Trzebinia Zakup ławek koszy i elementów do koszy na Plac Konstytucji 3-go Maja w Dębnie 5 252,10 brak pliku
GPiK.50.7021.140.2016.DM 2016-10-25 2016-12-05 Terra Natura Joanna Szydłowska Szczecin Wykonanie koncepcji wraz z kosztorysem inwestorskim dla zadania "Rewitalizacja Parku Miejskiego im. J.Krasickiego w Dębnie" 10,00 brak pliku
RS.55.GPiK.7021.153.2016.DM 2016-12-01 2016-12-15 P.P.H.U. REKORD Systemy Małej Architektury Więcław zakup ławek 2 337,00 brak pliku
RS.56.GPiK.7021.154.2016.DM 2016-11-08 2016-12-05 SKR Dębno Więcław zakup paliwa do kosiarki 144,00 brak pliku
GPiK.52.7021.166.2016.DM 2016-12-22 2016-12-28 Pracownia Szyldów i Reklam NOVUM Witacze i stojaki na rowery - projekt graficzny 1 500,00 brak pliku
GPiK.51.140.1.2016.DM 2016-10-25 2016-12-15 Terra Natura Joanna Szydłowska Szczecin Koncepcja zagospodarowania terenów zielonych przy rzece Kosie i jeziorze Lipowo 4 920,00 brak pliku
RI/01.26/I/2017 2017-01-19 2017-11-30 Zakład Usług Technicznych architekt Wanda Grodzka, Gdańsk. Wykonanie kompleksowej dokumentacji Środowiskowego Domu Samopomocy z możliwością świadczenia usług całodobowych oraz Dzienny Ośrodek Wsparcia Osób w Podeszłym Wieku w Dębnie. 110 700,00 brak pliku
RI/01.09/I/2017 2017-01-20 2017-09-30 Usługi Projektowe PROINSTAL s.c. G.Dąbski R.Frieske, Dębno. Pt budowy oświetlenia w gminie Dębno. 53 382,00 brak pliku
RI/PiR/06.02/I/2017 2017-01-23 2017-02-28 Usługi Geodezyjne Wł.Świderski, Dębno. Wykonanie dwóch map do celów projektowych działek nr 570/4 w Dargomyślu oraz 329/9 w Dębnie (ul.Spacerowa). 2 100,00 brak pliku
RI/PiR/06.03/I/2017 2017-01-23 2017-02-28 Usługi Geodezyjne Wł.Świderski, Dębno. Wykonanie mapy do celów projektowych działki nr 677/4 w Warnicach. 1 050,00 brak pliku
RI/PiR/06.04/I/2017 2017-01-23 2017-02-28 Usługi Geodezyjne Wł.Świderski, Dębno. Wykonanie mapy do celów projektowych działki nr 327/40 w Dębnie (ul.Bohaterów Września). 1 050,00 brak pliku
RI/05.18/I/2017 2017-01-19 2017-02-10 Lubuskie Centrum Budownictwa Pasywnego M.Kruczkowski, Chwalęcice Wykonanie opinii geotechnicznej dla inwestycji pn. "Przebudowa ul.Wojska Polskiego i Piasta w Dębnie-II etap". 4 797,00 brak pliku
RI/05.18/I/2017 2017-01-19 2017-02-10 Lubuskie Centrum Budownictwa Pasywnego M.Kruczkowski, Chwalęcice Wykonanie opinii geotechnicznej dla inwestycji pn. "Przebudowa ul.Wojska Polskiego i Piasta w Dębnie-II etap". 4 797,00 brak pliku
Nr 2 (PUK) 2016 2016-03-15 2016-12-31 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dębnie Wywóz odpadów z cmentarzy komunalnych; utrzymanie grobów wojennych KURHAN w Dębnie; likwidacja dzikich wysypisk odpadów; zbieranie i utylizacja padłych zwierząt z terenów gminnych; wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów; utrzymanie czystości rzeki Kosy. 168 000,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.24.2016.BR 2016-03-01 2016-11-14 Wytwórnia Peletu Grzegorz Szurgociński, Krześnicy 84, 74-404 Cychry Prace porządkowe na cmentarzu w Krześnicy. 1 805,00 brak pliku
GNiOŚ.6120.1.2016.BR 2016-03-15 2016-05-30 Marek Schiller Waloryzacja przyrodnicza w celu utworzenia użytku ekologicznego na dz. nr 363/1 w Smolnicy 1 170,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.36.2016.BR 2016-03-22 2016-11-15 Czyżewska Małgorzata Prace porządkowe na cmentarzu w Grzymiradzu. 1 305,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.37.2016.BR 2016-03-22 2016-11-15 Grzegorz Wojciechowski Prace porządkowe na cmentarzu w Dysznie 1 250,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.38.2016.BR 2016-03-22 2016-11-15 Krzysztof Sućko Prace porządkowe na cmentarzu w Sarbinowie 3 140,00 brak pliku
AP.2151.20.2017 2016-12-30 2018-12-31 Wytwórnia Telewizyjno-Filmowa udostępnienie oprogramowania e-URZĄD 30 996,00 brak pliku
AP.2151.19.2017 2017-01-11 2017-12-19 QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. licencja na użytkowanie programu "Qdeklaracje" 14 538,60 brak pliku
OKiS.7151.15.2017 2017-01-30 2017-02-04 Mirosław Pawłowski umowa najmu lokalu - Suchlica 215,25 brak pliku
OKiS.7151.7.2017 2017-01-17 2017-05-27 Agnieszka Grocholska umowa najmu lokalu użytkowego - Smolnica 246,00 brak pliku
OKiS.7151.10.2017 2017-01-18 2017-02-01 Zachodniopomirski Ośrodek Doradztwa Rolniczego umowa najmu świetlicy w Suchlicy 159,90 brak pliku
OKiS.7151.13.2017 2017-01-23 2017-02-18 Henryk Wojciechowski umowa najmu lokalu - świetlica Oborzany 215,25 brak pliku
OKiS.7151.9.2017 2017-01-17 2017-03-04 Anna Zdunek umowa najmu świetlicy w Ostrowcu 215,25 brak pliku
OKiS.7151.8.2017 2017-01-17 2017-03-04 Sebastian Krupa umowa najmu świetlicy wiejskiej w Mostnie 246,00 brak pliku
AP.2151.17.2016 2016-01-04 2016-12-31 Skoczylas Edward pełnienie funkcji Komendanta Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębnie 24 600,00 brak pliku
AP.2151.32.2016 2016-06-06 2016-03-31 Wytwórnia Telewizyjno-Filmowa "ALFA" aneks do umowy z dnia 16.12.2013 r. 0,00 brak pliku
AP.2151.34.2016 2019-09-05 2019-04-16 Kancelaria Adwokacka - adwokat Igor Frydrykiewicz stała pomoc prawna dla Urzędu Miejskiego 50 500,00 brak pliku
AP.2151.35.2016 2016-04-15 2016-05-05 SIM Koło Sp. z o.o. wykonanie, znakowanie i dostawa koszulek Fruit of the Loom 2 557,17 brak pliku
AP.2151.37.2016 2016-05-31 2017-05-31 Poczta Polska S.A. Oddział Szczecin usługa na dostarczanie korespondencji 55 000,00 brak pliku
AP.2151.38.2016 2016-07-01 2016-06-30 PROFEKO Sp. z o.o. usługa aktualizacji systemu "odpadywgminie.com" 11 400,00 brak pliku
AP.2151.39.2016 2016-06-27 2016-07-31 Korżenko Franciszek wykonywanie obowiązków konserwatora Urzędu Miejskiego w Dębnie 1 900,00 brak pliku
AP.2151.40.2016 2016-06-27 2016-07-31 Gawrońska Małgorzata sprzątanie pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego w Dębnie i odbiór korespondencji z placówki pocztowej 2 150,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.2.2016 2016-12-16 2018-07-31 Celowy Związek Gmin CZG-12 w Długoszynie umowa o zagospodarowanie odpadów komunalnych 1 782 000,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.2. 2017-02-01 2018-07-31 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dębnie Odbiór odpadów komunalnych stałych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Dębno 1 909 875,00 brak pliku
RI/05.09/I/2017 2017-02-01 2017-04-07 Janusz Siemdaj, Gorzów Wlkp. Pt likwidacji kolizji sieci teletechnicznej (Multimedia SA i Orange SA) z parkingiem i chodnikiem, w związku z przebudową ul. Kościuszki w Dębnie 4 000,00 brak pliku
OKiS.7151.24.2017 2017-02-28 2017-03-04 Ewa Szymańska umowa najmu lokalu użytkowego - świetlica wiejska Warnice 246,00 brak pliku
RS.01.GPiK.7021.26.2017.DM 2017-03-07 2017-03-30 obi zakup grilla Dolsk 399,00 brak pliku
OKiS.7151.23.2017 2017-02-27 2017-05-21 Barbara Kuczyńska umowa najmu lokalu użytkowego - świetlica Oborzany 215,25 brak pliku
OKiS.7151.14.2017 2017-01-25 2017-03-18 Eugeniusz Strelczuk umowa najmu - świetlica wiejska Krześnica 246,00 brak pliku
OKiS.7151.18.2017 2017-02-02 2017-03-25 Alicja Pęczak umowa najmu - świetlica Bogusław 215,25 brak pliku
OKiS.7151.19.2017 2017-02-02 2017-04-22 Stanisława Oraczewska umowa najmu - świetlica Smolnica 246,00 brak pliku
OKiS.7151.21.2017 2017-02-21 2017-03-25 Katarzyna Dąbska umowa najmu - świetlica wiejska Warnice 246,00 brak pliku
MGKPiRPA.16.2017 2017-02-14 2017-12-31 Angelika Talaga przeprowadzenie zajęć z dziećmi - Dols 525,00 brak pliku
OKiS..1.2017 2017-01-02 2017-12-31 Instal. sanit co i gaz Daniel Bońdos konserwacja i naprawa urządzeń grzewczych - kotłownia świetlica wiejska w smolnicy 2 400,00 brak pliku
OKiS..2.2017 2017-01-02 2017-04-30 Zakład Usługowy Julian Krzemiński obsługa (palenie) i konserwacja kotła co w kotłowni Różańsku 2 600,00 brak pliku
OKiS..3.2017 2017-02-08 2017-02-17 Zakład Ogólnobudowlany i Instalacji Elektyrcznej Mariusz Jarema wymiana skrzynki z zabezpieczeniem przedlicznikowym w świetlicy wiejskiej w Ostrowcu 885,45 brak pliku
OKiS..4.2017 2017-03-10 2017-03-24 Zakład Ogólnobudowalny Marian Kopaniecki remont pomieszczeń budynku świetlicy wiejskiej w Grzymiradzu 61 804,36 brak pliku
OKiS..5.2017 2017-03-10 2017-04-04 PW POLGET Dawid Getman wykonanie nawierzchni żwirowej pod plac zabaw przy SP nr 1 13 718,77 brak pliku
OKiS..6.2017 2017-03-10 2017-04-24 Zbigniew Moździeż nadzór inwestorski 1 242,00 brak pliku
OKiS.7.2017 2017-03-10 2017-04-24 Edward Babczyszyn nadzór inwestorski - nawierzchnia pod plac zabaw 280,00 brak pliku
MGKPiRPA.7.2017 2017-01-02 2017-12-31 Weronika Kuchowicz prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczej na terenie gminy Dębno w świetlicy wiejskiej w Krześnicy 525,00 brak pliku
MGKPiRPA.14.2017 2017-01-02 2017-12-31 Barbara Wierzchowska prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczej na terenie gminy Dębno w świetlicy wiejskiej w Oborzanach 525,00 brak pliku
MGKPiRPA.11.2017 2017-01-02 2017-12-31 Izabela Sekuła prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczej na terenie gminy Dębno w świetlicy wiejskiej w Smolnicy 525,00 brak pliku
MGKPiRPA.12.2017 2017-01-02 2017-12-31 Sylwia Pleń prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczej na terenie gminy Dębno w świetlicy wiejskiej w Warnicy 525,00 brak pliku
MGKPiRPA.9.2017 2017-01-02 2017-12-31 Anna Zdunek prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczej na terenie gminy Dębno w świetlicy wiejskiej w Ostrowcu 525,00 brak pliku
MGKPiRPA.14.2017 2017-01-02 2017-12-31 Justyna Sobczak prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczej na terenie gminy Dębno w świetlicy wiejskiej w Grzymiradzu 525,00 brak pliku
MGKPiRPA.8.2017 2017-01-02 2017-12-31 Monika Dąbrowska prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczej na terenie gminy Dębno w świetlicy wiejskiej w Mostnie 525,00 brak pliku
MGKPiRPA.16.2017 2017-02-14 2017-12-31 Angelika Talaga prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczej na terenie gminy Dębno w świetlicy wiejskiej w Dolsku 525,00 brak pliku
MGKPiRPA.6.2017 2017-01-02 2017-12-31 Katarzyna Misztal prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczej na terenie gminy Dębno w świetlicy wiejskiej w Dysznie 525,00 brak pliku
MGKPiRPA.5.2017 2017-01-02 2017-12-31 Mira Mielimączka prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczej na terenie gminy Dębno w świetlicy wiejskiej w Dargomyślu 525,00 brak pliku
MGKPiRPA.13.2017 2017-01-02 2017-12-31 Karolina Gabrysiak prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczej na terenie gminy Dębno w świetlicy wiejskiej w Bogusławiu 525,00 brak pliku
MGKPiRPA.4.2017 2017-01-02 2017-12-31 Joanna Pławucka prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczej na terenie gminy Dębno w świetlicy wiejskiej w Barnówku 525,00 brak pliku
MGKPiRPA.1.2017 2017-01-02 2017-12-31 Urszula Kotas konsultant ds rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie 2 560,00 brak pliku
MGKPiRPA.2.2017 2017-01-02 2017-12-31 Janusz Wielemborek konsultant ds rozwiązywania problemów alkoholowych 1 600,00 brak pliku
MGKPiRPA.3.2017 2017-01-02 2017-12-31 Krystyna Stankiewicz konsultant ds przemocy w rodzinie 805,00 brak pliku
MGKPiRPA.15.2017 2017-02-10 2017-04-30 NOVa VIPA Profilaktykia i Psychoterapia Uzależnień i Współuzależnień specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnień 80,00 brak pliku
OKiS..27.2017 2017-03-08 2017-03-27 Szkoła Tańca Siempre Latino Anna Stadler, Dębno umowa najmu lokalu użytkowego - świetlica wiejska w Warnicy 98,40 brak pliku
OKiS..26.2017 2017-03-08 2017-03-08 Szkoła Tańca Siempre Latino Anna Stadler, Dębno umowa najmu lokalu użytkowego - świetlica wiejska w Warnicy 24,60 brak pliku
OKiS..28.2017 2017-03-08 2017-04-24 Szkoła Tańca Siempre Latino Anna Stadler, Dębno umowa najmu lokalu użytkowego - świetlica wiejska w Warnicy 73,80 brak pliku
OKiS.7.2017 2017-03-10 2017-04-08 Edward Babczyszyn, Dębno nadzór inwestorski - wykonanie nawierzchni żwirowej pod plac zabaw przy SP ! 280,00 brak pliku
OKiS.6.2017 2017-03-10 2017-04-24 Zbigniew Moździeż nadzór inwestorski - remont pomieszczeń budynku świetlicy wiejskiej w Grzymiradzu 1 242,00 brak pliku
OKiS.25.2017 2017-03-08 2017-03-19 Beata Szczepaniak umowa najmu lokalu użytkowego - Bogusław 215,25 brak pliku
RI/05.04/I/2017 2017-03-24 2017-07-31 MALDROBUD Sp.z o.o. SK, Myślibórz Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem dróg gminnych we wsiach Cychry oraz Dargomyśl 2 086 273,84 brak pliku
AP.2151.45.2016 2016-06-27 2017-12-31 QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. aneks do umowy nr 418/2011 z 25.10.2011 i umowy utrzymania oprogramowania nr 1339/2015 z 31.10.2015 0,00 brak pliku
AP.2151.47.2016 2016-06-30 2017-07-02 Poczta Polska S.A. Oddział Szczecin usługa dostarczania przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym 7 800,00 brak pliku
AP.2151.48.2016 2016-09-19 2016-10-03 Zakłąd Ogólnobudowlany Kopaniecki Marian remont pomieszczeń biurowych w Urzędzie Miejskim w Dębnie 15 366,09 brak pliku
AP.2151.49.2016 2016-10-14 2017-10-31 QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. opieka serwisowa oprogramowania 8 309,88 brak pliku
AP.2151.50.2016 2016-11-25 2017-11-29 TER-COM Usługi Informatyczne serwis oprogramowania: Auta,Kasa,KSZOB,OPLOK,Podatki,JGU 13 062,60 brak pliku
AP.2151.51.2016 2016-11-21 2016-12-31 Zakład Ogólnobudowlany Kopaniecki Marian remont dwóch sal posiedzeń i hollu I piętra w Urzędzie Miejskim w Dębnie 130 000,00 brak pliku
AP.2151.52.2016 2016-11-29 2016-12-31 Gawrońska Małgorzata sprzątanie pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego w Dębnie 1 900,00 brak pliku
AP.2151.53.2016 2016-12-07 2016-12-20 "ARCHIWARIUSZ" Zakład Usług Archiwalnych archiwalne uporządkowanie dokumentacji kategorii "A" 3 000,00 brak pliku
AP.2151.54.2016 2016-12-21 2017-12-31 Firma "HEKTOR" ochrona i monitoring obiektów Urzędu Miejskiego w Dębnie 4 870,80 brak pliku
AP.2151.55.2016 2016-12-29 2017-12-29 PHU Robert Trebik zakup artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Dębnie 35 832,54 brak pliku
AP.2151.56.2016 2016-12-29 2017-12-29 PHU Robert Trebik zakup artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Dębnie 68 919,36 brak pliku
AP.2151.57.2016 2016-12-19 2017-12-29 SMART MEDIA Sp. z o.o. opieka serwisowa programu STOCK 3 202,49 brak pliku
AP.2151.1.2017 2017-01-02 2017-12-31 TENSOFT Sp.z o.o. Opole sprawowanie nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem systemu ADAS 10 258,20 brak pliku
AP.2151.2.2017 2017-01-02 2017-12-31 Ekiert Adam wykonywanie obowiązków kierowcy - konserwatora pojazdu OSP w Warnicach 7 440,00 brak pliku
AP.2151.3.2017 2017-01-02 2017-12-31 Bajda Mariusz wykonywanie obowiązków kierowcy-konserwatora pojazdu OSP w Cychrach 3 540,00 brak pliku
AP.2151.4.2017 2017-01-02 2017-12-31 Pleń Jan wykonywanie obowiązków kierowcy-konserwatora pojazdu OSP w Cychrach 3 540,00 brak pliku
AP.2151.5.2017 2017-01-02 2017-12-31 Gryciak Mirosław wykonywanie obowiązków kierowcy-konserwatora pojazdu OSP w Cychrach 4 260,00 brak pliku
AP.2151.6.2017 2017-01-02 2017-12-31 Bonarek Krzysztof wykonywanie obowiązków kierowcy-konserwatora pojazdu OSP w Cychrach 3 120,00 brak pliku
AP.2151.7.2017 2017-01-02 2017-12-31 Różycki Krzysztof wykonywanie obowiązków kierowcy-konserwatora pojazdu OSP w Dargomyślu 3 540,00 brak pliku
AP.2151.8.2017 2017-01-02 2017-12-31 Zioła Ryszard wykonywanie obowiązków kierowcy-konserwatora pojazdu OSP w Dargomyślu 3 540,00 brak pliku
AP.2151.9.2017 2017-01-02 2017-12-31 Lisowski Roman wykonywanie obowiązków kierowcy-konserwatora pojazdu OSP w Krześnicy 3 540,00 brak pliku
AP.2151.11.2017 2017-01-02 2017-12-31 Smolik Stanisław wykonywanie obowiązków kierowcy-konserwatora pojazdu OSP w Różańsku 3 720,00 brak pliku
AP.2151.13.2017 2017-01-02 2017-12-31 Kierepa Ryszard wykonywanie obowiązków kierowcy-konserwatora pojazdu OSP w Sarbinowie 3 600,00 brak pliku
AP.2151.14.2017 2017-01-02 2017-12-31 Krugłowski Mieczysław wykonywanie obowiązków kierowcy-konserwatora pojazdu OSP w 3 600,00 brak pliku
AP.2151.15.2017 2017-01-02 2017-12-31 Przybylak Zdzisław wykonywanie obowiązków kierowcy-konserwatora pojazdu OSP w 8 220,00 brak pliku
AP.2151.16.2017 2017-01-02 2017-12-31 Skoczylas Edward wykonywanie funkcji Komendanta Gminnego OSP 25 200,00 brak pliku
AP.2151.17.2017 2017-01-02 2017-12-31 Waszak Roman Wykonywanie obowiązków gospodarza remizy OSP w Sarbinowie 1 980,00 brak pliku
AP.2151.18.2017 2017-01-01 2017-01-01 REKORD POMORZE serwis i nadzór autorski nad programem "Ratusz" 3 919,76 brak pliku
AP.2151.21.2017 2017-01-02 2019-12-31 Beta Security Systemy Informatyczne ochrona magazynu broni Straży Miejskiej 12 398,40 brak pliku
AP.2151.22.2017 2017-02-01 2017-12-31 Pużniak Łukasz wykonywania obowiązków gospodarza Domu Strażaka OSP w Cychrach 1 650,00 brak pliku
AP.2151.23.2017 2016-12-16 2017-12-31 ZETO SOFTWARE Sp. z o.o. opieka autorska nad systemem PUMA 4 782,24 brak pliku
AP.2151.24.2017 2017-01-11 2017-03-31 Dolińczyk Ewa sporządzenie sprawozdań finansowych za 2016 rok 4 640,00 brak pliku
AP.2151.25.2017 2017-03-01 2017-03-14 Lubuskie Centrum Budownictwa Pasywnego wykonanie dokumentacji tech.-budowlanej specyfikacji i kosztorysu inwestorskiego na instalację fotowoltaiczną budynku Urzędu Miejskiego w Dębnie 14 760,00 brak pliku
AP.2151.26.2017 2017-03-22 2017-12-31 Karwacki Waldemar wykonywanie obowiązków kierowcy-konserwatora pojazdu OSP w Różańsku 2 340,00 brak pliku
AP.2151.27.2017 2017-03-24 2017-04-24 AUTO-BIS Gorzów Wlkp. dostawa samochodu dla Straży Miejskiej 89 200,00 brak pliku
GNiOŚ.6131.16.2017 2017-02-27 2017-03-31 Zakład Projektowania i Usług Komunalnych PORAJ mgr inż. Wawrzyniec Zieliński z siedzibą Gorzów Wlkp. Przeprowadzenie cięć pielęgnacyjnych koron 123 szt. drzew na terenie cmentarza komunalnego w miejscowości Sarbinowo gm. Dębno 8 532,00 brak pliku
GNiOŚ.6131.36.2017 2017-03-16 2017-03-31 AKARD Serwis Zieleni Taras Lobodzets z siedzibą Szczecin Korekta koron 40 szt. drzew na terenie cmentarza komunalnego I przy ul. Włościańskiej w m. Dębno, gm. Dębno 5 508,00 brak pliku
Postanowienia Szczegółowe Nr 2 (PUK) 2017 2017-01-01 2017-12-31 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dębnie wywóz odpadów z cmentarzy komunalnych, utrzymanie grobów wojennych KURHAN w Dębnie, likwidacja dzikich wysypisk odpadów, zbieranie i utylizacja padłych zwierząt, wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów, utrzymanie czystości rzeki Kosy 173 500,00 brak pliku
AP/01.11/I/2017 2017-03-24 2017-04-24 AUTO-BIS Sp. z o.o. Gorzów Wlkp. Zakup samochodu osobowego marki Skoda Yeti 89 200,00 brak pliku
RI/01.27/I/2017 2017-03-31 2017-09-30 LCBP Michał Kruczkowski, Chwalęcice Wykonanie opisu robót koniecznych do przeprowadzenia w ramach remontu budynku przy ul.Piłsudskiego 3 w Dębnie 43 050,00 brak pliku
RI/05.04/II/2017 2017-03-24 2017-11-30 RAMIKO Radosław Ostraszewski, Jenin Pt budowy drogi gminnej - łącznika w Krześnicy 17 000,00 brak pliku
RI/05.02/I/2017 2017-04-07 2017-07-28 PUK Sp. z o.o. Dębno Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej w miejscowości Sarbinowo 124 105,12 brak pliku
SM.GPiK7011.2/Rd/2017 2017-03-27 2017-11-30 PUD Dromax s.c. R. Kobierski i K. Kobierski ul.Gorzowska 36, Strzelce Kraj. naprawa dróg gminnych gruntowych, których zarządcą jest Gmina Dębno -2017r. 120 000,00 brak pliku
SM.GPiK7011.1/Rd/2017 2017-03-15 2017-11-30 PUD Dromax s.c. R. Kobierski i K. Kobierski ul.Gorzowska 36, Strzelce Kraj. remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Dębnie w 2017r. 50 000,00 brak pliku
SM.GPiK7011.3./Rm/2017 2017-04-11 2017-04-28 Zakład Ogólnobudowlany Zbigniew Symeniuk ul.Moniuszki 13, 74-400 Dębno remont kładki na rzece Kosie ul.Kościuszki w Dębnie 4 718,81 brak pliku
OKiS.29.2017 2017-03-20 2017-06-17 Agnieszka Jarki umowa najmu świetlicy wiejskiej w Warnicy 246,00 brak pliku
GNiOŚ.7021.1.2017.BR 2017-01-23 2017-03-13 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Dobowe sumy opadów na zrekultywowanym składowisku w Dębnie za 2016 rok. 270,60 brak pliku
GNiOŚ.7045.40.2017.BR 2017-03-30 2017-04-28 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dębnie Remont ujęć wody na gminnych cmentarzach wiejskich w Sarbinowie, Grzymiradzu, Cychrach. Zamontowanie studni wodomierzowych. 7 195,50 brak pliku
GNiOŚ.7021.2.2017.BR 2017-04-06 2017-12-15 Firma "EKOLAB"Sp. z o.o. Kobylnica Monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Dębnie. 3 640,80 brak pliku
GNiOŚ.7045.7.2017.BR 2017-04-06 2017-11-30 Daniel Bońdos Instalatorstwo Sanitarne, CO i Gazowe Smolnica Wykonanie prac porządkowych na cmentarzu w Smolnicy. 2 040,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.2.2017.BR 2017-04-12 2017-04-12 TAAKA RYBA Natalia Srokowska z siedz. w Dębnie Zakup materiałów rzeczowych na konkurs z okazji Dnia Ziemi dla Szkoły Podstawowej w Cychrach 250,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.3.2017.BR 2017-04-12 2017-04-12 Księgarnia "MIŚ" w Dębnie Zakup materiałów rzeczowych na konkurs z okazji Dnia Ziemi dla Szkoły Podstawowej w Cychrach 250,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.4.2017.BR 2017-04-13 2017-04-13 Hurtownia Papieru PAPIRUS w Dębnie Zakup materiałów rzeczowych przez Przedszkole Nr 1 w Dębnie za udział w Konkursie Zielona Szkoła Zielone Przedszkole 150,00 brak pliku
AP.2151.29.2017 2017-03-31 2019-03-31 Kancelaria Adwokacka - adwokat Igor Frydrykiewicz świadczenie stałej pomocy prawnej dla Urzędu Miejskiego 136 632,00 brak pliku
AP.2151.30.2017 2017-04-20 2017-04-22 Kowalski Adam obsługa muzyczna jubileuszy USC 80,00 brak pliku
RI/05.09/III/2017 2017-04-07 2017-04-21 Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane ELTEK Jan Klimczak, Gorzów Wlkp. Usunięcie kolizji chodnika i parkingu z sieciami teletechnicznymi Orange i Multimedia w ul.Kościuszki w Dębnie. 15 418,00 brak pliku
RI/05.18/II/2017 2017-04-21 2017-11-16 MUSING BUD Sp. z o.o. Sp. K. , Szczecin Przebudowa dróg gminnych w ulicach Wojska Polskiego i Piasta w Dębnie - II etap. 4 524 487,35 brak pliku
RI/03.14/I/2017 2017-04-28 2017-07-31 KULX Piotr Paradowski, Załom Wykonanie placu zabaw na terenie przedszkola nr 2 w Dębnie. 59 987,10 brak pliku
OKiS.7151.35.2017 2017-04-21 2017-06-11 Anna Kuzioła umowa najmu świetlicy wiejskiej w Smolnicy 246,00 brak pliku
OKiS.7151.11.2017 2017-01-17 2017-05-07 Małgorzata Laskowska umowa najmu świetlica w Krześnicy 246,00 brak pliku
RI/05.31/I/2017 2017-04-27 2017-07-05 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Dębno Remont nawierzchni zaułka pomiędzy ul.Jana Pawła II i Planty w Dębnie na działce nr 329/59 obręb 5. 74 850,00 brak pliku
RI/03.14/II/2017 2017-04-04 2017-04-12 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Dębno Wycinka 2szt. drzew i wykarczowanie pni oraz wykarczowanie 3szt. pniaków z terenu Przedszkola nr 2 przy ul.Jana Pawła II. 4 978,13 brak pliku
RI/05.09/II/2017 2017-04-04 2017-05-10 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Dębno Wycinka 13szt. drzew przy ul.Kościuszki w Dębnie. 2 810,55 brak pliku
OKiS.7151.37.2017 2017-04-26 2017-05-06 Elwira Przekota umowa najmu lokalu - świetlica w Dargomyślu 215,25 brak pliku
OKiS.7151.34.2017 2017-04-20 2017-04-29 Sylwia Ciesielska umowa najmu - świetlica Krześnica 246,00 brak pliku
OKiS.7151.33.2017 2017-05-04 2017-08-31 Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego umowa najmu - świetlica w Różańsku 1 820,40 brak pliku
RS.04.GPiK.2151.1.2017.DM 2017-04-20 2017-10-31 Myszkowski Przemysław Koszenie, sprzątanie i utrzymanie przystanków Dolsk od 20,04-31.10.2017 r. 1 800,00 brak pliku
GPiK.05.2151.2.2017.DM 2017-04-20 2017-07-31 Myszkowski Przemysław "Dróżnik" Dolsk 01.06-31.07.2017 r. 900,00 brak pliku
GPiK.04.7021.38.2017.DM 2017-04-20 2017-05-31 Instalatorstwo Sanitarne c.o. i gaz Daniel Bońdos Dróżnik Smolnica 01.05-31.05.2017 r. 1 100,00 brak pliku
RS.03.GPiK.7021.37.2017.DM 2017-04-20 2017-08-31 Instalatorstwo Sanitarne c.o. i gaz Daniel Bońdos Wykaszanie terenów gminnych Smolnica od 01.06-31.08.2017 r. 3 000,00 brak pliku
GPiK.08.2151.4.2017.DM 2017-05-11 2017-08-31 Ciesielski Piotr Dróżnik Młyniska od 11.05-30.08.2017 r. 900,00 brak pliku
AP.2151.31.2017 2017-05-02 2018-05-01 TER-COM Usługi Informatyczne serwis i nadzór nad oprogramowaniem 1 808,00 brak pliku
AP.2151.32.2017 2017-04-05 2018-01-05 SMART MEDIA Sp. z o.o. usługa hostingu do programu STOCK 1 353,00 brak pliku
AP.2151.28.2017 2017-04-05 2017-04-25 SIM Koło Sp. z o.o. zamówienie koszulek z logo 5 596,50 brak pliku
GPiK.06.7021.44.2017.DM 2017-04-25 2017-05-22 Kamieniarstwo Nagrobkowe DOLMEN Remigiusz Laszecki Wykonanie kamienia pamiątkowego oraz wymiana uszkodzonego na promenadzie Pamięci w Dębnie 8 612,86 brak pliku
RS.08.GPiK.7021.47.2017.DM 2017-05-09 2017-11-30 Anna SzurgocińskaP.H.U. ANAGRA Utrzymanie czystości plac zabaw, przystanek PKS Krześnica 1 300,00 brak pliku
RS.10.GPiK.2150.2.2017.DM 2017-05-10 2017-10-31 Godzik Edmund Utrzymanie czystości t.gminne Wiecław 2 300,00 brak pliku
RS.09.GPiK.2150.3.2017.DM 2017-05-10 2017-10-31 Godzik Edmund Koszenie trawy w m. Więcław 2 300,00 brak pliku
RS.07.GPiK.2150.4.2017.DM 2017-05-15 2017-11-30 Kowalski Kazimierz Utrzymanie czystości przystanek PKS Oborzany 2 130,00 brak pliku
GPiK.07.2151.3.2017.DM 2017-05-15 2017-06-30 Krawiec Grzegorz Dróżnik Suchlica 900,00 brak pliku
GPiK.09.2150.1.2017.DM 2017-05-15 2017-10-31 Godzik Edmund Dróżnik Więcław od 01.07-31.10.2017 r. 770,00 brak pliku
GPiK.10.7021.46.2017.DM 2017-05-09 2017-09-30 Przedsiebiorstwo Handlowe "Ula" Urszula Ruszlewicz Dróżnik Krześnica 1 100,00 brak pliku
RS.11.GPiK.7021.48.2017.DM 2017-05-10 2017-10-20 PUK Dębno Koszenie terenów gminnych Dargomyśl 750,00 brak pliku
GPiK.11.2151.6.2017.DM 2017-05-10 2017-07-31 Jaworski Tomasz Dróżnik Bogusław 900,00 brak pliku
OKiS.7151.36.2017 2017-04-26 2017-05-13 Anna Tracz umowa najmu lokalu użytkowego - Warnice 246,00 brak pliku
OKiS.7151.43.2017 2017-05-10 2017-05-13 Radosław Sala umowa najmu - świetlica Grzymiradz 246,00 brak pliku
OKiS.7151.42.2017 2017-05-08 2017-05-27 Ewa Kuczyńska umowa najmu - Mostno 246,00 brak pliku
OKiS.7151.45.2017 2017-05-11 2017-05-14 Kamil Kmieć umowa najmu - Smolnica 246,00 brak pliku
PiR.pp.526.11.2017 2017-02-09 2017-12-31 Stowarzyszenie Miłośników Dębna UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU 11 000,00 brak pliku
PiR.pp.526.12.2017 2017-02-17 2017-12-31 Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Promocja krwiodawstwa 3 500,00 brak pliku
PiR.pp.526.13.2017 2017-02-17 2017-12-31 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 2 800,00 brak pliku
PiR.pp.526.14.2017 2017-02-08 2017-10-30 Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopiomorski koło terenowe w Dębnie Poprawa funkcjonowania życia codziennego osób niepełnosprawnych 2 800,00 brak pliku
PiR.pp.526.25.2017 2017-04-28 2017-07-28 Zachodniopomorska Organizacja Wojewódzkwa LIga Obrony Kraju w Szczecinie Zarząd Miejsko - Gminny Ligi Obrony Kraju w Dębnie Organizacja zawodów w strzelectwie sportowo - obronnym 2 000,00 brak pliku
PiR.pp.526.9.2017 2017-05-09 2017-12-20 Stowarzyszenie Netto Grupa Biegowa 42,195 Dębno Bieg to zdrowie 2 000,00 brak pliku
PiR.pp.526.10.2017 2017-02-10 2017-12-31 Stowarzyszenie Tenisa Stołowego STS Dębno Udział w rozgrywkach IV i V ligi. Turnieje, treningi i szkolenia dla dzieci 7 000,00 brak pliku
PiR.pp.526.6.2017 2017-02-03 2017-12-31 Uczniowski Klub Sportowy Dębno Prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi 46 500,00 brak pliku
PiR.pp.526.4.2017 2017-02-10 2017-12-31 Uczniowski Klub Sportowy "Technik" Smolnica Rozwój sportu młodzieżowego na terenie Gminy Dębno 6 364,45 brak pliku
PiR.pp.526.3.2017 2017-01-27 2017-12-31 Uczniowski Klub Sportowy "Arkady" Rozwój sportu młodzieżowego na terenie Gminy Dębno 9 000,00 brak pliku
PiR.pp.526.2.2017 2017-05-08 2017-12-31 Dębnowskie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Rozwój sportu młodzieżowego na terenie Gminy Dębno, organizacja turniejów siatkarskich oraz reprezentowanie Gminy w zawodach sportowych 3 500,00 brak pliku
PiR.pp.526.1.2017 2017-02-14 2017-05-01 Koło Chłopów Wiejskich w Różańsku Organizacja rajdów pieszych, pieszo - rowerowych i rowerowych - "Rajd rowerowy - 70 lat Różańska" 1 000,00 brak pliku
PiR.pp.526.23.2017 2017-03-17 2017-06-30 Klub Sportowy "Sokół" Różańsko Rozwój sportu kwalifikowanego 9 000,00 brak pliku
PiR.pp.526.22.2017 2017-03-17 2017-06-30 Klub Sportowy Myśla Dargomyśl Rozwój sportu kwalifikowanego 13 500,00 brak pliku
PiR.pp.526.7.2017 2017-01-27 2017-06-30 Miejski Klub Sportowy "Dąb" Dębno Działania na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez rozwój sportu kwalifikowanego 110 000,00 brak pliku
PiR.pp.526.5.2017 2017-01-31 2017-06-30 Uczniowski Klub Sportowy "Olimpia" Smolnica Rozwój sportu kwalifikowanego 11 500,00 brak pliku
PiR.pp.526.8.2017 2017-02-09 2017-06-30 Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Pomorzanin" Rozwój sportu kwalifikowanego 11 500,00 brak pliku
PiR.pp.526.11.2017 2017-02-09 2017-02-26 Ognisko Wychowawcze "NASZ DOM" Półkolonie zimowe 8 000,00 brak pliku
PiR.pp.526.20.2017 2017-02-13 2017-02-26 Stowarzyszenie Przyjaciół Krześnicy Aktywne ferie w Krześnicy 1 622,00 brak pliku
Pir.pp.526.19.2017 2017-02-13 2017-02-24 Stowarzyszenie Edukacyjne na Rzecz Rozwoju Wsi Mostno, Więcław, Łazy i Barnówko "Nasza Szkoła" Zimowy Zakątek 2 000,00 brak pliku
PiR.pp.526.15.2017 2017-02-08 2017-12-31 Związek Inwalidów Wojennych RP, Zarząd oddziału w Dębnie Polskość pielęgnować i utrwalać w społeczności lokalnej 1 100,00 brak pliku
PiR.pp.526.16.2017 2017-02-14 2017-12-31 Zarząd Główny Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych w Dębnie Pielęgnowanie pamięci o dokonaniach weteranów wojennych wśród lokalnej społeczności 2 800,00 brak pliku
PiR.pp.526.17.2017 2017-02-08 2017-12-31 Związek Sybiraków koło w Dębnie Rozwój świadomości obywatelskiej wśród społeczności lokalnej 2 600,00 brak pliku
PiR.pp.526.18.2017 2017-02-09 2017-12-31 Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Dębnie Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości wśród mieszkańców Gminy Dębno 2 000,00 brak pliku
RS.15.GPiK.2151.1.2017.DM 2017-05-18 2017-11-30 Grocholski Paweł Koszenie plac zabaw, przystanki Mostno 1 000,00 brak pliku
RS.067.GPiK.2150.5.2017.DM 2017-05-18 2017-11-30 Wojciechowski Grzegorz Koszenie, utrzymanie czystości Dyszno 1 500,00 brak pliku
RS.14.GPiK.2151.10.2017.DM 2017-05-18 2017-11-30 Witkowska Ewa Sprzątanie przystanków Mostno 1 500,00 brak pliku
GPiK.15.2151.11.2017.DM 2017-05-18 2017-11-30 Grocholski Paweł Dróżnik Mostno 900,00 brak pliku
RS.13.GPiK.2151.8.2017.DM 2017-05-18 2017-11-30 Mariusz Bednarek Koszenie terenów gminnych Barnówko 3 000,00 brak pliku
RS.123.GPiK.2151.7.2017.DM 2017-05-18 2017-11-30 Mariusz Bednarek Utrzymanie przystanków Barnówko 1 000,00 brak pliku
RS.16.GPiK.2151.9.2017.DM 2017-05-18 2017-07-15 Mariusz Bednarek Dróżnik Barnówko 900,00 brak pliku
RS.053.GPiK.7021.45.2017.DM 2017-05-09 2017-09-30 P.H. Ula Ruszlewicz Urszula Koszenie terenów gminnych Krześnica 3 000,00 brak pliku
PiR.pp.526.26.2017 2017-05-16 2017-05-19 Stowarzyszenie Edukacyjne na Rzecz Rozwoju Wsi Mostno, Więcław, Łazy i Barnówko "Nasza Szkoła" Międzyszkolny konkurs pieśni patriotycznej 500,00 brak pliku
PiR.pp.526.28.2017 2017-05-19 2017-06-30 Ludowy Zespół Sportowy "Santos" Sarbinowo Upowszechnienie Kultury Fizycznej i Sportu 10 000,00 brak pliku
PiR.pp.526.29.2017 2017-05-19 2017-08-31 Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego Rodzinka.Rozansko.pl 9 860,00 brak pliku
PiR.pp.526.30.2017 2017-05-19 2017-06-30 Koło Chłopów Wiejskich w Różańsku Mistrz Woderów i Sprawności 1 500,00 brak pliku
OKiS.7151.46.2017 2017-05-23 2017-05-27 Roman Wojciechowski umowa najmu świetlicy Dyszno 246,00 brak pliku
OKiS.7151.74.2017 2016-12-14 2017-05-21 Magdalena Pawelska umowa najmu lokalu - Ostrowiec 215,25 brak pliku
GPiK.17.2151.13.2017.DM 2017-05-22 2017-07-31 Sućko Krzysztof Sarbinowo "Dróżnik" 1 100,00 brak pliku
RS.17.GPiK.7021.50.2017.DM 2017-05-12 2017-05-26 Ernesto sp. z o.o. Warnice zakup materiałów do pielęgnacji roślin 83,14 brak pliku
RS.16.GPiK.7021.49.2017.DM 2017-05-25 2017-06-30 AVIS Ekologiczne Place Zabaw Mostno zakup zjazdu linowego na plac zabaw 8 241,00 brak pliku
PiR.pp.526.27.2017 2017-05-17 2017-08-13 Fundacja Sławomira Mrożka Akcja Czysta Myśla 2017 2 000,00 brak pliku
SM.GPiK7011.4./Rd/2017 2017-05-22 2017-09-30 Spółka Usług Rolnych ROL-BUD ul.Ceglana 8, 74-510 Trzcińsko Zdrój utwardzanie dróg gruntowych kruszywem i emulsją 262 000,00 brak pliku
OKiS.7151.30.2017 2017-02-20 2017-06-04 Jadwiga Kawalec umowa najmu lokalu - świetlica Warnice 246,00 brak pliku
OKiS.7151.39.2017 2017-04-28 2017-05-29 Szkoła Tańca Siempre Latino Anna Stadler, Dębno umowa najmu - świetlica Warnicy 98,40 brak pliku
RI/04.20/I/2017 2017-04-07 2017-11-30 AW-instal Aleksander Wężyk, Gorzów Wlkp. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji w miejscowości Klepin. 29 446,00 brak pliku
OKiS.7151.40.2017 2017-04-28 2017-06-26 Szkoła Tańca Siempre Latino Anna Stadler, Dębno umowa najmu lokalu - świetlica Warnice 98,40 brak pliku
RI/05.09/IIIA/2017 2017-04-07 2017-04-30 MUSING BUD Sp.z o.o. SK, Szczecin Przedłużenie kolektora deszczowego na odcinku D9-D10 oraz dojść do posesji przy ul.Kościuszki w Dębnie. 12 385,69 brak pliku
RI/PiR/06.02/II/2017 2017-04-03 2017-10-31 LCBP Michał Kruczkowski, Chwalęcice Wykonanie dokumentacji projektowej budowy placów zabaw i terenów zielonych w Dębnie i w miejscowościach na terenie gminy Dębno (Dargomyśl i Warnice). 9 225,00 brak pliku
7439/2017/OD2/ZR2 2017-05-19 2017-09-30 ENEA Operator Sp.z o.o. RD Dębno Przyłączenie oświetlenia drogowego ul.Kasztanowej w Dębnie na dz.nr 253/50 do sieci eletroenerget. 242,77 brak pliku
7441/2017/OD2/ZR2 2017-05-19 2017-09-30 ENEA Operator Sp.z o.o. RD Dębno Przyłączenie oświetlenia drogowego w Ostrowcu na dz.nr 36/2 do sieci eletroenerget. 242,77 brak pliku
7443/2017/OD2/ZR2 2017-05-19 2017-09-30 ENEA Operator Sp.z o.o. RD Dębno Przyłączenie oświetlenia drogowego w Różańsku na dz.nr 430 do sieci eletroenerget. 242,77 brak pliku
7444/2017/OD2/ZR2 2017-05-19 2017-09-30 ENEA Operator Sp.z o.o. RD Dębno Przyłączenie oświetlenia drogowego w Smolnicy na dz.nr 20/1 do sieci eletroenerget. 242,77 brak pliku
7446/2017/OD2/ZR2 2017-05-19 2017-09-30 ENEA Operator Sp.z o.o. RD Dębno Przyłączenie oświetlenia drogowego w Smolnicy na dz.nr 21 do sieci eletroenerget. 242,77 brak pliku
7448/2017/OD2/ZR2 2017-05-19 2017-09-30 ENEA Operator Sp.z o.o. RD Dębno Przyłączenie oświetlenia drogowego ul.Kaliny w Dębnie na dz.nr 256/1 i 256/5 do sieci eletroenerget. 242,77 brak pliku
7450/2017/OD2/ZR2 2017-05-19 2017-09-30 ENEA Operator Sp.z o.o. RD Dębno Przyłączenie oświetlenia drogowego w Krześnicy na dz.nr 198 do sieci eletroenerget. 242,77 brak pliku
OKiS.7151.47.2017 2017-05-24 2017-07-08 Irena Gucwa umowa najmu - świetlica Grzymiradz 246,00 brak pliku
RI/05.02/II/2017 2017-06-02 2017-07-31 Zbigniew Moździerz, Dębno Nadzór inwestorski nad budową chodnika w ciągu drogi gminnej w miejscowości Sarbinowo 2 700,00 brak pliku
RI/05.31/II/2017 2017-06-01 2017-07-05 Zbigniew Moździerz, Dębno Nadzór inwestorski nad remontem nawierzchni zaułka pomiędzy ul.Jana Pawła II i Planty w Dębnie na działce nr 329/59 obręb 5. 1 500,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.5.2017.BR 2017-04-19 2017-04-28 Księgarnia "MIŚ" w Dębnie Zakup materiałów rzeczowych na konkurs z okazji Dnia Ziemi dla Szkoły Podstawowej w Dargomyślu 400,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.7.2017.BR 2017-05-04 2017-05-22 TAAKA RYBA Natalia Srokowska z siedz. w Dębnie Zakup materiałów rzeczowych na konkurs przyrodniczy organizowany przez Gimnazjum Publiczne w Dębnie 500,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.51.2017.BR 2017-05-08 2017-06-30 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dębnie Remont ujęć wody na gminnych cmentarzach wiejskich w Smolnicy, Krześnicy, Warnicach. Zamontowanie studni wodomierzowych. 7 195,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.65.2017.BR 2017-05-18 2017-11-30 Mariusz Bednarek Prace porządkowe na cmentarzu w Barnówku 1 830,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.61.2017.BR 2017-05-18 2017-11-30 Firma "ANBRA" Anna Szurgocińska Prace porządkowe na cmentarzu w Krześnicy. 2 305,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.66.2017.BR 2017-05-18 2017-11-30 Jaworski Tomasz Prace porządkowe na cmentarzu komunalnym, na cmentarzu nieczynnym i kaplicy przedpogrzebowej w Cychrach. 4 855,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.64.2017.BR 2017-05-18 2017-11-30 Jaworski Tomasz Prace porządkowe na cmentarzu w Bogusławiu 4 505,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.59.2017.BR 2017-06-01 2017-11-30 Sućko Krzysztof Prace porządkowe na cmentarzu w Sarbinowie 3 340,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.8.2017.BR 2017-05-19 2017-05-25 PKS Spółka z o.o. w Myśliborzu Przewóz dzieci ze szkół na terenie Gminy Dębno do Rezerwatu Długogóry k.Różańska. Ogółem 78 osób 650,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.56.2017.BR 2017-06-01 2017-11-30 Winiarski Józef Prace porządkowe na cmentarzu w Oborzanach 1 805,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.63.2017.BR 2017-06-01 2017-11-30 Wojciechowski Grzegorz Prace porządkowe na cmentarzu w Dysznie 1 555,00 brak pliku
439/2017/OD2/ZR2 2017-06-05 2017-12-31 ENEA Operator Sp.z o.o., Rejon Dystrybucji Dębno Przyłączenie instalacji w przedszkolu przy ul.Kościuszki 6 w Dębnie do sieci elektroenergetycznej 5 429,43 brak pliku
GPiK.18.7021.54.2017.DM 2017-06-06 2017-10-31 Zakład Usług Leśnych Marek Burdzy Warnice "Dróżnik" 1 100,00 brak pliku
GPiK.19.2151.16.2017.DM 2017-06-06 2017-09-30 Białas Wiesława Ostrowiec "Dróżnik" 900,00 brak pliku
GPiK.20.2151.14.2017.DM 2017-06-06 2017-09-30 Dmytruszkiewicz Małgorzata Krężelin "Dróżnik" 900,00 brak pliku
RS.20.GPiK.2151.15.2017.DM 2017-06-06 2017-10-31 Jaworski Tomasz Bogusław koszenie t.gminnych 1 500,00 brak pliku
RS.20.GPiK.7021.53.2017.DM 2017-06-06 2017-06-30 Rolmet Łukasz Zając Dyszno zakup mat. do koszenia 109,00 brak pliku
RS.19.GPiK.7021.52.2017.DM 2017-06-06 2017-06-30 "AGA" HUERT DETAL HENRYK DULAS Dyszno zakup materiałów do konserwacji placu zabaw 389,00 brak pliku
GPiK7240.14.1.2017 - zlecenie 2017-05-23 2017-06-26 GOLTMAR Parsłęcko 70; 78-400 Szczecinek przystanek typ ,,PLATE - AL " 3 985,20 brak pliku
OKiS.7151.41.2017 2017-05-05 2017-06-10 Mariola Żwirko umowa najmu świetlicy w Dolsku 215,25 brak pliku
RI/05.09/IV/2017-UE/RI/PiR/04.17/1/2017 2017-05-10 2017-10-31 konsorcjum MALDROBUD Sp. z o.o. Sp. K. z Myśliborza i M&K Zakład Sieci Sanitarnych Sp. z o.o. z Gorzowa Przebudowa ulic Kościuszki i Pułaskiego. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Kościuszki i Pułaskiego w miejscowości Dębno. 4 111 328,31 brak pliku
RI/01.06/1/2017 2017-06-09 2017-09-30 PUH SANITEX Sp.z o.o. Gorzów Wlkp. Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej i Usługowej w Dębnie 326 808,31 brak pliku
GPiK.22.7021.60.2017.DM 2017-06-12 2017-07-21 Terra Natura Joanna Szydłowska Szczecin Koncepcja rewitalizacji zieleni ul. Baczewskiego 4,00 brak pliku
RS.30.GPiK.7021.59.2017.DM 2017-06-20 2017-07-31 "Arbud" Artur Sekuła Smolnica Remont ławek, Konserwacja placu zabaw Smolnica 1 700,00 brak pliku
Rs.29.GPiK.7021.58.2017.DM 2017-06-20 2017-07-10 Sklep "AGA Henryk Dulas Warnice mat. do konserwacji elementów małej architektury Anulowanie zamówienia - rezygnacja z zakupów. 256,00 brak pliku
RS.32.GPiK.2151.17.2017.DM 2017-06-19 2017-11-30 Jaworski Tomasz Cychry usługa sprzątania i koszenia t. gminnych 4 000,00 brak pliku
RS.30.GPiK.7021.61.2017.DM 2017-06-20 2017-07-15 P.H.U. "PILAR" Myślibórz Różańsko zakup części do kosiarki 184,00 brak pliku
RS.21.GPiK.7021.55.2017.DM 2017-06-06 2017-07-15 P.P.H.U. REKORD Systemy Małej Architektury Ostrowiec ławki na plac zabaw 622,38 brak pliku
SM.GPiK7240.5.2017 2017-06-06 2017-06-30 Instalatorstwo Sanitarne , C.O. i Gazowe Daniel Bondos, Smolnica 2 naprawa przystanku autobusowego w Smolnicy 1 000,00 brak pliku
AP.2151.34.2017 2017-05-30 2017-06-30 Gawrońska Małgorzata dostarczania korespondencji na terenie Dębna 2 200,00 brak pliku
AP.2151.36.2017 2017-06-01 2018-05-31 Poczta Polska S.A. Oddział Szczecin usługa dostarczenia korespondencji urzędowej 67 000,00 brak pliku
AP.2151.37.2017 2017-06-29 2017-09-15 Gawrońska Małgorzata umowa na zastępstwo sprzątaczek 4 800,00 brak pliku
RI/01.25/I/2017 2017-06-01 2017-07-01 Elektryk MHD Hubert Wolski, Dębno Budowa przyłącza kablowego do działki po byłym amfiteatrze przy ul.Grunwaldzkiej w Dębnie 30 000,00 brak pliku
PiR.pp.526.32.2017 2017-06-16 2017-08-31 Stowarzyszenie Przyjaciół Sarbinowa Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu 2 000,00 brak pliku
AP.2151.35.2017 2017-07-01 2018-06-30 PROFEKO Sp. z o.o. aktualizacja systemu odpadywgminie.com i obsługa serwisowa 12 138,00 brak pliku
AP.2151.33.2017 2017-05-30 2017-08-31 "ARCHIWARIUSZ" Zakład Usług Archiwalnych uporządkowanie dokumentacji archiwalnej kat."A" 2 000,00 brak pliku
PiR.pp.526.35.2017 2017-07-11 2017-09-15 Stowarzyszenie ART - FORUM Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży 4 500,00 brak pliku
PiR.pp.526.34.2017 2017-06-30 2017-07-31 Ognisko Wychowawcze "NASZ DOM" Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży 24 000,00 brak pliku
PiR.pp.526.33.2017 2017-06-30 2017-08-31 Stowarzyszenie Przyjaciół szkoły Podstawowejim. Kornela Makuszyńskiego Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży 12 219,00 brak pliku
OKiS.7151.49.2017 2017-06-29 2017-07-08 Kazimierz Huzar umowa najmu - świetlica wiejska w Smolnicy 246,00 brak pliku
OKiS.7151.48.2017 2017-06-30 2017-10-04 Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego umowa najmu świetlic w Warnicy i Różańsku 5 759,40 brak pliku
OKiS.7151.50.2017 2017-07-05 2017-07-05 Roman Wojciechowski umowa najmu - świetlica w Dysznie 123,00 brak pliku
SM.GPiK7011.7/Rd/2017 2017-07-14 2017-09-30 Spółka Usług Rolnych ROL-BUD ul.Ceglana 8, 74-510 Trzcińsko Zdrój utwardzenie dróg gruntowych kruszywem, powlekanie powierzchni emulsją asfaltową - II etap 108 245,00 brak pliku
RI/05.09/V/2017-UE/RI/PiR/04.17/II/2017 2017-06-05 2017-10-31 AW-instal Aleksander Wężyk, Gorzów Wlkp. Nadzór nad przebudową ulic Kościuszki i Pułaskiego, budową kanalizacji deszczowej w ulicach Kościuszki i Pułaskiego w miejscowości Dębno. 38 991,00 brak pliku
OKiS.7151.50.2017 2017-07-05 2017-07-05 Roman Wojciechowski umowa najmu lokalu - świetlica w Dysznie 123,00 brak pliku
OKiS.7151.51.2017 2017-07-05 2018-05-18 Anna Zdunek umowa najmu lokalu - świetlica w Ostrowcu 215,25 brak pliku
OKiS.7151.52.2017 2017-07-17 2017-08-11 Wojciech Olender umowa najmu lokalu - świetlica w Mostnie 246,00 brak pliku
AP.2151.38.2017 2017-07-03 2020-06-30 Zakład Tele i Radiomechaniki Strzelecki Juliusz konserwacja i nadzór nad systemem alarmowym w Urzędzie i filii Starostwa Powiatowego Myślibórz 22 582,80 brak pliku
OKiS.7151.54.2017 2017-07-17 2017-07-21 Sylwia Szczerba umowa najmu lokalu - świetlica w Krześnicy 246,00 brak pliku
RS.34.GPiK.7021.74.2017.DM 2017-07-14 2017-07-27 KADAR Radosław Droś Barnówko części do kosiarki 516,00 brak pliku
RS.33.GPiK.7021.69.2017.DM 2017-07-05 2017-07-31 Autoryzowany Dealer "STIHL" Więcław części do kosiarki 700,00 brak pliku
RS.31.GPiK.7021.61.2017.DM 2017-06-20 2017-07-15 P.H.U. "PILAR" Myślibórz Różańsko części do kosiarki 184,00 brak pliku
RS.28.GPiK.7021.57.2017.DM 2017-06-01 2017-06-15 Mat-Bud Faron sp. j. Bogusław mat. do impregnacji elementów małej architektury 94,60 brak pliku
RS.18.GPiK.7021.53.2017.DM 2017-06-06 2017-06-30 Rolmet Łukasz Zając Dyszno żyłka do kosy 109,00 brak pliku
RS.02.GPiK.7021.362017.DM 2017-04-01 2017-07-15 Dotal sp. z o.o. Krześnica mat. do konserwacji placu zabaw 162,27 brak pliku
GNiOŚ.6232.15.2017.BR 2017-06-16 2017-09-29 EKO24 Barbara Plewko zs. w Dębnie Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Dębno w 2017 roku 22 129,66 brak pliku
GNiOŚ.7021.6.2017.BR 2017-06-22 2017-06-30 Małgorzata Czyżewska Mechaniczne i ręczne koszenie zrekultywowanego, nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Dębnie o pow. 4,95 ha 2 800,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.10.2017.BR 2017-07-12 2017-10-30 Renata Jaźwińska-Koss Ocena stanu biologicznego drzew i krzewów na terenie miasta i gminy Dębno przed uzyskaniem zezwolenia na wycinkę 1 000,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.87.2017.BR 2017-07-12 2017-11-30 Zagospodarowanie Terenów Zielonych Piotr Czyżewski zs. w Klepinie Koszenie cmentarza w Grzymiradzu 1 305,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.93.2017.BR 2017-07-14 2017-11-30 Anna Lenartowicz Prace porządkowe na cmentarzu w Dargomyślu 1 605,00 brak pliku
GNiOŚ.6131.121.2017 2017-07-12 2017-08-11 ARBOFOREST Bartosz Jerzak zs. Kostrzyn nad Odrą Przeprowadzenie cięć technicznych korony 1 szt. wierzby w celu przywrócenia statyki w Dębnie 2 400,00 brak pliku
AP.2151.39.2017 2017-07-03 2020-06-30 Zakład Tele i Radiomechaniki Strzelecki Juliusz obsługa systemu alarmowego Urzędu Miejskiego i filii Wydz.Komunikacji Starostwa Powiatowego Myślibórz 24 202,80 brak pliku
RI/01.06/II/2017 2017-06-19 2017-09-30 AW-instal Aleksander Wężyk, Gorzów Nadzór inwestorski branży sanitarnej nad budową odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej i Usługowej w Dębnie . 3 690,00 brak pliku
RI/02.18/I/2017 2017-06-30 2017-10-15 Leszek Kułak Budownictwo Sportowe i Inżynieria Krajobrazu, Skwierzyna Modernizacja boiska sportowego zlokalizowanego na dz.nr 446 przy ul.Grunwaldzkiej w Dębnie. 152 520,00 brak pliku
OKiS.7151.55.2017 2017-07-18 2017-08-19 Dorota Korobczyńska umowa najmu lokalu użytkowego - świetlica Oborzany 215,25 brak pliku
OKiS.7151.60.2017 2017-08-19 2017-08-18 Paweł Górny umowa najmu lokalu użytkowego - świetlica w Smolnicy 123,00 brak pliku
OKiS.7151.56.2017 2017-08-10 2017-08-26 Katarzyna Ziaja umowa najmu lokali użytkowych - umowa najmu Mostno 246,00 brak pliku
OKiS.7151.53.2017 2017-08-17 2018-05-20 Jolanta Binek umowa najmu lokali użytkowych - świetlica wiejska w Smolnicy 246,00 brak pliku
RI/05.06/II/2017 2017-08-18 2017-12-31 Spółdzielnia Usług Rolnych ROL-BUD, Trzcińsko Zdrój Budowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej w ul. Lipowej oraz budowa kanalizacji deszczowej w ul. Akacjowej w Dębnie 488 310,00 brak pliku
9438/2017/OD2/ZR2 2017-05-18 2017-12-31 ENEA Operator Sp.z o.o. RD Dębno Przyłączenie oświetlenia drogowego w Sarbinowie, na dz.nr 491/3, do sieci energetycznej. 242,76 brak pliku
SM.GPiK7011.8/Rd/2017 2017-08-28 2017-08-31 PUD Dromax s.c. R. Kobierski i K. Kobierski ul.Gorzowska 36, Strzelce Kraj. wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze przy garażach obok UM w Dębnie 46 125,00 brak pliku
AP.2151.39.2017 2017-08-07 2017-10-02 Zakład Ogólnobudowlany-Stolarstwo Grzymski Ryszard wykonanie mebli do pok. 6 i 5 ,,A" Urzędu Miejskiego w Dębnie 12 060,00 brak pliku
AP.2151.41.2017 2017-08-08 2018-08-08 ENERGY-ECO CK Sp. z o.o. Nowy Sącz dzierżawa dystrybutorów na wodę 4 870,80 brak pliku
AP.2151.42.2017 2017-08-08 2018-08-08 ENERGY-ECO CK Sp. z o.o. Nowy Sącz dzierżawa dystrybutora na wodę 959,40 brak pliku
AP.2151.40.2017 2017-07-03 2018-07-02 Poczta Polska S.A. Warszawa za usługi pocztowe 7 800,00 brak pliku
RI/05.18/IV/2017 2017-07-17 2017-09-15 FAWAL Filip Walczak, Gorzów Wlkp. Wykonanie pt sieci drenarskiej w ul.Piasta i Wojska Polskiego w Dębnie, wraz z opracowaniem kosztorysu inwestorskiego. 6 765,00 brak pliku
RI/05.18/V/2017 2017-09-04 2017-11-10 MUSING BUD Sp. z o.o., Szczecin Budowa sieci drenarskiej w ul.Wojska Polskiego i Piasta, z rur PCV d 200mm z filtrem PP 700, o dł.łącznej 211mb. 65 696,72 brak pliku
RI/05.17/VI/2016 2017-09-08 2017-12-12 PBI KORIMEX Józef Korzeniowski, Dębno Budowa ciągu pieszo jezdnego ul. Demokracji w Dębnie ? odcinek od km 0+000,00 do km 0+224,67. 378 840,00 brak pliku
RI/01.08/I/2017 2017-08-18 2017-11-30 Spółdzielnia Usług Rolnych ROL-BUD, Trzcińsko Zdrój Utwardzenie nawierzchni drogi, placyku pod pojemniki na śmietniki oraz wytyczenie kwater obrzeżami betonowymi na cmentarzu przy ul.Włościańskiej w Dębnie. 48 480,45 brak pliku
RI/04.09/I/2017 2017-09-12 2018-04-20 M&K Zakład Sieci Sanitarnych Sp. z o.o., Gorzów Wlkp. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kosynierów w Dębnie. 160 355,10 brak pliku
RI/05.28/I/2017 2017-07-28 2017-08-31 P.W.GEOPOL s.c., M.Chrzczanowicz, M.Jaworski, W.Jarząb, Z.Swatek, Chojna Wytyczenie tras ścieżek rowerowych Dębno-Smolnica i Dębno-Dargomyśl. 19 900,00 brak pliku
RI/02.09/I/2017 2017-09-15 2017-10-27 SOLID-STET Sp. z o.o. Sp. K., Szczecin Budowa boiska wielofunkcyjnego w Smolnicy. 357 825,21 brak pliku
RI/05.18/VI/2017 2017-09-04 2017-09-18 LCBP Michał Kruczkowski, Chwalęcice Wykonanie kosztorysu inwestorskiego dla III etapu (ul.Wojska Polskiego) zadania pn. "Przebudowa ul.Wojska Polskiego i Piasta w Dębnie" wraz z wykonaniem planszy zbiorczej. 3 690,00 brak pliku
OKiS.7151.64.2017 2017-09-12 2017-10-27 Adam Jurek umowa najmu lokali użytkowych - świetlica w Smolnicy 369,00 brak pliku
OKiS.7151.61.2017 2017-08-31 2017-09-01 Wojciech Kiman umowa najmu - świetlica Warnice 123,00 brak pliku
RI/05.06/III/2017 2017-08-18 2017-12-31 AW-instal Aleksander Wężyk, Gorzów Wlkp. Nadzór inwestorski nad budową nawierzchni i kanalizacji deszczowej w ul. Lipowej oraz budowa kanalizacji deszczowej w ul. Akacjowej w Dębnie. 7 500,00 brak pliku
RI/05.09/VII/2017 2017-09-22 2017-10-13 PUK Sp. z o.o., Dębno Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, do budynków położonych przy ul.Kościuszki nr 21 i 23 w Dębnie. 7 950,00 brak pliku
RI/PiR/06.02/III/2017 2017-09-22 2017-11-30 MAGIC GARDEN Sp. z o.o., Pakość Montaż obiektów małej architektury służącej do rekreacji, w miejscowości Dargomyśl na dz.nr 570/4. 74 033,70 brak pliku
UE/RI/PiR/05.28/II/2017 2017-09-29 2018-08-15 MALDROBUD Sp. z o.o. Sp.K., Myślibrz Budowa nawierzchni odcinków ścieżek rowerowych na trasie Dębno ? Dargomyśl oraz Dębno - Smolnica. 1 673 885,77 brak pliku
OKiS.7151.69.2017 2017-09-25 2017-09-25 Łukasz Kubiński umowa najmu lokalu - świetlica w Dysznie - 20.05.2018 246,00 brak pliku
OKiS.7151.71.2017 2017-09-26 2017-10-14 Renata Dąbrowska umowa najmu - świetlica w Mostnie - 14.10.2017 246,00 brak pliku
OKiS.7151.63.2017 2017-09-12 2018-02-03 Magda Szkwarek umowa najmu Grzymiradz - 03.02.2018r. 246,00 brak pliku
OKiS.7151.58.2017 2017-08-16 2017-08-19 Konrad Tracz umowa najmu - świetlica Warnice - 246,00 zł 246,00 brak pliku
OKiS.7151.62.2017 2017-09-11 2017-09-14 Grazyna Nowak umowa najmu - świetlica Krześnica 123,00 brak pliku
MGKPiRPA.9.1.2017 2017-10-02 2017-12-31 Agnieszka Daniluk prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży we wsi Ostrowiec 525,00 brak pliku
MGKPiRPA.11.1.2017 2017-10-02 2017-12-31 Joanna Żłobicka prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży we wsi Smolnica 525,00 brak pliku
RI/01.08/II/2017 2017-10-02 2018-01-10 Zbigniew Moździerz, Dębno Nadzór inwestorski nad utwardzeniem nawierzchni drogi, placyku pod pojemniki na śmietniki oraz wytyczeniem kwater obrzeżami betonowymi na cmentarzu przy ul.Włościańskiej w Dębnie. 1 500,00 brak pliku
OKiS.7151.74.2017 2017-10-06 2017-10-07 Ewa Żwirko umowa najmu - Dolsk 215,25 brak pliku
OKiS.7151.72.2017 2017-09-28 2017-10-28 Joanna Lisowska umowa najmu - świetlica w Suchlicy 215,25 brak pliku
OKiS.7151.73.2017 2017-10-04 2017-10-14 Emilia Duszak umowa najmu lokalu - świetlica w Grzymiradzu 246,00 brak pliku
RI/05.28/III/2017 2017-09-29 2017-10-06 Usługi Leśne Handel Drzewem Anna Szelążek, Brwice Wykonanie szacunków brakarskich pod inwestycję związaną z budową ścieżek rowerowych Smolnica-Dębno i Dębno-Dargomyśl. 7 900,00 brak pliku
RI/PiR/06.01/I/2017 2017-09-29 2017-11-30 PW POLGET Getman Sp.Jawna, Dębno Remont istniejącej drogi wewnętrznej wraz z placami w miejscowości Cychry - II etap. 69 495,00 brak pliku
OKiS.7151.70.2017 2017-09-26 2017-10-28 Norbert Myszkowski umowa najmu - Dolsk 215,25 brak pliku
OKiS.7151.76.2017 2017-10-12 2017-10-14 Anna Lizak umowa najmu - świetlica Grzymiradz 123,00 brak pliku
OKiS.7151.77.2017 2017-10-16 2017-10-18 Alferda Krzysiak - Bazyl umowa najmu lokalu - świetlica w Warnicy 123,00 brak pliku
2468/2017/OD2/ZR2 2017-09-11 0000-00-00 ENEA Operator Sp.z o.o. Rejon Dystrybucji Dębno Przyłączenie do sieci energetycznej przyłącza tymczasowego na zasilanie imprez okolicznościowych, zlokalizowanego przy ul.Grunwaldzkiej w Dębnie, na dz.nr 310. 2 323,22 brak pliku
RI/04.19/I/2017 2017-10-16 2018-01-16 EROBUD Budownictwo Wodne i Melioracyjne Ewa Maksym, Gryfino Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rzemieślniczej w Dębnie. 266 950,53 brak pliku
AP.2151.43.2017 2017-08-16 2017-12-31 ZETO SOFTWARE Olsztyn powierzenia przetwarzania danych - zachowaniu tajemnicy i ich ochrony 0,00 brak pliku
AP.2151.44.2017 2017-10-10 2017-10-14 Kowalski Adam obsługa muzyczna jubileuszy pożycia małżeńskiego w USC Dębno 150,00 brak pliku
AP.2151.45.2017 2017-10-05 2017-11-15 Mach Jolanta brakowania dokumentacji znajdujących się w archiwum urzędu 2 850,00 brak pliku
RI/03.13/I/2017 2017-10-13 2018-08-31 PPUH DREW-PLAST Dariusz Mazowiecki, Różanki Kompleksowy remont i przebudowa Przedszkola nr 1 - budynku głównego z częścią administracyjną i adaptacja części mieszkalnej na potrzeby przedszkola. 2 579 046,63 brak pliku
RS.36.GPiK.7021.86.2017.DM 2017-08-17 2017-09-30 F.H.U.P. Joker-Herby Dyszno zakup kosiarki spalinowej 999,00 brak pliku
RS.37.GPiK.7021.87.2017.DM 2017-09-11 2017-09-25 Sklep Rolmet Łukasz Zając Barnówko części do kosiarki 176,00 brak pliku
RS.38.GPiK.7021.93.2017.DM 2017-09-25 2017-10-16 Sklep Rolmet Łukasz Zając Dolsk części do kosiarki 99,00 brak pliku
RS.39.GPiK.7021.100.2017.DM 2017-10-05 2017-10-31 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "PILAR" Różańsko części do kosiarki 749,78 brak pliku
RS.40.GPiK.7021.104.2017.DM 2017-10-13 2017-10-25 Krzewy Ozdobne Grzegorz Rogoś Ostrowiec zakup roślin na potrzeby sołectwa 606,00 brak pliku
RS.41.GPiK.7021.106.2017.DM 2017-10-16 2017-10-31 Sklep Rolmet Łukasz Zając Młyniska zakup kosiarki z osprzętem 2 599,00 brak pliku
RS.42.GPiK.7021.105.2017.DM 2017-10-16 2017-11-10 Autoryzowany Dealer "STIHL" B.Pulikowski Więcław remont kosy 699,00 brak pliku
GPiK.16.2151.9.2017.DM 2017-05-18 2017-07-15 Bednarek Mariusz "Dróżnik" Barnówko 900,00 brak pliku
GPiK.23.7021.62.2017.DM 2017-06-20 2017-08-04 ARCHIPARK Stojaki rowerowe 10,00 brak pliku
AP.2151.46.2017 2017-09-26 2018-10-30 QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. opieka serwisowa oprogramowania 8 546,04 brak pliku
RI/AP/06.19/B/I/2017 2017-10-23 2017-11-20 MAT-BUD Faron Sp.J., Dębno Dostawa kostki polbruk 250m2 do budowy chodnika w Więcławiu; loco Sarbinowo. 9 000,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.124.2017.BR 2017-09-27 2017-10-20 KKC Sp.z o.o. Sp.K. ul.Farbryczna 1, 66-470 Kostrzyn n/Odrą Wymiana krzyża drewnianego na cmentarzu przy ul.Włościańskiej w Dębnie (dz.nr31) 3 075,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.16.2017.BR 2017-10-23 2017-11-20 Krzewy Ozdobne Grzegorz Rogoś, ul.Wyspiańskiego 13, 69-220 Ośno Lubuskie Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenie Gminy Dębno 23 754,00 brak pliku
RI/05.04/IV/2017 2017-10-16 2017-11-17 MALDROBUD Sp.z o.o. SK, Myślibórz Montaż dwóch progów zwalniających wraz ze znakami na drodze gminnej w Dargomyślu. 5 176,58 brak pliku
RI/05.09/VIII/2017 2017-10-20 2017-11-10 M&K Z-d Sieci Sanitarnych Sp. z o.o., Gorzów Wlkp. Remont odcinka kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania ulic Konopnickiej i Kościuszki w Dębnie. 39 680,75 brak pliku
OKiS.7151.83.2017 2017-10-20 2017-10-28 Iwona Gałęcka umowa najmu lokalu - świetlica wiejska w Ostrowcu 215,25 brak pliku
OKiS.7151.80.2017 2017-10-18 2017-11-04 Agnieszka Wiśniewska - Skowyrska umowa najmu lokalu - świetlica w Mostnie 246,00 brak pliku
OKiS.7151.82.2017 2017-10-20 2017-10-21 Emila Bysińska umowa najmu lokalu - świetlic w Krześnicy 246,00 brak pliku
OKiS.1.2017 2017-01-02 2017-12-31 Instalatorstwo Sanitarne, CO i Gazowe, 74-400 Dębno, Smolnica 2, D. Bońdos usługi w zakresie utrzymania w stanie sprawności technicznej kotłowni w świetlicy wiejskiej w Smolnicy 2 400,00 brak pliku
OKiS.2.2017 2017-01-02 2017-04-30 Zakład Usługowy - Julian Krzeminski, Różańsko 59/2 obsługa kotłowni w świetlicy w Różańsku 2 600,00 brak pliku
OKiS.3.2017 2017-02-08 2017-02-17 Zakład Ogólnobudowlany i Instalatorstwo Elektryczne ul Lipowa 1, 74-400 Dębno wymiana skrzynki z zabezpieczeniem przelicznikowym w świetlicy w Ostrowcu 885,45 brak pliku
OKiS.4.2017 2017-03-03 2017-04-24 Zakład Ogólnobudowlany, Marian Kopaniecki, 74-400 Dębno Czeresniowa 1 remont pomieszczeń budynku świetlicy wiejskiej w Grzymiradzu 61 804,36 brak pliku
OKiS.5.2017 2017-03-10 2017-04-08 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "POLGET" 74-400 Dębno ul. Chrobrego 22b wykonanie nawierzchni żwirowej pod plac zabaw przy SP nr w Dębnie 13 718,77 brak pliku
OKiS.6.2017 2017-03-10 2017-04-24 Zbigniew Moździerz, 74-400 Debno ul. Siewnej 36 nadzór inwestorki - remont pomieszczeń budynku w Grzymiradzu 1 242,00 brak pliku
OKiS.7.2017 2017-03-03 2017-04-13 Edward Babczyszyn, 74-400 debno ul. Daszyńskiego 10/4 nadzór inwestorski - wykonanie nawierzchni żwirowej pod plac zabaw 280,00 brak pliku
OKiS.8.2017 2017-04-06 2017-03-31 Hurtownia Papieru Papirus, 74-400 Dębno ul. Baczewskiego 30 dostawa papieru kserograficznego do szkół 13 237,27 brak pliku
OKiS.9.2017 2017-04-10 2017-04-24 Zakład Ogólnobudowlany, Marian Kopaniecki, 74-400 Dębno Czeresniowa 1 wykonanie - wyprawa tynku żywcznego w sali świetlicy w Grzymiradzu 6 714,06 brak pliku
OKiS.10.2017 2017-04-10 2017-04-24 Zbigniew Moździerz, 74-400 Debno ul. Siewnej 36 nadzór inwestorski - wyprawa tynku w świetlicy w Grzymiradzu 134,28 brak pliku
OKiS.11.2017 2017-05-17 2017-05-26 Grzegorz Grocholski, 74-400 Dębno, Mostno 12 naprawa wiaty i okien w świetlicy w Mostnie 520,00 brak pliku
OKiS.12.2017 2017-05-17 2017-05-26 Grzegorz Wojciechowski. Dyszno 11 wymiana zamka w drzwiach wejściowych oraz zamontowanie listew wykończeniowych 150,00 brak pliku
OKiS.13.2017 2017-06-16 2017-06-26 Zakład Ogólnobudowlany i Instalatorstwo Elektryczne ul Lipowa 1, 74-400 Dębno wymiana zabezpieczeń w rozdzielni i wyłącznika ppoż, sprawdzenie instalacji elektrycznej - świetlica Krzesnica 4 323,30 brak pliku
OKiS.14.2017 2017-06-30 2018-08-31 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Myśliborzu ul. Królewiecka 45, 74-300 Myslibórz świadczenie usług transportowych - przewozy uczniów 878 587,84 brak pliku
OKiS.16.2017 2017-09-13 2017-09-22 Marcin misztal, Dyszno 8 naprawa spłuczki w świetlicy w Dysznie 220,00 brak pliku
OKiS.17.2017 2017-09-20 2017-10-15 Centrum Innowacyjno - Wdrożeniowe NEGAWAT, 66-403 Gorzów Wlkp przeprowadzenie przeglądu i uruchomienie po sezonie pompy ciepła w świetlicy w Mostnie 1 230,00 brak pliku
OKiS.18.2017 2017-09-20 2017-12-31 Zakład Usługowy - Julian Krzeminski, Różańsko 59/2 obsługa kotłowni w Różańsku 2 112,50 brak pliku
OKiS.21.2017 2017-09-29 2017-10-15 Dębnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, 74-400 Dębno ul. Droga Zielona 1 czyszczenie i przeprowadzenie kontroli okresowej sprawności technicznej przewodów kominowych w świetlicach 2 091,00 brak pliku
OKiS.22.2017 2017-09-29 2017-11-30 Edward Babczyszyn, 74-400 debno ul. Daszyńskiego 10/4 nadzór inwestorski - wymiana pokrycia dachu w świetlicy wiejskiej w Warnicy 785,00 brak pliku
OKiS.23.2017 2017-09-29 2017-11-30 Edward Babczyszyn, 74-400 debno ul. Daszyńskiego 10/4 nadzór stolarki okiennej w świetlicy w Krześnicy 660,00 brak pliku
OKiS 2017-09-04 2017-10-14 DARES Zakład Ślusarski Naprawy i koserwacja sprzętu p-poż ul. gryfińska, 74-100 Gryfino konserwacja i ładowanie gaśnic w świetlicach wiejskich 719,55 brak pliku
OKiS.15.2017 2017-07-14 2018-05-24 Delko Esta sp. z.o. o. ul. Kochanowskiego 23, 73-110 Stargard Szczeciński dostawa środków czystości do placówek oświatowych 117 281,53 brak pliku
GPiK.7226.10.2017 2017-10-20 2017-10-20 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ul.Baczewskiego 34, 74-400 Dębno budowa zjazdu w Sarbinowie 6 600,00 brak pliku
OKIs.7151.85.2017 2017-10-27 2017-10-28 Konrad Gaura umowa najmu lokalu - świetlica w Bogusławiu 123,00 brak pliku
OKIs.7151.84.2017 2017-10-25 2017-10-27 Dariusz Drohomirecki umowa najmu lokalu - świetlica w Krzesnicy 246,00 brak pliku
OKIs.7151.86.2017 2017-10-27 2017-11-11 Natalia Gucwa umowa najmu - świetlica Grzymiradz 246,00 brak pliku
OKIs.7151.88.2017 2017-11-03 2017-11-04 Justyna Sekuła umowa najmu - świetlica wiejska w Grzymiaradzu 123,00 brak pliku
Umowa nr MGKPiRPA 2017-10-13 2017-10-20 Krokus Szkolenia, Kraków ul.Miodowa 26 warsztaty profilaktyczne w SPnr 1 w Dębnie 700,00 brak pliku
Umowa nr MGKPiRPA 2017-10-09 2017-11-20 Krokus Szkolenia, Kraków ul.Miodowa 26 warsztaty profilaktyczne w SP nr 1 w Smolnicy 350,00 brak pliku
Umowa nr MGKPiRPA 2017-10-05 2017-11-17 Krokus Szkolenia, Kraków ul.Miodowa 26 warsztaty profilaktyczne w SP Cychry 350,00 brak pliku
Umowa nr MGKPiRPA 2017-10-16 2017-11-17 Krokus Szkolenia, Kraków ul.Miodowa 26 warsztaty profilaktyczne w Sarbinowie 700,00 brak pliku
OKiS.7151.87.2017 2017-11-02 2017-11-17 Katarzyna i Marcin Rusinek Najem sali w świetlicy wiejskiej w Smolnicy 246,00 brak pliku
RI/05.26/II/2017 2017-11-07 2017-12-15 PBI KORIMEX J.Korzeniowski, Dębno Utwardzenie placu przy ul.Ofiar Katynia w Dębnie 228 534,00 brak pliku
RI/05.26/III/2017 2017-11-07 2017-12-22 Zbigniew Moździerz, Dębno Nadzór inwestorski nad utwardzeniem placu przy ul.Ofiar Katynia w Dębnie (dz.nr 870/1) 3 200,00 brak pliku
OKiS.26.2017 2017-10-23 2017-11-30 Piotr Czyżewski Montaż zestawu do monitoringu wizyjnego przy świetlicy wiejskiej w Grzymiradzu 3 500,00 brak pliku
OKiS.7151.65.2017 2017-09-14 2018-05-20 Maja Wróbel umowa najmu - świetlica Grzymiradz 246,00 brak pliku
OKiS.7151.68.2017 2017-09-19 2018-05-27 Monika Komisarczyk umowa najmu - Krześnica 246,00 brak pliku
OKiS.7151.87.2017 2017-11-02 2017-11-18 Katarzyna Rusinek umowa najmu - Smolnica 246,00 brak pliku
OKiS.7151.89.2017 2017-11-02 2018-05-13 Monika Kulka umowa najmu - świetlica Krześnica 246,00 brak pliku
OKiS.7151.91.2017 2017-11-09 2017-11-11 Olga Cooremanse umowa najmu - świetlice Warnice 123,00 brak pliku
OKiS.7151.93.2017 2017-11-14 2017-11-16 Stanisław Kokile umowa najmu - świetlica Warnice 123,00 brak pliku
RI/05.09/IX/2017 2017-10-20 2017-11-10 AW-instal Aleksander Wężyk, Gorzów Wlkp. Nadzór inwestorski nad remontem odcinka kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania ulic Konopnickiej i Kościuszki w Dębnie. 600,00 brak pliku
RI/05.09/X/2017 2017-11-10 2017-11-17 Z-d Ogólnobudowlany i Instalacji Elektrycznych Mariusz Jarema, Dębno Montaż słupów żelbetowych oświetleniowych i montaż słupów stalowych oraz przełożenie napowietrznej linii telefonicznej przy ul.Kościuszki w Dębnie 4 994,21 brak pliku
RI/02.09/II/2017 2017-11-03 2017-11-10 SOLID-STET Sp. z o.o. Sp. K., Szczecin Wykonanie drenażu na boisku wielofunkcyjnym przy SP w Smolnicy. 14 760,00 brak pliku
RI/03.10.I/2017 2017-10-02 2017-11-15 Z-d Ogólnobudowlany i Instalacji Elektrycznych Mariusz Jarema, Dębno Modernizacja oświetlenia ogólnego w sali sportowej przy SP2 w Dębnie 35 576,58 brak pliku
RI/05.17/VII/2017 2017-09-08 2017-12-31 AW-instal A.Wężyk, Gorzów Wlkp. Nadzór inwestorski nad budową ciągu pieszo jezdnego ul. Demokracji w Dębnie ? odcinek od km 0+000,00 do km 0+224,67. 7 000,00 brak pliku
OKiS.7151.75.2017 2017-10-09 2018-05-20 Emilia Balcarczyk Wynajem świetlicy wiejskiej we wsi Mostno 246,00 brak pliku
42910/2017/OD2/ZR2 2017-11-21 2017-12-31 ENEA Operator Sp.z o.o., Dębno Przyłączenie do siecienergetycznej przepompowni ścieków PS1, w Dębnie przy ul.Kościuszki8, na dz.nr 1055. 485,53 brak pliku
OKiS.7151.96.2017 2017-11-21 2017-11-25 Adam Telej Wynajem świetlicy wiejskiej w Mostnie 246,00 brak pliku
RI/01.09/II/2017 2017-11-24 2018-06-15 Zakład Ogólnobudowlany i Instalatorstwo Elektryczne Mariusz Jarema, Dębno Budowa oświetlenia drogowego w Dębnie przy ulicach: Kaliny, Kasztanowa, K. Odnowiciela, Sobieskiego oraz w miejscowościach: Ostrowiec, Różańsko, Smolnica, Sarbinowo, Krześnica. 167 629,68 brak pliku
RI/PiR/06.03/II/2017 2017-11-20 2017-12-31 MAGIC GARDEN Sp.z o.o., Pakość Budowa FIT PARK siłowni zewnętrznej w parku wiejskim w miejscowości Warnice. 35 670,00 brak pliku
RS.43.GPiK.7021.112.2017.DM 2017-11-30 2017-12-15 Autoryzowany Dealer "STIHL" B.Pulikowski Naprawa kosy oraz zakup materiałów Sarbinowo 1 500,00 brak pliku
RS.44.GPiK.7021.111.2017.DM 2017-10-28 2017-10-30 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "PILAR" Zakup części do kosiarki Różańsko 48,00 brak pliku
RS.45.GPiK.7021.116.2017.DM 2017-11-20 2017-11-30 Sklep AGA Henryk Dulas Zakup materiałów do impregnacji elementów placu zabaw Ostrowiec 696,00 brak pliku
RS.46.GPiK.7021.118.2017.DM 2017-10-31 2017-11-30 Sklep Metalowo-Narzędziowy "Mechaniczna ŚLiwka" Zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw Młyniska 164,85 brak pliku
RS.47.GPiK.7021.119.2017.DM 2017-10-31 2017-11-30 Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy "DOR-MAR" Zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw Młyniska 835,00 brak pliku
RS.48.GPiK.7021.120.2017.DM 2017-11-30 2017-11-30 Sprzedaż-Serwis Sprzętu Leśnego i Ogrodniczego Zakup części do kosiarki Więcław 272,00 brak pliku
RS.49.GPiK.7021.121.2017.DM 2017-11-23 2017-12-10 Firma Handlowo-Usługowa Grzegorz Karpiński Zakup stołów biesiadnych do wiaty Cychry. 2 160,00 brak pliku
GPiK.27.7021.99.2017.DM 2017-10-16 2017-11-30 PUK Dębno Wykonanie nasadzeń (76 szt. drzew) na terenie miasta i gminy Dębno 43,00 brak pliku
OKiS.7151.95.20175 2017-11-20 2017-12-10 Patrycja Korycka Wynajem świetlicy wiejskiej w Smolnicy 246,00 brak pliku
RS.50.GPiK.7021.122.2017.DM 2017-12-01 2017-12-20 Zagospodarowanie Terenów Zielonych Piotr Czyżewski Grzymiradz remont elementów małej architektury 600,00 brak pliku
OKiS.7151.99.2017 2017-11-22 2017-12-02 Iwona Gałęcka umowa najmu świetlicy w Ostrwcu 215,25 brak pliku
RS.51.GPiK.7021.123.2017.DM 2017-12-01 2017-12-15 Janmet Dębno Bogusław zakup elementów do ogrodzenia placu zabaw 3 952,78 brak pliku
RI/05.18/VII/2017 2017-11-10 2017-11-30 MUSING BUD Sp. z o.o. Sp. K., Szczecin Roboty dodatkowe przy przebudowie dróg gminnych w ulicach Wojska Polskiego i Piasta w Dębnie - Etap II. 122 379,40 brak pliku
RI/03.13/II/2017 2017-10-13 2018-08-31 Biuro Budowlane Roland Golis, Gorzów Wlkp. Nadzór inwestorski nad kompleksowym remontem i przebudową Przedszkola nr 1 ? budynku głównego z częścią administracyjną i adaptacja części mieszkalnej na potrzeby przedszkola. 34 440,00 brak pliku
UE/RI/PiR/01.13/I/2017 2017-11-28 2018-09-30 MAZUR SPRI H.Mazur, Łozienica Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dębnie- ETAP II. 4 854 810,00 brak pliku
AP.2151.46.2017 2017-10-31 2018-10-30 QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. utrzymania oprogramowania modułów księgowości i płac 8 546,04 brak pliku
AP.2151.47.2017 2017-11-13 2018-01-31 OSP Dargomyśl przyznania uchwałą RM dotacji 18 500,00 brak pliku
AP.2151.48.2017 2017-11-13 2018-01-31 OSP Warnice przyznania uchwałą RM dotacji 4 350,00 brak pliku
AP.2151.49.2017 2017-11-28 2018-11-29 TER-COM Usługi Informatyczne Zielona Góra nadzór nad oprogramowaniem info-system 13 579,00 brak pliku
AP.2151.50.2017 2017-11-28 2017-12-29 Gawrońska Małgorzata zastępstwo za sprzątaczkę 2 200,00 brak pliku
OKiS.7151.83.2017 2017-12-04 2018-06-03 Jerzy Bójko Wynajem świetlicy wiejskiej w Bogusławiu 215,00 brak pliku
GPiK1/Kg/2017SM 2017-11-10 2017-12-22 Skorobogaty ul. I-Armii 10, 74-400 Dębno kruszenie gruzu betonowo-ceglanego 50 000,00 brak pliku
RI/AP/06.15/B/I/2017 2017-08-01 2017-12-15 RAMIKO mgr inż.Radosław Ostraszewski, Jenin Pt budowy zjazdu z drogi krajowej nr 23 w Sarbinowie na dz.nr 586. 7 900,00 brak pliku
OKiS.7151.104.2017 2017-12-01 2017-12-04 Kamila Basowska umowa najmu - Smolnica 123,00 brak pliku
GPiK.Rp.1.2017SM 2017-10-12 2017-11-20 Zakład Ogólnobudowlany Symeniuk Zbigniew ul.Moniuszki 13, 74-400 Dębno naprawa przystanków Dargomyśl , Oborzany , Krześnica 5 437,57 brak pliku
GPiK.Rch.1.2017 2017-10-12 2017-11-20 Zakład Ogólnobudowlany Symeniuk Zbigniew ul.Moniuszki 13, 74-400 Dębno naprawa chodników w Debnie 5 405,65 brak pliku
GNiOŚ.6131.253.2017 2017-11-30 2017-12-18 ARBOFOREST Bartosz Jerzak zs. w Kostrzynie nad Odrą Usunięcie 2 szt. drzew oraz skrócenie długości jednego z konarów 1 szt. lipy rosnącej nad grobami na terenie cmentarzy komunalnych w Dębnie ul. T.Kościuszki i w Dysznie. 3 132,00 brak pliku
GNiOŚ.6131.254.2017 2017-11-30 2017-12-18 AKARD Serwis Zieleni Taras Lobodzets zs. w Szczecinie Przeprowadzenie cięć pielęgnacyjnych koron 14 szt. drzew rosnących wzdłuż ul. Tadeusza Kościuszki w Cychrach na odcinku od posesji nr 40 do posesji nr 32 oraz przy bramie wejściowej na teren kościoła. (2 szt. strona lewa) 4 806,00 brak pliku
RS.52.GPiK.7021.124.2017.DM 2017-06-26 2017-12-04 PKN ORLEN Więcław zakup paliwa do kosiarki 259,80 brak pliku
RS.53.GPiK.7021.125.2017.DM 2017-06-26 2017-12-04 Firma Handlowa Roman Łoś Więcław zakup oleju do kosiarki 45,81 brak pliku
RS.54.GPiK.7021.127.2017.DM 2017-12-07 2017-12-15 MAT-BUD Faron Bogusław zakup materiałów do konserwacji elementów małej architektury. 624,57 brak pliku
GPiK.12.2017.DM 2017-03-31 2017-12-31 PUK Dębno Postanowienia szczegółowe Nr 1/PUK/2017 na wykonanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej: utrzymanie czystości, terenów zielonych, elementów małej architektury, dróg gminnych w roku 2017, Aneks nr 1 wzrost wartości umowy o 600 zł tablica informacyjna Grzymiradz Aneks Nr 2 obniżenie wartości umowy o 15 000,00 zł wykonanie nowych nasadzeń (inna umowa) 1 017 950,00 brak pliku
GPiK.13.2017.DM 2017-04-26 2017-12-31 PWiK Dębno Konserwacja i modernizacja kanalizacji burzowej w m. Dębno, naprawa i przeglądy hydrantów, rozdzielenie sieci deszczowej na SKR Dębno w roku 2017 180 000,00 brak pliku
OKiS.7151.107.2017 2017-12-07 2017-12-09 Barbara Płotnicka umowa najmu - świetlica w Smolnicy 215,25 brak pliku
OKiS.7151.102.2017 2017-11-30 2018-05-25 Pleń Sylwia umowa najmu - świetlica Warnice 246,00 brak pliku
OKiS.7151.103.2017 2017-12-01 2018-01-13 Dorota Grocholska umowa najmu - świetlica w Mostnie 246,00 brak pliku
OKiS.7151.108.2017 2017-12-11 2017-12-23 Tomasz Kubacki Wynajem świetlicy wiejskiej w Smolnicy 246,00 brak pliku
RI/04.19/II/2017 2017-10-27 2017-12-31 BPU TECHNOS Jarosław Nowicki, Gorzów Wlkp. Nadzór inwestorski branży sanitarnej nad budową kanalizacji sanitarnej w ul. Rzemieślniczej w Dębnie. 4 000,00 brak pliku
RI/02.19/I/2017 2017-11-20 2017-12-15 Pracownia Architektury Krajobrazu TRZY MAŁE DRZEWKA mgr inż.Natalia Maćków, Szczecin Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania fragmentu działki 380/1 obręb 4 Dębno (cypel nad jeż. Lipowo w Dębnie). 7 900,00 brak pliku
RS.55.GPiK.7021.130.2017.DM 2017-08-29 2017-12-12 Sprzedaż-Serwis Sprzętu Leśnego i Ogrodniczego Cychry zakup żyłki do kosiarki 59,00 brak pliku
RS.56.GPiK.7021.131.2017.DM 2017-12-11 2017-12-12 Firma Rafael Rafał Jeleń Krześnica zakup furtki na plac zabaw 637,00 brak pliku
RI/05.09/XII/2017 2017-12-11 2017-12-15 PUK Sp. z o.o., Dębno Montaż 3 ławek i utwardzenie z kostki polbruk przy ul.Kościuszki w Dębnie. 2 000,00 brak pliku
RI/05.26/IV/2017 2017-11-16 2017-12-31 Usługi Projektowe PROINSTAL s.c. G.Dąbski R.Frieske, Dębno Nadzór inwestorski branży elektrycznej nad nad utwardzeniem placu przy ul.Ofiar Katynia w Dębnie (dz.nr 870/1) 600,00 brak pliku
RI/05.17/VIII/2017 2017-12-11 2017-12-18 PBI KORIMEX Józef Korzeniowski, Dębno Wykonanie robót dodatkowych nie objętych dokumentacją techniczną, przy ul.Demokracji w Dębnie. 16 300,00 brak pliku
SM.GPiK 1.wp.2017 2017-11-30 2017-12-06 Małysa Zbigniew ul.Orzechiwa 10, 74-500 Chojna wycena wartości porzuconego pojazdu FORD 350,00 brak pliku
SM .GPiK7226.125.2017 2017-10-10 2017-10-11 Z-d Usług Leśnych Paweł Sufisz Klepin 2, Dębno usunięcie wiatrołomu w m. Cychry ul.Ogrodowa 1 080,00 brak pliku
SM.GPiK7021.1.2017 2017-11-20 2017-11-29 Jarema Mariusz ul.Lipowa 1, 74-400 Debno naprawa oświetlenia przy bibliotece i na promenadzie 5 540,00 brak pliku
RI/PiR/06.02/IV/2017 2017-11-20 2018-04-13 PW POLGET Getman Sp.Jawna, Dębno Montaż obiektów małej architektury służących rekreacji przy jez.Lipowo, przy ul.Spacerowej w Dębnie. 74 950,00 brak pliku
RI/02.09/III/2017 2017-11-20 2018-04-13 PW POLGET Getman Sp.Jawna, Dębno Wykonanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy boisku wielofunkcyjnym w Smolnicy. 19 400,00 brak pliku
SM.GPiK 2.wp.2017 2017-12-13 2017-12-20 Z-d Blacharsko Lakierniczy Mechanika Pojazdowa A.Palicki ul.Gorzowsja 9, Barlinek kasacja pojazdu porzuconego FORD 1 400,00 brak pliku
RI/05.09/XI/2017 2017-11-30 2017-12-15 M&K Z-d Sieci Sanitarnych Sp. z o.o., Gorzów Wlkp. Wykonanie robót branży sanitarnej przy ul.Pułaskiego w Dębnie. 57 714,21 brak pliku
OKiS.7151.106.2017 2017-12-06 2017-12-16 Anna Andrzejewska umowa najmu - świetlica w Smolnicy 246,00 brak pliku
OKiS.7151.105.2017 2017-12-04 2017-12-16 Artur Trusewicz Wynajem świetlicy wiejskiej ww wsi Dyszno 246,00 brak pliku
OKiS.7151.111.2017 2017-12-13 2017-12-31 Karolina Karasewicz umowa najmu - świetlica w Grzymiradzu 369,00 brak pliku
OKiS.7151.109.2017 2017-12-20 2017-12-31 Rada Sołecka - Oborzany umowa najmu - świetlica w Oborzanach 338,25 brak pliku
RI/05.18/VIII/2017 2017-12-19 2017-12-22 Zakład Ogólnobudowlany i Instalatorstwo Elektryczne Mariusz Jarema, Dębno Zdemontowanie słupów oświetleniowych przy ul.Wojska Polskiego w Dębnie. 3 900,00 brak pliku
UE/RI/PiR/02.19/I/2017 2017-10-27 2018-02-13 Terra Natura Joanna Szydłowska, Szczecin Opracowanie pt rewitalizacji: Parku Miejskiego im.J.Krasickiego w Dębnie, terenów zielonych w ciągu promenady przy jez.Lipowo w Dębnie, terenów zielonych nad rz.Kosą w Dębnie oraz zagospodarowania terenu z projektem zieleni skweru przy ul.Baczewskiego w Dębnie. 54 120,00 brak pliku
UE/RI/PiR/01.13/II/2017 2017-11-28 2018-09-30 AW-instal Aleksander Wężyk, Gorzów Wlkp. Nadzór inwestorski nad uzbrojeniem terenów inwestycyjnych w Dębnie- ETAP II 27 896,40 brak pliku
45654/2017/OD2/ZR2 2017-12-22 2018-12-31 ENEA Operator Sp.z o.o. RD Dębno Przyłączenie oświetlenia dz.nr 41/2 przy ul.Jana Baczewskiego w Dębnie (teren rekreacyjny) do sieci eletroenerget. 323,69 brak pliku
44271/2017/OD2/ZR2 2017-12-22 2018-12-31 ENEA Operator Sp.z o.o. RD Dębno Przyłączenie oświetlenia dz.nr 427 w Dębnie (teren rekreacyjny) do sieci eletroenerget. 971,06 brak pliku
RS.57.GPiK.7021.137.2017.DM 2017-12-27 2017-12-28 JUR-TRAK Usługi Tartaczne Jerzy Szymański Warnice zakup tarcicy do remontu elementów małej architektury 1 400,00 brak pliku
RS.58.GPiK.7021.138.2017.DM 2017-11-21 2017-12-28 PKS Myslibórz Cychry zakup paliwa do kosiarki 343,00 brak pliku
RS.59.GPiK.7021.139.2017.DM 2017-12-22 2017-12-28 MAT-BUD Faron Cychry zakup kostki POLBRUK do wiaty 4 770,85 brak pliku
RI/01.26/II/2017 2017-12-22 2018-01-10 Zakład Usług Technicznych architekt Wanda Grodzka, Gdańsk Wykonanie audytu energetycznego budynku przy ul.Mickiewicza 36 w Dębnie. 4 920,00 brak pliku
MGKPiRPA.5.2018 2018-01-02 2018-12-31 Karolina Gabrysiak prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych we wsi Bogusław - 525,00 zł miesięcznie 525,00 brak pliku
MGKPiRPA.10.2018 2018-01-02 2018-12-31 Weronika Kuchowicz prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych we wsi Krześnica - 525,00 zł miesięcznie 525,00 brak pliku
MGKPiRPA.16.2018 2018-01-02 2018-12-31 Paulina Czyżyk prowadzenie zajęć opiekuńczo -wychowawczych we wsi Warnice - 525,00 zł miesięcznie 525,00 brak pliku
MGKPiRPA.6.2018 2018-01-02 2018-12-31 Magdalena Taracińska prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych w Cychrach - 525,00 miesięcznie 525,00 brak pliku
MGKPiRPA.12.2018 2018-01-02 2018-01-03 Barbara Wierzchowska prowadzenie zajęć dla dzieci w Oborzanach - 525,00 miesięcznie 525,00 brak pliku
MGKPiRPA.9.2018 2018-01-02 2018-01-03 Justyna Sobczak prowadzenie zajęć z dziećmi w Grzymiradzu 525,00 brak pliku
MGKPiRPA.7.2018 2018-01-02 2018-12-31 Mira Mielimączka prowadzenie zajęć dla dzieci ze wsi Dargomyśl - 525 zł miesięcznie 525,00 brak pliku
MGKPiRPA.8.2018 2018-01-02 2018-12-31 Katarzyna Misztal prowadzenie zajęć z dziećmi we wsi Dyszno 525,00 brak pliku
OKiS.7151.113.2017 2017-12-27 2017-12-31 Marzenna Pieczonka umowa najmu lokali - świetlica Suchlicy 338,25 brak pliku
AP.2151.51.2017 2017-10-11 2017-12-15 Zakład Ogólnobudowlany Kopaniecki Marian remont klatki schodowej budynek A 35 000,00 brak pliku
AP.2151.52.2017 2017-11-06 2017-12-15 Zakład Ogólnobudowlany Kopaniecki Marian remont 2 pomieszczeń piwnicznych bud. A 4 200,00 brak pliku
AP.2151.53.2017 2017-12-14 2017-12-16 Kowalski Adam obsługa muzyczna jubileuszu w USC Dębno 80,00 brak pliku
AP.2151.55.2017 2017-11-20 2017-12-01 Usługi Archiwalne Chmielnicki Wiesław wybrakowanie i oprawienie dokumentacji archiwalnej po byłym ZEAS-ie 8 000,00 brak pliku
AP.2151.56.2017 2018-01-01 2020-12-31 ZETO SOFTWARE Olsztyn opieka autorska nad oprogramowaniem w BDOiEL 4 782,24 brak pliku
AP.2151.57.2017 2018-01-01 2018-12-31 Pużniak Łukasz wykonywanie obowiązków gospodarza Domu Strażaka w Cychrach 1 980,00 brak pliku
AP.2151.58.2017 2017-12-29 2018-12-31 Waszak Roman wykonywanie obowiązków gospodarza remizy OSP w Sarbinowie 2 160,00 brak pliku
AP.2151.59.2017 2017-12-29 2018-12-31 Przybylak Zdzisław wykonywanie obowiązków mechanika pojazdów pożarniczych w OSP Dębno 8 340,00 brak pliku
AP.2151.60.2017 2017-12-29 2018-12-31 Skoczylas Edward wykonywanie funkcji Komendanta Gminnego OSP 26 400,00 brak pliku
AP.2151.61.2017 2017-12-29 2018-12-31 Krugłowski Mieczysław wykonywanie obowiązków kierowcy-konserwatora pojazdu pożarniczego OSP Sarbinowo 3 780,00 brak pliku
AP.2151.62.2017 2017-12-29 2018-12-31 Kierepa Ryszard wykonywanie obowiązków kierowcy-konserwatora pojazdu pożarniczego OSP Sarbinowo 3 780,00 brak pliku
AP.2151.64.2017 2017-12-29 2018-12-31 Smolik Stanisław wykonywanie obowiązków kierowcy-konserwatora pojazdu pożarniczego OSP Różańsko 3 900,00 brak pliku
AP.2151.64.2017 2017-12-29 2018-12-31 Karwacki Waldemar wykonywanie obowiązków kierowcy-konserwatora pojazdu pożarniczego OSP Różańsko 3 360,00 brak pliku
AP.2151.65.2017 2017-12-29 2018-12-31 Wójcik Grzegorz wykonywanie obowiązków kierowcy-konserwatora pojazdu pożarniczego OSP Krześnica 4 320,00 brak pliku
AP.2151.66.2017 2017-12-29 2018-12-31 Lisowski Romuald wykonywanie obowiązków kierowcy-konserwatora pojazdu pożarniczego OSP Krześnica 3 600,00 brak pliku
AP.2151.67.2017 2017-12-29 2018-12-31 Tołoczko Albert wykonywanie obowiązków kierowcy-konserwatora pojazdu pożarniczego OSP Dargomyśl 3 300,00 brak pliku
AP.2151.68.2017 2017-12-29 2018-12-31 Różycki Krzysztof wykonywanie obowiązków kierowcy-konserwatora pojazdu pożarniczego OSP Dargomyśl 3 660,00 brak pliku
AP.2151.69.2017 2017-12-29 2018-12-31 Bonarek Krzysztof wykonywanie obowiązków kierowcy-konserwatora pojazdu pożarniczego OSP Cychry 3 360,00 brak pliku
AP.2151.70.2017 2017-12-29 2018-12-31 Gryciak Mirosław wykonywanie obowiązków kierowcy-konserwatora pojazdu pożarniczego OSP Cychry 4 380,00 brak pliku
AP.2151.71.2017 2017-12-29 2018-12-31 Pleń Jan wykonywanie obowiązków kierowcy-konserwatora pojazdu pożarniczego OSP Cychry 3 720,00 brak pliku
AP.2151.72.2017 2017-12-29 2018-12-31 Bajda Mariusz wykonywanie obowiązków kierowcy-konserwatora pojazdu pożarniczego OSP Cychry 3 720,00 brak pliku
AP.2151.73.2017 2017-12-29 2018-12-31 Ekiert Adam wykonywanie obowiązków kierowcy-konserwatora pojazdu pożarniczego OSP Warnice 7 800,00 brak pliku
MGKPiRPA.3.2018 2018-01-02 2018-01-04 Krystyna Stankieiwcz konsultant ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 805,00 zł miesięcznie 805,00 brak pliku
AP.2151.1.2018 2018-01-01 2018-12-31 " REKORD POMORZE " serwis i nadzór nad oprogramowaniem płacowo-kadrowym 6 447,12 brak pliku
AP.2151.2.2018 2018-01-01 2018-12-31 "HEKTOR " ochrona - monitorowanie systemu alarmowego budynków: Urzędu Miejskiego, byłego Przedszkola Nr 3 i filii Wydz.Komunikacji Starostwa Powiatowego 4 870,80 brak pliku
AP.2151.3.2018 2018-01-03 2018-12-31 PKS Myślibórz zakup paliwa do samochodów służbowych w Urzędzie Miejskim Dębno 21 329,00 brak pliku
AP.2151.4.2018 2018-01-03 2018-12-29 PHU TREBIK ROBERT zakup i dostawa artykułów biurowych w 2018 roku 39 452,37 brak pliku
AP.2151.5.2018 2018-01-03 2018-12-29 PHU TREBIK ROBERT zakup i dostawa artykułów biurowych - tonery i tusze w 2018 roku 86 577,24 brak pliku
MGKPiRPA.17.2018 2018-01-03 2018-12-31 Katarzyna Wydra prowadzenie zajęć dla dzieci we wsi Dolsk - 525,00 zł miesięcznie 525,00 brak pliku
MGKPiRPA.11.2018 2018-01-02 2018-12-31 Monika Dąbrowska prowadzenie zajęć dla dzieci we wsi Mostno - 525,00 zł miesięcznie 525,00 brak pliku
OKiS.7151.112.2017 2017-12-18 2018-01-20 Renata Grabowska - Jagusz umowa najmu świetlicy w Warnicy 246,00 brak pliku
RI/01.26/III/2017 2017-12-27 2018-01-20 Zakład Usług Technicznych architekt Wanda Grodzka, Gdańsk Podział kosztów inwestorskich z dokumentacji dot.remontu, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku przy ul.Mickiewicza 36 w Dębnie, na cz.współczesną i zabytkową. 3 444,00 brak pliku
OKiS.3.2018 2018-01-08 2018-12-31 Przemysław Myszkowski gospodarz zabytkowej Kuźni 2 400,00 brak pliku
AP.2151.74.2017 2017-12-06 2019-01-05 SMART MEDIA opieka serwisowa i usługa hostingu do programu STOCK 5 170,49 brak pliku
AP.2151.75.2017 2017-12-29 2018-12-31 ENERGY ECO dzierżawa dystrybutora na wodę Wydz. OKiS 2 435,40 brak pliku
RI/05.26/I/2017 2017-08-01 2017-12-31 BPU TECHNOS Jarosław Nowicki, Gorzów Wlkp. Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy odcinka drogi gminnej w ul.Ofiar Katynia (od ul.Kościuszki do ul. Słowackiego). 44 895,00 brak pliku
RI/01.10/I/2017 2017-07-01 2017-12-31 LCBP Michał Kruczkowski, Chwalęcice PT budynku socjalnego w Dębnie. 135 000,00 brak pliku
OKiS.7151.110.2017 2017-12-12 2018-01-13 Markowska Sławomira Wynajem świetlicy wiejskiej w Warnicy 246,00 brak pliku
OKiS.7151.3.2018 2018-01-10 2018-04-21 Janina Podolska Wynajem świetlicy wiejskiej w Mostnie 246,00 brak pliku
AP.2151.54.2017 2017-12-04 2017-12-04 IT SERWIS Sp. z o.o. dostawa sprzętu komputerowego , licencja, usługa instalacji, wdrożenia , konfiguracji i wsparcia 134 819,33 brak pliku
RI/04.09/I/2018 2018-01-12 2018-04-20 AW-instal A.Wężyk, Gorzów Wlkp. Nadzór inwestorski branży sanitarnej nad budową kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kosynierów w Dębnie. 2 900,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.2.8.1.2017 2017-12-01 2017-12-27 Kmita Katarzyna Dostarczenie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru zawiadomienia o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 stycznia 2018r. 1 213,60 brak pliku
GNiOŚ.3032.2.8.2.2017 2017-12-01 2017-12-27 Sufisz Agnieszka Dostarczenie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru zawiadomienia o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 stycznia 2018r. 873,20 brak pliku
GNiOŚ.3032.2.8.3.2017 2017-12-01 2017-12-27 Trybel Katarzyna Dostarczenie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru zawiadomienia o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 stycznia 2018r. 1 909,20 brak pliku
GNiOŚ.3032.2.8.4.2017 2017-12-01 2017-12-27 Matwijów Krzysztof Dostarczenie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru zawiadomienia o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 stycznia 2018r. 1 213,60 brak pliku
GNiOŚ.3032.2.8.5.2017 2017-12-01 2017-12-27 Jarema Mariola Dostarczenie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru zawiadomienia o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 stycznia 2018r. 1 187,70 brak pliku
OKiS.7151.2.2018 2018-01-02 2018-01-20 Emila Duszak umowa najmu lokalu użytkowego - świetlica w Grzymiradzu 246,00 brak pliku
OKiS.7151.4.2018 2018-01-11 2018-01-12 Zakład Usług umowa najmu - świetlica wiejska Grzymiradz 49,20 brak pliku
MGKPiRPA.20.2018 2018-01-09 2018-12-31 Klub Abstynenta "Życie" przeciwdziałanie patologiom społecznym - prowadzenie działalności pomocowej z zakresu organizacji terapii dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin 27 700,00 brak pliku
MGKPiRPA.18.2018 2018-01-09 2018-12-31 Caritas Archidiecezji Szczecińsko - Kamińskiej w Szczecinie prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci i młodzieży z grupy ryzyka zwłaszcza dla dzieci i młodzieży z problemem alkoholowym i problemem narkomanii 35 468,00 brak pliku
MGKPiRPA.19.2018 2018-01-10 2018-12-31 Ognisko Wychowawcze "Nasz Dom" prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci i młodzieży z grupy ryzyka zwłaszcza dla dzieci i młodzieży z problemem alkoholowym i problemem narkomanii 28 920,00 brak pliku
OKiS.7151.10.2018 2018-01-18 2018-01-27 Maciej Wachowiak Wynajem świetlicy wiejskiej we wsi Krześnica 246,00 brak pliku
AP.2151.6.2018 2018-01-02 2018-12-31 TENSOFT Sp. z o.o. nadzór autorski nad oprogramowaniem systemu ADAS 10 479,60 brak pliku
OKiS.7151.9.2018 2018-01-18 2018-02-10 Lidia Łopata, Piotr Grochowski Wynajem świetlicy wiejskiej w Dolsku 215,25 brak pliku
OKiS.7151.11.2018 2018-01-22 2018-01-27 Natalia Bubak umowa najmu - świetlica w Mostnie 246,00 brak pliku
OKiS.7151.12.2018 2018-01-23 2018-01-27 Danuta Bocian umowa najmu - świetlica w Smolnicy 246,00 brak pliku
OKiS.7151.14.2018 2018-01-24 2018-02-10 Anna Chodara Najem świetlicy wiejskiej w Suchlicy 215,25 brak pliku
AP.2151.76.2017 2017-12-28 2018-01-30 Krajowa Izba Rolnicza Warszawa korzystanie z usługi Paybynet- bezpłatne 0,00 brak pliku
OKiS.7151.6.2018 2018-01-16 2018-04-02 Ewa Dardzikowska Wynajem świetlicy wiejskiej w Mostnie 246,00 brak pliku
OKiS.7151.10.20186 2018-01-31 2018-02-10 Justyna Telej Wynajem świetlicy wiejskiej we wski Smolnica 246,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.3.2018.BR 2018-01-03 2018-12-31 KIM INFORMACJA PRZESTRZENNA KAMILA MAGNOWSKA zs. Wrocław Aktualizacja programu NEKROOrganizer i Netcmentarz. Utrzymanie witryny cmentarzy. 785,00 brak pliku
GNiOŚ.7021.1.2018.BR 2018-01-23 2018-02-14 Instytut meteorologii i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Udostępnienia danych dotyczących dobowych sum opadów atmosferycznych dla zrekultywowanego składowiska odpadów w Dębnie 319,80 brak pliku
GNiOŚ.7045.14.2018.BR 2018-01-25 2018-01-31 Zakład Ogólnobudowlany Zbigniew Symeniuk zs. w Dębnie Naprawa ogrodzenia z przęseł betonowych na cmentarzu w Dargomyślu 1 871,91 brak pliku
GNiOŚ.7045.13.2018.BR 2018-01-25 2018-01-31 Zakład Ogólnobudowlany i Instalatorstwo Elektryczne Mariusz Jarema zs. w Dębnie Wykonanie sterowania oświetlenia na cmentarzu przy ul.Włościańskiej 592,97 brak pliku
OKiS.7151.18.2018 2018-02-08 2018-02-10 Grzegorz Szurgociński Wynajem świetlicy wiejskiej w Krześnicy 369,00 brak pliku
okIs.7151.17.2018 2018-01-24 2018-02-07 Jarosław Kubiński Wynajem świetlicy wiejskiej w Dysznie 123,00 brak pliku
OKiS.7151.19.2018 2018-02-09 2018-02-12 Jadwiga Bednarek Wynajem świetlicy wiejskiej w Dysznie 123,00 brak pliku
OKiS.7151.15.18 2018-01-29 2018-04-21 Wojciech Pieczątkiewicz umowa najmu lokalu - świetlica w Krześnicy 369,00 brak pliku
OKiS.7151.5.2018 2018-01-11 2018-02-17 Marlena Grudzińska umowa najmu lokali - świetlica Krześnica 246,00 brak pliku
MGKPiRPA.2016 2016-05-12 2016-05-20 Krokus - Pracownia Szkoleniowa, ul. Miodowa 26, 31-055 przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych w szkołach podstawowych na ternie Gminy Dębno: SP Cychry, SP nr 1 w Dębnie, SP Dargomyśl, SP Różańsko, Zespół Placówek Oświatowych w Barnówku 3 300,00 brak pliku
MGKPiRPA.2016 2016-05-13 2016-06-21 Małopolskie Centrum Profilaktyki, ul. Zakopiańska 58, Kraków warsztaty profilaktyczne na temat dopalaczy 700,00 brak pliku
MGKPiRPA.2016 2016-10-17 2016-10-18 Jerzy Wójtowicz ul. Mączna 38/2 70-780 Szczecin wzmocnienie współpracy i efektywności działań członków Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych 1 070,00 brak pliku
MGKPiRPA.2016 2016-10-26 2016-11-16 SONDA Pracownia Badań Społcznych w Krakowie szkolenie dla właścicieli oraz personelu punktów sprzedaży alkoholu 800,00 brak pliku
MGKPiRPA.2017 2017-10-16 2017-10-26 Krokus - Pracownia Szkoleniowa, ul. Miodowa 26, 31-055 warsztaty profilaktyczne z zakresu uzależnień "Nie daj się wciągnąć" - SP nr 3 w Dębnie 350,00 brak pliku
MGKPiRPA.2017 2017-05-11 2017-05-18 Krokus - Pracownia Szkoleniowa, ul. Miodowa 26, 31-055 warsztaty profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i rodziców prowadzone na terenie Gminy Dębno w szkołach: SP Różańsko, SP Cychry, SP Dargomyśl, SP Sarbinowo, SP nr 1 w Dębnie, Zespół Placówek Oświatowych w Barnówku 2 682,00 brak pliku
MGKPiRPA.2017 2017-06-05 2017-06-20 Małopolskie Centrum Profilaktyki, ul. Zakopiańska 58, Kraków warsztaty profilaktyczne dla młodzieży z Gimnazjum Publicznego w Dębnie pt. Uzależnienia 780,00 brak pliku
MGKPiRPA.2017 2017-10-13 2017-10-20 Krokus - Pracownia Szkoleniowa, ul. Miodowa 26, 31-055 warsztaty profilaktyczne o tematyce uzależnień przeprowadzone dla uczniów z SP nr 1 w Dębnie 700,00 brak pliku
OKiS.7151.21.2018 2017-12-06 2018-04-01 Aleksandra Przyszlak umowa najmu - świetlica w Smolnicy 246,00 brak pliku
OKiS.7151.20.2018 2018-02-16 2018-03-17 Joanna Nizińska Wynajem świetlicy wiejskiej w Bogusławiu 215,25 brak pliku
OKiS.7151.23.2018 2018-03-02 2018-03-24 Daniel Buhajczuk umowa najmu - świetlica w Grzymiradzu 246,00 brak pliku
RI/05.18/I/2018 2018-03-15 2018-07-31 PW FAWAL Filip Walczak, Gorzów Wlkp. Aktualizacja projektu technicznego przebudowy ul. Wojska Polskiego w Dębnie 12 000,00 brak pliku
OKiS.7151.25.2018 2018-03-12 2018-04-28 Cecylia Nachwatiuk umowa najmu - świetlica Grzymiradz 246,00 brak pliku
RI/01.24/I/2018 2018-02-26 2018-03-23 LCBP Michał Kruczkowski, Chwalęcice Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej o maks.mocy 9,88 kWp na obiekcie strażnicy OSP w Dargomyślu. 4 920,00 brak pliku
RI/01.24/II/2018 2018-02-26 2018-03-23 LCBP Michał Kruczkowski, Chwalecice Wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej dla obiektu strażnicy OSP w Dargomyślu, w dwóch wariantach: przed i po montażu instalacji fotowoltaicznej. 3 690,00 brak pliku
OKiS.7151.26.2018 2018-03-15 2018-03-23 Kamil Sliż umowa najmu - świetlica wiejska w Suchlicy 215,25 brak pliku
AP.2151.7.2018 2018-01-24 2018-01-27 Kowalski Adam obsługa muzyczna jubileuszy pożycia małżeńskiego w USC 160,00 brak pliku
AP.2151.8.2018 2018-03-14 2018-03-17 Kowalski Adam obsługa muzyczna jubileuszy pożycia małżeńskiego w USC 160,00 brak pliku
RI/03.04/II/2018 2018-05-21 2018-12-31 Parafia Rzymskokatolicka p.w.Św.Ap.Piotra i Pawła w Dębnie Dotacja na prace konserwatorskie i restauratorskie przy instrumencie muzycznym - organach w Kościele p.w.Św.Ap.Piotra i Pawła w Dębnie 86 000,00 brak pliku
RI/03.04/I/2018 2018-05-17 2018-12-31 Parafia Rzymskokatolicka p.w.Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sarbinowie Dotacja na prace polegające na ułożeniu tynku na stropach nad salową nawą oraz wykonaniu fosy osuszającej wzdłuż ścian obwodowych kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sarbinowie 44 000,00 brak pliku
RI/05.02/I/2018 2018-03-15 2018-06-30 PUK Sp. z o.o., Dębno Przebudowa łącznika w miejscowości Krześnica, gmina Dębno. 125 990,00 brak pliku
OKiS.7151.27.2018 2018-03-20 2018-09-29 Dorota Brocka umowa najmu - świetlica w Grzymiradzu 246,00 brak pliku
OKiS.7151.24.2018 2018-03-07 2018-07-28 Eryk Trzciński umowa najmu - świetlica w Krześnicy 246,00 brak pliku
AP.2151.9.2018 2018-03-22 2018-03-24 Ryszard Bogdan pomalowanie pomieszczeń w filii Wydz. Komunikacji Starostwa Powiatowego Myślibórz 1 200,00 brak pliku
OKiS.7151.29.2018 2018-03-20 2018-04-14 Dorota Wisniewska umowa najmu - świetlica w Warnicy 246,00 brak pliku
OKiS.7151.30.2018 2018-03-26 2018-04-01 Bogusław Zagórski umowa najmu lokalu - świetlica Oborzany 215,25 brak pliku
OKiS.7151.31.2018 2018-03-27 2018-04-14 Jerzy Rusinek umowa najmu lokalu - świetlica w Smolnicy 246,00 brak pliku
GNiOŚ.6140.1.4.2018.AP 2018-01-15 2018-12-31 Przychodnia Weterynaryjna w Dębnie Ryszard Baum usługi z zakresu opieki weterynaryjnej nad zwierzętami na terenie gminy Dębno 20 000,00 brak pliku
GNiOŚ.6140.1.5.2018.AP 2018-01-15 2018-12-31 Lecznica Weterynaryjna "REKS" w Debnie Konrad J. Bełezina usługi z zakresu opieki weterynaryjnej nad zwierzętami na terenie gminy Dębno 20 000,00 brak pliku
GNiOŚ.6140.2.3.2018.AP 2018-01-15 2018-12-31 "MÓJ PIES" Szkolenie Psów, Interwencyjne Wyłapywanie w Strzelcach Krajeńskich Psów Jolanta Krysiak interwencyjne wyłapywanie bezpańskich psów z terenu gminy Dębno 30 000,00 brak pliku
GNiOŚ.6140.3.3.2018.AP 2018-01-25 2018-12-31 Inspektorat Towarzystwa Ochrony Zwierząt "ANIMALS" w Białogardzie usługi z zakresu opieki weterynaryjnej nad zwierzętami na terenie gminy Dębno 30 000,00 brak pliku
GNiOŚ.7021.2.2018.AP 2018-03-23 2018-12-31 Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna Sporządzenie dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej, na okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku. 3 075,00 brak pliku
OKiS.7151.28.2018 2018-03-20 2018-05-19 Monika Dąbska umowa najmu - świetlica w Warnicy 246,00 brak pliku
UE/RI/PiR/02.20/I/2018 2018-02-21 2018-03-23 APIS POLSKA Sp.z o.o., Kolanki Budowa małej architektury w miejscu publicznym - siłownia zewnętrzna w Grzymiradzu. 35 589,00 brak pliku
RI/05.02/III/2018 2018-04-04 2018-07-10 Zbigniew Moździerz, Dębno Nadzór inwestorski nad przebudową łącznika w Krześnicy. 2 200,00 brak pliku
OKiS.7151.32.2018 2018-04-04 2018-04-21 Ewa Lizak umowa najmu - świetlica w Grzymiradzu 215,25 brak pliku
RI/01.09/I/2018 2018-01-12 2018-06-15 PRO-INSTAL s.c. Usługi Projektowo-Wykonawcze G.Dąbski, R.Frieske, Dębno Pt budowy linii oświetleniowej dla skrzyżowania na Hajnówkę w Smolnicy, w kierunku Dębna. 3 936,00 brak pliku
RI/01.25/I/2018 2018-01-10 2018-07-20 PRO-INSTAL s.c. Usługi Projektowo-Wykonawcze G.Dąbski, R.Frieske, Dębno Pt budowy oświetlenia i ogrodzenia terenu rekreacyjnego przy jeziorze (dz.nr 310 obręb 4 Dębno). 7 949,99 brak pliku
RI/01.09/II/2018 2018-01-12 2018-06-15 PRO-INSTAL s.c. Usługi Projektowo-Wykonawcze G.Dąbski, R.Frieske, Dębno Pt budowy linii oświetleniowej przy ul.Chojeńskiej w Dębnie. 4 428,00 brak pliku
RI/PiR/06.05/I/2018 2018-04-06 2018-06-05 PRO-INSTAL s.c. Usługi Projektowo-Wykonawcze G.Dąbski, R.Frieske, Dębno PT zagospodarowania terenu pod siłownię zewnętrzną w Oborzanach. 1 800,00 brak pliku
RI/RS Więcław/I/2018 2018-04-06 2018-09-17 PRO-INSTAL s.c. Usługi Projektowo-Wykonawcze G.Dąbski, R.Frieske, Dębno PT budowy linii oświetleniowej pomiędzy Więcławiem i Mostnem. 4 500,00 brak pliku
OKiS.7151.33.2018 2018-04-09 2018-04-10 Aleksandra Laskowska umowa najmu lokalu - świetlica Dyszno 123,00 brak pliku
OKiS.7151.34.2018 2018-04-10 2018-04-11 Kuś Sławomirem umowa najmu lokalu - świetlica Smolnica 123,00 brak pliku
OKiS.7151.22.2018 2018-02-28 2018-04-14 Emilia Duszak umowa najmu - świetlica Grzymiradz 246,00 brak pliku
UE/RI/PiR/05.28/II/2018 2018-03-16 2018-05-15 MALDROBUD Sp.z o.o. SK, Myślibórz Wykonanie ścinki i zrywki drzew z tras ścieżek rowerowych: Dębno-Dargomyśl i Dębno-Smolnica, nie objętych projektem, wraz z transportem na plac składowy RDW w Chojnie. 87 000,00 brak pliku
OKiS.7151.35.2018 2018-04-11 2018-04-22 Jadwiga Bednarek umowa najmu - Dyszno 246,00 brak pliku
RI/04.18/I/2018 2018-04-10 2018-12-10 AW-instal A.Wężyk, Gorzów Wlkp. PT budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Północnej w miejscowości Dębno, wraz z zastępstwem inwestorskim i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. 30 627,00 brak pliku
UE/RI/PiR/05.28/I/2018 2018-02-02 2018-08-15 Usługi Inżynieryjne Dominika Suska, Dołuje Nadzór inwestorski nad budową nawierzchni odcinków ścieżek rowerowych na trasie Dębno ? Dargomyśl oraz Dębno - Smolnica. 9 900,00 brak pliku
RI/02.21/I/2018 2018-04-23 2018-10-30 TERRA NATURA Joanna Szydłowska, Szczecin PT zagospodarowania cypla nad jeziorem Lipowo w Dębnie (dz.nr 380/1) z zastępstwem inwestorskim i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. 48 500,00 brak pliku
OKiS.7151.39.2018 2018-04-20 2018-04-23 Małgorzata Gęzikiewicz umowa najmu - świetlica Bogusłąw 123,00 brak pliku
OKiS.7151.100.2017 2017-11-23 2018-05-20 Jadwiga Wyka umowa najmu - świetlica Oborzany 215,25 brak pliku
RI/05.07/I/2018 2018-04-20 2018-08-31 PW POLGET Getman Sp.Jawna, Dębno Budowa nawierzchni ul. Łąkowej w Dębnie część II (odcinek ?H? 86 mb od skrzyżowania z ul. Jaśminową). 88 560,00 brak pliku
GNiOŚ.6131.59.2018 2018-03-28 2018-04-15 Zakład Projektowania i Usług Komunalnych ?PORAJ? z siedzibą w Gorzowie Wlkp. Korekta koron 32 szt. drzew w pasie drogi gminnej na działce ewidencyjnej nr 318/1 obręb Grzymiradz gm. Dębno 8 100,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.11.2017.2018.BR 2018-02-28 2018-03-02 Damian Twardowski Dofinansowanie 50 % budowy przydomowej oczyszczalni ścieków przy ul.Chojeńskiej w Dębnie 5 000,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.19.2018.BR 2018-03-05 2018-03-05 Rajczakowska Joanna Dofinansowanie 50 % budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w Sarbinowie na terenach nie planowanych do skanalizowania 5 000,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.2.2018.BR 2018-03-07 2018-03-07 Kramarczyk Beata Dofinansowanie 50 % budowy przydomowej oczyszczalni ścieków przy ul.Chojeńskiej w Dębnie 5 000,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.34.2018.BR 2018-03-27 2018-03-31 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dębnie Uruchomienie ujęć wody na cmentarzach po okresie zimowym 2 163,00 brak pliku
GNiOŚ.602.6.2018.BR 2018-03-26 2018-07-30 Firma GREEN KEY z siedzibą w Poznaniu Program Ochrony Środowiska 4 000,00 brak pliku
GNiOŚ.7021.4.2018.BR 2018-04-11 2018-12-15 EKOLAB Sp. z o.o. z siedzibą w Kobylnicy Badania monitoringowe zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Dębnie 3 640,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.43.2018.BR 2018-04-12 2018-11-30 Myszkowski Przemysław Prace porządkowe na cmentarzu i kaplicy przedpogrzebowej w Dolsku 2 295,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.8.2018.BR 2018-04-12 2018-04-21 PKS Myślibórz Transport dzieci i opiekunów na wycieczkę przyrodniczą z okazji Dnia Ziemi 400,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.9.2018.BR 2018-04-17 2018-04-21 Hurtownia Papieru ?PAPIRUS? w Dębnie Zakup materiałów na organizację konkursu z okazji Dnia Ziemi 100,00 brak pliku
GNiOŚ.7045. 51.2018.BR 2018-04-23 2018-11-30 Bońdos Daniel Wykonanie prac porządkowych na cmentarzu w Smolnicy 2 040,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.11.2018.BR 2018-04-24 2018-05-30 PRINTGRAF Daniel Wojcieszonek z siedzibą w Dębnie Wykonanie dwóch tablic informacyjnych o obiektach chronionych prawem ochrony przyrody 2 500,00 brak pliku
GNiOŚ. 3032.12.2018.BR 2018-04-25 2018-05-11 TAAKA RYBA Natalia Srokowska z siedz. w Dębnie Zakup materiałów na organizację konkursu przyrodniczego przez SP Cychry 400,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.13.2018.BR 2018-04-25 2018-05-11 Księgarnia "MIŚ" w Dębnie Zakup materiałów na organizację konkursu przyrodniczego przez SP Cychry 100,00 brak pliku
AP.2151.10.2018 2018-05-02 2019-05-01 TER-COM Usługi Informatyczne Zielona Góra usługa serwisowa oprogramowania 1 881,90 brak pliku
OKiS.9.2018 2018-04-27 2018-06-29 ARTIFEX Radosław Stąsiek, Dębno Wymiana ogrodzenia przy posesji świetlicy wiejskiej w Smolnicy. 41 200,00 brak pliku
OKiS.10.2018 2018-04-27 2018-06-29 Edward Babczyszyn, Dębno Nadzór inwestorski przy wymianie ogrodzenia przy posesji świetlicy wiejskiej w Smolnicy. 1 200,00 brak pliku
RS.11.GPiK.7021.31.2018.DM 2018-04-28 2018-04-28 ERNESTO Sp. z o.o. Młyniska zakup mat. do impregnacji 165,93 brak pliku
RS.12.GPiK.7021.32.2018.DM 2018-04-28 2018-04-28 P.H. "Pszczółka" Młyniska zakup pędzli do konserwacji 60,00 brak pliku
RS.10.GPiK.7021.30.2018.DM 2018-05-08 2018-06-10 Sklep AGA Henryk Dulas Warnice zakup mat. do konserwacji placu zabaw 322,00 brak pliku
GPiK.09.2151.9.2018.DM 2018-05-08 2018-11-30 Grzegorz Grocholski Dróżnik Mostno wykaszanie w pasach dróg od 01.06-30.11.2018 900,00 brak pliku
RS.14.GPiK.2151.8.2018.DM 2018-05-08 2018-11-30 Grzegorz Grocholski Mostno wykaszanie terenów gminnych od 01.06-30.11.2018 996,00 brak pliku
RS.15.GPiK.2151.7.2018.DM 2018-05-08 2018-11-30 Ewa Witkowska Mostno sprzątanie przystanków i placu zabaw od 01.06-30.11.2018 1 500,00 brak pliku
RS.13.GPiK.7021.35.2018.DM 2018-05-08 2018-11-30 Zagospodarowanie Terenów Zielonych Piotr Czyżewski Cychry wykaszanie i utrzymanie czystości na terenach gminnych 4 500,00 brak pliku
GPiK.07.7021.34.2018.DM 2018-05-08 2018-06-30 Zagospodarowanie Terenów Zielonych Piotr Czyżewski Dróżnik Cychry wykaszanie dróg gminnych od 01-30.06.2018 1 400,00 brak pliku
GPiK.08.7021.33.2018.DM 2018-05-08 2018-06-30 Zagospodarowanie Terenów Zielonych Piotr Czyżewski Dróżnik Grzymiradz wykaszanie w pasach dróg gminnych 900,00 brak pliku
GPiK.10.7021.36.2018.DM 2018-05-08 2018-09-30 Zakład Usług Leśnych Marek Burdzy Dróżnik Warnice wykaszanie terenów gminnych 1 100,00 brak pliku
RS.17.GPiK.7021.37.2018.DM 2018-05-08 2018-09-08 PUK Dębno Oborzany wykaszanie terenów gminnych 6 000,00 brak pliku
RS.07.GPiK.7021.28.2018.DM 2018-05-08 2018-11-30 P.H. "ULA" Urszula Ruszlewicz Krześnica utrzymanie czystości na przystanku PKS i placu zabaw 1 293,00 brak pliku
RS.01.GPiK.7021.24.2018.DM 2018-05-07 2018-08-31 Instalatorstwo Sanitarne c.o. i Gaz Daniel Bońdos Smolnica koszenie działek gminnych 3 500,00 brak pliku
GPiK.01.7021.35.2018.DM 2018-05-07 2018-09-30 Instalatorstwo Sanitarne c.o. i Gaz Daniel Bońdos Dróżnik Smolnica koszenie działek gminnych 1 100,00 brak pliku
GPiK.03.2151.3.2018.DM 2018-05-07 2018-08-31 Damian Sulich Dróżnik Młyniska wykaszanie pasów dróg gminnych 900,00 brak pliku
RS.16.GPiK.2150.4.2018.DM 2018-05-08 2018-11-30 Kazimierz Kowalski Oborzany sprzątanie przystanków PKS 2 128,00 brak pliku
RS.18.GPiK.2151.10.2018.DM 2018-05-09 2018-10-31 Grzegorz Wojciechowski Dyszno wykaszanie terenów gminnych 1 495,00 brak pliku
RS.19.GPiK.7021.42.2018.DM 2018-05-09 2018-05-30 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "PILAR" Różańsko części do kosiarki 1 058,00 brak pliku
RS.20.GPiK.7021.41.2018.DM 2018-05-09 2018-05-30 Sklep Rolmet Łukasz Zając Dyszno zakup żyłki 100,00 brak pliku
GPiK.11.2151.12.2018.DM 2018-05-09 2018-09-30 Małgorzata Dmytruszkiewicz Dróznik Krężelin 900,00 brak pliku
GPiK.12.2151.10.2018.DM 2018-05-09 2018-07-31 Grzegorz Wojciechowski Dróżnik Dyszno koszenie parku 900,00 brak pliku
RS.04.GPiK.2150.2.2018.DM 2018-05-08 2018-10-31 Edmund Godzik Więcław utrzymanie czyśtosci na t. gminnych 2 298,00 brak pliku
RS.05.GPiK.2150.3.2018.DM 2018-05-09 2018-10-31 Edmund Godzik Więcław koszenie t. gminnych 2 298,00 brak pliku
GPiK.04.2150.1.2018.DM 2018-05-08 2018-09-30 Edmund Godzik Dróżnik Więcław koszenie w pasach dróg gminnych 01.07-30.09.2018 765,00 brak pliku
RS.09.GPiK.2151.6.2018.DM 2018-05-08 2018-11-30 Mariusz Bednarek Barnówko koszenie terenów gminnych 3 500,00 brak pliku
RS.08.GPiK.2151.5.2018.DM 2018-05-08 2018-11-30 Mariusz Bednarek Barnówko sprzątanie przystanków 994,00 brak pliku
GPiK.05.2151.4.2018.DM 2018-05-08 2018-07-15 Mariusz Bednarek Dróżnik Barnówko koszenie dróg gminnych 900,00 brak pliku
GPiK.06.7021.27.2018.DM 2018-05-08 2018-06-30 P.H. "ULA" Urszula Ruszlewicz Dróżnik Krześnica 1 100,00 brak pliku
RS.06.GPiK.7021.29.2018.DM 2018-05-08 2018-09-30 P.H. "ULA" Urszula Ruszlewicz Krześnica koszenie terenów gminnych 01.07-30.09.2018 3 000,00 brak pliku
GPiK.02.2151.2.2018.DM 2018-05-09 2018-07-31 Przemysław Myszkowski Dróżnik Dolsk wykaszanie dróg gminnych 01.07-31.07.2018 r. 900,00 brak pliku
RS.03.GPiK.2151.1.2018.DM 2018-05-09 2018-09-30 Przemysław Myszkowski Dróżnik Dolsk 01.06-30.09.2018 r. 800,00 brak pliku
RS.02.GPiK.7021.26.2018.DM 2018-05-07 2018-10-20 PUK Dębno Dargomyśl koszenie t. gminnych 750,00 brak pliku
MGKPiRPA.24.2018 2018-04-25 2018-05-08 Dialog Centrum Edukacji i Profiaktyki, Kraków warsztaty profilaktyczne dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Smolnicy oraz uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Dębnie 668,00 brak pliku
MGKPiRPA.23.2018 2018-03-29 2018-05-08 Dialog Centrum Edukacji i Profiaktyki, Kraków warsztaty profilaktyczne dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Dębnie 350,00 brak pliku
RS.21.GPiK.7021.43.2018.DM 2018-05-11 2018-05-30 Sklep AGA Henryk Dulas Dyszno zakup mat. do impregnacji 398,00 brak pliku
RI/05.02/II/2018 2018-03-20 2018-12-30 Powiat Myśliborski Umowa o udzielenie pomocy finansowej na budowę i modernizację chodnika w Cychrach, przy drodze powiatowej nr 2139Z. 100 000,00 brak pliku
UE/RI/PiR/02.19/I/2018 2018-02-20 2018-03-30 Przedsiębiorstwo Usług Kominalnych Sp.z o.o., Dębno Wycinka drzew na terenie promenady nad rzeką Kosą, Parku Miejskiego w Dębnie, promenady nad jeziorem 127 000,00 brak pliku
UE/RI/PiR/02.19/II/2018 2018-05-11 2018-10-15 STB Sp. z o.o., Myślibórz Zagospodarowanie terenów nad rzeką Kosą, rewitalizacja Parku Miejskiego w Dębnie, zagospodarowanie terenów - promenada nad jeziorem - stary sad. 3 635 148,15 brak pliku
RI/02.23/II/2018 2018-05-14 2018-08-10 Zbigniew Moździerz, Dębno Nadzór inwestorski nad zagospodarowaniem skweru przy ul.Jana Pawła II i Bohaterów Września w miejscowości Dębno. 1 830,00 brak pliku
RI/05.07/II/2018 2018-05-14 2018-09-19 Zbigniew Moździerz, Dębno Nadzór inwestorski nad budową nawierzchni ul. Łąkowej w Dębnie część II (odcinek ?H? 86 mb od skrzyżowania z ul. Jaśminową). 1 750,00 brak pliku
PiR/06.02/I/2018 2018-05-07 2018-07-31 P.P.H.U. PROSTAR Barbara Karoń, Poznań Dostawa dwóch trybun 2-rzędowych przy boisku ze sztuczną nawierzchnią ul.Daszyńskiego w miejscowości Dębno. 24 744,84 brak pliku
OKiS.7151.13.2018 2018-01-23 2018-05-20 Maciej Wachowski umowa najmu lokalu - świetlica w Krześnicy 246,00 brak pliku
GPiK.13.2151.13.2018.DM 2018-05-10 2018-09-30 Wiesława Białas Ostrowiec "Dróżnik" wykaszanie terenów gminnych 900,00 brak pliku
UE/RI/PiR/05.28/III/2018 2018-05-15 2018-06-30 MALDROBUD Sp.z o.o. SK, Myślibórz Zdemontowanie słupów telekomunikacyjnych i ułożenie kabla w wykopie wraz z zasypaniem, przy trasie budowanej ścieżki rowerowej Dębno-Smolnica. 1 832,39 brak pliku
GPiK.14.7021.44.2018 2018-04-27 2018-05-08 Kamieniarstwo Nagrobkowe "DOLMEM" Wykonanie kamienia pamiątkowego Katastrofa Smoleńska 7 051,56 brak pliku
GPiK.15.21.51.14.2018.DM 2018-05-18 2018-08-31 Tomasz Jaworski Bogusław Dróżnik koszenie placu zabaw i boiska 900,00 brak pliku
RS.22.GPiK.2151.15.2018.DM 2018-05-18 2018-11-30 Tomasz Jaworski Bogusław koszenie terenów gminnych 1 995,00 brak pliku
OKiS.7151.36.2018 2018-04-16 2018-06-09 Renata Ślozowska umowa najmu - świetlica w Grzymiradzu 246,00 brak pliku
9517/2018/OD2/ZR2 2018-04-19 2018-12-31 ENEA S.A. OD Dębno Przyłączenie oświetlenia drogowego ul.Ofiar Katynia dz.nr 392 do sieci ENEA. 404,61 brak pliku
9520/2018/OD2/ZR2 2018-04-19 2018-12-31 ENEA S.A. OD Dębno Przyłączenie oświetlenia drogowego ul.Chojeńskiej dz.nr 444/17, 444/23 do sieci ENEA. 404,61 brak pliku
OKiS.7151.38.2018 2018-04-17 2018-05-26 Emila Duszak umowa najmu lokalu - świetlica Grzymiradz 246,00 brak pliku
MGKPiRPA.25.2018 2018-05-11 2018-05-15 Centrum Działań Profilaktycznych Grzegorz Kucharczyk, Dawid Droździkowski, 30-020 Wieliczka ul. Kościuszki 39A warsztaty profilaktyczne dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Różańsku 1 000,00 brak pliku
SM.GPiK7021.1.2018 2018-05-07 2018-05-14 Zakład Ogólnobudowlany i Instalatorstwa Elektrycznego Mariusz Jarema ul.Lipowaq 1; Dębno demontaż słupa energetycznego na ul. Akacjowej i wymiana słupa na ul. Włościańskiej w Dębnie 3 939,94 brak pliku
SM.GPiK7021.8.2018 2018-01-25 2018-02-05 Zakład Ogólnobudowlany i Instalatorstwa Elektrycznego Mariusz Jarema ul.Lipowaq 1; Dębno naprawa oświetlenia przy moście na jez. Lipowo i na promenadzie w Dębnie 976,21 brak pliku
SM.GPiK7011.1/Rd/2018 2018-02-05 2018-11-30 P.D-U. DROMAX s.c. R.Kobierski i K.Kobierski ul.Gorzowska 36; 66-500 Strzelce Kraj. naprawa dróg gruntowych w Gminie Dębno w 2018r 120 000,00 brak pliku
SM.GPiK7011.2/Rd/2018 2018-04-10 2018-09-30 Spółdzielnia Usług Rolnych ROL-BUD ul. Ceglana 8; 74-510 Trzcińsko Zdr. Utwardzenie dróg kruszywem bazaltowym i emulsją 500 000,00 brak pliku
GPiK.16.7021.46.2018.DM 2018-04-30 2018-10-31 TOI TOI POLSKA Wynajem 2 kabin TOI TOI. 2 500,00 brak pliku
GNiOŚ.6131.72.2018 2018-05-17 2018-05-30 AKARD Serwis Zieleni Taras Lobodzets zs. w Szczecinie Cięcia pielęgnacyjne 23 szt. drzew na terenie cmentarza komunalnego w m. Dyszno 9 936,00 brak pliku
OKiS.7151.45.2018 2018-05-22 2018-06-02 Maria Wyka umowa najmu - świetlica w Smolnicy 246,00 brak pliku
OKiS.7151.44.2018 2018-05-21 2018-06-24 Sabina Zbrzezna wynajem świetlicy w Smolnicy 246,00 brak pliku
OKiS.433.2.2018 2018-05-21 2018-08-31 Marek Schiller odnowienie szlaków pieszych 6 680,00 brak pliku
OKiS.433.1.2018 2018-05-07 2018-08-30 Katarzyna Pencak udostępnianie przystani kajakowej w Dargomyślu 1 160,00 brak pliku
7440/2018/OD2/ZR2 2018-05-29 2018-12-31 ENEA S.A. OD Dębno Przyłączenie oświetlenia drogowego ul.Chojeńskiej dz.nr 136 do sieci ENEA. 485,53 brak pliku
1/01/2018 2018-01-07 2018-05-31 Radosław Szymanowski, Warszawa Pt budowy-montażu wyciągu do nart wodnych, wakeboardingu na jeziorze Lipowo w Dębnie, dz.nr 288/4, 380/1, 453, 284/2 obr.321003_4.0004 Dębno. 7 995,00 brak pliku
PiR/06.02/II/2018 2018-05-07 2018-06-30 PW POLGET Getman Sp.Jawna, Dębno Wykonanie nawierzchni utwardzonej pod trybuny 2-rzędowe przy boisku na ul.Daszyńskiego w Dębnie, dz.nr 446 obręb 4 Dębno. 27 000,00 brak pliku
UE/RI/PiR/02.19/III/2018 2018-05-21 2018-10-31 OPEN MIND Sp.z o.o., Szczecin Nadzór inwestorski nad robotami obejmującymi zagospodarowanie terenów nad rzeką Kosą, rewitalizacja Parku Miejskiego w Dębnie, zagospodarowanie terenów - promenada nad jeziorem - stary sad 30 750,00 brak pliku
GPiK.17.2150.5.2018.DM 2018-05-24 2018-06-20 Martyna Grabowska "Dróżnik" Suchlica koszenie w pasach dróg gminnych 770,00 brak pliku
RI/03.13/I/2018 2018-02-01 2018-08-31 Pracownia Projektowa Konserwacji Zabytków sp.z o.o., Szczecin Nadzór autorski nad kompleksowym remontem i przebudową Przedszkola nr 1 ? budynku głównego z częścią administracyjną i adaptacja części mieszkalnej na potrzeby przedszkola 28 200,00 brak pliku
AP.2151.11.2018 2018-06-04 2018-06-30 Mielczak Wojciech dostarczenie decyzji i upomnień podatkowych 2 701,00 brak pliku
GPiK.18.2151.16.2018.DM 2018-06-18 2018-08-31 Krzysztof Sućko Dróżnik Sarbinowo wykaszanie terenów gminnych 1 098,00 brak pliku
RS.23.GPiK.2151.17.2018.DM 2018-06-18 2018-08-31 Krzysztof Sućko Sarbinowo wykaszanie krzewów i zarośli przy drogach gminnych oraz stawach 2 499,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.2.4.2018.AS 2018-05-30 2018-06-14 Biuro Przewozowo-Handlowe MUSTANG Ireneusz Skorupa z siedzibą w Gorzowie Wlkp. Wynajęcie dwóch autokarów w celu przewozu dzieci z terenu Gminy Dębno do Glisna na podsumowanie ekologiczno-konkursowej akacji "Zielona Szkoła, Zielone Przedszkole" 2 500,00 brak pliku
Decyzja nr 91/2018 2018-06-14 2018-06-20 ZZDW w Koszalinie, RDW w Chojnie Zajęcie pasa drogi wojewódzkiej nr 127 w celu prowadzenia robót w pasie drogowym - dz.nr 44 odc.Dębno-Dargomyśl, uzbrojenie terenów inwestycyjnych. 1 233,00 brak pliku
Decyzja nr 92/2018 2018-06-14 2028-12-31 ZZDW w Koszalinie, RDW w Chojnie Umieszczenie przyłącza kanaliz.sanit.i wodociąg.w pasie drogi wojewódzkiej nr 127, na dz.nr 44 odc.Dębno-Dargomyśl, w ramach uzbrojenia terenów inwestycyjnych. 4 156,60 brak pliku
Decyzja nr 93/2018 2018-06-14 2018-06-19 ZZDW w Koszalinie, RDW w Chojnie Zajęcie pasa drogi wojewódzkiej nr 127 w celu prowadzenia robót w pasie drogowym - dz.nr 44 odc.Dębno-Dargomyśl, uzbrojenie terenów inwestycyjnych. 1 655,00 brak pliku
Decyzja nr 94/2018 2018-06-14 2028-12-31 ZZDW w Koszalinie, RDW w Chojnie Umieszczenie sieci oświetleniowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 127, na dz.nr 44 odc.Dębno-Dargomyśl, w ramach uzbrojenia terenów inwestycyjnych. 2 044,72 brak pliku
AP.2151.13.2018 2018-06-18 2018-08-03 Zakład Ogólnobudowlany Stolarstwo Grzymski Ryszard wykonanie mebli do Urzędu Miejskiego w Dębnie 7 257,00 brak pliku
AP.2151.14.2018 2018-06-22 2018-06-23 Kowalski Adam obsługa muzyczna jubileuszy pożycia małżeńskiego w USC 100,00 brak pliku
AP.2151.15.2018 2018-05-17 2019-05-31 Poczta Polska S.A. usługa na dostarczenie korespondencji wychodzącej z Urzędu Miejskiego 67 000,00 brak pliku
OKiS.7151.52.2018 2018-06-27 2018-06-29 Krzysztof Żłobicki wynajem świetlicy - Smolnica 123,00 brak pliku
OKiS.16.2018 2018-07-02 2018-11-30 Justyna Sobczak sprzątanie terenu wokół świetlicy - Grzymiradz 2 200,00 brak pliku
AP.2151.18.2018 2018-06-28 2018-09-07 Gawrońska Małgorzata utrzymanie czystości pomieszczeń biurowych w Urzędzie Miejskim w Dębnie 4 600,00 brak pliku
OKiS.50.2018 2018-06-19 2018-09-01 Edyta Gąsior wynajem świetlicy - Warnice 369,00 brak pliku
SM.GPiK7011.5/Rd/2018 2018-07-02 2018-07-30 Spółdzielnia Usług Rolnych ROL-BUD ul. Ceglana 8; 74-510 Trzcińsko Zdr. roboty dodatkowe na pokrycie utwardzonych już nawierzchni emulsją asfaltową i grysami oraz utwardzenie kruszywem z emulsją ul. Demokracji w Dębnie 33 814,47 brak pliku
RI/02.10/I/2018 2018-07-02 2018-10-31 PUK Sp.z o.o., Dębno Wykonanie nawierzchni z trawy sportowej na dz.nr 676 obręb Warnice. 48 097,99 brak pliku
RI/02.10/II/2018 2018-07-02 2018-10-31 Zbigniew Moździerz, Dębno Nadzór inwestorski nad wykonaniem nawierzchni z trawy sportowej na dz.nr 676 obręb Warnice. 1 600,00 brak pliku
RI/05.04/I/2018 2018-07-05 2018-11-19 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "SANITAR" Jan Kordacz, Gorzów Wlkp. Budowy nawierzchni wraz z odwodnieniem drogi gminnej we wsi Oborzany 2 650 000,00 brak pliku
SM. GPiK7011.6/Rd/2018 2018-07-06 2018-07-10 P.D-U. DROMAX s.c. R.Kobierski i K.Kobierski ul.Gorzowska 36; 66-500 Strzelce Kraj. nawierzchnia asfaltowa na dz. nr 5/14 ul. Chojeńska w Dębnie 57 904,22 brak pliku
SM.GPiK7011.6/Rd/2018 2018-07-06 2018-07-10 P.D-U. DROMAX s.c. R.Kobierski i K.Kobierski ul.Gorzowska 36; 66-500 Strzelce Kraj. nawierzchnia asfaltowa dz. 5/14 ul. Chojeńska w Dębnie 57 904,22 brak pliku
SM.GPiK7011.7/Rm/2018 2018-07-03 2018-07-27 Rejonowy Związek Spółek Wodnych ul. Spacerowa, 74-300 Myślibórz naprawa przepustów Juncewo 2 szt, Dyszno 1 szt 21 423,26 brak pliku
OKiS.7156.53.2018 2018-07-02 2018-07-21 Katarzyna Sołtys wynajem swietlicy- Warnice 246,00 brak pliku
OKiS.7151.54.2018 2018-07-05 2018-10-20 Joanna Andrzejewska wynajem świetlicy - Smolnica 246,00 brak pliku
OKiS.7151.55.2018 2018-07-09 2018-07-15 Dorota Buliczak wynajem świetlicy - Krześnica 246,00 brak pliku
OKiS.47.2018 2018-06-06 2019-05-19 Emilia Duszak wynajem świetlicy - Grzymiradz 246,00 brak pliku
OKiS.7151.57.2018 2018-07-18 2018-08-26 Martyna Podolska wynajem świetlicy - Mostno 246,00 brak pliku
OKiS.7151.56.2018 2018-07-12 2018-08-04 Bożena Kazimierczuk wynajem świetlicy - Grzymiradz 246,00 brak pliku
OKiS.7151.58.2018 2018-07-20 2018-08-18 Ewa Wojciechowska wynajem świetlicy - Oborzany 246,00 brak pliku
RI/03.11/I/2018 2018-07-20 2019-08-25 PPUH DREW-PLAST Dariusz Mazowiecki, Różanki Kompleksowy remont i przebudowa hali sportowej z zapleczem technicznym przy Szkole Podstawowej nr 3 w Dębnie. 5 424 970,02 brak pliku
OKiS.7151.60.2018 2018-07-26 2018-07-28 A.Rawiak wynajem świetlicy - Bogusław 123,00 brak pliku
RI/01.25/II/2018 2018-07-17 2018-08-16 Ślusarstwo Usługowo-Produkcyjne Import-Export Tomasz Witkowski, Dębno Budowa ogrodzenia i oświetlenia terenu rekreacyjnego przy ul.Grunwaldzkiej w Dębnie. 125 800,00 brak pliku
OKiS.7151.62.2018 2018-08-13 2018-08-26 Julianna Borowiec-Frost wynajem świetlicy wiejskiej w Grzymiradzu 246,00 brak pliku
OKiS.7151.59.2018 2018-07-24 2018-08-25 Edyta Grochowska wynajem świetlicy -Dolsk 215,25 brak pliku
RI/01.09/III/2018 2018-08-17 2019-01-31 Z-d Robót Elektro-Energetycznych Przemysław Jurczak, Goleniów Budowa linii oświetleniowej przy ścieżce rowerowej z Dębna do Oborzan, oświetlenia drogowego w Dębnie na zaułku przy ulicy Chojeńskiej i w Smolnicy 222 949,62 brak pliku
OKiS.7151.62.2018 2018-08-13 2018-08-26 Julianna Borowiec-Frost wynajem świetlicy - Grzymiradz 246,00 brak pliku
RI/05.27/II/2018 2018-08-21 2019-04-30 MAZUR Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych, Łozienica Przebudowa ul.Wolności w Dębnie. 2 294 171,40 brak pliku
RI/05.34/I/2018 2018-06-29 2020-06-30 Usługi Projektowo-Wykonawcze PRO-INSTAL s.c. G. Dąbski, R, Frieske, Dębno Aktualizacja dokumentacji projektowej uzbrojenia byłego terenu po NZPOW. 51 045,00 brak pliku
RI/05.06/I/2018 2018-03-23 2018-08-31 Spółdzielnia Usług Rolnych ROL-BUD, Trzcińsko Zdrój Budowa nawierzchni ul. Akacjowej w Dębnie od skrzyżowania z ciągiem nr 1 do pierwszego skrzyżowania z ul. Lipową 147 477,00 brak pliku
RI/05.06/II/2018 2018-06-13 2018-08-31 LCBP Michał Kruczkowski, Chwalęcice Nadzór inwestorski nad budowa nawierzchni ul. Akacjowej w Dębnie od skrzyżowania z ciągiem nr 1 do pierwszego skrzyżowania z ul. Lipową. 7 200,00 brak pliku
OKiS.7151.62.2018 2018-08-21 2018-12-25 M.Kunisz wynajem świetlicy - Oborzany 215,25 brak pliku
RI/03.11/II/2018 2018-07-23 2019-06-30 Biuro Budowlane Roland Golis, Gorzów Wlkp. Nadzór inwestorski nad kompleksowym remonemt i przebudową hali sportowej z zapleczem technicznym przy Szkole Podstawowej nr 3 w Dębnie. 41 820,00 brak pliku
SM.GPiK7021.2.2018 2018-08-13 2018-08-20 Zakład Ogólnobudowlany i Instalatorstwa Elektrycznego Mariusz Jarema ul.Lipowaq 1; Dębno naprawa oświetlenia Pl.Konstytucji i k/ biblioteki miejskiej w Dębnie 3 717,28 brak pliku
AP.2151.16.2018 2018-07-02 2019-07-02 Poczta Polska S.A. usługa dostarczenia korespondencji z filii Wydz. Komunikacji Starostwa Powiatowego Myślibórz 7 200,00 brak pliku
AP.2151.17.2018 2018-07-06 2018-07-23 ASTAL Autoryzowany Zakład Instalacji Alarmowych wykonania instalacji systemu alarmowania w Wydz. OKiS Urzędu Miejskiego w Dębnie 3 957,27 brak pliku
OKiS.7151.65.2018 2018-09-03 2018-09-06 Roman Wojciechowski wynajem świetlicy - Dyszno 123,00 brak pliku
OKiS.7151.66.2018 2018-09-03 2018-09-28 Iwona Filipczak wynajem świetlicy -Dyszno 246,00 brak pliku
AP.2151.19.2018 2018-02-15 2018-06-15 IT SERWIS Sp. z o.o. aneks do umowy AP.2151.54.2017 z 04.12.207 r.- przesunięcie terminu do 31.12.2017r.- l etap do 15.06.2018r.- ll etap 0,00 brak pliku
AP.2151.20.2018 2018-07-02 2019-07-02 Wilmiński Łukasz świadczenie usług w zakresie Inspektora Ochrony Danych 14 760,00 brak pliku
AP.2151.21.2018 2018-07-16 2018-08-17 ANMIT zamówienie i dostarczenie sprzętu komputerowego 29 320,74 brak pliku
AP.2151.22.2018 2018-07-16 2018-12-31 HEKTOR Agencja Ochrony aneks do umowy AP.2151.2.2018 z 01.01.2018 r. 738,00 brak pliku
AP.2151.24.2018 2018-08-01 2020-12-31 Autoryzowany Zakład Instalacji Alarmowych ASTAL konserwacja systemu alarmowania w Wydziale 4 797,00 brak pliku
OKiS.7151.64.2018 2018-09-03 2018-11-03 Kinga Rohozińska wynajem świetlicy - Mostno 246,00 brak pliku
OKiS.7151.68.2018 2018-09-10 2018-09-11 Z.Marszałek KWWGrzegorza Kulbickiego wynajem świetlic wiejskich 319,80 brak pliku
AP.2151.25.2018 2018-07-01 2019-06-30 PROFEKO Sp. z o.o. aktualizacja serwisowa systemu odpadywgminie.com 14 400,00 brak pliku
SM.GPiK.Rch.1.2018 2018-04-12 2018-09-09 Zakład Ogólnobudowlany Symeniuk Zbigniew ul. Moniuszki 13, 74-400 Dębno naprawa chodników w Dębnie 5 965,39 brak pliku
SM.GPiK.Rp.1.2018 2018-08-12 2018-09-11 Zakład Ogólnobudowlany Symeniuk Zbigniew ul. Moniuszki 13, 74-400 Dębno remont przystanków w m. Sulisław i barnówko 6 805,22 brak pliku
OKiS.7151.69.2018 2018-09-12 2018-12-30 D.Beze wynajem świetlicy -Oborzany 338,25 brak pliku
OKiS.7151.73.2018 2018-09-20 2018-10-19 Aneta Jaz wynajem sali w Grzymiradzu 492,00 brak pliku
RI/05.33/II/2018 2018-08-24 2018-10-31 AW-instal A.Wężyk, Gorzów Wlkp. Wykonanie opracowania geodezyjnego projektu podziału nieruchomości pod realizację inwestycji drogowej "Budowa odcinka drogi gminnej Matejki". 6 457,50 brak pliku
RI/05.27/III/2018 2018-09-03 2019-04-30 AW-instal A.Wężyk, Gorzów Wlkp. Nadzór inwestorski nad przebudową ul.Wolności w Dębnie. 35 397,00 brak pliku
RI/RS Sarbinowo/I/2018 2018-07-12 2018-12-20 AW-instal A.Wężyk, Gorzów Wlkp. Pt budowy drogi gminnej z odwodnieniem przy SP w Sarbinowie. 10 990,00 brak pliku
AP.2151.26.2018 2018-09-12 2018-11-09 Stańczak Anna wykonanie czynności operatora informatycznej obsługi Gminnej Komisji Wyborczej w Dębnie 2 000,00 brak pliku
UE/RI/PiR/02.19/IV/2018 2018-08-13 2018-09-14 STB Sp. z o.o., Myślibórz Ścinka i zrywka drzew z terenu parku - zakres dodatkowy. 22 891,00 brak pliku
RI/05.04/II/2018 2018-07-09 2018-10-30 AW-instal A.Wężyk, Gorzów Wlkp. Nadzór inwestorski nad budową nawierzchni wraz z odwodnieniem drogi gminnej we wsi Oborzany 30 000,00 brak pliku
OKiS.7151.74.2018 2018-09-21 2018-10-06 Grzegorz Butkiewicz wynajem świetlicy - Warnice 246,00 brak pliku
OKiS.7151.72.2018 2018-09-17 2018-09-29 M.Tkacz wynajem świetlicy - Smolnica 246,00 brak pliku
OKiS.7151.75.2018 2018-08-13 2018-10-27 E.Duszak wynajem świetlicy - Grzymiradz 246,00 brak pliku
OKiS.7151.71.2018 2018-09-14 2018-10-07 I.Gałęcka wynajem świetlicy - Ostrowiec 215,25 brak pliku
OKiS.7151.77.2018 2018-09-27 2018-10-01 KWW Wspólnie dla Gminy wynajem świetlic 319,80 brak pliku
SM.GPiK.Rpr.2018 2018-09-21 2018-10-01 Rejonowy Związek Spółek Wodnych ul. Spacerowa, 74-300 Myślibórz Remont przepustu w miejscowości Oborzany 14 479,12 brak pliku
MGKPiRPA.26.2018 2018-08-27 2018-09-19 Oficyna Profilaktyczna z Krakowa szkolenie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od dopalaczy 2 400,00 brak pliku
MGKPiRPA.27.2018 2018-09-14 2018-09-19 Paweł Piotrowski KONSUM catering na szkolenie zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od dopalaczy 300,00 brak pliku
OKiS.7151.76.2018 2018-09-26 2018-10-12 KWW Zgoda i Rozwój wynajem świetlic wiejskich 319,80 brak pliku
OKiS.7151.78.2018 2018-09-28 2018-10-14 KWW Młodzi dla Dębna wynajem świetlic wiejskich 319,80 brak pliku
MGKPiRPA.28.2018 2018-10-05 2018-10-10 teatr KURTYNA z siedzibą: ul. Kordiana 60/88, 30-653 Kraków wykonanie w Przedszkolu nr 2 w Dębnie, widowiska teatralnego, o tematyce profilaktyczno ? wychowawczej. 400,00 brak pliku
UE/RI/PiR/02.19/V/2018 2018-10-08 2018-12-20 STB Sp. z o.o., Myślibórz Dostawa i montaż altan i placu zabaw w parku miejskim w Dębnie. 287 943,00 brak pliku
RI/01.27/I/2018 2018-10-11 2019-05-30 KRULAN Łukasz Kruszyński, Troszyn Kompleksowy remont dachu w budynku przy ul. Piłsudskiego 3 w miejscowości Dębno. 400 365,00 brak pliku
OKiS.7151.82.2018 2018-09-09 2018-10-16 KWW Plus dla Dębna wynajem świetlicy - Mostno 24,60 brak pliku
SM.GPiK.1/Kg/2018 2018-09-24 2018-10-10 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SKOROBOGATY Tadeusz Skotobogaty ul.I-Armii 10, 74-400 Dębno kruszenie gruzu z dowozem na pryzmę w ilości 2010 ton 44 220,00 brak pliku
RI/05.24/I/2018 2018-10-15 2019-05-15 PBI KORIMEX Józef Korzeniowski, Dębno, Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Poprzecznej oraz nawierzchni ulicy Willowej wraz z odwodnieniem, w Dębnie. 768 056,68 brak pliku
36078/2018/OD2/ZR2 2018-10-17 2018-12-31 ENEA Operator S.A., Rejon Dystrybucji Dębno Zasilenie tymczasowe terenu rekreacyjnego zlokalizowanego w Ostrowcu, dz.nr 589/1. 154,88 brak pliku
RI/02.25/I/2018 2018-10-09 2018-10-31 Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Weronika Seweryn, Myślibórz Wykonanie mapy do celów projektowych w postaci numerycznej (części dz.nr 45/48 obręb Dębno). 1 230,00 brak pliku
RI/05.07/III/2018 2018-09-10 2018-10-31 PW POLGET Getman Sp.Jawna, Dębno Wykonanie odcinka ok.55m2 nawierzchni z kostki betonowej w ul.Łąkowej w Dębnie. 9 300,00 brak pliku
RI/01.09/IV/2018 2018-09-03 2019-01-31 PRO-INSTAL s.c. Usługi Projektowo-Wykonawcze G.Dąbski, R.Frieske, Dębno Nadzór inwestorski branży elektrycznej nad robotami budowlanymi obejmującymi budowę linii oświetleniowej przy ścieżce rowerowej na trasie Dębno-Oborzany, linii oświetlenia drogowego w Dębnie zaułka przy ul.Chojeńskiej, linii oświetlenia drogowego w m.Smolnica gmina Dębno. 3 075,00 brak pliku
UE/RI/PiR/05.28/IV/2018 2018-09-05 2018-12-15 PRO-INSTAL s.c. Usługi Projektowo-Wykonawcze G.Dąbski, R.Frieske, Pt przebudowy sieci elektroenergetycznej z uwagi na kolizję ze ścieżką rowerową na trasie Dębno-Dargomyśl. 4 000,00 brak pliku
RI/05.24/II/2018 2018-10-19 2019-05-15 AW-instal Aleksander Wężyk, Gorzów Wlkp. Nadzór inwestorski nad budową odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Poprzecznej oraz nawierzchni ulicy Willowej wraz z odwodnieniem, w Dębnie. 14 883,00 brak pliku
PiR.526.10.1.1.2018 2018-01-17 2018-01-22 Klub Sportowy "Sokół" Różańsko Rozwój Sportu Kwalifikowanego 9 000,00 brak pliku
PiR.526.10.1.2.2018 2018-01-19 2018-01-01 Klub Sportowy "Myśla" Dargomyśl Rozwój Sportu Kwalifikowanego 25 000,00 brak pliku
PiR.526.10.1.3.2018 2018-01-15 2018-01-01 Miejski Klub Sportowy "Dąb" Dębno Rozwój Sportu Kwalifikowanego 85 000,00 brak pliku
PiR.526.10.1.4.2018 2018-01-19 2018-01-02 Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Pomorzanin" Cychry Rozwój Sportu Kwalifikowanego 12 000,00 brak pliku
PiR.526.10.1.5.2018 2018-04-03 2018-03-20 Ludowy Zespół Sportowy "Santos" Sarbinowo Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację i uczestnictwo w rozgrywkach ligowych piłki nożnej 10 000,00 brak pliku
PiR.526.10.1.6.2018 2018-06-26 2018-07-01 Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Pomorzanin" Cychry Rozwój Sportu Kwalifikowanego 14 500,00 brak pliku
PiR.526.10.1.7.2018 2018-06-29 2018-07-01 Klub Sportowy "Sokół" Różańsko Rozwój Sportu Kwalifikowanego 9 000,00 brak pliku
PiR.526.10.1.8.2018 2018-07-17 2018-07-01 Klub Sportowy "Myśla" Dargomyśl Rozwój Sportu Kwalifikowanego 12 000,00 brak pliku
PiR.526.10.1.10.2018 2018-07-03 2018-07-01 Miejski Klub Sportowy "Dąb" Dębno Rozwój Sportu Kwalifikowanego 65 000,00 brak pliku
PiR.526.3.1.2018 2018-01-24 2018-01-01 Związek Sybiraków Koło w Dębnie Upowszechnianie wartości patriotycznych i obywatelskich 3 100,00 brak pliku
PiR.526.3.2.2018 2018-01-29 2018-01-01 Oddział Rejonowy Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Dębnie Organizowanie spotkań i wieców patriotycznych 2 000,00 brak pliku
PiR.526.3.3.2018 2018-01-26 2018-02-01 Zarząd Główny Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych Działania na rzecz środowiska kombatanckiego 3 100,00 brak pliku
PiR.526.12.1.2018 2018-03-15 2018-01-02 Dębnowskie Stowarzyszenie "Sokół" w Dębnie Upowszechnianie wartości patriotycznych i obywatelskich 1 000,00 brak pliku
PiR.526.12.2.2018 2018-08-27 2018-09-11 Fundacja Aktywizacji Seniorów Teraz (FAST) w Poznaniu Szkolenie ze skutecznych technik obrony przed nachalną akwizycją 990,00 brak pliku
PiR.526.5.1.2018 2018-01-17 2018-01-02 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Dębnie Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 2 800,00 brak pliku
PiR.526.5.2.2018 2018-01-12 2018-02-01 Stowarzyszenie "Radość Dzieciom" Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 2 150,00 brak pliku
RI/03.11/III/2018 2018-09-09 2019-06-30 Pracownia Projektowa Konserwacji Zabytków Sp. z o.o., Szczecin Nadzór autorski nad kompleksowym remonemt i przebudową hali sportowej z zapleczem technicznym przy Szkole Podstawowej nr 3 w Dębnie 31 365,00 brak pliku
PiR.526.5.3.2018 2018-01-16 2018-05-01 Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski koło terenowe w Dębnie Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 2 800,00 brak pliku
PiR.526.4.1.2018 2018-01-19 2018-01-01 Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie Działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia 3 500,00 brak pliku
PiR.526.10.2.1.2018 2018-01-16 2018-01-02 Stowarzyszenie Tenisa Stołowego STS Dębno Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 7 000,00 brak pliku
PiR.526.10.2.2.2018 2018-01-12 2018-01-02 Uczniowski Klub Sportowy UKS Dębno Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 55 000,00 brak pliku
PiR.526.10.2.3.2018 2018-01-22 2018-01-01 Dębnowskie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 3 500,00 brak pliku
PiR.526.10.2.4.2018 2018-01-17 2018-04-23 Koło Chłopów Wiejskich w Różańsku Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 1 000,00 brak pliku
PiR.526.10.2.5.2018 2018-03-20 2018-01-14 Uczniowski Klub Sportowym "Technik" Smolnica Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 4 600,00 brak pliku
PiR.526.10.2.7.2018 2018-05-25 2018-05-15 Stowarzyszenie Przyjaciół Sarbinowa Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 2 000,00 brak pliku
PiR.526.10.2.8.2018 2018-06-26 2018-08-01 Uczniowski Klub Sportowy UKS Dębno Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 45 000,00 brak pliku
PiR.526.10.2.9.2018 2018-06-19 2018-07-20 Koło Chłopów Wiejskich w Różańsku Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 3 000,00 brak pliku
PiR.526.10.2.10.2018 2018-06-19 2018-06-20 Koło Chłopów Wiejskich w Różańsku Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 1 500,00 brak pliku
PiR.526.10.2.11.2018 2018-08-14 2018-08-15 Koło Chłopów Wiejskich w Różańsku Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 600,00 brak pliku
PiR.526.9.1.2018 2018-06-26 2018-06-01 Nadodrzańskie Zrzeszenie Pszczelarzy Ekologia i ochrona zwierząt 3 000,00 brak pliku
PiR.526.9.2.2018 2018-06-20 2018-06-22 Shark Divers Stowarzyszenie Płetwonurków PSP i OSP Ekologia i ochrona zwierząt 1 000,00 brak pliku
PiR.526.6.1.2018 2018-05-08 2018-03-01 Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Tanecznego "Mali Cychrowiacy" Działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 4 000,00 brak pliku
PiR.526.6.2.2018 2018-04-12 2018-05-01 Stowarzyszenie Kresy Wschodnie- Dziedzictwo i Pamięć Działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 1 500,00 brak pliku
PiR.526.6.3.2018 2018-03-28 2018-05-04 Stowarzyszenie Edukacyjne na rzecz rozwoju wsi Mostno, Więcław, Łazy i Barnówko Działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 1 000,00 brak pliku
PiR.526.6.4.2018 2018-06-06 2018-06-06 Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Tanecznego "Mali Cychrowiacy" Działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2 500,00 brak pliku
PiR.526.7.1.2018 2018-01-12 2018-01-01 Ognisko Wychowawcze "Nasz Dom" Działania na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania 7 600,00 brak pliku
PiR.526.7.2.2018 2018-01-15 2018-01-01 Stowarzyszenie Miłośników Debna Działania na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania 7 500,00 brak pliku
PiR.526.7.3.2018 2018-06-06 2018-06-01 Koło Chłopów Wiejskich w Różańsku Działania na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania 1 500,00 brak pliku
PiR.526.7.4.2018 2018-07-17 2018-07-20 Koło Chłopów Wiejskich w Różańsku Działania na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania 2 000,00 brak pliku
PiR.526.8.1.2018 2018-01-12 2018-01-15 Ognisko Wychowawcze "Nasz Dom" Wypoczynek dzieci i młodzieży 10 000,00 brak pliku
PiR.526.8.2.2018 2018-06-19 2018-06-20 Ognisko Wychowawcze "Nasz Dom" Wypoczynek dzieci i młodzieży 28 000,00 brak pliku
PiR.526.8.3.2018 2018-06-25 2018-07-21 Stowarzyszenie ART.FORUM Wypoczynek dzieci i młodzieży 4 500,00 brak pliku
PiR.526.8.4.2018 2018-06-18 2018-08-13 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Różańsku Wypoczynek dzieci i młodzieży 12 000,00 brak pliku
PiR.526.8.5.2018 2018-09-27 2018-09-28 Stowarzyszenie Edukacyjne na rzecz rozwoju wsi Mostno, Więcław, Łazy i Barnówko Wypoczynek dzieci i młodzieży 3 990,00 brak pliku
PiR.526.8.6.2018 2018-10-02 2018-10-19 Stowarzyszenie Edukacyjne na rzecz rozwoju wsi Mostno, Więcław, Łazy i Barnówko Wypoczynek dzieci i młodzieży 1 700,00 brak pliku
OKiS.7151.86.2018 2018-10-29 2018-10-30 Paweł Górny wynajem świetlicy - Smolnica 123,00 brak pliku
AP.2151.41.2018 2018-09-21 2018-09-22 Kowalski Adam obsługa muzyczna jubileuszy USC 22.09.2018 r. 100,00 brak pliku
AP.2151.48.2018 2018-10-17 2019-12-31 Audio-Video-Foto-Usługi rejestracji i montażu programów dokumentalnych z każdej sesji RM w Dębnie 20 664,00 brak pliku
AP.2151.49.2018 2018-10-22 2019-09-30 QNT Systemy Informatyczne utrzymania oprogramowania obejmującego moduły: F-K i Płace 8 900,00 brak pliku
OKiS.7151.91.2018 2018-11-13 2018-11-23 Joanna Nizińska wynajem świetlicy - Bogusław 246,00 brak pliku
OKiS.7151.89.2018 2018-11-09 2018-12-31 Jerzy Rusinek wynajem świetlicy - Smolnica 369,00 brak pliku
AP.2151.67.2018 2018-11-14 2018-11-17 Kowalski Adam obsługa muzyczna jubileuszy w USC 17.11.2018 r. 100,00 brak pliku
AP.2151.26.2018 2018-09-12 2018-11-30 Stańczak Anna czynności operatora informatycznej obsługi Gminnej Komisji Wyborczej 2 000,00 brak pliku
AP.2151.27.2018 2018-10-01 2018-10-22 Borysewicz Alfred czynności operatora informatycznej obsługi OKW Nr 1 w Dębnie na wybory samorządowe 21.10.2018 r. 280,00 brak pliku
AP.2151.28.2018 2018-10-01 2018-10-22 Paczewska Anna czynności operatora informatycznej obsługi OKW Nr 2 w Dębnie na wybory samorządowe 21.10.2018 r. 280,00 brak pliku
AP.2151.29.2018 2018-10-01 2018-10-22 Olobry Jarosław czynności operatora informatycznej obsługi OKW Nr 3 w Dębnie na wybory samorządowe 21.10.2018 r. 280,00 brak pliku
AP.2151.30.2018 2018-10-01 2018-10-22 Mielczak Dorota czynności operatora informatycznej obsługi OKW Nr 4 w Dębnie na wybory samorządowe 21.10.2018 r. 280,00 brak pliku
AP.2151.31.2018 2018-10-01 2018-10-22 Kurek Dominik czynności operatora informatycznej obsługi OKW Nr 5 w Dębnie na wybory samorządowe 21.10.2018 r. 280,00 brak pliku
AP.2151.32.2018 2018-10-01 2018-10-22 Kurpiel Anna czynności operatora informatycznej obsługi OKW Nr 6 w Dębnie na wybory samorządowe 21.10.2018 r. 280,00 brak pliku
AP.2151.33.2018 2018-10-01 2018-10-22 Remberger Barbara czynności operatora informatycznej obsługi OKW Nr 7 w Różańsku na wybory samorządowe 21.10.2018 r. 280,00 brak pliku
AP.2151.34.2018 2018-10-01 2018-10-22 Jarmuszka-Izak Renata czynności operatora informatycznej obsługi OKW Nr 8 w Cychrach na wybory samorządowe 21.10.2018 r. 280,00 brak pliku
AP.2151.35.2018 2018-10-01 2018-10-22 Fafuła Kazimierz czynności operatora informatycznej obsługi OKW Nr 9 w Sarbinowie na wybory samorządowe 21.10.2018 r. 280,00 brak pliku
AP.2151.36.2018 2018-10-01 2018-10-22 Kruszak Sylwia czynności operatora informatycznej obsługi OKW Nr 10 w Smolnicy na wybory samorządowe 21.10.2018 r. 280,00 brak pliku
AP.2151.37.2018 2018-10-01 2018-10-22 Stańczak Dariusz czynności operatora informatycznej obsługi OKW Nr 11 w Barnówku na wybory samorządowe 21.10.2018 r. 280,00 brak pliku
AP.2151.38.2018 2018-10-01 2018-10-22 Gaczyńska Monika czynności operatora informatycznej obsługi OKW Nr 12 w Oborzanach na wybory samorządowe 21.10.2018 r. 280,00 brak pliku
AP.2151.39.2018 2018-10-01 2018-10-22 Marczuk Joanna czynności operatora informatycznej obsługi OKW Nr 13 w Dargomyślu na wybory samorządowe 21.10.2018 r. 280,00 brak pliku
AP.2151.40.2018 2018-10-01 2018-10-22 Pludra Iwona czynności operatora informatycznej obsługi OKW Nr 14 w Dębnie na wybory samorządowe 21.10.2018 r. 280,00 brak pliku
AP.2151.42.2018 2018-09-26 2018-09-29 Zając Maria sporządzenie spisu wyborców na wybory samorządowe 21.10.2018 r. 1 000,00 brak pliku
AP.2151.43.2018 2018-09-26 2018-09-29 Koblowska Teresa sporządzenie spisów wyborców na wybory samorządowe 21.10.2018 r. 1 000,00 brak pliku
AP.2151.44.2018 2018-09-26 2018-09-29 Borszcz Małgorzata sporządzenie spisów wyborców na wybory samorządowe 21.10.2018 1 000,00 brak pliku
AP.2151.45.2018 2018-09-28 2018-10-05 Ochotnicza Straz Pożarna Warnice udzielenia przez Gminę Dębno dotacji celowej dla OSP w Warnicach 1 667,41 brak pliku
AP.2151.46.2018 2018-09-28 2018-10-05 Ochotnicza Straż Pożarna Różańsko udzielenia przez Gminę Dębno dotacji celowej dla OSP w Różańsku 239,80 brak pliku
AP.2151.47.2018 2018-09-28 2018-10-05 Ochotnicza Straż Pożarna Dargomyśl udzielenia przez Gminę Dębno dotacji celowej dla OSP w Dargomyślu 9 559,00 brak pliku
AP.2151.50.2018 2018-10-26 2018-11-05 Stańczak Anna czynności operatora informatycznej obsługi Gminnej Komisji Wyborczej na przeprowadzenie wyborów ponownych na Burmistrza 04.11.2018 r. 1 500,00 brak pliku
AP.2151.51.2018 2018-10-31 2018-11-05 Borysewicz Alfred obsługa informatyczna OKW nr 1 na ponowne wybory Burmistrza 04.11.2018 r. 150,00 brak pliku
AP.2151.52.2018 2018-10-31 2018-11-05 Paczewska Anna obsługa informatyczna OKW Nr 2 na ponowne wybory Burmistrza 04.11.2018 r. 220,00 brak pliku
AP.2151.53.2018 2018-10-31 2018-11-05 Olobry Jarosław obsługa informatyczna OKW Nr 3 na ponowne wybory Burmistrza 04.11.2018 r. 220,00 brak pliku
AP.2151.54.2018 2018-10-31 2018-11-05 Mielczak Dorota obsługa informatyczna OKW Nr 4 na ponowne wybory Burmistrza 04.11.2018 r. 220,00 brak pliku
AP.2151.55.2018 2018-10-31 2018-11-05 Kurek Dominik obsługa informatyczna OKW Nr 5 na ponowne wybory Burmistrza 04.11.2018 r. 150,00 brak pliku
AP.2151.56.2018 2018-10-31 2018-11-05 Kurpiel Anna obsługa informatyczna OKW Nr 6 na ponowne wybory Burmistrza 04.11.2018 r. 150,00 brak pliku
AP.2151.57.2018 2018-10-31 2018-11-05 Remberger Barbara obsługa informatyczna OKW Nr 7 na ponowne wybory Burmistrza 04.11.2018 r. 220,00 brak pliku
AP>2151.2018 2018-10-31 2018-11-05 Jarmuszka-Izak Renata obsługa informatyczna OKW Nr 8 na ponowne wybory Burmistrza 04.11.2018 r. 220,00 brak pliku
AP.2151.59.2018 2018-10-31 2018-11-05 Fafuła Kazimierz obsługa informatyczna OKW Nr 9 na ponowne wybory Burmistrza 04.11.2018 r. 150,00 brak pliku
AP.2151.60.2018 2018-10-31 2018-11-05 Kruszak Sylwia obsługa informatyczna OKW Nr 10 na ponowne wybory Burmistrza 04.11.2018 r. 220,00 brak pliku
AP.2151.61.2018 2018-10-31 2018-11-05 Stańczak Dariusz obsługa informatyczna OKW Nr 11 na ponowne wybory Burmistrza 04.11.2018 r. 220,00 brak pliku
AP.2151.62.2018 2018-10-31 2018-11-05 Gaczyńska Monika obsługa informatyczna OKW Nr 12 na ponowne wybory Burmistrza 04.11.2018 r. 220,00 brak pliku
AP.2151.63.2018 2018-10-31 2018-11-05 Marczuk Joanna obsługa informatyczna OKW Nr 13 na ponowne wybory Burmistrza 04.11.2018 r. 220,00 brak pliku
AP.2151.64.2018 2018-10-31 2018-11-05 Pludra Robert obsługa informatyczna OKW Nr 14 na ponowne wybory Burmistrza 04.11.2018 r. 150,00 brak pliku
AP.2151.65.2018 2018-11-02 2018-11-05 Kapczyńska Alicja przygotowanie lokalu wyborczego OKW Nr 11 w Barnówku na wybory samorządowe I i II tura 500,00 brak pliku
AP.2151.66.2018 2018-11-02 2018-11-05 Szymczyk Anna sporządzenie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego 21.10. i 04.11.2018 r. 180,00 brak pliku
OKiS.7151.93.2018 2018-11-19 2018-11-24 Magdalena Kopaniecka wynajem świetlicy - Smolnica 246,00 brak pliku
UE/RI/PiR/02.19/VI/2018 2018-10-08 2018-10-15 STB Sp. z o.o., Myślibórz Wzmocnienie powierzchni skarpy w parku miejskim w Dębnie. 5 157,90 brak pliku
SP/2E/5971628649/18/0009 2018-09-12 2018-11-13 ENEA Operator Sp.z o.o. RD Dębno Oświetlenie terenu parku miejskiego, dz.nr 427 przy ul.Parkowej w Dębnie. 213,60 brak pliku
OKiS.7151.96.2018 2018-11-21 2018-12-15 M.Binięda wynajem świetlicy - Smolnica 246,00 brak pliku
OKIS.7151.95.2018 2018-11-20 2018-12-31 K. Rohozińska wynajem świetlicy - Mostno 369,00 brak pliku
OKiS.7151.96.2018 2018-11-21 2018-12-15 M.Binięda wynajem świetlicy - Smolnica 246,00 brak pliku
OKiS.7151.94.2018 2018-11-19 2018-12-29 E.Szczepko wynajem świetlicy - Grzymiradz 246,00 brak pliku
SM.GPiK 1.Rp.2018 2018-10-12 2018-11-30 Zagospodarowanie terenów Zielonych - Piotr Czyżewski Klepin 12, 74-400 Dębno wymiana 7 szyb na 2 przystankach autobusowych w Grzymiradzu 400,00 brak pliku
AP.2151.168.2018 2018-11-28 2018-11-29 TER-COM Usługi Informatyczne nadzór nad oprogramowaniem firmy INFO-SYSTEM 13 837,50 brak pliku
AP.2151.69.2018 2018-12-17 2019-12-31 ZETO SOFTWARE Olsztyn nadzór nad oprogramowaniem PUMA w ewidencji ludności 4 782,24 brak pliku
UE/RI/PiR/02.19/VII/2018 2018-11-05 2018-12-07 STB Sp. z o.o., Myślibórz Wykonanie połączeń alejek parkowych w parku miejskim w Dębnie, z okalającymi park chodnikami. 27 580,00 brak pliku
OKiS.7151.98.2018 2018-11-27 2019-01-26 I.Sokołowska wynajem świetlicy - Krześnica 246,00 brak pliku
PiR.526.8.7.2018 2018-12-04 2018-12-04 Stowarzyszenie Edukacyjne na rzecz rozwoju wsi Mostno, Więcław, Łazy i Barnówko Wypoczynek dzieci i młodzieży- Mikołaju gdzie jesteś? 1 260,00 brak pliku
PiR.526.7.5.2018 2018-12-05 2018-12-05 Stowarzyszenie Edukacyjne na rzecz rozwoju wsi Mostno, Więcław, Łazy i Barnówko Nauka, edukacja, oświata i wychowanie 3 000,00 brak pliku
UE/RI/PiR/05.28/V/2018 2018-11-16 2018-12-31 Lubuskie Centrum Budownictwa Pasywnego M.Kruczkowski, Chwalęcice Dodatkowe prace projektowe do umowy RI/05.28/IV/2016 z 23.06.2016r., w pasach dróg wojewódzkich nr 126 i 127. 24 427,00 brak pliku
OKiS.7151.105.2018 2018-12-06 2018-12-15 S.Wierzbowska wynajem świetlicy - Suchlica 215,25 brak pliku
OKiS.7151.103.2018 2018-11-30 2018-12-25 Marcin Pleń wynajem świetlicy - Warnice 246,00 brak pliku
RI/PiR/06.05/II/2018 2018-12-12 2019-03-31 1 MOVIE Sp.z o.o., Gdańsk Budowa siłowni zewnętrznej w Oborzanach. 35 708,44 brak pliku
Postanowienia Szczegółowe Nr 2 (PUK) 2018 2018-01-03 2018-12-31 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dębnie wywóz odpadów z cmentarzy komunalnych, utrzymanie grobów wojennych KURHAN w Dębnie, likwidacja dzikich wysypisk odpadów z terenów gminnych, zbieranie i utylizacja padłych zwierząt z terenów gminnych, wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów, utrzymanie czystości rzeki Kosy 181 195,00 brak pliku
Aneks nr 1 do Postanowień Szczegółowych Nr 2 (PUK) 2018-10-01 2018-12-31 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dębnie Zwiększenie kwoty postanowień szczegółowych Nr 2 (PUK) 2018 w zakresie wycinki i zabiegów pielęgnacyjnych drzew i krzewów 10 926,50 brak pliku
GNiOŚ.6131.71.2018 2018-05-17 2018-06-04 AKARD Serwis Zieleni Taras Lobodzets zs. w Szczecinie Przeprowadzenie cięć pielęgnacyjnych koron 60 szt. drzew z rodzaju lipa i klon rosnących w pasach dróg gminnych i w obrębie placu zabaw w m. Oborzany. 19 332,00 brak pliku
GNiOŚ.6131.138.2018.KT 2018-09-27 2018-10-26 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dębnie Przeprowadzenie korekty koron drzew: kasztanowiec zwyczajny (30szt.), robinia akacjowa (1szt.), jesion wyniosły (1szt.) rosnących w pasie drogi gminnej w m. Grzymiradz 14 760,00 brak pliku
PiR.526.9.3.2018 2018-12-14 2018-12-14 Stowarzyszenie Dyszno- ringenwalde Ekologia i ochrona zwierząt 3 000,00 brak pliku
RI/05.07/IV/2018 2018-12-07 2019-01-31 PW POLGET Getman Sp.Jawna, Dębno Budowa nawierzchni ul. Łąkowej w Dębnie na odcinku ok.25mb. 24 907,50 brak pliku
RI/RS Ostrowiec/I/2018 2018-12-06 2018-12-21 PRO-INSTAL s.c. Usługi Projektowo-Wykonawcze G.Dąbski, R.Frieske, Dębno Wykonanie kompleksowego zasilenia w energię elektryczną terenu rekreacyjnego w Ostrowcu na dz.nr 589/1. 24 907,50 brak pliku
RI/01.24/III/2018 2018-12-14 2019-08-31 P.W. KRONEX Krzysztof Krupski, Sumiak Rozbudowa, przebudowa budynku strażnicy OSP (w Dargomyślu). 893 909,25 brak pliku
AP.2151.70.2018 2018-12-07 2018-12-28 Gawrońska Małgorzata zastępstwo sprzątaczek 1 500,00 brak pliku
RI/05.04/III/2018 2018-12-06 2019-01-31 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp.z o.o., Dębno Przebudowa zjazdu z DK nr 31 na drogę gminną (dz.nr 586) w miejscowości Sarbinowo. 18 351,60 brak pliku
AP.2151.72.2018 2018-12-12 2018-12-15 Kowalski Adam obsługa muzyczna jubileuszy USC 80,00 brak pliku
AP.2151.73.2018 2018-11-30 2018-12-31 Waszak Roman udzielenia przez Gminę Dębno dotacji dla OSP w Sarbinowie na zakup samochodu pożarniczego 120 000,00 brak pliku
RI/01.27/II/2018 2018-11-07 2019-05-30 Biuro Budowlane Roland Golis, Gorzów Wlkp. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi branży budowlanej i elektrycznej, obejmującymi kompleksowy remont dachu w budynku przy ul. Piłsudskiego 3 w miejscowości Dębno. 7 872,00 brak pliku
OKiS.7151.109.2018 2018-12-07 2018-12-31 E.Sliż wynajem świetlicy - Suchlica 338,25 brak pliku
RI/05.27/I/2018 2018-06-15 2018-12-21 EKO-INSTAL Pracownia Projektowa, Gorzów Wlkp. Pt budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej (wraz z przyłaczami do istn.budynków lub budynków projektowanych będących w budowie) w drodze gminnej ul.Wolności, dz.nr 941/1 i 473/4, o dł.ok.150m. 15 990,00 brak pliku
RI/05.33/I/2018 2018-03-01 2019-02-28 AW-instal A.Wężyk, Gorzów Wlkp. PT dla przebudowy odcinka drogi gminnej w ul.Matejki w Dębnie, z zastępstwem inwestorskim obejmującym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 75 522,00 brak pliku
RI/RS Oborzany/I/2018 2018-12-06 2018-12-21 PW POLGET Getman Sp.Jawna, Dębno Zamontowanie 3szt. urządzeń siłowni zewnętrznej i ławki w Oborzanach. 1 500,00 brak pliku
OKiS.7151.1.2019 2019-01-02 2019-05-03 K.Czerwiński wynajem świetlicy - Oborzany 215,25 brak pliku
RI/WTZ/01.28/I/2018 2018-12-07 2019-02-20 Ren-Car Sp.z o.o., Rybnik Dostawa samochodu 9-osobowego, wyposażonego w windę, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednego wózka inwalidzkiego (Ford Transit 2018) 183 339,00 brak pliku
AP.2151.74.2018 2018-12-21 2019-12-31 Ekiert Adam udzielenia dotacji dla OSP Warnice 8 560,00 brak pliku
AP.2151.75.2018 2018-12-28 2019-12-31 Skoczylas Edward wykonywania funkcji Komendanta Gminnego OSP 27 600,00 brak pliku
AP.2151.76.2018 2018-12-28 2019-12-31 Przybylak Zdzisław wykonywanie obowiązków kierowcy - konserwatora pojazdu pożarniczego w OSP Dębno 2 085,00 brak pliku
AP.2151.77.2018 2018-12-28 2019-12-31 Krugłowski Mieczysław wykonywanie obowiązków kierowcy - konserwatora pojazdu pożarniczego w OSP Sarbinowo 3 960,00 brak pliku
AP.2151.79.2018 2018-12-28 2019-12-31 Kierepa Ryszard wykonywanie obowiązków kierowcy - konserwatora pojazdu pożarniczego w OSP Sarbinowo 3 960,00 brak pliku
AP.2151.79.2018 2018-12-28 2019-12-31 Smolik Stanisław wykonywanie obowiązków kierowcy - konserwatora pojazdu pożarniczego w OSP Różańsko 4 080,00 brak pliku
AP.2151.80.2018 2018-12-28 2019-12-31 Karwacki Waldemar wykonywanie obowiązków kierowcy-konserwatora pojazdu pożarniczego OSP Różańsko 3 660,00 brak pliku
AP.2151.81.2018 2018-12-28 2019-12-31 Wójcik Grzegorz wykonywanie obowiązków kierowcy-konserwatora pojazdu pożarniczego OSP Krześnica 4 500,00 brak pliku
AP.2151.82.2018 2018-12-28 2019-12-31 Lisowski Romuald wykonywanie obowiązków kierowcy-konserwatora pojazdu pożarniczego OSP Krześnica 3 660,00 brak pliku
AP.2151.83.2018 2018-12-28 2019-12-31 Tołoczko Albert wykonywanie obowiązków kierowcy-konserwatora pojazdu pożarniczego OSP Dargomyśl 3 600,00 brak pliku
AP.2151.84.2018 2018-12-28 2019-12-31 Różycki Krzysztof wykonywanie obowiązków kierowcy-konserwatora pojazdu pożarniczego OSP Dargomyśl 3 780,00 brak pliku
AP.2151.85.2018 2018-12-28 2019-12-31 Bonarek Krzysztof wykonywanie obowiązków kierowcy-konserwatora pojazdu pożarniczego OSP Cychry 3 600,00 brak pliku
AP.2151.86.2018 2018-12-28 2019-12-31 Gryciak Mirosław wykonywanie obowiązków kierowcy-konserwatora pojazdu pożarniczego OSP Cychry 4 560,00 brak pliku
AP.2151.87.2018 2018-12-28 2019-12-31 Pleń Jan wykonywanie obowiązków kierowcy-konserwatora pojazdu pożarniczego OSP Cychry 3 900,00 brak pliku
AP.2151.88.2018 2018-12-28 2019-12-31 Bajda Mariusz wykonywanie obowiązków kierowcy-konserwatora pojazdu pożarniczego OSP Cychry 3 900,00 brak pliku
AP.2151.89.2018 2018-12-28 2019-12-31 Ekiert Adam wykonywanie obowiązków kierowcy-konserwatora pojazdu pożarniczego OSP Warnice 8 160,00 brak pliku
AP.2151.90.2018 2018-12-28 2019-12-31 Pużniak Łukasz wykonywanie obowiązków gospodarza Domu Strażaka w Cychrach 2 100,00 brak pliku
AP>2151.91.2018 2018-12-28 2019-12-31 Waszak Roman wykonywanie obowiązków gospodarza Domu Strażaka w Sarbinowie 2 400,00 brak pliku
AP.2151.92.2018 2018-12-30 2020-12-31 Wytwórnia Telewizyjno-Filmowa "ALFA" Sp. z o.o. za nadzór i utrzymanie systemu e-obieg, e-boi, BiP, stron Dębna 30 996,00 brak pliku
AP.2151.1.2019 2019-01-01 2019-12-31 Firma "HEKTOR" ochrona i monitorowanie systemu alarmowania budynku Urzędu Miejskiego, byłego Przedszkola Nr 3 i filii Wydz. Komunikacji Starostwa Powiatowego Myślibórz 6 346,80 brak pliku
AP.2151.3.2019 2019-01-01 2019-12-31 Firma "Rekord Pomorze" serwis i nadzór autorski na oprogramowaniem "Ratusz": płace, kadry, przelewy 6 447,12 brak pliku
AP.2151.2.2019 2019-01-04 2019-01-25 Stępnik Anna przeprowadzenie badań profilaktycznych pracowników Urzędu Miejskiego pracujących przy monitorach 4 345,00 brak pliku
MGKPiRPA.2.2019 2019-01-02 2019-12-31 Janusz Wielemborek konsultant ds rozwiązywania problemów alkoholowych 1 600,00 brak pliku
MGKPiRPA.6.2019 2019-01-02 2019-01-08 Katarzyna Pencak prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży 525,00 brak pliku
MGKPiRPA.10.2019 2019-01-02 2019-01-08 Weronika Kuchowicz prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży 525,00 brak pliku
MGKPiRPA.3.2019 2019-01-02 2019-12-20 Krystyna Stankiewicz konsultant ds przeciwdziałania przemocy w rodzinie 805,00 brak pliku
MGKPiRPA.11.2019 2019-01-02 2019-12-20 Agnieszka Daniluk prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży 525,00 brak pliku
MGKPiRPA.12.2019 2019-01-02 2019-12-20 Monika Dąbrowska prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży 525,00 brak pliku
MGKPiRPA.13.2019 2019-01-02 2019-12-20 Krzysztof Łada prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży 525,00 brak pliku
MGKPiRPA.17.2019 2019-01-07 2019-12-20 Magdalena Tasińska prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży 525,00 brak pliku
MGKPiRPA.4.2019 2019-01-02 2019-12-20 Weronika Zborowska prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży 525,00 brak pliku
MGKPiRPA.14.2019 2019-01-02 2019-12-20 Joanna Żłobicka prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży 525,00 brak pliku
MGKPiRPA.1.2019 2019-01-02 2019-12-20 Urszula Kotas konsultant ds rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie 2 560,00 brak pliku
MGKPiRPA.15.2019 2019-01-02 2019-12-20 Paulina Czyżyk prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży 525,00 brak pliku
MGKPiRPA.8.2019 2019-01-02 2019-12-20 Natalia Kubiak prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży 525,00 brak pliku
MGKPiRPA.9.2019 2019-01-02 2019-12-20 Justyna Sobczak prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży 525,00 brak pliku
MGKPiRPA.5.2019 2019-01-02 2019-12-20 Karolina Gabrysiak prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży 525,00 brak pliku
MGKPiRPA.7.2019 2019-01-02 2019-12-20 Katarzyna Wydra prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży 525,00 brak pliku
MGKPiRPA.16.2019 2019-01-02 2019-12-20 Nova Vipa Profilaktyka i Psychoterapia Uzależnień i Współuzależnień specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnień 80,00 brak pliku
OKiS.7151.3.2019 2019-01-08 2019-02-16 Kamil Rusinek umowa najmu lokalu - świetlica w Smolnicy 246,00 brak pliku
OKiS.7151.7.2019 2019-01-09 2019-03-02 Katarzyna Dąbska umowa najmu świetlicy - Warnice 246,00 brak pliku
OKiS.7151.8.2019 2019-01-09 2019-01-19 Krzysztof Bogacki wynajem świetlicy we wsi Bogusław 215,25 brak pliku
GNiOŚ.3032.2.7.2018 2018-10-19 2021-12-31 Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Odbiór odpadów komunalnych stałych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Dębno 4 529 700,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.2.10.2018 2018-12-21 2019-12-31 Celowy Związek Gmin CZG-12 umowa na zagospodarowanie odpadów komunalnych 1 782 000,00 brak pliku
OKiS.7151.9.2019 2019-01-09 2019-02-23 Anna Jędrzejko Wynajem świetlicy we wsi Oborzany 215,25 brak pliku
OKiS.7151.2.2019 2019-01-03 2019-01-26 Beata Jastrzębska umowa najmu lokalu - świetlica Mostno 246,00 brak pliku
OKiS.7151.11.2019 2019-01-09 2019-02-09 Ewa Lizak umowa najmu lokalu - świetlica Grzymiradz 246,00 brak pliku
OKiS.7151.112.2018 2018-12-17 2019-01-19 Emila Duszak umowa najmu lokalu - świetlica w Grzymiradzu 246,00 brak pliku
PiR.526.10.1.1.2019 2019-01-15 2019-01-15 Klub Sportowy "Sokół" Różańsko Rozwój Sportu Kwalifikowanego 9 000,00 brak pliku
PiR.526.10.1.2.2019 2019-01-14 2019-01-14 Klub Sportowy "Myśla" Dargomyśl Rozwój Sportu Kwalifikowanego 12 000,00 brak pliku
PiR.526.10.1.3.2019 2019-01-14 2019-01-14 Miejski Klub Sportowy "Dąb" Dębno Rozwój Sportu Kwalifikowanego 85 000,00 brak pliku
PiR.526.10.1.4.2019 2019-01-15 2019-01-15 Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Pomorzanin" Cychry Rozwój Sportu Kwalifikowanego 12 000,00 brak pliku
PiR.526.13.1.2019 2019-01-16 2019-01-16 Związek Sybiraków Koło w Dębnie Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych 3 700,00 brak pliku
PiR.526.13.2.2019 2019-01-15 2019-01-15 Zarząd Główny Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych Działania na rzecz kombatantów i osób represjonowanych 2 800,00 brak pliku
PiR.526.7.1.2019 2019-01-17 2019-01-17 Stowarzyszenie Miłośników Dębna Nauka, edukacja, oświata i wychowanie 8 000,00 brak pliku
PiR.526.5.1.2019 2019-01-14 2019-01-14 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Dębnie Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 2 800,00 brak pliku
PiR.526.5.3.2019 2019-01-15 2019-01-15 Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski koło terenowe w Dębnie Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 2 800,00 brak pliku
PiR.526.10.2.2.2019 2019-01-10 2019-01-10 Uczniowski Klub Sportowy UKS Dębno Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu 78 000,00 brak pliku
PiR.526.10.2.4.2019 2019-01-10 2019-01-10 Koło Chłopów Wiejskich w Różańsku Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu poprzez: rajdy, pieszo- rowerowe i rowerowe 1 000,00 brak pliku
PiR.526.10.2.2.2019 2019-01-16 2019-01-16 Uczniowski Klub Sportowym "Technik" Smolnica Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu 4 000,00 brak pliku
PiR.526.8.1.2019 2019-01-15 2019-01-15 Ognisko Wychowawcze "Nasz Dom" Wypoczynek dzieci i młodzieży 10 000,00 brak pliku
OKiS.7151.10.2019 2019-01-11 2020-05-17 Andrzej Mosiądz umowa najmu lokalu - świetlica Grzymiradz 246,00 brak pliku
MGKPiRPA.19.2019 2019-01-14 2019-12-31 Caritas Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej w Szczecinie Przeciwdziałanie patologiom społecznym - prowadzenie zajęć opiekuńczo ? wychowawczych dla dzieci i młodzieży z grupy ryzyka, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży z problemem alkoholowym i problemem narkomanii. 29 000,00 brak pliku
OKiS.7151.12.2019 2019-01-08 2019-03-09 Roksana Cieślak umowa najmu lokalu - świetlica Warnice 246,00 brak pliku
MGKPiRPA.18.2019 2019-01-18 2019-12-31 Ognisko Wychowawcze Nasz dom ?Przeciwdziałanie patologiom społecznych ? prowadzenie zajęć opiekuńczo ? wychowawczych dla dzieci i młodzieży z grupy ryzyka, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży z problemem alkoholowym i problemem narkomanii? 18 000,00 brak pliku
OKiS.7151.18.2019 2019-01-21 2019-01-26 Bożena Ficke Wynajem świetlicy we wsi Dyszno 123,00 brak pliku
OKiS.7151.20.2019 2019-01-23 2019-01-25 Dariusz Drohomirecki Wynajem świetlicy we wsi Krześnica 123,00 brak pliku
OKiS.7151.19.2019 2019-01-21 2019-04-24 Ewa Szymańska Wynajem świetlicy we wsi Warnice 246,00 brak pliku
PiR.526.10.2.3.2019 2019-01-18 2019-01-18 Dębnowskie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Wspieranie i Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu 3 000,00 brak pliku
PiR.526.14.1.2019 2019-01-18 2019-01-18 Oddział Rejonowy Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Dębnie Działanie na rzecz osób w wieku emerytalnym 3 000,00 brak pliku
PiR.526.4.1.2019 2019-01-22 2019-01-22 Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie Ochrona i promocja zdrowia 3 500,00 brak pliku
OKiS.7151.15.2019 2019-01-17 2019-05-04 Julianna Borowiec-Frost Wynajem świetlicy we wsi Grzymiradz 246,00 brak pliku
OKiS.7151.14.2019 2019-01-19 2019-02-09 Anna Wójciak umowa najmu lokalu - Bogusław 215,75 brak pliku
AP.2151.4.2019 2019-01-02 2019-12-31 TENSOFT Sp. z o.o. Opole nadzór autorski nad oprogramowaniem systemu ADAS 10 922,40 brak pliku
AP.2151.5.2019 2019-01-14 2019-01-31 Kunisz Stanisław zastępstwo pracownika gospodarczego w Urzędzie Miejskim 800,00 brak pliku
AP.2151.6.2019 2019-01-15 2019-01-21 Borszcz Małgorzata sporządzenie spisu wyborców na wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Dębnie 300,00 brak pliku
AP.2151.7.2019 2019-01-22 2019-02-15 Stańczak Anna wykonywanie czynności operatora informatycznej obsługi Gminnej Komisji Wyborczej na wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Dębnie 500,00 brak pliku
AP.2151.8.2019 2019-01-22 2019-02-11 Remberger Barbara wykonywanie czynności operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Różańsku 170,00 brak pliku
AP.2151.9.2019 2019-01-22 2019-02-11 Stańczak Dariusz wykonywanie czynności operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11 w Barnówku 170,00 brak pliku
AP.2151.10.2019 2019-01-24 2019-01-26 Kowalski Adam obsługa muzyczna jubileuszy pożycia małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Dębnie 180,00 brak pliku
OKiS.7151.106.2019 2018-12-06 2019-05-19 Ewlina Szmindziuk umowa najmu lokalu - świetlica w Mostnie 246,00 brak pliku
UE/RI/PiR/01.24/I/2019 2019-01-02 2019-08-15 Biuro Budowlane Roland Golis, Gorzów Wlkp. Nadzór inwestorski nad rozbudową, przebudową budynku strażnicy OSP (Dargomyśl). 24 354,00 brak pliku
UE/RI/PiR/01.26/I/2019 2019-02-12 2020-02-20 STB Sp. z o.o., Myślibórz Remont, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na potrzebę utworzenia Domu Dziennego Pobytu i Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS) . 5 972 295,35 brak pliku
GNiOŚ Nr 1/2019 2019-01-15 2019-12-31 Usługi Geodezyjne Jan Krecak prace geodezyjne na terenie miasta Dębno obręb 1, 2, 3, 4, oraz na terenie gminy Dębno obręb Grzymiradz, Smolnica, Warnice, Różańsko, Krężelin, Ostrowiec, Dyszno, Barnówko, Dolsk 31 500,00 brak pliku
GNiOŚ Nr 2/2019 2019-01-15 2019-12-31 Usługi Geodezyjne Włodzimierz Świderski prace geodezyjne na terenie miasta Dębno obręb 5, 6, 7 oraz na terenie gminy Dębno obręb Mostno, Oborzany, Dargomyśl, Cychry, Bogusław, Suchlica, Sarbinowo, Krześnica, Młyniska 31 500,00 brak pliku
GNiOŚ.7021.1.2019.BR 2019-01-02 2019-01-08 Usługi Geodezyjne Włodzimierz Świderski Osiadanie zrekultywowanego składowiska odpadów w Dębnie 600,00 brak pliku
GNiOŚ.7021.2.2019.BR 2019-02-01 2019-04-14 Instytut meteorologii i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Udostępnienia danych dotyczących dobowych sum opadów atmosferycznych dla zrekultywowanego składowiska odpadów w Dębnie za 2018r. 516,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.17.2019.BR 2019-02-08 2019-02-15 Pracownia Szyldów i Reklam NOWVUM Ireneusz Topczewski w Dębnie Wykonanie 15 szt. tabliczek informacyjnych "zakaz wprowadzania psów" na cmentarz. 525,00 brak pliku
OKiS.7151.23.2019 2019-01-31 2019-07-27 Katarzyna Jędrzejewska świetlica wiejska w Grzymiradzu 246,00 brak pliku
OKiS.7151.1.2019 2019-06-06 2019-05-03 Krzysztof Czerwiński wynajem świetlicy we wsi Oborzany 215,25 brak pliku
OKiS. 7151.13.2019 2019-01-16 2019-04-21 Renata Dziuba wynajem świetlicy we wsi Krześnica 246,00 brak pliku
OKiS. 7151. 70.2018 2018-03-11 2018-05-17 Anna Starsiak wynajem świetlicy we wsi Mostno 246,00 brak pliku
OKiS.7151.21.2019 2019-01-31 2019-05-17 Grzegorz Różycki wynajem świetlicy we wsi Ostrowiec 215,25 brak pliku
OKiS.7151.27.2019 2019-02-12 2019-03-02 Marek Fronckiewicz Wynajem świetlicy we wsi Oborzany 215,25 brak pliku
OKiS.7151.26.2019 2019-01-31 2019-03-02 Mirosław Kucharski wynajem świetlicy wiejskiej we wsi Ostrowiec 246,00 brak pliku
OKiS.7151.31.2019 2019-02-25 2019-07-20 Danuta Szczepko wynajem świetlicy wiejskiej w Grzymiradzu 246,00 brak pliku
|OKiS.7151.10.2019 2019-02-15 2019-02-15 Paweł Sufisz wynajem Świetliccy wiejskiej we wsi Grzymiradz 73,80 brak pliku
OKiS.7151.41.2018 2014-11-08 2021-11-11 Zdzisława Sałaciak wynajem świetlicy wiejskiej we wsi Oborzany 215,25 brak pliku
OKiS.7151.33.2019 2019-02-28 2019-02-28 Bogdan Michoń wynajem świetlicy wiejskiej we wsi Smolnica 123,00 brak pliku
OKiS.7151.5.2019 2019-01-09 2019-05-12 Maria Wyka Wynajem świetlicy wiejskiej w Smolnicy 246,00 brak pliku
UE/RI/PiR/01.07/I/2019 2019-02-04 2019-03-15 LCBP Michał Kruczkowski, Chwalęcice Wykonanie niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej dot. Targowiska Miejskiego w Dębnie, wraz z aktualizacją kosztorysu inwestorskiego. 10 900,00 brak pliku
OKiS: 7151.24.2019 2019-02-15 2019-03-15 Monika Nachwatiuk Wynajem świetlicy wiejskiej ww wsi Grzymiradz 246,00 brak pliku
AP.2151.93.2019 2018-12-20 2019-01-31 OSP Sarbinowo aneks do umowy AP.2151.73.2018 z 30.11.2018 r. 140 000,00 brak pliku
AP.2151.94.2018 2018-12-28 2019-12-31 Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. licencja na korzystanie z serwisu on-line z "Lex Omega Administracja Samorządowa" 19 434,00 brak pliku
AP.2151.12.2019 2019-02-04 2019-02-10 Urbaniak Sylwia przygotowanie lokalu wyborczego nr 7 w Różańsku na wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Dębnie 120,00 brak pliku
AP.2151.11.2019 2019-02-04 2019-02-10 Kapczyńska Alicja przygotowanie lokalu wyborczego nr 11 w Barnówku na wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 250,00 brak pliku
AP.2151.13.2019 2019-02-04 2019-02-08 Ślozowski Andrzej wykonywanie obowiązków pracownika gospodarczego w urzędzie 300,00 brak pliku
AP.2151.14.2019 2019-02-08 2019-02-10 Koblowska Teresa pełnienie dyżuru wyborczego przy spisie wyborców w dniu wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej 300,00 brak pliku
AP.2151.15.2019 2019-02-08 2019-02-10 Borszcz Małgorzata pełnienie dyżuru wyborczego przy spisie wyborców w dniu wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej 300,00 brak pliku
AP.2151.16.2019 2019-03-01 2020-02-28 PHU TREBIK ROBERT zakup i dostawa materiałów biurowych do Urzędu Miejskiego w roku 2019/2020 39 745,11 brak pliku
AP.2151.17.2019 2019-03-01 2020-02-28 PHU TREBIK ROBERT zakup i dostawa tonerów i tuszy do Urzędu Miejskiego w roku 2019/2020 71,98 brak pliku
AP.2151.18.2019 2019-03-05 2019-12-31 OSP Cychry dotacja celowa na zakup łodzi ratowniczej 25 000,00 brak pliku
OKiS.7151.36.2019 2016-03-11 2019-03-16 Martyna Marczuk Wynajem świetlicy we wsi Krześnica 246,00 brak pliku
UE/RI/PiR/01.26/II/2019 2019-02-19 2019-12-31 OPEN MIND Sp.z o.o., Szczecin Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej nad remontem, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku na potrzebę utworzenia Domu Dziennego Pobytu i Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS). 30 811,50 brak pliku
OKiS: 7151.39.2019 2019-03-13 2019-06-29 Małgorzata Łągiewka Wynajem świetlicy wiejskiej we wsi Oborzany 215,25 brak pliku
OKiS:7151.38.2019 2017-08-11 2031-01-09 Joanna Kominek Wynajem świetlicy wiejskiej we wsi Krześnica 246,00 brak pliku
OKiS.7151.35.2019 2019-03-18 2019-03-18 Dorota Buliczak wynajem świetlicy wiejskiej we wsi Krześnica 246,00 brak pliku
GNiOŚ.6131.28.1.2019.KT 2019-02-26 2019-03-29 ARBOFOREST Bartosz Jerzak z siedzibą Jenin Wycięcie 8szt. drzew i przycięcie 6 szt. drzew na terenie cmentarza przy ul. T.Kościuszki oraz wycięcie 2szt. drzew na terenie cmentarza przy ul. Włościańskiej w Dębnie 16 565,04 brak pliku
Postanowienia Szczegółowe Nr 2 (PUK) 2019 2019-01-10 2019-12-31 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dębnie wywóz odpadów z cmentarzy komunalnych, utrzymanie grobów wojennych KURHAN w Dębnie, likwidacja dzikich wysypisk odpadów z terenów gminnych, zbieranie i utylizacja padłych zwierząt z terenów gminnych, wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów, utrzymanie czystości rzeki Kosy 226 000,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.6.2019.BR 2019-03-05 2019-03-22 Księgarnia ?MIŚ? Martin Beata w Dębnie Zakup nagród na konkurs przyrodniczy dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie 500,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.1.2019.BR 2019-03-06 2019-04-06 Joanna Gazdyszyn Umowa dotacji celowej do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków 5 000,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.2.2019.BR 2019-03-06 2019-04-06 Lewko Roman Umowa dotacji celowej do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków 5 000,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.3.2019.BR 2019-03-11 2019-04-14 Bieniek Ryszard Józef Umowa dotacji celowej do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków 5 000,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.42.2019.BR 2019-03-19 2019-03-29 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dębnie Zlecenie uruchomienia ujęć wody na cmentarzach wiejskich i gminnych kaplicach przedpogrzebowych 2 163,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.4.2019.BR 2019-03-21 2019-04-21 Stefanowicz Łukasz Umowa dotacji celowej do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków 5 000,00 brak pliku
OKiS.7151.40.2019 2019-03-20 2019-06-01 Piotr Cytloch Wynajem świetlicy wiejskiej w Oborzanach 215,25 brak pliku
PiR.526.8.2.2019 2019-03-26 2019-03-26 Stowarzyszenie Przyjaciół Trójki Turystyka i krajoznawstwo dzieci i młodzieży 7 000,00 brak pliku
OKiS.7151.41.2019 2019-03-26 2019-03-27 Mieczysława Oraczewska wynajem świetlicy wiejskiej w Warnicy 123,00 brak pliku
PiR.526.5.2.2019 2019-04-03 2019-04-03 Stowarzyszenie "Radość Dzieciom" Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 2 500,00 brak pliku
PiR.526.12.1.2019 2019-04-04 2019-04-04 Dębnowskie Stowarzyszenie "Sokół" w Dębnie Porządek i bezpieczeństwo 2 000,00 brak pliku
PiR.526.10.2.5.2019 2019-04-05 2019-04-05 Koło Chłopów Wiejskich w Różańsku Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez: Organizowanie rajdów pieszych, pieszo-rowerowych i rowerowych 760,00 brak pliku
OKiS.7151.43.2019 2019-04-02 2019-06-29 Agnieszka Banaś Wynajem świetlicy wiejskiej we wsi Grzymiradz 246,00 brak pliku
PiR.526.10.2.6.2019 2019-04-09 2019-04-09 Uczniowski Klub Sportowy "DRAGON" Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 7 000,00 brak pliku
OKiS.46.2019 2019-04-09 2019-04-25 Arkadiusz Żłobicki wynajem świetlicy wiejskiej w Smolnicy 246,00 brak pliku
AP.2151.19.2019 2019-03-29 2020-01-31 Ochotnicza Straż Pożarna Cychry dotacja celowa od Gminy Dębno na zakup używanego pojazdu pożarniczego 12 000,00 brak pliku
UE/RI/PiR/01.24/II/2019 2019-03-01 2019-06-14 BPU TECHNOS Jarosław Nowicki, Gorzów Wlkp. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy instalacji odzyskiwania wody opadowej z przyłączem kanalizacji deszczowej dla budynku strażnicy OSP w Dargomyślu, z uzgodneniami i decyzjami wymaganymi prawem. 3 000,00 brak pliku
RI/05.24/I/2019 2019-02-04 2019-04-26 AW-instal A.Wężyk, Gorzów Wlkp. Wykonanie stałej organizacji ruchu w ul.Willowej w Dębnie, wraz z wymaganymi uzgodnieniami. 1 476,00 brak pliku
GPiK.01.7021.25.2019.DM 2019-04-01 2019-08-31 Instalatorstwo Sanitarne c.o. i Gaz Daniel Bońdos Smolnica wykaszanie terenów w ramach akcji "Dróżnik" od 01.05-31.08.2019 r. 1 100,00 pobierz
GPiK.02.7021.28.2019.DM 2019-04-01 2019-11-30 S&S Flora Rafał Szczerba i Synowie Cychry utrzymanie 4 szt. przystanków w ramach akcji "Dróżnik" 1 400,00 pobierz
RS.02.GPiK.7021.27.2019.DM 2019-04-01 2019-11-30 S&S Flora Rafał Szczerba i Synowie Cychry wykaszanie terenów gminnych 7 000,00 pobierz
RS.01.GPiK.7021.26.2019.DM 2019-04-01 2019-09-30 Instalatorstwo Sanitarne c.o. i Gaz Daniel Bońdos Smolnica wykaszanie terenów gminnych 4 000,00 pobierz
GPiK.03.7021.29.2019.DM 2019-03-28 2019-04-05 Kamieniarstwo Nagrobkowe "DOLMEN" Remigiusz Laszecki Remont pomnika Orła białego w Dębnie na Placu Konstytucji 3 542,40 brak pliku
OKiS:7151.47.2019 2019-04-12 2019-04-24 Anna Binięda Wynajem świetlicy wiejskiej w wsi Smolnica 246,00 brak pliku
AP.2151.20.2019 2019-03-29 2021-03-31 Kancelaria Prawna Igor Frydrykiewicz świadczenie obsługi prawnej dla Urzędu Miejskiego w Dębnie 117 600,00 brak pliku
AP.2151.21.2019 2019-04-12 2019-05-16 ValaLub Rejewski Michał wykonanie " Raportu o stanie Gminy Dębno" 3 629,50 brak pliku
OKiS:7151.45.2019 2010-10-10 2019-04-17 Iwona Filpczak Wynajem świetlicy wiejskiej we wsi Dyszno 246,00 brak pliku
PiR.526.3.2.2019 2019-04-18 2019-04-18 Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Tanecznego "Mali Cychrowiacy" Podtrzymywanie tradycji narodowej i pielęgnowanie polskości 5 000,00 brak pliku
PiR.526.9.1.2019 2019-04-18 2019-04-18 Nadodrzańskie Zrzeszenie Pszczelarzy Ekologia i ochrona zwierząt 3 500,00 brak pliku
RI/05.04/I/2019 2019-02-15 2019-11-30 PRO-INSTAL s.c. UPW G. Dąbski, R. Frieske, Dębno PT budowy drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem, do cmentarza w Dysznie. 20 000,00 brak pliku
RI/PiR/06.03/I/2019 2019-02-22 2019-06-30 AW-instal A.Wężyk, Gorzów Wlkp. PT remontu świetlicy wiejskiej w Dolsku, z uzyskaniem pozwolenia na budowę. 7 547,28 brak pliku
RI/01.28/I/2019 2019-03-18 2019-06-30 AW-instal A.Wężyk, Gorzów Wlkp. PT modernizacji placu zabaw przy ul.Spacerowej w Dębnie i siłowni zewnętrznej w Cychrach. 10 701,00 brak pliku
RI/PiR/06.01/I/2019 2019-02-20 2019-05-31 AW-instal A.Wężyk, Gorzów Wlkp. PT modernizacji i doposażenia placu zabaw przy Przedszkolu nr 1 w Dębnie oraz Placu Street Workout przy Hali OSiR ul.Piłsudskiego 10 w Dębnie. 8 500,00 brak pliku
RS.04.GPiK.2150.2.2019.DM 2019-04-18 2019-09-30 Dariusz Pilarek Bogusław wykaszanie działek gminnych 1 700,00 brak pliku
GPiK.06.2150.1.2019.DM 2019-04-18 2019-09-30 Dariusz Pilarek Bogusław "Dróżnik" 770,00 brak pliku
GPiK.05.2151.1.2019.DM 2019-04-17 2019-09-15 Ryszard Karolak Młyniska "Bogusław" 900,00 brak pliku
GPiK.04.7021.35.2019.DM 2019-04-03 2019-09-30 Zakład Usług Leśnych Marek Burdzy Warnice "Dróżnik" 08.05-30.09.2019 r. 1 100,00 brak pliku
RS.03.GPiK.7021.30.2019.DM 2019-03-29 2019-04-30 Z.U.H. Moto-Diesel Sklep Leszek Michalak Grzymiradz kosiarka rotacyjna z wałkiem przekaźnika mocy 4 145,00 brak pliku
RS.05.GPiK.7021.39.2019.DM 2019-04-23 2019-10-30 PUK Sp. z o.o. w Debnie Dargomyśl wykaszanie terenów gminnych od 01.05-30.10.2019r. 1 500,00 brak pliku
GPiK.07.2151.2.2019.DM 2019-04-18 2019-06-30 Mariusz Bednarek Barnówko Dróżnik 900,00 brak pliku
RS.06.GPiK.2151.3.2019.DM 2019-04-23 2019-11-30 Mariusz Bednarek Barnówko sprzątanie przystanków 1 000,00 brak pliku
RS.07.GPiK.2151.4.2019.DM 2019-04-23 2019-08-31 Józef Winiarski Oborzany koszenie terenów gminnych od 01.07-31.08.2019 r. 1 000,00 brak pliku
PiR.526.526.3.1.2019 2019-04-24 2019-04-24 Stowarzyszenie Kresy Wschodnie- Dziedzictwo i Pamięć Podtrzymywanie tradycji narodowej i pielęgnowanie polskości 1 500,00 brak pliku
PiR.526.6.2.2019 2019-04-25 2019-04-25 Stowarzyszenie ART.FORUM Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 5 000,00 brak pliku
OKiS.7151.51.2019 2019-04-16 2019-06-27 Renata Jarmuszka- Izak Wynajem świetlicy wiejskiej w Krześnicy 246,00 brak pliku
MGKPiRPA.26/2019 2019-03-05 2019-04-25 Joanna Czechowska szkolenie dotyczące profilaktyki uzależnień wśród młodzieży 500,00 brak pliku
MGKPiRPA.25/2019 2019-03-05 2019-04-25 Joanna Czechowska szkolenie dla sprzedawców i właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych 800,00 brak pliku
OKiS.7151.107.2018 2013-06-09 2019-05-06 Joanna Lizak Wynajem świetlicy wiejskiej w Grzymiradzu 246,00 brak pliku
OKiS.7151.50.2019 2019-05-06 2019-05-06 Justyna Telej wynajem świetlicy wiejskiej w Smolnicy 246,00 brak pliku
OKiS7151.46.2019 2019-04-09 2019-05-19 Anna Kulka Wynajem świetlicy wiejskiej w Suchlicy 246,00 brak pliku
AP.2151.22.2019 2019-04-23 2019-05-27 Stańczak Anna czynności koordynatora gminnego obsługi informatycznej Obwodowych Komisji Wyborczych 2 000,00 brak pliku
AP.2151.23.2019 2019-04-29 2019-05-06 Koblowska Teresa sporządzenie spisu wyborców na wybory do Parlamentu Europejskiego 800,00 brak pliku
AP.2151.24.2019 2019-04-29 2019-05-06 Zając Maria sporządzenie spisu wyborców na wybory do Parlamentu Europejskiego 800,00 brak pliku
AP.2151.25.2019 2019-04-29 2019-05-06 Borszcz Małgorzata sporządzenie spisu wyborców na wybory do Parlamentu Europejskiego 1 400,00 brak pliku
GPiK.08.7021.41.2019.DM 2019-05-06 2019-05-31 Firma Handlowo-Usługowa ELDA Szczecin Zakup kloszy do lamp park miejski 787,20 brak pliku
GPiK.09.7021.40.2019.DM 2019-05-06 2019-05-28 FUX SYSTEM Gorzów Zakup materiałów do remontu siłowni Dębno ul. Spacerowa 1 060,26 brak pliku
RS.08.GPiK.7021.42.2019.DM 2019-04-30 2019-11-30 P.H.U. Anagra Cychry Krześnica koszenie i utrzymanie czystości t. gminnych 1 299,00 brak pliku
RS.09.GPiK.2150.3.2019.DM 2019-05-07 2019-10-30 Edmund Godzik Więcław utrzymanie czystości przystanek PKS i drogi gminne 2 300,00 brak pliku
RS.10.GPiK.2150.4.2019.DM 2019-05-07 2019-10-30 Edmund Godzik Więcław wykaszanie placu zabaw i t. gminnych 2 300,00 brak pliku
GPiK.11.2150.5.2019.DM 2019-05-07 2019-09-30 Edmund Godzik Dróżnik Więcław 01.07-30.09.2019 770,00 brak pliku
GPiK.10.2151.5.2019.DM 2019-05-07 2019-06-30 Nowak Łukasz Oborzany Dróżnik 1 100,00 brak pliku
RS.11.GPiK.7021.44.2019.DM 2019-05-07 2019-05-31 Autoryziowany Dealer STIHL Sklep Rolmet Kosa spalinowa + części 2 852,00 brak pliku
GPiK.12.2151.6.2019.DM 2019-05-07 2019-09-30 Małgorzata Dmytruszkiewicz Krężelin Dróżnik od 01.06-31.09.2019 900,00 brak pliku
GPiK.14.2151.9.2019.DM 2019-05-07 2019-08-10 Angelika Lewandowska Różańsko "Dróżnik" 15.07-10.08.2019 1 400,00 brak pliku
RS.15.GPiK.2151.10.2019.DM 2019-05-07 2019-07-15 Paweł Kopaniecki Suchlica "Dróżnik" od 01.06.-15.07.2019 900,00 brak pliku
GPiK.13.2151.8.2019.DM 2019-05-07 2019-10-31 Romuald Lisowski Krześnica "Dróżnik" od 01.09.-31.10.2019 1 100,00 brak pliku
RS.12.GPiK.2151.7.2019.DM 2019-05-07 2019-08-31 Romuald Lisowski Krześnica wykaszanie terenów gminnych od 01.06-31.08.2019 r. 2 000,00 brak pliku
OKiS.7151.6.2019 2019-01-16 2019-05-19 Justyna Sekuła wynajem świetlicy wiejskiej w Smolnicy 246,00 brak pliku
RS.16.GPiK.2151.12.2019.DM 2019-05-13 2019-09-30 Katarzyna Jaślan Ostrowiec "Dróżnik" 900,00 brak pliku
RS.13.GPiK.2151.11.2019.DM 2019-05-10 2019-10-31 Mariusz Bednarek Barnówko wykaszanie terenów gminnych 3 800,00 brak pliku
OKiS.7151.44.2019 2019-04-03 2019-04-29 Leszek Dobrzyński wynajem świetlic wiejskich: Smolnica, Warnice, Dyszno, Różańsko, Dargomyśl, Oborzany 120,00 brak pliku
RI/05.27/I/2019 2019-05-10 2019-09-16 M&K Zakład Sieci Sanitarnych Sp. z o.o., Gorzów Wlkp. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicy Wolności w miejscowości Dębno. 254 582,54 brak pliku
MGKPiRPA.27.2019 2019-04-30 2019-05-14 PRIMUS , 72-600 Mierzyn ul. Welecka 13 Szkolenie ?Organizacja Pracy Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup Roboczych w ramach pracy na rzecz zapobiegania oraz zwalczania przemocy w rodzinie? 4 500,00 brak pliku
PiR.526.7.2.2019 2019-05-17 2019-05-17 Stowarzyszenie Edukacyjne na rzecz rozwoju wsi Mostno, Więcław, Łazy i Barnówko Nauka, edukacja, oświata i wychowanie 1 000,00 brak pliku
RS.14.GPiK.2151.14.2019.DM 2019-05-14 2019-07-31 Białomazur Marceli Sarbinowo koszenie działek gminnych 1 875,00 brak pliku
OKiS.7151.57.2019 2019-05-16 2020-01-01 Agnieszka Sztuka Wynajem świetlicy wiejskiej w Suchlicy 676,50 brak pliku
AP.2151.26.2019 2019-05-13 2019-05-27 Borysewicz Alfred czynności operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Dębnie 250,00 brak pliku
AP.2151.27.2019 2019-05-13 2019-05-27 Pelczarska Sylwia czynności operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Dębnie 290,00 brak pliku
AP.2151.28.2019 2019-05-13 2019-05-27 Wawrzycka-Dawidowicz Małgorzata czynności operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Dębnie 290,00 brak pliku
AP.2151.29.2019 2019-05-13 2019-05-27 Olobry Jarosław czynności operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Dębnie 290,00 brak pliku
AP.2151.30.2019 2019-05-13 2019-05-27 Kurek Dominik czynności operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Dębnie 250,00 brak pliku
AP.2151.31.2019 2019-05-13 2019-05-27 Kurpiel Anna czynności operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Dębnie 250,00 brak pliku
AP.2151.32.2019 2019-05-13 2019-05-27 Marczuk Joanna czynności operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Różańsku 290,00 brak pliku
AP.2151.33.2019 2019-05-13 2019-05-27 Jarmuszka-Izak Renata czynności operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w Cychrach 290,00 brak pliku
AP.2151.34.2019 2019-05-13 2019-05-27 Fafuła Kazimierz czynności operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w Sarbinowie 250,00 brak pliku
AP.2151.35.2019 2019-05-13 2019-05-27 Kruszak Sylwia czynności operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 w Smolnicy 290,00 brak pliku
AP.2151.36.2019 2019-05-13 2019-05-27 Stańczak Dariusz czynności operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11 w Barnówku 290,00 brak pliku
AP.2151.37.2019 2019-05-13 2019-05-27 Szczepko Ewa czynności operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 12 w Oborzanach 290,00 brak pliku
AP.2151.38.2019 2019-05-13 2019-05-27 Mielczak Dorota czynności operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 13 w Dargomyślu 290,00 brak pliku
AP.2151.39.2019 2019-05-13 2019-05-27 Pludra Iwona czynności operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 14 w Dębnie 250,00 brak pliku
AP.2151.40.2019 2019-05-14 2019-05-27 Kapczyńska Alicja przygotowanie lokalu wyborczego Nr 11 w Barnówku na wybory do Parlamentu Europejskiego 150,00 brak pliku
OKiS.7151.55.2019 2019-05-10 2019-05-23 Joanna Nizińska Wynajem świetlicy wiejskiej w Bogusławiu 215,25 brak pliku
OKiS.7151.59.2019 2019-05-20 2019-05-21 Marek Zychowicz Wynajem świetlicy wiejskiej w Grzymiradzu 246,00 brak pliku
RI/04.18/I/2019 2019-05-17 2019-09-30 PRIM Tomasz Suterski, Strzelce Krajeńskie Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Północnej w miejscowości Dębno. 205 000,00 brak pliku
PiR.526.10.1.5.2019 2019-05-21 2019-05-21 Ludowy Zespół Sportowy "Santos" Sarbinowo Rozwój Sportu Kwalifikowanego 10 000,00 brak pliku
UE/RI/PiR/02.16/I/2019 2019-05-10 2019-07-10 Przedsiębiorstwa Robót Specjalistycznych DŹWIGAR, Włocławek. Budowa pomostu drewnianego na plaży przy jeziorze Ostrowiec, gm. Dębno. 238 620,00 brak pliku
PiR.526.8.3.2019 2019-05-22 2019-05-22 Stowarzyszenie Edukacyjne na rzecz rozwoju wsi Mostno, Więcław, Łazy i Barnówko "Nasza Szkoła" Turystyka i krajoznawstwo 2 030,00 brak pliku
PiR.526.14.2.2019 2019-05-22 2019-05-22 Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiebiorczego Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym 20 000,00 brak pliku
OKiS.7151.56.2019 2019-05-10 2019-05-25 Dorota Płuska wynajem świetlicy wiejskiej w Smolnicy 246,00 brak pliku
1/2014 2014-02-03 2014-12-31 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe WYCENA Teresa Drela zs. Gorzów Wlkp Szacowanie nieruchomości (lokale, budynki, opłaty adiacenckie itp.) będących własnością Gminy Dębno w 2014r. 40 000,00 brak pliku
2/2014 2014-02-03 2014-12-31 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe WYCENA Teresa Drela zs. Gorzów Wlkp Szacowanie nieruchomości na terenie Gminy Dębno w 2014r. - m.in. pojedyncze działki gruntowe, naniesienia na nieruchomościach 34 500,00 brak pliku
3/2014 2014-02-03 2014-12-31 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe WYCENA Teresa Drela zs. Gorzów Wlkp Szacowanie nieruchomości będących własnością Gminy Dębno w 2014r. - renta planistyczna. 4 000,00 brak pliku
1/2015 2015-02-03 2015-12-31 Przedsiębiorstwo Handlowo ?Usługowe ?WYCENA? Teresa Drela zs. Gorzów Wlkp Szacowanie nieruchomości będących własnością Gminy Dębno w 2015r. - m.in. lokale i budynki 57 500,00 brak pliku
2/2015 2015-02-03 2015-12-31 Przedsiębiorstwo "PROJ - CEN" Rzeczoznawca Majątkowy Lucjan Karpowicz zs. Wawrów Szacowanie nieruchomości będących własnością Gminy Dębno w 2015r. - m.in. pojedyncze działki gruntowe, naniesienia na nieruchomościach 57 500,00 brak pliku
3/2015 2015-02-03 2015-12-31 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Marek Wiesiołek zs. Gorzów Wlkp. Szacowanie nieruchomości będących własnością Gminy Dębno w 2015r. - renta planistyczna 4 000,00 brak pliku
1/2016 2016-02-08 2016-12-31 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe WYCENA Teresa Drela zs. Gorzów Wlkp Szacowanie nieruchomości na terenie Gminy Dębno w 2016r. - m.in. lokale i budynki 28 800,00 brak pliku
2/2016 2016-02-08 2016-12-31 Centrum Nieruchomości S.C. Jadwiga Graczyk, Krystyna Mierzwa zs. Gorzów Wlkp Szacowanie nieruchomości na terenie Gminy Dębno w 2016r. - m.in. pojedyncze działki gruntowe, naniesienia na nieruchomościach 28 800,00 brak pliku
3/2016 2016-02-08 2016-12-31 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Marek Wiesiołek zs. Gorzów Wlkp. Szacowanie nieruchomości na terenie Gminy Dębno w 2016r. - renta planistyczna 10 000,00 brak pliku
1/2017 2017-01-25 2017-12-31 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe WYCENA Teresa Drela zs. Gorzów Wlkp Szacowanie nieruchomości na terenie Gminy Dębno w 2017r. - m.in. lokale i budynki 29 000,00 brak pliku
2/2017 2017-01-25 2017-12-31 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe WYCENA Teresa Drela zs. Gorzów Wlkp Szacowanie nieruchomości na terenie Gminy Dębno w 2017r. - m.in. pojedyncze działki gruntowe, naniesienia na nieruchomościach 28 500,00 brak pliku
3/2017 2017-01-25 2017-12-31 Idzi Kazimierz Wieczorek zs. Gorzów Wlkp. Szacowanie nieruchomości na terenie Gminy Dębno w 2017r. - renta planistyczna 10 000,00 brak pliku
1/2018 2018-01-15 2018-12-31 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe WYCENA Teresa Drela zs. Gorzów Wlkp Szacowanie nieruchomości na terenie Gminy Dębno w 2018r. - m.in. lokale i budynki 25 000,00 brak pliku
2/2018 2018-01-15 2018-12-31 Centrum Nieruchomości S.C. Jadwiga Graczyk, Krystyna Mierzwa zs. Gorzów Wlkp Szacowanie nieruchomości na terenie Gminy Dębno w 2018r. - m.in. pojedyncze działki gruntowe, naniesienia na nieruchomościach 20 000,00 brak pliku
3/2018 2018-01-15 2018-12-31 Idzi Kazimierz Wieczorek zs. Gorzów Wlkp. Szacowanie nieruchomości na terenie Gminy Dębno w 2018r. - renta planistyczna 10 000,00 brak pliku
1/2019 2019-01-31 2019-12-31 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe WYCENA Teresa Drela zs. Gorzów Wlkp Szacowanie nieruchomości na terenie Gminy Dębno w 2019r. - m.in. lokale i budynki 25 000,00 brak pliku
2/2019 2019-01-25 2019-12-31 Centrum Nieruchomości S.C. Jadwiga Graczyk, Krystyna Mierzwa zs. Gorzów Wlkp Szacowanie nieruchomości na terenie Gminy Dębno w 2019r. - m.in. pojedyncze działki gruntowe, naniesienia na nieruchomościach 25 000,00 brak pliku
3/2019 2019-01-31 2019-12-31 Biuro Ekspertyz i Wycen Marcin Sęczkowski zs. Strzelce Krajeńskie Szacowanie nieruchomości na terenie Gminy Dębno w 2019r. - renta planistyczna 10 000,00 brak pliku
GNiOŚ.6140.5.5.2019.AP 2019-01-21 2019-12-31 Przychodnia Weterynaryjna Ryszard Baum w Dębnie Usługi z zakresu opieki weterynaryjnej nad zwierzętami na terenie gminy Dębno 27 500,00 brak pliku
GNiOŚ.6140.5.4.2019.AP 2019-01-21 2019-12-31 Lecznica Weterynaryjna "REKS" Konrad J. w Dębnie Usługi z zakresu opieki weterynaryjnej nad zwierzętami na terenie gminy Dębno 27 500,00 brak pliku
GNiOŚ.6140.6.3.2019.AP 2019-01-21 2019-12-31 MÓJ PIES Szkolenie Psów, Interwencyjne Wyłapywanie Psów Jolanta Krysiak w Strzelcach Krajeńskich Interwencyjne wyłapywanie bezpańskich psów z terenu gminy Dębno 30 000,00 brak pliku
GNiOŚ.6140.7.3.2019.AP 2019-01-21 2019-12-31 Inspektorat Towarzystwa Ochrony Zwierząt ANIMALS w Białogardzie Usługi z zakresu opieki weterynaryjnej nad zwierzętami na terenie gminy Dębno 34 000,00 brak pliku
GNiOŚ.7021.2.3.2019.AP 2019-03-23 2019-12-31 Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna Sporządzenie dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej, na okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku. 3 690,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.43.2019.BR 2019-03-21 2019-03-29 Pracownia Szyldów i Reklam NOWVUM Ireneusz Topczewski zs. Dębno Wykonanie korekty 18 szt. Regulaminów cmentarzy 720,00 brak pliku
GNiOŚ.7021.3.2019 2019-04-17 2019-12-15 Ekolab Sp. z o.o. zs. Kobylnica Wykonanie badań monitoringowych zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Dębnie w fazie poeksploatacyjnej w roku 2019 3 640,80 brak pliku
GNiOŚ.7045.45.2019.BR 2019-04-17 2019-06-14 Przedsiebiorstwo Wielobranżowe POLGET Getman Spółka Jawna zs. Dębno Wybudowanie chodników na cmentarzu w Dębnie przy ul.Kościuszki w ilości 195m2 37 344,50 brak pliku
GNiOŚ.7045.61.2019 2019-04-26 2019-11-30 Winiarski Józef Koszenie cmentarza i utrzymanie porządku na cmentarzu w Oborzanach 2 305,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.12.2019.BR 2019-04-26 2019-06-26 Firma Kochan Marcin zs. Myślibórz Sprawozdanie z zadań przypisanych Gminie Dębno w Programie Ochrony Powietrza w Województwie Zachodniopomorskim 2 000,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.65.2019.BR 2019-05-06 2019-11-30 Daniel Bońdos Instalatorstwo Sanitarne, CO i Gazowe zs. Smolnica Koszenie cmentarza i utrzymanie porządku na cmentarzu w Smolnicy 2 040,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.67.2019.BR 2019-05-08 2019-11-30 Wojciechowski Grzegorz Koszenie cmentarza i utrzymanie porządku na cmentarzu w Dysznie 1 305,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.66.2019.BR 2019-05-08 2019-11-30 Bednarek Mariusz Koszenie cmentarza i utrzymanie porządku na cmentarzu i gminnym zabytkowym parku wiejskim w Barnówku 2 830,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.68.2019.BR 2019-05-08 2019-11-30 Firma S&S FLORA Rafał Szczerba i Synowie zs. Kostrzyn nad Odrą Koszenie cmentarza i utrzymanie porządku na czynnym cmentarzu komunalnym dz. nr 832), na cmentarzu nieczynnym (dz. nr 437)i kaplicy przedpogrzebowej w Cychrach 5 355,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.70.2019.BR 2019-05-08 2019-11-30 Zakład Usług Leśnych Marek Burdzy zs. Warnice Koszenie cmentarza i utrzymanie porządku na cmentarzu w Warnicach 1 305,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.69.2019.BR 2019-05-08 2019-11-30 Daniel Bońdos Instalatorstwo Sanitarne, CO i Gazowe zs. Smolnica Koszenie cmentarza i utrzymanie prządku na cmentarzu w Grzymiradzu 1 305,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.17.2019.BR 2019-06-03 2019-10-31 Jaźwińska-Koss Renata Usługa oceny stanu biologicznego drzew i krzewów przed wycinką 1 200,00 brak pliku
RI/04.20/I/2019 2019-05-24 2019-09-30 PRIM Tomasz Suterski, Strzelce Krajeńskie Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Klepin, gmina Dębno-etap I. 285 000,00 brak pliku
OKiS.7151.61.2019 2019-05-23 2019-07-26 Irena Gucwa wynajem świetlicy wiejskiej w Grzymiradzu 246,00 brak pliku
OKiS7151.37.2019 2019-03-12 2019-05-29 Jacek Zając Wynajem świetlicy wiejskiej w Grzymiradzu 246,00 brak pliku
AP.2151.41.2019 2019-05-24 2019-05-26 Koblowska Teresa pełnienie dyżuru przy spisie wyborców podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego 26.05.2019 r. 540,00 brak pliku
AP.2151.42.2019 2019-05-24 2019-05-26 Zając Maria pełnienie dyżuru przy spisie wyborców podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego 390,00 brak pliku
OKiS.7151.54.2019 2019-05-08 2019-07-06 Julita Czarnecka Wynajem świetlicy wiejskiej w Krześnicy 369,00 brak pliku
PiR.526.10.2.7.2019 2019-06-03 2019-06-03 Koło Chłopów Wiejskich w Różańsku Działania na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 1 500,00 brak pliku
MGKPiRPA.27.2019 2019-05-30 2019-05-14 PRIMUS usługa szkoleniowa - organizacja pracy zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych w ramach pracy i na rzecz zapobiegania oraz zwalczania przemocy 4 500,00 brak pliku
OKiS.16.2019 2019-06-03 2019-09-30 Irena Kulikowska koszenie boiska sportowego w Dargomyślu 4 226,00 brak pliku
AP.2151.43.2019 2019-05-24 2019-06-25 Zając Mateusz przygotowanie lokali wyborczych na wybory do Parlamentu Europejskiego 26.05.2019 r. 800,00 brak pliku
AP.2151.44.2019 2019-05-24 2019-05-25 Popławska Magdalena przygotowanie lokali wyborczych na wybory do Parlamentu Europejskiego 26.05.2019 r. 800,00 brak pliku
AP.2151.45.2019 2019-05-24 2019-05-25 Mielczak Wojciech przygotowanie lokali wyborczych na wybory do Parlamentu Europejskiego 26.05.2019 r. 800,00 brak pliku
AP.2151.47.2019 2019-05-20 2019-05-26 Kozioł Jan dowóz wyborców i dostarczenie urn na wybory do Parlamentu Europejskiego 26.05.2019 r. 800,00 brak pliku
OKiS.45.2019 2019-04-05 2019-04-21 Iwona Filipczak wynajem świetlicy wiejskiej w Dysznie 246,00 brak pliku
OKiS.1.2018 2018-01-02 2018-12-31 Inst. Sanit. CO i Gaz. D. Bońdos Konserwacja i naprawa urządzeń grzewczych w kotłowni gazowej świetlicy w Różańsku 2 400,00 brak pliku
OKiS.2.2018 2018-01-02 2018-04-30 Zakład Usługowy J. Krzemiński Obsługa /palennie/ oraz konserwacja kotłowni na paliwo stałe w świetlicy w Różańsku 2 600,00 brak pliku
OKiS.4.20178 2018-01-15 2018-01-19 Zakład O i IE Mariusz Jarema Usunięcie awarii prądu w świetlicach: Bogusław, Ostrowiec i Krześnica oraz wymiana podgrzewacza wody w Ostrowcu i Różańsku 2 400,00 brak pliku
OKiS.4.2018 2018-01-15 2018-01-19 Zakład O i IE M. Jarema Usunięcie awarii prądu w św. Biogusław, Ostrowiec i Krześnica oraz wymiana podgrzewacza wody w Ostrowcu i Różańsku 3 379,49 brak pliku
OKiS.11.2019 2019-04-01 2019-09-30 Angelika Lewandowska Koszenie boiska w Różańsku 4 500,00 brak pliku
OKiS.5.2018 2018-03-20 2018-04-30 Zakład Ogólnobudowlany M. Kopaniecki Malowanie ścian i sufitów oraz ułożenie tynku mozaikowo - żywicznego na ścianach w pomieszczeniach świet.-Mostno 13 500,00 brak pliku
OKiS.711.5.2019 2019-03-05 2019-12-31 Bartosz Jacura Umowa dla osoby pełniącej funkcję gospodarza zabytkowej Kuźni w Dolsku 2 000,00 brak pliku
OKiS.6.2018 2018-03-20 2018-04-30 Edward Babczyszyn Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w świetlicy wiejskiej w Mostnie 500,00 brak pliku
OKiS.7126.5.2019 2019-01-01 2019-12-31 Katarzyna Anna Pencak gospodarz świetlicy w Dargomyślu 3 840,00 brak pliku
OKiS.7126.11.2019 2019-01-01 2019-12-31 Natalia Kubiak Umowa dla gospodarza świetlicy w Dysznie 3 840,00 brak pliku
OKiS.71226.12.2019 2019-01-01 2019-12-31 Joanna Żlobicka Umowa dla gospodarza świetlicy w Smolnicy 3 840,00 brak pliku
OKiS.7126.4.2019 2019-01-01 2019-12-31 Ewa Witkowska Umowa dla gospodarza świetlicy w Mostnie 3 840,00 brak pliku
OKiS.7126.10.2019 2019-01-01 2019-12-31 Katarzyna Wydra Umowa dla gospodarza świetlicy w Dolsku 3 840,00 brak pliku
OKiS.7126.6.2019 2019-01-01 2019-12-31 Karolina Gabrysiak Umowa dla gospodarza świetlicy w Boguslawiu 3 840,00 brak pliku
OKiS.7126.8.2019 2019-01-01 2019-12-31 Irina Jaślan Umowa dla gospodarza świetlicy w Ostrowcu 3 840,00 brak pliku
OKiS.7126.9.2019 2019-01-01 2019-12-31 Martyna Grabowska Umowa dla gospodarza świetlicy w Suchlicy 3 840,00 brak pliku
OKiS. 7126.2.2019 2019-01-01 2019-12-31 Bogusława Karwacka Umowa dla gospodarza świetlicy w Różańsku 3 840,00 brak pliku
OKiS.7126.3.2019 2019-01-01 2019-12-31 Paulina Czyżyk Umowa dla gospodarza świetlicy wiejskiej w Warnicy 3 840,00 brak pliku
OKiS. 7126.7.2019 2019-01-01 2019-12-31 Emilia Bysińska Umowa dla gospodarza świetlicy w Krześnicy 3 840,00 brak pliku
OKiS.7126.1.2019 2019-01-01 2019-12-31 Justyna Sobczak Umowa dla gospodarza świetlicy w Grzymiradzu 3 840,00 brak pliku
RI/05.37/I/2019 2019-03-12 2019-09-30 AW-instal A.Wężyk, Gorzów Wlkp. Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej utwardzenia i oświetlenia działek 327/45, 865/3, 865/8 przy ul.Witosa w Dębnie. 9 800,00 brak pliku
OKiS.7.2018 2018-03-29 2018-12-15 Sklep Papierniczy - Myslibórz Sukcesywna dostawa papieru kserograficznego formatu A3 i A 4 dla placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Dębno 15 017,40 brak pliku
OKiS.8.2018 2018-04-16 2018-04-20 Zakład Ogólnobudowlany M. Kopaniecki Naprawa instalacji kanalizacyjnej w świetlicy wiejskiej w Suchlicy 150,00 brak pliku
OKiS.18.2018 2018-04-30 2018-05-04 Zakład Usł. Kom. Kostrzyn n/O Kontrola kominów na budynku świetlicy wiejskiej w Dargomyślu- lokal mieszkalny Pani Renaty Ciążkowskiej 200,00 brak pliku
OKiS.19.2018 2018-05-30 2018-06-15 Łukasz Pokora Naprawa dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Krężelinie 3 400,00 brak pliku
OkiS.20.2018 2018-07-04 2019-05-25 "Delko-Esta" Stargard. Szcz. Sukcesywna dostawa środków czystości dla placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Dębno w r. 2018/19 131 998,53 brak pliku
OKiS.21.2018 2018-07-05 2019-08-31 PKS sp. z o. o. w Myśliborzu Świadczenie usług transportowych-przewozy szkolne z Gminy Dębno w roku szkolnym 2018/19 904 257,05 brak pliku
OKiS.22.2018 2018-07-12 2018-08-13 Przedsiębiorstwo Imp.-Eksp. Sprzętu Elektr. "GOBIT" Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu komputerowego do SP nr 1 49 413,10 brak pliku
OKiS.23.2018 2018-07-23 2018-09-25 Inst. Sanit, CO i Gaz. D. Bońdos Utwardzenie wjazdu na posesję kostką betonową oraz przełożenie części nawierzchni istniejącej - świetlica Smolnica 7 100,00 brak pliku
OKiS.24.2018 2018-07-23 2018-08-31 Wobud W. Przybył Przebudowa pomieszczenia laboratorium w Szkole Podstawowej nr 3 w Dębnie 41 000,00 brak pliku
OKiS.25.2018 2018-07-23 2018-08-31 Hurtownia Papieru "Papirus" Dostawa pomocy naukowych i wyposażenia do pracowni laboratoryjnej w Szkole Podstawowej nr 3 w Dębnie 24 113,05 brak pliku
OKiS.26.2018 2018-08-21 2018-08-23 Zakład Ogólnobudowlany i Inst. Elektr. M. Jarema Usunięcie awarii prądu / tablica rozdzielcza/ w świetlicy wiejskiej w Bogusławiu 369,00 brak pliku
OKiS.27.2018 2018-09-03 2018-09-05 DTBS Dębno Usunięcie awarii wod-kan. / wymiana: muszli i spłuczki, podejścia pod umywalkę/ w świetlicy wiejskiej w Dargomyślu 1 130,64 brak pliku
OKiS.28.2018 2018-09-10 2018-10-15 DTBS Dębno Czyszczenie i przeprowadzenie kontroli okresowej sprawności technicznej przewodów kominowych w świetlicach wiejskich. 2 200,00 brak pliku
OKiS.31.2018 2018-09-12 2018-09-15 Zakład Ogólnobudowlany i Inst. Elektr. M. Jarema Usunięcie awarii prądu w świetlicy wiejskiej w Krężelinie 492,00 brak pliku
OKiS.41.2018 2018-10-19 2018-10-26 Inst. Sanit, co i gaz. Daniel Bońdos Roczny przegląd instalacji gazowej i odbiorników gazu w świetlicy wiejskiej w Smolnicy 200,00 brak pliku
OKiS.42.2018 2018-10-30 2018-11-15 Inst. Sanit, co i gaz. Daniel Bońdos Remont konina i kuchennego trzonu kaflowego w lokalu mieszkalnym /najemca R. Ciążkowska/ w bud. świetlicy Dargomyśl 3 500,00 brak pliku
OKiS.43.2018 2018-10-09 2018-11-16 Zakład Ogólnobudowlany i Inst. Elektr. M. Jarema Wymiana elektrycznego podgrzewacza wody w świetlicy wiejskiej w Mostnie 1 100,00 brak pliku
OKiS.44.2018 2018-11-21 2018-12-10 P. Czyżewski Wymiana paneli ogrodzeniowych na terenie posesji świetlicy wiejskiej w Grzymiradzu 2 500,00 brak pliku
OKiS.45.2018 2018-12-12 2018-12-15 Zakład Ogólnobudowlany i Inst. Elektr. M. Jarema Modernizacja lamp oświeteniowych /15 szt./ św. Smolnica (1500,00 zł) i usunięcie awarii inst. Elektrycznej w świetlicy wiej. w Krześnicy (545,00 zł) 2 045,00 brak pliku
RI/03.04/I/2019 2019-05-10 2019-09-15 Pracownia Projektowa S.M.art Magdalena Słoka-Opłotny, Szczecin Aktualizacja dokumentacji projektowej renowacji elewacji i dachu willi Stowarzyszenia Oświatowego przy ul.Baczewskiego 20 w Dębnie, wraz z zastępstwem inwestorskim. 45 000,00 brak pliku
RI/05.27/II/2019 2019-05-10 2019-06-21 AW-instal A.Wężyk, Gorzów Wlkp. Wykonanie organizacji ruchu ul.Wolności w Dębnie, wraz z wymaganymi uzgodnieniami. 2 952,00 brak pliku
UE/RI/PiR/01.26/IV/2019 2019-05-24 2019-06-14 STB Sp. z o.o., Myślibórz Rozbiórka budynku gospodarczego mieszczącego się na działce przy remontowanym ŚDS w Dębnie. 4 000,00 brak pliku
RI/04.08/I/2019 2019-06-07 2019-11-04 Przedsiębiorstwo Usługowe CAT CONSTRUCTION Łukasz Lubaś, Barlinek Budowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Hołdowniczej w Dębnie. 417 585,00 brak pliku
OKiS.1.2019 2018-12-31 2019-12-31 Instal.sanit.co i gaz Daniel Bońdos Konserwacja i naprawa urządzeń grzewczych zainstalowanych w kotłowni budynku świetlicy wiejskiej w Smolnicy 2 400,00 brak pliku
OKiS.2.2019 2019-01-01 2019-04-30 Zakład Usługowy Julian Krzemiński Obsługa /palenie/ oraz konserwacja kotłowni centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Różańsku 2 600,00 brak pliku
OKiS.3.2019 2019-01-21 2019-01-25 Zakład O i I E Mariusz Jarema Usunięcie awarii ogrzewania elektrycznego i rozdzielni elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Ostrowcu 300,00 brak pliku
OKiS.4.2019 2019-02-18 2019-02-22 Zakład Ogólnobud. Marian Kopaniecki Czyszczenie studni chłonnych /2szt./ oraz czyszczenie instalacji kanalizacyjnej zew. i wew. w świetlicy wiejskiej w Suchlicy 2 460,00 brak pliku
OKiS.5.2019 2019-02-25 2019-03-08 Usługi Spec. "Dalke" Piotr Dalke Przeprowadzenie deratyzacji gryzoni w świetlicy wiejskiej w Warnicach 450,00 brak pliku
OKiS.6.2019 2019-03-12 2019-04-30 PROINSTAL s.c. Grzegorz Dąbski Przeprowadzenie okresowej 5-letniej kontroli obiektów budowlanych w budynkach świetlic wiejskich 6 200,00 brak pliku
OKiS.7.2019 2019-03-12 2019-04-30 Zakład O i E Mariusz Jarema Przeprowadzenie okresowych 5-letnich pomiarów elektrycznych w budynkach świetlic wiejskich 8 487,00 brak pliku
OKiS.8.2019 2019-03-01 2019-03-15 Zakład O i E Mariusz Jarema Wymiana elek. podgrzew. wody, modern. lamp - LED,wym. grzejn. elek. w Dolsku, Dysznie, Warnicach i Bogusławiu 6 180,91 brak pliku
OKiS.9.2019 2019-03-18 2019-03-29 Instal. Sanit. CO i Gaz., D. Bońdos Przeprowadzenie przeglądu technicznego kuchenek gazowych w budynkach świetlic wiejskich 650,00 brak pliku
OKiS.10.2019 2019-03-29 2019-04-02 Instal. Sanit. CO i Gaz., D. Bońdos Uszczelnienie ulotów gazu w kuchence gazowej i podłączenie butli gazowej w świetlicy wiejskiej w Warnicach 250,00 brak pliku
OKiS.12.2019 2019-04-03 2019-12-16 Hurtownia Papieru "Papirus" Dębno Sukcesywna dostawa papieru kserograficznego formatu A3 i A4 dla placówek oświatowych na terenie miasta i gminy 20 647,50 brak pliku
OKiS. 2019-04-11 2019-04-13 Zakład Ogólnobud. Marian Kopaniecki Wymiana baterii zlewozmywakowej i podłączenie zmywarki do sieci wod.-kan. w świetlicy wiejskiej w Grzymiradzu 504,30 brak pliku
OKiS.14.2019 2019-05-06 2019-05-10 Zaklad Ogólnobud. Marian Kopaniecki Wymiana baterii umywalkowej w świetlicy w Krześnicy i naprawa baterii zlewozmyw. w świetlicy Bogusławiu 250,00 brak pliku
OKiS.15.2019 2019-05-08 2019-12-02 Biuro Projektowe Jolanta Behnke Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na dobudowanie pomieszczenia magazynowego w świetlicy w Smolnicy 8 000,00 brak pliku
OKiS.17.2019 2019-05-29 2019-07-31 P.W. Medium, Jan Moczulski Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na dobudowanie pomieszczenia magazynowego w świetlicy w Suchlicy 7 257,00 brak pliku
OKiS.20.2019 2019-06-05 2019-06-08 Zakład O i I E Mariusz Jarema Usunięcie awarii instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Grzymiradzu 986,98 brak pliku
Porozumienie 2019-04-10 2019-11-30 Województwo Zachodniopomorskie Przebudowa DW 127 odcinek Dargomyśl-Dębno - dotacja. 376 286,00 brak pliku
RI/05.10/I/2019 2019-05-06 2019-06-28 SOLBUD Sp.z o.o. Sp.K., Dębno Przebudowa sieci elektroenergetycznychy SN-15 kV oraz nn-0,4 kV, kolidujących ze ścieżką rowerową Dębno-Dargomyśl. 98 400,00 brak pliku
MGKPiRPA.26.2016 2019-03-05 2019-04-25 Joanna Czechowska prowadzenie usługi edukacyjno - szkoleniowej dotyczącej profilaktyki uzależnień wśród młodzieży 500,00 brak pliku
MGKPiRPA.24.2019 2019-02-13 2019-03-11 Łukasz Bęś program profilaktyczny "Nie zmarnuj swojego życia" 3 000,00 brak pliku
MGKPiRPA.21.2019 2019-01-24 2019-12-31 Klub Abstynenta BARKA przeciwdziałanie patologiom społecznym - prowadzenie działalności pomocowej z zakresu organizacji terapii dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin 17 808,00 brak pliku
MGKPiRPA.20.2019 2019-01-18 2019-12-31 Klub Abstynenta Życie przeciwdziałanie patologiom społecznym - prowadzenie działalności pomocowej z zakresu organizacji terapii dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin 21 500,00 brak pliku
MGKPiRPA.22.2019 2019-01-18 2019-01-29 KROKUS - pracownia szkoleniowa szkolenie dla Komisji - MGKPiRPA 1 800,00 brak pliku
OKiS 21/19 2019-06-19 2019-09-30 Ewa Witkowska prace porządkowe przy świetlicy wiejskiej i na placu zabaw w Mostnie 1 500,00 brak pliku
OKiS.433.22.2019 2019-06-17 2019-08-30 Irena Kulikowska udostępnianie przystani kajakowej w Dargomyślu 984,00 brak pliku
PiR.526.10.2.8.2019 2019-06-14 2019-06-14 Liga Obrony Kraju Wpieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: strzelectwo sportowo- obronne 2 000,00 brak pliku
OKiS. 7151.53.2019 2019-04-26 2019-07-27 Agata Staszczuk Wynajem świetlicy wiejskiej w Warnicy 246,00 brak pliku
OKiS.7151.60.2019 2019-05-20 2019-09-21 Alicja Fudalej - Hreczyńska Wynajem świetlicy w Warnicy 246,00 brak pliku
PiR.526.8.5.2019 2019-06-18 2019-06-18 Ognisko Wychowawcze "Nasz Dom" Wypoczynek dzieci i młodzieży w formie kolonii 19 914,00 brak pliku
RI/01.09/I/2019 2019-06-19 2019-11-30 Zakład Projektowania i Wykonawstwa Instalacji Elektrycznych inż. Jerzy Mingałło, Gorzów Wlkp. Budowa linii oświetleniowych na odcinkach: Więcław ? Łazy, w Dębnie przy ul. Północnej i Hołdowniczej. 103 110,90 brak pliku
PiR.526.10.2.9.2019 2019-06-24 2019-06-24 Koło Gospodyń Wiejskich w Różańsku Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 1 270,00 brak pliku
PiR.526.10.2.10.2019 2019-06-24 2019-06-24 Koło Gospodyń Wiejskich w Różańsku Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 1 000,00 brak pliku
RI/03.13/I/2019 2019-06-19 2019-09-27 REMIS Remigiusz Skrzypek, Szczecin Budowa ogrodzenia przedszkola nr 1 w Dębnie. 99 874,00 brak pliku
OKiS.7151.63.2019 2019-06-18 2019-08-10 Leszek Bocian wynajem świetlicy wiejskiej w Smolnicy 246,00 brak pliku
OKiS.7151.65.2019 2019-06-24 2019-07-06 Elżbieta Kubicka wynajem świetlicy wiejskiej w Dysznie 246,00 brak pliku
OKiS. 7151.64.2019 2019-06-24 2019-06-29 Mariusz Rusak Wynajem świetlicy wiejskiej w Dysznie 246,00 brak pliku
OKiS.425.18.2019 2019-06-17 2019-06-18 Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Warsztaty dla szkół pt. " Błękitny Patrol" 1 100,00 brak pliku
OKiS.7126.25.2019 2019-06-28 2019-12-31 Klaudia Zubrzycka Gospodarz świetlicy wiejskiej w Dargomyślu 1 920,00 brak pliku
OKiS.24.2019 2019-06-28 2019-09-30 Karolina Gabrysiak sprzątanie placu zabaw w Bogusławiu 1 500,00 brak pliku
RS.19.GPiK.7021.62.2019.DM 2019-07-01 2019-07-01 Sprzeadaż Serwis Sprzetu Ogrodniczego i Leśnego Bogdaniec Remont podkaszarki Bogusław 300,00 brak pliku
OKiS.23.2019 2019-06-28 2019-09-30 Marek Judka koszenie boiska w Warnicy 745,00 brak pliku
RS.18.GPiK.2151.16.2019.DM 2019-06-14 2019-10-15 Jaworski Tomasz Bogusław wykaszanie t. gminyych 1 700,00 brak pliku
GPiK.18.2151.15.2019.DM 2019-06-14 2019-10-15 Jaworski Tomasz Bogusław "Dróżnik" 900,00 brak pliku
AP.2151.46.2019 2019-02-01 2022-03-31 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. rozliczenia wody pobranej na cele przeciwpożarowe oraz opłaty abonamentowej za hydranty 366,14 brak pliku
AP.2151.48.2019 2019-06-07 2019-06-08 Kowalski Adam obsługa muzyczna jubileuszy w USC Dębno 180,00 brak pliku
SM.GPiK7011.1/Rd/2019 2019-05-20 2019-09-30 TRANS-MASZ S.A. ul Na Grobli 4, 73-110 Stargard Szcz. utwardzenie dróg gruntowych kruszywem oraz powlekanie powierzchni utwardzonych emulsją asfaltową i grysami w Gminie Dębno w 2019r 650 000,00 brak pliku
sm.GPiK7011.3/Rd/2019 2019-05-21 2019-06-30 MALDROBUD Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, ul. Królewiecka 43, 74-300 Myślibórz remont części ul. Włościańskiej w Dębnie oraz odcinka dróg gminnych w Różańsku i Grzymiradzu 358 109,67 brak pliku
SM.GPiK711.6.2019 2019-06-24 2019-07-31 PDU DROMAX R.Kobierski i K.Kobierski ul. Gorzowska 26, 66-500 Strzelce Kraj. remont ul. Włościańskiej w Dębnie - II etap 109 316,25 brak pliku
PiR.526.10.1.6.2019 2019-07-01 2019-07-01 Miejski Klub Sportowy "Dąb" w Dębnie Rozwój Sportu Kwalifikowanego 75 000,00 brak pliku
PiR.526.10.2.11.2019 2019-07-02 2019-07-02 Uczniowski Klub Sportowy Dębno Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 22 000,00 brak pliku
OKiS.7151.66.2019 2019-06-27 2019-07-06 Magdalena Kopaniecka umowa najmu - świetlica w Smolnicy 246,00 brak pliku
PiR.526.8.6.2019 2019-07-03 2019-07-03 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Różańsku Wypoczynek dzieci i młodzieży w formie kolonii 10 000,00 brak pliku
RS.20.GPiK.7021.68.2019.DM 2019-07-03 2019-09-15 AKTIV Place zabaw Sarbinowo urządzenie na plac zabaw 5 899,00 brak pliku
PiR.526.8.4.2019 2019-07-03 2019-07-03 Stowarzyszenie ART.FORUM Wypoczynek dzieci i młodzieży w formie kolonii letniej 4 500,00 brak pliku
MGKPiRPA.23.2019 2019-02-06 2019-02-19 Krokus-Szkolenia ul. Miodowa 26, 31-055 Kraków przeprowadzenie 9 edycji warsztatów z cyklu ?budowanie szkolnego systemu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy? które zostaną wykonane w dniach : 11.02 SP w Cychrach, (2 warsztaty) , 12.02 SP w Różańsku ( 2 warsztaty ) , 13.02 Zespole Placówek Oświatowych w Barnówku ( 2 warsztaty ) i 19.02 w SP1 ( 3 warsztaty). 3 790,00 brak pliku
RS.17.GPiK.2151.13.2019.DM 2019-05-14 2019-07-31 Białomazur Marceli Sarbinowo "Dróżnik" 825,00 brak pliku
GPiK.16.2151.12.2019.DM 2019-05-13 2019-09-30 Jaślan Katarzyna "Dróżnik " Ostrowiec 900,00 brak pliku
GPiK.15.2151.10.2019.DM 2019-05-07 2019-07-15 Paweł Kopaniecki "Dróżnik" Suchlica 900,00 brak pliku
GPiK.17.2151.13.2019.DM 2019-05-14 2019-07-31 Białomazur Marceli "Dróżnik" Ostrowiec 825,00 brak pliku
GPiK.19.7021.67.2019.DM 2019-07-04 2019-07-22 P.P.H.U. Rekord Zakup ławek na promenadę nad jeziorem (psi wybieg) 934,80 brak pliku
OKiS.7151.67.2019 2019-07-02 2019-07-06 Monika Dąbrowska umowa najmu - świetlica w Mostnie 246,00 brak pliku
PiR.526.8.7.2019 2019-07-08 2019-07-08 Koło Chłopów Wiejskich w Różańsku Turystyka i krajoznawstwo dzieci i młodzieży 1 600,00 brak pliku
PiR.526.10.2.12.2019 2019-07-08 2019-07-08 Koło Chłopów Wiejskich w Różańsku Działania na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 1 000,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.81.2019.BR 2019-05-17 2019-07-31 Białomazur Marceli Koszenie cmentarza i utrzymanie porządku na cmentarzu w Sarbinowie 1 392,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.8.2019.BR 2019-05-21 2019-06-29 Falecki Łukasz Umowa dotacji celowej do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. 4 000,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.14.2019.BR 2019-05-21 2019-06-29 Kucharczyk Radosław Umowa dotacji celowej do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. 5 000,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.96.2019.BR 2019-06-05 2019-11-30 Andryłowicz Mariusz Koszenie cmentarza i utrzymanie porządku na cmentarzu w Dolsku 2 295,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.97.2019.BR 2019-06-05 2019-11-30 Lisowski Romuald Koszenie cmentarza i utrzymanie porządku na cmentarzu w Krześnicy 2 305,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.102.2019.BR 2019-06-24 2019-07-10 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dębnie Umowa na utwardzenie dwóch miejsc na cmentarzu w celu ustawienia pojemników oraz usunięcia pozostałości pnia drzewa 3 000,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.21.2019.BR 2019-06-24 2019-07-05 Krzewy Ozdobne Grzegorz Rogoś zs. Sulęcin Nasadzenie drzew na ternach gminnych 1 710,00 brak pliku
PiR.526.3.3.2019 2019-07-08 2019-07-08 Stowarzyszenie Edukacyjne na rzecz Rozwoju wsi Mostno, Więcław, Łazy i Barnówko "Nasza Szkoła" Podtrzymywanie tradycji narodowej i pielęgnowanie polskości 3 866,00 brak pliku
PiR.526.10.1.8.2019 2019-07-08 2019-07-08 Klub Sportowy "Sokół" Różańsko Rozwój Sportu Kwalifikowanego 9 000,00 brak pliku
OKiS.7151.68.2019 2019-07-02 2019-08-30 Magdalena Kopaniecka umowa najmu lokalu - świetlica Smolnica 246,00 brak pliku
OKiS.7126.7.1.2019 2019-07-08 2019-12-31 Dawid Bysiński wykonanie obowiązków gospodarza świetlicy w Krześnicy 320,00 brak pliku
GNiOŚ.6131.120.2019 2019-07-09 2019-07-17 AKARD Sp. z o.o. zs. w Szczecinie Przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych oraz wiązań elastycznych w koronach drzew (6 szt.) na terenie parku zabytkowego w miejscowości Warnice, gm. Dębno na dz. ew. nr 677/4 obr. Warnice 7 452,00 brak pliku
AP.2151.49.2019 2019-05-30 2020-05-31 Poczta Polska S.A. świadczenie usług pocztowych dla urzędu 80 000,00 brak pliku
AP.2151.51.2019 2019-06-27 2019-09-06 Gawrońska Małgorzata usługa sprzątania w urzędzie 4 750,00 brak pliku
AP.2151.52.2019 2019-04-30 2020-05-01 TER-COM Usługi Informatyczne nadzór i serwis oprogramowania "system ewidencji i wymiaru opłat z tytułu użytkowania wieczystego" 1 881,90 brak pliku
OKiS.7151.69.2019 2019-07-09 2019-07-13 Aleksandra Bójko umowa najmu - Krześnica - świetlica 246,00 brak pliku
PiR.526.10.2.13.2019 2019-07-12 2019-07-12 Stowarzyszenie Przyjaciól Sarbinowa Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 2 000,00 brak pliku
RI/05.27/III/2019 2019-07-05 2019-10-15 PBI KORIMEX Józef Korzeniowski, Dębno Przebudowa ul. Wolności etap II w Dębnie. 406 809,69 brak pliku
OKiS.7151.71.2019 2019-07-10 2019-08-17 Andrzej Staszewski Wynajem świetlicy wiejskiej we wsi Mostno 246,00 brak pliku
OKiS.7151.72.2019 2019-07-15 2019-10-26 Justyna Telej wynajem świetlicy wiejskiej w Smolnicy 246,00 brak pliku
OKiS.7151.73.2019 2019-07-15 2019-11-09 Justyna Telej Wynajem świetlicy wiejskiej w Smolnicy 246,00 brak pliku
RI/AP/06.02/I/2019 2019-06-24 2019-08-28 Usługi Projektowo-Wykonawcze PRO-INSTAL s.c. G. Dąbski, R, Frieske, Dębno Wykonanie dokumentacji do zgłoszenia robót budowlanych dotyczących: budowy drewnianej altany przy placu zabaw w Bogusławiu; budowy ekologicznej altany na placu zabaw w Ostrowcu; budowy lamp solarnych w Grzymiradzu. 9 000,00 brak pliku
34786/2018/OS2/ZR2 2019-07-09 2019-11-30 ENEA Operator Sp.z o.o. Rejon Dystrybucji Dębno Przyłączenie oświetlenia drogowego w Więcławiu, na dz.nr 441, do sieci ENEA. 323,69 brak pliku
34793/2018/OD2/ZR2 2019-07-09 2019-12-31 ENEA Operator Sp.z o.o. Rejon Dystrybucji Dębno Przyłączenie oświetlenia drogowego w Łazach, na dz.nr 21/2, 68/3, do sieci ENEA. 323,69 brak pliku
RI/01.09/II/2019 2019-06-19 2019-11-30 PRO-INSTAL s.c. UPW G. Dąbski, R. Frieske, Dębno Nadzór inwestorski nad budową linii oświetleniowych na odcinkach: Więcław ? Łazy, w Dębnie przy ul. Północnej i Hołdowniczej. 3 690,00 brak pliku
RI/PiR/06.04/I/2019 2019-06-04 2019-07-31 FIT Park Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, Toruń Budowa siłowni zewnętrznej w Parku Miejskim im. J.Krasickiego w Dębnie. 50 233,20 brak pliku
UE/RI/PiR/02.16/II/2019 2019-07-15 2019-08-10 Zbigniew Moździerz, Dębno Nadzór inwestorski nad budową pomostu drewnianego na plaży przy jeziorze Ostrowiec, gm. Dębno 3 515,70 brak pliku
RI/03.04/III/2019 2019-07-18 2019-12-31 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Michała Archanioła w Różańsku Udzielenie dotacji na wymianę części posadzki wraz z ułożeniem płytek ceramicznych z wypału w kościele filialnym p.w. Św. Wojciecha Biskupa Męczennika w Dysznie (wkład Wnioskodawcy 9.705,88 zł., wkład Gminy Dębno 55.000,-zł.) 55 000,00 brak pliku
RI/04.18/II/2019 2019-05-21 2019-09-30 AW-instal Pracownia Projektowa Karolina Kruczkowska-Wężyk, Gorzów Wlkp. Nadzór inwestorski nad budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Północnej w miejscowości Dębno. 6 150,00 brak pliku
RI/04.20/II/2019 2019-06-10 2019-09-30 AW-instal Pracownia Projektowa Karolina Kruczkowska-Wężyk, Gorzów Wlkp. Nadzór inwestorski nad budową sieci wodociągowej w miejscowości Klepin, gmina Dębno-etap I. 7 380,00 brak pliku
AP.2151.53.2019 2019-07-15 2020-07-15 "Direction s.c." A.Strycharz, P.Strycharz świadczenie usług w zakresie Inspektora Ochrony Danych 16 088,40 brak pliku
OKiS.7151.75.2019 2019-07-22 2019-07-26 Józef Smulski wynajem świetlicy wiejskiej w Smolnicy 246,00 brak pliku
OKiS.7151.74.2019 2019-07-19 2019-08-25 Lidia Dembkowska Wynajem świetlicy wiejskiej we wsi Grzymiradz. 246,00 brak pliku
RI/05.04/II/2019 2019-06-07 2019-07-31 AW-instal Pracownia Projektowa Karolina Kruczkowska-Wężyk, Gorzów Wlkp. PT przebudowy odcinka drogi gminnej ul.Kościuszki w Cychrach. 7 900,00 brak pliku
RI/01.27/I/2019 2019-06-17 2019-06-19 ZOiIE Mariusz Jarema, Dębno Usługa podnośnikiem koszowym w celu zamontowania opierzenia na budynku przy ul.Piłsudskiego 3 w Dębnie. 295,00 brak pliku
RI/02.01/I/2019 2019-07-10 2019-12-10 MD Polska Sp. z o.o. Biuro Architektoniczne, Szczecin Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej na przebudowę areny lekkoatletycznej wraz z przebudową trybun przy ul.Gorzowskiej w Dębnie. 99 630,00 brak pliku
RI/05.27/IIA/2019 2019-05-24 2019-08-31 AW-instal Pracownia Projektowa Karolina Kruczkowska-Wężyk, Gorzów Wlkp. Nadzór inwestorski nad budową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicy Wolności w miejscowości Dębno. 6 150,00 brak pliku
RI/04.08/II/2019 2019-07-05 2019-11-30 AW-instal Pracownia Projektowa Karolina Kruczkowska-Wężyk, Gorzów Wlkp. Nadzór inwestorski nad budową sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Hołdowniczej w Dębnie. 6 900,00 brak pliku
RS.21.GPiK.2151.19.2019.DM 2019-07-15 2019-11-30 Witkowaska Ewa Mostno sprzątanie przystanków, poboczy dróg i chodników 1 500,00 brak pliku
RS.22.GPiK.2151.18.2019.DM 2019-07-15 2019-11-30 Kuczyńska Weronika Mostno koszenie działek gminnych 2 000,00 brak pliku
GPiK.20.2151.17.2019.DM 2019-07-15 2019-11-30 Kuczyńska Weronika Mostno "Dróżnik" 900,00 brak pliku
OKiS.7151.76.2019 2019-08-29 2019-12-31 Philip Krzciuk Wynajem świetlicy wiejskiej w Grzymiradzu 369,00 brak pliku
34298/2019/OD2/ZR2 2019-08-01 2019-12-01 ENEA Operator Sp.z o.o., Rejon Dystrybucji Dębno Przyłączenie budynku nr 36 przy ul.Mickiewicza w Dębnie, na dz.nr 14 (Środowiskowy Dom Samopomocy) do sieci ENEA. 4 284,81 brak pliku
PiR.526.6.3.2019 2019-08-09 2019-08-09 Koło Chłopów Wiejskich w Różańsku Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 3 000,00 brak pliku
OKiS.7151.48.2019 2019-04-15 2019-08-24 Ryszard Baranowicz umowa najmu świetlicy w Warnicy 246,00 brak pliku
OKiS.7151.78.2019 2019-07-12 2019-09-15 Joanna Szymańska umowa najmu - świetlica w Ostrowcu 215,25 brak pliku
GNiOŚ.6131.113.2019 2019-07-31 2019-09-13 AKARD Sp. z o.o. zs. w Szczecinie Cięcia pielęgnacyjne 30 szt. drzew na cmentarzach komunalnych w m. Barnówko, Bogusław i Grzymiradz gm. Dębno 10 249,20 brak pliku
PiR.526.8.8.2019 2019-08-21 2019-08-21 Parafia Rzymskokatolicka pw. MAtki Bożej Fatimskiej w Dębnie Wypoczynek dzieci i młodzieży 3 000,00 brak pliku
PiR.526.10.1.9.2019 2019-08-23 2019-08-23 Klub Sportowy "Myśla" Dargomyśl Rozwój Sportu Kwalifikowanego 20 000,00 brak pliku
AP.2151.50.2019 2019-07-02 2020-06-30 Poczta Polska S.A. świadczenie usług pocztowych filii Wydz.Komunikacji Starostwa Powiatowego Myślibórz 7 200,00 brak pliku
OKiS.7151.80.2019 2019-08-27 2019-10-19 Emila Duszak wynajem świetlicy wiejskiej w Grzymiradzu 369,00 brak pliku
PiR.526.12.2.2019 2019-08-29 2019-08-29 Dębnowskie Stowarzyszenie "Sokół" Porządek i bezpieczeństwo 2 000,00 brak pliku
PiR.526.10.1.7.2019 2019-08-22 2019-08-22 Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Pomorzanin" Cychry Rozwój Sportu Kwalifikowanego 17 000,00 brak pliku
OKiS.7151.77.2019 2019-07-24 2019-10-05 Renata Sobczak Wynajem świetlicy wiejskiej w Grzymiradzu 246,00 brak pliku
OKiS.7151.79.2019 2019-08-26 2019-09-21 Kamil Filipowski Wynajem świetlicy wiejskiej w Dysznie 369,00 brak pliku
OKiS.7151.28.2019 2019-02-19 2019-12-28 Anna Lizak wynajem świetlicy wiejskiej we wsi Grzymiradz 246,00 brak pliku
OKiS. 7151.81.2019 2019-08-30 2020-05-16 Magdalena Kasprowiak wynajem świetlicy wiejskiej we wsi Mostno 492,00 brak pliku
GNiOŚ.6131.139.2019 2019-08-20 2019-09-13 AKARD Sp. z o.o. zs. w Szczecinie Cięcia redukcji korony 1 szt. dębu (pomnik przyrody ?ALBERT?) w parku w m. Warnice oraz cięcia formujące żywopłot z 40 szt. krzewów na terenie cmentarza komunalnego w m. Warnice 2 700,00 brak pliku
RI/PiR/06.01/II/2019 2019-08-16 2019-09-16 1MOVE Sp. z o.o., Gdańsk Budowa placu Street Workout przy hali OSiR przy ul. Piłsudskiego 10 w Dębnie. 46 610,68 brak pliku
UE/RI/PiR/01.07/II/2019 2019-07-16 2019-08-06 M-K Projekt Dawid Mołdrzyk, Krajenka Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego targowiska miejskiego w Dębnie. 36 900,00 brak pliku
RI/OSiR/01.30/I/2019 2019-07-16 2019-09-15 FIT Park Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, Toruń Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul.Parkowej w Dębnie. 42 250,50 brak pliku
RI/05.27/IV/2019 2019-07-10 2019-10-31 AW-instal A.Wężyk, Gorzów Wlkp. Nadzór inwestorski nad przebudową ul. Wolności w Dębnie - etap II. 7 900,00 brak pliku
UE/RI/PiR/02.16/III/2019 2019-07-31 2019-08-07 Przemysław Śmietana, Szczecin Wykonanie opracowania ornitologicznego dot. oceny poziomu obciążenia siedlisk przyrodniczych związanych z budową pomostu drewnianego na plaży przy jez.Ostrowiec. 2 000,00 brak pliku
45322/2018/OD2/ZR2 2019-05-27 2019-09-30 ENEA Operator Sp.z o.o., Rejon Dystrybucji Dębno Przyłączenie przepompowni ścieków zlokalizowanej przy ul.Wolności dz.nr 941/4 do sieci ENEA. 485,53 brak pliku
OKiS.7151.29.2019 2019-02-20 2019-02-21 Alfreda Krzysiak- Bazela Wynajem świetlicy wiejskiej w Warnicy 123,00 brak pliku
AP.2151.54.2019 2019-08-23 2019-09-17 Zakład Ogólnobudowlany "THOMAS" Sulęcin remont ścian przy garażach ul. Piłsudskiego 5 w Dębnie 22 000,00 brak pliku
AP.2151.55.2019 2019-08-19 2019-09-30 Stańczak Anna czynności operatora informatycznej obsługi Gminnej Komisji Wyborczej 400,00 brak pliku
AP.2151.56.2019 2019-09-04 2019-09-07 Kowalski Adam obsługa muzyczna jubileuszy w USC Dębno 100,00 brak pliku
OKiS.7151.82.2019 2019-09-04 2019-09-14 Karolina Misztal wynajem świetlicy wiejskiej w Smolnicy 246,00 brak pliku
AP.2151.57.2019 2019-09-10 2019-12-31 Mach Jolanta sporządzenie dokumentacji Urzędu Miejskiego do brakowania 2 850,00 brak pliku
GPiK.23.7021.93.2019.DM 2019-08-27 2019-09-30 Przedsiebiorstwo Budowlano-Inżynieryjne "KORIMEX" Józef Korzeniowski Remont wpustów ulicznych i studni kanalizacji deszczowej 34,00 brak pliku
GPiK.25.7021.94.2019.DM 2019-09-01 2019-09-30 Zakład Ogólnobudowlany i Instalatorstwo Elektryczne Mariusz Jarema Usuwanie awarii energetycznych 5 807,84 brak pliku
RS.25.GPiK.7021.69.2019.DM 2019-08-20 2019-12-31 Enea Oświetlenie sp z o.o. Dowieszenie lamp Smolnica 4 981,50 brak pliku
GPiK.26.7021.99.2019.DM 2019-09-11 2019-09-30 P.P.H.U. Rekord Dodatkowe kosze do parku oraz ławka na promenadę nad jeziorem 2 656,77 brak pliku
RI/01.28/II/2019 2019-09-09 2019-09-17 MALDROBUD Sp. z o.o. Sp.Komandytowa, Myślibórz Montaż ogrodzenia placu zabaw przy szkole w Barnówku. 3 548,98 brak pliku
RI/04.08/III/2019 2019-09-09 2019-09-13 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., Dębno. Wykonanie wycinki 2szt. drzew rodzaju klon, rosnących w rejonie ul.Hołdowniczej w Dębnie, uporządkowanie terenu, przewiezieniem drewna we wskazane miejsce. 3 075,00 brak pliku
AP.2151.58.2019 2019-09-11 2019-10-15 Stańczak Anna wykonywanie czynności koordynatora gminnego obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych podczas wyborów do Sejmu i Senatu 2 500,00 brak pliku
OKiS.7151.84.2019 2019-09-10 2020-05-17 Piotr Żłobicki Wynajem świetlicy wiejskiej we wsi Smolnica 246,00 brak pliku
OKiS.7151.88.2019 2019-09-20 2019-09-28 Szymon Binek umowa najmu - świetlica w Smolnicy 246,00 brak pliku
OKiS.7151.85.2019 2019-09-20 2019-09-21 Dariusz Nowak umowa najmu - świetlica Oborzany 215,25 brak pliku
RI/03.05/I/2019 - RI/PiR/06.03/II/2019 2019-09-19 2020-02-11 KRULAN Łukasz Kruszyński, Troszyn Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Dolsk, gmina Dębno. 189 500,00 brak pliku
RI/05.18/I/2019 2019-09-13 2020-08-31 MALDROBUD Sp. z o.o. Sp.Komandytowa, Myślibórz Przebudowa dróg gminnych w ulicach Wojska Polskiego i Piasta w Dębnie ? Etap III. 3 078 218,36 brak pliku
OKiS.7151.91.2019 2019-09-24 2019-09-27 Stanisław Michalak umowa najmu - stypa 124,00 brak pliku
AP.2151.54.2019 2019-08-23 2019-09-30 Usługi Ogólnobudowlane "THOMAS" aneks do umowy AP.2151.54.2019 z 23.08.2019 r. w sprawie zmiany terminu zakończenia robót 22 000,00 brak pliku
OKiS.7151.83.2019 2019-09-11 2019-12-07 Barbara Kuczyńska umowa najmu - świetlica Mostno 246,00 brak pliku
OKiS.7151.90.2019 2019-09-24 2019-10-19 Łukasz Placek umowa najmu - świetlica Bogusław 215,25 brak pliku
RI/PiR/06.01/II/2019 2019-09-09 2019-11-15 PW POLGET Getma Spółka Jawna, Dębno Modernizacja oraz doposażenie placów zabaw przy Przedszkolu nr 1 zlokalizowanym przy ul.Kościuszki w Dębnie, na dz.nr 397/1 obręb 5 Dębno. 85 750,00 brak pliku
RI/05.23/I/2019 2019-10-03 2019-12-30 Powiat Myśliborski Dotacja dla Powiatu Myśliborskiego z przeznaczeniem na realizację modernizacji chodnika w Cychrach przy drodze powiatowej nr 2139Z. Jednocześnie Gmina Dębno przekazuje kostkę brukową w ilości 98m2 o wartości 2.763,60 zł. jako pomoc rzeczową. 60 886,00 brak pliku
RI/03.05/II/2019 2019-09-20 2019-12-31 Biuro Budowlane Roland Golis, Gorzów Wlkp. Nadzór inwestorski nad remontem świetlicy wiejskiej w miejscowości Dolsk, gmina Dębno. 6 519,00 brak pliku
RI/AP/06.13/I/2019 2019-10-03 2019-10-31 Usługi Tartaczne JUR-TRAK Jerzy Szymański, Warnice Wykonanie altany drewnianej na plaży w Ostrowcu. 19 200,00 brak pliku
RI/AP/06.07/I/2019 2019-10-03 2019-10-31 Z-d Ogulnobudowlany i Instalatorstwo Elektryczne Mariusz Jarema, Dębno Budowa lamp solarnych w Grzymiradzu. 23 000,00 brak pliku
RI/AP/06.02/II/2019 2019-10-03 2019-10-31 Usługi Tartaczne JUR-TRAK Jerzy Szymański, Warnice Wykonanie altany przy placu zabaw w Bogusławiu. 16 400,00 brak pliku
GPiK.22.7021.81.2019.DM 2019-08-13 2019-09-25 Firma Handlowo-Usługowa ELDA Szczecin Lampa do parku 1 072,56 brak pliku
RI/05.18/II/2019 2019-09-27 2020-07-31 BPU TECHNOS Jarosław Nowicki, Czechów Nadzór inwestorski nad przebudową dróg gminnych w ulicach Wojska Polskiego i Piasta w Dębnie ? Etap III. 28 536,00 brak pliku
sm.GPiK7011.2/Rd/2019 2019-04-24 2019-04-30 Moskalik Krzysztof ul. Makowa 1, 74-400 Dębno opinia tech. oraz specyfikacja na 3 odcinki dróg 950,00 brak pliku
sm.GPiK7220/1/2019 2019-01-24 2019-04-15 MALDROBUD Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, ul. Królewiecka 43, 74-300 Myślibórz zmiana stała organizacja ruchu na ul. Parkowej w Dębnie 4 354,20 brak pliku
OkiS.7151.95.2019 2019-10-04 2019-10-06 Dorota Grzęda wynajem świetlicy wiejskiej w Krześnicy 246,00 brak pliku
sm.GPiK7011.7.2019 2019-09-06 2019-10-14 P.H.U. WYCENA Teresa Drela ul. Ogińskiego 31/10, 66-400 Gorzów Wlkp. operat szacunkowego wyszacowania wzrostu wartości dz. nr 332/10 obręb 7 Dębno 1 230,00 brak pliku
sm.GPiK7220/2/2019 2019-09-16 2019-10-15 Tulski Jarosław ul. Jodlowa 27, 74-500 Chojna zmiana org. ruchu w m. Bogusław oraz ul. Włościańska i Bursztynowa w Dębnie; (aneks do umowy z dnia 10.10.2019r. z kwoty 4305zł na 6150zł) dodatkowo ul. Szkolna i Grzymiradz 6 150,00 brak pliku
sm. GPiK. 7011.9.2019 2019-07-04 2019-12-15 Max Drogi Centrum ul. Czołowa 7, 90-001 Łódź AKTUALIZACJA EWIDENCJI DRÓG GMINNYCH 17 220,00 brak pliku
sm.GPiK7011.10.2019LD 2019-10-04 2019-10-20 P.W. POLGET S.J. ul. Chrobrego 22B, 74-400 Dębno przełożenie chodników ul. Kościuszki w Dębnie (przy pawilonach) 13 682,52 brak pliku
RI/04.03/I/2019 2019-07-16 2019-10-10 AW-instal Pracownia Projektowa Karolina Kruczkowska-Wężyk, Gorzów Wlkp. Wykonanie koncepcji poprzedzającej aktualizację dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Krześnica gmina Dębno. 25 000,00 brak pliku
RS.27.GPiK.7021.108.2019.DM 2019-10-04 2019-10-08 Przedsiebiorstwo Handlowo-Usługowe "PILAR" Części do kosiarki 443,92 brak pliku
OKiS.7151.92.2019 2019-09-27 2019-10-12 Elżbieta Śliż wynajem świetlicy wiejskiej w Suchlicy 215,25 brak pliku
Aneks nr 1 do Postanowień Szczegółowych Nr 2 (PUK) 2019-10-01 2019-12-31 Przedsiębiorstwo Uług Komunalnych Sp. z o.o. w Dębnie Zwiększenie kwoty postanowień szczegółowych Nr 2 (PUK) 2019 w zakresie wycinki i zabiegów pielęgnacyjnych drzew i krzewów 19 033,76 brak pliku
GNiOŚ.3032.20.2019.BR 2019-07-15 2019-08-15 Jastrzębski Józef Umowa dotacji celowej do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków 3 842,02 brak pliku
GNiOŚ.3032.24.2019.BR 2019-08-21 2019-08-28 Księgarnia ?MIŚ? Martin Beata ul. Kościuszki 2, 74-400 Dębno Zakup 14 antyram na przyrodniczy konkurs fotograficzny 700,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.19.2019.BR 2019-08-21 2019-09-21 Słota-Bandura Julia i Bandura Bartosz Dotacja do budowy studni wodnej w m.Klepin 8 000,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.31.2019.BR 2019-09-23 2019-09-27 Hurtownia Papieru Papirus ul. Baczewskiego 30, 74-400 Dębno Materiały rzeczowe na konkurs Miej oczy szeroko otwarte w trakcie Spotkań Przyrodników 500,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.102.2019.BR 2019-06-24 2019-07-10 Przedsiębiorstwo Uług Komunalnych Sp. z o.o. w Dębnie Utwardzenie dwóch miejsc o powierzchni 11,4m2 w celu ustawienia pojemników do gromadzenia odpadów oraz wykarczowanie pozostałości pnia na cmentarzu przy ul.Kościuszki 3 000,00 brak pliku
GNiOŚ.7021.4.2019.BR 2019-09-16 2019-09-20 Czyżewska Małgorzata Koszenie zrekultywowanego składowiska odpadów w Dębnie 3 000,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.131.2019.BR 2019-09-06 2019-09-20 Przedsiebiorstwo Budowlano-Inżynieryjne "KORIMEX" Józef Korzeniowski zs. Dębno Remont muru na cmentarzu w Dębnie przy ul.Kościuszki 19 624,85 brak pliku
GNiOŚ.3032.32.2019.BR 2019-09-20 2019-09-27 SIM Koło Sp. z o.o. ul.Asnyka 35, 62-600 Koło Worki z nadrukiem na Spotkania Przyrodników w ilości 50 szt. 404,67 brak pliku
GNiOŚ.7045.139.2019.BR 2019-09-20 2019-12-31 KIM Informacja Przestrzenna Kamila Magnowska zs. Wrocław Aktualizacja programu cmentarnego NEKROorganizer 640,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.141.2019.BR 2019-09-26 2019-11-30 Białomazur Marceli Koszenie cmentarza w Sarbinowie 1 348,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.148.2019.BR 2019-10-09 2019-10-18 Przedsiębiorstwo Uług Komunalnych Sp. z o.o. w Dębnie Naprawa ogrodzenia cmentarza w Dysznie. 1 200,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.22.2019.BR 2019-08-28 2019-10-06 Perwel Antonina Gabriela Umowa dotacji celowej do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. 5 000,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.27.2019.BR 2019-09-11 2019-09-20 Drukarnia POL-GRAF Wyrób Pieczątek J.Bladyniec E.Krupka zs. w Dębnie Pocztówki 3x200 szt. oraz 35 druków okolicznościowych z przeznaczeniem na Spotkania Przyrodników w Ostrowcu w 2019r. 1 094,70 brak pliku
OKiS.7151.97.2019 2019-10-15 2019-10-26 Monika Falecka Wynajem świetlicy wiejskiej w Bogusławiu 215,25 brak pliku
AP.2151.61.2019 2019-10-09 2019-10-14 Grzelaczyk Ewa przygotowanie lokalu wyborczego Nr 5 w Dębnie na wybory do Sejmu i Senatu RP 13.10.2019 r. 150,00 brak pliku
AP.2151.62.2019 2019-10-09 2019-10-14 Tomicka Elżbieta przygotowanie lokalu wyborczego Nr 6 w Dębnie na wybory do Sejmu i Senatu RP 13.10.2019 r. 150,00 brak pliku
AP.2151.63.2019 2019-10-09 2019-10-14 Lenartowicz Sylwester przygotowanie lokalu wyborczego Nr 13 w Dargomyślu na wybory do Sejmu i Senatu RP 13.10.2019 r. 150,00 brak pliku
AP.2151.64.2019 2019-09-02 2019-09-30 Biuro Budowlane Roland Golis pełnienie funkcji inspektora nadzoru dot. remontu garażu 984,00 brak pliku
AP.2151.65.2019 2019-08-23 2019-09-30 Usługi Ogólnobudowlane "THOMAS" aneks do umowy AP.2151.54.2019 w sprawie zmiany terminu zakończenia umowy 0,00 brak pliku
AP.2151.66.2019 2019-10-09 2019-10-14 Rębiasz Joanna przygotowanie lokalu wyborczego Nr 8 w Cychrach na wybory do Sejmu i Senatu RP 13.10.2019 r. 150,00 brak pliku
AP.2151.67.2019 2019-10-01 2019-10-14 Borysewicz Alfred wykonanie czynności operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Dębnie na wybory do Sejmu i Senatu RP 13.10.2019 r. 250,00 brak pliku
AP.2151.68.2019 2019-10-01 2019-10-14 Pelczarska Sylwia wykonanie czynności operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Dębnie na wybory do Sejmu i Senatu RP 13.10.2019 r. 250,00 brak pliku
AP.2151.69.2019 2019-10-15 2019-10-14 Wawrzycka-Dawidowicz Małgorzata wykonanie czynności operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Dębnie na wybory do Sejmu i Senatu RP 13.10.2019 r. 290,00 brak pliku
AP.2151.70.2019 2019-10-01 2019-10-14 Wujda Tomasz wykonanie czynności operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Dębnie na wybory do Sejmu i Senatu RP 13.10.2019 r. 250,00 brak pliku
AP.2151.71.2019 2019-10-01 2019-10-14 Kurek Dominik wykonanie czynności operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Dębnie na wybory do Sejmu i Senatu RP 13.10.2019 r. 250,00 brak pliku
AP.2151.72.2019 2019-10-01 2019-10-14 Kurpiel Anna wykonanie czynności operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Dębnie na wybory do Sejmu i Senatu RP 13.10.2019 r. 250,00 brak pliku
AP.2151.73.2019 2019-10-01 2019-10-14 Olobry Jarosław wykonanie czynności operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Różańsku na wybory do Sejmu i Senatu RP 13.10.2019 r. 290,00 brak pliku
AP.2151.74.2019 2019-10-01 2019-10-14 Jarmuszka-Izak Renata wykonanie czynności operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w Cychrach na wybory do Sejmu i Senatu RP 13.10.2019 r. 290,00 brak pliku
AP.2151.75.2019 2019-10-01 2019-10-14 Fafuła Kazimierz wykonanie czynności operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej Nr9 w Sarbinowie na wybory do Sejmu i Senatu RP 13.10.2019 r. 250,00 brak pliku
AP.2151.76.2019 2019-10-01 2019-10-14 Kruszak Sylwia wykonanie czynności operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 w Smolnicy na wybory do Sejmu i Senatu RP 13.10.2019 r. 290,00 brak pliku
AP.2151.77.2019 2019-10-01 2019-10-14 Stańczak Dariusz wykonanie czynności operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11 w Barnówku na wybory do Sejmu i Senatu RP 13.10.2019 r. 290,00 brak pliku
AP.2151.78.2019 2019-10-01 2019-10-14 Gaczyńska Monika wykonanie czynności operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 12 w Oborzanach na wybory do Sejmu i Senatu RP 13.10.2019 r. 290,00 brak pliku
AP.2151.79.2019 2019-10-01 2019-10-14 Mielczak Dorota wykonanie czynności operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 13 w Dargomyślu na wybory do Sejmu i Senatu RP 13.10.2019 r. 290,00 brak pliku
AP.2151.80.2019 2019-10-01 2019-10-14 Szymczyk Anna wykonanie czynności operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 14 w Dębnie na wybory do Sejmu i Senatu RP 13.10.2019 r. 290,00 brak pliku
AP.2151.81.2019 2019-10-09 2019-10-14 Wierny Józef przygotowanie lokalu wyborczego Nr 1 w Dębnie na wybory do Sejmu i Senatu RP 13.10.2019 r. 150,00 brak pliku
AP.2151.83.2019 2019-10-09 2019-10-14 Wajda Bożena przygotowanie lokalu wyborczego Nr 3 w Dębnie na wybory do Sejmu i Senatu RP 13.10.2019 r. 150,00 brak pliku
AP.2151.85.2019 2019-10-09 2019-10-14 Buko Józefa przygotowanie lokalu wyborczego Nr 4 w Dębnie na wybory do Sejmu i Senatu RP 13.10.2019 r. 150,00 brak pliku
AP.2151.86.2019 2019-10-09 2019-10-14 Żłobicki Krzysztof przygotowanie lokalu wyborczego Nr 10 w Smolnicy na wybory do Sejmu i Senatu RP 13.10.2019 r. 150,00 brak pliku
AP.2151.87.2019 2019-10-09 2019-10-14 Nowak Łukasz przygotowanie lokalu wyborczego Nr 12 w Oborzanach na wybory do Sejmu i Senatu RP 13.10.2019 r. 150,00 brak pliku
AP.2151.88.2019 2019-10-09 2019-10-14 Mazurak Adam przygotowanie lokalu wyborczego Nr 14 w Dębnie na wybory do Sejmu i Senatu RP 13.10.2019 r. 150,00 brak pliku
AP.2151.89.2019 2019-10-09 2019-10-14 Frączak Bożena przygotowanie lokalu wyborczego Nr 7 w Różańsku na wybory do Sejmu i Senatu RP 13.10.2019 r. 150,00 brak pliku
AP.2151.90.2019 2019-10-09 2019-10-14 Ratajczak Katarzyna przygotowanie lokalu wyborczego Nr 9 w Sarbinowie na wybory do Sejmu i Senatu RP 13.10.2019 r. 150,00 brak pliku
AP.2151.91.2019 2019-10-09 2019-10-14 Kapczyńska Alicja przygotowanie lokalu wyborczego Nr 11 w Barnówku na wybory do Sejmu i Senatu RP 13.10.2019 r. 200,00 brak pliku
AP.2151.92.2019 2019-10-04 2019-10-11 Koblowska Teresa sporządzenie spisu wyborców na wybory do Sejmu i Senatu RP 13.10.2019 r. 1 000,00 brak pliku
AP.2151.93.2019 2019-10-04 2019-10-11 Zając Maria sporządzenie spisu wyborców na wybory do Sejmu i Senatu RP 13.10.2019 r. 1 000,00 brak pliku
AP.2151.94.2019 2019-10-04 2019-10-11 Borszcz Małgorzata sporządzenie spisu wyborców na wybory do Sejmu i Senatu RP 13.10.2019 r. 1 000,00 brak pliku
OKiS.48/2019 2019-10-14 2019-12-20 Justyna Sobczak sprzątanie placu zabaw we wsi Grzymiradz 1 700,00 brak pliku
OKiS.44/2019 2019-10-16 2019-12-31 Julian Krzemiński Obsługa oraz konserwacja kotłowni w Różańsku przy świetlicy wiejskiej 1 950,00 brak pliku
OKiS.7151.86.2019 2019-10-18 2020-05-17 Jadwiga Władyka Wynajem świetlicy wiejskiej w wsi Oborzany 215,25 brak pliku
OKiS.7151.98.2019 2019-10-17 2019-10-26 Grzybek Grażyna Wynajem świetlicy wiejskiej w Grzymiradzu 246,00 brak pliku
OKiS. 7151.93.2019 2020-04-18 2020-04-25 Anna Sypko Wynajem świetlicy wiejskiej w Grzymiradzu 246,00 brak pliku
OKiS. 7151.99.2019 2019-10-17 2019-10-26 Karolina Gaik Wynajem świetlicy wiejskiej w Suchlicy 215,25 brak pliku
RI/01.09/III/2019 2019-10-21 2020-06-30 Usługi Projektowo-Wykonawcze PRO-INSTAL s.c., Dębno Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetleń drogowych w 13-tu miejscach gminy Dębno. 58 600,00 brak pliku
AP.2151.60.2019 2019-09-18 2020-01-31 OSP Sarbinowo udzielenie dotacji celowej na zakup bramy garażowej, prądnicy wodnej, hełmów strażackich i ubrania ochronnego 11 875,00 brak pliku
AP.2151.59.2019 2019-09-18 2020-01-31 OSP Krześnica udzielenie dotacji celowej na zakup piły spalinowej i ubrania ochronnego 844,00 brak pliku
AP.2151.96.2019 2019-10-08 2019-10-13 Kozioł Jan dowóz wyborców do lokalu wyborczego Nr 10 w Smolnicy i dostarczenie urn na głosowanie do lokali wyborczych 1 000,00 brak pliku
AP.2151.97.2019 2019-10-10 2019-10-13 Koblowska Teresa pełnienie dyżuru przy spisie wyborców na wybory do Sejmu i Senatu RP 345,00 brak pliku
AP.2151.98.2019 2019-10-10 2019-10-13 Zając Maria pełnienie dyżuru przy spisie wyborców na wybory do Sejmu i Senatu RP 375,00 brak pliku
AP.2151.99.2019 2019-10-10 2019-10-13 Borszcz Małgorzata pełnienie dyżuru przy spisie wyborców na wybory do Sejmu i Senatu RP 180,00 brak pliku
AP.2151.100.2019 2019-10-01 2019-10-14 Popławska Monika obsługa obwodowych komisji wyborczych i urzędnika wyborczego na wybory do Sejmu i Senatu RP 750,00 brak pliku
AP.2151.101.2019 2019-10-01 2019-10-14 Gaczyńska Monika obsługa obwodowych komisji wyborczych i urzędnika wyborczego na wybory do Sejmu i Senatu RP 750,00 brak pliku
GPiK.27.7021.116.2019.DM 2019-10-28 2019-11-20 P.P.H.U. Rekord 3 ławki Wojska Polskiego 1 549,80 brak pliku
OKiS.7151.101.2019 2019-10-24 2019-11-09 Małgorzata Drohomirecka wynajem świetlicy wiejskiej we wsi Mostno 246,00 brak pliku
AP.2151.95.2019 2019-10-01 2020-12-31 INFOR PL SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa dostęp do publikacji Inforlex Administracja Superpremium on-line 7 380,00 brak pliku
OKiS. 7151.102.2019 2019-10-28 2019-11-02 Monika Pępczak Wynajem świetlicy wiejskiej we wsi Bogusław 215,25 brak pliku
RI/01.28/III/2019 2019-10-22 2019-12-15 NOVUM Sp. z o.o. Sp. komandytowa, Szczytno Budowa placu zabaw przy ul. Spacerowej w Dębnie. 83 995,00 brak pliku
RI/02.26/I/2019 2019-10-22 2019-12-15 FIT Park Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, Toruń Budowa siłowni zewnętrznej w Cychrach. 40 282,50 brak pliku
RI/03.05/III/2019 2019-10-21 2019-10-31 Biuro Projektowo-Usługowe "Technos" Jarosław Nowicki, Gorzów Wlkp. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy instalacji grzewczej w świetlicy wiejskiej w Dolsku. 1 000,00 brak pliku
OKiS.7126.13.2019 2019-11-04 2019-12-20 Łukasz Nowak Umowa na gospodarza świetlicy wiejskiej w Oborzanach 640,00 brak pliku
RI/05.04/III/2019 2019-11-04 2020-03-06 PW POLGET Getman Sp. Jawna, Dębno Budowa nawierzchni odcinka drogi gminnej we wsi Cychry. 142 557,00 brak pliku
RI/05.37/II/2019 2019-11-04 2019-12-20 PW POLGET Getman Sp. Jawna, Dębno Utwardzenie powierzchni działek budowlanych w celu poprawy komunikacji wraz z budową oświetlenia przy ul.Witosa w Dębnie, na działkach o nr ew.gruntu 327/45, 865/3, 865/8 i 865/2 obręb 5 Dębno. 92 127,00 brak pliku
GPiK.24.220/OS/UI/2019/P 2019-08-20 2019-11-01 Enea Oświetlenie sp z o.o. Dowieszenie pkt. świetlnego Sarbinowo 79 1 414,50 brak pliku
GPiK.28.641/OS/UI/2019/P 2019-10-29 2019-12-01 Enea Oświetlenie sp z o.o. Dowieszenie 4 pkt. swietlnych 8 610,00 brak pliku
RI/05.04/IV/2019 2019-11-04 2020-03-06 Zbigniew Moździerz, Dębno Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową odcinka drogi gminnej w Cychrach. 3 281,32 brak pliku
OKiS.7151.103.2019 2019-11-05 2019-12-31 Iga Windysz Wynajem świetlicy wiejskiej w Mostnie 369,00 brak pliku
OKiS. 7151.106.2019 2019-11-12 2019-11-14 Joanna Skrobisz Wynajem świetlicy w Smolnicy 123,00 brak pliku
OKiS.7151.107.2019 2019-11-12 2020-01-04 Tomasz Dąbski Wynajem świetlicy wiejskiej w Warnicy 246,00 brak pliku
AP.2151.102.2019 2019-11-21 2019-11-23 Kowalski Adam obsługa muzyczna jubileuszy pożycia małżeńskiego w USC 23.11.2019 100,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.33.2019.BR 2019-10-11 2019-10-18 TAAKA RYBA Natalia Srokowska z siedz. w Dębnie Zakup materiałów na konkurs przyrodniczy 500,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.34.2019.BR 2019-10-11 2019-10-18 Księgarnia ?MIŚ? Martin Beata ul. Kościuszki 2, 74-400 Dębno Zakup materiałów na konkurs przyrodniczy 200,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.35.2019.BR 2019-10-18 2019-12-10 Marek Schiller Usługa weryfikacji i aktualizacji istniejącej dokumentacji obejmującej formy ochrony przyrody wpisane do Rejestru gminnego i aktualizacji danych w CRFOP zgodnie ze stanem faktycznym na terenie Gminy Dębno 5 500,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.156.2019.BR 2019-10-21 2019-10-21 SCMB IZOLACJE Adam Koc zs. Myślibórz Zakup płyt OSB na remont wiaty na cmentarzu komunalnym w Różańsku 782,97 brak pliku
GNiOŚ.3032.37.2019.BR 2019-11-14 2019-11-30 Zakład Usług Leśnych Marek Burdzy zs. Warnice Uporządkowanie gminnego, zabytkowego parku wiejskiego w Warnicach na dz. nr 677/4 o powierzchni 3,22 ha 1 000,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.38.2019.BR 2019-11-15 2019-11-30 Pracownia Szyldów i Reklam NOVUM Ireneusz Topczewski zs. Dębno 5 sztuk tablic informacyjnych "Zakaz wysypywania śmieci" 175,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.164.2019.BR 2019-11-18 2019-11-30 Pracownia Szyldów i Reklam NOVUM Ireneusz Topczewski zs. Dębno Tablice informacyjne, tablice z planem sytuacyjnym, tabliczki zakaz wprowadzania psów na cmentarze gminne 3 755,00 brak pliku
OKiS.7151.108.2019 2019-11-21 2019-12-31 Piotr Płuska Wynajem świetlicy wiejskiej w Smolnicy. 369,00 brak pliku
OKiS.7151.109.2019 2019-11-25 2020-01-25 Rafał Andrzejewski Wynajem swietlicy wiejskiej w Smolnicy. 246,00 brak pliku
OKiS.7151.104.2019 2019-11-05 2020-05-24 Emilia Bysińska Wynajem świetlicy wiejskiej w Krześnicy 246,00 brak pliku
okis.7151.105.2019 2019-11-05 2020-01-04 Emilia Bysińska Wynajem świetlicy wiejskiej w Krześnicy 246,00 brak pliku
RS.33.GPiK.7021.132.2019.DM 2019-12-02 2019-12-12 Przedsiebiorstwo Handlowo-Usługowe "PILAR" Warnice traktor HUSQVARNA TC 139 13 999,00 brak pliku
RS.31.GPiK.7021.121.2019.DM 2019-04-15 2019-04-15 Firma Handlowa Roman Łoś Więcław zakup oleju do kosiarek 31,61 brak pliku
RS.30.GPiK.7021.120.2019.DM 2019-04-15 2019-04-15 PKS Myślibórz Więcław zakup paliwa do kosiarki 310,80 brak pliku
RS.29.GPiK.7021.112.2019.DM 2019-10-22 2019-10-31 "Cyprys" s.c. G.Kuczyński, A.Stojanowski Mostno remont ławek na t. placu zabaw i boiska 1 339,96 brak pliku
RS.28.GPiK.7021.110.2019.DM 2019-10-14 2019-11-15 Krzewy Ozdobne Grzegorz Rogoś Oborzany zakup roślin 990,00 brak pliku
RS.26.GPiK.2151.20.2019.DM 2019-09-26 2019-10-26 Białomazur Marceli Sarbinowo wykaszanie t. gminnych październik 625,00 brak pliku
RS.32.GPiK.2151.21.2019.DM 2019-11-01 2019-11-30 Nowak Łukasz Oborzany sprzątanie placu zabaw i przystanków 500,00 brak pliku
RS.24.GPiK.7021.92.2019.DM 2019-08-27 2019-09-14 Przedsiebiorstwo Handlowo-Usługowe "PILAR" Różańsko noże do kosiarki 339,00 brak pliku
RS.23.GPiK.7021.90.2019.DM 2019-06-15 2019-06-15 DECATHLON Oborzany siatka do siatkówki plażowej 539,97 brak pliku
OKiS. 7151.110.2019 2019-11-27 2020-04-18 Przemysław Kłosowski Wynajem świetlicy wiejskiej w Oborzanach 215,25 brak pliku
RS.34.GPiK.7021.135.2019.DM 2019-12-04 2020-02-15 INTERS SYSTEM S.C. Krześnica Linearium, plac zabaw Akacjowa huśtawka 9 686,00 brak pliku
GPiK.30.7021.134.2019.DM 2019-12-04 2019-12-19 KOMSERWIS sp. z o.o. Słupki na Plac Konstytucji 3 554,70 brak pliku
GPiK.29.7021.133.2019.DM 2010-06-11 2019-12-16 P.P.H.U. Rekord Ławki 10 szt. na tereny miejskie 5 160,60 brak pliku
GPiK.31. 7021.134.2019.DM 2019-12-04 2019-12-17 Enea Oświetlenie sp z o.o. Dowieszenie 2 lampy Barnówko 4 833,90 brak pliku
UE/RI/PiR/01.21/I/2019 2019-07-16 2019-12-31 S.M.art Magdalena Słoka-Opłotny, Szczecin Aktualizacja dokumentacji projektowej adaptacji budynku willi przy ul.Mickiewicza 43 w Dębnie na Regionalne Centrum Informacji Turystycznej i Salę Historii Regionu. 153 750,00 brak pliku
OKiS.7151.115.2019 2019-12-05 2019-12-14 Kamila Krupa Wynajem świetlicy wiejskiej w Mostnie. 246,00 brak pliku
OKiS.7151.114.2019 2019-12-05 2019-12-14 Kamila Krupa wynajem świetlicy wiejskiej w Mostnie 246,00 brak pliku
47959/2019/OD2/ZR2 2019-11-14 2020-12-31 ENEA Operator Sp.z o.o., Rejon Dystrybucji Dębno Przyłączenie oświetlenia drogowego w Barnówku, na dz.nr 42/8, do sieci ENEA. 161,84 brak pliku
GNiOŚ.7045.168.2019.BR 2019-11-25 2019-12-30 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dębnie Zabezpieczenie na okres zimy ujęć wody na 12 cmentarzach wiejskich i 2 kaplicach wiejskich 2 163,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.39.2019.BR 2019-12-04 2019-12-10 PPHU Grzegorz Lisicki Sklep w Dębnie ul. Kościuszki 15 Zakup nagród na konkurs przyrodniczy ?STOP SMOG? organizowany przez Szkołę Podstawową w Cychrach. 500,00 brak pliku
OKiS.7151.111.2019 2019-12-03 2019-12-31 Dariusz Nowak Wynajem świetlicy wiejskiej w Oborzanach. 338,25 brak pliku
RS.35.GPiK.7021.139.2019.DM 2019-12-12 2019-12-16 4TAX Cecylia Olik ul. Orła Białego 4L 66-470 Kostrzyn n/O Sarbinowo części do kosiarki 430,00 brak pliku
OKiS.7151.112.2019 2019-12-03 2019-12-14 Bartosz Latuszek Wynajem świetlicy wiejskiej w Warnicy 246,00 brak pliku
AP.2151.103.2019 2019-11-21 2019-12-20 SEC Region Sp. z o.o. Szczecin dzierżawa terenu wokół Urzędu Miejskiego w Dębnie z przeznaczeniem na realizację inwestycji pod ułożenie sieci ciepłowniczej 0,00 brak pliku
AP.2151.105.2019 2019-12-11 2019-12-11 Firma BARBARA ARABSKA SZKOLENIA przeprowadzenie seminarium ,,Zarządzanie ryzykiem w jst" 2 200,00 brak pliku
AP.2151.106.2019 2019-12-10 2019-12-31 Gawrońska Małgorzata usługa utrzymania czystości pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Dębnie 1 600,00 brak pliku
GNiOŚ.6131.195.2019 2019-12-11 2019-12-20 Justyna Rembiałowska Zakład Usług Leśnych Kolonia Kniewo Wykonanie zabiegu pielęgnacyjnego ? ścinki złomów, wywrotów oraz posuszu w drzewostanie w kompleksie leśnym o łącznej powierzchni 2,1111 ha na dz. ewid. nr 435, 436, 431/5 i 431/3 obręb 0004 Dębno 8 640,00 brak pliku
RS.36.GPiK.7021.142.2019.DM 2019-12-13 2019-12-13 DOTAL SP. z o.o. Kostrzyn Krzeńnica zakup mat. do konserwacji placu zabaw 203,89 brak pliku
OKiS. 7151.89.2019 2019-09-20 2020-05-17 Marcin Łomniak wynajem świetlicy wiejskiej w Krzesnicy 246,00 brak pliku
OKiS.7151.117.2019 2019-12-16 2019-12-18 Krzysztof Żłobicki wynajem świetlicy wiejskiej w Smolnicy 123,00 brak pliku
OKiS.7151.116.2019 2019-12-16 2019-12-31 Agnieszka Pleń wynajem świetlicy wiejskiej w Warnicy 369,00 brak pliku
OKiS.7151.118.2019 2019-12-17 2019-12-18 Anna Janiak Wynajem umowy we wsi Krześnica 123,00 brak pliku
GPiK.7011.11.2019.LD 2019-10-18 2019-11-15 P.W. ,, POLGET? Sp.J. ul. Chrobrego 22B, 74-400 Dębno przełożenie bruku(otoczaków) w celu usunięcia zapadlisk i wyrównania nawierzchni drogi brukowej w m.Oborzany 4 920,00 brak pliku
GPiK.7011.12.2019.PSz 2019-11-07 2019-12-31 F.P.U. "DARTEX" Dariusz Drohomirecki, Krześnica 2, 74-404 Cychry Zimowe utrzymanie dróg gminnych w terminie od 15.11.2019r. do 31.12.2019r. brak pliku
GPiK.7011.12.1.2019.PSz 2019-12-19 2020-03-15 F.P.U. "DARTEX" Dariusz Drohomirecki, Krześnica 2, 74-404 Cychry Zimowe utrzymanie dróg gminnych w okresie od 01.01.2020r. do 15.03.2020r. brak pliku
GPiK.7011.13.2019.PSz 2019-11-07 2019-12-31 Jacek Jarki, Choszczówka 3A, 74-400 Dębno Zimowe utrzymanie dróg gminnych w okresie od 15.11.2019r. do 31.12.2019r. brak pliku
GPiK.7011.13.1.2019.PSz 2019-12-19 2020-03-15 Jacek Jarki, Choszczówka 3A, 74-400 Dębno Zimowe utrzymanie dróg gminnych w okresie od 01.01.2020r. do 15.03.2020r. brak pliku
GPiK.7011.15.2019.PSz 2019-11-15 2019-12-15 P.W. ,, Skorobogaty? Tadeusz Skorobogaty, ul.I Armii 10, 74-400 Dębno Skruszenie i recykling gruzu betonowo-ceglanego 22,00 brak pliku
RI/05.37/IV/2019 2019-12-12 2019-12-24 PW POLGET Getman Sp. Jawna, Dębno Utwardzenie z kostki betonowej terenów przy ul.Witosa w Dębnie. 1 073,00 brak pliku
RI/05.37/III/2019 2019-11-04 2019-12-31 Usługi Projektowo-Wykonawcze PRO-INSTAL s.c., Dębno Nadzór inwestorski branży elektrycznej oraz drogowej nad utwardzeniem powierzchni działek budowlanych w celu poprawy komunikacji wraz z budową oświetlenia przy ul.Witosa w Dębnie, na działkach o nr ew.gruntu 327/45, 865/3, 865/8 i 865/2 obręb 5 Dębno. 2 000,00 brak pliku
RI/03.05/IV/2019 2019-12-02 2020-01-31 KRULAN Łukasz Kruszyński, Troszyn Wykonanie robót budowlanych w świetlicy wiejskiej w Dolsku, na działce o nr ewid. gruntu 306/1 obręb Dolsk. 40 000,00 brak pliku
RI/01.09./IV/2019 2019-12-09 2020-03-31 Z-d Ogólnobudowlany i Instalatorstwo Elektryczne Mariusz Jarema, Dębno Dostawa i montaż 3 lamp solarnych oświetlenia drogowego w gminie Dębno. 37 822,50 brak pliku
OKiS.7151.120.2019 2019-12-30 2020-02-01 Wojciech Jarki Wynajem świetlicy wiejskiej w Grzymiradzu 246,00 brak pliku
OKiS.7151.119.2019 2019-12-27 2019-12-31 Martyna Grabowska wynajem świetlicy wiejskiej w Suchlicy 338,25 brak pliku
OKiS.7151.121.2019 2019-12-30 2019-12-31 Aleksandra Bójko Wynajem świetlicy wiejskiej w Krześnicy 369,00 brak pliku
OKiS.7151.113.2019 2019-12-03 2020-01-25 Małgorzata Kowalska wynajem świetlicy wiejskiej w Oborzanach 215,25 brak pliku
OKiS.7126.4.2020 2020-01-08 2020-12-20 Justyna Sobczak gospodarz świetlicy w Grzymiradzu 3 840,00 brak pliku
OKiS.7126.1.2020 2020-01-08 2020-12-20 Ewa Witkowska Gospodarz świetlicy w Mostnie 3 840,00 brak pliku
OKiS.7126.2.2020 2020-01-08 2020-12-20 Karolina Gabrysiak gospodarz świetlicy w Bogusławiu 3 840,00 brak pliku
OKIS.7126.8.2020 2020-01-08 2020-12-20 Joanna Żłobiicka gospodarz świetlicy Smolnica 3 840,00 brak pliku
AP.2151.104.2019 2019-12-03 2020-01-31 OSP Sarbinowo dotacja celowa na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego 294 000,00 brak pliku
OKiS.7126.7.2020 2020-01-08 2020-12-20 Bogusława Karwacka umowa n a gospodarza świetlicy wiejskiej w Różańsku 3 840,00 brak pliku
AP.2151.107.2019 2019-10-28 2020-10-31 "QNT Systemy Informatyczne" Sp. z o.o. opieka serwisowa oprogramowania moduł FK i płace 9 269,28 brak pliku
AP.2151.108.2019 2019-12-02 2020-12-31 ZETO SOFTWARE Sp. z o.o. opieka autorska nad oprogramowaniem PUMA 4 782,24 brak pliku
OKiS. 7126.3.2020 2020-01-08 2020-12-20 Klaudia Zubrzycka Umowa na gospodarza świetlicy wiejskiej w Dargomyślu 3 840,00 brak pliku
OKiS.7151.2.2020 2020-01-08 2020-01-11 Arkadiusz Jarmuszka Wynajem świetlicy wiejskiej w Krześnicy 246,00 brak pliku
AP.2151.109.2019 2019-12-11 2019-12-20 Nanovee LTD Dargomyśl wykonanie papierów firmowych Urzędu Miejskiego w Dębnie 1 700,00 brak pliku
AP.2151.111.2019 2019-08-20 2019-08-23 Motak Grzegorz Kancelaria Adwokacka doradztwo prawne w związku z procesem przejęcia szpitala w Dębnie przez SP ZOZ MSWiA w Szczecinie 150,00 brak pliku
AP.2151.112.2019 2019-12-27 2020-12-31 Skoczylas Edward pełnienie funkcji Komendanta Gminnego OSP 28 800,00 brak pliku
AP.2151.113.2019 2019-12-27 2020-12-31 Krugłowski Mieczysław wykonywanie obowiązków kierowcy - konserwatora pojazdu pożarniczego w OSP Sarbinowo 4 140,00 brak pliku
AP.2151.114.2019 2019-12-27 2020-12-31 Kierepa Ryszard wykonywanie obowiązków kierowcy- konserwatora pojazdu pożarniczego w OSP Sarbinowo 4 140,00 brak pliku
AP.2151.115.2019 2019-12-27 2020-12-31 Smolik Stanisław wykonywanie obowiązków kierowcy- konserwatora pojazdu pożarniczego w OSP Różańsko 4 260,00 brak pliku
AP.2151.116.2019 2019-12-27 2020-12-31 Karwacki Waldemar wykonywanie obowiązków kierowcy- konserwatora pojazdu pożarniczego w OSP Różańsko 3 720,00 brak pliku
AP.2151.117.2019 2019-12-27 2020-12-31 Wójcik Grzegorz wykonywanie obowiązków kierowcy- konserwatora pojazdu pożarniczego w OSP Krześnica 4 740,00 brak pliku
AP.2151.118.2019 2019-12-27 2020-12-31 Lisowski Romuald wykonywanie obowiązków kierowcy- konserwatora pojazdu pożarniczego w OSP Krześnica 3 720,00 brak pliku
AP.2151.119.2019 2019-12-27 2020-12-31 Tołoczko Albert wykonywanie obowiązków kierowcy- konserwatora pojazdu pożarniczego w OSP Dargomyśl 3 960,00 brak pliku
AP.2151.120.2019 2019-12-27 2020-12-31 Różycki Krzysztof wykonywanie obowiązków kierowcy- konserwatora pojazdu pożarniczego w OSP Dargomyśl 3 840,00 brak pliku
AP.2151.121.2019 2019-12-27 2020-12-31 Bonarek Krzysztof wykonywanie obowiązków kierowcy- konserwatora pojazdu pożarniczego w OSP Cychry 3 840,00 brak pliku
AP.2151.122.2019 2019-12-27 2020-12-31 Gryciak Mirosław wykonywanie obowiązków kierowcy- konserwatora pojazdu pożarniczego w OSP Cychry 4 740,00 brak pliku
AP.2151.123.2019 2019-12-27 2020-12-31 Pleń Jan wykonywanie obowiązków kierowcy- konserwatora pojazdu pożarniczego w OSP Cychry 4 080,00 brak pliku
AP.2151.124.2019 2019-12-27 2020-12-31 Bajda Mariusz wykonywanie obowiązków kierowcy- konserwatora pojazdu pożarniczego w OSP Cychry 4 080,00 brak pliku
AP.2151.125.2019 2019-12-27 2020-12-31 Ekiert Adam wykonywanie obowiązków kierowcy- konserwatora pojazdu pożarniczego w OSP Warnice 9 360,00 brak pliku
AP.2151.126.2019 2019-12-27 2020-12-31 Waszak Roman wykonywanie obowiązków gospodarza remizy OSP w Sarbinowie 2 880,00 brak pliku
AP.2151.127.2019 2019-12-27 2020-12-31 Pużniak Łukasz wykonywanie obowiązków gospodarza Domu Strażaka w Cychrach 2 160,00 brak pliku
AP.2151.128.2019 2019-12-20 2021-12-31 Beta Security System Sp. z o.o. ochrona magazynu broni Straży Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Dębnie 6 720,00 brak pliku
AP.2151.129.2019 2019-12-19 2020-12-31 Audio-Video-Foto-Usługi Buczyński Krzysztof rejestracja i montaż programów dokumentalnych z sesji Rady Miejskiej w Dębnie w 2020 r. 14 400,00 brak pliku
AP.2151.130.2019 2019-11-28 2020-11-29 TER-COM Usługi Informatyczne nadzór nad oprogramowaniem i systemem informatycznym: Auta, Kasa, KSZOB, OPLOK, Podatki, JGU 14 649,30 brak pliku
OKiS.7126.6.2020 2020-01-08 2020-12-20 Irina Jaślan umowa na gospodarza świetlicy wiejskiej w Ostrowcu. 3 840,00 brak pliku
OKiS.711.1.2020 2020-01-08 2020-12-31 Bartosz Jacura gospodarz zabytkowej kużni w Dolsku. 2 400,00 brak pliku
SM.BZK.2151.01.2020 2020-01-02 2022-12-31 Zakład Ogólnobudowlany i Instalatorstwa Elektrycznego 74-400 Dębno, ul. Lipowa 1 1.Stała obsługa agregatu prądotwórczego prądu w Urzędzie Miejskim w Dębnie, wykonanie usługi comiesięcznych przeglądów technicznych i konserwacji, wraz z awaryjnymi naprawami. 2. Stała obsługa syren alarmowych i radiowego systemu sterowania syrenami w systemie alarmowania i ostrzegania ludności miasta, wykonanie usługi comiesięcznych przeglądów technicznych i konserwacji, wraz z awaryjnymi naprawami. 19 404,00 brak pliku
MGKPiRPA.1.2020 2020-01-02 2020-12-21 Urszula Kotas wykonywanie obowiązków konsultanta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie 23 654,00 brak pliku
MGKPiRPA.2.2020 2020-01-02 2020-12-21 Janusz Wielemborek wykonanie obowiązków konsultanta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym 19 200,00 brak pliku
MGKPiRPA.3.2020 2020-01-02 2020-12-21 Krystyna Stankiewicz wykonanie obowiązków konsultanta ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 9 660,00 brak pliku
OKiS. 7151.4.2020 2020-01-10 2020-02-15 Paulina Stelmach Wynajem świetlicy wiejskiej w Oborzanach. 215,25 brak pliku
MGKPiRPA.4.2020 2020-01-02 2020-08-31 Firma "NOVA VIPA" Profilaktyka i Psychoterapia Uzależnień i Współuzależnienia ul. Wojska Polskiego 26D/13 Międzyrzecz pełnienie obowiązków specjalisty psychoterapii uzależnień i Współuzależnień w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym 14 784,00 brak pliku
MGKPiRPA.5.2020 2020-01-02 2020-12-20 Karolina Gabrysiak, Bogusław prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczej na terenie Gminy Dębno w Bogusławiu 6 300,00 brak pliku
MGKPiRPA.6.2020 2020-01-02 2020-12-20 Magdalena Tarasińska - Cychry prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczej na terenie Gminy Dębno w Cychrach 6 300,00 brak pliku
MGKPiRPA.7.2020 2020-01-02 2020-01-14 Klaudia Zubrzycka - Dargomyśl prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczej na terenie Gminy Dębno w Dargomyślu 6 300,00 brak pliku
MGKPiRPA.9.2020 2020-01-02 2020-12-20 Justyna Sobczak - Grzymiradz prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczej na terenie Gminy Dębno w Grzymiradzu 6 300,00 brak pliku
MGKPiRPA.11.2020 2020-01-02 2020-12-20 Weronika Kuchowicz - Krześnica prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczej na terenie Gminy Dębno w Krześnicy 6 300,00 brak pliku
MGKPiRPA.13.2020 2020-01-02 2020-12-20 Monika Dąbrowska - Mostno prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczej na terenie Gminy Dębno w Mostnie 6 300,00 brak pliku
MGKPiRPA.12.2020 2020-01-02 2020-12-20 Aleksandra Daniluk - Ostrowiec prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczej na terenie Gminy Dębno w Ostrowcu 6 300,00 brak pliku
MGKPiRPA.14.2020 2020-01-02 2020-12-20 Joanna Żłobicka- Smolnica prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczej na terenie Gminy Dębno w Smolnicy 6 300,00 brak pliku
MGKPiRPA.15.2020 2020-01-02 2020-12-20 Paulina Czyżyk prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczej na terenie Gminy Dębno w Warnicach 6 300,00 brak pliku
OKiS.7126.5.2020 2020-01-08 2020-12-20 Łukasz Nowak umowa na gospodarza świetlicy w Oborzanach. 3 840,00 brak pliku
MGKPiRPA.10.2020 2020-01-08 2020-12-20 Agnieszka Wojciechowska Prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczo-wychowawczej w gminie Dębno w Dysznie 6 300,00 brak pliku
OKiS.7126.9.2020 2020-01-08 2020-12-20 Martyna Grabowska umowa zlecenie- gospodarz świetlicy wiejskiej w Suchlicy. 3 840,00 brak pliku
OKiS.7126.10.2020 2020-01-08 2020-12-20 Paulina Czyżyk umowa zlecenie- gospodarz świetlicy 3 840,00 brak pliku
OKiS.7126.11.2020 2020-01-08 2020-12-20 Agnieszka Wojciechowska umowa zlecenie- gospodarz świetlicy w Dysznie 3 840,00 brak pliku
AP.2151.1.2020 2020-01-01 2020-12-31 "HEKTOR" Agencja Ochrony ochrona budynków Urzędu Miejskiego w Dębnie i filii Wydz. Komunikacji Starostwa Powiatowego Myślibórz 6 346,80 brak pliku
34302/2019/OD2/ZR2 2019-11-04 2020-03-31 ENEA Operator Sp.z o.o., Rejon Dystrybucji Dębno Przyłączenie węzła cieplnego budynku nr 36 przy ul.Mickiewicza w Dębnie, na dz.nr 14 (ŚDS) do sieci ENEA. 404,61 brak pliku
OKiS.7151.1.2020 2020-01-08 2020-01-25 Leszek Wojciechowski wynajem świetlicy wiejskiej w Krześnicy 246,00 brak pliku
MGKPiRPA.8.2020 2020-01-20 2020-12-20 Anna Katarzyna Jacura prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczej na terenie gminy Dębno w Dolsku 5 775,00 brak pliku
OKiS.7151.7.2020 2020-01-21 2020-05-02 Agnieszka Wojciechowska wynajem świetlicy wiejskiej w Oborzanach 215,25 brak pliku
PiR.526.10.2.2.2020 2020-01-23 2020-06-30 Uczniowski Klub Sportowy Dębno Prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi. 50 000,00 brak pliku
PIR.526.6.1.2020 2020-01-23 2020-06-30 Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Dębnie Emeryci-Aktywny Wypoczynek 2 000,00 brak pliku
AP.2151.2.2020 2020-01-16 2020-12-31 Skopicz-Radkiewicz Grażyna utrzymanie czystości pomieszczeń biurowych w Wydz. OKiS Urzędu Miejskiego w Dębnie 13 500,00 brak pliku
PiR.526.10.2.1.2020 2020-01-13 2020-09-30 Stowarzyszenie Maraton Organizacja 47. Maratonu Dębno 285 000,00 brak pliku
PiR.526.7.1.2020 2020-01-29 2020-12-31 Stowarzyszenie Miłośników Dębna Uniwersytet Trzeciego Wieku 9 000,00 brak pliku
MGKPiRPA.17.2020 2020-01-10 2020-12-31 Klub Abstynenta "Życie" przeciwdziałanie patologiom społecznym- prowadzenie działalności pomocowej z zakresu organizacji terapii osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin 15 000,00 brak pliku
MGKPiRPA.16.2020 2020-01-10 2020-12-31 Klub Abstynenta "Barka" przeciwdziałanie patologiom społecznym- prowadzenie działalności pomocowej z zakresu organizacji terapii osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin 15 000,00 brak pliku
OKiS.7151.11.2020 2020-01-29 2020-02-01 Beata Masiarz Wynajem świetlicy wiejskiej w Dysznie 246,00 brak pliku
OKiS.7151.5.2020 2020-01-13 2020-06-06 Dorota Wiśniewska wynajem świetlicy wiejskiej w Warnicach 246,00 brak pliku
OKiS.7126.12.2020 2020-02-03 2020-12-20 Anna Jacura umowa zlecenie-gospodarz świetlicy 3 520,00 brak pliku
PiR.526.5.4.2020 2020-02-03 2020-12-31 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków koło w Dębnie Działania na rzecz osób niepełnosprawnych z zakresu pomoc osobom chorym na cukrzycę 3 000,00 brak pliku
PiR.526.13.1.2020 2020-02-03 2020-12-31 Koło Związku Sybiraków Związek Sybiraków 5 000,00 brak pliku
PiR.526.5.2.2020 2020-02-03 2020-10-30 Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło w Dębnie Zaopatrzenie w sprzęt pomocniczo-rehabilitacyjny. 2 700,00 brak pliku
PiR.526.5.1.2020 2020-02-03 2020-11-30 Stowarzyszenie Radość Dzieciom Lokalna inicjatywa w zakresie wsparcia rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Dębno. 2 500,00 brak pliku
OKiS.7151.12.2020 2020-02-03 2020-02-22 Andrzej Łaszewski wynajem świetlicy w Grzymiradzu 246,00 brak pliku
OKiS.7151.9.2020 2020-01-27 2020-06-13 Krzysztof Chodara wynajem świetlicy wiejskiej w Grzymiradzu 369,00 brak pliku
OKiS.7151.10.2020 2020-01-27 2021-05-16 Krzysztof Chodara wynajem świetlicy wiejskiej w grzymiradzu 246,00 brak pliku
OKiS.7126.13.2020 2020-02-03 2020-12-20 Halina Maleńka umowa zlecenie- gospodarz świetlicy w Krześnicy 3 520,00 brak pliku
PiR.526.10.2.4.2020 2020-02-04 2020-12-31 Uczniowski Klub Sportowy TECHNIK Smolnica Rozwój sportu młodzieżowego 2 000,00 brak pliku
PiR.526.10.1.3.2020 2020-02-04 2020-06-30 Klub Sportowy "Myśla" Rozwój sportu kwalifikowanego 12 500,00 brak pliku
OKiS.7151.8,2020 2020-01-23 2020-02-01 Jadwiga Władyka wynajem świetlicy wiejskiej w Oborzanach 215,25 brak pliku
PiR.526.8.1.2020 2020-02-06 2020-02-21 Ognisko Wychowawcze NASZ DOM Półkolonie zimowe 7 000,00 brak pliku
PiR.526.11.1.2020 2020-02-06 2020-09-30 Nadodrzańskie Zrzeszenie Pszczelarzy w Dębnie Ochrona pszczół 3 000,00 brak pliku
PiR.526.10.2.3.2020 2020-02-11 2020-05-31 Koło Gospodyń Wiejskich w Różańsku Rajd rowerowy majówka na rowerach. 1 000,00 brak pliku
OKiS. 7151.15.2020 2020-02-10 2020-04-12 Anna Grocholska wynajem świetlicy wiejskiej w Grzymiradzu 246,00 brak pliku
OKiS.7151.13.2020 2020-02-05 2020-03-21 Cecylia Nachwatiuk wynajem świetlicy wiejskiej w Grzymiradzu 246,00 brak pliku
PiR.526.5.3.2020 2020-02-14 2020-12-31 Stowarzyszenie IN CORDE Razem możemy więcej. 5 000,00 brak pliku
PiR.526.4.1.2020 2020-02-10 2020-12-31 Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie Pomoc krwiodawstwa 3 500,00 brak pliku
AP.2151.4.2020 2020-01-01 2020-12-31 REKORD POMORZE Sp. z o.o. serwis i nadzór autorski nad programami komputerowymi w urzędzie 7 616,16 brak pliku
AP.2151.5.2020 2020-02-07 2020-02-08 Kowalski Adam obsługa muzyczna jubileuszy pożycia małżeńskiego w USC Dębno 100,00 brak pliku
OKiS.7151.23.2020 2020-02-27 2020-02-29 Elżbieta Kłoda wynajem świetlicy wiejskiej w Warnicy 123,00 brak pliku
PiR.526.10.2.5.2020 2020-02-27 2020-12-31 Zarząd Miejsko-Gminny Ligi Obrony Kraju w Dębnie Organizacja i udział w zawodach w strzelectwie sportowo-obronnym. 3 000,00 brak pliku
OKiS. 7151.24.2020 2020-02-28 2020-05-10 Wojciech Podwójny Wynajem świetlicy wiejskiej w Warnicy 246,00 brak pliku
OKiS.7151.16.2020 2020-03-02 2020-03-02 Krzysztof Chiniewicz wynajem świetlicy na stypę 123,00 brak pliku
OKiS. 7151.27.2020 2020-03-05 2020-03-29 Mateusz Serafin wynajem świetlicy wiejskiej w Oborzanach 246,00 brak pliku
OKiS. 7151.28.2020 2020-03-05 2020-06-27 Ewa Lizak Wynajem świetlicy wiejskiej w Grzymiradzu 492,00 brak pliku
OKiS.7151.20.2020 2020-02-26 2020-11-07 Andrzej Mosiądz wynajem świetlicy wiejskiej w Grzymiradzu 246,00 brak pliku
GNiOŚ.7021.1.2020.BR 2020-01-02 2020-01-08 Usługi Geodezyjne Włodzimierz Świderski Osiadanie zrekultywowanego składowiska odpadów w Dębnie 600,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.1.2020.BR 2020-01-02 2020-12-31 Dębnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Dębnie Zarządzanie nieruchomościami, na których usytuowane są cmentarze gminne 45 225,21 brak pliku
GNiOŚ.7045.2.2020.BR 2020-01-02 2020-12-31 Dębnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Dębnie Utrzymanie porządku i czystości na cmentarzach gminnych w Dębnie i Różańsku. 99 576,99 brak pliku
GNiOŚ.414.2.2020.BR 2020-02-03 2020-03-30 Zakład Budowlano-Kamieniarski Janusz Mazurek w Łupowie Wygrawerowanie 8 nazwisk (pełna wersja nazwisko + imię + imię) poległych żołnierzy Armii Radzieckiej na trzeciej płycie granitowej. 1 300,00 brak pliku
GNiOŚ.7021.2.2020.BR 2020-02-06 2020-02-14 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wniosek udostępnienie danych dotyczących dobowej wielkości opadu atmosferycznego na zrekultywowanym składowisku odpadów komunalnych w Dębnie, (dz. nr 48, 45/2, obręb ewid. Dębno 7) za rok 2019 560,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.28.2019.2020.BR 2020-02-26 2020-03-26 Kmita Jacek Umowa dotacji celowej do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w Dysznie 5 000,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.36.2019.2020.BR 2020-03-04 2020-04-04 Raszpla Renata Umowa dotacji celowej do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w Krześnicy 5 000,00 brak pliku
OKiS. 7151.22.2020 2020-02-26 2020-04-05 Kinga Zięba wynajem świetlicy wiejskiej w Smolnicy 246,00 brak pliku
GPiK.01.7021.35.2020.DM 2020-03-04 2020-03-27 Lars Laj Polska Sp. z o.o. Dobra Przeglądy placów zabaw w gminie. 11 803,70 brak pliku
AP.2151.6.2020 2020-03-02 2021-02-28 PHU Robert Trebik zakup artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Dębnie w 2020 roku - drobne artykuły biurowe i papier 40 415,34 brak pliku
OKiS.7151.30.2020 2020-03-09 2020-03-14 Róża Nitka wynajem świetlicy wiejskiej w Krześnicy. 246,00 brak pliku
AP.2151.7.2020 2020-03-02 2021-02-28 PHU Robert Trebik zakup artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Dębnie w 2020 roku - tonery, tusze, płyty CD-R 83 392,77 brak pliku
OKiS. 7151.21.2020 2020-02-26 2020-03-14 Kazimiera Tondel - Pozorska wynajem świetlicy w Suchlicy 215,25 brak pliku
umowa RI/PiR/06.05/I/2020 2020-03-09 2020-08-31 SOLPROJEKT Projektowanie Łukasz Soluch, Dębno Opracowanie pt wykonania zadań z Budżetu Obywatelskiego: PiR/06.03/20, PiR/06.04/20 i PiR/06.05/20. 16 800,00 brak pliku
RI/05.04/I/2020 2020-03-16 2020-03-23 BPU TECHNOS Jarosław Nowicki, Czechów Opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej przy drodze gminnej w Oborzanach. 1 230,00 brak pliku
AP.2151.8.2020 2020-02-27 2020-12-31 Skrzypacz Zenon Ośrodek Szkoleniowo - Doradczy BEZPO sprawowanie stałego nadzoru w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Miejskim 3 075,00 brak pliku
PiR.526.10.1.4.2020 2020-03-12 2020-06-30 Klub Sportowy Sokół Różańsko Działania na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu kwalifikowanego 9 000,00 brak pliku
PiR.526.10.1.1.2020 2020-03-11 2020-06-30 Miejski Klub Sportowy "Dąb" w Dębnie Działania na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez rozwój sportu kwalifikowanego 60 000,00 brak pliku
PiR.526.10.2.7.2020 2020-03-23 2020-12-31 Dębnowskie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu. 2 000,00 brak pliku
RI/05.18/I/2020 2020-03-12 2020-04-03 M&K Zakład Sieci Sanitarnych Sp. z o.o., Gorzów Wlkp. Budowa sieci drenarskiej w ul.Wojska Polskiego, o dł.ok 250mb. 76 000,00 brak pliku
RI/05.04/II/2020 2020-04-17 2020-10-31 PBI KORIMEX J.Korzeniowski, Dębno Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem odcinka drogi gminnej we wsi Oborzany etap II. 480 315,00 brak pliku
RI/05.18/II/2020 2020-04-10 2020-05-11 M&K ZSS Sp. z o.o. , Gorzów Wlkp. Budowa dodatkowej sieci kanalizacji deszczowej w ul.Wojska Polskiego, o dł.150mb z rur PCV i zamontowanie dodatkowego hydrantu. 70 725,00 brak pliku
RI/01.13/I/2020 2020-04-24 2020-10-31 MALDROBUD Sp. z o.o. Sp. K., Myślibórz Budowa nawierzchni odcinka drogi gminnej w rejonie ulicy Dargomyskiej w Dębnie. 581 090,13 brak pliku
UMOWA nr KRPA.18.2020 2020-04-24 2020-10-15 Agnieszka Kot Cienkosz OFICYNA PROFILAKTYCZNA, SBC Szkolenia Badania Consulting, ul. Dworcowa 9a/19, 30-556 Kraków sporządzeniu diagnozy problemów społecznych na terenie Miasta i Gminy Dębno, 7 000,00 brak pliku
RI/05.04/III/2020-RI/01.13/II/2020 2020-04-20 2020-10-31 AW-instal Aleksander Wężyk, Gorzów Wlkp. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi branży sanitarnej i drogowej, do umów nr RI/05.04/II/2020 (Oborzany) i RI/01.13/I/2020 (ul.Dargomyśka). 17 958,00 brak pliku
RI/04.08/I/2020 2020-03-20 2020-06-15 AW-instal Karolina Kruczkowska-Wężyk, Gorzów Wlkp. Dokumentacja projektowa nawierzchni odcinka ul.Hołdowniczej w Dębnie, z zastępstwem inwestorskim. 6 900,00 brak pliku
RI/PiR/06.06/I/2020 2020-03-09 2020-08-10 Usługi Projektowo-Wykonawcze PRO-INSTAL s.c. G. Dąbski, R, Frieske, Dębno Opracowanie projektu montażu lamp oświetleniowych w Parku Wiejskim w Warnicach oraz doposażenia infrastruktury placu zabaw i miejsca integracji mieszkańców wsi Cychry. 14 000,00 brak pliku
GPiK.12.2151.11.2020.DM 2020-05-04 2020-11-30 Dalidowicz Jacek Cychry "Dróżnik" 1 400,00 brak pliku
RS.06.GPiK.2151.10.2020.DM 2020-05-04 2020-11-30 Dalidowicz Jacek Cychry utrzymanie czystości, koszenia (sołeckie) 4 500,00 brak pliku
GPiK.06.2151.6.2020.DM 2020-07-05 2020-08-15 Lewandowska Angelika Różańsko "Dróżnik" od 15.07-15.08.2020 r. 1 400,00 brak pliku
GPiK.09.2150.11.2020.DM 2020-05-01 2020-08-31 Dmytruszkiewicz Rafał Krężelin "Dróżnik" 750,00 brak pliku
RS.01.GPiK.2151.1.2020.DM 2020-05-01 2020-07-31 Nowak Łukasz Oborzany wykaszanie 2 000,00 brak pliku
GPiK.04.2151.2.2020.DM 2020-08-01 2020-09-30 Nowak Łukasz Oborzany "Dróznik" 1 100,00 brak pliku
RS.03.GPiK.2151.5.2020.DM 2020-05-01 2020-09-30 Bednarek Mariusz Barnówko wykaszanie terenów gminnych (sołeckie) 4 200,00 brak pliku
RS.02.GPiK.2151.4.2020.DM 2020-05-01 2020-11-30 Bednarek Mariusz Barnówko przystanki (sołeckie) 1 100,00 brak pliku
GPiK.05.2151.3.2020.DM 2020-05-01 2020-06-30 Bednarek Mariusz Barnówko "Dróżnik" 900,00 brak pliku
GPiK.13.2151.13.2020.DM 2020-05-07 2020-10-30 Kuczyński Tomasz Mostno "Dróżnik" 900,00 brak pliku
RS.11.GPiK.2151.12.2020.DM 2020-05-07 2020-10-31 Kuczyński Tomasz Mostno koszenie terenów gminnych 2 000,00 brak pliku
RS.12.GPiK.2150.5.2020.DM 2020-05-15 2020-10-31 Dąbrowska Monika Mostno przystanki (sołeckie) 1 250,00 brak pliku
RS.07.GPiK.2150.4.2020.DM 2020-05-09 2020-10-31 Godzik Helena Więcław koszenie terenów 2 500,00 brak pliku
RS.08.GPiK.2150.3.2020.DM 2020-05-09 2020-10-31 Godzik Helena Więcław sprzątanie przystanki, place zabaw 2 500,00 brak pliku
GPiK.10.2151.9.2020.DM 2020-05-31 2020-09-30 Karolak Ryszard Młyniska"Dróżnik" 900,00 brak pliku
GPiK.07.2151.7.2020.DM 2020-09-01 2020-10-31 Lisowski Romuald Krześnica "Dróżnik" 1 100,00 brak pliku
RS.04.GPiK.2151.8.2020.DM 2020-06-01 2020-08-31 Lisowski Romuald Krześnica wykaszanie (sołeckie) 2 000,00 brak pliku
RS.05.GPiK.2150.2.2020.DM 2020-05-01 2020-11-30 Maleńka Halina Krześnica plac zabaw i przystanek 1 080,00 brak pliku
GPiK.08.7021.49.2020.DM 2020-05-01 2020-08-31 Zakład Usług Leśnych Marek Burdzy Warnice "Dróżnik" 1 100,00 brak pliku
RS.09.GPiK.7021.53.2020.DM 2020-05-06 2020-05-30 Przedsiebiorstwo Handlowo-Usługowe "PILAR" Warnice zakup części do kosiarki 262,00 brak pliku
RS.10.GPiK.7021.56.2020.DM 2020-05-07 2020-05-30 Przedsiebiorstwo Handlowe "KRADEX" Sarbinowo zakup narzędzi ogrodniczych 383,97 brak pliku
GPiK.02.7021.42.2020.DM 2020-03-10 2020-05-15 EXPODESIGN Grzegorz Jezierzański Puszczykowo Oborzany gabloty 2 szt. (B.O.) 2 970,00 brak pliku
GPiK.03.7021.48.2020.DM 2020-04-01 2020-04-30 Terra Natura Joanna Szydłowska Szczecin Inwentaryzacja dendrologiczna (pas przy jeziorze) 12 300,00 brak pliku
GPiK.11.7021.51.2020.DM 2020-05-04 2020-05-31 Zakład Ogólnobudowlany i Instalatorstwo Elektryczne Mariusz Jarema Naprawa instalacji elektrycznej na placu przy GISO 1 911,62 brak pliku
OKiS.7126.8.2020 2020-04-22 2020-09-30 Angelika Lewandowska koszenie i sprzątanie boiska w Różańsku 4 500,00 brak pliku
25220/2020/OD3/ZR4 2020-05-04 2020-12-31 ENEA Operator Sp.z o.o., Rejon Dystrybucji Dębno Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia w Warnicach, dz.nr 677/4, 677/5 - dla imprez wiejskich. 1 072,22 brak pliku
RS.13.GPiK.7021.58.2020.DM 2020-05-15 2020-09-30 Instalatorstwo Sanitarne c.o. i Gaz Daniel Bońdos Smolnica koszenie działek gminnych 5 000,00 brak pliku
GPiK.14.7021.57.2020.DM 2020-05-08 2020-08-31 Instalatorstwo Sanitarne c.o. i Gaz Daniel Bońdos Smolnica "Dróżnik" 1 100,00 brak pliku
GPiK.15.2150.6.2020.DM 2020-05-12 2020-06-30 Kopaniecki Paweł Suchlica "Dróżnik" 760,00 brak pliku
GPiK.16.2151.14.2020.DM 2020-05-12 2020-09-30 Siemaszko Mateusz Sarbinowo "Dróżnik" od 01.06.2020 1 100,00 brak pliku
GPiK.17.7021.59.2020.DM 2020-05-12 2020-07-31 Usługi Ogólnobudowlane i Instalatorstwo Elektryczne Bartosz Jacura Dolsk "Dróżnik" od 01.06.2020 900,00 brak pliku
RS.14.GPiK.2151.15.2020.DM 2020-05-12 2020-09-30 Siemaszko Mateusz Sarbinowo wykaszanie terenów gminnych od 01.06.2020 r. 3 000,00 brak pliku
AP.2151.9.2020 2020-04-30 2021-05-01 TER-COM Usługi Informatyczne licencja na oprogramowanie systemu ewidencji i wymiaru opłat z tytułu użytkowania wieczystego 1 955,70 brak pliku
AP.2151.11.2020 2020-04-27 2020-05-11 Borysewicz Stanisław wykonanie tablicy Urzędu Stanu Cywilnego i renowacji tablicy Urzędu Miejskiego w Dębnie 1 250,00 brak pliku
AP.2151.12.2020 2020-04-06 2020-05-10 Stańczak Anna wykonywanie czynności koordynatora gminnego obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych i współpraca z urzędnikiem wyborczym podczas przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r . 750,00 brak pliku
AP.2151.13.2020 2020-04-06 2020-04-19 Koblowska Teresa sporządzenie spisu wyborców na wybory Prezydenta RP zarządzone na dzień 10.05.2020 r. 600,00 brak pliku
AP.2151.14.2020 2020-04-06 2020-04-19 Borszcz Małgorzata sporządzenie spisu wyborców na wybory Prezydenta RP zarządzone na dzień 10.05.2020 r. 600,00 brak pliku
AP.2151.15.2020 2020-04-06 2020-04-19 Zając Maria sporządzenie spisu wyborców na wybory Prezydenta RP zarządzone na dzień 10.05.2020 r. 600,00 brak pliku
RI/05.05/I/2020 2020-05-20 2020-12-15 BPU TECHNOS Jarosław Nowicki, Czechów Pt przebudowy ul.Jana Pawła II w Dębnie. 59 655,00 brak pliku
GPiK.18.2151.16.2020.DM 2020-05-13 2020-09-30 Jaślan Katarzyna Ostrowiec "Dróżnik" 900,00 brak pliku
RS.15.GPiK.7021.63.2020.DM 2020-05-11 2020-05-14 Las i Ogród Arkadiusz Ślaski Cychry osłona głowicy do kosy 159,00 brak pliku
RS.16.GPiK.7021.62.2020.DM 2020-05-09 2020-05-14 A.D.F. STIHL Cychry części do kosiarki 185,00 brak pliku
RS.17.GPiK.7021.61.2020.DM 2020-05-18 2020-06-15 Brico Marche Dębno Warnice zakup urządzeń ogrodniczych 699,87 brak pliku
40060/2019/OD2/ZR2 2019-10-21 2020-07-21 ENEA Operator Sp.z o.o., Rejon Dystrybucji Dębno Przyłaczenie instalacji elektrycznej w budynku przy ul.Mickiewicza 43 w Dębnie do sieci ENEA. 3 776,39 brak pliku
RS.18.GPiK.7021.66.2020.DM 2020-05-25 2020-06-26 Przedsiebiorstwo Handlowo-Usługowe "PILAR" Barnówko wykaszarka 2 000,00 brak pliku
RS.19.GPiK.7021.67.2020.DM 2020-05-25 2020-06-26 Brico Marche Dębno Warnice farby 399,94 brak pliku
GNiOŚ.6140.8.3.2020.AP 2020-01-21 2020-12-31 Lecznica Weterynaryjna "REKS" w Debnie Konrad J. Bełezina usługi z zakresu opieki weterynaryjnej nad zwierzętami na terenie gminy Dębno 43 500,00 brak pliku
GNiOŚ.6140.6.3.2020.AP 2020-01-21 2020-12-31 "MÓJ PIES" Szkolenie Psów, Interwencyjne Wyłapywanie w Strzelcach Krajeńskich Psów Jolanta Krysiak interwencyjne wyłapywanie bezpańskich psów z terenu gminy Dębno 31 050,00 brak pliku
GNiOŚ.6140.7.3.2020.AP 2020-01-21 2020-12-31 Inspektorat Towarzystwa Ochrony Zwierząt "ANIMALS" w Białogardzie usługi z zakresu opieki weterynaryjnej nad zwierzętami na terenie gminy Dębno 38 600,00 brak pliku
GNiOŚ.7021.3.2.2020.AP 2020-04-23 2020-12-31 Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna Sporządzenie dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej, na okres od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku. 3 690,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.30.2020.BR 2020-03-18 2020-11-30 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dębnie Uruchomienie wody na cmentarzach na okres letni. Zamknięcie na okres zimy 4 535,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.31.2020.BR 2020-03-18 2020-06-30 Instalatorstwo Sanitarne, CO i Gazowe Daniel Bońdos Oczyszczenie z rdzy i malowanie dwóch bram wjazdowych na cmentarzu w Smolnicy i jednej bramy i bramki wejściowej na cmentarzu w Dargomyślu 2 000,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.2.2020.BR 2020-03-25 2020-04-25 Karolak Ryszard Umowa dotacji celowej do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w Młyniskach. 5 000,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.3.2020.BR 2020-03-25 2020-04-30 Bielak Tomasz Umowa dotacji celowej do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w Młyniskach. 5 000,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.4.2020.BR 2020-04-29 2020-05-29 Julia Słota-Bandura i Bartosz Bandura Umowa dotacji celowej do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w Klepinie. 5 000,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.48.2020.BR 2020-04-29 2020-11-30 Winiarski Józef Umowa-zlecenie na prace porządkowe na cmentarzu w Oborzanach 2 498,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.53.2020.BR 2020-05-06 2020-06-30 ART-ROM Roman Lewko Zlecenie na remont bramy wjazdowej i bramki wejściowej na nieczynny cmentarz w Cychrach 2 500,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.58.2020.BR 2020-05-12 2020-11-30 Instalatorstwo Sanitarne, CO i Gazowe Daniel Bońdos Umowa na prace porządkowe na cmentarzu w Smolnicy 2 183,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.59.2020.BR 2020-05-12 2020-11-30 Zakład Usług Leśnych Marek Burdzy Umowa-zlecenie na prace porządkowe na cmentarzu w Warnicach 1 396,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.61.2020.BR 2020-05-12 2020-11-30 Lisowski Romuald Umowa-zlecenie na prace porządkowe na cmentarzu w Krześnicy 2 396,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.62.2020.BR 2020-05-12 2020-11-30 Bednarek Mariusz Umowa-zlecenie na prace porządkowe na cmentarzu w Barnówku i zabytkowym parku wiejskim 2 958,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.39.2020.BR 2020-05-13 2020-06-30 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dębnie Budowa chodnika na cmentarzu w Dębnie przy ul. Kościuszki w ilości 117m2 28 267,86 brak pliku
GNiOŚ.7045.65.2020.BR 2020-05-18 2020-05-25 Zakład Ogólnobudowlany I Instalatorstwo Elektryczne Mariusz Jarema Zlecenie usunięcia awarii oświetlenia na cmentarzu komunalnym w Barnówku 406,21 brak pliku
GNiOŚ.7045.67.2020.BR 2020-05-19 2020-06-10 Pracownia NOVUM Ireneusz Topczewski Zlecenie wykonania 2 szt. Tablic informacyjnych o wymiarach 72x100 w stelażu metalowym oraz 1 tabliczki informacyjnej w formacie A4 720,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.64.2020.BR 2020-05-19 2020-11-30 Siemaszko Mateusz Umowa-zlecenie na prace porządkowe na cmentarzu w Sarbinowie 3 562,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.66.2020.BR 2020-05-19 2020-11-30 Wojciechowski Grzegorz Umowa-zlecenie na prace porządkowe na cmentarzu w Dysznie i zabytkowym parku wiejskim 2 396,00 brak pliku
RS.21.GPiK.7021.69.2020.DM 2020-05-28 2020-06-30 Krzewy Ozdobne Grzegorz Rogoś Barnówko zakup krzewów 2 000,00 brak pliku
RS.20.GPiK.7021.68.2020.DM 2020-05-28 2020-06-30 Przedsiebiorstwo Handlowo-Usługowe "PILAR" Różańsko części do kosiarki 608,00 brak pliku
GNiOŚ.6332.10.2020.AP 2020-05-06 2020-05-06 Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Myśliborzu usunięcia awarii urządzeń melioracji wodnych (rurociąg) w miejscowości Dębno,ul. Miodowa, działka nr 833, obręb Dębno 5, na długości 191 m poprzez sprawdzenie drożności, oczyszczenie oraz wymianę rurociągu na odcinku 8 m. 3 889,63 brak pliku
15663/2020/OD2/ZR2 2020-04-06 2020-06-30 ENEA Operator Sp.z o.o., Rejon Dystrybucji Dębno Przyłaczenie oświetlenia drogowego w Barnówku, dz.nr 42/5, do sieci ENEA 169,30 brak pliku
OKiS.7151.41.2020 2020-06-03 2020-06-21 Natalia Lizak umowa najmu lokalu - świetlica w Grzymiradzu 246,00 brak pliku
OKiS.7151.40.2020 2020-06-03 2020-06-07 Andrzej Mosiądz umowa najmu lokalu - świetlica Grzymiradz 246,00 brak pliku
OKiS.7151.44.2020 2020-06-03 2020-06-07 Dominka Solska-Charęza umowa najmu świetlicy - Smolnica 246,00 brak pliku
OKiS.7151.43.2020 2020-06-03 2020-07-05 Justyna Telej umowa najmu - świetlica w Smolnicy 246,00 brak pliku
RI/05.04/IV/2020 2020-06-05 2020-11-30 RAMIKO Radosław Ostraszewski, Jenin Pt budowy i przebudowy dróg gminnych: w Dębnie - łącznik między ul."Inki" Danuty Siedzikówny a ul. Jana Pawła II i ul.Waryńskiego (dz.nr 941/5 obręb Dębno 5); w Dargomyślu (dz.nr 553). 28 290,00 brak pliku
OKiS.7151.45.2020 2020-06-03 2020-08-07 Krzysztof Jastrzębski umowa najmu OKiS.7151.45.2020 246,00 brak pliku
OKiS.7151.42.2020 2020-06-03 2020-09-19 Mariusz Binięda umowa najmu lokali - świetlica wiejska Grzymiradz 246,00 brak pliku
RI/PiR/06.05/II/2020 2020-06-10 2020-08-20 PW POLGET Getman Sp. Jawna, Dębno Utwardzenie placu apelowego przy SP Nr 1 w Smolnicy. 63 000,00 brak pliku
OKiS.7151.4272020 2020-06-15 2020-06-27 Anna Sypko umowa najmu -Grzymiradz 246,00 brak pliku
OKiS.7151.19.2020 2020-06-09 2020-11-21 Teresa Kazimierczuk umowa najmu - świetlica Grzymiradz 246,00 brak pliku
OKiS.7151.48.2020 2020-06-16 2020-06-20 Malwina Kunisz umowa najmu - świetlica w Mostnie 246,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.60.2020.BR 2020-05-27 2020-11-30 Instalatorstwo Sanitarne, CO i Gazowe Daniel Bońdos Umowa-zlecenie na wykonanie prac porządkowych na cmentarzu w Grzymiradzu 1 596,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.74.2020.BR 2020-06-02 2020-11-30 Dalidowicz Jacek Umowa-zlecenie na prace porządkowe na cmentarzu czynnym w Cychrach, cmentarzu nieczynnym i kaplicy przedpogrzebowej 7 555,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.75.2020.BR 2020-06-02 2020-11-30 Lenartowicz Sławomir Umowa-zlecenie na wykonanie prac porządkowych na cmentarzu w Dargomyślu 1 460,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.5.2020.BR 2020-06-04 2020-07-04 Dziechciarz Magdalena Zofia Umowa dotacji celowej do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w Dębnie, przy ul. Chojeńskiej 5 000,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.6.2020.BR 2020-06-04 2020-07-04 Bieniek Laura Umowa dotacji celowej do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w Sulisławiu 5 000,00 brak pliku
GNiOŚ.602.5.2020.BR 2020-06-04 2020-09-28 Wojciech Pająk Dokumentacja Środowiskowa zs. Koziegłowy k. Poznania Umowa na wykonanie Raportu z Programu Ochrony Środowiska za lata 2018-2019 2 100,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.9.2020.BR 2020-06-04 2020-06-30 Marcin Kochan zs. Kruszwin 35/2, 74-300 Myślibórz Umowa na sprawozdanie z Programu Ochrony Powietrza 2 000,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.84.2020.BR 2020-06-17 2020-06-30 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dębnie Remont ujęcia wody na cmentarzu komunalnym w Barnówku 450,48 brak pliku
GNiOŚ.3032.7.2020.BR 2020-06-18 2020-07-22 Surmacz Justyna Umowa dotacji celowej do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w Młyniskach. 5 000,00 brak pliku
OKiS.7151.49.2020 2020-06-25 2020-06-20 Bartosz Jacura umowa najmu - świetlica w Dolsku 215,75 brak pliku
OKiS.7151.50.2020 2020-06-26 2020-06-29 Zakład Usług Leśnych P.Sufisz umowa najmu - Grzymiradz - szkolenie 40,92 brak pliku
OKiS.7151.51.2020 2020-06-29 2020-07-01 Marlena Grudzińska umowa najmu - świetlica Krześnica 123,00 brak pliku
OKiS.434.1.2020 2020-06-17 2020-08-31 Jolanta Halina Święcicka Wykonywanie obowiązków związanych z udostępnianiem przystani kajakowej przy świetlicy w Dargomyślu 984,00 brak pliku
OKiS.7126.14.2020 2020-06-19 2020-10-31 Tomasz Kulikowski Koszenie i sprzątanie boiska sportowego w Dargomyślu. 3 000,00 brak pliku
PiR.042.2.2020 2020-06-10 2020-07-09 Sportis S. A. Wykonanie i dostawa łodzi pływającej typu RIB wraz z wyposażeniem 85 854,00 brak pliku
PiR.042.2.2.2020 2020-06-22 2020-07-10 Respo S. C. wykonanie projektu, znakowanie i dostawa do siedziby Zamawiającego następujących materiałów promocyjnych 6 452,58 brak pliku
PiR.042.2.2.2020 2020-06-22 2020-07-10 RESPO Sc. Wykonanie projektu, znakowanie i dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów promocyjnych. 6 452,58 brak pliku
OKiS.2601.1.2020 2020-04-06 2020-04-17 Przedsiębiorstwo Importowo- Eksportowe Sprzętu Elektronicznego Gobit Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem 30 szt. Laptopów w ramach projektu Zdalna szkoła. 79 999,99 brak pliku
OKiS2601.2.2020 2020-05-26 2020-06-03 Przedsiębiorstwo Importowo- Eksportowe Sprzętu Elektronicznego Gobit Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem do szkół w ramach programu Zdalna Szkoła + ( 40 szt.) 104 992,80 brak pliku
OKiS.7151.53.2020 2020-07-07 2020-08-15 Marcin Czyżewski umowa najmu - świetlica Grzymiradz 246,00 brak pliku
OKiS.7151.52.2020 2020-07-01 2020-08-22 Emila Bysińska umowa najmu - Krześnica 246,00 brak pliku
OKiS.7151.56.2020 2020-07-08 2020-08-09 Piotr Cypryjański umowa najmu lokalu - Warnice 246,00 brak pliku
AP.2151.16.2020 2020-06-15 2020-06-26 Koblowska Teresa Sporządzenie spisu wyborców na wybory Prezydenta RP w dn. 28.06.2020r. 1 200,00 brak pliku
AP.2151.17.2020 2020-06-15 2020-06-26 Zając Maria Sporządzenie spisu wyborców na wybory Prezydenta RP w dn. 28.06.2020r. 1 200,00 brak pliku
AP.2151.18.2020 2020-06-15 2020-06-26 Borszcz Małgorzata Sporządzenie spisu wyborców na wybory Prezydenta RP w dn. 28.06.2020r. 1 200,00 brak pliku
AP.2151.19.2020 2020-06-15 2020-06-29 Stańczak Anna Czynności koordynatora gminnego obsługi informatycznej OKW na wybory Prezydenta RP w dniu 28.06.2020r. 3 000,00 brak pliku
AP.2151.20.2020 2020-06-24 2020-06-29 Wierny Józef Przygotowanie lokalu wyborczego Nr 1 w Dębnie na wybory Prezydenta RP w dniu 28.06.2020r. 150,00 brak pliku
AP.2151.21.2020 2020-06-24 2020-06-29 Potaniec Halina Przygotowanie lokalu wyborczego Nr 2 w Dębnie na wybory Prezydenta RP w dniu 28.06.2020r. 150,00 brak pliku
AP.2151.22.2020 2020-06-24 2020-06-29 Cholewiński Michał Przygotowanie lokalu wyborczego Nr 3 w Dębnie na wybory Prezydenta RP w dniu 28.06.2020r. 150,00 brak pliku
AP.2151.23.2020 2020-06-24 2020-06-29 Buko Józefa Przygotowanie lokalu wyborczego Nr 4 w Dębnie na wybory Prezydenta RP w dniu 28.06.2020r. 150,00 brak pliku
AP.2151.24.2020 2020-06-24 2020-06-29 Grzelaczyk Ewa Przygotowanie lokalu wyborczego Nr 5 w Dębnie na wybory Prezydenta RP w dniu 28.06.2020r. 150,00 brak pliku
AP.2151.25.2020 2020-06-24 2020-06-29 Tomicka Elżbieta Przygotowanie lokalu wyborczego Nr 6 w Dębnie na wybory Prezydenta RP w dniu 28.06.2020r. 150,00 brak pliku
AP.2151.26.2020 2020-06-24 2020-06-29 Bożena Frączak Przygotowanie lokalu wyborczego Nr 7 w Różańsku na wybory Prezydenta RP w dniu 28.06.2020r. 150,00 brak pliku
AP.2151.27.2020 2020-06-24 2020-06-29 Rębiasz Joanna Przygotowanie lokalu wyborczego Nr 8 w Cychrach na wybory Prezydenta RP w dniu 28.06.2020r. 150,00 brak pliku
AP.2151.28.2020 2020-06-24 2020-06-29 Joanna Rajczakowska Przygotowanie lokalu wyborczego Nr 9 w Sarbinowie na wybory Prezydenta RP w dniu 28.06.2020r. 150,00 brak pliku
AP.2151.29.2020 2020-06-24 2020-06-29 Żłobicki Krzysztof Przygotowanie lokalu wyborczego Nr 10 w Smolnicy na wybory Prezydenta RP w dniu 28.06.2020r. 150,00 brak pliku
AP.2151.30.2020 2020-06-24 2020-06-29 Kapczyńska Alicja Przygotowanie lokalu wyborczego Nr 11 w Barnówku na wybory Prezydenta RP w dniu 28.06.2020r. 150,00 brak pliku
AP.2151.31.2020 2020-06-24 2020-06-29 Nowak Łukasz Przygotowanie lokalu wyborczego Nr 12 w Oborzanach na wybory Prezydenta RP w dniu 28.06.2020r. 150,00 brak pliku
AP.2151.32.2020 2020-06-24 2020-06-29 Lenartowicz Sylwester Przygotowanie lokalu wyborczego Nr 13 w Dargomyślu na wybory Prezydenta RP w dniu 28.06.2020r. 150,00 brak pliku
AP.2151.33.2020 2020-06-24 2020-06-29 Szpital w Dębnie Przygotowanie lokalu wyborczego Nr 14 w Dębnie na wybory Prezydenta RP w dniu 28.06.2020r. 150,00 brak pliku
AP.2151.34.2020 2020-05-21 2021-05-31 Poczta Polska usługa dostarczania korespondencji z Urzędu Miejskiego 82 000,00 brak pliku
AP.2151.35.2020 2020-05-26 2020-06-22 PHU Sielski Piotr Myślibórz wykonanie i montaż drzwi wewnętrznych do budynku przybudówki 4 200,00 brak pliku
AP.2151.36.2020 2020-06-23 2020-06-29 Borysewicz Alfred Inf. obsługa OKW Nr 1 w Dębnie podczas wyborów Prezydenta RP w dn. 28.06.2020r. 250,00 brak pliku
AP.2151.37.2020 2020-06-23 2020-06-29 Basowska Kamila Inf. obsługa OKW Nr 2 i 14 w Dębnie podczas wyborów Prezydenta RP w dn. 28.06.2020r. 580,00 brak pliku
AP.2151.38.2020 2020-06-23 2020-06-29 Małgorzata Wawrzycka-Dawidowicz Inf. obsługa OKW Nr 3 w Dębnie podczas wyborów Prezydenta RP w dn. 28.06.2020r. 290,00 brak pliku
AP.2151.39.2020 2020-06-23 2020-06-29 Wujda Tomasz Inf. obsługa OKW Nr 4 w Dębnie podczas wyborów Prezydenta RP w dn. 28.06.2020r. 250,00 brak pliku
OKiS.7151.55.2020 2020-07-07 2020-08-08 Marta Kostrzewska umowa najmu - Grzymiradz 246,00 brak pliku
AP.2151.40.2020 2020-06-23 2020-06-29 Kurek Dominik Inf. obsługa OKW Nr 5 w Dębnie oraz OKW nr 12 w Oborzanach podczas wyborów Prezydenta RP w dn. 28.06.2020r. 500,00 brak pliku
AP.2151.41.2020 2020-06-23 2020-06-29 Głodny Izabela Inf. obsługa OKW Nr 6 w Dębnie podczas wyborów Prezydenta RP w dn. 28.06.2020r. 250,00 brak pliku
AP.2151.42.2020 2020-06-23 2020-06-29 Magdalena Kubiak Jacura Inf. obsługa OKW Nr 7 w Różańsku podczas wyborów Prezydenta RP w dn. 28.06.2020r. 250,00 brak pliku
AP.2151.43.2020 2020-06-23 2020-06-29 Renata Jarmuszka-Izak Inf. obsługa OKW Nr 8 w Cychrach podczas wyborów Prezydenta RP w dn. 28.06.2020r. 290,00 brak pliku
AP.2151.44.2020 2020-06-23 2020-06-29 Fafuła Kazimierz Inf. obsługa OKW Nr 9 w Sarbinowie podczas wyborów Prezydenta RP w dn. 28.06.2020r. 250,00 brak pliku
AP.2151.45.2020 2020-06-23 2020-06-29 Kubiak Mazepa Izabela Inf. obsługa OKW Nr 10 w Smolnicy podczas wyborów Prezydenta RP w dn. 28.06.2020r. 290,00 brak pliku
AP.2151.46.2020 2020-06-23 2020-06-29 Głodny Tomasz Inf. obsługa OKW Nr 11 w Barnówku podczas wyborów Prezydenta RP w dn. 28.06.2020r. 250,00 brak pliku
AP.2151.47.2020 2020-06-23 2020-06-29 Marczuk Joanna Inf. obsługa OKW Nr 13 w Dargomyślu podczas wyborów Prezydenta RP w dn. 28.06.2020r. 290,00 brak pliku
AP.2151.48.2020 2020-06-25 2023-06-30 Zakład Tele i Radiomechaniki Strzelecki J. Boleszkowice konserwacja systemu alarmowego w UM i Fili wydziału komunikacji 22 582,80 brak pliku
AP.2151.49.2020 2020-06-29 2020-07-31 Kalemba Maria sprzątanie pomieszczeń biurowych UM 1 404,00 brak pliku
AP.2151.50.2020 2020-06-29 2020-07-24 Małek Eliza sprzątanie pomieszczeń biurowych UM 1 080,00 brak pliku
AP.2151.51.2020 2020-06-15 2020-06-30 Gajowniczek Zofia obsługa finansowa i rozliczanie wyborów Prezydenta RP w dniu 28.06.2020r. 1 000,00 brak pliku
AP.2151.52.2020 2020-06-15 2020-06-30 Popławska Monika obsługa OKW oraz urzędnika wyborczego podczas wyborów Prezydenta RP w dniu 28.06.2020r. 1 000,00 brak pliku
AP.2151.53.2020 2020-06-15 2020-06-30 Gaczyńska Monika obsługa OKW oraz urzędnika wyborczego podczas wyborów Prezydenta RP w dniu 28.06.2020r. 1 000,00 brak pliku
AP.2151.54.2020 2020-06-22 2020-06-28 Kozioł Jan Dowóz wyborców oraz dostarczenie urn do głosów 1 000,00 brak pliku
AP.2151.55.2020 2020-06-25 2020-06-29 Koblowska Teresa pełnienie dyżuru przy spisie wyborców przed i w dniu wyborów Prezydenta RP 390,00 brak pliku
AP.2151.56.2020 2020-06-25 2020-06-29 Zając Maria pełnienie dyżuru przy spisie wyborców przed i w dniu wyborów Prezydenta RP 315,00 brak pliku
AP.2151.57.2020 2020-06-25 2020-06-29 Borszcz Małgorzata pełnienie dyżuru przy spisie wyborców przed i w dniu wyborów Prezydenta RP 330,00 brak pliku
AP.2151.58.2020 2020-07-08 2020-07-13 Zieliński Piotr przygotowanie lokalu wyborczego Nr 1 w Dębnie na wybory Prezydenta RP w dniu 12.07.2020r. 150,00 brak pliku
AP.2151.59.2020 2020-07-08 2020-07-13 Potaniec Halina przygotowanie lokalu wyborczego Nr 2 w Dębnie na wybory Prezydenta RP w dniu 12.07.2020r. 150,00 brak pliku
AP.2151.60.2020 2020-07-08 2020-07-13 Cholewiński Michał przygotowanie lokalu wyborczego Nr 3 w Dębnie na wybory Prezydenta RP w dniu 12.07.2020r. 150,00 brak pliku
AP.2151.61.2020 2020-07-08 2020-07-13 Buko Józefa przygotowanie lokalu wyborczego Nr 4 w Dębnie na wybory Prezydenta RP w dniu 12.07.2020r. 150,00 brak pliku
AP.2151.62.2020 2020-07-08 2020-07-13 Grzelaczyk Ewa przygotowanie lokalu wyborczego Nr 5 w Dębnie na wybory Prezydenta RP w dniu 12.07.2020r. 150,00 brak pliku
AP.2151.63.2020 2020-07-08 2020-07-13 Grzelaczyk Ireneusz przygotowanie lokalu wyborczego Nr 6 w Dębnie na wybory Prezydenta RP w dniu 12.07.2020r. 150,00 brak pliku
AP.2151.64.2020 2020-07-08 2020-07-13 Bożena Frączak przygotowanie lokalu wyborczego Nr 7 w Różańsku na wybory Prezydenta RP w dniu 12.07.2020r. 150,00 brak pliku
AP.2151.65.2020 2020-07-08 2020-07-13 Rębiasz Joanna przygotowanie lokalu wyborczego Nr 8 w Cychrach na wybory Prezydenta RP w dniu 12.07.2020r. 150,00 brak pliku
AP.2151.66.2020 2020-07-08 2020-07-13 Ratajczak Mirosława przygotowanie lokalu wyborczego Nr 9 w Sarbinowie na wybory Prezydenta RP w dniu 12.07.2020r. 150,00 brak pliku
AP.2151.67.2020 2020-07-08 2020-07-13 Żłobicki Krzysztof przygotowanie lokalu wyborczego Nr 10 w Smolnicy na wybory Prezydenta RP w dniu 12.07.2020r. 150,00 brak pliku
AP.2151.68.2020 2020-07-08 2020-07-13 Kapczyńska Alicja przygotowanie lokalu wyborczego Nr 11 w Barnówku na wybory Prezydenta RP w dniu 12.07.2020r. 150,00 brak pliku
AP.2151.69.2020 2020-07-08 2020-07-13 Nowak Łukasz przygotowanie lokalu wyborczego Nr 12 w Oborzanach na wybory Prezydenta RP w dniu 12.07.2020r. 150,00 brak pliku
AP.2151.70.2020 2020-07-08 2020-07-13 Lenartowicz Sylwester przygotowanie lokalu wyborczego Nr 13 w Dargomyślu na wybory Prezydenta RP w dniu 12.07.2020r. 150,00 brak pliku
AP.2151.71.2020 2020-07-08 2020-07-13 Szpital w Dębnie przygotowanie lokalu wyborczego Nr 14 w Dębnie na wybory Prezydenta RP w dniu 12.07.2020r. 150,00 brak pliku
AP.2151.72.2020 2020-07-01 2020-07-13 Stańczak Anna obsługa inf. OKW podczas ponownych wyborów Prezydenta RP w dniu 12.07.2020r. 2 500,00 brak pliku
AP.2151.73.2020 2020-07-01 2020-07-10 Zając Maria sporządzenie spisu wyborców na ponowne wybory Prezydenta w dniu 12.07.2020r. 1 200,00 brak pliku
AP.2151.74.2020 2020-07-01 2020-07-10 Borszcz Małgorzata sporządzenie spisu wyborców na ponowne wybory Prezydenta w dniu 12.07.2020r. 1 200,00 brak pliku
AP.2151.75.2020 2020-07-07 2020-07-13 Borysewicz Alfred obsługa inform. OKW Nr 1 w Dębnie podczas ponownych wyborów Prezydenta RP dniu 12.07.2020r. 240,00 brak pliku
AP.2151.76.2020 2020-07-07 2020-07-13 Basowska Kamila obsługa inform. OKW Nr 2 i Nr 14 w Dębnie podczas ponownych wyborów Prezydenta RP w dniu 12.07.2020r. 540,00 brak pliku
AP.2151.77.2020 2020-07-07 2020-07-13 Małgorzata Wawrzycka-Dawidowicz obsługa inform. OKW Nr 3 w Dębnie podczas ponownych wyborów Prezydenta RP w dniu 12.07.2020r. 270,00 brak pliku
AP.2151.78.2020 2020-07-07 2020-07-13 Wujda Tomasz obsługa inform. OKW Nr 4 w Dębnie podczas ponownych wyborów Prezydenta RP w dniu 12.07.2020r. 240,00 brak pliku
AP.2151.79.2020 2020-07-07 2020-07-13 Kurek Dominik obsługa inform. OKW Nr 5 w Dębnie i Nr 12 w Oborzanach podczas ponownych wyborów Prezydenta RP w dniu 12.07.2020r. 480,00 brak pliku
AP.2151.80.2020 2020-07-07 2020-07-13 Głodny Izabela obsługa inform. OKW Nr 6 w Dębnie podczas ponownych wyborów Prezydenta RP w dniu 12.07.2020r. 300,00 brak pliku
AP.2151.81.2020 2020-07-07 2020-07-13 Magdalena Kubiak Jacura obsługa inform. OKW Nr 7 w Różańsku podczas ponownych wyborów Prezydenta RP w dniu 12.07.2020r. 240,00 brak pliku
AP.2151.82.2020 2020-07-07 2020-07-13 Renata Jarmuszka-Izak obsługa inform. OKW Nr 8 w Cychrach podczas ponownych wyborów Prezydenta RP w dniu 12.07.2020r. 270,00 brak pliku
AP.2151.83.2020 2020-07-07 2020-07-13 Fafuła Kazimierz obsługa inform. OKW Nr 9 w Sarbinowie podczas ponownych wyborów Prezydenta RP w dniu 12.07.2020r. 240,00 brak pliku
AP.2151.84.2020 2020-07-07 2020-07-13 Kubiak Mazepa Izabela obsługa inform. OKW Nr 10 w Smolnicy podczas ponownych wyborów Prezydenta RP w dniu 12.07.2020r. 270,00 brak pliku
AP.2151.85.2020 2020-07-07 2020-07-13 Głodny Tomasz obsługa inform. OKW Nr 11 w Barnówku podczas ponownych wyborów Prezydenta RP w dniu 12.07.2020r. 240,00 brak pliku
AP.2151.86.2020 2020-07-07 2020-07-13 Marczuk Joanna obsługa inform. OKW Nr 13 w Dargomyślu podczas ponownych wyborów Prezydenta RP w dniu 12.07.2020r. 270,00 brak pliku
AP.2151.87.2020 2020-07-10 2020-07-14 Kozioł Jan dowóz wyborców do lokalu wyborczego w dniu 12.07.2020r. 1 000,00 brak pliku
AP.2151.88.2020 2020-07-01 2020-07-14 Gajowniczek Zofia obsługa finansowa i rozliczenia ponownych wyborów Prezydenta RP 1 500,00 brak pliku
AP.2151.89.2020 2020-07-01 2020-07-14 Popławska Monika obsługa OKW i urzędnika wyborczego podczas ponownych wyborów Prezydenta RP 1 000,00 brak pliku
AP.2151.90.2020 2020-07-01 2020-07-14 Gaczyńska Monika obsługa OKW i urzędnika wyborczego podczas ponownych wyborów Prezydenta RP 1 000,00 brak pliku
OKiS.7151.57.2020 2020-07-01 2020-08-22 Marcin Rusinek Wynajem świetlicy wiejskiej w Smolnicy. 246,00 brak pliku
OKiS.7151.58.2020 2020-07-10 2020-08-08 Dariusz Podolski umowa najmu świetlicy wiejskiej Mostno 246,00 brak pliku
AP.2151.91.2020 2020-07-09 2020-07-12 Zając Maria Pełnienie dyżuru przy spisie wyborców przed i w dniu ponownych wyborów Prezydenta RP w dniu 12.07.2020r. 345,00 brak pliku
AP.2151.92.2020 2020-07-09 2020-07-12 Borszcz Małgorzata Pełnienie dyżuru przy spisie wyborców przed i w dniu ponownych wyborów Prezydenta RP w dniu 12.07.2020r. 240,00 brak pliku
AP.2151.96.2020 2020-07-09 2020-07-12 Koblowska Teresa Pełnienie dyżuru przy spisie wyborców przed i w dniu ponownych wyborów Prezydenta RP w dniu 12.07.2020r. 270,00 brak pliku
AP.2151.93.2020 2020-06-18 2021-06-30 Poczta Polska Stargard dostarczanie przesyłek w filii wydziału komunikacji 6 000,00 brak pliku
AP.2151.94.2020 2020-06-16 2021-06-15 Open Nexus Poznań świadczenia usług platformazakupowa.pl 6 396,00 brak pliku
AP.2151.95.2020 2020-06-24 2021-07-14 Direction s.c. A. Strycharz, P. Strycharz Międzylesie Pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych 14 612,40 brak pliku
AP.2151.97.2020 2020-06-29 2020-06-30 P.H.U. P. Sielski Myślibórz Zakup i montaż elektrycznej przetwornicy prądowej do drzwi- bud. B 900,00 brak pliku
OKiS.7151.60.2020 2020-07-14 2020-09-06 Marcin Łomniak umowa najmu świetlicy wiejskiej Krześnica 246,00 brak pliku
OKiS.7151.59.2020 2020-07-14 2020-08-22 Małgorzata Łągiewka wynajem świetlicy wiejskiej w Oborzanach 215,25 brak pliku
GPiK.25.7021.93.2020.DM 2020-07-15 2020-08-31 Tartak Talaga Tomasz Talaga Wykonanie remontu ogrodzenia w parku w Warnicach. 9 000,01 brak pliku
GPiK.24.2151.18.2020.DM 2020-07-09 2020-11-30 Wojciechowski Grzegorz Dyszno "Dróżnik" 900,00 brak pliku
GPiK.22.2150.7.2020.DM 2020-07-09 2020-09-30 Godzik Helena Więcław "Dróżnik" 765,00 brak pliku
GPiK.23.2151.17.2020.DM 2020-07-09 2020-10-31 SYLWESTER WIJAS Bogusław "Dróżnik" 900,00 brak pliku
RS.24.GPiK.7021.81.2020.DM 2020-06-30 2020-07-15 Krzewy Ozdobne Grzegorz Rogoś Barnówko krzewi II etap 2 123,00 brak pliku
RS.23.GPiK.7021.75.2020.DM 2020-06-09 2020-07-30 Sklep ROLMET Więcław zakup części do kosiarki 925,00 brak pliku
GPiK.21.7021.74.2020.DM 2020-06-22 2020-07-15 STB Myslibórz sp. z o.o. Remont ścieżki rowerowej Dębno-Duszatyń 16 247,38 brak pliku
RS.22.GPiK.7021.73.2020.DM 2020-06-10 2020-06-30 Sklep ROLMET Mostno części do kosiarki 522,01 brak pliku
GPiK.20.1613/OS/UI/2020/P 2020-05-06 2020-12-31 ENEA Oświetlenie sp. z o.o. Montaż dodatkowych 7 pkt. świetlnych w gminie Dębno 12 915,00 brak pliku
GPiK.19.8135.6.2020.ŁM 2020-05-27 2020-05-27 Sklep ROLMET Kosiarka dla PSU 3 149,00 brak pliku
OKiS.7151.62.2020 2020-07-15 2020-08-07 Kacper Kubiński wynajem świetlicy wiejskiej w m. Krześnica 246,00 brak pliku
OKiS.7151.61.2020 2020-07-15 2020-07-19 Halina Płońska wynajem świetlicy wiejskiej m. Krześnica 246,00 brak pliku
RI/05.18/III/2020 2020-06-16 2020-07-03 M&K Zakład Sieci Sanitarnych Sp. z o.o., Gorzów Wlkp. Wykonanie niezbędnych robót ziemnych przy wymianie odc.sieci gazowej w ul.Wojska Polskiego w Dębnie. 76 000,00 brak pliku
RI/05.33/I/2020 2020-07-08 2021-04-15 MALDROBUD Sp. z o.o. Sp. K., Myślibórz Budowa odcinka drogi gminnej w ul.Matejki w Dębnie. 2 841 184,68 brak pliku
OKiS.7151.46.2020 2020-06-10 2020-09-11 Janina Krawczyk najem świetlicy w Mostnie 246,00 brak pliku
OKiS.7151.54.2020 2020-07-07 2020-07-24 Ewa Piekarska najem świetlicy w SMOLNICY 246,00 brak pliku
5811/2020/OD2/ZR2 2020-07-07 2020-11-07 ENEA Operator Sp.z o.o., Rejon Dystrybucji Dębno Przyłączenie oświetlenia drogowego w Juncewie, na dz.nr 344 do sieci ENEA. 112,86 brak pliku
5831/2020/OD2/ZR2 2020-07-07 2020-11-07 ENEA Operator Sp.z o.o., Rejon Dystrybucji Dębno Przyłączenie oświetlenia drogowego w Turze, na dz.nr 23 do sieci ENEA. 112,86 brak pliku
9681/2020/OD2/ZR2 2020-07-07 2020-11-07 ENEA Operator Sp.z o.o., Rejon Dystrybucji Dębno Przyłączenie oświetlenia drogowego w Dargomyślu, na dz.nr 553 do sieci ENEA. 112,86 brak pliku
3787/2020/OD3/ZR4 2020-07-01 2021-09-30 ENEA Operator Sp.z o.o., Rejon Dystrybucji Stargard Przyłączenie oświetlenia drogowego w Warnicach, na dz.nr 601 do sieci ENEA. 169,30 brak pliku
OKiS.7126.16.2020 2020-07-31 2020-11-30 Justyna Sobczak wykonywanie obowiązków związanych z pielęgnowaniem, podlewaniem ogrodu oraz porządkowaniem terenu placu zabaw znajdującego się przy świetlicy wiejskiej we wsi Grzymirasz 2 000,00 brak pliku
OKiS.7151.65.2020 2020-07-27 2020-08-01 Halina Sierpniewska wynajem świetlicy wiejskiej w miejscowości Smolnica 246,00 brak pliku
OKiS.7151.64.2020 2020-07-23 2020-08-21 Zdzisław Woźniak najem świetlic w miejscowości Grzymiradz 246,00 brak pliku
OKiS.7151.63,.2020 2020-07-21 2020-08-30 Agnieszka Żukowska umowa najmu w miejscowości Bogusław 215,25 brak pliku
RI/03.04/II/2020 2020-07-28 2020-11-30 STB Sp. z o.o., Myślibórz Remont dachu i elewacji zabytkowej willi przy ul. Baczewskiego 20 w Dębnie. 794 236,98 brak pliku
OKiS.7151.66.2020 2020-07-30 2020-08-30 Anna Grocholska wynajem świetlicy w miejscowości Grzymiradz 246,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.109.2020.BR 2020-07-03 2020-08-20 Usługi Stolarskie Mariusz Urbaniak zs. Różańsko Demontaż spróchniałego, drewnianego krzyża i zamontowanie nowego drewnianego krzyża na cmentarzu komunalnym w Różańsku 3 000,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.107.2020.BR 2020-07-06 2020-11-30 Usługi Ogólnobudowlane i Instalatorstwo Elektryczne Bartosz Jacura zs. Dolsk Prace porządkowe na cmentarzu i kaplicy przedpogrzebowej w Dolsku 2 455,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.108.2020.BR 2020-07-08 2020-11-30 Sylwester Wijas Prace porządkowe na cmentarzu w Bogusławiu 1 396,00 brak pliku
GNiOŚ.6232.8.2020.BR 2020-07-10 2020-08-30 EKO24 Barbara Plewko, ul. Królowej Jadwigi 1, 74-400 Dębno Demontaż i pakowanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dębno 36 782,88 brak pliku
GNiOŚ.3032.11.2020.BR 2020-07-14 2020-08-31 Księgarnia MIŚ Beata Martin, ul. Kościuszki, 74-400 Dębno Zakup materiałów rzeczowych za udział "Zielona Szkoła, Zielona Przedszkole" dla dla SP Nr w Dębnie 80,60 brak pliku
GNiOŚ.3032.12.2020.BR 2020-07-14 2020-07-31 Hurtownia PAPIRUS Krystyna Adamczuk, ul. Baczewskiego, 74-400 Dębno Zakup materiałów rzeczowych za udział "Zielona Szkoła, Zielona Przedszkole" dla Przedszkola Nr 2 w Dębnie 295,60 brak pliku
GNiOŚ.7045.118.2020.BR 2020-07-16 2020-07-24 Pracownia NOVUM Ireneusz Topczewski tabliczki informacyjne na cmentarze 280,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.119.BR 2020-07-24 2020-08-31 Usługi Ogólnobudowlane i Instalatorstwo Elektryczne Bartosz Jacura zs. Dolsk Demontaż spróchniałego, drewnianego krzyża i zamontowanie nowego drewnianego krzyża na cmentarzu komunalnym w Dolsku 2 600,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.120.2020.BR 2020-07-24 2020-08-31 Jerzy Judka Mechanika Maszyn Ślustarstwo zs. Dębno Naprawa bramy wjazdowej na cmentarz w Warnicach 150,00 brak pliku
GNiOŚ.7021.4.2020.BR 2020-07-28 2020-08-14 ?MAT-BUD? FARON Sp.J. ul. Zielona 6 , 74-400 Dębno Zakup pokryw na piezometry na nieczynnym składowisku w Dębnie 100,00 brak pliku
OKiS.7151.67.2020 2020-07-31 2020-09-06 Justyna Biała wynajem świetlicy w miejscowości Grzymiradz- 06.09.2020 246,00 brak pliku
AP.2151.98.2020 2020-07-30 2020-08-21 Hłód Justyna sprzątanie pomieszczeń biurowych w UM 1 620,00 brak pliku
RI/05.33/II/2020 2020-07-17 2021-01-31 AW-instal Aleksander Wężyk, Gorzów Wlkp. Nadzór inwestorski nad budową odcinka drogi gminnej w ul.Matejki w Dębnie. 23 862,00 brak pliku
OKiS.7151.68.2020 2020-08-06 2020-08-09 Bartłomiej Kopaniecki umowa najmu świetlicy wiejskiej w m. Smolnica- 9.08.2020 246,00 brak pliku
RI/05.33/II/2020 2020-07-17 2021-01-31 AW-instal Aleksander Wężyk, Gorzów Wlkp. Nadzór inwestorski nad budową odcinka drogi gminnej w ul.Matejki w Dębnie. 23 862,00 brak pliku
RI/01.09/I/2020 2020-07-31 2020-12-31 Zakład Projektowania i Wykonawstwa Instalacji Elektrycznych inż. Jerzy Mingałło, Gorzów Wlkp. Budowa linii oświetleniowych w Gminie Dębno 2020. 188 682,00 brak pliku
RI/01.09/II/2020 2020-07-31 2020-12-31 Usługi Projektowo-Wykonawcze PRO-INSTAL s.c. G. Dąbski, R, Frieske, Dębno Nadzór inwestorski nad budową linii oświetleniowych w Gminie Dębno 2020. 4 950,00 brak pliku
RI/03.04/III/2020 2020-07-31 2020-11-30 Pracownia Projektowa inż. Leszek Demski, Szczecin. Nadzór inwestorski nad remontem dachu i elewacji zabytkowej willi przy ul. Baczewskiego 20 w Dębnie. 22 755,00 brak pliku
RI/03.15/I/2020 2020-08-04 2020-09-30 PBI KORIMEX J.Korzeniowski, Dębno Budowa miejsc postojowych przy SP w Cychrach. 132 840,78 brak pliku
RI/03.15/II/2020 2020-08-04 2020-09-30 Zbigniew Moździerz, Dębno Nadzór inwestorski nad budową miejsc postojowych przy SP w Cychrach. 3 046,94 brak pliku
RI/01.28/I/2020 2020-07-31 2020-10-31 GRUPA HYDRO Sp. z o.o. Sp. k., Mosina Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m. Krześnica gm. Dębno 47 539,50 brak pliku
OKis.7151.69.2020 2020-08-12 2020-08-17 Zakład Optyki Okularowej umowa najmu- bezpaltne komputerowe badanie wzroku (1 godzina)- DYSZNO 24,60 brak pliku
OKiS.7151.73.2020 2020-08-17 2020-08-20 Przemysław Szuszkiewicz umowa najmu świetlicy wiejskiej w Krześnicy 123,00 brak pliku
RI/05.07/I/2020 2020-08-21 2020-10-30 P.W.POLGET Getman Spółka Jawna, Dębno. Przebudowa drogi gminnej w ul.Owocowej w Dębnie. 184 380,81 brak pliku
OKis.7151.71.2020 2020-08-17 2020-10-10 Rada Sołecka wsi Mostno umowa użyczenia w celu organizacji "Święto Pieczonego Ziemniaka" 0,00 brak pliku
OKis.7151.70.2020 2020-08-12 2021-01-15 Teresa Kuczyńska wynajem świetlicy wiejskiej w m. Grzymiradz 246,00 brak pliku
OKis.7151.74.2020 2020-08-25 2020-08-29 Czesław Hordyj umowa najmu swietlicy wiejskiej w m. Ostrowiec 98,40 brak pliku
OKis.7151.72.2020 2020-08-17 2020-09-06 Magdalena Kasprowiak umowa najmu świetlicy- Mostno 246,00 brak pliku
OKis.7151.75.2020 2020-08-25 2020-08-30 Paweł Wiśniewski umowa najmu świetlicy wiejskiej -Warnice 246,00 brak pliku
GPiK.7011.1/Rd/2020.LD 2020-05-21 2020-09-30 TRANS-MASZ S.A. ul Na Grobli 4, 73-110 Stargard Szcz. Utwardzenie dr. gminnych kruszywem z powlekaniem emulsją asfaltową i grysami 850 000,00 brak pliku
GPiK.7011/2.2/2020 2020-06-26 2020-09-30 Jarosław Tulski, ul.Jodłowa 27, 74-500 Chojna Przegląd przejazdów kolejowych pod względem prawidłowości oznakowania, roczna kontrola warunków widoczności na przejazdach kolejowych, badanie natężenia ruchu na przejazdach kolejowych na drogach gminnych 4 014,00 brak pliku
GPiK.7011.3/Rd/2020.LD 2020-06-16 2020-08-31 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Baczewskiego 34, 74-400 Dębno Naprawy cząstkowe dróg brukowych w Różańsku i Sarbinowie 29 700,00 brak pliku
GPiK.7011.4/Rd/2020.LD 2020-07-10 2020-10-31 "MALDROBUD" Sp. K. ul. Królewiecka 43, 74-300 Myślibórz Remont ulicy Wodnej w Dębnie 488 854,72 brak pliku
GPiK.7011.5/Rd/2020.LD 2020-08-04 2020-09-30 P.D.U. "DROMAX"P.D.U. ,,DROMAX? Karol Kobierski i Ryszard Kobierski ul. Gorzowska 36, 66-500 Strzelce Krajeńskie Remont odcinka drogi gminnej w Różańsku 129 285,30 brak pliku
AP.2151.99.2020 2020-08-26 2020-12-31 Krugłowski Mieczysław wykonywanie obowiązków kierowcy- konserwatora pojazdu pożarniczego w OSP Sarbinowo 1 380,00 brak pliku
AP.2151.100.2020 2020-08-28 2020-08-29 Adam Kowalski dot. obsługi muzycznej jubileuszy wieloletniego pożycia małżeńskiego 200,00 brak pliku
GPiK.26.0321.2.2020.DM 2020-07-03 2020-12-31 PWiK Sp. z o.o. w Dębnie Utrzymanie i eksploatacja kanalizacji deszczowej w ciagąch ulic 90 000,00 brak pliku
GPiK.27.7021.98.2020.DM 2020-08-20 2021-04-11 ATUT Tomasz Skiba Mosina Doposażenie placu zabaw ul. Siewna w Dębnie 86 000,00 brak pliku
GPiK.28.7021.101.2020.DM 2020-09-03 2020-10-20 STB Myślibórz sp. z o.o. Naprawa oświetlenia w parku 26 679,35 brak pliku
PiR.0542.7.2020 2020-08-19 2020-09-30 Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Turystyki ZART sp. z o.o. wykonanie panoram sferycznych z powietrz i ziemi, wirtualnego spaceru, udostępnienie prezentacji na stronie debno360.pl, pomorzezachodnie360.pl 5 535,00 brak pliku
PiR.4040.1.2020 2020-06-01 2020-06-22 Odlewnictwo Export - Import Wiesław Kulej wykonanie statuetek i dyplomów Złoty Dąb 2019 1 392,00 brak pliku
RS.25.GPiK.7021.95.2020.DM 2020-07-29 2020-09-03 A.D.F. STIHL Bogusław Pulikowski Materiały do kosiarki - anulowane 03.09.2020 r. 153,00 brak pliku
PiR.0543.2.2020 2020-09-02 2020-09-10 SIM Koło Sp. z o.o. Lew maskotka z nadrukiem 4 157,40 brak pliku
PiR.526.3.1.2020 2020-05-18 2020-12-31 Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Tanecznego ?Mali Cychrowiacy? Działania z zakresu kultywowania polskich tańców ludowych 5 000,00 brak pliku
PiR.526.4.1.2020 2020-02-10 2020-12-31 Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie Ochrona i promocja zdrowia 3 500,00 brak pliku
PiR.526.5.4.2020 2020-02-03 2020-12-31 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków koło w Dębnie Działania na rzecz osób niepełnosprawnych z zakresu pomoc osobom chorym na cukrzycę 3 000,00 brak pliku
PiR.526.5.2.2020 2020-02-03 2020-10-30 Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło w Dębnie Zaopatrzenie w sprzęt pomocniczo-rehabilitacyjny 2 700,00 brak pliku
PiR.526.5.3.2020 2020-02-14 2020-12-31 Stowarzyszenie IN CORDE Razem możemy więcej 5 000,00 brak pliku
PiR.526.5.1.2020 2020-02-03 2020-12-31 Stowarzyszenie ?Radość Dzieciom?, Lokalna inicjatywa w zakresie wsparcia rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Dębno 2 500,00 brak pliku
PiR.526.6.1.2020 2020-01-23 2020-12-31 Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Dębnie Emeryci -Aktywny Wypoczynek 2 000,00 brak pliku
PiR.526.7.1.2020 2020-01-29 2020-12-31 Stowarzyszenie Miłośników Dębna Uniwersytet Trzeciego Wieku 9 000,00 brak pliku
PiR.526.8.1.2020 2011-08-13 2020-02-21 Ognisko Wychowawcze NASZ DOM Półkolonie Zimowe 7 000,00 brak pliku
PiR.526.9.2.2020 2020-09-07 2020-11-24 Parafia pw. Matki Bożej Fatimskiej w Dębnie ?Promocja Gminy Dębno w filmie dokumentalnym o proboszczu parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Dębnie? 2 000,00 brak pliku
PiR.526.9.1.2020 2020-08-04 2020-09-30 Klub Sportowy ?Myśla? ?Centrum Przedsiębiorczości lokalnej?, 1 200,00 brak pliku
PiR.526.10.1.2.2020 2020-02-26 2020-06-30 Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Pomorzanin Rozwój Sportu kwalifikowanego 12 500,00 brak pliku
PiR.526.10.1.3.2020 2020-02-04 2020-06-30 Klub Sportowy ?Myśla?, Rozwój sportu kwalifikowanego 12 500,00 brak pliku
PiR.526.10.1.7.2020 2020-07-24 2020-12-31 Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Pomorzanin Rozwój Sportu kwalifikowanego 17 000,00 brak pliku
PiR.526.10.1.5.2020 2020-07-22 2020-12-31 Miejski Klub Sportowy Dąb Rozwój Sportu kwalifikowanego 120 000,00 brak pliku
PiR.526.10.1.6.2020 2020-07-23 2020-12-31 Klub Sportowy ?Myśla? Rozwój Sportu kwalifikowanego 13 200,00 brak pliku
PiR.526.10.2.1.2020 2020-01-13 2020-12-31 Stowarzyszenie Maraton Dębno Organizacja 47. Maratonu Dębno 285 000,00 brak pliku
PiR.526.10.2.5.2020 2020-02-27 2020-12-31 Zarząd Miejsko-Gminny Ligi Obrony Kraju w Dębnie Organizacja i udział w zawodach w strzelectwie sportowo-obronnym 3 000,00 brak pliku
PiR.526.10.2.3.2020 2020-10-31 0000-00-00 Koło Gospodyń Wiejskich w Różańsku Rajd rowerowy Majówka na rowerach 1 000,00 brak pliku
PiR.526.10.2.4.2020 2020-02-04 2020-12-31 Uczniowski Klubn Sportowy ?Technik? w Smolnicy Rozwój sportu młodzieżowego 2 000,00 brak pliku
PiR.526.10.2.2.2020 2020-01-23 2020-06-30 Uczniowski Klub Sportowy Dębno Prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi 50 000,00 brak pliku
PiR.526.10.2.6.2020 2020-04-03 2020-12-31 Uczniowski Klub Sportowy Dragon, Kickboxing oraz Taekwondo sport dla każdego 4 000,00 brak pliku
PiR.526.10.2.8.2020 2020-07-22 2020-12-31 Uczniowski Klub Sportowy Dębno Prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi 70 000,00 brak pliku
PiR.526.11.1.2020 2020-02-06 2020-11-30 Nadodrzańskie Zrzeszenie Pszczelarzy w Dębnie Ochrona Pszczół 3 500,00 brak pliku
PiR.526.13.2.2020 2020-02-05 2020-12-31 Zarząd Główny Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych Pielęgnowanie pamięci o dokonaniach wojennych wśród lokalnej społeczności 1 050,00 brak pliku
Pir.526.13.1.2020 2020-02-03 2020-12-31 Koło Związków Sybiraków Działania na rzecz Kombatantów i osób represjonowanych 5 000,00 brak pliku
PiR.526.15.1.2020 2020-07-17 2020-09-13 Dębnowskim Stowarzyszeniem ?SOKÓŁ?, ?Poświecenie tablicy ?INKI?, zajęcia z Obrony Terytorialnej ?Kultura i Bezpieczeństwo? 2 000,00 brak pliku
PiR.042.2.4.2020 2020-07-14 2020-08-21 "Nienażarty" Magdalena Drogomirecka Przygotowanie i dostarczenie posiłków na plażę nad jez. Lipowo oraz jez. Ostrowiec dla uczestników szkolenia oraz imprez plenerowych 4 200,00 brak pliku
PiR.042.2.3.2020 2020-07-14 2020-08-21 Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oddzioał Powiatowy w Myśliborzu Organizację atrakcji plenerowych oraz warsztatów z korzystania ze sprzętów pływających i pierwszej pomocy 4 199,97 brak pliku
OKis.7151.77.2020 2020-09-07 2019-03-13 Sylwester Orlicki umowa najmu świetlicy w m. Smolnica 246,00 brak pliku
RI/05.18/IV/2020 2020-07-16 2020-08-21 BPU TECHNOS Jarosław Nowicki, Czechów Wykonanie zmiany stałej organizacji ruchu w ul.Wojska Polskiego w Dębnie. 2 000,00 brak pliku
OKis.7151.78.2020 2020-09-10 2020-09-12 Emilia Sala umowa najmu lokalu w m. Grzymiradz 123,00 brak pliku
AP.2151.101.2020 2020-09-01 2020-12-31 Ireneusz Grzegorczyk wykonywanie obowiązków pracownika gospodarczego budynku przy ul. Chojeńskiej 1 6 192,00 brak pliku
AP.2151.102.2020 2020-09-01 2020-12-31 Hektor Dębno ochrona budynku przy ul. Chojeńskiej 1 po zlikwidowanej SP dla dorosłych 680,92 brak pliku
RS.26.GPiK.7021.104.2020.DM 2020-08-04 2020-09-08 LOTOS PALIWA SP. Z O.O. Cychry zakup paliwa do kosiarki 150,90 brak pliku
RS.27.GPiK.7021.103.2020.DM 2020-09-15 2020-11-30 PUK Sp. z o.o. Dargomyśl koszenie t. gminnych wraz z jednokrotnym grabieniem 1 500,00 brak pliku
OKis.7151.79.2020 2020-09-15 2020-09-19 Paweł Wiśniewski umowa najmu świetlicy w m. Warnice 246,00 brak pliku
RS.28.GPiK.7021.106.2020.DM 2020-09-18 2020-10-15 A.D.F. STIHL Bogusław Pulikowski Bogusław części do kosiarki 134,00 brak pliku
RS.29.GPiK.7021.107.2020.DM 2020-09-18 2020-10-15 "AGRO-MIL" Grzegorz Ochocki Sarbinowo rozdrabniacz uniwersalny (kosiarka cąagnikowa) 8 750,00 brak pliku
OKis.7151.81.2020 2020-09-18 2020-09-19 Agnieszka Pleń-Koło Gospodyń Wiejskich umowa użyczenia lokalu- Warnice ,,Integracja dzieci przez wspólne wypieki" 0,00 brak pliku
OKis.7151.80.2020 2020-09-15 2020-10-03 Anna Andryłowicz umowa najmu świetlicy w m. Dolsk 215,25 brak pliku
RS.30.GPiK.7021.109.2020.DM 2020-09-17 2020-09-17 ERNESTO Sp. z o.o. Dębno Barnówko zakup materiału ogrodniczego 1 000,00 brak pliku
RS.31.GPiK.7021.108.2020.DM 2020-09-22 2020-10-31 P.H.U. PILAR Myslibórz Różańsko części do kosiarki 749,00 brak pliku
RI/04.08/II/2020 2020-08-28 2020-12-31 Z-d Ogólnobudowlany Kazimierz Pakiet, Myślibórz Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem odcinka ul. Hołdowniczej w Dębnie. 698 954,68 brak pliku
RI/05.07/II/2020 2020-09-07 2020-10-30 Zbigniew Moździerz, Dębno Nadzór inwestorski nad przebudową drogi gminnej w ul.Owocowej w Dębnie. 3 164,13 brak pliku
RI/PiR/06.04/I/2020 2020-08-20 2020-10-31 GRUPA HYDRO Sp. z o.o. Sp. k., Mosina Wykonanie placu zabaw i rekreacji na osiedlu przy ul. Bohaterów Września w Dębnie. 26 998,50 brak pliku
OKis.7151.82.2020 2020-09-21 2020-09-21 Elżbieta Kłoda wynajem świetlicy wiejskiej m. Warnice 123,00 brak pliku
PiR.042.3.1.2019 2019-08-08 2019-08-29 SIM Koło Sp. z o. o Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych w ramach zadania - Budowa pomostu drewnianego na plaży przy jeziorze Ostrowiec gmina Dębno. 5 535,00 brak pliku
PiR.042.3.2.2019 2019-08-08 2019-08-29 Drukarnia POL GRAF Wykonanie materiałów drukowanych na spotkania ( foldery, plakaty, widokówki) w ramach projektu Budowa pomostu drewnianego na plaży przy jez. Ostrowiec gmina Dębno wraz z działaniami aktywizującymi. 1 660,75 brak pliku
PiR.042.3.7.2019 2019-09-10 2019-09-18 Drukarnia POL- GRAF Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych tj. Pieczątka ręczna okrągła w ramach projektu Budowa pomostu drewnianego nad jez. Ostrowiec gmina Dębno wraz z zdziałaniami aktywizującymi. 115,62 brak pliku
PiR.042.3.3.2019 2019-08-27 2019-09-28 NIENAŻARTY Magdalena Drogomirecka Usługa cateringowa na spotkania aktywizujących w ramach zadania Budowa pomostu drewnianego na plaży przy jeziorze Ostrowiec Gmina Dębno wraz z działaniami aktywizującymi. 6 250,00 brak pliku
PiR.042.3.4.2019 2019-08-27 2019-09-13 Zamki dmuchane Radosław Nowicki Usługa animacyjna w ramach projektu Budowa pomostu drewnianego na plaży przy jeziorze Ostrowiec Gmina Dębno wraz z działaniami aktywizującymi. 5 000,00 brak pliku
PiR.042.3.10.2019 2019-09-16 2019-09-28 MAX-KAJAK Usługa animacyjna z dostawą sprzętu dmuchane zamki i kajaki w ramach zadania pt. Budowa pomostu drewnianego na plaży przy jeziorze Ostrowiec Gmina Dębno wraz z działaniami aktywizującymi. 1 200,00 brak pliku
PiR.042.3.9.2019 2019-09-11 2019-09-13 PPHU Grzegorz Lisicki sklep w Dębnie Nagrody na konkursy w ramach zadania pt. Budowa pomostu drewnianego na plaży przy jeziorze Ostrowiec Gmina Dębno wraz zdziałaniami aktywizującymi. 1 020,41 brak pliku
PiR.042.3.8.2019 2019-09-10 2019-09-27 Euromet Sp. z o.o Wykonanie dostawa i montaż tablic dotyczących walorów cennych przyrodniczo. 2,00 brak pliku
PiR.042.3.6.2019 2019-09-12 2019-09-20 Neonet S.A Zakup nagród na konkursy w ramach projektu pt. Budowa pomostu drewnianego na plaży przy jez Ostrowiec Gmina Dębno wraz z działaniami aktywizującymi. 2 586,91 brak pliku
PiR.042.3.5.2019 2019-09-04 2019-09-28 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o Usługa transportowa w ramach projektu pt. Budowa pomostu drewnianego nad jez. Ostrowiec Gmina Dębno wraz z działaniami aktywizującymi 680,00 brak pliku
PiR.042.3.11.2019 2019-09-26 2019-09-28 Marek Schiller Przeprowadzenie prelekcji warsztatów dla dzieci i młodzieży oraz osób obecnych na spotkaniu przyrodników w Ostrowcu. W ramach projektu pt. Budowa pomostu drewnianego na plaży przy jeziorze Ostrowiec Gmina Dębno wraz z działaniami aktywizującymi. 1 999,98 brak pliku
RS.32.GPiK.7021.115.2020.DM 2020-10-25 2020-10-31 Stowarzyszenie OSP Warnice Wykaszanie i prace porządkowe w Warnicach 3 500,00 brak pliku
RS.33.GPiK.7021.116.2020.DM 2020-10-06 2020-11-30 FIT Park sp. z o.o.-sp.K Młyniska urządzenia siłowni 8 499,30 brak pliku
AP.2151.103.2020 2020-09-18 2020-12-31 Niedzwiecka Barbara sprzątanie pomieszczeń w budynku byłej Szkoły dla Dorosłych przy ul. Chojeńskiej 1 3 834,00 brak pliku
AP.2151.104.2020 2020-09-29 2020-10-30 P.H.U. TECH DOM Dębno montaż sieci i urządzeń klimatyzacyjnych w bud. "B" UM 72 000,00 brak pliku
AP.2151.105.2020 2020-09-30 2020-10-06 Stanisław Borysewicz zlecenie zmian w opisie tablic informacyjnych (nr wew. tel.), renowacji tablicy ogłoszeń przed UM 458,00 brak pliku
PiR.0543.2.2020 2020-09-30 2020-10-15 SFERA firma produkcyjno - reklamowa Janusz Torchała wykonanie chorągiewek Polski 306,05 brak pliku
AP.2151.106.2020 2020-09-25 2020-10-02 Zakład Ogólnobudowlany i Instalatorstwo Elektryczne M. Jarema wykonanie zasilania energetycznego do sieci klimatyzacyjnej w bud. "B" w UM 2 282,30 brak pliku
AP.2151.107.2020 2020-10-01 2021-12-31 "BOXTECHNIKA" Sylwester Grzyb Police stałe i regularne nadzorowanie infrastruktury serwerowej w UM oraz wsparcie w administrowaniu tą infrastrukturą 70 110,00 brak pliku
OKiS.7151.84.2020 2020-09-23 2020-10-16 Zakład Optyki Okularowej umowa najmu świetlicy wiejskiej w m. Warnice 24,60 brak pliku
OKiS.7151.85.2020 2020-09-23 2020-10-20 Zakład Optyki Okularowej umowa najmu świetlicy wiejskiej w m. Smolnica 24,60 brak pliku
AP.2151.108.2020 2020-10-09 2020-10-26 P.H.U. "TECH DOM" Dębno wykonanie odprowadzenia 2 sieci instalacji klimatyzacyjnej skroplin- ll p. bud. "B" 1 230,00 brak pliku
UE/RI/PiR/04.21/I/2020 2020-10-12 2021-07-01 M&K Zakład Sieci Sanitarnych Sp. z o.o., Gorzów Wlkp. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno ? tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w m. Krześnica gm. Dębno, ETAP I. 2 784 866,37 brak pliku
UE/RI/PiR/04.21/II/2020 2020-10-12 2021-07-16 AW-instal Karolina Kruczkowska-Wężyk, Gorzów Wlkp. Nadzór inwestorski nad budową kanalizacji sanitarnej grawitacyjno ? tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w m. Krześnica gm. Dębno, ETAP I. 29 520,00 brak pliku
RI/RS Oborzany/I/2020 2020-09-15 2020-12-20 Usługi Projektowo-Wykonawcze PRO-Instal s.c., Dębno Wykonanie pt zagospodarowania terenu przeznaczonego pod plac zabaw na działkach nr 554 i 555/1 w Oborzanach. 4 000,00 brak pliku
OKiS.7151.83.2020 2020-09-23 2020-10-16 Zakład Optyki Okularowej wynajęcie sali w m. Różańsko 24,60 brak pliku
OKiS.7151.86.2020 2020-10-20 2020-10-24 Elżbieta Sliż umowa najmu świetlicy w Suchlicy 215,25 brak pliku
OKiS.7151.87.2020 2020-10-22 2020-10-23 Waldemar Szczepański umowa najmu w Smolnicy 123,00 brak pliku
RI/04.08/III/2020 2020-09-07 2020-12-31 AW-instal Aleksander Wężyk, Gorzów Wlkp. Nadzór inwestorski nad budową nawierzchni wraz z odwodnieniem odcinka ul. Hołdowniczej w Dębnie 12 177,00 brak pliku
RI/03.04/IV/2020 2020-08-17 2020-11-30 Pracownia Projektowa S.M.art. M.Słoka-Opłotny, Szczecin Nadzór autorski nad remontem dachu i elewacji zabytkowej willi przy ul. Baczewskiego 20 w Dębnie. 12 000,00 brak pliku
GNiOŚ.602.7.2020.BR 2020-07-29 2020-10-26 Pracownia Ochrony Środowiska Paweł Molenda w Szczecinie AKTUALIZACJA GRANIC AGLOMERACJI DĘBNO 9 840,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.127.2020.BR 2020-08-07 2020-08-21 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dębnie Oczyszczenie myjką ciśnieniowa nawierzchni z kostki polbruk wokół pomnika Sybiraków na cmentarzu przy ul. Włościańskiej 300,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.15.2020.BR 2020-08-12 2020-08-21 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dębnie Zlecenie odchwaszczenia krzewów rosnących nadziałce gminnej przy ul. Grunwaldzkiej w Dębnie 1 400,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.131.2020.BR 2020-08-24 2020-11-30 Instalatorstwo Sanitarne, CO i Gazowe Daniel Bońdos Umowa-zlecenie na prace porządkowe na cmentarzu w Dysznie i zabytkowym parku wiejskim 1 710,00 brak pliku
GNiOŚ.7021.6.2020.BR 2020-08-26 2020-09-26 Stelmach Agnieszka Umowa-zlecenie na koszenie zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Dębnie o pow. 4,95ha 3 000,00 brak pliku
GNiOŚ.602.12.2020.BR 2020-08-31 2021-09-15 Katarzyna Burda-Świerz SYNGEOS Global Innovatiwe w Katowicach System pomiaru jakości powietrza w Dębnie, 4 punkty pomiaru, 1 tablica/wyświetlacz 13 185,60 brak pliku
GNiOŚ.3032.19.2020.BR 2020-09-03 2020-09-25 NEONET S.A. w Dębnie Zakup materiałów rzeczowych na nagrody dla dzieci z przyrodniczego konkursu fotograficznego 320,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.20.2020.BR 2020-09-03 2020-09-25 TAAKA RYBA Natalia Srokowska w Dębnie Zakup materiałów rzeczowych na nagrody dla dzieci z przyrodniczego konkursu fotograficznego 380,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.21.2020.BR 2020-09-07 2020-09-30 Hurtownia PAPIRUS Krystyna Adamczuk, ul. Baczewskiego, 74-400 Dębno Zakup materiałów rzeczowych przez SP Różańsko za udział w konkursie Zielona Szkoła, Zielone Przedszkole 35,26 brak pliku
GNiOŚ.3032.22.2020.BR 2020-09-07 2020-09-30 Hurtownia PAPIRUS Krystyna Adamczuk, ul. Baczewskiego, 74-400 Dębno Zakup materiałów rzeczowych na nagrody dla dzieci w konkursie Miej oczy szeroko otwarte w trakcie Spotkań Przyrodników w Krześnicy w 2020r. 500,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.23.2019.BR 2020-09-08 2020-10-30 Zakład Usług Leśnych Marek Burdzy w Warnicach Wykonanie ręcznego lub mechanicznego koszenia gminnego zabytkowego parku wiejskiego w Warnicach 1 000,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.24.2020.BR 2020-09-09 2020-09-30 Grzegorz Lisicki Świat Zabawek, Dębno ul. Kościuszki Zakup materiałów rzeczowych przez SP Różańsko za udział w konkursie Zielona Szkoła, Zielone Przedszkole 171,10 brak pliku
GNiOŚ.3032.25.2020.BR 2020-09-09 2020-11-30 Renata Jaźwińska-Koss Ocena stanu biologicznego drzew i krzewów przed wycinką 1 200,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.26.2020.BR 2020-09-15 2020-09-22 Drukarnia POLGRAF J.Bladyniec, E.Krupka, ul. Baczewskiego 30, 74-400 Dębno Foldery okolicznościowe na Spotkania Przyrodników w Krześnicy w dniu 26.09.2020r. 1 399,74 brak pliku
GNiOŚ.3032.27.2020.BR 2020-09-15 2020-09-16 Zakład Ogólnobudowlany I Instalatorstwo Elektryczne Mariusz Jarema Wykonanie instalacji elektrycznej i montaż gniazd do czujników zanieczyszczenia powietrza 1 167,26 brak pliku
GNiOŚ.7045.132.2020.BR 2020-09-22 2020-10-15 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dębnie Budowa chodnika na cmentarzu w Dębnie przy ul. Kościuszki w ilości 106m2 25 116,60 brak pliku
GNiOŚ.3032.18.2020.BR 2020-09-22 2020-10-15 GRZEGORZ ROGOŚ Krzewy Ozdobne, 69-220 Ośno Lubuskie, Nasadzenia drzew i krzewów na terenie miasta i gminy 16 977,60 brak pliku
GNiOŚ.7045.133.2020.BR 2020-10-12 2020-11-20 Kowalstwo Artystyczne Krzysztof Władyka w Dębnie Demontaż starej bramy i bramki na cmentarzu ul. Włościańska (dz. nr 31) zamontowanie nowej bramy i bramki 15 190,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.28.2020.BR 2020-09-10 2020-09-28 TOI TOI Polska ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa Zabezpieczenie ustępu typu toi toi na Spotkania Przyrodników w Krześnicy 26.09.2020r. 194,40 brak pliku
GNiOŚ.3032.27.1.2020.BR 2020-10-14 2020-10-20 Zakład Ogólnobudowlany I Instalatorstwo Elektryczne Mariusz Jarema Przesunięcie instalacji elektrycznej do jednego czujnika do pomiaru zanieczyszczenia powietrza 422,78 brak pliku
GNiOŚ.3032.29.1.2020.BR 2020-10-14 2020-10-31 Hurtownia PAPIRUS Krystyna Adamczuk, ul. Baczewskiego, 74-400 Dębno Zakup materiałów przez Przedszkole Nr 1 w Dębnie za udział w konkursie zielona Szkoła Zielone Przedszkole 137,55 brak pliku
GNiOŚ.3032.30.2020.BR 2020-10-19 2020-10-31 PHU Robert Trebik, Chwalęcice ul. Jaśminowa 4, 66-415 Kłodawa Zakup 8 szt. antyram 70x100 300,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.167.2020.BR 2020-10-16 2020-10-22 Ślusarstwo i Mechanika Marek Mariusz Sadownik Choszczówko Wykonanie i zamontowanie stojaka na narzędzia ogrodowe 500,00 brak pliku
63620/2019/OD2/ZR2 2020-08-11 2020-12-11 ENEA Operator Sp.z o.o., Rejon Dystrybucji Dębno Przyłączenie oświetlenia drogowego w Oborzanach, na dz.nr 306/1, do sieci ENEA. 169,30 brak pliku
63665/2019/OD2/ZR2 2020-08-11 2020-12-11 ENEA Operator Sp.z o.o., Rejon Dystrybucji Dębno Przyłączenie oświetlenia drogowego w ul.Bursztynowej w Dębnie, na dz.nr 42/7, 42/9, 43,1, do sieci ENEA. 169,30 brak pliku
63628/2019/OD2/ZR2 2020-08-11 2020-12-11 ENEA Operator Sp.z o.o., Rejon Dystrybucji Dębno Przyłączenie oświetlenia drogowego w Oborzanach, na dz.nr 260/1 do sieci ENEA (droga powiatowa, za ścieżką rowerową). 169,30 brak pliku
46773/2020/OD2/ZR2 2020-09-09 2020-10-31 ENEA Operator Sp.z o.o., Rejon Dystrybucji Dębno Przyłączenie oświetlenia drogowego w Cychrach, na dz.nr 822/3 do sieci ENEA. 112,86 brak pliku
RS.35.GPiK.7021.112.2020.DM 2020-04-17 2020-10-26 OIL-ART Artur Nowakowski Warnice zakup paliwa do kosiarki 460,39 brak pliku
OKiS.2600.30.2020 2020-10-05 2020-12-31 Zakład Usługowy - Julian Krzemiński Wykonywanie obsługi oraz konserwacji kotłowni w świetlicy wiejskiej Różańsko od 05.10.2020-31.12.2020 2 250,00 brak pliku
OKiS.7126.18.2020 2020-10-16 2020-11-30 Irena Kulikowska Wykonywanie obowiązków opieki nad szatniami sportowymi klubu KS Myśla Dargomyśl 850,00 brak pliku
OKiS.7126.17.2020 2020-10-06 2020-10-31 Irena Kulikowska Wykonywanie prac porządkowych na boisku sportowym w Dargomyślu - PAŹDZIERNIK 585,00 brak pliku
OkiS.7126.15.2020 2020-06-29 2020-09-30 Monika Dąbrowska Wykonywanie obowiązków związanych z pielęgnowaniem, podlewaniem oraz porządkowaniem terenu w m. Mostno -lipec-wrzesień 1 260,00 brak pliku
OkiS.7126.16.2020 2020-07-31 2020-11-30 Justyna Sobczak Wykonywanie obowiązków związanych z pielęgnowaniem,podlewaniem ogrodu oraz porządkowaniem terenu placu zabaw we wsi Grzymiradz sierpień- listopad 1 700,00 brak pliku
AP.2151.109.2020 2020-10-21 2021-10-30 QNT Systemy Informatyczne Zabrze opieka autorska nad oprogramowanym modułem F-K (księgowo-budżetowy) oraz modułem Płace (były ZEAS) 9 741,60 brak pliku
OKiS.271.13.2.2019 2019-05-13 2019-07-31 Image Recording Solutions Sp. z o. o. dostawa Ozobotów do szkół podstawowych w Dębnie 38 228,00 brak pliku
OKiS.271.04.01.2020.JS 2020-07-23 2020-08-25 Image Recording Solutions Sp. z o. o. dostawa Ozobotów do szkół podstawowych z terenu Gminy Dębno 37 901,22 brak pliku
RS.36.GPiK.7021.121.2020.DM 2020-11-05 2020-11-20 Przedsiebiorstwo Handlowe "Kradex" S.c. Oborzany zakup trawy i nawozów 1 235,00 brak pliku
RI/01.28/II/2020 2020-09-07 2020-11-25 PROJECT INVEST Sp.z o.o., Dębno Opracowanie pt zagospodarowania terenu przeznaczonego pod plac zabaw w Dysznie, wraz z uzyskaniem zaświadczenia o braku sprzeciwu do wykonania zgłoszonych robót. 5 000,00 brak pliku
AP.2151.110.2020 2020-10-23 2020-11-03 Usługi Archiwalne Chmielnicki Wiesław Stargard archiwizacja dokumentów wydz. OKiS kat. "B": wybrakowanie, opisanie i sporządzenie spisów zdawczo-odbiorczych 8 000,00 brak pliku
RS.37.GPiK.7021.122.2020.DM 2020-11-06 2020-11-30 A.D.F. STIHL Bogusław Pulikowski Cychry zakup kosiarki i kosy spalinowej 2 118,00 brak pliku
RS.34.GPiK.7021.119.2020.DM 2020-11-05 2020-11-30 P.P.H.U. Rekord Więcław zakup ławek 2 066,40 brak pliku
MGKPiRPA.22.2020 2020-10-06 2020-12-20 Elżbieta Grażyna Mielcarek prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych na terenie Gminy Dębno w Barnówku 700,00 brak pliku
MGKPiRPA.22A.2020 2020-09-14 2020-12-20 Aleksandra Maria Pleń prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy na terenie Gminy Dębno w Różańsku 525,00 brak pliku
MGKPiRPA.21.2020 2020-05-29 2020-12-20 Agnieszka Mitrowicz -Pracownia Profilaktyki i Terapii Uzależnień Agnieszka Mitrowicz wykonywanie obowiązków specjalisty psychoterapii uzależnień i współuzależnień w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym 120,00 brak pliku
KRPA.18.2020 2020-04-24 2020-10-15 OFICYNA PROFILAKTYCZNA, SBC SZKOLENIA BADANIA CONSULTING, UL. DWORCOWA 9A/19, 30-556 KRAKÓW SPORZĄDZENIE DIAGNOZY PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY DĘBNO 7 000,00 brak pliku
MGKPiRPA.DzP.1.2020 2020-09-14 2020-10-09 TEATR KURTYNA realizacja widowisk teatralnych o tematyce profilaktyczno-wychowawczej 2 000,00 brak pliku
MGKPiRPA.Dz.P.2.2020 2020-09-29 2020-11-30 Dialog Centrum Edukacji i Profilaktyki, Piotr Rogóż warsztaty profilaktyczne dla dzieci klas 1-3; 5-6; 7-8 oraz prelekcja dla rodziców w Szkole Podstawowej w Smolnicy 1 450,00 brak pliku
MGKPiRPA.DzP.3.2020 2020-10-13 2020-11-30 Dialog Centrum Edukacji i Profilaktyki, Piotr Rogóż warsztaty dla uczniów klas 4- w dwóch tematach w Szkole Podstawowej w Cychrach 700,00 brak pliku
MGKPiRPA.DzP.4.2020 2020-10-13 2020-11-30 Dialog Centrum Edukacji i Profilaktyki, Piotr Rogóż przeprowadzenia Dnia Profilaktyki w Szkole Podstawowej w Sarbinowie 2 199,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.2.1.2020.KK 2020-11-04 2020-11-18 Hurtownia PAPIRUS Krystyna Adamczuk, ul. Baczewskiego, 74-400 Dębno Zakup rękawic winylowych/lateksowych i worków na odpady 1 563,98 brak pliku
PiR.042.4.2020.1 2020-09-10 2020-10-26 HOMAX Andrzej Sobieski ul. Mickiewicza 39, 74-400 Dębno Zewnętrzna modernizacja świetlicy w Bogusławiu 10 006,00 brak pliku
PiR.042.3.2020.1 2020-09-15 2020-10-14 HOMAX Andrzej Sobieski ul. Mickiewicza 39, 74-400 Dębno Remont świetlicy wiejskiej - serce wsi Warnice 12 054,00 brak pliku
PiR.042.6.2.2020.2 2020-10-14 2020-10-29 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe POLGET Getman Sp. J. z Dębna Rewitalizacja terenu zielonego w Oborzanach 18 699,81 brak pliku
PiR.042.6.1.2020.1 2020-08-26 2020-10-12 Grzegorz Karasewicz VSB Instalacje z siedziba Dębno Montaż fotowoltaiki w świetlicy w Grzymiradzu 14 883,00 brak pliku
PiR.041.12020 2020-01-29 2020-05-29 Wojciech Pająk z siedziba Osiedle Leśne 7B/121, 62-028 Kozie Głowy Aktualizacja PGN dla Gminy Dębno 6 600,00 brak pliku
RI.PiR.041.1.2020 2020-05-29 2021-09-30 PRO-INVEST Solutions Sp. z o.o. Sp. K. Wykonanie Projektu robót geologicznych na wykonanie otworu poszukiwawczo rozpoznawczego GT-1 Dębno.Przygotowanie i wprowadzenie do generatora kompletnego wniosku w ramach programu Udostępnienie wód termalnych w Polsce 73 800,00 brak pliku
PiR.041.2.2020 2020-03-17 2020-04-06 Michał Kruczkowski LCBP 66-415 Chwalęcice, ul. Żwirowa 204 Wykonanie projektów: Montaż urządzeń fotowoltaicznych na budynku UM w Dębnie, Montaż paneli fotowoltaicznych na bud hali sportowej przy ul. Piłsudskiego 10 w Debnie 15 498,00 brak pliku
PiR.041.2.2020.2 2020-03-18 2020-04-14 Progress consulting Sp. z o.o. ul. Prosta 36, 53-508 Wrocław Wykonanie Studium Wykonalności i złożenie wniosku do RPO WZ dz. 2.10 dla projektów: Montaż urządzeń fotowoltaicznych na budynku UM w Dębnie, Montaż paneli fotowoltaicznych na bud hali sportowej przy ul. Piłsudskiego 10 w Debnie 12 484,50 brak pliku
PiR.041.19.2018 2018-12-20 2019-02-28 Progress consulting Sp. z o.o. ul. Prosta 36, 53-508 Wrocław Wykonanie Studium Wykonalności i złożenie wniosku w ramach RPO WZ dz. 9.3 dla projektu pn.: Budowa nowego budynku z mieszkaniami socjalnymi na ul. Setnej w Dębni 12 177,00 brak pliku
PiR.272.1.2018 2018-03-12 2018-04-30 EDUCARIUM Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych na terenie Gm. Dębno 102 898,90 brak pliku
PiR.272.2.2018 2018-03-12 2018-04-12 PRZP Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Dostawa komputerów i drukarek do szkół podstawowych na terenie Gm. Dębno 77 437,60 brak pliku
PiR.272.3.2018 2018-03-12 2018-04-12 DESICO Sp. z o.o. ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław Dostawa tablic i sprzętu interaktywnego do szkół podstawowych Gm. Dębno 68 830,80 brak pliku
PiR.272.1.2017 2017-11-08 2017-11-13 PapCom s.c. Z. Dobrodziej, Ł. Dobrodziej ze Szczecina Dostawa materiałów biurowych do szkół podstawowych na ternie Gm. Dębno (w ramach proj. unijnych) 29 504,67 brak pliku
RI/05.04/VI/2020 2020-10-05 2020-12-22 AW-instal Pracownia Projektowa Karolina Kruczkowska-Wężyk, Gorzów Wlkp. Opracowanie pt koncepcji przebudowy drogi gminnej z odwodnieniem i zjazdami z dz.nr ewidencyjny 491/2 w Sarbinowie. 13 500,00 brak pliku
RI/05.04/V/2020 2020-10-05 2020-12-22 PROJECT INVEST Sp. z o.o., Dębno Opracowanie pt: 1) przebudowy zjazdu z drogi krajowej nr 23 na drogę gminną w dz.nr ewid.94/2 w Ostrowcu; 2) budowy zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 126 na drogę gminną w dz.nr ewid.40/5 przy ul. Kosynierów w Dębnie. 13 530,00 brak pliku
RI/05.18/V/2020 2020-11-17 2020-11-27 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., Dębno Wycięcie drzewa i wykarczowanie pnia, wywiezienie drewna, uzupełnienie ubytku w chodniku - przy ul. Wojska Polskiego w Dębnie. 1 845,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.2.2.2020.KK 2020-11-18 2020-11-24 Drukarnia POLGRAF J.Bladyniec, E.Krupka, ul. Baczewskiego 30, 74-400 Dębno druki deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 800,00 brak pliku
OKiS.21.2020.AW 2020-12-01 2020-12-03 Mariusz Bednarek Kapitalny remont 5 szt. ławek znajdujących się na terenie działki na której usytuowane jest boisko do siatkówki w m. Barnówko 820,00 brak pliku
OKiS.2600.19.2020.AW 2020-11-09 2020-11-20 ,, Kopaniecki Marian Zakład Ogólnobudowlany Przymocowanie bramek do podłoża za pomocą kotw mocujących na boisku sportowym w m. Mostno 553,50 brak pliku
GNiOŚ.7045.171.2020.BR 2020-10-15 2020-10-30 GERIS Sp. z o.o. Mrówka Witnica, ul. Żwirowa 6, 66-400 Gorzów Wlkp Zakup narzędzi ogrodowych na cmentarz w Różańsku 200,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.172.2020.BR 2020-11-02 2020-11-06 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dębnie Remont nawierzchni z kostki polbruk przy kaplicy w Cychrach 938,97 brak pliku
GNiOŚ.3032.31.2020.BR 2020-11-02 2020-11-06 GRZEGORZ ROGOŚ Krzewy Ozdobne, 69-220 Ośno Lubuskie, Nasadzenie 1 lipy na działce gminnej przy jeziorze Lipowo w Dębnie 275,40 brak pliku
GNiOŚ.7045.166.2020.BR 2020-11-09 2020-11-30 HMS WRÓBLEWSKI Adam Wróblewski, ul. Kostrzyńska 19A, 74-400 Dębno Remont muru na cmentarzu w Dębnie przy ul. Kościuszki 20 172,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.179.2020.BR 2020-11-27 2020-12-23 MALDROBUD Sp. z o.o. Sp.K. ul.Królewiecka 43, 74-300 Myślibórz Remont nawierzchni bitumicznej na cmentarzu w Dębnie przy ul. Włościańskiej (dz. nr 31) 142 847,28 brak pliku
GNiOŚ.7045.190.2020.BR 2020-12-01 2020-12-23 Zbigniew Moździerz Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi na zadanie "Remont nawierzchni bitumicznej na cmentarzu w Dębnie przy ul. Włościańskiej, dz. nr 31, obręb Dębno 7 1 340,00 brak pliku
PiR.0543.3.2020 2020-12-01 2020-12-18 AM Firma Reklamowa Maria Albrecht wykonanie projektu, znakowanie oraz dostawa materiałów promocyjnych 16 882,22 brak pliku
OKiS.20.2020.AW 2020-12-01 2020-12-15 OKNA-FENSTER ROBOTY BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOW MARIUSZ MORAWIEC Położenie płytek podłogowym w pomieszczeniu szatni oraz schowka w budynku świetlicy wiejskiej w m. Krześnica 1 600,00 brak pliku
OKiS.2600.18.2020.AW 2020-11-20 2020-12-15 ,, Kopaniecki Marian Zakład Ogólnobudowlany Demontaż i montaż w wyznaczonym miejscu istniejącej bramki do gry w piłkę nożną na boisku sportowym w m. Oborzany 2 000,00 brak pliku
GPiK.7011/16/2020 2020-11-25 2020-12-18 TRAFFICOM Technologies Sp. z o.o. 60a lok.402, 70-035 Szczecin Zainstalowanie wyświetlacza prędkości radarowej typu EVOLIOS na ulicy Kostrzyńskiej w Dębnie. 19 065,00 brak pliku
RS.38.GPiK.7021.127.2020.DM 2020-12-04 2020-12-11 Łukasz Zając Sklep ROLMET Suchlica zakup materiałów do kosiarki 209,50 brak pliku
RS.39.GPiK.7021.131.2020.DM 2020-06-09 2020-11-09 P.H.U. OILMAX S.C. Więcław olej do kosiarki 58,00 brak pliku
RS.40.GPiK.7021.130.2020.DM 2020-06-08 2020-11-09 Przedsiebiorstwo komunikacji Samochodowej Więcław paliwo do kosiarki 250,20 brak pliku
RS.41.GPiK.7021.126.2020.DM 2020-11-25 2020-12-23 Krzewy ozdobne G.Rogoś Oborzany zakup krzewów. 644,00 brak pliku
RS.42.GPiK.7021.128.2020.DM 2020-12-14 2020-12-20 Łukasz Zając Sklep ROLMET Sarbinowo zakup sprzętu ogrodniczego 474,90 brak pliku
AP.2151.111.2020 2020-10-23 2020-12-07 "SEBUD" Wójcik Sebastian prace remontowe w pomieszczeniu holu budynku głównego Urzędu 11 070,00 brak pliku
GPiK.27a.7021.86.2020.DM 2020-08-19 2020-12-31 ENEA Oświetlenie sp. z o.o. Dowieszenie punktów świetnych w Warnicach 5 645,70 brak pliku
RS.43.GPiK.7021.132.2020.DM 2020-09-15 2020-12-31 ENEA Oświetlenie sp. z o.o. Smolnica dodatkowe punkty świetlne 5 535,00 brak pliku
OKiS.22.2020.AW 2020-12-01 2020-12-24 SEBUD - Sebastian Wójcik Usługowo Remontowo -Budowlane remont kuchni w Grzymiradzu 2 337,11 brak pliku
OKiS.4462.4.2020 2020-09-18 2020-09-30 Beata Olszak rozesłanie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rok szkolny 2020/2021 301,00 brak pliku
OKiS.4462.3.2020 2020-09-01 2020-09-30 Jakub Stryjewski wykonania zlecenia w postaci weryfikacji wniosków, na podstawie, których przyznawana jest pomoc stypendialna dla uczniów z terenu miasta i gminy Dębno tj.: - proponowanie wysokości stypendiów w oparciu o jednolite kryteria określone w regulaminie, - proponowanie wysokości zasiłków w oparciu o jednolite kryteria określone w regulaminie, - określenie zastosowania odpowiedniej formy pomocy stypendialnej w konkretnym przypadku, - wnioskowanie o udzielenie pomocy socjalnej z Urzędu 837,00 brak pliku
OKiS.4462.2.2020 2020-09-01 2020-09-30 Anna Dutkiewicz wykonania zlecenia w postaci weryfikacji wniosków, na podstawie, których przyznawana jest pomoc stypendialna dla uczniów z terenu miasta i gminy Dębno tj.: - proponowanie wysokości stypendiów w oparciu o jednolite kryteria określone w regulaminie, - proponowanie wysokości zasiłków w oparciu o jednolite kryteria określone w regulaminie, - określenie zastosowania odpowiedniej formy pomocy stypendialnej w konkretnym przypadku, - wnioskowanie o udzielenie pomocy socjalnej z Urzędu 837,00 brak pliku
OKiS.4462.1.2020 2020-09-01 2020-09-30 Wioletta Drzewińska wykonania zlecenia w postaci weryfikacji wniosków, na podstawie, których przyznawana jest pomoc stypendialna dla uczniów z terenu miasta i gminy Dębno tj.: - proponowanie wysokości stypendiów w oparciu o jednolite kryteria określone w regulaminie, - proponowanie wysokości zasiłków w oparciu o jednolite kryteria określone w regulaminie, - określenie zastosowania odpowiedniej formy pomocy stypendialnej w konkretnym przypadku, - wnioskowanie o udzielenie pomocy socjalnej z Urzędu 837,00 brak pliku
RS.44.GPiK.7021.133.2020.DM 2020-12-08 2020-12-22 Grupa Hydro Sp. z o.o. Sp.k. Krześnica zakup ławki i kosza 1 599,00 brak pliku
RS.45.GPiK.7021.134.2020.DM 2020-09-10 2020-12-09 LOTOS PALIWA SP. Z O.O. Cychry paliwo do kosiarki (49,97+59,97) 109,94 brak pliku
GNiOŚ.3032.2.3.2020.KK 2020-12-02 2020-12-07 Drukarnia POLGRAF J.Bladyniec, E.Krupka, ul. Baczewskiego 30, 74-400 Dębno Wydruk plakatu dot. gospodarowania odpadami komunalnymi w ilości 100 szt. 530,00 brak pliku
PiR.0543.4.2020 2020-12-03 2020-12-21 Mastertent Polska Sp. z o.o. Namiot promocyjny 6x4 m 9 588,00 brak pliku
AP.2151.112.2020 2020-11-27 2021-11-29 TER-COM Usługi Informatyczne Terpiłowski B. Zielona Góra nadzór autorski nad oprogramowaniem firmy INFO-SYSTEM R. i T. Groszek (FK): AUTO, KSZOB, OPLOK, Podatki i JGU 13 357,80 brak pliku
AP.2151.113.2020 2020-10-05 2020-11-10 Biuro Projektowo-Usługowe TECHNOS Nowicki J. Czechów pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad wykonaniem montażu urządzeń i sieci instalacji klimatyzacyjnej- ll p. "B" 1 500,00 brak pliku
OKiS.7151.89.2020 2020-11-25 2021-04-17 Joanna Andrzejewska Wynajem świetlicy wiejskiej w Smolnicy w dniu 17.04.2021 246,00 brak pliku
RS.46.GPiK.7021.135.2020.DM 2020-11-23 2020-12-10 Gospodarstwo Rolne Grzegorz Stypuła Różańsko zakup krzewów róż 103,60 brak pliku
RS.47.GPiK.7021.139.2020.DM 2020-12-17 2020-12-23 Przedsiebiorstwo Handlowe "Kradex" S.c. Dyszno materiały i sprzęt ogrodnioczy 1 463,00 brak pliku
RI/01.09/III/2020 2020-12-07 2021-07-31 Usługi Projektowo-Wykonawcze PRO-INSTAL s.c. G. Dąbski, R, Frieske, Dębno PT budowy oświetleń drogowych w 8 miejscach gminy Dębno 37 000,00 brak pliku
RI/01.28/III/2020 2020-11-27 2020-12-23 GRUPA HYDRO Sp. z o.o. Sp. k., Mosina Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej oraz ogrodzenia na działce n.r 285/3 w Dysznie 126 809,21 brak pliku
RI/PiR/06.06/II/2020 2020-12-14 2021-04-30 Zakład Projektowania i Wykonawstwa Instalacji Elektrycznych inż. Jerzy Mingałło, Gorzów Wlkp. Budowa elektroenergetycznej kalowej linii oświetlenia parku w Warnicach na dz.nr 677/4 oraz 677/5. 45 879,00 brak pliku
GNiOŚ.6131.178.2020.KT 2020-12-17 2020-12-28 AKARD Sp. z o.o. zs. w Szczecinie Przeprowadzenie zabiegów zabezpieczających i wykonanie wiązań elastycznych w koronach drzew na terenie dz. ew. nr 364 obr. Dębno 4 (1 buk w ogrodzie willi ul. Mickiewicza 43) i dz. ew. nr 329/35 obr. Dębno 5 (1 klon na terenie zieleńca przy bloku ul. Jana Pawła II 19-21) 6 912,00 brak pliku
PiR.055.2.2020 2020-12-07 2020-12-18 Media Zachód Bartosz Gajewski Skład i druk materiałów promocyjnych 500,00 brak pliku
PiR.0543.5.2020 2020-12-07 2020-12-14 Drukarnia POL-GRAF Wyrób pieczątek J. Bladyniec, E. Krupka naklejka z nadrukiem na szybę 479,70 brak pliku
PiR.0543.6.2020 2020-12-15 2020-12-17 PPHU Grzegorz Lisicki gry i zabawki na nagrody w konkursach 920,96 brak pliku
PiR.0543.5.2020 2020-12-15 2020-12-17 Neonet S.A. zakup sprzętu elektronicznego jako nagrody w konkursach organizowanych przez Gminę 1 975,98 brak pliku
GNiOŚ.3032.34.2020.BR 2020-12-12 2020-12-18 Media Zachód Bartosz Gajewski zs. Kostrzyn n/Odrą Wykonanie i montaż dwóch tablic o formach ochrony przyrody w m. Mostno 2 800,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.192.2020.BR 2020-12-14 2020-12-18 Zakład Ogólnobudowlany i Instalatorstwo Elektryczne Mariusz Jarema zs. Dębno Doświetlenie głównego wejścia na cmentarz przy ul.Włościańskiej, dz. nr 31, zamontowanie dodatkowej lampy 1 997,46 brak pliku
GPiK.7011/6/2020 2020-07-30 2020-10-15 TRAFFICOM Technologies Sp. z o.o. 60a lok.402, 70-035 Szczecin Budowa aktywnych przejść dla pieszych na ul. Grunwaldzkiej i J.Słowackiego w Dębnie. 119 998,80 brak pliku
GPiK.7011/7/2020 2020-07-24 2020-08-24 Firma GOLTMAR Marcin Margot, Parsęcko 70, 78-400 Szczecinek Dostawa i montaż dwóch wiat przystankowych typu OMEGA w m. Sarbinowo i Mostno-Łazy. 9 532,50 brak pliku
GPiK.7011/8/2020 2020-08-19 2020-08-25 TRANS-MASZ S.A. ul Na Grobli 4, 73-110 Stargard Szcz. Remont kruszywem nawierzchni części drogi nieutwardzonej Barnówko-Więcław 6 888,00 brak pliku
GPiK.7011/9/2020 2020-08-19 2020-08-25 TRANS-MASZ S.A. ul Na Grobli 4, 73-110 Stargard Szcz. Remont cząstkowy mieszanką bitumiczną z grysem nawierzchni dróg gminnych nie podlegających naprawom gwarancyjnym, utwardzanych powierzchniowo emulsją bitumiczną 4 428,00 brak pliku
GPiK.7011/10/2020 2020-08-31 0000-00-00 VIA PROJEKT Łukasz Szawaryński, Pomarańczowa 43/15, 70-781 Szczecin Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi branży drogowej - remontu ulicy Wodnej w Dębnie 9 840,00 brak pliku
GPiK.7011/11/2020 2020-09-23 2020-10-15 PW "Skorobogaty" Tadeusz Skorobogaty, ul. I Armii 10, 74-400 Dębno Skruszenie i recykling gruzu betonowo-ceglanego w ilości 1140 Mg 24 532,80 brak pliku
GPiK.7011/12/2020 2020-10-09 2020-11-30 VIA PROJEKT Łukasz Szawaryński, Pomarańczowa 43/15, 70-781 Szczecin Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia remontu drogi - ul. Ofiar Katynia w Dębnie. 7 383,00 brak pliku
GPiK.7011/13/2020 2020-10-30 2020-12-31 F.P.U. ?DARTEX? Dariusz Drohomirecki, Krześnica 2, 74-404 Cychry Zimowe utrzymanie dróg gminnych w terminie od 15.11.2020r. do 31.12.2020r. brak pliku
GPiK.7011/14/2020 2020-10-30 2020-12-31 Jacek Jarki, Choszczówka 3a, 74-400 Dębno Zimowe utrzymanie dróg gminnych w terminie od 15.11.2020r. do 31.12.2020r. brak pliku
GPiK.7011/15/2020 2020-11-06 2020-12-20 P.P.U.H ,, MAX-DROGI CENTRUM? ul. Czołowa 7, 90-001 Łódź Aktualizacja istniejącej ewidencji dróg i mostów, przeglądy roczne dróg gminnych publicznych 14 944,50 brak pliku
RS.48.GPiK.7021.138.2020.DM 2020-12-21 2020-12-23 Bednarek Mariusz Barnówko wykonanie 2 szt. ławek 580,00 brak pliku
RS.49.GPiK.7021.142.2020.DM 2020-12-19 2020-12-21 GERIS sp. z o.o. Bogusław zakup ozdób świątecznych 298,00 brak pliku
GPiK.29.7021.140.2020.DM 2020-12-15 2020-12-28 Zakład Ogólnobudowlany i Instalatorstwo Elektryczne Mariusz Jarema Usuwanie awarii elektrycznych 4 859,42 brak pliku
OKiS.7151.91.2020 2020-12-22 2021-05-16 Renata Jarmuszka - Izak wynajem świetlicy wiejskiej w Krześnicy na 2021 rok. 246,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.2.4.5.2020 2020-12-10 2020-12-29 Joanna Marczuk Dostarczenie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru zawiadomień o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 699,34 brak pliku
GNiOŚ.3032.2.4.6.2020 2020-12-10 2020-12-29 Renata Jarmuszka-Izak Dostarczenie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru zawiadomień o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 469,42 brak pliku
GNiOŚ.3032.2.4.2.2020 2020-12-10 2020-12-29 Jarosław Olobry Dostarczenie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru zawiadomień o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 232,14 brak pliku
GNiOŚ.3032.2.4.7.2020 2020-12-10 2020-12-29 Katarzyna Kmita Dostarczenie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru zawiadomień o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 368,83 brak pliku
GNiOŚ.3032.2.4.1.2020 2020-12-10 2020-12-29 Krzysztof Matwijów Dostarczenie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru zawiadomień o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 169,87 brak pliku
GNiOŚ.3032.2.4.4.2020 2020-12-10 2020-12-29 Agnieszka Tyszkiewicz Dostarczenie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru zawiadomień o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 417,84 brak pliku
GNiOŚ.3032.2.4.3.2020 2020-12-10 2020-12-29 Sylwia Kruszak Dostarczenie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru zawiadomień o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 513,64 brak pliku
OKIS.7151.90.2020 2020-12-22 2021-05-30 Ewa Duszak wynajem świetlicy wiejskiej w m. Grzymiradz na 2021 rok 246,00 brak pliku
AP.2151.114.2020 2021-01-01 2021-12-31 Mariusz Bajda dot. wykonania obowiązków kierowcy - konserwatora pojazdu pożarniczego w OSP Cychry 4 260,00 brak pliku
AP.2151.115.2020 2021-01-01 2021-12-31 Mirosław Gryciak dotyczy wykonania obowiązków kierowcy - konserwatora pojazdu pożarniczego w OSP Cychry 4 860,00 brak pliku
AP.2151.116.2020 2021-01-01 2021-12-31 Krzysztof Bodnarek dotyczy wykonania obowiązków kierowcy - konserwatora pojazdu pożarniczego w OSP Cychry 4 020,00 brak pliku
AP.2151.117.2020 2021-01-01 2021-12-31 Jan Pleń dotyczy wykonania obowiązków kierowcy - konserwatora pojazdu pożarniczego w OSP Cychry 4 260,00 brak pliku
AP.2151.118.2020 2021-01-01 2021-12-31 Krzysztof Różycki dotyczy wykonania obowiązków kierowcy - konserwatora pojazdu pożarniczego w OSP Dargomyśl 3 900,00 brak pliku
AP.2151.119.2020 2021-01-01 2021-12-31 Albert Tołoczko dotyczy wykonania obowiązków kierowcy - konserwatora pojazdu pożarniczego w OSP Dargomyśl 4 260,00 brak pliku
AP.2151.120.2020 2021-01-01 2021-12-31 Edward Skoczylas dotyczy pełnienia funkcji Komendanta Gminnego OSP 30 000,00 brak pliku
AP.2151.121.2020 2021-01-01 2021-12-31 Romuald Lisowski dotyczy wykonania obowiązków kierowcy - konserwatora pojazdu pożarniczego w OSP Krześnica 3 780,00 brak pliku
AP.2151.122.2020 2021-01-01 2021-12-31 Grzegorz Wójcik dotyczy wykonania obowiązków kierowcy - konserwatora pojazdu pożarniczego w OSP Krześnica 4 860,00 brak pliku
AP.2151.123.2020 2021-01-01 2021-12-31 Stanisław Smolik dotyczy wykonania obowiązków kierowcy - konserwatora pojazdu pożarniczego w OSP Różańsko 4 380,00 brak pliku
AP.2151.124.2020 2021-01-01 2021-12-31 Waldemar Karwacki dotyczy wykonania obowiązków kierowcy - konserwatora pojazdu pożarniczego w OSP Różańsko 3 780,00 brak pliku
AP.2151.125.2020 2021-01-01 2021-12-31 Ryszard Kierepa dotyczy wykonania obowiązków kierowcy - konserwatora pojazdu pożarniczego w OSP Sarbinowo 4 320,00 brak pliku
AP.2151.126.2020 2021-01-01 2021-12-31 Mieczysław Krugowski dotyczy wykonania obowiązków kierowcy - konserwatora pojazdu pożarniczego w OSP Sarbinowo 4 320,00 brak pliku
AP.2151.127.2020 2021-01-01 2021-12-31 Adam Ekiert dotyczy wykonania obowiązków kierowcy - konserwatora pojazdu pożarniczego w OSP Warnice 9 720,00 brak pliku
AP.2151.128.2020 2021-01-01 2021-12-31 Roman Waszak dotyczy wykonania obowiązków gospodarza remizy OSP w Sarbinowie 3 240,00 brak pliku
AP.2151.130.2020 2020-12-21 2021-01-25 Piotr Paluch dotyczy wykonania grafiki na pleksie wg. zatwierdzonego wzoru w pomieszczeniu holu w budynku głównym Urząd Miejski w Dębnie. 4 500,00 brak pliku
AP.2151.129.2020 2020-12-16 2020-12-18 Maria Barchanowicz wykonanie usługi montażu regałów w archiwum w USC przy ul. Mickiewicza 32 w Dębnie. Zlecenie będzie wykonywane w dniach od 16.01 do 18.01.2021r. - stawka za godzinę 25 zł. 450,00 brak pliku
AP.2151.132.2020 2020-12-30 2022-12-31 Firma Audio - Foto - Usługi Krzysztof Buczyński Rejestracja i montaż programów dokumentalnych z każdej Sesji Rady Miejskiej Dębna 35 424,00 brak pliku
AP.2151.131.2020 2021-01-01 2023-12-31 Wytwórnia Telewizyjno - Filmowa "Alfa" udostępnienie systemu e-Urząd w skład którego wchodzi: elektroniczny obieg dokumentów e-obieg, Biuletyn Informacji Publicznej BIP, Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta Nowe e-BOI, poczta e-mail, strony www. 46 494,00 brak pliku
AP.2151.133.2020 2021-01-01 2021-12-31 HEKTOR - Przemysław Wiśniewski dotyczy ochrony poprzez monitorowanie systemu obiektu: budynek Urzędu Gminy oraz filia Wydziału Komunikacji przy ul. Piłsudskiego 3, Przedszkole nr 3 Mickiewicza, Biuro OZS 6 346,80 brak pliku
AP.2151.134.2020 2021-01-01 2021-12-31 HEKTOR - Przemysław Wiśniewski dotyczy systemu do ochrony poprzez monitorowanie systemu obiekt: Budynek byłej Szkoły Podstawowej dla Dorosłych przy ul.Chojeńskiej 1 w Dębnie 2 042,76 brak pliku
AP.2151.135.2020 2021-01-01 2021-12-31 Grażyna Skopicz - Radkiewicz wykonanie usługi utrzymania czystości pomieszczeń biurowych zajmowanych przez Wydział Oświaty, Kultury i Sportu w budynku przy ul. Droga Zielona 1 14 421,00 brak pliku
AP.2151.136.2020 2021-01-01 2021-12-31 Niedzwiecka Barbara utrzymanie czystości pomieszczeń biurowych, gospodarczych, wc w budynku byłej Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Dębnie przy ul. Chojeńskiej 1. 14 421,00 brak pliku
AP.2151.137.2020 2020-12-30 2021-12-31 Ireneusz Grzegorczyk wykonanie obowiązków pracownika gospodarczego budynku przy ul. Chojeńska 1 19 228,00 brak pliku
AP.2151.138.2020 2021-01-01 2021-12-31 ZETO SOFTWARE , Olsztyn umowa o opiekę autorską nr 20/0607/JU 5 021,40 brak pliku
OKIS.2600.1.2021 2021-01-04 2021-04-30 Zakład Usługowy - Julian Krzemiński Wykonanie obsługi oraz konserwacji kotłowni w świetlicy wiejskiej w Różańsku - w miesiącach styczeń - kwiecień 3 000,00 brak pliku
OKIS.2600.2.2021 2021-01-04 2021-12-31 Instalatorstwo Sanitarne, CO i Gazowe Daniel Bońdos Konserwacja i naprawa urządzeń grzewczych w kotłowni świetlicy wiejskiej w Smolnicy 250,00 brak pliku
OKiS.7126.1.2021 2021-01-08 2021-12-15 Monika Sobczak Wykonywanie obowiązków gospodarza świetlicy - Mostno 3 840,00 brak pliku
OKiS.7126.2.2021 2021-01-08 2021-12-15 Karolina Gabrysiak Wykonywanie obowiązków gospodarza świetlicy -Bogusław 3 840,00 brak pliku
OKiS.7126.3.2021 2021-01-08 2021-12-15 Klaudia Zubrzycka Wykonywanie obowiązków gospodarza świetlicy -Dargomyśl 3 840,00 brak pliku
OKiS.7126.4.2021 2021-01-08 2021-12-15 Justyna Sobczak Wykonywanie obowiązków gospodarza świetlicy - Grzymiradz 3 840,00 brak pliku
OKiS.7126.5.2021 2021-01-08 2021-12-15 Paulina Czyżyk Wykonywanie obowiązków gospodarza świetlicy - Warnice 3 840,00 brak pliku
OKiS.7126.7.2021 2021-01-08 2021-12-15 Bogusława Karwacka Wykonywanie obowiązków gospodarza świetlicy -Różańsko 3 840,00 brak pliku
OKiS.7126.8.2021 2021-01-08 2021-12-15 Daniel Bońdos Wykonywanie obowiązków gospodarza świetlicy - Smolnica 3 840,00 brak pliku
OKiS.7126.10.2021 2021-01-08 2021-12-15 Łukasz Nowak Wykonywanie obowiązków gospodarza świetlicy - Oborzany 3 840,00 brak pliku
OKiS.7126.11.2021 2021-01-08 2021-12-15 Agnieszka Wojciechowska Wykonywanie obowiązków gospodarza świetlicy - Dyszno 3 840,00 brak pliku
OKiS.7126.12.2021 2021-01-08 2021-12-15 Anna Jacura Wykonywanie obowiązków gospodarza świetlicy -Dolsk 3 840,00 brak pliku
OKiS.7126.13.2021 2021-01-08 2021-12-15 Kacper Kubiński Wykonywanie obowiązków gospodarza świetlicy - Krześnica 3 840,00 brak pliku
MGKPiRPA.1.2021 2021-01-11 2021-12-22 Urszula Kotas pełnienie obowiązków konsultanta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie 30 720,00 brak pliku
MGKPiRPA.2.2021 2021-01-11 2021-12-22 Janusz Wielemborek pełnienie obowiązków konsultanta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym 19 200,00 brak pliku
MGKPiRPA.3.2021 2021-01-11 2021-12-22 Krystyna Stankiewicz pełnienie obowiązków konsultanta ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 9 660,00 brak pliku
MGKP.RPA.4.2021 2021-01-11 2021-12-22 Firma "Nova Vipa" Profilaktyka i psychoterapia Uzależnień i Współuzależnienia NIP 596-150-44-25 pełnienie obowiązków specjalisty psychoterapii uzależnień i współuzależnień w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym 46 080,00 brak pliku
MGKPiRPA.5.2021 2021-01-11 2021-12-22 Firma Pracownia Profilaktyki i Terapii Uzależnień Agnieszka Mitrowicz pełnienie obowiązków specjalisty psychoterapii uzależnień i współuzależnień w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym 17 280,00 brak pliku
OKiS.7126.6.2021 2021-01-08 2021-12-15 Irina Jaślan wykonywanie obowiązków gospodarza świetlicy w m. Ostrowiec 3 840,00 brak pliku
nr BOR/64/20/F/A4 2020-12-17 2021-03-31 Negatyw Sp. z o.o. Prezentacja w Albumie Zachodniopomorskie. 30 lat Samorządności 4 305,00 brak pliku
GNiOŚ.7021.33.2019 2019-09-30 2019-10-29 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SKOROBOGATY Tadeusz Skorobogaty zs. Dębno Rozbiórka budynków gospodarczych położonych w Dębnie na posesji przy ul. Woj.Polskiego 25, ul. Chrobrego 10 oraz rampy najazdowej na posesji przy ul. Gorzowskiej 18. 29 889,00 brak pliku
GNiOŚ.7021.48.2019.IS 2019-11-07 2019-12-13 Wintergarten Sp. z o.o. ul. Osiedle C nr 7/4, 66-470 Kostrzyn nad Odrą Remont mieszkania Dębno ul. Racławicka 4/5 12 999,96 brak pliku
GNiOŚ.7021.52.2019.IS 2019-11-22 2019-12-20 Zakład Usług Ogólnobudowlanych Bogdan Wiewióra zs. Zielin Remont mieszkania ul. Kostrzyńska 12/6 i ul. Woj. Polskiego 21/4 14 800,00 brak pliku
GNiOŚ.7021.57.2019.IS 2019-12-06 2019-12-27 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dębnie Dostawa i wymiana wykładziny PCV podłogowej w ciągach komunikacyjnych w budynku położonym przy ul. Kościuszki 17 w Dębnie (budynek Przychodni Zdrowia) 25 899,00 brak pliku
GNiOŚ.7021.30.2020.IS 2020-06-15 2020-07-15 Zakład Usług Ogólnobudowlanych Bogdan Wiewióra zs. Zielin Remont dwóch budynków garażowych, położonych na posesji przy ul. Mickiewicza 54 Dębno 11 193,00 brak pliku
AP.2151.139.2020 2020-12-31 2021-12-31 Zenon Skrzypacz - Ośrodek Szkoleniowo - Doradczy BEZPO Usługa polegająca na sprawowaniu stałego nadzoru w zakresie bhp. 5 166,00 brak pliku
AP.2151.1.2021 2021-01-01 2021-12-31 Rekord Pomorze Szczecin usługa w zakresie serwisu i nadzoru autorskiego nad prawidłowością funkcjonowania następujących oprogramowań: płace, kadry, przelew, RCP2, Zarządzanie czytnikami RCP 6 907,68 brak pliku
AP.2151.2.2021 2021-01-01 2022-12-31 Autoryzowany Zakład Instalacji Alarmowych "ASTAL" utrzymanie w stałej sprawności eksploatacji, urządzenia i instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 1 476,00 brak pliku
OKiS.7151.1.2021 2021-01-14 2021-06-12 Renata Kalicka Wynajem świetlicy w dniach 12.06-13.06 w Grzymiradzu 492,00 brak pliku
RI/PiR/06.08/I/2021 2021-01-18 2021-03-15 Usługi Projektowo-Wykonawcze PRO-INSTAL s.c. G. Dąbski, R, Frieske, Dębno Pt budowy oświetlenia solarnego przy drodze gminnej w Bogusławiu. 4 500,00 brak pliku
PiR.055.1.2021 2021-01-11 2021-12-31 Media Zachód Bartosz Gajewski publikacja materiałów promocyjnych w bezpłatnej gazecie "Pomyśle" 5 500,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.1.2021.BR 2021-01-04 2021-12-31 Dębnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Droga Zielona 1, 74-400 Dębno Zarządzanie nieruchomościami, na których usytuowane są cmentarze gminne 45 739,18 brak pliku
GNiOŚ.7045.2.2021.BR 2021-01-04 2021-12-31 Dębnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Droga Zielona 1, 74-400 Dębno Utrzymanie porządku i czystości na cmentarzach gminnych w Dębnie i Różańsku. 104 452,16 brak pliku
GNiOŚ.7021.1.2021.BR 2021-02-03 2021-02-16 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, ul.Dąbrowskiego 174/176, 60-594 Poznań wniosek udostępnienie danych dotyczących dobowej wielkości opadu atmosferycznego na zrekultywowanym składowisku odpadów komunalnych w Dębnie, (dz. nr 48, 45/2, obręb ewid. Dębno 7) za rok 2020. 601,24 brak pliku
GNiOŚ.414.3.2021.BR 2021-02-10 2021-02-18 Zakład Ogólnobudowlany i Instalatorstwo Elektryczne Mariusz Jarema ul. Lipowa 1, 74-400 Dębno Naprawa oświetlenia na pomniku Żołnierzy Radzieckich w Dębnie 908,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.20.2021.BR 2021-02-10 2021-12-31 KIM Informacja Przestrzenna Kamila Magnowska, ul. Dembowskiego Aktualizacja cmentarnego programu NEKROorganizer 800,00 brak pliku
GNiOŚ.6140.4.2.2021.JF 2021-01-21 2021-12-31 Lecznica Weterynaryjna "REKS" w Debnie Konrad J. Bełezina usługi z zakresu opieki weterynaryjnej nad zwierzętami na terenie gminy Dębno 40 000,00 brak pliku
GNiOŚ.6140.6.2.2021.JF 2021-02-01 2021-12-31 "MÓJ PIES" Szkolenie Psów, Interwencyjne Wyłapywanie w Strzelcach Krajeńskich Psów Jolanta Krysiak interwencyjne wyłapywanie bezpańskich psów z terenu gminy Dębno 33 000,00 brak pliku
GNiOŚ.6140.5.2.2021.JF 2021-02-01 2021-12-31 Inspektorat Towarzystwa Ochrony Zwierząt "ANIMALS" w Białogardzie usługi z zakresu opieki weterynaryjnej nad zwierzętami na terenie gminy Dębno 38 600,00 brak pliku
AP.2151.3.2021 2021-02-04 2021-12-31 MWC sp. zo.o. Poznań ul.Kowalewickiej 12 wsparcie techniczne oraz utrzymywania danych na serwerach wykonawcy 2 211,31 brak pliku
PiR.526.1.1.2021 2021-01-15 2023-12-31 Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta / Dębnowskie Koło Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, polegająca na prowadzeniu na terenie Gminy Dębno z wykorzystaniem obiektu wskazanego przez Gminę Dębno schroniska dla 30 bezdomnych mężczyzn oraz noclegowni dla 20 mężczyzn pozbawionych schronienia 1 110 000,00 brak pliku
PiR.526.13.1.2021 2021-02-16 2021-12-31 Koło Związków Sybiraków Pielęgnowanie pamięci o dokonaniach Sybiraków i weteranów wojennych wśród lokalnej społeczności. 3 000,00 brak pliku
PiR.526.13.2.2021 2021-02-16 2021-12-31 Zarząd Główny Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych Pielęgnowanie pamięci o dokonaniach weteranów wojennych wśród lojalnej społeczności. 1 000,00 brak pliku
PiR.526.7.1.2021 2021-02-15 2021-12-31 Stowarzyszenie Miłośników Dębna Uniwersytet Trzeciego Wieku 10 000,00 brak pliku
PiR.526.5.1.2021 2021-02-12 2021-12-31 Stowarzyszenie IN CORDE Razem łatwiej 5 000,00 brak pliku
PiR.526.5.2.2021 2021-02-19 2021-12-31 Stowarzyszenie ?Radość Dzieciom?, Wspieranie diagnostyki medycznej dzieci niepełnosprawnych. 2 500,00 brak pliku
PiR.526.4.1.2021 2021-02-10 2021-12-31 Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie Promocja krwiodawstwa 3 500,00 brak pliku
PiR.526.5.3.2021 2021-01-26 2021-10-31 Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło w Dębnie Zaopatrzenie w sprzęt pomocniczo - rehabilitacyjny 2 700,00 brak pliku
PiR.526.10.2.2.2021 2021-01-20 2021-06-30 Uczniowski Klub Sportowy Dębno Prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi 70 000,00 brak pliku
PiR.526.10.1.1.2021 2021-01-27 2021-06-30 Klub Sportowy Sokół Różańsko Działania na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez rozwój sportu kwalifikowanego 9 000,00 brak pliku
PiR.526.10.1.2.2021 2021-01-20 2021-06-30 Miejski Klub Sportowy Dąb Prowadzenie Miejskiego Klubu Sportowego 100 000,00 brak pliku
PiR.042.7.2020.01 2020-10-22 2020-11-05 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Silver Środki i sprzęty zakupione z projektu Bezpieczna Edukacja w ramach COVID-19. Zestaw do sprzątania z wózkiem, zestaw do dezynfekcji, płyn do szybkiej dezynfekcji, mydło w płynie, dozowniki łokciowe, ręczniki. 46 842,66 brak pliku
PiR.042.7.2020.02 2020-10-22 2020-10-28 Minette Angelika Mozgała Środki i sprzęty zakupione z projektu Bezpieczna Edukacja w ramach COVID-19. Maty piankowe kolorowe - 31 szt 2 619,15 brak pliku
PiR.042.7.2020.03 2020-10-22 2020-10-29 Sklep Maskimed.pl Środki i sprzęty zakupione z projektu Bezpieczna Edukacja w ramach COVID-19. Jednorazowe maseczki ochronne dla dzieci, maseczki ochronne 3 warstwowe dla kadry i obsługi, przyłbice, rękawice. 16 287,00 brak pliku
PiR.042.07.2020.04 2020-10-22 2020-10-28 Ozonmed Środki i sprzęty zakupione z projektu Bezpieczna Edukacja w ramach COVID-19. Ozonatory do dezynfekcji pomieszczeń - 11 szt. 29 150,00 brak pliku
PiR.042.7.2020.05 2020-10-22 2020-11-13 QUICKTEMP Środki i sprzęty zakupione z projektu Bezpieczna Edukacja w ramach COVID-19. Zakup bezdotykowych termometrów ściennych - 17 szt. 102 000,00 brak pliku
PiR.042.7.2020.06 2020-10-22 2020-11-04 Michał Matuszak VENUS Środki i sprzęty zakupione z projektu Bezpieczna Edukacja w ramach COVID-19. zakup Lamp UV- C do dezynfekcji pomieszczeń- 2 szt,. Tunelowych sterylizatorów oczyszczaczy powietrza - 6 szt. 15 374,00 brak pliku
PiR.042.7.2020.07 2020-10-22 2020-10-30 MedicaMask Beata Piotrowska Środki i sprzęty zakupione z projektu Bezpieczna Edukacja w ramach COVID-19. Zakup fartuchów ochronnych - 120 szt. 1 747,20 brak pliku
PiR.042.7.2020.08.1 2020-11-10 2020-11-19 Frankiweicz Władysław Apteka pod Jemiołą Środki i sprzęty zakupione z projektu Bezpieczna Edukacja w ramach COVID-19. Zakup bezdotykowych termometrów- 25 szt. 5 000,00 brak pliku
PiR.042.7.2020.09 2020-10-22 2020-11-02 Sklepfarmera Środki i sprzęty zakupione z projektu Bezpieczna Edukacja w ramach COVID-19. Zakup opryskiwacza ciśnieniowego do dezynfekcji elementów zabawowych na placach zabaw.- 2 szt. 276,90 brak pliku
PiR.042.7.2020.10 2020-10-22 2020-11-03 P.U.H Kingwash Krzysztof Orlikowski Środki i sprzęty zakupione z projektu Bezpieczna Edukacja w ramach COVID-19. Zakup osłon ochronnych na biurka -8 szt. 2 310,00 brak pliku
PiR.042.7.2020.11 2020-10-22 2020-11-23 Graffico Środki i sprzęty zakupione z projektu Bezpieczna Edukacja w ramach COVID-19. Stacje do dezynfekcji rąk dla dzieci KiDS i Slim- 14 szt. 26 777,10 brak pliku
PiR.042.7.2020.12 2020-10-22 2020-11-02 Retio Środki i sprzęty zakupione z projektu Bezpieczna Edukacja w ramach COVID-19. Bezdotykowa stacja do dezynfekcji rąk - 14 szt. 7 931,00 brak pliku
AP.2151.4.2021 2021-02-16 2021-12-31 PHU Robert Trebik zakup i sukcesywna dostawa fabrycznie nowych artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Dębnie w 2021 r. - drobne artykuły biuorwe i papier 48 611,32 brak pliku
AP.2151.5.2021 2021-02-16 2021-12-31 PHU Robert Trebik Zakup i sukcesywna dostawa artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Dębnie w 2021 - akcesoria do sprzętu komputerowego: tonery, tusze, taśmy do drukarek, płyty CD-R 69 033,75 brak pliku
AP.2151.6.2021 2021-03-15 2021-05-15 Jolanta Mach sporządzenie dokumentacji potrzebnej do wystąpienia do Archiwum Państwowego celem uzyskania zgody na brakowanie akt ujętych w spisach akt i znajdujących się w archiwum Urzędu Miasta w Dębnie, których okres przechowania upłynął w bieżącym roku. 6 400,00 brak pliku
OKiS.7021.01.2021.ZN 2021-01-18 2021-01-28 Lucjan Sawulak Usługi Ogólnobudowlane 1. Naprawa przyłącza wodkan. w świetlicy w Grzymiradzu 2. Zakup i wymiana podgrzewacza wody w świetlicy w Dysznie 1 200,00 brak pliku
OKiS.7021.02.2021.ZN 2021-01-21 2021-04-21 Waldemar Antczak Doradztwo Techniczne w Budownictwie Opracowanie dokumentacji projektowej dot. montażu trybun stalowych na boisku Szkoły Podst. nr 1 w Dębnie 8 000,00 brak pliku
OKiS.7021.03.2021.ZN 2021-02-25 2021-03-31 Ireneusz Remberger kontrola roczna stanu sprawności technicznej budynków świetlic wiejskich (14) 5 600,00 brak pliku
OKiS.7021.04.2021.ZN 2021-02-25 2021-12-20 Instalatorstwo Sanitarne, CO i Gazowe, Daniel Bońdos Przegląd techniczny kuchenek gazowych w świetlicach wiejskich 600,00 brak pliku
OKiS.7021.05.2021.ZN 2021-02-25 2021-03-31 Zakład Ogólnobudowlany M. Kopaniecki Wykonanie wieszaków na narzędzia, podpór pod urządzenia, wykonanie trzonów do narzędzi - w kuźni zabytkowej w Dolsku. 1 460,00 brak pliku
OKiS.7021.06.2021.ZN 2021-03-19 2021-04-19 SEBUD - Usługi Remontowo-Budowlane 1. Zakup i wymiana kompaktów WC do toalet w świetlicy w Grzymiradzu. 2. Naprawa drzwi do piwnicy w świetlicy w Dysznie. 2 400,91 brak pliku
GNiOŚ.7045.23.2021.BR 2021-02-19 2021-03-30 Marek Mariusz Sadownik Ślusarstwo i Mechanika zs. Choszczówko Wykonanie i montaż 5 szt. stojaków na narzędzia na cmentarze 3 000,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.16.2020.2021.BR 2021-02-25 2021-03-25 Adrian Zietek Umowa dotacji celowej do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków 5 000,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.10.2020.2021.BR 2021-03-03 2021-04-08 Małgorzata Polek Umowa dotacji celowej do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków 5 000,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.36.2021.BR 2021-02-25 2021-04-09 Ewelina i Paweł Wójcik Umowa dotacji celowej do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków 5 000,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.17.2020.2021.BR 2021-02-25 2021-04-12 Grażyna Walczak Umowa dotacji celowej do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków 5 000,00 brak pliku
GNiOŚ.3021.32.2020.2021.BR 2021-03-09 2021-04-12 Andrzej Kmita Umowa dotacji celowej do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków 5 000,00 brak pliku
GNiOŚ.3021.35.2020.2021.BR 2021-03-09 2021-04-12 Marcin Ciechanowicz Umowa dotacji celowej do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków 5 000,00 brak pliku
GNiOŚ.3032.2.2021.BR 2021-03-09 2021-04-12 Jan Wierzbowski Umowa dotacji celowej do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków 5 000,00 brak pliku
GNiOŚ.7045.37.2021.BR 2021-03-12 2021-04-30 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dębnie Wymiana masztu flagowego na cmentarzu przy ul. Kościuszki przy grobie nieznanego żołnierza 3 423,53 brak pliku
GNiOŚ.7045.36.2021.BR 2021-03-15 2021-11-30 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zs. w Dębnie Uruchomienie wody na cmentarzach w marcu i zamkniecie w listopadzie 4 835,00 brak pliku
3032.5.2021.BR 2021-03-30 2021-04-30 Radosław Sala Umowa dotacji celowej do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków 5 000,00 brak pliku
RS.01.GPiK.2151.1.2021.DM 2021-04-01 2021-10-31 Nowak Łukasz Koszenie i utrzymanie przystanków od 01.04-31.10.2021 r. 4 200,00 brak pliku
AP.2151.7.2021 2021-03-15 2021-03-24 Piotr Paluch wykonanie grafiki Maratonu oraz 3 tablic informacyjnych: zabytkowego dzwonu, historycznej panoramy miasta oraz maratonu Dębna na pleksie w pomieszczeniu hallu w budynku głównym Urzędu Miejskiego w Dębnie 5 000,00 brak pliku
AP.2151.8.2021 2021-03-08 2021-12-31 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Szczecinie w ramach funkcjonowania przy FRDL Forum Skarbników zobowiązuje się do zorganizowania dwóch szkoleń w kwartale. 1 476,00 brak pliku