herbeBOI - Urząd Miejski w Dębnie

Poradnik Interesanta

Procedury załatwiania spraw w Jednostce.

1. Warunki korzystania

Konto na portalu Profil Zaufany

Profil Zaufany to portal, który pozwala na dostęp do funkcji elektronicznej identyfikacji własnej osoby w systemach teleinformatycznych. Pozwala na uwierzytelnianie dokumentów elektronicznych wnoszonych do organów administracji publicznej oraz potwierdzenie faktu otrzymania dokumentów elektronicznych doręczanych przez te organy.

 1. W celu skorzytania z naszych usług elektronicznych poprzez Profil Zaufany, konieczne jest założenie indywidualnego (darmowego) konta użytkownika na platformie Profil Zaufany
 2. Aby poprawnie przeprowadzić rejestrację konta należy zapoznać się z pomocą oraz zatwierdzić regulamin dostępny w trakcie procesu rejestracji

Od 10 września 2016 r. logowanie do epuap.gov.pl odbywa przy wykorzystaniu pz.gov.pl. Dla dotychczasowych właścicieli profilu zaufanego ePUAP oraz innych użytkowników epuap.gov.pl praktycznie nic się nie zmieniło. Nadal można korzystać z profilu zaufanego ePUAP i wszystkich funkcjonalności ePUAP na dotychczasowych zasadach. Jedyna różnica, którą można zauważyć, to sposób logowania do epuap.gov.pl.

Profil Zaufany

Profil zaufany w większości kontaktów z administracją publiczną zastępuje bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem. Profil zaufany nie zastępuje takiego podpisu np. przy podpisywaniu umów cywilno-prawnych lub w innych sytuacjach, w których przepis szczegółowy wymaga innego sposobu uwierzytelnienia.

 1. Aby założyć Profil Zaufany należy posiadać ważne konto na platformie ePUAP
 2. Następnie należy wypełnić wniosek o założenie profilu zaufanego
 3. Na koniec należy udać się do dowolnego punktu potwierdzenia celem weryfikacji tożsamości. Wizyta w urzędzie jest jednorazowa.

Podpis kwalifikowany

Podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem jest sporządzany za pomocą bezpiecznych urządzeń służących do składania podpisu elektronicznego i danych służących do składania podpisu elektronicznego, podlegających wyłącznej kontroli osoby składającej podpis elektroniczny.

2. Karty usług (procedury)

Lista kart usług

Lista kart usług to lista wszystkich opisanych procedur spraw, jakie można załatwić w naszej jednostce.

 1. Aby przejść do listy kart spraw, wybierz z lewego menu zakładkę Karty usług
 2. Lista kart usług jest posortowana alfabetycznie względem kategorii oraz tytułów kart usłg.

  pomoc 2

 3. Aby łatwo wyszukać kartę usługi, zacznij wpisywać w wyszukiwarkę nazwę usłgi, której poszukujesz.

  pomoc 1

 4. Wystarczy tylko kilka pierwszych liter, aby wyszkukiwarka zaczęła podpowiadać wyniki wyszukiwania. Fraza, którą wyszukujesz, zostanie podświetlona w wynikach wyszukiwania.

  pomoc 3

Sposoby dostarczenia dokumentów

Każda usługa ma określone sposoby, w jakie można dostarczyć dokumenty do naszej jednostki.

 1. Możliwe sposoby dostarczenia dokumentów to: osobiście, pocztą, faxem i elektronicznie
 2. Jeśli, któryś ze sposobów dostarcznia dla danej usługi jest niemożliwy - zostanie oznaczony przekreśleniem.

  pomoc 4

Sposoby odbioru dokumentów

Każda usługa ma określone sposoby dostarczenia dokumentów do naszej jednostki.

 1. Możliwe sposoby dostarczenia dokumentów to: osobiście, pocztą, faxem i elektronicznie
 2. Jeśli któryś ze sposobów dostarcznia dla danej usługi jest niemożliwy - zostanie oznaczony przekreśleniem.

  pomoc 4

3. Formularze elektroniczne

Wypełnianie formularza

Wypełnienie elektronicznego formularza jest możliwe, jeśli w sposobach dostarczenia dokumentów dozwolona jest droga elektroniczna.

 1. Po wybraniu stosownego formularza z listy dostępnych formularzy otworzy się okno z polami do wypełnienia przez użytkownika

  pomoc 2

 2. Wypełnij pola formularza i wybierz żądaną opcję - pomoc 1 lub (jeśli jest dostępna dla wybranej usługi) - pomoc 1
 3. Jeśli któreś z wymaganych pól pozostanie puste, to zostanie ono zaznaczone kolorem czerwonym. Zostaniesz przeniesiony do pierwszego pola, które należy uzupełnić.

  pomoc 2

 4. Jeśli wszystkie wymagane pola zostaną uzupełnione, to wysłanie przez Profil Zaufany bądź zapis pdf (opcjonalny) będą możliwe.

Wysyłanie formularza przez Profil Zaufany

Po wybraniu opcji pomoc 1 zostaniesz przekierowany do panelu logowania portalu Profil Zaufany (pz.gov.pl)

 1. W poniższym panelu logowania należy podać dane dostępowe. Dane logowania do pz.gov.pl są identyczne z danymi logowania do portalu ePUAP.

  pomoc 2

 2. Wszystkie dane wpisane w formularzu na eBOI zostaną przeniesione automatycznie do formularza na portalu Profil Zaufany. Na tym etapie jest możliwa korekta ewentualnych błędów.

  pomoc 2

 3. Po zweryfikowaniu danych i przeprowadzeniu ewentualnej korekty należy wybrać metodę podpisu dokumentu. Należy wybrać opcję pomoc 1 lub pomoc 1 i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi przez system.

Generowanie pliku PDF z fomularza

Dla niektórych formularzy jest możliwe wygenerowanie i zapis pliku PDF, na przykład do wydruku albo wysyłki w załączniku

 1. Po wypełnieniu formularza kliknij na przycisk pomoc 1 , aby wygenerować plik PDF do zapisu na dysku.
 2. Pojawi się okno do wyboru lokalizacji zapisu pliku
 3. Plik zostanie zapisany w wybranej lokalizacji