herbeBOI - Urząd Miejski w Dębnie

Wstąpienie w najem lokalu po zgonie najemcy

NAJEM LOKALI KOMUNALNYCH

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o potwierdzenie wstąpienia w stosunek najmu po zgonie najemcy

Wniosek w pliku Word

2. Załączniki:

- odpis skrócony aktu zgonu dotychczasowego najemcy 

lub
- wyrok sądu o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu 

Komórka organizacyjna

Wydział ul. Piłsudskiego 5 pok. 6 na parter Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

nr tel. 957603003 wew. 117

Opłaty

Nie pobiera się

Termin i sposób załatwienia

do 30 dni

Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 691 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz.93 z późniejszymi zmianami) ;

Uchwała Nr XXXIX/277/2009 Rady Miejskiej w Dębnie w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Dębno.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w terminie 14 dni.