herbeBOI - Urząd Miejski w Dębnie

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

Grunty nabyte - procedury

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek o zakup nieruchomości w drodze bezprzetargowej

Wniosek w pliku Word

Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

Wniosek w pliku PDF

Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf

Komórka organizacyjna

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska – pokój nr 36

Opłaty

nie pobiera się

Termin i sposób załatwienia

 - do 30  dni

 - w przypadku akceptacji 90 dni

- w przypadku konieczności dokonania podziałów geodezyjnych 180 dni

Podstawa prawna

art. 28, art. 37, ust. 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675Nr 143 poz. 963, Nr 155 poz. 1043, Nr 197 poz. 1307, Nr 200 poz. 1323),

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Dodatkowe informacje, uwagi

Przy sprzedaży nieruchomości zgodnie z art. 37 ust. 2 w/w ustawy niezbędne jest sporządzenie operatu szacunkowego przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego określającego wartość nieruchomości, podjęcie zarządzenia o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, którego okres podania do publicznej wiadomości minimum 42 dni.   W przypadku  konieczności dokonania podziału geodezyjnego w celu wydzielenia działki przeznaczonej do sprzedaży okres załatwienia sprawy przedłuży się o minimum 90 dni.