herbeBOI - Urząd Miejski w Dębnie

WYDANIE ZAŚWIADCZEŃ O ZAMELDOWANIU Z AKT EWIDENCJI LUDNOŚCI

Zaświadczenia z baz danych i rejestrów

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  • Formularz: "Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności o zameldowaniu"
  • Do wglądu:
    • dokument stwierdzający tożsamość

Wniosek w pliku Word

Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

Wniosek w pliku PDF

Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf

Komórka organizacyjna

 Biuro Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludnosci.

Opłaty

Opłata skarbowa: za wydane zaświadczenie - 17,00 zł
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Dębnie – GBS Oddz. Dębno 50 8355 0009 0007 7028 2000 0001

Termin i sposób załatwienia

Od ręki.

Podstawa prawna

art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity:. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

Dodatkowe informacje, uwagi

  1. Zaświadczenie wydaje się wyłącznie osobie, której ono dotyczy
  2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia