herbeBOI - Urząd Miejski w Dębnie

ZAŚWIADCZENIA O POSIADANYM GOSPODARSTWIE

Zaświadczenia - gospodarstwa rolne

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  • Wniosek zawierający następujące informacje:

1.zaświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego:

- imię nazwisko oraz adres wnioskodawcy,

- treść żądanego zaświadczenia,

- określenie gdzie i w jakim celu ma być ono wydane,

- wskazanie miejsca położenia gospodarstwa,

- podpis wnioskodawcy

2. zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa przez rodziców do KRUS lub ZUS:

- imię nazwisko oraz adres wnioskodawcy,

- podanie imienia i nazwiska osób, które posiadały gospodarstwo,

- określenie gdzie i w jakim celu ma być ono wydane,

- wskazanie miejsca położenia gospodarstwa,

- wskazanie, kto obecnie posiada gospodarstwo,

- podpis wnioskodawcy

  • Do wniosku należy dołączyć:

- dowód opłaty skarbowej (jeśli zaświadczenie podlega opłacie)

 

Wniosek o wielkości gospodarstwa rolnego (doc, 180kb)

Wniosek o wielkości i okresie gospodarstwa rolnego (rodzice).doc

Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

 

Komórka organizacyjna

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska pokój nr 34

Opłaty

opłata skarbowa -  17zł

Zwolnienia z opłaty reguluje art.2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej – Dz. U. 2006 Nr 225 poz 1635 z późn.zm.)

Termin i sposób załatwienia

do 7 dni od złożenia wniosku

Podstawa prawna

Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2003r. Nr 64, poz. 592 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie na odmowę wydania zaświadczenia