herbeBOI - Urząd Miejski w Dębnie

Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębno

Wypisy i wyrysy

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

 

Wniosek w pliku Word

Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

Wniosek w pliku PDF

Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf

Komórka organizacyjna

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej , pok. 25, 29

Opłaty

Wydanie wypisu lub wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania      przestrzennego:

1) od wypisu:

a) do 5 stron

30 zł

b) powyżej 5 stron

50 zł

2) od wyrysu:

 

a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4

20 zł

b) nie więcej niż

200 zł

Opłatę można uiścić w kasie Urzędu lub na rachunku bankowym Urzędu Miejskiego w Dębnie – GBS Oddz. Dębno 50 8355 0009 0007 7028 2000 0001

Termin i sposób załatwienia

30 dni

Podstawa prawna

art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717),

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.