herbeBOI - Urząd Miejski w Dębnie

Uznanie posiadania na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

Wojsko - załatwiane sprawy

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
     lub  
 2. Załączniki (w zależności od sytuacji):

Do wglądu:

 1. dowody osobiste zainteresowanych osób

 

Wniosek w pliku Word

Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

Komórka organizacyjna

Biuro Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności pok. nr 13 I pietro

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

do 7 dni.

Podstawa prawna

art.127 ust. 1 oraz art. 128 i art. 128 a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 Nr 21, poz. 205 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Żołnierz, poborowy z kartą powołania do wojska oraz poborowy służby zastępczej wnosi odwołanie do  Wojewody Zachodniopomorskiego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Urzędzie Miejskim w Dębnie). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje, uwagi

 1. Za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny może ubiegać się:
  • żołnierz, który aktualnie odbywa służbę wojskową
  • poborowy, który otrzymał kartę powołania do wojska (tzw. Bilet )
  • poborowy odbywający służbę zastępczą
 2. Nie przyjmuje się podań od funkcjonariuszy policji i straży granicznej.