Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Dębnie

ZAŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO ZA GRANICĄ

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1.Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą :

-w przypadku panny i kawalera:

 • dokument stwierdzający tożsamość ,
 • odpisy skrócone aktu urodzenia - osoby urodzone poza Dębnem,
 • dla osób urodzonych w Dębnie kierownik USC sam sporządza notatkę z aktu urodzenia ,                                                 

-w przypadku osób rozwiedzionych:

 • dokument stwierdzający tożsamość ,
 • odpisy skrócone aktu urodzenia - osoby urodzone poza Dębnem,
 • dla osób urodzonych w Dębnie kierownik USC sam sporządza notatkę z aktu urodzenia ,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu ,

w przypadku wdowców:

 • dokument stwierdzający tożsamość,
 • odpisy skrócone aktu urodzenia - osoby urodzone poza Dębnem,
 • dla osób urodzonych w Dębnie kierownik USC sam sporządza notatkę z aktu urodzenia ,
 • odpis aktu zgonu współmałżonka,
 • w przypadku paszportu wymagane jest potwierdzenie zameldowania .

Wniosek w pliku Word

Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

Wniosek w pliku PDF

Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf

 


Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego (USC)- Dębno, ul.  Mickiewicza 32


Opłaty

Opłata skarbowa:

 • za wniosek i każdy załącznik opłaty skarbowej się nie pobiera.
 • za wydanie zaświadczenia – 38 zł .

Opłatę można uiścić w kasie Urzędu lub na rachunku bankowym Urzędu Miejskiego w Dębnie – GBS Oddz. Dębno 50 8355 0009 0007 7028 2000 0001.


Termin i sposób realizacji

Niezwłocznie.


Tryb odwoławczy

Wniosek do Sądu Rejonowego w Myśliborzu w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika USC o przyczynach odmowy.