herbeBOI - Urząd Miejski w Dębnie

SKRÓCENIE MIESIĘCZNEGO TERMINU OCZEKIWANIA NA ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO

Urząd Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego.

Wniosek w pliku Word

Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

Wniosek w pliku PDF

Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego (USC)- Dębno, ul. Mickiewicza 32

Opłaty

Opłata skarbowa:

  • za wniosek i każdy załącznik opłaty skarbowej się nie pobiera ,
  • za wydaną decyzję  - 39 zł .

Opłatę można uiścić w kasie Urzędu lub na rachunku bankowym Urzędu Miejskiego w Dębnie – GBS Oddz. Dębno 50 8355 0009 0007 7028 2000 00 .

Termin i sposób załatwienia

niezwłocznie

Podstawa prawna

art. 4 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9 poz. 59 ze zmianami).

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika USC o przyczynach odmowy.