herbeBOI - Urząd Miejski w Dębnie

REJESTRACJA ZGONU - SPORZĄDZENIE AKTU ZGONU, WYDANIE ODPISÓW Z AKTU.

Urząd Stanu Cywilnego

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

1. Karta Zgonu wydana przez służbę zdrowia.

2. Dokument tożsamości osoby zmarłej.

3. Dokumenty do wglądu:

  • dokument stwierdzający tożsamość osoby zgłaszającej zgon
  • dokument stwierdzający tożsamość współmałżonka osoby zmarłej
  • akt urodzenia i akt małżeństwa osoby zmarłej (w przypadku posiadania).

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego (USC)- Dębno, ul.  Mickiewicza 32

Opłaty

Art. 64 - 67 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 36, poz. 180 ze zmianami).

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie.

Podstawa prawna

art. 64 - 67 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 36, poz. 180 ze zmianami).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:

  • małżonek lub dzieci zmarłego ,
  • najbliżsi krewni lub powinowaci ,
  • osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon .