Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Dębnie

REJESTRACJA ZGONU - SPORZĄDZENIE AKTU ZGONU, WYDANIE ODPISÓW Z AKTU.

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1. Karta Zgonu wydana przez służbę zdrowia.

2. Dokument tożsamości osoby zmarłej.

3. Dokumenty do wglądu:

 • dokument stwierdzający tożsamość osoby zgłaszającej zgon
 • dokument stwierdzający tożsamość współmałżonka osoby zmarłej
 • akt urodzenia i akt małżeństwa osoby zmarłej (w przypadku posiadania).

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego (USC)- Dębno, ul.  Mickiewicza 32


Opłaty

Art. 64 - 67 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 36, poz. 180 ze zmianami).


Termin i sposób realizacji

Niezwłocznie.


Podstawa prawna

art. 64 - 67 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 36, poz. 180 ze zmianami).


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.


Dodatkowe informacje, uwagi

Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:

 • małżonek lub dzieci zmarłego ,
 • najbliżsi krewni lub powinowaci ,
 • osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon .