Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Dębnie

REJESTRACJA URODZENIA DZIECKA -SPORZĄDZANIE AKTÓW URODZENIA, WYDAWANIE ODPISÓW.

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1.Wniosek o trzy pierwsze odpisy z aktu urodzenia .

2.Dokumenty do wglądu :                                                                              

 1. gdy rodzice są małżeństwem:
  • dowody osobiste rodziców ,
  • odpis skrócony aktu małżeństwa ,
 2. gdy matka jest panną:
  • dowód osobisty matki ,
  • odpis skrócony aktu urodzenia matki ,
 3. gdy matka jest rozwiedziona lub w separacji :
  • dowód osobisty matki ,
  • skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwiązaniu małżeństwa lub orzeczenia separacji ,
 4. gdy matka jest wdową:
  • dowód osobisty matki ,
  • skrócony odpis aktu zgonu męża .

Wniosek w pliku Word

Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

Wniosek w pliku PDF

Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf

 


Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego (USC)- Dębno, ul.  Mickiewicza 32


Opłaty

Opłata skarbowa:  za podanie (składane w chwili rejestracji dziecka) o wydanie 3 bezpłatnych egzemplarzy odpisów aktu urodzenia i czynności urzędowe- opłaty skarbowej nie pobiera się.


Termin i sposób realizacji

Niezwłocznie.


Podstawa prawna

art. 38 - 41 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 1986 r., Nr 36, poz. 180 z późniejszymi zmianami).


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.


Dodatkowe informacje, uwagi

 1. W przypadku, gdy akt stanu cywilnego jest sporządzony w tutejszym USC - kierownik USC sam sporządza notatkę z aktu.
 2. W przypadku dziecka urodzonego poza terenem Dębna - USC w Dębnie może pośredniczyć w sporządzeniu aktu urodzenia poprzez przyjęcie "zgłoszenia" urodzenia dziecka (po warunkiem złożenia dokumentów jak wyżej oraz zameldowania jednego z rodziców na terenie Gminy Dębno.