Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Dębnie

OŚWIADCZENIE O UZNANIU OJCOSTWA

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • dowody osobiste rodziców ,
 • odpis zupełny aktu urodzenia jeżeli dziecko urodziło się poza Dębnem.

Komórka organizacyjna

 Urząd Stanu Cywilnego (USC)- Dębno, ul.  Mickiewicza 32


Opłaty

Opłata skarbowa:  za podanie i czynności urzędowe opłaty skarbowej nie pobiera się.


Termin i sposób realizacji

Niezwłocznie.


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.


Dodatkowe informacje, uwagi

 1. W chwili rejestracji sprawy załatwia się w USC przy ul. Mickiewicza 32.
 2. Dla skuteczności złożonego przez ojca oświadczenia niezbędne jest potwierdzenie przez matkę dziecka ojcostwa mężczyzny.
 3. W przypadku matki małoletniej uznania ojcostwa można dokonać tylko w Sądzie Rejonowym Wydział Rodzinny i Nieletnich .
 4. Uznanie ojcostwa nie może nastąpić po osiągnięci przez dziecko pełnoletności.