herbeBOI - Urząd Miejski w Dębnie

OŚWIADCZENIE O UZNANIU OJCOSTWA

Urząd Stanu Cywilnego

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  • dowody osobiste rodziców ,
  • odpis zupełny aktu urodzenia jeżeli dziecko urodziło się poza Dębnem.

Komórka organizacyjna

 Urząd Stanu Cywilnego (USC)- Dębno, ul.  Mickiewicza 32

Opłaty

Opłata skarbowa:  za podanie i czynności urzędowe opłaty skarbowej nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

  1. W chwili rejestracji sprawy załatwia się w USC przy ul. Mickiewicza 32.
  2. Dla skuteczności złożonego przez ojca oświadczenia niezbędne jest potwierdzenie przez matkę dziecka ojcostwa mężczyzny.
  3. W przypadku matki małoletniej uznania ojcostwa można dokonać tylko w Sądzie Rejonowym Wydział Rodzinny i Nieletnich .
  4. Uznanie ojcostwa nie może nastąpić po osiągnięci przez dziecko pełnoletności.