Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Dębnie

NADANIE DZIECKU NAZWISKA MĘŻA MATKI

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Skrócony odpis aktu małżeństwa matki dziecka .
 2. Zupełny odpis aktu urodzenia dziecka, jeżeli akt urodzenia sporządzony jest w USC pozaDębnem .
 3. Dokumenty do wglądu
 4. Dokumenty stwierdzające tożsamość małżonków.

Osobista zgoda dziecka w przypadku ukończenia 13 roku życia


Komórka organizacyjna

 Urząd Stanu Cywilnego (USC)- Dębno, ul.  Mickiewicza 32


Opłaty

 Opłata skarbowa: za czynności urzędowe i podanie  opłaty skarbowej nie pobiera się.


Termin i sposób realizacji

niezwłocznie


Tryb odwoławczy

nie przysługuje