herbeBOI - Urząd Miejski w Dębnie

DOKONANIE ZMIANY IMIENIA DZIECKA

Urząd Stanu Cywilnego

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  1. Pisemne oświadczenie o zmianie imienia (imion) .
  2. Dokumenty do wglądu
  3. dowody osobiste obojga rodziców

Wniosek w pliku Word

Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

Wniosek w pliku PDF

Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego (USC)- Dębno, ul.  Mickiewicza 32

Opłaty

Opłata skarbowa:  za podanie  opłaty skarbowej nie pobiera się,

            *czynności urzędowe -11,00 zł

Opłatę można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu lub bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Dębnie –GBS Oddz. Dębno 50 8355 0009 0007 7028 2000 0001.

Termin i sposób załatwienia

 Niezwłocznie

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

  1. Sprawy załatwia się w USC przy ul. Mickiewicza 32.
  2. Rodzice zainteresowani zmianą imienia (imion) dziecka mogą jedynie w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia złożyć Kierownikowi USC pisemne oświadczenie o zmianie imienia (imion).