herbeBOI - Urząd Miejski w Dębnie

Uznanie dziecka

Urodzenie

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Dokumenty do wglądu

  • dowody osobiste rodziców
  • Odpis zupełny aktu urodzenia jeżeli dziecko urodziło się poza Dębnem
  • postanowienie sądu opiekuńczego ustanawiające przedstawiciela ustawowego dla dziecka w przypadku matki małoletniej (do uzyskania w Sądzie Rejonowym w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego (USC)- Dębno, ul.  Mickiewicza 32

Opłaty

Opłata skarbowa:  za podanie i czynności urzędowe opłaty skarbowej nie pobiera się

Termin i sposób załatwienia

niezwłocznie.

Podstawa prawna

art. 72 - 83 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 ze zmianami).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

  1. W chwili rejestracji sprawy załatwia się w USC przy ul. Mickiewicza 32;.
  2. Dla skuteczności złożonego przez ojca oświadczenia niezbędne jest wyrażenie przez matkę dziecka zgody na uznanie dziecka;

W przypadku matki małoletniej zgodę na uznanie wyraża przedstawiciel ustawowy dziecka.