Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Dębnie

Uznanie dziecka

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Dokumenty do wglądu

 • dowody osobiste rodziców
 • Odpis zupełny aktu urodzenia jeżeli dziecko urodziło się poza Dębnem
 • postanowienie sądu opiekuńczego ustanawiające przedstawiciela ustawowego dla dziecka w przypadku matki małoletniej (do uzyskania w Sądzie Rejonowym w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego (USC)- Dębno, ul.  Mickiewicza 32


Opłaty

Opłata skarbowa:  za podanie i czynności urzędowe opłaty skarbowej nie pobiera się


Termin i sposób realizacji

niezwłocznie.


Podstawa prawna

art. 72 - 83 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 ze zmianami).


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.


Dodatkowe informacje, uwagi

 1. W chwili rejestracji sprawy załatwia się w USC przy ul. Mickiewicza 32;.
 2. Dla skuteczności złożonego przez ojca oświadczenia niezbędne jest wyrażenie przez matkę dziecka zgody na uznanie dziecka;

W przypadku matki małoletniej zgodę na uznanie wyraża przedstawiciel ustawowy dziecka.