herbeBOI - Urząd Miejski w Dębnie

Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywania psa rasy uznawanej za agresywną

Psy ras uznawanych za agresywne

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

  Wniosek w pliku Word

Komórka organizacyjna

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska - pokój nr 33

tel. 95 760 30 02 do 04 wew. 141

Opłaty

Pobiera się opłatę skarbową za wydanie zezwolenia w wysokości 82 zł

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni  

Podstawa prawna

Art. 10 ust. 1, 2, 3  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1840 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie w terminie 14 dni od dnia doręczenia

Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.