herbeBOI - Urząd Miejski w Dębnie

Poświadczenie życia osobom pobierającym renty zagraniczne

Poświadczenie życia

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  • dowód osobisty

Komórka organizacyjna

Stanowisko Ewidencji Ludności.

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Od ręki.

Podstawa prawna

art. 217 § 2, pkt. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz.1071 z późn. zmianami)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku niesprawności fizycznej wnioskodawcy pracownik wystawia poświadczenie życia w miejscu pobytu wnioskodawcy