herbeBOI - Urząd Miejski w Dębnie

Zawiadomienie o zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem

Oświata i edukacja

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Zawiadomienie o zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem

/pliki/debno/pliki/zawiadomienie(1).doc

Komórka organizacyjna

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu – Urząd Miejski w Dębnie.

Opłaty

Nie pobiera się.

Podstawa prawna

1.  ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz.U. z 2017r. poz.59 z późn. zm)
2.ustawa z dnia 14  czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257 r.z późn. zm)
3. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia  28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014r. poz. 232 ze zm.)