herbeBOI - Urząd Miejski w Dębnie

ODDAWANIE NIERUCHOMOŚCI W TRWAŁY ZARZĄD

Nieruchomości - procedury

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o oddanie nieruchomości w trwały zarząd

Komórka organizacyjna

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska – pokój nr 36

Opłaty

nie pobiera się

Termin i sposób załatwienia

- do 60 dni

Wymagana wycena rzeczoznawcy majątkowego w celu oszacowania wartości nieruchomości

Podstawa prawna

Rozdział 5  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010. Nr 102, poz. 651, z późniejszymi zmianami),

Tryb odwoławczy

do Samorządowego kolegium Odwoławczego w Szczecinie