herbeBOI - Urząd Miejski w Dębnie

Zamiana mieszkań

Lokale mieszkalne - procedury

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek o zamianę mieszkań  

 

Wniosek w pliku Word

Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

Wniosek w pliku PDF

Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf

Komórka organizacyjna

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, ul. Piłsudskiego 5, pokój nr 14 na I piętrze

nr telefonu 957603003 wew. 123. 

Opłaty

 Nie pobiera się. 

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.

Podstawa prawna

art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2001 r., Nr 71, poz. 733); Uchwała Nr XXXIX/277/2009 Rady Miejskiej w Dębnie w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Dębno. 

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

  1. W celu dostosowania warunków zamieszkania do aktualnej sytuacji rodzinnej materialnej i mieszkaniowej lokatorów wynajmujący dokonuje zamian lokali.
  2. Zamian lokali dokonuje się z urzędu oraz poprzez pośredniczenie w zamianach międzylokatorskich na wniosek najemcy. 

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w ciągu 14 dni.