herbeBOI - Urząd Miejski w Dębnie

Zamiana lokali mieszkalnych

NAJEM LOKALI KOMUNALNYCH

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o zamianę lokali mieszkalnych 

Wniosek w pliku Word

2. ZAŁĄCZNIKI:

 

- Dokument poświadczający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu podlegającego zamianie.
- W przypadku ubiegania się o zamianę na lokal socjalny – zaświadczenie o dochodach brutto z ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Komórka organizacyjna

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, ul. Piłsudskiego 5, pokój nr 6 na parterze.

nr telefonu 0957603003 wew. 117

Opłaty

Nie pobiera się

Termin i sposób załatwienia

do 30 dni

Podstawa prawna

Art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1610, z 2017 r. poz. 1442, 1529);

Uchwała Nr XXXIX/277/2009 Rady Miejskiej w Dębnie w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Dębno.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje