herbeBOI - Urząd Miejski w Dębnie

Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

Lokale - procedury

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o wykup lokalu 
  • Opis techniczny lokalu pobrany z Dębnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.  Dębno ul. Droga Zielona 1

 

 

Wniosek w pliku Word

Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

Wniosek w pliku PDF

Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf

Komórka organizacyjna

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w  Urzędzie Miejskim – tel. 95 7603001 wew. 143

Opłaty

nie pobiera się opłaty skarbowej,

Termin i sposób załatwienia

- do 90 dni

- do 180 dni 

Podstawa prawna

art. 34 ust 3 w związku z art.68 ust 1  pkt  7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675Nr 143 poz. 963, Nr 155 poz. 1043, Nr 197 poz. 1307, Nr 200 poz. 1323), art. 7 ustawy o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. Nr 80 poz. 903 ze zmianami),

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Dodatkowe informacje, uwagi

Termin 90 dni w przypadku sprzedaży lokalu poprzedzony wyceną lokalu przez rzeczoznawcę majątkowego, który określi wartość lokalu; następnie zarządzenie Burmistrza o podaniu do publicznej wiadomości  wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży którego okres wywieszenia to minimum 42 dni; uchwała Rady Miejskiej w sprawie  wyrażenia zgody na  udzielenie przez Burmistrza bonifikat przy sprzedaży lokali w terminie do 30d ni.

Termin 180 dni w przypadku konieczności dokonania podziału geodezyjnego działki na której znajduje się budynek gdyż sama procedura podziału działki wynosi ok. 90 dni lub w przypadku gdy nieruchomość nie ma założonej Księgi Wieczystej.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.