Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Dębnie

Wynajem świetlicy wiejskiej

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o wynajem świetlicy


Komórka organizacyjna

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu – Urząd Miejski w Dębnie

 


Opłaty

Zgodnie z Zarządzeniem nr 96/28/2016 Burmistrza Dębna z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie : ustalenia opłat za pozastatutowe korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej


Termin i sposób realizacji

-


Podstawa prawna

Uchwała Nr XXX/249/2012 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 29 listopada 2012 r.w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Burmistrzowi Dębna uprawnienia do stanowienia o ich wysokości

Zarządzenie nr 96/28/2016 Burmistrza Dębna z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie : ustalenia opłat za pozastatutowe korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej


Tryb odwoławczy

-


Dodatkowe informacje, uwagi

1. Wniosek o wynajem świetlicy należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Dębnie, Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu, ul. Chojeńska 1, pokój nr 22 w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty planowanego najmu.

2. Dokumentem uprawniającym do skorzystania ze świetlicy jest umowa najmu, sporządzona po przedłożeniu wniosku o wynajem świetlicy wiejskiej. W celu podpisania umowy należy zgłosić się do Urzędu Miejskiego w Dębnie — Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, ul. Chojeńska 1, 74-400 Dębno, pokój 22 (w dniu roboczym) najpóźniej w dniu poprzedzającym planowany najem.